Поръчка на Книги

>> ПОРЪЧКА НА КНИГИ <<

Свързано изображение

За поръчка на книги от томовата поредица СВЕЩЕНИ МЕТОДИ и др. кликнете и попълнете проформата за поръчки

Идеята за разпространение е книгите да са достъпни и да се разпространяват на цена близка до разходната им себестойност.*

От събраните средствата(ако има такива), ще се отпечатата  други томове от същата поредица, както и друга духовна литература.

*Книгоразпространителите (книжарници) имат различно ценообразуване, включващо ДДС и търговска надценка.