Азбучен показалец

Азбучен показалец* на термини и понятия в сборника

ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

 

*Легенда: Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номерацията на цитатите в сборника (а не на страниците!).

Номер в скоби означава косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение към основното понятие.

(Общо около 550 термини, понятия и числа)

 

 

Адам – 495, 783

Адепт (светия, духовен учен) – 213, 240, 299, 403, 418, 444, (492), 568, 684, 1000

Ад (ада) – 371

Акаша – 88

Александър Велики (Александър Македонски) – 1182

Алфа Кентавър (Alpha Centauri) – 708, 851

Америка (сгради в Америка) – 28

Ангел (ангели) – 418, 421, 427, 1136 (светли и тъмни ангели)

Аристократ (аристократи) – 232

Астролози (астрология, зодиак) – 170, 310, 1207

Астрална Светлина – 358

Атина – 920

Аум (Ом) – 466

Аура – 411, 1295 (слънчева аура)

 

Бахри–Исава (древен учен или адепт) – 216

Безименният пръст на ръката (слънчев пръст) – 127, 710

Безплатната дейност на Учителя – 50

Безсмъртие – 182

Безсмъртната топлина и светлина от Слънцето – 889

Билка – 570

Благото (Божийте блага) за народите – 1158

Благодарност – 563, 603, 1261

Благотворно влияние – 557

Бог, Господ – 84, 86, 96 (среден абзац), 436, 631, 735, 820, 861, 1014, 1031, 1109, 1196, 1248, 1315

Богатство – 401, 1322

Божествения Дух – 1164

Божествена енергия – 294

Божествен ден в живота на човека – 638

Божествен Исус Христос (земен Исус) – 35

Божествен Живот – 44

Божествен лъч – 327

Божествен организъм – 293

Божественият Свят – 322, 621, 830, 1100

Божественото Слънце – 46, 86, 138, 225, 230 (начален абзац), 293, 298, 348, (487), 489, 543, 552, 556, 860, (961), 962, 972, 1100

Божията Любов – 527, 581, 1267, 1279

Божията Мисъл – 626

Богомили – 30 (последен абзац)

Брама – 151

Брашно – 591

Бременност – 498

Брой на Слънцата във Вселената – 1050

Брой на планетите около Слънцата – 1050

Бъдещата Енергия – 1160

Бъдещото поколение – 333, (427)

Бъдещите хора – 427, 914

България (българи) – 46, 50, 352, 396, 418, 566, 1113, 1175

Буда – 348

Будност – 564

Бяло Братство – 137

 

Вдъхновение – 613

Вегетарианство – 180, 268

Велик Божествен Организъм – 46 (последен абзац)

Вечно зазоряване, Вечен изгрев и Вечен зенит – 322

Визуализация (индивидуална визуализация, фантазиране) при посрещане на Слънцето – 873

Висши и нисши енергии на мозъка – 373

Влияния (възходящи и низходящи) – 407

Вода – 263, 264, 278, 315, 1167 (топла вода)

Водолей (Нова Епоха) – 150, 170

Вселенски живот (същества) – 883

Вселенски път на човешката душа – 113 (втори абзац)

Вселена (Вселени) – 134, 560, 1330

Всемирно Бяло Братство – 158

Всички възможности за развитие – 550

Втори Рай (Небе) на Ангелите – 1050

Възвишени Същества (виж: Разумни Същества, Цивилизация на Слънцето, Живот на Слънцето) – 143

Въздух – 507

Възкресение – 277

Възприемане на слънчевите лъчи чрез очите и задържането им – 313

Вълни (светлинни, енергийни, слънчеви) – 19, 95, 538, 847, (964 вълни от Земята)

Възрастта на Слънцето – 589

Въодушевление – 1333(последен цитат от сборника)

Въртене на Земята – 278

Вътрешно око – 48

Вътрешно разположение (състояние) – 266

Вътрешно слънце в човека– 220, 226, 279, 295, 340, 599, 606, 690, 691, 730, 856, 990, 1306

Вътрешността на Слънцето – 403

Вяра (тълкуване от Учителя) – 595, (971)

 

Гениалност (гений) – 285 (среден абзац), 346, 457, 627, 837, 1149, 1204

Глава (човешката глава) – 52 (средата), 81, 187, 410, 448, 458, 566, 692, 809, 902, 1119

