Формули

Основните Формули - "МОГА" и "БУДЯ"

▬ ஃ ▬ 

 

Формула МОГА

 

Мога! – Така да изгрее моето Слънце в моята душа и да обнови моето сърце.

Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в мен и да обнови моята душа.

Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух и да обнови моя ум.

Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите Ангели и да обнови нашите сърца.

Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ на Мира и да обнови нашите души.

Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове и да обнови нашите умове.

Вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото.Ти си вложил в мен всички добри семена на Живота ми.

Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Ти възрастваш Доброто в мен.

Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще. Аз ще се радвам в Твоя Живот.

Да дойде Твоята Виделина върху всички ни.

Да се прослави Името Ти.

Да се въдвори Царството Ти.

Да се изпълни Волята Ти на Земята, както се изпълнява горе на Небето.

АМИН

 

 - съчетанието е от Извънредните беседи: "Оправдание и спасение" - 05 април 1917 г., и  "Което Бог е съчетал" - 3 май 1917 г.

 

 

Формула БУДЯ

 

Будя! – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие.

Будиш! – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде царството Божие.

Буди! - изгрява живото Слънце на моя Дух. Да бъде Волята Божия.

Будим! - изгрява мировото Слънце на Отца Нашего на светлините и на нашите ангели.

Да се въдвори царството на Отца нашего на светлините.

Будите! – изгрява Слънцето на великия Господ на мира в нашите души.

Да обнови Господ нашите души и сърца със своята сила.

Будят! - изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота. Да ни даде Господ живот и здраве и свобода.

Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега,вярвам в Тебе, Господи, Който ми помагаш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще,вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми помагаш в бъдеще.

Да се слави Името Ти, и в Твоята Слава да живеем ние!

Да се въдвори Царството Ти, и ние да участвуваме в Твоята радост!

Да бъде Волята Ти, както горе на небето, така и долу, на Земята!

И ние да работим с Тебе заедно.

АМИН – тъй да бъде

 

 

 

 

 - съчетанието е от беседите : "Едно с Бога" - 19 септември 1922г.,   "Живи и мъртви закони" - 2 септември 1942 г., и  "Служене на Бога" - 28 ноември 1937 г.

 

 

 

 

ФОРМУЛА – „МОГА“ – 1 част:

Точно в 4 ч. сутринта който може да стане и да започне драговолно своя опит. Когато изгрява сутрин Слънцето, ще кажете:

(в 1 лице): Мога! – Така да изгрее моето Слънце в моята душа.

(във 2 лице): Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в моята душа.

(в 3 лице): Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух.

(в 1 лице мн. число): Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите Ангели.

(във 2 лице мн. число): Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ на Мира в нашите души.

(в 3 лице мн. число): Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове.

Вярвам в Тебе, Господи, който си говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще.

Да дойде Твоята Виделина върху всички ни.

Да се прослави Името Ти.

Да се въдвори Царството Ти.

Да се изпълни Волята Ти на Земята, както се изпълнява горе на Небето.

 

Разяснения към Формулата и цитати от Беседата:

Така трябва у вас шест слънца да изгреят. На всяко слънце ще се спирате по четири минути; общо двадесет и четири минути ще се употребяват за изгряването на шестте слънца.

