Азбучен показалец* на термини и понятия в том 3

Резултат с изображение за справочник(Работен, непълен вариант, в процес на съставителство)

*Легенда: Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номерацията на цитатите в сборника (а не на страниците, освен в случайте, когато е посоена страница/стр./). Номер в скоби означава косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение към основното понятие.

 

А*

А (буквата, звъкът а) – 43

Алкохола – 79(пети абзац от цитата)

Американци – 89,

Англичани – 89,

Астрален свят – 73(низшите духове)

Аумен (тао, би) – 70

Б*

Без глас/говор (неми хора) – 56,

Без музика – 88(стр.23 долу в ляво)

Божествения свят – 51

Божият Глас – 1, 4 и 5(чуване на Божия глас), 14(откъде се чува, откъде идва), 18, 29, 53, 61, 62

Божият говор – 3, 29, 62

Болестите (болните) – 73(края на цитата, 84(средата на цитата),

Бременност – 73,

Бъдещата музика (музика на бъдещето) – 89

Българи (България) – 74, 88

Българските песни – 88(стр.24 горе, ляво)

В*

Веселие – 49,

Вино – 74,

Време (времетраене за музикални занимания) – 79(десети абзац от цитата)

Възпитание (възпитателно средство) – 68, 71, 88(стр.24 горе, ляво)

Вътрешния глас – 12, 26

Г*

Глас (развиване на гласът) – 56

Гласът на смирението – 16

Гласните звукове – 80,

Гласът на Учителя – 9, 41

Говора на Природата – 22,

Говорене към Бога – 65,

Говорене („само с говорене не става”) – 72

Говорене само на преживяното от нас – 56

Говор (дефиниции) – 33,

Гняв – 76(разгневен)

Грешки при пеене – 88,

Гърло – 85(думата гърло)

Д*

Движения при пеене – 83(последен абзац – движение на ръцете)

Дете (първият звук/тон след раждането) – 45, 46

До, ре, ми , фа, сол (мисловна интерпретация на тези тонове) – 68(предпоследният абзац от цитата)

Домът – 55

Духове – 73(низши духове),

Духовният свят е свят на музика – 89

Духът – 39(когато дойде Духът), 84(„Духът работи чрез музиката” – средата на абзаца)

Душата – 12, 20(храна за душата), 25, 71, 72, 73(края), 81(отиване на душата в гърлото),

Дявол – 42,

Е*

Естественост в пеенето – 84

Ж*

Живот (изговаряне като песен на думата живот) – 82

Животът без музика – 88(долу-ляво на стр.23)

Жлъчност – 89

З*

Заблуждения – 86

Здраве, Лечение – 68(средата), 69(към края на цитата)

– температура – 68,

Зум-мезум – 78,

И*

Изгубване на глас – 79(шести абзац от цитата)

Изнасяне на окултните упражнения навън – 78

Индуси – 88(и концентрация),

Интелигентността – 68,

Истина – 7, 50(говорене на истината), 89,

К*

Как да разпознаем гласът на Господа Бога, откъде се чува и идва той – 14, 61

Който не свири и не пее – 15, 38, 68(средата на цитата), 71, 78

Кмпозиране – 88(стр.23 долу, дясно)

Красноречиво говорене – 89

Кръчма (кръчми) – 42,

Л*

Ларинкс – 78(края на цитата), 79(шести абзац от цитата)

Лекуване – 88(стр.24 лява колонка)

Лоша(и) дума(и) (лоши мисли) -48, 79(шести абзац от цитата)

Лоши работи (лоши неща ) – 78(края на цитата)

Любов (Любовта) – 8, 23, 29, 32, 47, 51,52, 58(най-съвършенните вибрации), 73(да Любиш),

Любов (как да я произнасяме) – 44

М*

Мажор – 71

Майка (майки) – 73(бременност)

Магнетезиране (демагнетизиране) – 73(края на цитата)

Махар Бену Аба (значение) – 89

Метод(и) – 54(за лекуване), 78(божествен метод за тониране), 83, 88(стр. 23 дясно, в средата)

Mинор – 71,

Мозъкът (човешкия мозък) – 68,

Молитва – 57, 65, 88

Мома, която пее – 38,

Музика (окултна, религиозна в древността) – 81,

Музиката – 67(едно от предназначенията ѝ), 73(откъде идва), 78(крайни абзаци от цитата), 87(изкуство на ангелите),

Музиката като средство против психическа отрова(отравяне) – 89,

Музиката като средство за усилване на волята – 89,

Музиката като съединително звено между ангелския и човешкия свят – 88(началото)

Музиката като принцип – 88(стр24. лява колона)

Музиката и говорът – 81(са брат и сестра)