Гледане (взиране, поглеждане) към Слънцето – 229, 522, 662, 677, 700, 801, 847, 921, 1256, 1263(времетраене за посрещане на Слънцето), 1319

Големината на Божественото Слънце – 552

Горделивите – 1034

Гориво от Слънцето – 49

Господ, Бог – 84, 86, 96 (среден абзац), 631, 871(средата на цитата), 1014, 1248, 1300

Готвене – 549

Гневност – 41

Греене (печене) на Слънчевите лъчи (виж: Изгаряне на Слънцето) – 30 (последния абзац), 287 (трети абзац), 677

Грехопадение – 991

Грешник – 1231, 1280

Грехът – 355

Грозде – 314

Гръб (гръбначен стълб) – 52 (последен абзац), 110, 305, 387, 391, 410, 700, 822, 978, 1109, 1257

Гърци (древни гърци) – 920, 1071

 

Даване – 372, 1251(даване и взимане)

Даване на слънчева енергия – 113

Движение на Слънчевата система – 704

Движения (физ. упражнения) – 176

Депутати, представители (представители от Земята на Слънцето) – 1252

Дефиниция за Слънце (една от дефинициите) – 1149

Дефиниция за посрещане на Слънцето – 163, 695

Диаметър на Божественото Слънце (приблизителни данни) – 552

Диоген – 1182

Дисхармония – 1247

Дихание на Бога – 628

Дишане (дъх, дихание) на Слънцето – 429, 1064

Доброто – 496, 825

Доволство (песничка–формула) – 863, 1168

Дребнавостите на живота – 988

Дрехата на Христос – 1154

Духовна Светлина – 358

Духовният свят – 334

Духовно Слънце – 220, 225 (Умствено Слънце), 230 (начален абзац), 299, 348 (втори абзац), 391, 489, 543, 1216

Духовно тяло на човека – 286

Духовни чувства – 220

Духовенство, Религия (официална религия) – 83, 329

Духът – 439, 638, 749

Духът на Слънцето – 765

Душа – 27, 86, 276, 484, 575, 612

Душата на Учителя – 90

Душа на Вселената – 46,

Дъновизъм (Дънов) – 46,

Дъх (вдишка) – 822

 

Египет (Тот) – 293

Единство – 612

Езикът на Слънцето – 179

Електрическа светлина – 130

Еликсир на живота – 277, 566, 574, 1064

Емблеми – 80, 85, 141, 967, 1025

Енергии на Доброто и злото – 409

Естествено време за заспиване и събуждане (ставане) от сън – 1112

Естествено състояние на човека – 386

Етерно тяло – 52 (средата)

Етер – 69, 89, 189, 853, 1059

 

Желания – 366

Женско Слънце – Мъжко Слънце – 16

Жива енергия от Слънцето – 83

Животът – 460

Живот на Венера – 968

Живот в центъра на Земята – 506

Живот (същества и цивилизации) на планетите – 646, 657

Живот във Вселената – 883 (последно изречение), 1020

Живот на Слънцето (виж: цивилизация на Слънцето, Разумни същества) – 80, 215, 240, 355, 377, 379, (475), 477, 568, 721, 732, 851, 871, 1051, 1101, 1252

Животни – 23, 652

Жизнен еликсир – 277, 566, 574, 593

Жито – 323, 379, 591, 630, 1175

Жълт (златен) цвят на светлината – 809

 

Задържане на въздуха (дъха) – 465

Залез – 858, 1185, 1295

Запад – 641, 850, 859

Заспиване – 146

Земетресения – 354

Земя (думата Земя, „зео”) – 1275

Земята се интересува от Слънцето – 503

Земята като „изправителен дом“ в Слънчевата система – 587

Здраве, Лечение –

Злато – 139, 224, 400, 414, 651, 711, 786, 792, 969

Златен (жълт) цвят на светлината – 809

Зло – 98, 216

 

Идолопоклонничество (виж: Поклонение към/на Слънцето) – 219, 352, 396, 978, 1192

Изгаряне от Слънцето (почерняване от Слънцето) – 325, 358, 430, 939, 1096, 1246

Изгасване на Слънцето – 500, 755, 823, 1046

Изгаснал лъч – 284

Изгрев и залез (дефиниция) – 103, 725 (изгрев)

Изгрев на трите Слънца (физическо, Духовно и Божествено – откъде и по кое време) – 348