Правилото, което ще спазвате, е следното: ще ставате тихо, спокойно и след като се умиете, ще застанете тихо, без всякакво смущение – нищо да не ви плаши. Може да сте неразположени при ставането си, може да се чувствате, като че ли ви е крив светът. Но вие се изправете и кажете горните думи тихо, всеки за себе си. Ще вземете едно тефтерче и всяка сутрин в продължение на шест месеца ще си отбелязвате в колко часа сте станали и колко пъти сте закъснели. Като изговорите тези думи, ще почувствате една приятност под лъжичката и духът ви ще се повдигне. Трябват ви шест години, за да разберете как изгряват тези слънца. Този опит продължавайте шест месеца, а също го предайте, препоръчайте го на някои свои приятелки. Ще започнете от 6 април. Някои ще попитат дали ще може да се става толкова рано и т.н. Такива мисли да няма! Ще отбелязвате в тетрадките си какво е било времето, като го разделите на отделни графи: ясно, облачно, дъждовно, ветровито. Всички тези състояния на времето са добри. Ако е дъждовно или облачно, не се оплаквайте никога през тези шест месеца. Ако е дъждовно, ще кажете: „Днес времето е дъждовно – Бог го пречиства и нивите ще родят повече.” Ще гледате всичко това да приложите. И от вашите другарки ще искате обещание, че ще го изпълнят.

През първия месец, когато изговаряте всички шест точки, ще наблягате най-много на първата; през втория месец ще изговаряте пак всички, но ще наблягате на втората точка и т.н. Искам да бъдете тихи, спокойни и благословението, което дойде, ще бъде толкова, колкото ви е потребно. Дъждът, като вали, ще даде на всяко растение толкова влага, колкото му е потребна.

Искам да произведете една благоприятна вълна и от всичко, което ви се случва през тези шест месеца, ще се стараете да извадите поука, да извадите добрата страна от неприятността и да намерите ползата от нея. Ще кажете: „За Добро ще бъде всичко това за онзи, който люби Господа!” После ще употребите следните изречения:

 „Оправдание и спасение“ 05 април 1917 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

ФОРМУЛА   „МОГА“ – 2 част:

Сега, към първото предложение от упражнението ще добавите следното: „Така да изгрее моето Слънце в моята душа и да обнови моето сърце.” Ще добавите и към предложенията за следващите лица по някои нови думи:

(1 лице) : Мога! – Така да изгрее моето Слънце в моята душа и да обнови моето сърце.

(2 лице) : Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в мен и да обнови моята душа.

(3 лице) : Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух и да обнови моя ум.

(1 лице мн. число) : Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите Ангели и да обнови нашите сърца.

(2 лице мн. число) : Можете! – Така да изгрее Слънцето на великия Господ на Мира и да обнови нашите души.

(3 лице мн. число) : Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове и да обнови нашите умове.

Вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото. Ти си вложил в мен всички добри семена на Живота ми.

Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Ти възрастваш Доброто в мен.

Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш в бъдеще. Аз ще се радвам в Твоя Живот.

 

Разяснения към Формулата и цитати от Беседата:

Упражненията, които ви дадох миналия месец, имат връзка с този велик закон. В първото предложение вие казвате: „Така да изгрее моето Слънце в моята душа.”Защо? Както Слънцето във физическия свят е причина за растенето в Природата, както то, изгрявайки на хоризонта, освежава Природата, така и у човека има едно Слънце, което изгрява и го освежава. Когато лъчите на естественото Слънце огреят пустинята, те сгорещява само пясъка и ако пътувате бос по него, той ще ви изгори. Ако лъчите му падат върху една почва, богата със семенца, те донасят блага, развиват тези семенца, създават Живот и ако пътувате през такава местност, изпитвате приятност.

Ако и вашето Слънце изгрява по същия закон, то вие ще опитате и ще видите, че всичко тук е много вярно. …Защото Слънцето е вътре у вас и само това Божествено Слънце е в сила да обнови тази голяма и обширна душа. Вие понякога мислите, че сте много малки, или пък се чудите какви сте. Вие не сте виждали колко е голяма вашата душа.

Ако вие сте разлъчили това, което Бог е съчетал, вашето Слънце ще изгрее като в пустинята и ще се образуват топли и горещи течения. Виждали ли сте как лятно време хората се разсъбличат, задъхват се, горещо им е? Тази горещина се дължи на това, че има недостатъчно растителност. Защо трябва да изгрее вашето Слънце? За да възрасти у вас всичко, което е Добро. …За да се разтвори цветът, трябва Слънцето да изгрее. Когато твоето Слънце изгрее, непременно цветът на твоята душа ще се разтвори. Когато Слънцето на твоя дух изгрее, тогава и твоят ум ще се разтвори. Това е съвременната философия: да съблечете всички тези черупки.