Музикален център  в човека – 73(края на цитата)

Мълчанието на Природата – 66,

Н*

Насилствено изучаване на музика – 89,

Нежност – 88

Нервната енергия (превръщането ѝ за добро) – 83

Неуспехи – 28,

Ново настроение – 72,

О*

Обикновено пеене и музика – 68(последен абзац), 70(към края на цитата), 79, 89

Обичайки дадена („и най-лошата”) песен – 83

Облагородяване – 73,

Обновление – 86,

Окултен тон – 83(последен абзац), 89(слогът ха)

Окултен цигулар – 89,

Окултни гами на Природата – 88,

Окултните песни – 68, 71, 79(трети абзац)

Окултна музика – 68(последен абзац), 71, 79(12 абзац от цитата), 83(метод за поляризиране), 84(като помощ),

Окултна и обикновена (светска) музика – разлики – 81, 84

Окултната школа – 89,

Окултна наука – 72,

Окултни упражнения – 70(към края на цитата), 71, 78, 78(изнасянето им навън), 83(окултните упражнения, а не песни)

Окултно свирене – 79(седми абзац от цитата)

Опити – 78(опити с упражненията)

Опити за окултна музика в Европа – 84

Основният тон на душата – 15,

Отривисто пеене – 81(6 абзац), 86

П*

Павел (библ. Апостол Павел) – 15(втори абзац)

Паганини – 79(седми абзац от цитата), 86

Да Пеем – „най-важното нещо” – 88(края на цитата)

Пеене за себе си – 23,

Пеене на починали хора (и на гроба) – 69

Пеене преди всяка работа – 63,

Пеенето (дефиниции) – 42,

Пеенето – процес на трансформиране на умствената енергия в духовна – 57

Пеенето като процес на лечение – 88(края на цитата)

Пеене за себе си (или за другите) – 79(девети абзац от цитата)

Пеене на Небето – 25,

Петелът – 27,

Песента като лечебно средство – 68,

Пияница (пиянство) – 73(края на цитата), 74

Плаща ли се за музика – 78, 79(12 абзац от цитата)

Повдигане – 71(посленен абзац от цитата)

Правилният говор – 68(последен абзац)

Превъзбуда – 30,

Престъпник (престъпност) – 68, 73(края на цитата)

Природата – 73(Разумни, Живи сили), 79(седми абзац от цитата), 86(привличане на хармонични сили),

Произнасяне на Формулите – 70,

Профанщина (профанира) – 70(последно изречение от цитата)

Първоначален (първичен) език на хората – 88(стр.23 дясно в средата)

Р*

Работа – 75(започване на работа), 88(преди трудна работа;стр.23 долу, дясно), 89

Разваляне на гласа – 56,

Разлика между окултни песни и окултни упражнения – 87,

Речта, гласът на човека – 19,

Робството – 88(стр.24 лява колона)

С*

Светска и духовна музика – 88(стр.24 лява колона)

Си-му-ту-си (окултно упражнение – пее се върху тоновете,  например: до ми сол до) – 81,

Сила (основния тон на Силата) – 32,

Славей (славейте, птичките) – 22, 36

Слушане на добри певци – 56,

Срещу мрачни мисли – 42,

Стар, старост – 78,

Страдания – 53,

Съвременната(сегашна, светска) музика – 79(началото на цитата)

Сълза (плач) – 59,

Сърцето – 17, 79(единадесети абзац от цитата)

Т*

Тихото пеене – 83

Тониране – 70, 73, 78, 81(18стр. долу, дясно)

Трансформиране – 73(на лоши настроения),

Тревога – 78(края)

Три важни елемента в основата на живота – 20,

Тумето – 78,

Тълпа – 73,

У*

Укротяване – 73,

Ученици (ученик) – 71, 73(първо изискване към окултния ученик)

Учителя – 79(пример за окултното свирене на Учителя във Варна- 11 абзац от цитата), 84(мисли/изкушения отиващи от учениците към Учителя)

Х*

ха (слог и упражнение съ сричката „ха”) – 89,  

Хармония – 54,

Христос – 84(когато се е раждал Исус Христос)

Християнство – 15(последно изречение)

Цигулка – 77,

Ч*

Черна ложа – 68, 81, 86

Чуване (слушане) на Божия глас – 14,

 

 

 

**

 

Цифри, Числа

 

 

12 упражнения (цикъл от 12 певчески упражнения) – 88(края на цитата)

16000 трептения/вълни – 64,

32000 трептения/вълни – 64,

35 000 клавиша – 84,

40, 50 билионаили милиона вибрации – 64,

40 градуса температура – 68,

 

 

 

Коментари

comments