Луната (том 2)

Учителя Беинса Дуно

 СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

 том II

(допълнение към ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО)

ЛУНАТА

<< ПОРЪЧКА НА КНИГАТА-сборник  ЛУНАТА (цена 2лв)>>

▬ • ▬

Тематични извадки за Луната из цялостното 

Слово от Учителя Беинса Дуно 

Азбучен показалец на термини и понятия в сборника Луната


Увод

 

Слънцето и Луната застанаха в жилището си

(Авакум 3:11)

„Казано е в Писанието, че Бог създал Слънцето да управлява деня, а Луната – да управлява нощта.

Те представят двете системи, с които хората си служат. Луната не е планета, тя е един сателит”.

(Казано от Учителя)

По подобен начин сборника Луната е само продължение – разширение и е част от сборника Виделината на Слънцето, а не е Свещен метод по смисъла на думата метод. В контекста на настоящата томова поредица под думата метод най-вече се има предвид приложената добродетел, според учението на Беинса Дуно. Разбира се косвено Месечината има връзка с пречистването, здравето, въображението, религиите, някои състояния, качества и др., които разглеждани под определен ъгъл са също свързани с Окултните методи.

И отново в том II подбраните цитати са от всички беседи и лекции достигнали до нас (около 3878 на брой), както и от писма до учениците. Тематичните извадки из Словото на Учителя с общо заглавие Свещени Методи са цялостни и уникални към настоящия момент по своята всеобхватност, мащаб и структура.

 Калин Христов Кирилов

Част от броя на книгите при всеки тираж на томовата поредица

Свещени Методи (не по-малко от 10%) се подаряват!

Да послужа, послужи, послужим!

 

ДА СЕ ОТБЛАГОДАРИМ НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ КЪМ БОГА

▬ Δ ▬


Формула:

Когато направиш една грешка, обърни се към Месечината и кажи: "Месечинко, научи ме как да изхвърля греховете си, как да ги изкарвам навън, за да мога и аз по този начин да се очистя”.

- Кротките - 25 януари 1921 г., ИБ, НБ

Упражнение:

През цялата седмица наблюдавайте Луната, като си записвате първата мисъл, която мине през ума ви. Ще наблюдавате Луната цялата седмица, а всеки ден от седмицата ще спирате вниманието си върху оная планета, която е свързана със съответния ден. За пример, във вторник ще наблюдавате Марс, в сряда – Меркурий, в четвъртък – Юпитер, в петък – Венера, в събота – Сатурн, в неделя – Слънцето, когато изгрява. Като наблюдавате тия планети, същевременно ще си записвате първата мисъл, която е минала през това време в ума ви. Ще отбелязвате и времето, дали е било ветровито, облачно или ясно. Като правите тия наблюдения, все ще придобиете нещо, ще увеличите знанията си.

 - Облагородяване на сърцето - 3 октомври 1926 г., МОК, София

 

Опит: Ако искате да се лекувате, може да турите във вода сребро и тогава да прекарате лъчите на Месечината през среброто и така да се лекувате. Това изисква знание. Вие може да направите опит.(виж: §185)

 - Жената самарянка - 12 февруари 1939 г., НБ, София


Заглавия на цели беседи по тази тематика

(необходимо е прочитане на цялата беседа, защото някои цитати

 са твърде обемисти; присъстват, но не цялостно):

 

 1. Красна като Луната и чиста като Слънцето - 26.11.1933г., НБ, София
 2. Предназначение на Слънцето, Луната и звездите - 14.2.1923г., МОК, София
 3. Пълнене и празнене - 7.12.1925 г., МОК, София
 4. Неизвестни величини* / Слънцето* - 30.01.1927 г., МОК, София

5. Основният тон - 17 януари 1936 г., МОК, Софи

6. Двата закона - 5 юни 1940 г., ООК, София


Цитати от Беседи

▬ • ▬

 

 1. Нашата буква С (за думата Слово) е символ на полумесец, което означава, че ние се намираме на обратната страна на Астралния свят, нямаме Светлина и затова я вземаме, отразена от Луната. […]Причината, поради която аз не мога да ви обясня и вие не можете да разберете Словото – понеже във вашите мозъци, във вашите умове още Луната грее; у вас образите, фигурите, всичко е смътно. […]Вие се учите от Луната и виждате нещата с нейната светлина. Когато изгрее Слънцето във вашия ум, тогава ще имате друго понятие за света и Живота, ще видите колко погрешни са били вашите възгледи. […]Луната не може да ни изпари, дори обратно – често е причина, която сгъстява изпаренията. […]за Слънцето и Луната в първа глава от "Битие" се казва, че Бог създаде тези две начала и че в тях се крие цялата истина – Луната е процес на слизане към Земята, а Слънцето е процес на възкачване към Бога. […]И затова Луната на всеки двадесет и осем дни ви разказва историята на вашето падане. Ако се запитате защо сте паднали, защо не можете да мислите, защо нямате воля, Луната ще ви каже. Всичките нейни фази ще ви разкажат причината на вашето падане. […]Ако Луната грее във вашия ум, ще кажа, че сте в ледената епоха – вашите големи допотопни животни са изчезнали, растителността е спряла, имате само един минимален живот – толкова, колкото Луната ви дава. И ако ме попитате какво трябва да правите, ще ви отговоря, че трябва Слънцето да ви огрее, трябва Христос да изгрее във вашата душа.[…] Ако кажете, че е смутен вашият ум, аз ви давам утешението: „Луната още ви грее”. Когато ви огрее Слънцето, този въпрос ще бъде ясен.

- В начало бе - 8 ноември 1914 г., НБ, София

 1. Можем да уподобим стария човек на Земя, която се осветлява от Месечината, а младия – на Земя, която се осветлява от Слънцето.

- Стари и нови мехове - 12 юли 1915 г. НБ

 1. Искаш да знаеш има ли живот горе на Месечината, или не, има ли вода, или не; ще вземеш торбичката си и билет и в няколко часа ще може да провериш тази истина.

- Растете в благодат! / Растене и познание - 7 януари 1917 г., НБ

 1. Казвате: „Зная, че Луната се празни и се пълни”. Питам: твоята Луна празни ли се, пълни ли се? Ето къде е Знанието – да знаеш кое е Добро и кое е зло. Гледайте вашето сърце пълни ли се с Добро и изпразва ли се от зло. Това е да знаете какво е празнене и какво пълнене. Знаете, че Луната употребява четиринадесет дни за пълнене и четиринадесет дни за празнене. Така че четиринадесет дни вашето сърце ще работи за пълнене с добрини и четиринадесет дни вашето сърце ще работи за изхвърляне на всички помии от вас и от обществото. И след това да почувствате лекота.

- Пълнене и празнене - 26 юни 1918 г., Беседи пред сестрите, София

 1. Буквата С изразява закона на Луната, която в 28 дена се пълни и изпразва. Човек трябва да научи законите как да се пълни и изпразва. Да изпразваш сърцето си от нечистотиите на живота и да го пълниш с плодовете на Духа – това е велика наука, до която човек трябва да се домогне.

- В истия час - 14 юли 1918 г., НБ, София

 1. Понеже човек на Земята минава през различни състояния, както и Луната, казваме, че и той като нея на всеки 14 дни се пълни и празни. Щом се пълни, той е съвършен. Следователно, ако някой ти каже, че си несъвършен, ще направиш превод на тази дума и ще си кажеш: „Понеже сега се изпразвам, несъвършен съм. След 14 дни ще започна да се пълня – тогава ще бъда съвършен".

- Доброто вино - 4 август 1918 г., НБ, София

 1. Чуването предхожда слушането. То подразбира процес на възприемане. Слушането има отношение към Месечината, т.е. към празненето и пълненето, към даването и вземането. Човек трябва да разбира и двата процеса, да знае кога да дава и кога да взема.

- Като чуха - 17 ноември 1918 г., НБ, София

 1. Савел е човек, който постоянно се пълни и изпразва, като Месечината. Той е променлив, постоянно се двоуми. Буквата С означава закон на промените. Тя реже като нож, като трион. Когато режете лозето с трион, то започва да сълзи. Ако името ви започва с буквата С, нека се смени с буквата П. Изобщо, ако работите ви не вървят добре, променете името си: от двусрично направете го трисрично или четирисрично.

- Господ му рече - 6 април 1919 г., НБ, София

 1. Тази слънчева светлина, която се отразява от Месечината, има ли сила да възраства? Тя е изгубила своята сила при първото отражение. И тъй, ако вие искате да се запознаете с Бога по закона на отражението, ще имате светлината само на Месечината.

- Молитвата - 8 февруари 1920 г., НБ, ИБ, София

 1. Днес е понеделник, днес на Луната е денят.

- Първоначален език - 30 август 1920 г.. ИБ, В. Търново

 1. За в бъдеще новата култура ще има да развие и открие много неща. Ще се установят съобщения с Луната. Има космически течения към Слънцето и Луната и обратно към Земята. Като се вземат тия течения, хората ще ги използуват за пътуване.

- С думата „може“ - 30 декември 1920 г., ИБ, Русе

 1. Знаете ли какво нещо е Месечината? Ако си като Месечината, ти ще бъдеш осъден на смърт. Месечината е един канал, през който минават всички нечистотии на Земята. И вие искате да приличате на този канал, но в това няма никакъв смисъл, нито някаква философия. За в бъдеще вече никога да не казвате, че искате дъщеря ви да стане като месечинката, а пожелайте да стане като Слънцето светла или най-малко като ранната звезда Венера. Ако пожелаете да стане като Месечината, тя е осъдена на смърт. Сегашните хора ходят на разходка по Месечина, наблюдават я, но не знаят, че тя ги развращава. […]Числото 19 е Месечината. Не се обиждайте вие, жените, защото трябва да знаете, че едно време Месечината е била светла като Слънцето, но сега е изгаснала, мъртва е. Ще дойде време, когато тя отново ще оживее. […]Някой казва: "Цяла Месечинка е моята възлюблена". Казвам: ти никога няма да задоволиш твоята Месечинка, тя постоянно се пълни и празни.

- Кротките - 25 януари 1921 г., ИБ, НБ

 1. Луната – е емблема на въображението, тя е майка на всички идеи.

- Новият човек - 13 март 1921 г., НБ, София

 1. Ако не мисли, човек е подобен на Месечината, която постоянно се пълни и празни.

- Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди след мене!“ - 19 юни 1921 г., НБ, София

 1. Това небе, което виждате днес, какво ви говори? Господ говори така: „От едната ни страна е Месечината, която е пълна – тя е емблема на Христа; а от изток изгрява Слънцето, което е емблема на Божествения Дух, Който раздвижва света“. Значи имаме две условия – Месечина и Слънце, които се гледат, т.е. Христос в материалния свят и Духът в ангелския свят.