Изгряване на Слънцето и от изток, и от запад, и от север, и от юг – 216

Изгряване на Слънцето преди хиляди години – 1097

Изгрев през прозорец (стъкло) – 1228

„Изгрява Слънцето“ (песен) – 585, 1225, 1282

Изпиране на дрехите със светлина – 419

Изпотяване – 52 (последен абзац), 79

Излизане от тялото – 779

Изключение във въртенето на Земята и Слънцето на всеки сто милиона години – 68, 69

Изправление (поправяне) на света – 623

Изток – 401, 850, 859, 1236

Изчезване на съвременните континенти – 69 (края)

Изчезване (край) на Слънцето – 321

Изчисления на Учителя Беинса Дуно – 531

Индийска легенда за Слънцето – 168

Индивидуален прием на Сл. Енергия – 1282

Индуси – 1064, 1113

Истината – 66, 472, 628

 

Камъни – 1188

Кандило – 269

Катастрофа – 56, 488

Кинетична и потенциална енергии от Слънцето – 778

Клепачи – 921, 987

Кога злото ще изчезне (според Бахру–Исава предполагаем учен и/или адепт)­ – 216

Колко време да практикуваме посрещането Слънцето – 70

Концентриране на ума към Слънцето – 212, 564, 616, 695

Космическо съзнание на човека – 679

Космичното Слънце – 46

Космичният Човек – 279

Косми (коса) – 52 (първи и последен абзац), 87, 350, 841, 1308

Котката на Учителя – 722

Крада (думата „кражба“ тълкуване от Учителя) – 697, 712, 1163

Краят на света – 500

Крака – 325

Кришна – 346

Кръв (кръвообращение) – 400, 433, 454, 981 (нечиста кръв)

Култ към Слънцето (виж: поклонение към Слънцето)

Културата на Слънцето – 29 (виж: Цивилизация на Слънцето, Живот на Слънцето, Разумни същества)

Къщи (нови, светли/светлинни домове на бъдещето) – 738, 1221

 

Ларинкс – 770

Левитация – 533

Легенда (предание, притча, приказка) за „лични“ отношения между Слънцето, Земята и Луната – 1043

Легенда (предание, притча, приказка) за влюбването на Слънцето – 532

Легенда за малкото ангелче, хората и Слънцето (предание, приказка) – 576

Лекари – 108

Лечение, Здраве – 41, 52 (последен абзац), 65, 72, 78, 79, 92, 118, 122, 132, 146, 161, 203, 208, 230, 258, 271, 287, 305, 324, 338, 358, 391, 480, 593, 631, 639, 804, 914, 978, 983, 1098, 1166, 1167, 1179(формула), 1277, 1290, 1330

– Анемия – 287 (втори абзац), 726, 955

Главоболие – 87, (146), 1167

– Гръб (гръбначен стълб) – 52, 52 (последен абзац), 110, 305, 387, 391, 410, 700, 822, 978

– Корем – 1167

Косопад – 87

Неврастения (нервност) – 382

– Нерви – 596

Охтика – 258

Очи – 812

 Почерняване на Слънце – 421

Ревматизъм – 52 (последен абзац)

Стомах – 804

– Сърце – 292

 Хрема – 230

– Ухо – 1098

Лошите хора (лошото в хората) – 871, 1158

Луна (Месечина)подробно в Сборника: ЛУНАТА (или на www.изгрев.com)

Лъчи на Божията Любов, Мъдрост, Истина и Свобода – 962, 1180

Любов, Мъдрост, Истина – 1332

Любов към Бога – 90, 434, 868, 976, 1220, 1266

Любов (обич) към Слънцето – 774, 781, 1290

Любов (индивидуална любов) – 111, 1169, 1269

Любовната минута сутрин – 1061

Любовта на Слънцето – 653, 901, 1085

 

Магнетична вълна – 56

Магнетичен(ни) пояс(и) между Слънцето и Земята – 121, (131), 286

Магнетизъм на дните – 669

Mайка – 1060

Материализъм – 644

Материята, от която са образувани слънчевите същества – 1332

Месоядство – 180

Метод – 247, 407, 724 (последно изречение), 1304

Механично (формално, неосъзнато) посрещане на Слънцето – 540, 1196 (механично изучаване на Слънцето)

Местоположението (точката, ъгълът), от което наблюдаваме изгрева на Слънцето – 494, 1092

