Азбучен показалец на термини и понятия в том 4 от Свещени Методи

Image result for search icon

Азбучен показател на термини и понятия в том 4

Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номерацията на цитатите в сборника (а не на страниците). Номер в скоби означава косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение към основното понятие.

А

Абсолютна Чистота (абсолютно чист/и/) – 120,130, 153, 183, 191, 260, 266, 269, 272, 293, 397, 446, 457, 467, 553, 620, 687, 745, 797
Абсолютна нечистота – 803 
Абсолютната реалност – 650
Ад – 492
Адам – 385 (третия Адам), 821 (Адам и Ева)
Адепт (адепти) – 344,404
Алкохол – 462 (метод за отказване от опиване)
Алхимик – 808
„Ангелите – 274, 294, 465, 561, 620 (светът на ангелите), 624 (една от дефинициите за ангел), 689 (човека между ангелите), 741 (отиване при ангелите), 746, 771 (ангелски дрехи), 779, 793
Ангелски йерархии – 732
Ангелската Любов – 202, 203
Анормално състояние и превъзмогването му – 369
Апостол Павел – 772
Архангел Михаил – 543
Астрален двойник (астрално тяло, астрално пространство) – 553, 565, 664 (астрална кал)
Атмосфера – 550
Аура – 178 (чиста Аура)
„Аутодафе” – 689
 
„Б
Банкноти – 294
Бацили (виж и думата микроби) – 782, 831
Баща – 798 (Първият Баща)
Безкористен – 270
Безразличие – 672
Безсмъртие – 636
Безсмъртни Души – 322
Бели Братя (Бяло Братство) – 183, 186, 196­ 
Благоугодни Богу – 728
Блаженство – 809
Блато – 728
Бог – 268 (думата Бог), 492, 523 (мисълта за Бога), 598, 616, 798, 803, 815 (отиване при Бога)
Богатство – 479, 732 (понятието богат)
Боголюбие – 405
Божествена Любов – 100
Божествена Светлина – 630
Божествена храна – 789
Божествен Огън – 544, 772825,  (виж думата: Огън)
Божествен порядък – 750
Божествена чистота – 814
Божественият Дух – 600
Божественият живот – 619
Божественото Учение – 522
Божието Име – 524, 540
Божието Лице – 809
Божият Глас – 519
Божията Любов – 309
Божията Мисъл – 382, 518
Божията Воля – 531
Божествените енергии – 473
Божествените Мисли и Чувства – 394
Божествен Огън – 450, 495
Болен (болест) – 226, 364, 503, 505, 564, 574, 590, 597, 774, 819
Брат – 388. 578
Бременност – 577
Броня против черните лъчи на Слънцето – 746
Буря(и) – 412
Будическо тяло – 479
Будно съзнание – 750
Бъдещите хора – 395
Българи (България) – 15, 87, 98, 113, 140, 143, 176, 182, 183, 325, 563
Бял цвят – 301, 440
Бяла лъжа – 787
Бяло Братство в България – 183
 
„В
Ваксини – 636
Вегетарианство – 290, 387, 479, 481, 530, 638, 808
Велики задачи – 834
Велики хора – 663
Велика школа – 834
Венозна кръв – 685
Вестници (лоши новини) – 725
Вечен живот – 598
Взискателността на Господ – 215
Вино – 85, 462
Висши светове – 748
Влияния – 687
Вода – 364, 382 (пречистване), 383 (oчистване с oгън), 385, 436 (топлата вода), 450, 462, 473, 564, 570,
634 (дестилирана вода), 680, 684”
Водолей (Епохата на Водолея) – 393
Войни – 755
Волята Божия – 517
Враг – 227
Временен живот – 598
Връзка с Бога – 404, 769
Всяко нещо – 743
Втръсване (преситеност) – 535
Възвишен живот – 376
Възвишените светове – 454
Въздух (буря) – 337, 508, 518, 732
Възлюбих – 189
Възкресение – 232, 702 (за да възкръсне човека)
Възмущение на Господа от хората – 652
Външна и вътрешна чистота – 709
Възпитателен метод (чистене на извор) – 338
Възприемане на мисъл от Висшите светове – 748
Възтановяване на написаното от древността в съзнанието ни – 414
Външна и вътрешна чистота – 294
Вътрешен мир – 523
Вътрешна хигиена – 684
Вяра – 557
 