- Сутрешен наряд/ Утринна беседа - 19 август 1921 г. (Преображение), СБ, В. Търново

 1. Някой ще запита: „Какво има на Месечината?“. Трябва да ви заведа там, за да видите. Месечината не е, както някои казват, пуста. Тя е много хубаво място, но ако ние се пренесем със своя организъм в нея, не е нагодена да ни приеме и ще ни очаква смърт. Но ако отидете в нея с духовното си тяло, там има неща, от които може да разберете отлични работи. Тя е първата станция към Слънцето. Ами ако бих ви казал какво има от другата страна на Месечината, знаете ли каква тревога би настанала в учения свят? И защо Месечината е спряла да се движи около себе си, защо обръща само едната си страна? Но това е тщеславие, няма защо да се говори по него. […]Казвам, че в Месечината има отличен живот. Често онези, които завършват еволюцията си и има да слизат още на Земята, не са слезли досега – има още много човешки души, които, като завършат там своята еволюция, тогава ще слязат на Земята. Някои казват, че са слезли. Не са слезли още, там има още много души. Но това са отвлечени неща. Как може човек да отиде на Месечината? Той трябва да излезе от тялото си, да се излъчи, за да види отношенията, вътрешните връзки, да види как седи тя духовно отношение, да види Земята и само тогава ще има едно правилно разбиране. Ако вие се развивате правилно, първият опит, който ще направите, ще бъде да слезете към центъра на Земята. После вторият опит ще бъде да отидете от центъра на Земята до Месечината. Това е един твърде сериозен опит – да слезеш до центъра на Земята и оттам да отидеш на Месечината. Сериозен опит е това. Тогава ще имате вече познания, реални познания, и като се върнете, ще знаете какво има долу в Земята. И когато всички учени хора говорят, че на Месечината има това и онова, ще кажете: „Хубаво говорят, право е, точно така е, както говорят“. Земята крие големи богатства, Месечината крие големи богатства, Слънцето – също. […]Някои пък, като отиват към Месечината, мислят, че няма да могат да се върнат, затова ще се поколебаят, ще се уплашат и ще се върнат. Не, вие трябва да бъдете толкова смели, че да знаете: като отидете там, пак ще се върнете. Понякога се скъсва нишката и оставате там. Тогава братята от Месечината трябва да ви излъчат по обратен път, за да ви върнат на Земята, за да завършите тук еволюцията си. Те ще ви кажат: „Като си неопитен, не трябваше да идваш тук!“.

- Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили - 22 август 1921 г., СБ, В. Търново

 1. Когато се говори за Любовта, мнозина казват, че Любовта е сляпа. Този израз е останал от времето, когато човечеството се е намирало под влияние на Луната – в периода на постоянните промени. Всъщност Любовта се проявява в Разумния Живот, защото сама по себе си е най-възвишеното нещо в света.

- Предназначение на дихателната система - 22 ноември 1922 г., МОК, София

 1. Сега ние ще имаме един малък опит, едно упражнение го наричам аз, психическо упражнение. Това упражнение е следното: тази вечер ще отидем от Месечината до Слънцето. Ще тръгнем от Земята към Месечината и от Месечината към Слънцето и обратно – от Месечината към Земята. Сега вие ще си представите, че излизате из вашето тяло, ще отправите вашата мисъл първо към Месечината. Всеки от вас ще си определи една скорост, с която ще пътува. Със 100 километра или с 200, 300, 500, 1 милион километра или с 10 милиона километра и ще полетите с тази бързина. Но да не се уплашите, вие ще турите тази бързина, която е поносима за вас. Най-първо ще определите с каква бързина ще се движите към Месечината и като достигнете до нея, в съзнанието си гледайте какви картини ще видите: дали краката ви ще докоснат някоя твърда почва и каква ще бъде тя, дали някоя равнина или някой висок връх. Ще седите няколко минути и след това ще се устремите към Слънцето. […]Но има и друга опасност тук: между Земята и Месечината има един студен пояс, може някой там да се спре. Този леден пояс са известни сили, електрически сили, които някой път засягат Земята и я изстудяват. И вследствие на тия засягания Земята е претърпяла катастрофи. Там като минавате, няма да ви е страх. Няма да замръзнете, аз ще ви придружавам. Няма да ви е страх, разбирате ли? Ние ще тръгнем сега. Опитът ще трае 15 минути: 5 минути до Месечината. Тази вечер тръгваме! Вие ще кажете: „Как ще бъде това?“. То не е наша работа. Как? – „Искам и тръгвам до Месечината“. Ще идем до Месечината – 5 минути, оттам до Слънцето пак 5 минути и 5 минути ще ни вземе обратният път, да се върнем на Земята. Сега ще се успокоите хубаво. Онези, които няма да вземат участие в пътешествието, само ще ни изпращат, няма да вдигат шум. Те ще наблюдават, ние ще се движим и ще чакат, като се връщаме назад. Но няма да кажете: „Дали ще се върнем?“. Ще идем и ще се върнем назад. Сега ще започнем, тръгваме вече.

- Правилният растеж на Ученика - 2 януари 1923 г., ООК, София

 1. Ние като децата имаме някой път едно качество да преувеличаваме нещата, и то не у всички. Това преувеличаване произтича от Месечината. И когато се разглежда астрологично или хиромантично, когато линията на ума у някой човек отива към възвишението на Луната, тя упражнява това преувеличаване, т.е. тя туря лупа, та преувеличава нещата и ни ги показва не в естествена величина, не в естествен ред. Някои хора пък имат обратен път – те са скептици и тогава тяхната линия на ума не отива към Месечината, а към Меркурий. […]Някои хора повече вярват – Месечината упражнява повече влияние върху тях, а на други Меркурий упражнява повече влияние – вярата у тях е по-слаба.

- Значение на ръцете и пръстите - 7 януари 1923 г., ООК, София

 1. Слънцето, Луната, звездите са символи на нещо. […]В Писанието се казва, че Слънцето, Луната и звездите ще потъмнеят и ще изгубят светлината си. Когато се казва, че Слънцето потъмнява, това подразбира държава, която губи своята сила, своята светлина. Луната представя известна религиозна система, независимо от това дали е права, или крива. Звездите пък представят великите хора на Земята. […]Бог създаде Слънцето, Луната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината от тъмнината, Доброто от злото и да бъдат знамение за дни, за години и за времена. Те са създадени за знамение на всички събития, които стават в човешкото съзнание. Те определят кръга на живота. […]Върху зададената тема „Предназначение на Слънцето, Луната и звездите" някои се въздържат да пишат, с което искат да кажат, че не знаят какво е предназначението им. Не, каквато тема и да ви се даде, пишете нещо. […]Луната представя самия човек, а звездите – любовта на човека към ближните. Слънцето е Бог, Луната – човекът, звездите – неговите ближни. Следователно, за да познаете звездите, трябва да мислите за Луната; за да познаете Луната, трябва да мислите за Слънцето. Наистина, Луната се открива на хората само след като Слънцето я освети. Само Слънцето е в състояние да ни открие Луната. Когато Слънцето залезе, то хвърля светлина върху Луната и тя става видима за нас. Когато Луната се скрие, тя хвърля светлината си върху звездите и те стават видими за нас. Значи Слънцето трябва да се скрие, за да се види Луната,а Луната трябва да се скрие, за да се видят звездите.

- Предназначение на Слънцето, Луната и звездите 14 февруари 1923 г., МОК, София

 1. Лицата на бъдещите хора ще са продълговати, а не като Месечината. Познаваме пет типа хора: единият тип е на Луната. Те са сангвиници, с лице валчесто, със сини очи, тънки вежди, пълнички, весели, жизнени, обичат да си хапват.

- Не дойдох да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня - 18 февруари 1923 г., НБ, София

 1. Например българите как лекуват? Те лекуват доста сполучливо. Имаш брадавица или някой лишей: българинът ще отиде у някой бакалин, ще "открадне*" бучка сол, защото като открадне, тя стане положителна, положителен е и той. Той ще я открадне и няма да мисли за морал и когато се разсипва Месечината, ще обиколи брадавицата с бучката сол и ще каже: „Както се разсипва Месечината и както се стопява тази бучка, тъй и брадавицата да изчезне“, хвърля солта и брадавицата изчезва. Е, как ще обясните това? Може да направите опит. (*Бел. съст. терминът "открадне" е алегоричен, за времето си малка бучка сол не е струвала почти нищо.)

- Качества на ума, сърцето и волята - 25 февруари 1923 г., ООК, София

 1. Излизайте вечер вън, да наблюдавате Звездите, Луната, да видите колко е велик светът и какво ви предстои да изучавате. Ако нощта е мрачна, бурна, идете на близката до вас планина, там да изпитате величието на природата. Представете си мислено следната картина. В лунна, светла нощ се качвате на висок планински връх. Като стигнете върха, ще намерите една висока канара, ще седнете върху нея и ще започнете да размишлявате, да наблюдавате небето. Както седите, по небето се явяват малки облачета, които постепенно растат, стават големи черни облаци и покриват целия хоризонт пред вас – не се вижда вече Луната, не се виждат никакви звезди. Седите неподвижно на канарата, силно концентрирани в мисълта си, и в това време, далеч някъде, виждате на хоризонта малка светлинка. Небето се отваря, облаците се разсейват, зората се пуква и след малко Слънцето подава своята пурпурна златна главица. Упражнението трябва да трае всичко пет минути.

- Развитие на мозъчните центрове - 28 февруари 1923 г., МОК, София

 1. Луната упражнява известно влияние върху хората. Как се казват тия типове, върху които Луната указва влияние? лунни типове или лунатици. Те са хора на въображението. Един човек, върху когото Луната оказва влияние, ако започне някъде търговия, на 100-те, 150 вярва. И затова такива хора никога не прокопсват. Те все се чудят защо нещата стават тъй или иначе, все са изненадани. Те са поети, не се обезсърчават, имат много голяма вяра. Те вярват на късмет. Колкото гадателки има в София или другаде, те ще ги намерят, ще искат да им кажат нещо от късмета, като им гадаят било на кафе, било на боб, било на карти. Тия хора са още и иманяри, вярват, че има скрити съкровища в земята. Те не обичат да работят, надяват се на късмета си. Турците казват: „Ако ми е късмет, на крака ще ми дойде“. У тези хора челото им горе е широко. Лицата им са валчести, доста правилни. Те вярват в добрата страна на съдбата. […]Например Марс гледа колко желязо има в човешкото тяло. Той държи сметка за желязото, как се употребява. Слънцето държи сметка за златото; Луната държи сметка за среброто, Меркурий се занимава с живака и т.н.

- Влияние на планетите - 12 март 1923 г., ООК, София

 1. Животът на Луната е още по-сложен от този на Земята.

- Петимата братя - 22 април 1923 г., НБ, София

 1. Земята влиза в нови условия, които вие не можете да си представите. И Луната, която виждате, започва да се изменя. След време ще се яви нова Луна. Сегашните астрономи не забелязват тази промяна в Луната. Ще дойдат нови астрономи, които ще живеят и на Луната, и на Земята. Казано е в Писанието: „Ще създам ново Небе и нова Земя; ново Слънце и нова Луна“. Иде новото в света – нови условия, нов живот. […]Тогава ще се греете на новото Слънце; ще се радвате на новата Луна; ще живеете на новата Земя и ще познаете Бога така, както никога не сте Го познавали.

