▬ ஃ ▬ ЗАВЕТА НА ВИДЕЛИНАТА ▬ ஃ ▬

(Библейски цитати)

 (знаем как се работи със „Завета на Цветните лъчи на Светлината“, но знаем ли как да работим със „Завета на Виделината“ и „Виделината на Слънцето“)

 

Битие 1:3
И рече Бог: Да бъде виделина. И стана виделина.

Битие 1:4 
И видя Бог виделината че беше добро; и разлъчи Бог виделината от тъмнината.

Битие 1:5
И нарече Бог виделината Ден, и тъмнината нарече Нощ.

Битие 1:18
и да владеят на деня и на нощта, и да разлъчат виделината от тъмнината; и видя Бог че беше добро.

Изход 10:23 
Не се виждаха един други, нито се помести някой от мястото си три дни; а всичките Израилеви синове имаха виделина в жилищата си.

2 Царе 23:4
И ще е като виделина в зора
Когато изгрява слънцето
В безоблачна зора,
Както зеле що никне из земята
От блескостта която става след дъжд.

Йов 26:10 
Обиколил е водите с предели
Дори до края на виделината и на тъмнината.

Йов 29:3
Когато светилникът му светеше на главата ми,
И съ виделината му ходех в тъмнината:

Йов 38:15 
И виделината на нечестивите се отнема от тях;
А мишцата на горделивите се съкрушава.

Йов 38:19 
Де е пътят към обиталището на виделината?
И на тъмнината, де е мястото й

Йов 38:24
През кой път се разподеля виделината,
Или се разпръсва по земята източният вятър?

Псалми 4:6 
Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто?
Възвиши върху нас виделината на лицето си, Господи.

Псалми 27:1 
(по Слав. 26)
Псалом Давидов.
Господ е виделина моя и спасение мое:
От кого ще се убоя?

Псалми 36:9 
Защото у тебе е източникът на живота
В виделината ти ще видим виделина.

Псалми 37:6 
И ще изведе като виделина правдата ти,
И съда ти като пладнина.

Псалми 38:10 
Сърдцето ми трепери, силата ми ме оставя,
И виделината на очите ми, и тя не е с мене.

Псалми 43:3 
Проводи виделината си и истината си:
Те да ме водят,
Да ме заведат в гората на светинята ти и в селенията ти.

Псалми 44:3 
Защото не наследиха земята с меча си,
И мишцата им не ги спаси,
Но твоята десница, и мишцата ти, и виделината на лицето ти;
Защото ти имаше благоволение към тях.

Псалми 49:19 
Ще отиде в рода на отците си:
До край няма да видят виделина.

Псалми 56:13 
Понеже си избавил душата ми от смърт,
Да ли не и нозете ми от подплъзновение
За да ходя пред Бога въ виделината на живите?

Псалми 74:16 
Твой е денят, и твоя нощта:
Ти си приготвил виделината и слънцето:

Псалми 78:14 
И води ги дене с облак,
И всичката нощ с огнена виделина.

Псалми 89:15 
Блажени людете които познават възклицанието на тръбите
Ще ходят, Господи, въ виделината на лицето ти.

Псалми 90:8 
Положил си беззаконията ни пред себе си,
И скришните ни грехове въ виделината на лицето си.

Псалми 97:11 
Виделина се сее за праведния,
И веселие за правите в сърдце.

Псалми 104:2 
Ти който се обличаш с виделина като с дреха.
И простираш небето като опона;

Псалми 112:4
Виделина изгрява в тъмнината за правите:
Милостив е, и щедър, и праведен.
Псалми 119:105

Нун.
Твоето слово е светилник на нозете ми
И виделина на пътеката ми.

Псалми 139:11 
Ако река: Наистина ще ме покрие тъмнината;
То и нощта ще бъде виделина около мене

Псалми 139:12 
И самата тъмнина не укрива нищо от тебе;
И нощта свети като ден
Тебе е тъмнината като виделината.