Милиони Лекции (10 милиона лекции) – 1216

Минимум посрещания на Слънцето през годината – 695

Мир (придобиване на вътрешен мир) – 871 (втори абзац)

Мислене за Бога при посрещане Слънцето – 540, 861

Мисъл – 427, 448

Млечен път – 23,

Мозъкът (човешкия мозък) – 52 (среден абзац), 404, 623, 822, 1306

Мозъчна батерия – 52

Мойсей – 449, 665, 1030

Молитвени часове – 75

Молитва – 25, 685

Мъдрост – 421

Мъж (едно от тълкуванията на думата мъж от Учителя) – 748

Мъжко Слънце – Женско Слънце – 16

Мълчание – 124

Мързел – 250 (средата)

Музика от Слънцето – 451, 726, 889, 1115, 1116, 1203

 

Надеждата – 971, 1255

Най-важния момент от деня – 1292

Най-висшата материя – 926

Най-меката светлина – 1199

Най-хармоничен диск сред звездите – 516

Нарисувано слънце – 754

Народно събрание на Слънцето (Власт, представители от Земята на Слънцето) 1252

Наука за приемане на слънчевата светлина – 1300

Наука (окултна наука) – 213 (последен абзац)

Наука (светска наука) – 252, {виж: Учени (светски учени)}

Неделя – 211, 317

Недоволство – 1168

Невежество – 623

Невидимо Слънце – 730

Негативни слънчеви вълни – 95

Незнайното – 519

Неразбирателството между хората – 692

Неразположение (срещу неразположение) – 305

Непосрещане на Слънцето – 163 (трето изречение)

Непотребна (излишна) енергия/сила в човека – 1257

Неприятност – 916

Несъздаденото Слънце и Земя – 681

Нощ (нощна култура) – 23, 77, 1174

Нова Вселена – 213

Новата Епоха – 150, 277, 644, 871, 878

Нова Зона на Духа – 277

Нови континенти – 69

Новини от Слънцето и Луната – 1154

Новият Живот – 88

„Няма нищо ново под Слънцето” (библ. цитат из „Притчи Соломонови“ – тълкуване на Учителя)

 

Обем на Слънцето (приблизително) – 879, 1165

Обиди (епитети) към Учителя – 566

Обич – 1186

Облаци (облачно) – 231, 287 (първи абзац), 309

Обновяване на водата в океаните – 278

Обработка на Слънчевата енергия – 1028

Обръчи (сфери) около Земята – 336

Озирис – 293

Окултна наука – 213 (последен абзац)

Ом (Аум) – 466

Омраза – 41

Операция – 108

Опит за познаване кога ще изгрее Слънцето – 110

Опит за визуализация на Слънцето в ума – 273

Органично злато – 224, 400

Отбелязване за небето, времето и Слънцето (водене на дневник) – 1036

Откъде изгряват физическото, Духовното и Божественото Слънце – 543

Отпадналост (против отпадналост) – 185, 914

Отрицателни мисли, състояния (практика срещу отрицателни мисли) – 522, 914

Отчаяние (срещу отчаяние) – 26

Очите (окото) – 276, 312, 313, 425, 584, 696, 702, 773, 812, 823, (847), 921, 970(лъчи от очите), 1024, 1126, 1239 (мигане)

 

Парола – 213

Певци (певец) – 1158

 „Печене“ (греене, изгаряне) на Слънце – 30 (последният абзац), (324), 430, 1167

Педантизъм (еднообразие, еднаквост) – 285 (последно изречение)

Петел – 815, 1003

Песента Изгрява Слънцето – 1142

Писател (писатели) – 412, 627

Планини на Земята – 569

Планини на Слънцето – 379

Планетите (след завършека на развитието си) – 397

Планетите от Слънчевата система – 678, 757, 818, 1146 (легенда за отделянето на планетите от Слънцето)

Плод (плодове) – 841 (втори абзац), 1241

Повдигане на човешките вибрации – 255

Погледът – 312, 641

Поет – 627, 723

Положението, което да заемем (застанем) спрямо Слънцето – 520

Поклонение (култ) на/към Слънцето (виж: Идолопоклонничество) – 151, 449, 607, 665, 695, 744, 1192