- Живот вечен - 29 април 1923 г., НБ, София

 1. Луната не помага пряко за растенето на растенията, но косвено им помага. Когато Луната грее, растенията спират своя процес на растене; щом тя се скрие, те започват да растат. Най-бързо растенията се развиват на слънчева светлина. Понеже Луната събужда завистта у човека, растенията се крият от нея, в смисъл – престават да се развиват. Следователно, когато човек завижда, казваме, че Луната е взела надмощие в него. […]Това са заблуждения, преувеличени състояния, които идат от Луната – тя обича да заблуждава, да лъже хората. Защо? Защото в отрицателното си влияние нейният кредит е в лъжите и заблужденията.

- Движение на разумните сили - 9 май 1923 г., МОК, София

 1. И сега учените хора казват, че Месечината ще се разруши и всичкият този прах от нея ще падне на Земята. Понеже хората много орат, много консумират, то Земята има нужда от тор. Този прах ще обнови Земята. Питат някои: „На мястото на тази Месечина какво ще дойде?“. Казват, че ще се яви нова планета. Тъй си говорят хората. Ако дойде новата планета, тя ще бъде толкова голяма, че всички ще я видите. Тези учени хора казват, че това нещо няма да бъде след дълго време, скоро щяло да бъде. Колко е наблизо, не се знае.

 - Който люби - 2 декември 1923 г., НБ, София

 1. Окултната наука поддържа, че влиянията на Земята върху хората преди милиони години са били толкова лоши, че човечеството е бедствало, да загине съвършено, да загуби своя път. Вследствие на това се е създала Месечината. Окултистите казват, че в тялото на човека има известни органи, където се складират тия нехармонични енергии в него, които действат разрушително и са причина за отливите. Влиянието на Месечината в този случай седи в това, че тя изтегля всички зловредни сили у човека, които го разрушават. С това се обяснява защо някои лунатици при изпразването и пълненето на Луната менят състоянията си. Наблюдавайте какви състояния имате, когато се пълни Месечината, и какви, когато се изпразва. Някой път имате някакво неразположение или някакво мрачно състояние на духа. Забелязвайте каква е фазата на Луната при това ви състояние. Нали сте интелигентни? Правете научни наблюдения. […]Да допуснем, че у вас се развива центърът на фантазията, на въображението, което се намира под влиянието на Месечината, и вие се заемете да пишете нещо. Обаче, след като напишете едно стихотворение, Месечината така повлияе на въображението ви, че вие се разширите и се надценявате. Мислите си, че можете да бъдете първокласен поет. Но да създадеш един план и да го реализираш – това са две различни фази в живота. Природата никога не обича да борави с грандиозни планове.

 - Придобивки на съзнанието - 20 януари 1924 г., МОК, София

 1. Ако среброто, което влиза в състава на кръвта, стане органично, в човека се развива въображението. Влиянието на Месечината върху него е силно.

- Добрата страна на страданията. Чистотата - 6 април 1924 г., МОК, София

 1. Например, ако гледате на Месечината с просто око, вижда се един образ – една жена, която гледа към Земята. Но ако вие погледнете Месечината с далекоглед, този образ се изгубва. С просто око тази жена е прекрасна, прилича на англичанка, седи горда, непристъпна.

- Връзки в геометрическите форми - 5 ноември 1924 г., ООК, София

 1. Казва се в Евангелието, че Слънцето ще потъмнее, Луната няма да дава светлината си, звездите ще паднат. […]Аз давам друго едно обяснение, и то много просто. „Слънцето ще потъмнее“ – това значи, че малко любов ще има в Църквата. „Месечината няма да дава светлината си“ – това значи, че Църквата ще се обезвери, малко вяра ще остане в нея. „Звездите ще паднат“ – това значи, че много малко знание ще остане в Църквата и невежеството ще дойде.

- Блажен този раб! - 9 ноември 1924 г., НБ, София

 1. Ще ви дам една програма за работа през цялата седмица. В понеделник, като ден на Месечината, ще очистите къщите си, ще измажете стаите, ще измиете дъските, ще разтребите всички разхвърляни работи.

- Както природата пише - 24 декември 1924 г., ООК, София

 1. Понеделник е ден за промени, като Месечината е той. […]Първият час на понеделника е на Месечината – ще направиш някаква промяна. И другите часове си имат своя специфична работа.

- Образи на Живата природа - 24 декември, 1924 г., Клас на Добродетелите, София

 1. Нашата Земя е паднала звезда. Месечината също е паднала звезда. Венера, Марс, Юпитер, всички тези едновремешни богове, са все паднали звезди в нашата Слънчева система.

- Видяхме звездата - 8 февруари 1925 г., НБ, София

 1. Учените хора казват, че Земята щяла да спре движението си като Месечината. Месечината не е в абсолютен покой. Тя не се върти около своята ос, но се върти около Земята и около Слънцето, двете страни едновременно се огряват от Слънцето. Само че Месечината крие едната си страна. Има предание, че сегашните хора някога са живели на Месечината и когато я напуснали, за да дойдат да живеят на Земята, тя се разгневила, че дошли без нейно позволение. Оттогава крие лицето си. По-рано е била майка на хората, а сега това, което се вижда от нея, е бащата. Той казва: “Какво правят децата?“. Майка им не иска да ги види. Тя казва: „Аз не искам да видя тия деца, които заминават без мое позволение“. Вярно ли е това предание? Сега трябва да обясним защо Месечината се движи около Земята.

- Земята се върти. Стремеж на душата - 1 юли 1925 г., ООК, София

 1. Било е време, когато Земята е била по-далече от Слънцето. Било е време, когато Месечината е била по-далече от Земята.

- Разумни наблюдения - 5 август 1925 г., ООК, София

 1. Защо Христос се молеше всякога вечерно време? Той денем никога не се молеше. Считаха Го малко еретик. Той се молеше вечерно време, за да не Го види никой. При това всякога предпочиташе облачни, тъмни нощи. Даже вечерно време, когато имаше Месечина, Той никога не се молеше на Месечина. Тъмните нощи обичаше! Казвам: ами по-голяма тъмнина от скръбта има ли?

- Той знаеше - 29 ноември 1925 г., НБ, София

 1. Например, когато се празни, Луната оказва един род влияния върху явленията в Природата; когато се пълни, оказва съвършено противоположни влияния. Когато садите боб, царевица, пшеница, любеници или друго нещо, добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето на Луната внася подтик, импулс за растене на растенията. В това време те не могат да растат, имат само вътрешен подтик за растене, обаче самото растене спира. Щом Луната започне да се празни, и растенето на растенията започва. Значи светлината на Луната при пълненето се отразява отрицателно върху растенето, т.е. това спира растежа на растенията. Същият закон се отнася и до растенето на човека. Когато болният иска да се излекува от болестта си, лекарите му препоръчват да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, за да не прониква светлината в неговата стая. Става ли въпрос за слънчевата светлина, там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. […]Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите – в периода на нейното пълнене. Пълненето на Луната се отразява благотворно върху ония хора, които искат да се развиват духовно. И Венера има същите фази на пълнене и празнене както Луната. […]Забелязано е, че Луната в своите фази на пълнене и празнене се отразява особено чувствително върху някои натури: когато се пълни, те са неспокойни, не могат да спят. Щом започне да се празни, те се успокояват. Безпокойството, което някои хора изпитват при пълнене на Луната, се дължи на излишната енергия в тях, която се отразява върху мозъка, върху дробовете или върху стомаха им. Как могат да се справят с тази енергия? Те трябва съзнателно да работят върху себе си, да намерят начин, чрез който да се справят с излишната енергия. […]Разочарованията се дължат на факта, че въображението на даден човек е минало през периода на празнене на Луната. […]Каквито процеси стават с Луната, такива стават в ума и в сърцето на човека. Умът и сърцето се пълнят и празнят както Луната. Това не става едновременно: когато умът се пълни, сърцето се празни; когато сърцето се пълни, умът се празни – става пълна компенсация. Празненето се компенсира с пълнене, а пълненето – с празнене. Когато умът почива и събира енергия, сърцето се пълни и работи, изразходва енергия и обратно: когато умът се пълни, сърцето се празни, т.е. почива.

- Пълнене и празнене - 27 декември 1925 г., МОК, София

 1. Защо слънчевите лъчи не могат да стоплят Луната както отопляват Земята? Ще кажете, че Луната отразява слънчевите лъчи, затова не може да се стопли. Защо ги отразява? По кой закон ще разрешите този въпрос? Съвременните учени казват, че Луната е студено тяло, което е изгубило своята първоначална топлина и светлина, вследствие на това се е втвърдила. Те казват още, че на Луната няма никакъв живот. Питам тогава: какво може да направи едно мъртво тяло? Нищо не може да направи. На основание същия закон, питам: как могат да се нарекат тези, които като Луната отблъскват Божията Любов, която пада върху тях? Те са мъртви хора. Когато слънчевата светлина пада върху Луната, тя я отблъсква и препраща на други тела.

- Четирите действия - 20 януари 1926 г., ООК, София

 1. Ако Месечината може да повдигне водата в моретата на височина около 20 метра, това не е ли въздействие на Луната? Такова въздействие тя указва и върху някои хора, наречени лунатици и по този начин изменя състоянието им. Не само Месечината, но и други небесни светила и планети произвеждат известно влияние върху някои хора.

- Зазоряване - 18 април 1926 г., НБ, София

 1. Понякога кучето лае към Луната. Защо? Защото вижда нещо. Забелязано е, че кучето никога не лае към неодушевени предмети. Щом лае Луната, това показва, че за него тя е одушевен предмет. В това отношение кучето се проявява като ясновидец, то вижда нещо, което човек не вижда.

- Влияние на цветовете - 2 май 1926 г., МОК, София

 1. Апостол Павел казва: “Коренът на всички злини е сребролюбието”. Луната е свързана със среброто. Много хора обичат да наблюдават Месечината, но тя събужда злото в душата на човека. Защо апостол Павел казва, че коренът на злото е сребролюбието, а не любовта към желязото например или към златото? Освен това той казва, че двоумният човек е непостоянен във всичките си пътища. В това отношение Луната е символ на двоумния човек. Луната е много непостоянна в своите проявления. Тя е причина за големи пертурбации в природата. Много хора са удавени от приливите и отливите, които стават в моретата. Тези приливи и отливи се дължат на влиянието на Луната. Тя влияе и върху много хора, наречени лунатици, някои от които са пострадали в тези особени състояния. При все това мнозина казват: “Красива е Луната!”. Тя е красива само за умните хора. […]И тъй, човек не трябва да бъде като Луната – двуличен, двоумен. Едно лице, един ум трябва да има той! Бъдете с едно лице като Слънцето, което дава светлина и топлина даром на всички. Луната постоянно се мени: ту се пълни, ту се празни. Като се напълни, тя представлява нещо подобно на Слънцето, но скоро след това започва да намалява, докато се изгуби съвършено и казва: “Сега нищо не давам”. Не се минава много време и тя отново показва част от своето лице във вид на сърп. Учените хора се ползват от промените на Луната за определяне на времето, а времето пък определя течението на живота. Добрият живот на човека се определя от Слънцето, а лошият живот – от Луната. В Невидимия свят има по една книга за всеки човек, в която се отбелязва положението на Луната, когато човек греши, и положението на Слънцето, когато човек върши добро. По звездите пък се определя как човек може да направи някое изключително добро.