„Г
Гадаена на личното минало и бъдеще – 584
Ганди – 663, 813
Гениалност – 404
Главата – 292
Главоболие – 382, 449
„Глад (съзнателно въздържане от храна, виж и думата: пост) – 184, 211, 317, 355, 371, 375, 393 (понатието глад), 396 (понятието глад), 399, 410, 415, 427, 452 (докога се гладува), 483 (какво представлява), 525, 528, 546 (както и цялатa беседа), 566, 602 (обич, щастие към гладът), 623 (гладът като почивка), 658, 194, 479 (истински пост), 574 (постът като огън), 644, 719, 756, 779, 780, 788, 824
Гладът не лекува всички болести – 218
Гол (голота) – 613
Гореща вода – 328, 380, 386
Горд – 668
Гнездо – 458
Греховете (грях, грехът) – 349, 412, 547, 608, 679, 720, 753, 762, 772, 779, 827, 829
Грешните хора – 537б), 573, 603, 722
Гроб – 690
Грозота – 601
Гръбначен стълб – 364
Гълъб – 443, 558
 
„Д
Давид (библ.) – 391
Две слънца – 357
Движение (животът е движение) – 491
Дева (девица) – 275, 391, 395, 400, 539, 624, 686, 785
Девственост (девствено чист) – 221, 293, 395, 524, 572, 601(човешкият дух и душа)
Девствена материя – 583
Десен път – 183
Дестилирана вода – 634, 720 (дестилацията като процес на пречистване)
Дете (децата) – 244, 262, 343, 572, 690, 710, 763
Дефиниция/Правило за телесна (цялостна) чистота – 304
Диамант – 814, 831
Диета – 648
Дисхармония – 807
Дишането – 364, 373, 380 (дишане на душата), 545, 560, 644 (дишането по време на пост),
647 (дишането по време молитвата), 656, 758, 759
Добрите хора – 537
Добро – 437, 501, 610 (доброто в човека), 828
Добро мнение за другите – 299
Дробовете – 508, 545, 759
Думи на Христос – 777
Духове – 813
Духовна проказа – 521
Духовния свят – 542, 606, 830
Духовно Възпитание – 369
Духовно излекуване – 359
Духовно месоядство – 668
Духовно тяло – 542
Духът – 171, 517, 600, 674 (човешкия дух), 821 (Светия Дух)
Духът на Истината – 339
Душа(и) – 293 (дишането на душата), 380 (дишането на душата), 385, 453 (хигиена на душата), 470, 517, 555, 557, 573 (очистване на душата), 701, 722, 751(души „въглени” или души „диаманти”), 763
Дърво на Живота – 821
Дъно – 455 (алегория с името „Дуно”)
Дъното на живота – 678
Дървеница която пости 6 месеца – 754
Дървото за познаване на Доброто и злото – 506, 594
Дяволът – 139, 427 (дяволът и глада), 439, 631, 697, 716 (дяволът на пост и диета), 779, 811 (думата дявол)
 
„Е
Ева – 385 (Tретата Ева), 821 (Адам и Ева)
Евреи – 752
Един начин за прилагане на разумността – 140
Езеро до Мусала – 325
Eзика – 683 (хигиена на езика), 721 (чистия език/реч)
Електричество – 346, 718 (електричество за пречистване на храната), 771 (ел. ток на Любовта)
Емблема (емблеми, символи) – 343 (децата), 355 (на физическия глад), 727 (емблема на чистотата), 793 (емблема на живота)
Епохата на Водолея – 393
 
„Ж
Жажда – 375
Желанията (желание) – 274, 769 (чисто желание), 810
Жертвата – 157
Жената – 265, 275, 391, 395, 400, 482, 539, 619, 686
Женитба – 690
Жестокост – 837
Живата чистота – 196
Живот – 491 (животът е движение), 517, 542, 581 (истинският живот), 680 (чистотата на живота),
681 (определение за Живот), 686, 773
Животни – 788
Житото – 469
 