Полюсна енергия на Слънцето – 338

Порция (дажба) енергия от Слънцето за всеки – 624

Посрещане на трите Слънца (физическо, Духовно и Божествено) – 543

Посрещане на Слънцето в облачно време – 1228

Потоп – 1304

Потъмняване на физическото Слънце (в буквален, а не в библейски смисъл) – 68

Поща (кореспонденция) между Земята и Слънцето – 938

Праведник (праведен) – 1231

Правила – 597

Прана – 89, 230 (средата), 232, 983, 1032

Пребиваване на човека в Слънчевата система – 642

Превръщане на Слънцето в планета – 553

Предание (легенда) за Слънцето – 30

Преминаване на човека през всички Слънчеви системи – 518

Прераждане – 1171

Пречистване на света чрез Огън – 1304

Пречупване на Светлината – 736

Преустройство на човека и човешкия организъм – 867

Призма – 929, 955, 1322

Приливи и отливи на слънчевата енергия – 593

Природата – 461, 1297(промени в природата)

Причинно тяло – 126

Причини за неприятности – 817

Продължителност (времетраене) на слънчевата година – 705, 733, 934

Прозорци – 911

„Прозорци” на човешкото тяло – 1222

Прозрачна материя – 1000

Промените на Земята – 330

Процес на изгряване и залязване на Слънцето – 184

Психика – 287

Пулс на сърцето (Формула за пулса) – 292

Първият лъч – 143, 163, 169, 171, 174, 177, 272, 337, 343 (втори абзац), 408, 438, 543, 562, 633, 695, 773, 1010, 1148, 1250

Пътуване (отиване, пребиваване на) до Слънцето – 76 (втори абзац), 125 (упражнение), 153, 213, 297, 418, 465, 477, 568, 571, 574, 616 (упражнение), 774, 892, 908, (976), 1109, 1321

Път до Слънцето и Луната – 908

 

Ра (значение) – 466, 645, 697, 790, 940, 1074

Работа (тълкуване на думата „работа” от Учителя) – 645

Радост – 39, 256, 327, 1276, 1299

Радиоактивни сили (лъчи) от Слънцето – 651

Разбирам (тълкуване на думата от Учителя) – 648

Разлагане на светлината чрез призма – 929

Разлика между слънчевата и земната енергия – 146

Размишление – 285 (пето изречение от цитата)

Разстояние от Земята до Слънцето – 192, 213, 240, 252, 506, 1009, 1026, 1281 (приближаване на Земята към Слънцето)

Разумни Същества (виж: Същества на Слънцето, Живот на Слънцето, Цивилизация на Слънцето) – 12, 29, 80, 143, 206, 214, 240, 259, 283, 322 (последни изречения), 417, 478, 732, 847, 953, 1081, 1113, 1158, 1252, 1323

Разумни същества в центъра на Земята – 506

Разумност – 250, 1066

Разширение на съзнанието – 716

Рай – 402, 649, 783

Рам (сричката Рам – тълкуване от Учителя) – 648

Растения – 565

Реален Свят – 1100

Религия, Духовенство (официална религия) – 83, 329

Ретина – 847

Ритъм (пулс) на изгряващото Слънце – 1282

Ръката (и/или положение на ръката при посрещане на Слънцето) – 50 (последен абзац), 249, (325 последно изречение), 616, 893

Ръст (височина) на човека – 1170

 

 

Санскритски език – 296

Сведенборг (Емануел Сведенборг) – 568

Светещи (светли, светлинни) клетки в човешката глава – 279

Светѝ като Слънцето – 44

Светия (адепт) – 285 (втори абзац), 299, 418, 444, 457, 616, 1000, 1173, 1252, 1321

Свети Илия (библ. Илия) – 762

Светлата Земя – 427

Светлината – 467, 478, 809, 812, 939, 951, 960, 978, 995, 1024, 1031, 1059, 1126, 1254 (благодарствена формула)

Светлината, която работи вътре в човека – 980, (1024)

Светлината на живота – 810

Светлина за всеки поотделно (индивидуалната порция/дажба светлина и енергия) – 230, 541

Светотатство – 46 (последно изречение)

Свещеният огън – 707

Свобода – 367, 458

Седалище (място) на Бога в човека – 760

Седем светли езика на Светлината – 960

Силата Божия – 280

Симпатична нервна система – 822

Син Человечески – 871

Синове Божии – 1332 (края на абзаца)

Сириус – 238, 332, 642, 921, 1101 (втори абзац)

