СВЕЩЕНИ МЕТОДИ
▬Δ▬

 Тематичен Окултен клас
прочети повече

 

Азбучен списък на Принципи, Добродетели, Окултни Методи,
Духовни Практики, 
Състояния и Качества

„В казаното от Христа има толкова Методи за приложение! Тези методи вие учили ли сте ги? Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате.” Учителя за Библията том 2

 1. Алтруизъм
 2. Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглъбяване)
 3. Бдителност
 4. Безкористност (безсребрие - без пари)
 5. Безсмъртие (Възкресение, Вечен Живот)
 6. Безстрашие (смелост)
 7. Безпристрастност
 8. Благоговение (съзерцание, медитация)
 9. Благовестие (блага вест)
 10. Благоволение
 11. Благодарност (удовлетвореност)
 12. Благодеяние 
 13. Благозвучие (хармония)
 14. Благородство (снизходителност, великодушие)
 15. Благополучие (изобилие, богатеене - духовно и материално)
 16. Благост (благоразумностблагосклонност, благочестивост, благоразположение, благопристойност, благоприличие)
 17. Блаженство
 18. Боголюбие  - основна Заповѣд и Метод
 19. Бодрост (ведрост, свежест)
 20. Братство (приятелство, другарство)
 21. Будност (внимание)
 22. Вдъхновение (порив, идейност, въодушевление)
 23. Вегетарианство (растителна храна, веганство, плодоядство, „слънцехранене”)
 24. Вежливост (любезност, приветливост, тактичност)
 25. Великодушие (снизхождение, милост)
 26. Взискателност 
 27. Влияние (въздействие)
 28. Внимателност (тактичност, внимание)
 29. Внушение (самовнушение, утвърждение, мисловни упражнения:(1), (2), (3))
 30. Воля (волевост, проява на воля и характер)
 31. Вселяване 
 32. Възвишеност
 33. Въздържание (умереност, целомъдрие, пестеливост)
 34. Въздействие (влияние)
 35. Възкресение {безсмъртие, Вечен Живот - (1), (2), (3) }
 36. Възлюбване
 37. Възнесение
 38. Възпитание (самовъзпитание, обучение)
 39. Възпоменание
 40. Вяра (вярност, убеденост, верую)
 41. Героизъм (смелост)
 42. Грижовност
 43. Даровитост (дарба, талант, проява на талант и дарби)
 44. Движение (подвижност, пластичност, танц, походка, активност)
 45. Девственост (непорочност, детска чистота - тялом и духом)
 46. Действие (приложение, дело, дейност)
 47. Дерзае (дерзай)
 48. Дисциплина (подреденост, ред, организираност)
 49. Дишане {вдишаване, дъх(Дух), вдишка, дълбоко дишане (1), (2) - (практичен метод)}
 50. ДОБРО
 51. ДОБРОДЕТЕЛ – Принцип
 52. Добротворчество (доброжелателност, добронамереност, добросъвестност, добродушност)
 53. Доверчивост (доверие)
 54. Достойнство (доблест, чест, почтеност)
 55. Доблест (прямост, честност, достойнство)
 56. Дружелюбие
 57. Единение (разбирателство, единство, обединение, единомислие, сговор)
 58. Естественост (непринуденост, искреност, простота)
 59. Жертвоготовност (жертва, самопожертване, себепредаване)
 60. Идейност (творчество, сътворчество, оригиналност)
 61. Издръжливост (проява на воля и характер, устойчивост, крепкост)
 62. Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговете, отплата, разплата)
 63. Излъчване (излизане от тялото с астралното тяло/двойник)
 64. Изпитания (изпити)
 65. Изпълнителност (послушание, прилежност)
 66. Интензивност (вътрешен интензивен живот)
 67. Интуитивност (проява на интуиция, вземане на верни решения)
 68. Искреност (честност, неподправеност, прямота)
 69. ИСТИНА – Принцип
 70. Истинност (честност, почтеност, справедливост, прямота)
 71. Кротост (смирение, добродушие)
 72. ЛЮБОВ Принцип
 73. Лечение (здраве, изцеление, обновление)
 74. Мекота (нежност, деликатност, топлота, сърдечност)
 75. Метод (начин)
 76. Мечтаене (мечти, въображение)
 77. Милосърдие (щедрост, даване, помагане, помощ, даряване)