„З
Забранения плод – 674
Забраненото дърво – 821
Задачата на човечеството – 349
Задача на ученика – 329 (една от задачите)
Задача на духовния човек – 629
Задържане на дъха/въздуха – 545
Закони – 263 (чистия познава чистия)
Закон за малкото и многото енергия – 205
Закон за Хляба – 143
Закон на Жертвата – 340
Закон на Любовта – 266
Зараза (заразяване) – 688, 819 (на кръвта)
Защо не напредваме в духовността и знанието – 291
Здраве, Лечение – 195, 380, 432 (основа на здравето), 477, 514, 545, 574, 595, 688, 738 (здраве на сърцето), 739, 820, 834
Земен човек (виж светски човек) – 759
Земетресения – 627
Земната ос – 425
Земята – 413, 435, 472, 544 (очистване на Земята), 550 (атмосферата), 580 (очистване на Земята), 699
Златар – 661
Злато – 328, 331(органично злато), 400, 413, 490, 690, 793
Зло – 432, 501
Знанията – 489, 575, 628 (знание вложено по рождение), 673, 755
Зъбите – 507
 
„И
Идейният човек – 377
Идеята за Бога – 484, 524
Извор – 337, 338 (чистене на извор), 382, 444, 450, 455, 517
Изгаряне (горене) – 496
Изключване от окултната школа – 245
Изкушения – 189, 521, 547
Излекуване – 380
Излишъци – 731
Изостанали (низши) същества – 292, 827
Изобретения – 399
Изопачени мисли и чувства – 394
Изпотяване – 345, 421
Св. Илия – 689
Името Божие – 524
Инволюционно връщане на някои хора (връщане във формата на червеи) – 517
Инертност – 788
Индиферентност – 672
Индуси (Индия) – 373, 663
Ирландец (Ирландия) с 80-дневен пост – 398
Исая (Библ.) – 800 
Истината – 676
Истински живот – 581
 
„К
Кал – 652, 655, 659, 688 (кална вода), 728, 762
Какавида – 521
Какво обичат ангелите – 741
Капиляри – 819
Качества на истинския човек – 744
Киселини в стомаха – 424
Климат – 796 (дъжд, бури)
Книга – 624
Кой може да работи – 736
Колко пъти да се храним на ден – 294
Кокичето – 440, 505
Комари – 728
Користолюбие – 318, 438
Кости – 499 (човешки кости върху земята)
Котка и пост – 467
Kраката – 378, 380 (нечисти крака)
Красота – 183, 326, 651, 690
Криза – 755
Кристал – 592
Критика – 345
„Кръв (чиста кръв, пречистването на кръвта) – 6, 20, 45,73,83,85, 92, 93, 96, 105, 217 (втори абзац на цитата), 226, 267, 347, 402 (бърз метод за изчистване на кръвта), 407, 432, 466, 479, 503, 532 (кръвта Христова), 545, 559, 560, 685 (артериална и венозна кръв), 700, 759, 773, 810, 831
Кръвообръщение – 541
Кръст на света – 188
Кръщение с вода или с огън? – 185
 
„Л
Лакомия – 520, 617, 824
Лекарство – 328 (най-мощното лекарство)
Лекуване – 595
Ларви (паразитни микроорганизми) – 560
Лице – 724
Лицеприятие – 322
Лош живот (дефиниция) – 832
Лоши думи (виж: Одумване) – 826
Лоши духове – 697, 700, 752 (лоши духове в човека)
Лошите хора – 537
Лошо време (климат) – 392
Лошо наследство – 836
Луната – 488, 607, 690. Виж том II от Свещени Методи със заглавие: Луната
Лъжата – 522
„Любовта – 183, 187, 302, 374, 453, 467, 491 (огън на Любовта), 501, 509 (огън на Любовта), 513, 517, 530, 552, 561, 571, 580, 586, 596, 661 (огън на Любовта), 675, 678, 715, 733, 747, 759, 790 (думата Любов), 806, 822
Любя (думата любя) – 189, 790 (думата Любов)
Ляв път – 183
Лъжата (лъжите) – 714
 