Kой човек е знаменит? – Който върши Божията воля и като слънцето, носи благословение за всички живи същества. Дали спиш, или си станал от сън, слънцето изпраща своето благословение и си заминава. Някои мислят, че, за да се спасят, трябва да бъдат правоверни. Не е така. Ако ти спиш, когато слънцето изгрява, какъвто и да си, нищо не може да те спаси. Спасението на човечеството се крие в онази велика религия, която обединява всички религии, като удове на едно цяло. Новата религия е любовта.

…Радвай се, че можеш да излезеш вън, когато слънцето изгрява и да възприемеш неговите лъчи.

„Съчетанието / Което Бог е съчетал“ 3 май 1917 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

Формула Будя(1):

Будя – изгрява моето слънце в моята душа.

Будиш – изгрява Божието Слънце в мен, в сърцето.

Буди – изгрява живото Слънце на моя Дух.

Будим – изгрява мировото Слънце на Отца нашего на светлините.

Будите – изгрява Слънцето на великия Господ на Мира в нашите души.

Будят – изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота.

„Едно с Бога“ 19 септември 1922 г., Клас на Добродетелите, Велико Търново

Формула Будя(2 допълнение):

Казвам: Без това Божествено слънце нищо не може да вирее. Само когато изгрее Божието слънце, тогава всичко ще стане.

Сега ще ви дам два глагола. Първо глагола будя.

Будя – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие.

Будиш – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде царството Божие.

Буди – изгрява слънцето на моя дух. Да бъде волята Божия.

Будим – изгрява слънцето на нашите ангели. Да се въдвори царството на Отца нашего на светлините.

Будите – изгрява слънцето на великия Господ на мира в нашите души. Да обнови Господ нашите души със своята сила.

Будят – изгрява слънцето на всички слънца в нашите духове. Да ни даде Господ живот и здраве и свобода.

Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото, вярвам в Тебе, Господи, Който ми помагаш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми помагаш в бъдеще.

Да се слави името Ти и в Твоята слава да живеем ние.

Да се въдвори царството Ти и да участвуваме в Твоята радост.

Да бъде волята Ти, както горе на небето, така и на Земята.

И ние да работим с Тебе заедно. Амин, така да бъде.

 

Нека да видим във всеки слънчев лъч Божието присъствие, във всеки плод да видим Божието присъствие, във всеки цвят Божието присъствие, във всяка радост Божието присъстви е и във всяка блага дума, която излиза из коя да е уста, да видим Божието присъствие.

„Живи и мъртви закони“ 2 септември 1942 г., ООК, София

Формула Буди (3 допълнение):

Сега ще ви кажа нещо, а вие само ще слушате:

Буди! Изгрява слънцето на моя дух. Да бъде волята Божия!

Будим! Изгрява слънцето на нашите ангели. Да се въдвори царството на Отца Нашего на светлините.

Будите! Изгрява слънцето на великия Господ на мир а в нашите души. Да обнови Господ нашите сърца със своята сила.

Будят! Изгрява слънцето на всички слънца в нашите духове. Да ни даде Господ живот, здраве, свобода.

Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще.

Да се слави Името Ти, и в Твоята Слава да живеем ние!

Да се въдвори Царството Ти, и ние да участвуваме в Твоята радост!

Да бъде Волята Ти, както горе на небето, така и долу, на земята! И ние да работим с Тебе заедно.

Амин! – тъй да бъде!

Христос е човекът на изобилната сила.

Христос е човекът на изобилната вяра.

Христос е човекът на изобилната любов.