 78. Милост (снизходителност, великодушие, съжаление)
 79. Мир  (умиротвореност, покой, миролюбивост)
 80. Мислене (мисъл, мисълта, размишление)
 81. Молитва (моление)
 82. Морал (духовен морал)
 83. Музика (пеене, свирене, говор, слушане, чуване, благозвучие, възпяване)
 84. МЪДРОСТ – Принцип
 85. Мълчание (вътрешна и външна тишина)
 86. Наблюдение (наблюдателност, вглеждане въ нещата, вникване, виждане, поглед)
 87. Надежда (упование, духовна oпора)
 88. Намерение (замисъл, промисъл, подтик, помисли)
 89. Насърчение
 90. Находчивост (целесъобразност, правилност)
 91. Нежност (деликатност, мекота, топлотасърдечност)
 92. Незлобие (1), (2)  (ненасилие, миротворчество)
 93. Неосъждане (1), (2) (без критика)
 94. Непоколебимост (решителност, смелост)
 95. Новораждане (1), (2) (от Дух и вода)
 96. Обич (обичта, обожание)
 97. Обновление (оздравяване, изцеление, възраждане, здраве, лечение)
 98. Обещание (изпълнение, отговорност)
 99. Общение (общуване)
 100. Ограждане (защита, самоограждане, самозащита)
 101. Оздравяване (здраве, лечение, изцеление)
 102. Опитност (опит, опити)
 103. Организираност (мобилизираност, подреденост, дисциплина, точност)
 104. Освобождение (освободи)
 105. Осъзнатост (съзнателност)
 106. Отговорност (съвестност, съвест)
 107. Отзивчивост (съпричастност, съпреживяване, състрадание, полезност, помагане-подкрепа)
 108. Откровение (осияниепрозрение, вникване, проникновение)
 109. Отстъпчивост (приемане, допускане/допущение)
 110. Паметливост (запаметяване, заучаване, ученост)
 111. Паневритмия
 112. Пеене(томъ 3) (музика, свирене, говорене, говор, глас, слушане, чуване)
 113. Пестеливост (в говоренето, в благата и т.н., умереност)
 114. Победа (превъзмогване, надмогване, преодоляване)
 115. Подход (отношение, взаимоотношения, общение, общуване)
 116. Подреденост (организираност, ред)
 117. Познание (знание, просветеност, ученост)
 118. Помощ (взаимопомощ, подкрепа, сътрудничество, съработничество)
 119. Посвещение
 120. Последователност (целенасоченост)
 121. Послушание (изпълнителност)
 122. Поощрение (даване на кураж, подкрепа, утешение, помощ)
 123. Посрещане и изпращане на Слънцето (томъ 1)
 124. Пост (том 4) (съзнателно въздържане от храна и/или вода)
 125. Постоянство (и последователност, и прилежност)
 126. Поучение (поука, извод, наставление)
 127. Почивка (отмора, покойразтоварване, облекчение)
 128. Почит (уважение, преданост, поклонение, преклонение, зачитане, чест)
 129. ПРАВДА (Справедливост) – Принцип
 130. Правдивост (искреност, честност)
 131. Праведност
 132. Превъзмогване (победа, сила, успяване, преодоляване, укрепване)
 133. Предвидливост (и предпазливост, обмисляне, преценка, трезвост)
 134. Прераждане
 135. Приемане (примирение)
 136. Придобиване ("Христа да придобия" - беседа)
 137. Прилежност (прилежание, старание)
 138. Приложение (действие)
 139. Принципност
 140. Приятелство (Братство, другарство, дружелюбие)
 141. Прошка (прощение, оправдание, всеопрощение, разкаяние/покаяние
 142. Прямота (честност, отривистост, конкретност, лаконичност)
 143. Пълнота (цялост, цялостност)
 144. Работа (изработва, труд, трудолюбие, дело, мисия)
 145. Радост (освежаване, жизнерадост, ведрост, веселост, бодрост)
 146. Разбиране (схватливост, възприемчивост, прозорливост, вникване, дълновидност, проникновение)
 147. Развитие (растеж, усъвършенстване, еволюиране, възход, подновяване)
 148. Различаване (разпознаване, преценка, верен избор, вярна посока)
 149. Размишление (виж: Мисъл)
 150. Разположение (предразположение, удовлетворение, доволство)