- Условия за обикновения и за разумния човек - 5 май 1926 г., ООК, София

 1. Ще дойде ден, когато отношенията между мъже и жени ще бъдат отношения между души. Тогава, ако мъжът е на Земята, жената ще бъде на Луната или на Слънцето; ако жената е на Земята, мъжът ще бъде на Луната или на Слънцето и оттам ще си телеграфират, ще влизат във взаимни отношения и разбирания. Те могат от време на време само да се срещат заедно или на Земята, или на Луната, или на Слънцето и после пак да се разделят.

- Право мисли - 14 юли 1926 г., ООК, София

 1. Всеки човек има в себе си по едно Слънце, по една Месечина и също по толкова звезди, колкото има и в цялата слънчева система. В това отношение той представлява малка, микроскопична вселена.

- Как ти се отвориха очите? - 21 ноември 1926 г., НБ, София

 1. 6 000 000 000 000 000 000 000(шест с двайсет и една нули) ; 740 000 000 000 000 000 000(седемстотин и четиридесет с осемнадесет нули). Колко е долното число? 740 квадрилиона. А първото е 6 квинтилиона. Горното – това е тежестта на Земята, а долното – тежестта на Луната. Пресметнете на колко коли*(*превозни средства) може да се пренесе Луната на Земята. После намерете тези коли колко дълга линия ще образуват. (– Къде ще се пренесе Луната?) В Слънцето. Представете си каква грамадна работа е тя, толкова тона на едно място! Каква енергия е складирана! И Месечината е 81 път по-лека от Земята. Да се пренесе материята на Месеца от едно място на друго е трудна задача. Има живи сили в природата, дето пренасянето на тази материя ще стане по много лесен начин. […]Сега учените хора как претеглиха Луната? Те имат няколко метода. Намерили са теглото чрез приливите, които стават на Земята – оттам са определили тежестта ѝ. […]Представете си, че Господ ви даде една задача – да пренесете Месечината с кола. Ще се намерите в чудо – да ви накара да я пренесете от едно място на друго. Може да правите наблюдения: Месечината упражнява известно влияние и върху кръвообращението. Някой от вас следил ли е, когато се пълни тя и когато се празни, кога по-приятно се чувствуват?

- Живот, сила и интелигентност - 26 декември 1926 г., МОК, София

 1. Земната ос се е отклонила с 23° от нормалното си положение. Когато дойде в първоначалното си положение, и човек ще изправи своя живот. Съвременните учени намират, че в пътя на движението си Земята претърпява 19 колебания, т.е. 19 люлеения. На какво се дължат тези колебания? Според едни учени това се дължи на опасния път, през който Земята минава. Според други, причината за това явление е Луната. Нито едното е вярно, нито другото. Според някои окултисти колебанията, които Земята претърпява, се дължат на една тъмна планета, която се намира между Земята и Слънцето. Тази планета е невидима. След грехопадението човечеството чрез мисълта си е влязло в района на тази тъмна планета. Благодарение на влиянието ѝ върху мозъка на хората става разбъркване на умовете им. Днес човек с човек не могат да се разберат в мисълта си. Като не познават тъмната планета, хората казват, че Луната е причина за приливите и отливите в моретата. Такива приливи и отливи стават и в мозъка на човека. Когато стане прилив на кръвта в мозъка, човек трябва да знае как да си помогне. Не може ли да си помогне, той е изложен на опасност. Сега, като се говори за възпитание и самовъзпитание, човек трябва да се справи с влиянието на Луната в себе си, т.е. с влиянието на своите религиозни вярвания. Всички хора, които приличат на Луната, са крайни догматици, обичат външната страна на нещата. Те са големи материалисти. Могат с часове да говорят за спасението, а същевременно те оставят гладен. […]Тия пък, които се намират под влиянието на Луната, са готови за едно свое удоволствие да продадат мило и драго. […]Хората, свързани с Месечината, са без живот или техният живот е елементарен. Аз не зная как астролозите са турили Месечината. Тя не трябваше да бъде в зодиака, погрешно са я турили. Като не знаяха кого да турят, туриха Месечината. Това не е астрология. Тя трябва да се извади. Месечината не е планета, тя е един сателит. Тогава защо да не турим и сателитите на Юпитер?

- Неизвестни величини / Слънцето* - 30 януари 1927 г., МОК, София (*присъстват цитати от двете издателства. Бел.съст.)

 1. Синият цвят е на Луната; той действа върху въображението.

- Свещеният олтар - 9 февруари 1927 г., ООК, София

 1. В душата на човека се включват и Луната, и звездите, и всички небесни светила, които ние виждаме по небето. В това отношение човек представлява в миниатюр един велик свят. За този свят именно говори и Исая. […]Един ден, когато нашата Луна се запали и гори както Слънцето, което гори, без да изгаря, ние ще имаме постоянна вътрешна светлина. […]Човек има два ума: умът на Луната и умът на Слънцето. Умът на Луната постоянно са пълни и изпразва и нищо не донася на човека. Понякога Луната е толкова красива, че хората се страхуват от нея. Когато българите сеят дини например, те винаги се съобразяват със състоянието, в което се намира Луната. Те не обичат да сеят дините, когато Луната е съвсем пълна, защото са забелязали, че тогава те не узряват добре. Добре е да се сеят дините, когато Луната е малко празна.

- Слънцето не ще зайде - 27 февруари 1927 г., НБ, София

 1. Влиянието на Луната се отразява върху лунните типове. Изобщо, пълненето и празненето на Луната се отразява върху съграждането на човешкия ум.

- Възпитание и самовъзпитание / Мислете за Слънцето! - 5 март 1927 г., МОК, София

 1. В думата „Слава”(отнася се за име Бел.съст.), единият крак е на Земята, а другият – на Луната.

- Малкият повод - 23 март 1927 г., ООК, София

 1. Физическата сила на жената пък е в зависимост от Луната – ако Луната се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн, жената може да бъде анемична. Луната е свързана с религията, с религиозните форми в човешкия живот – в този смисъл жената е силна, когато е религиозна. Мъжът е силен, когато е духовен и справедлив.

- Планетни влияния - 27 март 1927 г., МОК, София

 1. Приливите и отливите в човека показват, че съзнанието му се движи, тече, изминава известен път. Учените казват, че приливите и отливите в моретата се дължат на Луната. Да, но зад Луната има друго Разумно същество, което ръководи нейния живот.

- Начертаният план - 6 април 1927 г., ООК, София

 1. Луната при пълнолуние отначало издига водата, действа с издигане до 50-60 метра нагоре и затова е полезно тогава да се сее, пресажда, копае и пр. Обработването има повече сокове тогава. Но като изсмуква добрите сокове, изсмуква и лошите и прави хората лунатици. Турците нали имаха Луната за емблема – променчиви в политиката си са били винаги, нищо не изпълниха от 50-60 години.

- Бележки от разговори с Учителя - 22 април, 1927 г., ИБ, София

 1. Въображението е коренът на идеите. Луната се счита за майка на религиите.

- Светлият кръг - 15 май 1927 г., МОК, София

 1. Когато се лекувате, вие трябва да употребявате някои магически формули, и то през времето, когато Луната се празни.

- Съзвучно движение - 1 юни 1927 г., ООК, София

 1. Учените днес казват, че на Луната нямало никакъв живот, никаква култура. Така е за човек, който не е ходил там, но за онзи, който е ходил и се е върнал от Луната, не е така. Като слуша твърденията на съвременните учени, той казва: „Това е само едната страна на въпроса, но аз зная и другата страна”. Който знае какво има на Луната, той няма да разправя, да убеждава хората да вярват, но ще им каже: „Ето един билет за Луната! Идете и вие там и сами вижте какво има”. – „Какво има на Слънцето?”. Заповядайте един билет! – „Ама аз не мога да отида”. Щом не можеш да отидеш, тази наука не е за теб. Тя е само за онзи, който може да отиде до Слънцето, до Луната и да се върне обратно на Земята.

- Две думи - 5 юни 1927 г., НБ, София

 1. Казано е в Писанието, че Бог създал Слънцето да управлява деня, а Луната – да управлява нощта. Астрологията казва, че Слънцето, Луната и останалите планети оказват влияние върху човека. И наистина, ще срещнете хора, на които Луната силно действа. Тези хора имат особени прояви, такива хора се наричат лунатици. Въображението в тях е силно развито, вследствие на което те преувеличават нещата. Турците обичат да преувеличават. Те казват, че султанът имал на разположение безброй милиони хора. Като ги слуша някой българин, той ги пита : „Де ще се събере този народ? Орехи да са, Земята не би могла да ги побере”. […] Луната е майката на идеите, в нея те зачеват и се развиват, докато един ден се родят. Луната се е създала в четвъртия ден, когато на Земята е съществувала вече известна култура. Ако Слънцето не беше се създало, и Луната нямаше да се създаде. […]Има хора, върху които Луната оказва лошо влияние, особено вечер, когато спят. Затова те затварят прозорците, пускат пердетата и така се запазват от нея. Луната изсмуква силите на човека. Има племена в Индия, които толкова се плашат от Луната, че не смеят да я гледат. Луната има свойството да изтегля, да изсмуква лошите, нечистите влияния, но като изсмуква лошите, с тях изсмуква и добрите. Затова човек трябва да бъде буден. Който е неразположен духом, добре е да се разхожда вечер, на лунно осветление, но трябва да пази съзнанието си будно. Правете опити, да видите какво влияние оказва Луната върху вас при пълненето й, при пълнолуние, както и при изпразване. Тези опити са необходими, за да се усили вярата ви, да видите, че наистина планетите влияят върху човека.

- Основни мисли - 8 юни 1927 г., ООК, София

 1. Само за ученика давам следния начин за лекуване на зъби. Ако зъбоболът съвпадне с изпразването на Луната, нека вземе едно чукче, да тури раницата на гърба си и ако денят е топъл, да тръгне към планината. Като види на пътя си камък, да спре там и да започне да удря с чукчето, докато откърти малки парченца. Ще чука с чукчето и мислено ще си казва: „Както камъкът се кърти, така да се откърти болката на зъба ми“. Същевременно нека брои, да види след колко удара болката ще мине. […]Ще знаете, че този опит може да стане само лятно време и при изпразване на Луната. Ако ви боли зъб през друго време, ще прилагате други методи.

- Съответствие на величините - 30 октомври 1927 г., МОК, София

 1. Спокойствие се иска от човека, за да издържа на изпитанията. Луната дава спокойствие. Майка на спокойствието е Луната. Тя влияе върху въображението на човека. Който има силно развито въображение, той може да понася изпитанията с голямо спокойствие. Който няма добре развито въображение, няма спокойствие в себе си. Когато се намерите в трудно положение, в някаква мъчнотия, започнете да работите с въображението си. Представете си, че сте си купили много земя, направили сте си къща, отишли сте в странство да учите езици и се връщате обогатен със знания. Като си представите тия неща, няма да забележите как ще се успокоите, ще трансформирате състоянието си. […]За предпочитане е човек да живее във въображението си, на Луната, отколкото да ходи с увиснала глава, отчаян и обезсърчен, да не намира смисъл в живота.

- Състояния на материята - 2 февруари 1928 г., ООК, София

 1. Всеки човек, който е роден в 13-та година, в 13-ия ден, в 13-та лунна фаза, в 13-ия час, в 13-та минута и секунда, той се намира пред трудни задачи, които разумно трябва да разреши.

