Кой е Българин?

по Учителя Беинса Дуно

(Дефиниции, Тълкувания)

„Българин значи човек на Духа!
… Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!
… Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!
… Българин е всеки човек, който търси и намира своя Велик Учител, за да приложи неговото Учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее.
– „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител. Кога работи човек даром?

…Когато работи за душата си. Този закон наричаме Благият закон. Старите българи, които живели на Балканския полуостров, служили на благия Бог, затова се нарекли българи. Това е духовното тълкуване на думата българин.
Някои казват, че българите носят името си от реката Волга, отдето дошли, преминали Дунава и се заселили на Балканския полуостров, дето имало вече българи. Старите българи се различавали от новите, които преминали Дунава. Първите са благи, служат на благия Бог, а вторите се отклонили малко от пътя си, заради което изгубили религиозното си чувство. Обаче и едните, и другите са на везните, взаимно си помагат.“ (из Част втора)

Из книгата: „ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ“ (част първа до 1926г.)
(тематични извадки из цялостното Слово)

>За поръчка на цялата книга: ТУК<

Коментари

comments