 

"Служене на Бога"  28 ноември 1937 г., УС, София

  1. Формула :

  "О, слънчице светло, слънчице ясно, като гледам твоите  добродетели, покажи ми начина, как да проявя и аз своите скрити добродетели и да ги разработя в себе си."

  „Кротките”  25 януари 1921 г., ИБ, НБ

2.Формула :

„Господи, помогни ми да изпълня Твоята Воля, да ти служа”!

- Кажеш ли така, ще видиш, какъв преврат ще стане с тебе.(излагайки гърба и гърдите си на слънце, в продължение най-малко на 1-2-3-4 месеца)

 "Давам власт"  10 януари 1926 г., Неделни беседи, София

 

3.Формула:

Щом Слънцето изгрява, обърни погледа си нагоре и кажи: „Господи, благодаря, че има праведни хора в света, за които Слънцето изгрява. Щом за тях изгрява, и аз ще се грея на него."

 "Любов – колективност"  24 ноември 1926 г.,  ООК, София

4. Формула:

Като видите, че Слънцето е червено, кажете си:

„Желая сърцето ми да бъде пълно с любов.  

Като го видите светло кажете си: Желая ума ми да бъде пълен с истина.”

„Червен и светъл”   1 август 1937 г., СБ, Седемте езера, Рила

5. Формула:

Когато се почувстваш много голям, тогава сравни се със Слънцето, със светиите, с ангелите и си кажи: „Не съм толкова голям като Слънцето, нито като ангелите и светиите.” (формулата е за смирение)

„Да види царството Божие”  5 март 1939 г., НБ, София

6. Формула:

„Господи, благодаря ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствувам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве. Той е израз на Твоята Любов към нас. Благодаря Ти.”(формула когато излагаме гърба си на слънце)  

Формули  дадени от Учителя на 7-те Рилски езера (14-19).08. 1940 г.

 

7. Формула:

Кажи на болния и на обезсърчения: „Както изгрява Слънцето, така ще се оправят и твоите работи”.  (цитат 1179)

„Тайната стаичка”  19 август 1942 г., СБ, РБ, София

8. Формула:

Кажи: "Ще любя! Ще отида да посрещна слънцето” !     (цитат 1295)

 " Три важни неща "   28 ноември,1943 г., НБ, София

 

 9.Формула:

„От сега нататък и аз искам да бъда като тебе. Както ти си от изгряването на работа и аз искам да вървя по твоя път. Искам да станем другари.”

 „Най-лесната работа”  8 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

10. Формула:
Кажи: "Утре ще ида да посрещна Слънцето и ще гледам да хвана първият лъч."
                                                         

"Високият идеал" 11 септември 1923г., ООК, София

 

 

11. Формула:

Виждате слънцето да изгрява, кажете си: “Ще стана светъл и ясен, като слънцето.”

Те свидетелстват - 19 декември 1926 г., Неделни беседи, София

 

 

12. Формула:

След като изгрее Слънцето, кажи: „Господи, много Ти благодаря за Слънцето, което изгря.“
Аз ще дойда - 11 юли 1937 г., Неделни беседи, София

 

13.  Като дойде мъчнотия в ума ти, кажи: „Аз трябва да имам ум светъл като Слънцето – без никаква тъмнина“.

Ключът на живота 22 август 1928 г., ООК, София

 

 

 

1.Правило:

Запишете си правилото: когато Слънцето изгрява, не спете! (цитат 597)

 "Великата реалност"  7 юли 1933 г., МОК, София

 

2. Правило

Никога не посрещайте Слънцето през прозорец, през стъкло. Качи се на някое високо място да видиш Слънцето и там го посрещни.

После, ако денят е влажен, мъглив, не отивай да посрещнеш Слънцето. Търси някой хубав ден, когато небето е ясно, да идат направо лъчите. (цитат 1228)

 „Новата идея”  7 март 1943 г., УС, София

 

 

Коментари