„М
Магнетизъм – 347
Материална кал – 640
Майчината любов – 262, 530
Майка – 463, 539, 577
Месоядец (месо) – 402, 652, 653, 808
„Метод (и) – 67, 229 (за пречистване на нервната система), 341, 382, 402 (бърз метод за изчистване на кръвта), 466, 512 (методът на снега и на водата), 571 (положителен метод за изучаване на хората), 595 (за лекуване), 619, 721(метод за разрешаване на противоречията), 741 (метод за чистене, чрез страдание), 749 (метод за разбиране на Бога), 752 (метод за прогонване на лошите духове; метод за самовъзпитание), 767 (методи на Любовта, Мъдростта и Истината), 777 (постът като метод за работа),
Механичната чистота – 616, 619 (механично пречистване/филтриране)
Мигане – 300
Миене на ръцете – 187 (и формула за миене на ръцете)
Милосърдие (към бедни хора) – 184
Микроби – 365, 507 (микроби в устата), 559, 636, 831
Минали – 766
Миризма – 304, 741
Мистична наука – 715
Mисълта (мислите) – 217, 381, 382, 425, 460 (чисти-нечисти мисли), 497, 501, 507, 508, 534, 545, 565, 568 (мисъл за Бога), 580, 606, 610, 621, 657, 663, 695, 730 (чистата мисъл), 735, 743, 764, 773, 787, 789
Младостта – 326
Млечна киселина – 362
Мога – 189
Мозък – 411, 417, 501, 508
Мойсей – 563
Молитвата – 340, 354, 356, 378, 461, 591, 647, 663, 697, 712, 776
Момата (девойка виж и: жена, дева) – 665, 733
Момък – 733
Морал – 376, 686, 737
Музика – 757
Музикални тонове – 599
Мусала – 796
Мъдростта – 766
Мъж – 275, 391
Мъчно смилаема храна – 382
Мъчнотии – 755
 
„Н
Напреднали души – 396
Най-ефикасно средство за пречистване на Земята – 385
Най-мистичният Век – 393 (Векът/Епохата на Водолея)
Най-мощното лекарство – 328
Най-нечистата храна – 622
Най-нечистото същество – 753
Налягане – 751
Небе – 789
Невидим свят – 789
Неврастения (невротичност) – 499
Недоволството – 466, 756, 810
Неорганизирана материя – 583, 722
Хепоквареност – 805
Нервна система – 331 (пречистване), 819 (симпатична нервна с-ма)
Несъвършенство – 795,
Нечист философ и негова книга – 624
Нечистият живот на хората – 392
„Нечистотии (нечистота) – 547, 576, 593, 597, 746, 753, 755, 821, 837
Нещастие (я) – 531, 746
Нищия духом – 389
Нов живот – 524, 544, 671, 760
Нова Епоха – 385, 393
Новата култура – 138
Новият Свят – 385
Новият Рай – 385
Нова вяра (верою) – 784
Новораждане – 821 (от Дух и вода)
Ново разбиране – 625
Ново учение – 527
Ноктите на пръстите – 493
 
„О
Обидна дума – 224
Обич (думата обич) – 189, 790
Обич към света – 186
Обновление – 394
Обувки – 717
Огнена колесница – 689
Огнен меч на архангел Михаил – 543
„Огън (чистене чрез Огън, Божествен Огън, Свещен Огън) – 8, 46, 53, 55, 67, 68, 98, 106, 121, 138, 141, 188, 171, 341, 362, 385, 413, 434 (видове огън), 443, 467, 491, 495, 496, 537, 539, 544, 549 (Христос като Огън), 552, 603, 619, 661 (огънят на Любовта), 758, 772, 797, 803, 818 (Свещен Огън), 825 (Божествен Огън)
Одумването – 510, 826
Окултният ученик – 382
Онзи свят (Другия свят) – 496, 539, 542, 691, 750, 807
Опетняване на чистите идеи на Земята – 385
Организиране на материята, организирана материя (дефиниция) – 583
Остаряване – 809
Осъждане – 816, 826
Относителна и абсолютна чистота – 797
Отрицателни състояния – 582
Отрова – 653
Охтика – 782
Очистване на Братството – 271
Очистване от старото – 405
Очите (окото, погледа) – 277, 297, 300, 302, 307, 337, 363, 469, 560, 783
 
