Закони

ЗАКОНИ

 

Закон: Пеенето е един закон. Докато пеем – добре сме, престанем ли да пеем, ние се демагнетизираме.(§90) 

Значение на гласните при окултното пеене – 10 декември 1922 г.

 

Закон: В музиката се образува един кръг, едно музикално течение, което никога не трябва да се пресича. Ето защо, когато пееш, вниманието ти никога не трябва да се отвлича от никакъв предмет. Този закон е същият и при молитвата. (§145)

Правилно пение – 28 януари 1925 г.

 

Закон: Не само на млади години, но и 120-годишни да сте, пак играйте и пейте! Такъв е Божественият закон. (§222)

Новата земя – 13 февруари 1927 г.

 

Закон: Ако си ученик, ще бъдеш глух за укорите и за похвалите. Ученикът знае, че който говори добре за хората, повдига себе си, който говори лошо, сам се понижава. Прилагайте тоя закон, без да се смущавате. Ако го прилагате, всичките ви мъчнотии и страдания ще изчезнат. Това е един от Великите закони на живота. (§475)

Законът и Любовта / Противоположности на живота – 13 януари 1932 г., Общ окултен клас, София

 

Закон: Свободни сте да говорите всичко, но за всяка празна дума ще давате отчет!

Време и пространство – 20 ноември 1932 г., Утринно слово, София

 

Закон: Ти не можеш да бъдеш здрав, ако не пееш; не може да бъдеш учен човек, ако не пееш; не може да бъдеш любящ човек, ако не пееш. Това е Закон, който е проверен в живота.

Закхее, слез скоро – 24 ноември 1935 г., Неделни беседи, София

 

Закон: Там, където има любов и знание, всякога има пеене. Пеенето е израз на Любовта, на Знанието, на Мъдростта. Следователно, пейте на Любовта.

Придобиване на енергия – 31 януари 1936 г., Младежки окултен клас, София

 

Законът в музиката е: Ти никога не може да предадеш туй, което не знаеш. Никога не може един човек да предаде да пее, ако не обича пее.

Възлюбете Господа! – 27 юни 1937 г., Неделни беседи, София

 

Относно Законите: Онзи певец, който вярва в законите и ги прилага, той може да подобри своето пение.

Навреме – 2 септември 1936 г., Общ окултен клас, София

 

 

 

Принцип на правилно пеене:

Правилното пеене седи в това: мисълта ти трябва да бъде чиста! Не можете да пеете правилно, ако мисълта ви не е чиста. Тогава тонът не може да бъде плътен.

Трите връзки – 11 декември 1935 г., Общ окултен клас, София

 

 

Дефиниция: Пеенето е форма, която изменя енергиите и дава нова насока. (§570)

Обикновена и необикновена мисъл – 28 юли 1933 г., Младежки окултен клас, София

 

 

Определение: Който пее е силен човек, който не пее е слаб човек! Аз така определям.

Закон за музиката – 29 декември 1933 г., Младежки окултен клас

 

 

Конкретен певчески метод за въздействие върху различни състояния:

Като ви дойде някоя болест, пейте, тананикайте за себе си – изпейте тона до 50 пъти. Ако сте анемичен, мързелив или ленив – изпейте тона ре 99 пъти; ако не обичате да мислите, изпейте тона ми 80 пъти; ако сте малко разсеян, разточителен, не обичате материалните работи, изпейте тона фа 75 пъти; ако не обичате правото, изпейте тона сол 101 пъти; ако не обичате изкуството и художеството, изпейте тона ла 110 пъти; ако не сте религиозни, не сте набожни, а искате да станете такива, изпейте тона си 150 пъти. [...] Има едно съчетание в тези тонове. Първо ще се пеят в тактове. Трябва да се знае какви ще бъдат интервалите между едните и другите тонове. После трябва да се знаят цели тонове ли ще се пеят, или половинки, четвъртинки, осминки и т.н. [...] Ако вие прилагате всякога музиката така основно, ще имате възможност да се лекувате може би 75 пъти повече, отколкото сега, ако не сте разположени музикално.

И отиде, та се представи – 10 март 1935 г., Неделни беседи, София