*

Понятието Метод

(Съдържание и Смисъл на думата  Метод, едно от основите понятия в Школата на Учителя Беинса Дуно)

Списък с Принципи,  Добродетели, Методи

Свързано изображение
В туй учение, което аз проповядвам, пътят е най-лесен, но методите са най-мъчни. Тия опити, които ще ги направя, няма да бъдат тъй сполучливи. Ще си зададете голям труд. Учение трябва, учение, учение, учение!
Много плод – НБ, София, 21.5.1922г. (Неделя)

Като говоря за теософия, окултизъм или християнство, разбирам методи за придобиванена известни данни.
…В Школата ще научите всичките методи, по които може да изправите вашите недъзи.
(Тъмното петно в съзнанието – 21 Януари 1923г., OOK)

Методи като Христовите нигде няма да намерите, защото последната Врата е Христос.
… Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методите на живота, методите на разумната Природа.
...Вие казвате: „Как да работим? Какви методи трябва да прилагаме за учене?“. Казвам: наблюдавайте Природата, вижте как работи тя и от нея се учете! Използвайте за вашето развитие Методите, с които тя си служи.
…Когато Христос дойде на Земята, ще научи хората на ония правила и методи, чрез които може да се пазят от потъване в гъстата материя на ада. Той ще подготви човечеството за Новия живот. Затова дойде Христос и пак ще дохожда. За това са нужни и Добродетели.
(Фарисей и садукей – Неделни беседи , София, 20 Март 1921г.) 

Много християни, като вземат Евангелието, четат стиховете и казват: „Христос това е казал, онова е казал“. Не е важно само какво е казал Христос, но в казаното от Христа има толкова методи за приложение! Тези методи вие учили ли сте ги? Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате.
(Колко пъти да прощаваме – НБ София27 Януари 1924г.,)
…В Природата има много методи за говорене, но главните са два: единият е методът на тихия дъжд, който пада тихо, без гръмотевици; другият е метода на силния дъжд, който иде с гръмотевици. Тогава всички палят свещи и се молят. Първият Метод е Божествен, вторият е човешки.

Днес повечето хора си служат с методите на човешкия живот – започват добре и свършват зле. Един ден, когато вземат поука от човешкия живот, те ще започнат с търпение да прилагат един, втори, трети метод, докато се домогнат до ангелския живот.
(Разумни отношения – 16 май 1928 г., Общ Окултен Клас, София) 
…Синове на Бога с методите на Любовта, с методите на Мъдростта и с методите на Истината! Това пожелавам на всинца ви да го приложите. Това е едно учение, което е вярно сто и едно на стоте, без никакво изключение. Това е моето учение. Това е едно чисто учение, от което ще имате резултати.
(Слуги на Доброто – 26.I.1936 г., УС, София)

„Много научни въпроси, които могат да ви ползват, са обяснени в моите беседи, но вие не ги изучавате както трябва. В беседите са дадени важни, специфични Правила и методи, от които, ако се приложат, и слепите биха прогледали. Ако се заемете сериозно да изучавате беседите, вие щяхте да имате по четири очи: две отпред и две отзад. Като имате четири очи, всичко ще виждатe!“ 

беседа: „Форми на съзнанието“

В Бога се крият вътрешните методи за пречистване на човешките души. Тези методи представляват Божествения огън, в който Бог постоянно ни слага. Този огън е Божествената Любов!
(беседа: Свещеният огън – 27 август 1926 г., СБ, София)

„На най-просветените българи ще дам Методи, а на другите ще им говоря по друг начин!“

(из: „Акордиране на човешката душа“ том 3 стр 179)
Свързано изображениеТърсачка с думата Метод , Методи, Методите, Метода
(Намерени са 5785 резултата от 1904 беседи)