„П
Апостол Павел – 772
Пазене (запазване) – 376
Паметта – 362, 575
Паразити – 289 (паразити на умрелите)
Партии (полит. партии) – 584
Патриотизъм – 798
Пеперуда – 521
Пертурбации – 590, 732 (между ангелите)
Песни – 599
Парфюм – 294
Пещ (човека в пеща на Природата) – 489
Писател (поет) – 519
Планината – 456
Пластовете на живота – 381
Пламък (Духовен Огън) – 527 б
Планината – 613, 796, 830  
Плач – 783
Плодовете – 511
Плът – 652
Плътта Христова – 514, 549
Повторението – 394
Поглед – 643
Погрешките – 318, 714 (погрешките на хората)
Положителен метод за изучаване на хората – 571
Покаяние – 829
Поколения (поколение, дедѝ) – 645, 836
Понеделник – 285
Поп (попове, „попщина”) – 185, 821
Пори на тялото – 364, 380, 553
Пороци – 524
Постъпка – 769
Потене (изпотяване) – 373, 380
Потопа – 385
„Пост (виж и думата: глад, гладуване) – 184, 194, 316, 384, 467, 479 (истински пост), 574 (постът като огън), 595, 644, 677, 697, 752, 754, 774, 801
Почва, земя (чиста и нечиста) – 511
Почистване на къща – 285
Праведния човек – 608, 722
Правила за измиване на учите и носът – 655
Право учение – 463, 764
Прана – 364
Прелюбодеяние – 277
Преобразяване на животните – 290
Преминаване през седем огъня за очистване – 186
Прераждане – 791
Пресищане (пренаситеност, втръсване) – 276, 394, 534, 535 (втръсване), 635, 667
Престъпление – 418, 731(причина за престъпленията)
Пресъздаване (на мозъка, гърди, стомах) – 657
Пресяване – 517
Пречистване на атмосферата – 392
Преяждане (пресищане) – 73, 85, 86, 88, 89, 101, 132, 216, 418 (със знания), 423, 481, 487, 520, 526, 617, 629, 648, 667,
Придирчив – 756
Приложение – 234, 737
Примирение – 813
Природата – 244, 493, 830
Причинно тяло – 479
Причина за престъпленията – 731
Проказа – 595
Простота – 285
Противоречия – 784
Проучване – 795
Прошка – 805
Профани (хора профани, простаци) – 339
Приложение – 439
Принцип на Любовта – 266
Проклятието в почвата, върху която е убит човек или животно – 467
Пророк (пророци) – 344, 800 (Исая)
Психически отрови в месната храната – 499
Птици – 458, 610 (нечистата им храна)
Пустинята – 238, 344, 430
Първата врата през която влиза Живота  – 744
Първична чистота – 444, 498, 527
Първото Условие на здравето – 477
Пчела(и) – 246, 464, 511
 
„Р
Работа – 504, 519 (работа за Бога), 566
Работници в тялото – 812
Радио в човека (вътрешно радио) – 757
Радостта – 767
Развитие – 376
Разкаянието – 460
Разум – 242
Разумният човек – 512 (само разумният може да гладува)
Рай – 472, 492, 563
Растителна храна – 290, 387
Растенията – 392
Ревматизъм – 697
Реки, Езера, Морета – 383
Религия – 799 (Думата Религия), 837
Реторта за пречистване в Оня свят – 539
Речта – 721
Риба(и) – 313, 393, 570, 664 (символ на първите Християни), 794, 836
Рила – 563
Рициново масло – 254, 459
Родени от Дух и вода – 349, 821 (Новораждане)
Ръководител на човека (Духовен ръководител) – 539
Ръцете – 187, 294, 302, 493
 
