Формули

ФОРМУЛИ и МОЛИТВА

 

  1. Формула: кажи „Моятглас ще бъде добър”.

  Изтълкувай ни тази притча – 26 август 1922 г.

   

  1. Формула:„Азсъм мобилизиран в Божествената музика и не мога да пея другояче, освен по всичките правила на Божествената музика“.

  Окултна музика – 22 октомври 1922 г.

   

  1. 3.Формула: „Когатоса създавали световете, ангелите са пели. И до днес те пеят. Понеже работя върху себе си, и аз ще пея”. 

  Забелязано е, че ако човек пее, работите му се нареждат по-добре, отколкото без пеене. Ако домакинята пее, когато готви, тъче или меси хляб, работата ѝ ще върви добре. Пеенето внася подтик в човека, събужда енергиите му, прави го активен.

  Свобода на съзнанието – 10 юни 1931г., Общ окултен клас, София

   

  1. Формула: Преди да се разгневиш и караш, кажи си: „Ще почакам малко, докато се успокоя”.Дай естествено положение на устата си, усмихни се и тогава говори.

  Вътрешни опити – 28 декември 1932 г., Общ окултен клас, София

   

  1. 5. Формула: Щом пеете, всякога ще си турите мисълта: „Щеизпълня това упражнение по всичките правила. Мога да го изпълня добре”.Туриш ли си тази мисъл, ще го изпълниш. Тъй ще работите, но ще се стремите да взимате тоновете ясно.

  Музиката – средство за концентриране17 декември 1922 г.

   

  1. Формула: Ще се спреш в своите мускули, ще пипнеш гърлото. Като опипаш, ще благодариш на Господа, ще кажеш: „БлагодаряТи Господи, за онова, което си ми дал тук (Учителят посочва гърлото), помогни ми сега за да може да се развие гласът ми, да стане музикален”.

  Плосък и объл говор – 17 март 1937 г., Общ окултен клас, София

   

   

  Формула против самоубийство*: „Някой се отчаял от живота, иска да се самоубие. Преди да пристъпи към реализиране на това си желание, нека изпее една песен за последен път. Щом изпее песента, ще си каже: *Ще поживея още малко”. Откаже ли се от това желание, всички мрачни мисли ще го напуснат и той ще изтрезнее”. (§232)

  Раб и син – 17. 04. 1927г.

   

   

   Молитва: Ще се помолиш на душата си и ще ѝ кажеш: „Моля ти се, влез в гърлото ми, да чуя твоя сладък глас, че да се науча и аз да пея“.

  Двама ще пеете тогава – ти и душата ти – и ще видиш какъв глас ще излезе от тебе, какъв певец ще станеш! В това седи силата на певеца. (§135)

  Забравените неща – 12 ноември 1924 г.