Еклесиаст 2:13 
И видях аз че мъдростта превъзхожда безумието
Както виделината превъзхожда тъмнината.

Еклесиаст 11:7 
Наистина виделината е сладка,
И е угодно на очите да гледат слънцето;

Исая 2:5 
Доме Яковов, дойдете,
И да ходим в Господнята виделина,

Исая 5:20 
Горко на онези които наричат злото добро, а доброто зло;
Които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина;
Които турят горчиво за сладко, и сладко за горчиво!

Исая 5:30 
И в онзи ден ще рикаят против тях като морский шум;
И те ще погледнат на земята, и ето тъмнина, скърб,
И виделината помръкнала в облаците й.

Исая 9:2 
Людете които ходеха в тъмнина видеха голема виделина:
Които седеха в земя на смъртна сенка, виделина възсия върху тях.

Исая 42:16 
И ще доведа слепите през път който не са знаели,
Ще ги водя в пътеки които не са знаели:
Тъмнината ще направя виделина пред тях, и кривите пътища прави.
Това ще направя за тях, и няма да ги оставя.

Исая 45:7
Аз създавам виделината и творя тъмнината:
Правя мир, творя и зло:
Аз Господ съм който правя всичко това.

Исая 59:9 
За това съдбата е далеч от нас,
И правдата не стига до нас.
чакаме виделина, а ето тъмнина, –
Сияние, а ходим в мрак.

Еремия 31:35 
Така говори Господ
Който дава слънцето за виделина на деня,
И наредбите на луната и на звездите за виделина на нощта,
Който запретява на морето когато вълните му шумят;
Господ на Силите е името му:

Плачът на Еремия 3:2 
Води ме, и заведе в тъмнина, а не у виделина.

Езекиил 32:7 
И когато те угася, ще обкрия небето и ще помрача звездите му: ще обкрия с облак слънцето, и луната няма да свети съ виделината си.

Даниил 2:22 
Той открива дълбоките и скритите:
Познава онова което е в тъмнината;
И виделината обитава с него.

Осия 6:5 
И съдбите ти ще излязат като виделина.

Амос 5:18
Горко на онези които желаят деня Господен!
За какво ще ви е той?
Денят Господен е тъмнина, а не виделина;

Амос 5:20 
Не ще ли да е тъмнина денят Господен, а не виделина?
Ей, мрак, който и блистание няма.

Авакум 3:4 
Сиянието му бе като виделината:
Лучи излизаха из ръката му;

Авакум 3:11 
Слънцето и луната застанаха в жилището си:
Във виделината на стрелите ти ходеха,
В сиянието от святкането на твоето копие.

Захария 14:7 
Но ще бъде един ден
Който е познат Господу,
Ни ден, ни нощ;
И надвечер ще има виделина.

Матей 4:16 
народ който седеше в тъмнина виде виделина голяма, и на седящите в страна и сянка смъртна виделина им възсия.

Матей 5:14 
Вие сте виделината на светът; град поставен на гора не може да се укрие.

Матей 5:16 
Така да просветне вашата виделина пред человеците, за да видят добрите ваши дела, и да прославят Отца вашего, който е на небеса.

Матей 6:23 
ако ли бъде окото ти лукаво, всичкото ти тело тъмно ще бъде. И тъй, виделината, която е в тебе, ако е тъмнина, то тъмнината колко ще е?

Лука 8:16 
И никой като запали свещ не я покрива със съсъд, нито я туря под одъра, но я туря на светилника, за да гледат виделината тези които влезват.

Лука 11:35
За то, внимавай да не би виделината която е в тебе да е тъмнина.

Лука 16:8 
И похвали господарът неправедният домостроител че разумно сторил; защото синовете на този век в своя си род са по-хитри от синовете на виделината.

Йоан 1:4 
В него бе живот, и животът бе виделината на человеците.

Йоан 1:5
И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе.

Йоан 1:7 
Той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да поверват всички чрез него.

Йоан 1:8 
Не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината.