„С
Самоосъждане – 720
Самосъзнание – 349
Самоизяждане на клетките при продължителен глад – 452
Самоубийството – 468 (Учителя относно/против самоубийството)
Светия (свят човек, святост) – 583, 596, 608, 639, 701, 781
Светлината – 590, 688 (вътрешната светлина), 781
Светски човек – 759
Свещена стаичка – 792
Свещени идеи – 632
Свещени книги – 751
Свещени области (места, неща) – 594
Свещен олтар – 758
Свобода – 296, 406, 454
Свят човек (святост, светия) – 233, 294, 442 (притчата за двамата светии), 538, 547, 776
Свят живот – 186, 583 (Светия)
Секти – 813
Сестра – 785
Сила – 274
Силният в пост – 398
Символ (чистотата като символ и емблема) – 727
Синове на Бога – 767
Син на Мъдростта – 275
Сириус – 441
Сифилис – 595
Скръб – 695
Слово – 431
Слънце – 660 (хранене след залез Слънце), 690, 765; виж том I от Свещени Методи със заглавие: „Виделината на Слънцето
Слънчев възел – 378
Слънчеви същества – 654
Смърт, умиране – 344, 547, 604, 608, 667, 783 (смърт и пост), 786, 827 (смърт при липсата на чистота)
Смъртта и дявола, смъртта и Господа – отношение спрямо човека – 259
Снегът – 476
гр. София (нечистотата в София) – 294, 392, 590
Спасение – 444
Спане – виж думата: Сънища
Специалния (младежки) Окултен клас – 185, 502
Справедливост – 822
Сребро – 400, 488, 490, 607, 641, 690, 793
Стари нечисти навици в човека – 225
Стари грехове – 524
Стар живот – 524
Старост – 809
Стомах – 302, 399, 449, 560
Страданието (страдания) – 98, 392, 419, 480, 500, 531, 604, 661, 675, 714, 740, 741(като метод за чистене) , 746, 749, 750, 770, 820, 835
Страх (срещу страх) – 184
Строй (съвременен строй в света) – 590
Студът – 432
Суета – 598
Съблазнява (съмнява, изкушава) – 351
Съвети от нечисти хора – 273
Съвети към Учителя – 271
Съвременен морал – 767
Съд от злато за приготвяне на най-мощното лекарство: горещата вода – 328
Съдия (съд, присъда) – 324
Съдове – 772 (чиси съдове)
Съзнанието – 318, 412 (чистота на съзнанието), 414 (чистене на съзнанието), 567, 568, 637 (Ново, Висше Съзнание), 755
Сълзи – 783
Сънища (спане, сън) – 379, 407, 486, 746 (спане по обед), 812
Съотношения м-у Светията, гения, таланта и обикновенния човек в извършването на една работа – 516
„Сърце (чистото сърце, чистосърдечност) – 13, 18, 20, 29, 35, 39, 41, 45, 47, 58, 65, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 90, 97, 103, 109, 110, 111, 112, 130, 141, 149, 167, 183, 203, 212, 267, 273, 343, 417, 466, 506, 545, 552, 703, 737 (богато сърце), 758
Сътворение на човека – 804
Т
Тайни на Природата – 428
Тесла (Никола Тесла) – 765
Tок (ел. ток) – 499, 765
Топлата вода – 436
Топлина – 276
Точността – 286
Трениране – 373
Треска (болестта треска) – 345, 621
Три неща, които изисква Любовта – 820 
Тъмнина (вътрешно-умствена тъмнина, помрачаване) – 688
Търпението на Учителя – 687
Тяло – 304, 373 (трениране на тялото)
 
„У
Умиране от пост/глад (при съзнателно въздържание от храна) – 184, 253, 384, 574, 595, 726, 783
Умът на човека – 630, 688 (светлина или помрачаване)
Успехът – 504
Устата – 297, 723
Утайки (токсини, нечистотиибел.съст.) – 344, 597, 598, 766
Утаяване като процес на пречистване – 720
Учен (учени) – 575
Учение – 755, 787
Ученик (ученици) – 362, 388, 540, 640, 834
Учител (Учители) – 67, 81, 109, 119, 130, 149, 183, 404
Учителю Благи – 277
 
„Ф
Фарисеи – 750
Ферментиране – 774
Физическа чистота – 187, 507
Филипяни – 772
Филтър на пречистване – 186, 767 (три филтъра)
Филтриране – 619, 720, 767
Финна материя (преобразуване на материята чрез Божествен Огън) – 385
Формула с Основна (Свещена) идея за Живота – 389
 
„Х
Хармония – 822
Хигиетна на ума, чувствата и сърцето – 453
Хляб – 439, 745
Храм – 515
„Хранене (храна, ядене) – 195 (хранене без апетит), 101, 278, 294, 382 (мъчно смилаема храна), 411, 423 (хапки), 432, 499, 511, 514 (едно от основите правила), 525, 530, 545, 550, 617, 622 (най-нечистата храна), 629, 638, 644 (хранене чрез дишане по време на пост), 645, 653 (отровна храна), 718, 731 (нечиста храна), 739, 789 (Божествена храна), 823, 830 (32 хапки при хранене)
Храносмилане – 541
Хигиена (нова мисловно-морална хигиена) – 560
Християнство – 401, 547
Христос – 230, 443, 467, 473, 496 (Христовия Жезъл), 532, 549 (Христос като Огън), 581, 605, 751, 772, 777, 785,
Христово Учение – 745
Христова плът – 514, 549, 581 (плът и кръв)
 