- Озлобяване, мъка, скръб - 9 февруари 1928 г., ООК, София

 1. След няколко хиляди години и Луната отново ще предприеме своето пътешествие.

- Баща си и майка си - 11 март 1928 г., НБ, София

 1. Месечината подразбира слабостите в хората.

- Помаза ме - 8 март 1928 г., НБ, София

 1. Бъдещите храмове, където хората ще се молят, ще са откритото небе: вечер, когато Луната и звездите светят, а сутрин когато Слънцето изгрява.

- Славата человеческа - 1 април 1928 г., НБ, София

 1. Когато във време на пълнолуние по небето има дъждовни облаци, дъждът закъснява с 24 часа. Луната произвежда известни колебания във водните капки.

- Глас от града - 6 май 1928 г., НБ, София

 1. Бог никога не изгасва своите свещи: звездите, Луната, Слънцето. Те горят вечно и услужват на човечеството.

- Много знания - 12 септември 1928 г., ООК, София

 1. Ако Земята изправи оста си, ако тя получи чист и свят живот, тогава един ден Земята ще се осветлява отвсякъде. Природата показва, че е напълно възможно да се осветлява Земята отвсякъде. Да кажем, че Месечината и Слънцето се намират на еднаква линия, и Слънцето осветлява от едната страна, а Месечината от другата страна. Следователно Земята е осветлена тогава от двете страни. Само че в този случай въпросът е, че половината Земя [ще] се осветлява от Слънцето, а другата половина – от Месечината.

- Творческа линия / Творческата линия на битието - 5 октомври 1928 г., МОК, София

 1. Понеже Луната е спътница на Земята, нейните желания имат отношение първо към Земята, а после към Слънцето. Лунните желания имат отношение главно към въображението. Който има добре развито въображение, е силен човек. Той събира много идеи в себе си, затова трябва да бъде силен да ги носи. […]Желанията на Луната се реализират бързо. Луната обикаля Земята за 27 дена и няколко часа. Ако едно желание се движи по пътя на Венера, нужни са 240 дни за реализирането му. Значи, любовните желания се реализират за 240 дни. […]Например ти искаш да отидеш на Месечината. Това е едно законно желание, но има известно съпротивление. Ако направиш известен апарат, и той ще има известно съпротивление, и трябва да изчислиш. И трябва една възвишена интелигентност, за да изчислиш съпротивленията и да ги превъзмогнеш.

- Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията - 12 октомври 1928 г., МОК, София

 1. Тъй щото, ако човек иска да знае какъв трябва да бъде, нека погледне към Слънцето, към Луната и към звездите. Слънцето учи човека постоянно да дава. Луната го учи как да се пълни и празни, как да забогатява и осиромашава, а звездите го учат как да задържа благословението в себе си. Звездите представят учените хора, капацитетите в живота. Луната представя науката, научните системи. Когато изгрее, Луната може да покаже пътя на човека, но живот не може да му даде. Същото можем да кажем и за науката, тя посочва пътя на човека, но живот не му дава. Единственото нещо, което дава живот на човека, е Слънцето. Значи само Бог е в сила да ни даде живот, да ни достави всички блага, необходими за живота.

- Закон за възможности – закон на опуленс - 9 януари 1929 г., ООК, София

 1. Това, което [учените] твърдят, не е доказано на опит. Например учените, мъдрите хора казват, че на Месечината има вода. При това по високите места на Месечината водата е замръзнала, достига около стотина метра дебелина. В дълбоките места водата е толкова чиста, приятна, напомня нашата вода, която пием. Вярвате ли в това? Вие вярвате дотолкова, доколкото вярвате в Христовите думи, изказани в стиха: ”Сам си Отец ви люби, понеже повярвахте, че Аз от Бога излязох”. (После)Учените казват, че на Месечината нямало вода, но била покрита със сняг. При това те твърдят, че през деня температурата се увеличавала, вследствие на което снегът се топял. Чудно нещо! Как е възможно снегът да се топи, а вода да няма на Месечината? Щом снегът се топи, предполага се, че там има хубава, чиста вода. Сега аз нямам намерение да споря с учените, но като отида на Месечината, ще пия вода – нищо повече! Месечината е емблема на духовните вярвания на хората. Както на високите места на Месечината става голям студ, поради нейната рядка атмосфера, така и в духовния живот има голям студ. Духовните хора трябва да знаят това нещо. Те ще станат студени като Месечината, затова трябва да придобият голяма дълбочина, по-голяма от тази, която съществува в Земята. Духовният човек трябва да бъде дълбок, понеже има опасност всичко в него да замръзне. […]Когато станат религиозни, хората започват да се изменят и се чудят, защо едно време са били по-добри, а сега са станали по-лоши. Това е само илюзия. Всъщност те не са станали по-лоши, но са станали по-студени. Защо? Като се намират под влиянието на Месечината, атмосферата им става по-рядка, голяма част от топлината им се излъчва и те стават по-студени. На Месечината има студ 200 градуса под нулата. Студът на Месечината служи като протекция на адептите, които живеят там, да ги запазва от същества, които биха ограбили богатствата им. Който отиде на Месечината да краде, каквото хване в ръцете си, моментално ще го изпусне, ще се скове от студ. Следователно големият студ запазва Месечината от крадци.

- Сам Отец - 24 март 1929 г.,НБ, София

 1. На Месечината има по-културни, по-учени хора. Те живеят на екватора и при някои морета имат входове и живеят под кората на десет километра надолу, понеже там температурата е с 200 градуса по-висока, и преди да е залязло Слънцето, влизат вътре. Те си имат и градини. Чудни са хората, когато мислят, че Месечината е пуста. Било е време, когато е била пуста. Казано е, че Бог е направил Слънцето и Месечината. Може ли да бъде пусто това, което Бог е направил? До четвъртия ден Месечината и Слънцето не са били устроени. И тогава са се устроили, за да живеят разумни същества там. Ще кажете: "Докажи". Един ден хората ще имат билет и ще направят една приятна екскурзия до Месечината. Там има красиви пейзажи. Хората разбират само обикновените работи. Когато ние дойдем до Божественото в света, няма пустота. Това са относителни неща. Един ден може да говорят хората, че няма живот на Месечината. Един ден в цялата Слънчева система ще престане животът, цялата Слънчева система ще си почива, но кога – то е друг въпрос. Сега има навсякъде живот. Ако погледнеш Месечината и мислиш, че е пуста, хич не я гледай. Ако гледаш и вярваш, че тя е умряла, тогава тя ще ти предаде влиянието на смъртта. Ако вярваш, че е жива, тя ще ти предаде друго нещо положително. […]Аз се интересувам от Месечината и Слънцето и от всичките планети, понеже те имат отношение към мене. С една Месечина и с една планета може да се разговаряш, има радио. Мястото, където влизат тия, разумните хора, се намира в южната страна на това море. Може да го видите на Месечината. […]Един ден може да ти се даде цяла една планета като Месечината. Като се намериш там, какво ще правиш? Ако рекат някого от вас да пратят на Месечината, как ще се справите? На Месечината има 250 градуса студ.

- Втръсване - 27 март 1929 г., ООК, София

 1. И Фламарион, който беше напреднал дух, казваше, че на Луната има живот, но и той се страхуваше да твърди с положителност това, което знаеше. Животът на Луната е съществувал преди този на Земята. Съществата там са по-учени, по-културни от хората на Земята. Хората на Земята са деца по отношение на съществата, които живеят на Луната. Някои ще кажат, че или има живот на Луната, или няма,но има един закон, който гласи: Природата не търпи празни пространства. […]Когато Слънчевата система влезе в благоприятни условия, жителите на Луната ще излязат на повърхността и, и там ще продължат своя живот. Те ще започнат да дават сили на хората от Земята и ще влязат по някакъв начин в общение.

- Наклали огън - 21 април 1929 г.,НБ, София

 1. На съвършения човек чергата не може да изгори, защото, когато светът гори, той ще бъде някъде в пространството, на Луната или на Слънцето. Той ще вземе своята черга със себе си и ще се разхожда из пространството. […]За да се обичат хората, един трябва да бъде на Земята, друг – на Слънцето, трети – на Венера, четвърти – на Луната и т. н. Като им домъчнее, те ще се срещнат на Земята, ще си поговорят сладко и ще се разделят. Засега обаче и това е невъзможно.

- Постижения на богатия и на сиромаха - 24 април 1929 г., ООК, София

 1. От хиляди години насам Луната слугува на Земята, осветява я, с цел да се освободи един ден от нейното влияние, да стане свободна планета. За да дойде до това положение, Луната трябва да бъде умна.

- Ела след Мене! - 5 май 1929 г.,НБ, София

 1. По-рано учените казваха, че на Луната нямало никакъв живот, а сегашните учени поддържат, че на едната страна на Луната се забелязвал някакъв живот. Значи учените постепенно се приближават към истината. Забелязано е, че под влиянието на Луната водите в моретата и океаните се повдигат и снишават, явяват се приливи и отливи. Какво показва това? Това показва, че на Луната живеят интелигентни, разумни същества, които с мисълта си влияят както върху хората, така и върху целия живот на Земята. Когато някой човек повдигне с ръката си предмет, тежък 60 кг, това показва, че в него има живот, сила. На това основание вадим заключение, че и Луната е жива, защото повдига водата на десетки метри височина. Ако Луната беше мъртва, тя не би могла да повдига водата. В природата мъртви тела не съществуват. Че Луната е жива, за това говори фактът, че е изпратила всички хора на Земята. Някога, в далечното минало, хората са живели на Луната и оттам са се преселили на Земята. Най-учените, най-добрите хора са останали да живеят на Луната, откъдето и до днес ръководят културата на Земята.

- Ще ти въздаде - 12 май 1929 г.,НБ, София

 1. Значи, за да предаде своите добри качества на детето си, бащата трябва да е избрал хубав слънчев ден за неговото зачеване. За да предаде своите добри качества на детето си, майката трябва да е избрала хубав лунен ден за неговото зачеване. Каквото се каза за Слънцето, същото се отнася и до Луната: има лунен ден от една секунда, от една минута, от един, от два, от три, от пет, от десет и от 24 часа; има лунни дни от седмица и най-после от 28 дена.

- Другата събота - 26 май 1929 г.,НБ, София

 1. Ще дойде време, когато хората няма да могат да живеят с това съзнание, което днес имат. Защо? Защото ще дойде ден, когато атмосферата на Земята ще стане така рядка, както е рядка атмосферата на Луната. Как ще живеете тогава? Тогава ще има много по-малко кислород, отколкото сега, и много по-малко налягане, отколкото сега има.

- Разумните кротки / Блажени кротките - 23 юни 1929 г.,НБ, София

 1. На Луната има живот. Там живеят адепти, високо издигнати същества, които могат да се справят с условията. Те не могат да живеят на Земята, но могат да живеят на Луната. Според някои учени на Луната имало някакви светли точки, които представяли особен род предпотопна пепел. Тази пепел отразявала светлината. Според тях там няма нито вода, нито сняг. Ние поддържаме, че на Луната има около сто хиляди души с висока култура и знания. Някога на Луната е имало много вода, но понеже нейните жители нямали нужда от тази вода, голяма част от нея изпратили на Земята във вид на потоп, а за себе си оставили малко вода. Тази е една от теориите за Потопа на Земята, както и за живота на Луната, в която може да се вярва, може и да не се вярва. Като слушат тази теория, някои ще се запитат как е възможно да дойде вода от Луната. Всичко е възможно в света.