 151. Разумност (благоразумност, разсъдливост, интелигентност, интелект)
 152. Решителност (непоколебимост, устременост, смелост)
 153. Самовъзпитание (възпитание, обучение, самообучение)
 154. Самонаблюдение
 155. Самообладание (себевладеене, самоконтрол, въздържаност, примиреност)
 156. Самоопределение (упование, вярна посока и път, вярно решение)
 157. Свещенодействие
 158. Свобода (свободомислие, свободолюбивост, освободеност, непривързаност)
 159. Святост (1) (праведност, съвършенство, светия)
 160. Себевладеене (себепознание, себеконтрол, самопознание)
 161. Себереализация (мисионерство, изпълнение на Божията Воля; успение в делото)
 162. Сила (могъщество, мощ, власт/над себе си)
 163. Скромност
 164. Славословие (хваление, възпоменание, освещение, благословие, величаене, възпяване)
 165. Служене (служба, себераздаване, слугуване, полезност, отдаденост, грижовност)
 166. Слушане (вслушване, чуване - заслушване)
 167. Смелост (безстрашие, героизъм, жертвоготовност)
 168. Смирение (кротост)
 169. Снизходителност (великодушие, благородство, съжаление, омилостовение)
 170. Спасение (освобождение)
 171. Спокойствие 
 172. Справедливость (Правда – Принцип)
 173. Страдание (тъга, мъка, мъчение)
 174. Стремеж (разумно желание, порив)
 175. Строгост (къмъ себе си)
 176. Съвестност (съвест, добросъвестност, отговорност)
 177. Съвършенство (святост, праведност)
 178. Съгласие (единомислие, единение)
 179. Съзерцание (медитация, благоговеене)
 180. Съзидателност (и творчество, съграждане, сътворчество, радетелност)
 181. Съзнателност (отговорност)
 182. Сънуване (сън, спане, ясновидско съновидение, събуждане излъчване от тялото)
 183. Съобразителност (тактичност, обмисляне, преценка, целесъобразност)
 184. Съпоставяне (претегляне, сравнение)
 185. Сърдечност (топлота, нежност)
 186. Съсредоточеност (концентрация, внимание, вникване)
 187. Съчувствие (съпричастност, състрадателност)
 188. Талантливост (способност(и), даровитост)
 189. Творене (творчество, сътворчество)
 190. Точност (навреме и намясто)
 191. Трансформация (преобразуване, превръщане, преобръщане)
 192. Трудолюбие (труд, работа, дело)
 193. Търпение (търпимост, дълготърпеливост, поносимост)
 194. Уважение (почит, зачитане)
 195. Увереност (убеденост)
 196. Удовлетворение (доволство, задоволство/задоволени/, благодарност)
 197. Уединение (аскетизъм, отшелничество, самостоятелност, вглъбяване)
 198. Умереност (във всичко)
 199. Умиране(том последен) (заминаване/преход към Другия свят, смърт на физическото тяло)
 200. Упование
 201. Упражняване (упражнение на методите и духовните практики)
 202. Упътване (напътствие)
 203. Утешение (успокоение, покой)
 204. Устойчивост (издръжливост,)
 205. Успение (успяване на делото, реализиране на делото, преуспение)
 206. Устременост (устрем, стремеж, порив, целеустременост)
 207. Учение (ученолюбивост, обучение)
 208. Хваление (славословие, благослов, възпоменание, възпяване)
 209. Хармониране (хармония, в съзвучие, тониране с всичко вътрешно и външно)
 210. Целомъдрие (въздържание, целибат, непорочност брахмачария)
 211. Целесъобразност (правилност, находчивост)
 212.  Честност (истинност, искреност, доблест, почтеност, коректност)
 213. Чистота (пречистване, очистване)
 214. Човеколюбие (братолюбие (1), природолюбие, животнолюбие, враголюбие)
 215. Чувствителност (чувстване, чувство)
 216. Щедрост (милосърдие, даване, раздаване, себераздаване)
 217.  Ясновиждане (ясновидство, предсказване, духовно виждане, яснина, общение с Господ и Небето)

Общ списък на термини и понятия в Словото на Учителя 

Съставил списъка: Калин Х. Кирилов

Коментари