„Ц
Цапане (изцапване) – 762
Целомъдрие – 329
Целувка – 461, 578, 586
Цена на земния живот – 651
Цената на човека – 666
Ценности – 376
Църква – 295
 
„Ч
Червей – 521
Черен дроб – 307, 378, 541
Черни братя (черно братство) – 183, 186, 196
Честност – 822
Чистене на съзнанието – 523
Чистене на сърцето – 256
Чистене на ума – 256
Чист живот – 70, 88, 89, 90, 95, 186 (последно изречение), 189 (чистота при неблагоприятни условия), 381, 386 (понятието чист живот)
Чисти мисли – 45, 55 (края на цитата), 66, 85, 92, 99, 213, 217, 222, 392, 406, 425, 534
Чисти чувства – 217, 490 (дефиниция)
Чистия език (чиста реч) – 721
Чист човек (една от дефинициите) – 455
Чистата музика – 264
Чистене (пречистване на човек, чистотата) – 543, 583, 674, 699, 762
Чисто съзнание – 526 (чисто, но не и ново съзнание)
Чистосърдечен – 314 (виж и в азбучния показалец думата: Сърце)
Чистота и святост – 303
Чистотата като основно качество на всичко около нас – 554
Чиста или нечиста почва – 511
думата Чистота (дефиниции, определения, разяснения) – 326, 386, 457, 461, 810, 817 (изпяване на думата чистота)
Чистотата като изкуство – 768
Чистотата като наука – 308, 457,
Чистота (пречистване) в един миг – 100
Чистия (раз)познава чистия – 263
Човек – 744 (думата човек)
Човека, който обича света – 186
Човешката любов – 661
Чувства – 611, 758
Чужди влияния – 373
„Ш

„Щ
Щастие – 652, 755, 760 („щастливците”), 832
Щедрост – 732
 
 
„Числа (показател) 
 
Двамата светии прекарали 20 г. пост в Пустинята и топката сняг в ръцете им – 442
4 5 поколения вегетарианци за изчистване на кръвта – 479
6 месеца (паяк и дървеница, които гладуват 6 месеца) – 754
7 милиона пори върху тялото на човека – 841
7 тела на човека720
10 дена пост – 194
10 дни живот в абсолютна чистота (опит) – 553
13 дни пост на един студент и студент и страхът на неговите родители – 828
20 дена потни бани – 417
20 години в пустинята – 439, 442
20-25 дни пост – 595
21 дена пост на Ганди663
24 часа Светията; 24 години Геният; 240 год. талантливият; 2400 год. обикновеният – 516 – (Съотношения между Светията, гения, таланта и обикновенния човек в извършването на дадена работа)
24 часа пост на човека – 754
25 милиона градуса огън –765
30-35 дни пост – 595
32 хапки по време на хранене – 830
35 милиона градуса – 227, 385
40 дена пост – 194, 312, 354, 669, 745, 752, 813 (Махатма Ганди)
40 градуса температура на дете – 226
40 години Моисей е в пустинята – 430
40 човека в помощ813
50 60 дена глад – 468 (Учителя против/срещу самоубийството)
77 – 138 (човека ще мине 77 пъти през огън)
80 дневен пост – 398 (ирландец постил 80 дена)
100 Броене/повтаряне до с определен глагол (упражнение) – 286
456 – 551
500 дена пост на костна жаба – 783
777 – 142 (възможна стенографска грешка и числото да е 77, а не 777 виж №138бел.съст.)
800 дена пост на змия – 783
Стотици години живот – 608, 685 (120, 500г. живот)
1000 дена огън или пост за дявола – 427
100 дена пост на определени риби – 783
1000, 2000 волта ток – 765
8000 години – 412
10 000 градуса топлина на чистата, благородната жена – 482
20, 50, 60 хиляди волта ток – 499, 765

Коментари

comments