- Крадецът и пастирът / Да имат живот - 1 септември 1929 г.,НБ, София

 1. Ако някое дете се разболее в периода на празнене на Луната, то непременно ще оздравее. Ако се разболее през времето, когато Слънцето отива към южното полушарие, от 22 септември нататък, то непременно ще оздравее. […]Четете хубави книги, в които се говори за Слънцето, за Луната, за звездите, за животните, растенията и минералите – за всичко, което живата, разумна природа е създала.

- Стотникът - 8 септември 1929 г.,НБ, София

 1. Ако пеенето ти отиде само до Месечината, ти ще станеш певец на Месечината. Ако отиде до Меркурий, ще станеш певец на Меркурий.

- Дух Господен / Духът Господен - 29 септември 1929 г.,НБ, София

 1. Златото има отношение към Слънцето, медта – към Венера, среброто – към Луната, желязото – към Марс, калаят – към Юпитер, оловото – към Сатурн, платината – към Уран.

- Златото в кръвта / Органическо злато - 4 октомври 1929 г., МОК, София

 1. Здравословните цветове ние наричаме цветове на Слънцето и на деня, а нездравословните – цветове на Луната и на нощта. Като изучавам хората, аз гледам кои цветове преобладават в тях – цветовете на деня или на нощта, цветовете на Слънцето или на Луната. Когато цветовете на Луната имат влияние върху някой човек, той много обещава, а малко изпълнява. Като не може да изпълни дадените обещания, той се оправдава с това, че условията не му благоприятствали. Не, условията са били добри, но той не е могъл да ги използва. Такъв човек обикновено започва добре, свършва зле.

- Чуха, че иде Исус - 3 ноември 1929 г.,НБ, София

 1. Само една Месечина трябва да има, а не две. Това показва, че човек трябва да има само една съществена идея в живота си, подобна на Слънцето, и само една идея като отражение на съществената, подобна на Месечината. Има ли две съществени идеи, човек няма да постигне нито едната.

- Пасха Господня - 1 декември 1929 г.,НБ, София

 1. Методите на Луната действат само върху въображението, без да дават някакви резултати. […]Когато някой човек каже, че не живее както трябва, това показва, че той работи с методите на Месечината. Какво трябва да направи, за да живее разумно и да има резултати? Той трябва да мине от методите на Луната към методите на Слънцето. Как става това? Когато човек минава от низходящо във възходящо състояние, той работи вече с методите на Слънцето. Когато говорим за низходящи състояния, имаме предвид влиянието на Земята и на Луната върху човека. Само Земята и Луната оказват низходящи и възходящи влияния върху човека. Слънцето оказва само възходящи влияния.

- Собственик и наемател / Отличителна черта на наемателя и собственика - 27 декември 1929 г., МОК, София

 1. Разделете нивата си на три части. В едната част посейте жито в пълнолуние, във втората част – във време, когато Луната се празни, а в третата – когато Слънцето е в своята най-висока точка. При пълнолуние се забелязва възход, подигане на температурата; при изпразване на Луната – понижаване на температурата. Проследете какви резултати ще имате при трите случая. Направете още един опит съзнателно да вложите положителна енергия в десния си крак, отрицателна – в левия, и с тази мисъл обиколете нивата си и сейте.

- Личност и душа - 1 януари 1930 г., ООК, София

 1. Четвъртият ден – това е мярката на нещата. Всички неща в целия Космос се мерят с числото 4. Следователно Бог е създал Слънцето и Месечината като мерки, с които да мерим нещата. Но други казват, че те отпосле се явили. Ако ти не знаеш кога да употребиш мярката на Месечината и кога – мярката на Слънцето, няма да използваш тяхната енергия.

- Изпитай и виж - 16 февруари 1930 г.,НБ, София

 1. Човек се мени като Луната, но Бог е неизменен.

- Делата Божии - 23 февруари 1930 г.,НБ, София

 

 1. Колкото повече сребро има човек в кръвта си, толкова повече ще се ползва от енергиите на Луната. Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идат от Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм. Който иска да се очисти от греховете си, той трябва да се свърже с Луната. Луната пък може да действа само върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Новите учени са забелязали, че когато минава през своите фази на пълнене и празнене, Луната оказва различно действие върху среброто: когато се празни, тя произвежда върху него едно действие; когато се пълни – друго . Различни са реакциите между среброто и Луната в периодите на нейното пълнене и празнене. Следователно, каквито са отношенията между среброто и Луната, такива са отношенията между златото и Слънцето.

- Както светът дава - 2 март 1930 г.,НБ, София

 1. Да имаш правилни отношения към себе си подразбира правилни отношения към Луната. Правилни отношения към ближния подразбират правилни отношения към звездите. […]Как ще обичаш себе си? Както обичаш Луната. Как ще обичаш ближните си? Както обичаш звездите. Сутрин и през деня ще се ползваш от Слънцето и ще му се радваш, а вечер ще се радваш на Луната и на звездите. Гледай към небето и благодари за благото, което ти се дава.

- Който влиза - 8 юни 1930 г.,НБ, София

 1. Ако някое дете се роди през месец декември при пълнене на Луната, то ще бъде заставено да мисли. Умът ще работи в него повече от чувствата, защото е родено зимно време, в студа.

- Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание - 13 юни 1930 г., МОК, София

 1. Като наблюдавате сутрин изгряващото Слънце, а вечер – Луната и звездите по небето, сърцата ви да трептят, да чувствате Божието присъствие.

- Божествена връзка - 21 август СБ, Рилски беседи, Рила, Второто рилско езеро

 1. Намериш ли човек, който да ти каже: „Аз мога да снемам звездите”, от такъв човек стой настрани. И ако ти каже: „Аз мога да снема и Месечината”, стой на страни! И от човек, който може да помрачи и Слънцето. – Стой настрани. На теб не ти трябва да имаш работа с хора, които снемат звездите и Луната.

- Светът на правата линия - 12 септември 1930 г., МОК, София

 1. Ръката на някого е мекушава, на друг – твърда. Защо е така? Естеството им е такова. То си има своите причини. Който е под влияние на Месечината, има мека ръка. Той си въобразява, че има на разположение къщи, ниви, слуги, които му прислужват; той не обича да работи, предпочита другите да работят за него.

- От Египет - 21 септември 1930 г.,НБ, София

 1. Мойсей, който разбирал този закон, за да не се заблуждават хората, казвал: „Не се кланяйте нито на Слънцето, нито на Луната, нито на звездите, защото те са външен израз на онова, което не виждате. Само на Едного в света може да се кланяте – на никого другиго! Кланяйте се само на Бога, Когото не виждате, Който няма никаква външна форма. – „Само на Него трябва да се кланяте!”.

- Иде Исус - 5 октомври 1930 г.,НБ, София

 1. Луната оказва влияние върху идеите и религията на човека. Затова казваме, че Луната е майка на въображението, на идейния свят в човека. А материята, в която са облечени формите, е взета от Земята. Значи Слънцето се занимава с ума на човека, Луната – със сърцето му, а Земята – с неговото тяло. […]Луната ражда идеите, но не им дава насока, Слънцето дава насока на идеите. Земята пък е подобна на бирник – тя държи точна сметка колко е дала и колко трябва да получи. […]Истинският окултист поставя Бога на мястото на Слънцето, ближните си – на мястото на Луната, а себе си – на мястото на Земята. В семейството си пък бащата ще поставите на мястото на Слънцето, майката – на мястото на Луната, а себе си – на мястото на Земята. Значи положението на детето зависи от отношенията, които имат Слънцето и Луната към него. […]Всички религии са образувани все от Луната.

- Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие Пробуждане на известни сили - 14 ноември 1930 г., МОК, София

 1. Луната пък покровителства семейния живот, специално майката. Син или дъщеря, които се намират под доброто влияние на Луната, имат добри отношения към майка си. […]Вземете отношението на Луната спрямо Земята; Луната ли изменя своето отношение спрямо Земята или Земята изменя своите отношения? (Луната изменя своите отношения). […]Да вземем Луната при изгрева – какво ще даде на човека? (Тогава тя ще направи най-първо човека месест, заоблен физически, а психически, вътрешно, той ще бъде много изменчив). Какво ще бъде състоянието или влиянието на Луната, щом тя е при изгрев? Луната е известен принцип. Ако синът или дъщерята трябва да имат някакво правилно отношение към майката, само Луната може да го даде. […](Луната у човека управлява лимфата). Следователно, ако имате едно разстройство в тялото си или в симпатичната нервна система, или в мозъка, то се дължи на липсата на някой елемент. Най-първо можете да употребите среброто като един елемент за лекуване. Значи всичките болести се раждат от недоимък на известно количество от този елемент в кръвта, а това количество е необходимо да функционира като съставна част на кръвта и ако то се намали, веднага се ражда едно болезнено състояние.

- Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове - 5 декември 1930 г., МОК, София

 1. Луната научи хората да фантазират.

- Новата епоха - 7 януари 1931г., ООК, София

 1. Който иска да се разходи до Луната, трябва да задържа въздуха в дробовете си до половин час, а до Слънцето – около 24 часа. […]Аз съм готов да ги заведа на Луната. Досега не съм срещнал подобни хора.

- Дишането на човека и на животните - 21 януари 1931г., ООК, София

 1. Ако можете да отидете на Месечината, това знание вече има смисъл. Ще кажат някои, че не се интересуват от Месечината. Всички трябва да се интересуват от нея, защото тя оказва влияние върху нервната система, върху ума на човека. […]И ако хората не разберат закона на Месечината, това може да им подейства за много зло. А в някои отношения тя може да им помогне за много знания.

- Разумното слово / Гладът, доброто, разумното слово - 23 януари 1931г., МОК, София

 1. – Коя е причината човек да си въобразява, че може да направи повече, отколкото са възможностите му? Луната. […]Той започва да си мисли, че е нещо повече, отколкото е всъщност. Обаче както Луната, така и Слънцето оказват и добро влияние върху човека. Луната разраства идеята му, а Слънцето внася красота в нея. […]Мнозина се интересуват от планетите, искат да знаят на какво се дължи влиянието им върху Земята, както и върху отделните хора. Например те питат знае ли Луната, че действа върху въображението на човека? Като тяло, Луната не съзнава това, но като съвкупност от разумни сили, тя съзнава действието си върху Земята и живите същества по нея. Най-малкото вие можете да си представите, че Луната се управлява от разумни същества, например от един ангел, който я върти на една и друга страна, вследствие на което ние я виждаме от Земята цяла или в различните фази.

- Човешките идеали / Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека - 10 април 1931г., МОК, София

 1. И на Месечината стават големи промени, а това показва, че и там условията на органичния свят са неблагоприятни. Ако приемем, че на Месечината има живот, органичният свят там ще бъде различен от земния. Като ученици на Великата школа на Живота, вие трябва да се интересувате от въпроса, има ли живот на Месечината или няма. Ако има живот, трябва да влезете във връзка с нейните жители.