Скорост на светлината – 134, 552, 559, 644

Слънчев възел – 281, 305, 319, 1212

Слънчев Лъч (лъчи) – 82 (края), 273, 391 (края на цитата), 480, 621, 623, 651(Лъчите Х )

Слънчев пръст на ръката – 1288

Слънчев спектър – 215, 355

Слънчев сплит – 593

Слънчев удар (слънчасване) – 52, 87, 88, 111, 324, 388, 424, 679, 864, 981, 1166

Слънчева вода – 315

Слънчева енергия – 49, 53, 83, 126, (278), 287, 294, 338, 355 (последен абзац), 387, 404, 440, 551, 639, 1030, 1038, 1243, 1296(откъде Слънцето черпи енергията си)

Слънчева година – 37, 1033

Слънчева радиация – 168

Слънчева система – 660

Слънчеви бури (Слънчеви урагани, изригвания) – 76, 429

Слънчеви бани – 52 (последен абзац)

Слънчеви вълни – 223, (278)

Слънчеви магнетични пояси – 131

Слънчеви петна (избухвания) – 56, 305, 328, 354, 377, 643, 644, 953, 991, 1043, 1045, 1113

Слънчеви хора – 139

Слънчев(и) трансформатор(и) – 230, 336, 506

Слънчево–енергиен бюджет за хората – 146, 1096 (последно изречение), 1133, 1323

Слънчево и лунно течение – 821, 822

Слънчево хранене („слънцеядство“) – 182, 1126

Слънчево училище – 1184

Слънце (корен на думата слънце) – 1275

Слънцето на живота – 487

Слънцето знае (информирано е) какво се случва на Земята – 997

Слънцето, което сега виждаме, е една седма от действителното Слънце – 60

„Слънцето ще потъмнее“ (библейски цитат тълкуване на Учителя) – 329, 1005, 1149, 1177

„Смъртната река“ между Земята и Слънцето – 121

Соломон (библ.) – 661

Спектроскоп – 172, 475, 880

Ставане преди изгрев – 23, 30, 54, 71, 287 (втори абзац), 1268, (1269)

Степен на развитието на Звездите (Слънцата) – 286

Сребро – 139, 969

Старост – 398, 1033, 1257 (остаряване)

Степени на разумност на слънчевата светлина – 1300

Стомах – 423

Страх (срещу страхове) – 102

Съвпад на „изключението“ при въртенето на Слънцето и Земята – 68, 69

Съдба – 555, 586

Съзнателно (осъзнато) възприемане на слънчевите лъчи – (258), 290

Съобщения със Слънцето – 889

Сън (спане, спане през деня и/или след изгрев) – 30, 95, 193, 285 (втори абзац), 420, 486, 543, 597, 641, 706, 1045, 1115(песничка за спането и събуждането), 1157

Сърце (пулс) – 282, 292, 549 (последно изречение), 587, 822 (последно изречение), 983, 1180, 1212

Сърдечно слънце – 227

Съсредоточаване на ума (към Слънцето) – 258, (290), 978

Същества на Слънцето (виж: Разумни същества, Цивилизация на Слънцето, Живот на Слънцето) – 53, 80, 206, 214, 240, 288, 333, (377), 892, 1081, 1113, 1327

Сутрешната слънчева енергия – 51, 624

 

Тайни Школи (за посрещане на Слънцето и първия лъч) – 695

Телескоп от Древността – 328

Течение от Слънцето (т.нар. „светъл кръг“)­ – 142

Течения (вълни) от Земята към Слънцето и обратно – 964

Тоновете: сол, ла – 932

Тонът ре – 940

Тот (Египет) – 293

Точност – 703, 813, 1326

Трансформатор на слънчевата енергия (основният трансформатор) – 1048

Трансформатор в човека на Слънчевата енергия – 230

Трето око (Учителя го нарича „летящо око“) – 226

Трето Небе (Рай) на Ангелите – 1050

Трите Слънца (физическо, Духовно и Божествено), откъде и кога изгряват – 543

Трудолюбие – 781

Тъга – 118

Тъмен век – 1216

Тъмнина (вътре в човека) – 805

Тъмни лъчи и тъмна зона около Слънцето – 928

Тъмни звезди – 1284

Тъмно (черно) Слънце(а) – 792, 924, 1255, 1295

Търпение – 343 (последно изречение)

 

