Цялостно Тематично Съставителство

Цялостнотo  Тематично Съставителство (от всички беседи) като абсолютна необходимост – що е то?
(ТЕМАТИЧЕН ОКУЛТЕН КЛАС)

Резултат с изображение за писар

Ако една тема, понятие или термин във всички беседи на Учителя се равнява на величина от 100 единици (примерна величина, може и в проценти – 100%), а на нас са ни известни само 50, 60 от тези единици (или 50%, 60%),  то ние не можем да учим и прилагаме правилно (научно, цялостно), поради очевидната недостатъчност на необходимите тематични знания. Т.е. получава се нещо като учебник, на който половината страници липсват и то без да знаем кои.

(всяка математическа формула с прекалено много неизвестни е нерешима! – математически-научен факт).

Ако Учителя разглежда дадена тема/понятие/метод в 1500 беседи, дори само с по едно изречение от тази тема, то ние трябва да намерим/извадим всички тези 1500 изречения! (по въпросната тема)

Това означава ЦЯЛОСТНО (научно, енциклопедично, пълно) съставителство от всички налични беседи.(около 3878 бр. беседи)
Тогава имаме цялостната Окултна Наука дадена ни от Учителя.

Затова ЦЯЛОСТНОТО съставителство (тематични извадки/изследвания от всички беседи) е жизнено необходимо за съществуването и резлизирането  на Школата и създаването на истинските ученици, а не само „кандидат ученици“.
В противен случай оставаме в нещо като Предучилищтна „школа“ – забавачница и някакви форми на духовен фолклоризъм.

>>прочети повече за цялостното Съставителство<<

Калин Х. Кирилов

📖…“Искам тази беседа, тя ви се вижда малко разхвърлена, но вие ще си я напишете [препишите] всички, всичките ученици. И след туй всеки един ученик ще извлече главните черти и ще я систематизира за себе си ще има една тетрадка.
Та бих желал вие да направите това, и аз ще прегледам вашите извадки. Ще извадите главните черти и ще ги наредите, тъй както вие разбирате. Сега ще видим кои са способните ученици.
давам в достатъчно време да я напишете хубаво и тогава вие ще си извадите от нея извадките и ще я систематизирате според вашему в друга една книжка. Купете си две тетрадки, в първата ще имате оригинала, а във втората вашия превод.
…Сега разбрахте ли? В едно тефтерче ще я напишете хубаво, няма на пишуща машина. Не се позволява в класовете лекциите да се пишат на пишуща машина. Всичките ще минат през вашата ръка, ако искате да прогресирате. Мине ли през машина, не ще има резултати!
Туй, което е важно, туй, което е ценно, трябва да мине през самите вас и ще я държите като светиня. А сега очаквате някой друг да го препише и да ви го даде и да ви извади извадките. Ее, какви ученици ще бъдете?“
_________________________________

из беседа: Мисъл и действиеООК , 15.6.1922г.
(изд: „ЖАНУА 98“)

Свързано изображение

(К. Кирилов – 26.06.2018)

Коментари

comments