- Хикс, игрек и зет - 29 април 1931г., ООК, София

 1. От сегашните хора има някои, които ходят на онзи свят, но не зная [с точност] на Земята дали има сто-двеста души, които могат да ходят на Месечината.

- Трите отношения / Първите отношения - 5 юни 1931г., МОК, София

 1. Когато Слънцето, звездите и Луната изгряват, те представляват делегати, изпратени от Бога.

- Симон Петър - 12 юли 1931 г., СБ , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 1. После, ще учиш защо Луната се пълни и изпразва. Много от съвременните учени не знаят истинските причини за изпразването и пълненето на Луната, а разискват върху създаването на Слънцето, защо е създадено и т.н. Учените са създали ред теории за сътворяването на Земята и небето, но те са далеч още от онази абсолютна, положителна истина по този въпрос.

- Човекът на новото - 19 юли 1931 г., СБ , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 1. Тъй нашата Месечина е умряла отдавна и скоро ще възкръсне, казват учените хора. Ако възкръсне в нашите времена, ще се измени светлината ѝ – ще стане ясно синкава, приятна, и тогава хората ще бъдат сто пъти по-добри, отколкото са сега. Понеже сегашната светлина на Месечината не е така нагодена, тя е само за извличане злото от хората. Тя е мястото, през което минават всички земни нечистотии. Чрез тази магнетична сила, която има Луната, от Земята се изтеглят всички нечистотии, тя пречиства нашия въздух, нашата вода; затова в нея стават тези пертурбации. Ако не беше Месечината, животът на Земята щеше да бъде сто пъти по-лош. Сега можете да запитате какво е отношението на Луната спрямо Земята. Нещата са тясно свързали. Не мислете, че Месечината е тъй далече, тя е много близо. Луната играе спрямо нас важна роля. Слънцето играе спрямо нас още по-важна роля.

- За кого ме мислите - 22 ноември 1931 г., НБ, София

 1. Ако искаш да бъдеш поет, ще те изпратят на Луната, там да живееш.

- Стимул и любов - 18 декември 1931 г., МОК, София

 1. Не трябва да бъдете страхливи като заек. Страхливо същество е заекът, понеже Луната му влияе. Ония хора, които са под влиянието на Луната, са крайно страхливи. Какво трябва да направите, за да не сте страхливи? Трябва да влезете под влиянието на Марс.

- Според делата - 20 декември 1931 г., НБ, София

 1. Било е време, когато хората са виждали без телескоп: те виждали каналите на Луната, жителите на планетите, но днес всичко това е загубено. Защо? Защото се отклонили от пътя си. Сегашните хора си служат с малки тръби – телескопи, и се чудят на големите открития на науката. Тия открития не представляват нищо особено в сравнение с миналите възможности, които са имали.

- Вътрешното богатство - 25 декември 1931 г., МОК, София

 1. Как трябва да живеем? Като Слънцето, като Луната и като звездите. Какво трябва да правим? Каквото те правят. Бъди свободен като въздуха и светлината.

- Двете отверстия - 27 януари 1932 г., ООК, София

 1. Сега не е възможно хората да отидат до Месечината, но може би след хиляди години ще бъде възможно това. Обаче съзнанието на тия хора, които ще отидат до Месечината, и техните познания ще бъдат големи. Те ще бъдат запознати с тези сили, с които сегашното човечество не борави.

- Движения в природата / Съзнателни и механически движения - 4 март 1932 г., МОК, София

 1. Предполага се, че Земята някога е била отвесна спрямо тази плоскост, тя е била перпендикулярна на своята орбита. Един учен човек от древността искал да обясни на какво се дължи отклонението на земната ос и намерил, че Месечината е причината за това отклонение от 23°. Той казал, че някога си на Месечината съществувала отлична култура. Тогава Земята не била населена. Жителите на Месечината решили да направят един поход, да могат да пренесат всичкото богатство от Месечината на Земята. Този учен човек доказва, че много от богатствата на Земята се дължат на Месечината. Учените хора на Месечината направили една малка погрешка, като изчислявали силите на Земята – оста се наклонила, понеже в едното полушарие Земята станала по-тежка, отколкото в другото и благодарение на това се изменило равновесието. Трябва да се дадат ред математически формули как е станало това. […]Някой път изключенията се дължат 75% на Месечината. Например ветровете, влагата, промените на Земята някой път се дължат на пълнолунието. Каквото е положението на Месечината спрямо Земята в пълнолуние – от това ще зависи за известен период какво ще бъде времето. Има влияние; някой път има по-далечно влияние, но някой път има едно съвпадение.

- В последното време - 6 март 1932 г., НБ, София

 1. Окултната наука е една от онези науки, в която знаят методите и пособията, по които човек може да отиде на Земята, на Слънцето, на Месечината, на Сириус. Най-напред може да отиде до Слънцето и оттам нататък може да пътува дето иска. Това е наука. Нито един от вас не е ходил на Слънцето, нито един от вас не е ходил на Месечината. И ако сте ходили, може би сте забравил.

- Приложете Добродетел - 13 март 1932 г., НБ, София

 1. Реалността на живота е скрита в бурите, във ветровете, в моретата, в Слънцето, в Луната, във всички планети, които изразяват Великата Истина на живота.

- Единният живот - 22 март 1932 г., ИБ, София

 1. Много начини има, чрез които човек може да сменя състоянията си, както и да се освобождава от болести. Ако си неразположен, не търси някой слаб, сух като тебе, но намери някой твой приятел, пълничък като Месечина, и го хвани за двете ръце. Понеже той те обича, ще ти предаде част от енергията си, от своето добро разположение.

- Входни врати - 6 април 1932 г., ООК, София

 1. Цялото пространство е заето вече. То е изпълнено с делата на Господа, но ти можеш да вземеш участие във Вселената. Ти можеш да вземеш дял в Божието дело. Подай заявление до Господа да ти даде например една Месечина да я управляваш. Той е богат, щедър, веднага ще отговори на молбата ти. Ще ти даде една Месечина и ти ще станеш собственик. – „Може ли човек да управлява Месечината?”. Във въображението всичко може. – „Какъв смисъл има да си въобразявам недействителни неща?” И в това има смисъл. Като развиваш въображението си, ти ставаш носител на идеите. Казва се, че въображението е майка на идеите. Така ти развиваш и ума си.

- Добрият поглед - 8 април 1932 г., МОК, София

 1. Има планети, има спътници. Парите – това са един от малките спътници. И без него може. На Земята без Месечина може. Тя упражнява известно влияние, но може без нея. Ала без Слънцето не може.

- Живот, мисъл и воля - 22 април 1932 г., МОК, София

 1. Евреите в леточислението имаха 13 луни, годината им се състоеше от 13 луни, имаха 13 месеца в годината. Сега европейските народи не искат да изменят 12-те месеца, да ги направят 13. И те ще завършат като евреите.

- Запечатаната книга - 24 април 1932 г., НБ, София

 1. Без Любов не можеш да направиш стъпка към Слънцето или към Луната. С Любовта за половин час ще отидеш и ще се върнеш[…]/[…]Окултистите предполагат, че цялата човешка раса е излязла от Слънцето, минала през Сатурн, през Луната и дошла на Земята. След време ще мине през друга планета. Човечеството ще мине през седем вериги, през седем вълни, за да отиде пак на Слънцето, откъдето е излязло. Че сте излезли от Слънцето –вие не помните. Също така не помните, че сте били на Сатурн, на Луната. Че сте на Земята – това вече знаете. Като завършихте своето развитие там, вие напуснахте Луната. Понеже там нямаше вече условия за вас, вие дойдохте на Земята, да продължите еволюцията си. На Земята обаче няма да завършите развитието си. Като дойде време да я напуснете, ще ви приспят и ще ви пренесат на друга планета, близо до Земята, където ще завършите развитието си.

- Обич и знание - 8 май 1932 г., УС, София

 1. Аз предупреждавам младите в едно: ако ти, когато се празни Месечината, напишеш едно любовно писмо и речеш да се ожениш, твоята работа ще прилича на празна Месечина. Любовно писмо ще пишеш, когато Месечината започва да се пълни. И ще избереш ден, не е безразлично кой ден – понеделник, вторник, сряда или друг. Според устройството на твоя организъм ще избереш ден. […]Засега Месечината считат за мъртво тяло. В това отношение учените хора на Изтока не са съгласни с тези твърдения. Тези учени от Изтока си имат начини и знания и ходят до Месечината и се връщат. Много от тях ходят и завършват своето образование там. […]Като говоря какво отношение може да има между Земята и Месечината след хиляда години: питам, какво ви интересува вас дали има топлина, или не на Месечината? Щастието на хората зависи от щастието на Месечината. Старите астролози, които са проучвали Месечината, са турили среброто за нейна емблема. То има много лечебни свойства, убива много вредни микроби. Ако някой го боли глава, да си окачи някаква сребърна пендара или верижка. Среброто е проводник на очистителни сили и очистителни действия. Всичките тези влияния на Месечината действат благотворно. Когато човек е нервен, да погледне малко Месечината, тя действа благотворно, защото притегля отровите, отрицателните сили.

- Вечният порядък - 29 май 1932 г., НБ, София

 1. Ако Господ не влезе да живее във вас, нито на Луната, нито на Слънцето не може да припарите*.(*приближите /бел.съст./)

- Той е в нас и ние в Него / Отец ми живее - 29 юни 1932 г., ООК, София

 1. Понеделник е ден на Месечината. В понеделник какво правите? Изпирате си дрехите. Щом дойде понеделник, правете същото нещо в сърцето си, ума си – чистете.

- Три пътя - 29 август 1932г., СБ, София

 1. Земята в пространството наближава вече да дойде в съприкосновение с една нова Галактика, която ще упражни грамадно влияние върху цялата наша Слънчева система. Може би след 2100 години светлината на Месечината ще се измени, няма да бъде светла като сега, но малко синкава. След 2100 години на Месечината ще има растителност. Това са пророчески работи.

- Ето отрока - 6 ноември 1932 г., НБ, София

 1. Да допуснем, че върху човека имат грамадно влияние Сатурн и Луната. Какъв ще бъде човешкият характер в лошите аспекти? Човек ще бъде мрачен, болен, ще има въображение, ще преувеличава и от страх ще умре. Сатурн ще му даде всичките условия за хилаво тяло, а Месечината ще тури нещата на „кино”, и ще ги увеличава, че човек от страх ще умре. Месечината, без да иска, ще го умори от страх. Тя има предвид да му помогне, иска да го събуди към дейност, а Сатурн като му е турил лошите условия, ще иска да събуди неговата енергия. А човек не иска да живее в тия лоши условия: „Не искам да живея при лошите условия, предпочитам да умра“. Тогава при тия две влияния, при този, лошия аспект, коя планета трябва да турим? Може да турим Слънцето и Венера.