Увеличение на Слънчевата енергия десет пъти – 68

Угасване на Слънчевата система (Слънцето) – 68, 823

Ум – 81, 374, 822, 1180

Упражнение (за 3 минути до Слънцето) – 125, 616

Упражнения (физ. и др. упражнения) – 933

Уравновесяване на слънчевите и земните енергии – 616

Усмивка – 1207

Учени (светски учени, светска наука) – 49, 136, 183, 192, 218, 252, 354, 362, 377, 379, 385, 403, 515, 809, 1017, 1070

Ученикът на Новото учение – 360

Учителя Беинса Дуно – 109, 213

Учители (Великите Учители, адепти) ­– 213, 240, 250

 

Физически упражнения (сутрин и/или вечер) – 325

Физическо слънце – 225, 299, 301

Философи – 1078

Фотографиране на Слънцето – 632 (краят на цитата), 1316

 

Ханизе (име) – 470

Хармония – 516, 631, 1247, 1277

Хляб – 591, 1118, 1325

Хранене (храна) – 93, 314, 420, 441, 583, 655, 995, 1067 (закуска, обяд, вечеря)

Хранене от Слънцето („слънцеядство“) – 182, 1126, 1160

Христос – 35, 50, 65, 84, 85, 346, 961

Ходене бос – 61, 87, 1240

Хора (човеци) на виделината и тъмнината – 47

Хората на Новото – 501

 

Царство Божие – 175

Цветни лъчи (на светлината) – 273, 621, 700, 778, 960, 1300

Цената (истинската стойност) на хляба – 591

Център на Земята – 38

Център на Слънцето – 38, 374, 1306 (лъчи от центъра на Слънцето)

Целувка от Слънцето – 64

Целувка на светлината – 808

Цивилизация на Слънцето (виж: Живот на Слънцето, Разумни същества ) – 80, 288, (475), 477, 568, 619, 851, 1087, 1101 (втори абзац), 1252

Цяла нота – 1075

 

Черен дроб – 305

Черно братство – 137, (158)

Черни лъчи от Слънцето – 386, (792 тъмно Слънце)

Черно (тъмно) Слънце – 98, 621, 621, 637, 1255

Черен пояс около Земята вследствие на човешките мисли, чувства и желания – 270

Черни вълни – 95, 98, 386

Четвъртият ден – 418

Четвъртият (безименен) пръст на ръката – 528

Числа съотнасящи се спрямо планетите в Слънчевата система – 1232

Числото четири – 418

Човешка любов – 435

 

Шапка – 87, 305 (последно изречение), 1027

Шеста раса – 150

 

Щастие – 728

 

Ябълка – 251

Ясновидство (ясновидец) – 18, 19, 219, 510, 568 (Сведенборг), (843), 926

 

*******************************************************************************

 

 

Цифри:

 

1 (Единица) – 1159, 1272, 1278, 1294

1⁄10 от секундата поглед към Слънцето през деня – 847

100 000 000(сто милиона) години (и сто милиона Слънца) – 68, 113, 293, 875, 1101 (втори абзац)

10 милиона лекции – 1216

10 милиарда слънца в новата Вселена – 213 (последен абзац)

„1001 нощи“ (често използвана метафора от Учителя) – 253, 1058

1914 г. (Нова Зона на Духа, Нова Епоха) – 277

12 обръча, или сфери (около Земята) – 336

12 г. изследване на българите и българската глава – 566

2 (две) Слънца на Земята – 1201

200 милиона години (едно обращение, обикаляне на нашето Слънце около Централното Слънце на Млечния път) – 156, 770, 934, 996, 1144,1300

22 март – 748, 881

22 септември – 748, 881

23 градуса наклон на Земята (и отклонение в човешката мисъл) – 1117

250 километра в секунда – 1144

25 000 години Нова Епоха – 150

25 000 градуса на Слънцето – 726

25 милиона градуса – 726

250 000 000 000 (двеста и петдесет милиарда) години – 1101 (втори абзац)

3 милиарда години (приблизителна слънчева възраст) – 1252

45 милиона градуса – 709

700 – 800 милиона светлинни вълни – 538

75 милиона разлика между нашето Слънце и Великото Слънце – 35, 293, 552

8000 години тъмен век – 1216

104355000000000 км приблизителен диаметър на Божественото Слънце – 552

 

 

 

 

 

Коментари

comments

Вашият коментар