Йоан 1:9 
Той беше истинната виделина, която осветлява всекиго человека що иде на света.

Йоан 3:19 
И то е осъждението, че виделината дойде на света, и человеците възлюбиха тъмнината повече от виделината защото делата им беха зли.

Йоан 3:20 
Понеже всеки който прави зло мрази виделината и не иде към виделината да не би да се докажат неговите дела че са зли;

Йоан 3:21 
но който прави истината иде към виделината, за да се явят делата му че са по Бога направени.

Йоан 8:12 
И пак говореше Исус народу и казваше: Аз съм виделина на света: който ме следва нема да ходи в тъмнина, но ще има виделината на живота.

Йоан 9:5 
Докле съм в света виделина съм на света.

Йоан 11:9 
Отговори Исус: Не са ли дванадесет часове в денят? Ако ходи некой дене не се препънва, защото гледа виделината на този свет.

Йоан 11:10 
Ако ли ходи некой ноще препънва се, защото виделината не е в него.

Йоан 12:35
И рече им Исус: Още малко време виделината е с вас. Ходете докле имате виделина, да ви не настигне тъмнината; а който ходи в тъмнината не знае къде отива.

Йоан 12:36 
Докле имате виделината вервайте във виделината за да сте синове на виделината. Това издума Исус, и отиде та се скри от тех.

Йоан 12:46 
Аз дойдох виделина на света, за да не остане в тъмнина всеки който верва в мене.

Деяния 26:23
сиреч, че Христос имаше да пострада, и че той пръв като възкръсне от мъртвите щеше да проповеда виделина на народа Юдейски и на езичниците.

1 Йоаново 1:5
И това е известието което чухме от него и го известяваме вам, че Бог е виделина, и никаква тъмнина нема в него.

1 Йоаново 1:7
Ако ли ходим във виделина, както е той във виделина, имаме един с друг съобщение, и кръвта на Сина му Исуса Христа очиства ни от всеки грех.

1 Йоаново 2:8 
Пак нова заповед ви пиша, което е и в него и във вас истинно; защото тъмнината прехожда, и истинната виделина вече свети.

1 Йоаново 2:9 
Който казва че е във виделина, а ненавижда брата си, в тъмнина е до нине.

1 Йоаново 2:10 
Който люби брата си, той пребъдва във виделина; и нема съблазън в него.

Римляни 2:19 
имаш още и уверение в себе си че си водител на слепите, виделина на тези които са в тъмнина,

Римляни 13:12 
Нощта премина, а денът наближи; и тъй, нека отхвърлим работите на тъмнината, и да се облечем с оръжието на виделината.

2 Коринтяни 4:6 
Защото Бог който е рекъл да възсияе виделина от тъмнината, той е който възсия в сърдцата ни за просвещение с познанието на славата Божия с лицето Исус Христово.

2 Коринтяни 6:14
Не се съвпрягайте неподобно с неверните; защото каква смеса има правдата с беззаконието? или какво общение между виделината и тъмнината?

Ефесяни 5:8 
Защото некога си бехте тъмнина, а сега сте виделина в Господа: ходете като чада на виделината;

Ефесяни 5:13 
А всичко което се изобличава от виделината става явно; понеже всеко което става явно виделина е;

Колосяни 1:12
благодаряще Богу Отцу който ни удостои за участието в наследието на светиите във виделината;

1 Солунци 5:5 
Всички вие сте синове на виделината и синове на деня; не сме на нощта нито на тъмнината.

1 Тимотей 6:1
който сам има безсмъртие, който обитава във виделина непристъпна, когото никой от человеците не е видел нито може да види; комуто чест и държава във веки. Амин.

Откровение 21:24
И народите на спасяемите ще ходят в неговата виделина, и царете земни носят в него своята слава и почест.

Откровение 22:5
И нощ не ще да има там; и немат нужда от светило и от слънчена виделина, защото Господ Бог ги осветява; и ще царуват във веки веков.

Коментари

comments