- Контрасти в живота - 11 ноември 1932 г., МОК, София

 1. Едното око е равно на Месечината, а другото око е равно на Слънцето. Двете очи на човека по интензивност не са еднакви. Едното око на човека е всякога по-силно, то вижда по-добре. Много пъти вие мислите, че виждате еднакво и с двете очи. Не, едното око вижда по-надалече, а другото – по-наблизо, но и двете се уравновесяват и изглежда, че виждат еднакво. Ако Господ не беше създал Слънцето и Месечината, досега човек щеше да бъде сляп. Най-първо Бог създаде Слънцето, направи един опит, и тогава човек имаше само едно око. После пък създаде Луната. Затова човешките очи обичат Слънцето и Луната, понеже са образци на Слънцето и на Луната.

- И проводи ги - 12 февруари 1933 г., НБ, София

 1. Красив животът на Месечината, много по-красив, отколкото на Земята. Има едно старо предание – то не е хубаво да се изнася, – че на Месечината живеят 144 хиляди човека, най-умните хора […]Те са взели студа отвън, а задържали топлината отвътре. Атмосферата за техните научни изследвания е добра, отлична атмосфера, от която може да се наблюдава небето. Никакви микроби, никакви болести, които съществуват тук, там нямат условие да се размножават. 140-150 градуса има студ отвън. При такава температура даже такова вещество като водорода може да се превърне в течно и твърдо тяло.

- В Неговата Любов - 12 март 1933 г., НБ, София

 1. Съвременните окултисти поддържат, че съвременният човек е дошъл от Месечината, там е живял. Когато там се изгубили онези благоприятните условия, той е слязъл на Земята. Най-учените хора на Месечината са имали средства, с които са пренесли първите жители на Земята и се заселили. Поддържат, че на Месечината са останали най-учените хора. Това според сегашната наука са хипотези, които трябва да се докажат. Според мене логическото доказване, че съществуват тези неща, как ще повярваш ти на една логика? Вероятно е. Единствената вероятност е, че трябва да те качат на един аероплан, да те занесат на Месечината, да слезеш там, да видиш и да се върнеш пак на Земята, не от Земята да доказваш. И това не е лошо, но това са известни предположения. И в Индия поддържат, че имало хора, които са ходили на Месечината. Имало някакъв апарат, с който се приготовляват да ходят.

- Петте ечемичени хляба - 30 април 1933 г., НБ, София

 1. Защо Луната се движи около Земята, а Земята – около Слънцето? – Много просто. Всякога малките тела се движат около големите. Закон е: голямото всякога привлича малкото. Последствия от този закон: Големите дават, малките взимат.

- Разнообразието в живота - 19 май 1933 г., МОК, София

 1. Човешката мисъл е под влияние на Луната, затова мисълта на човека лесно се раздвоява. […]Казват за някого, че умът му е студен. Много естествено – той се намира под влияние на Луната. Умът поглъща голяма част от енергиите на сърцето, затова именно той се повдига и засилва, а сърцето се понижава и отслабва. Студенината на човека се дължи на гордостта.

- Законът на ограничението и законът на свободата - 7 юни 1933 г., ООК, София

 1. Казвам: ако някой от вас иска да бъде здрав, непременно тази жлеза под лъжичката той трябва да свърже със слънчевите енергии. След това, ако иска да развие своя ум, трябва тази жлеза да я свърже със светлинните енергии, отражението на енергиите, които съществуват на Луната, енергиите, които съществуват в мозъка.

- Надеждата ти - 11 юни 1933 г., НБ, София

 1. Значи трябва да има и Месечина, една по-слаба светлина, за да дойде сънят, да се създаде едно почивно състояние. При Слънцето не се спи, там трябва да работиш, а при Месечината можеш да си починеш, да се обновиш.

- Там ще бъде и слугата Ми - 5 ноември 1933 г., НБ, София

 1. Отношенията на човека към Луната и към Слънцето –това са два фактора, два светли ума, с които той е свързан. Слънцето е свързано с духа, а Луната – с материята. И следователно, човек по този начин ще види какво е неговото отношение към духа и към материята, които действат в самия него.

- Най-малката любов - 15 ноември 1933 г., ООК, София

 1. Всеки човек трябва да бъде облечен в красота и чистота, в Слънце и в Луна. […]Красив трябва да бъде човек, но във всичките си удове, а не само в общи черти на лицето, да прилича на месечинка. Месечината има отличителни черти, тя играе важна роля, изтегля всички отрови от Земята. Ако не е Месечината, положението на хората щеше да бъде ужасно. Почти половината от злините, от това зло, което хората вършат на Земята, Месечината го изтегля. Тя е място на чистене. В това отношение тя помага на Слънцето. Силата на чистенето иде от Слънцето, а Месечината го изпълнява. Външната страна на красотата се регулира от Месечината, понеже образа на Слънцето не го виждаме. Образа на Месечината виждаме, а Слънцето не го знаем какво е. Ние виждаме само светлината му, а какво е вътрешно – не знаем. Астрономите са проучили вътрешната страна на Месечината по-добре, отколкото на Земята; те са проучили и долините, и планините и кратерите ѝ. Много от учените казват, че Месечината не е населена, че е пуста, че в нея няма никакъв живот. Обикновените хора мислят така; талантливите се колебаят дали е така, или не; гениалните започват да я проучват, а светиите и учителите знаят, че на Месечината има живот, и то много възвишен! Понеже малко хора живеят на Месечината, там престъпници няма и затвори няма. Гениален човек на Месечината не може да живее, нито даровит човек; най-долната степен там може да бъде гениален човек. Значи на Месечината живеят светии и гениални хора, и то първокласни. […]Ако си много здрав, не гледай на Месечината, но ако си болен, ако имаш някаква болест или някакво неразположение, излизай вечер и се излагай на светлината на Месечината – тя действа лечебно, но по никой начин да не спиш. Ако спиш, когато грее Месечината и светлината пада върху тебе, тя е толкова опасна, колкото е опасна сянката на ореха. Ако сте в будно състояние, светлината на Месечината може да ви грее. Вие можете да направите един опит, но ако не излезе сполучлив, можете да направите и втори, и трети – докато сполучите. […]Сега вие поглеждате към Месечината и казвате: „Там вода няма, въздух няма“. Има въздух, но той е толкова фин. Има и вода, влага, но тя е толкова чиста, толкова кристална, че не прилича на тукашната вода, не образува никакви облаци. Аз бих желал да имам поне едно кило от тази вода. Бих дал за нея една английска лира, защото тя е толкова чиста, кристална, без никакви микроби, приблизително като еликсир. […]Казва Соломон: „Красна като Луната и чиста като Слънцето“. За да бъде красна като Луната и чиста като Слънцето, това показва, че в нея има известна хармония. Може ли едно мъртво тяло да бъде красиво? […]Там има съвсем други растения, с особен живот. Растенията на Месечината са безцветни. Астрономите, които наблюдават Месечината, искат да видят растителността ѝ подобна на тази на Земята, и вода подобна на земната, и като не виждат такова нещо, казват, че на Месечината няма вода, няма и растителност. То е, защото растенията на Месечината са без цветове. […]Бог, Който е направил Месечината, населил я с живи същества, но не като хората на Земята. […]Месечината регулира слънчевата светлина. Ако Месечината не съществуваше, тогава светлината, която излиза от Слънцето, нямаше да се регулира правилно. Вследствие на това и нашият организъм щеше да бъде устроен другояче. Днес нашият организъм, вследствие влиянието на Месечината и на регулирането от нея на слънчевата светлина, той е по-хармонично устроен. Сега, това е по отношение на Месечината като емблема на вътрешната красота. […]Всеки от вас трябва да изучава силата на Месечината. […]Нито на Луната, нито на Месечината, нито на когото и да е, трябва да се кланя човек; само Първата Причина, само Вечният, Който регулира всички неща, само Той е Достоен да Му се кланяме! […]Да се покланяш на Бога значи да носиш в душата си Неговата Любов, да носиш знанието Му, да носиш свободата Му, да носиш Неговия Дух.

- Красна като Луната и чиста като Слънцето - 26 ноември 1933 г., НБ, София

 1. Някои окултисти казват, че маймуните са претърпели някакъв крах. Някога те са били на Месечината и тяхната еволюция не е завършена. Оттам са били изпъдени.

- Какво знамение показваш нам? - 25.03.1934 г., НБ, София

 1. Всички хора, които са завършили своето развитие на Земята, отиват на Луната да правят своите наблюдения. На Луната имат такива обсерватории, каквито на Земята след хиляди години не може да има. […]За да отидете на Луната, трябва да знаете най-малко 12 езика. Трябва да знаете езиците на всички зодии, всяка една зодия си има по един език. Земният език, се е сформирал в своята реч до последната станция, на която се е спрял човек. Доста от думите са заимствувани на Луната и са пренесени. Защото окултната наука говори, че сегашното човечество е дошло от Луната. Те са жители на Луната, които, като са нямали тия им органични условия, са слезли да живеят на Земята. В това отношение те считат Луната като майка на Земята. Това е свободно вярване. […]Един ден може да отидете на Луната, че тогава вярвайте.

- Изпълни - 3 април 1934 г., НБ, София

 1. Отправете ума си към Бога, започнете да дишате на вдишвания през лявата ноздра, понеже теченията на лявата ноздра са на Луната, на чистене; после ще поемеш с дясната ноздра, ще изпущаш въздуха, то е Слънчевото течение. Това, което възприемеш от него, обработѝ и ще го върнеш назад. През лявата ще вдишваш, а през дясната ще издишваш, ще задържаш този въздух. Три пъти ще правиш тия упражнения и ще имаш здравословно състояние. Тогава работите вървят добре.

- Който прави истината - 26.VIII.1934 г., НБ, София

 1. Най-горещ е огънят на Венера, а на Месечината е много слаб, едва можеш да си стоплиш ръцете.

- Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане - 19 октомври 1934 г., МОК, София

 1. Върху хората с валчесто лице влияе въображението, Месечината.

- Причини и условия - 23 ноември 1934 г., МОК, София

 1. Истинските учени, като наблюдават Месечината, виждат много работи, но си мълчат. […]Сега Месечината минава през едно пасивно състояние, но животът е под кората ѝ. Това е мнение на някои учени. Тези циркуси не са нищо друго, освен събиране на грамадно количество мисловна енергия, която събират под кората на Месечината, за да живеят. […] Там са останали най-учените хора. Климатът на Месечината е отличен за живеене, почти за завиждане: там няма микроби, няма прах и дим. Ако се качите на някоя лаборатория, много добре може да се наблюдава оттам и небето, и Земята. […]Засега влиянието на Месечината се изразява през среброто, а среброто е едни лечебен елемент. Ако разбирахме свойствата на Месечината, вие бихте могли да използвате среброто като елемент за лекуване на много болести. Среброто трансформира енергиите, които идат от Месечината.

- Когото възкреси - 16 декември 1934 г., НБ, София

 1. Соломон се намирал под влиянието на Луната, вследствие на което характерът му бил много разнообразен и променлив – той ту се радвал, ту скърбял, ту бил доволен, ту недоволен. Соломон се намирал и под влиянието на Венера, на Юпитер, на Сатурн.

- Придобиване и задържане / Да се добие и задържи богатството - 31 март 1935 г., УС, София

 1. Мъчно може да се пише за Слънцето, за Луната, за Венера, за Марс, за Юпитер, за Сатурн, за жителите на Слънцето и т. н.

- Ако не ядете - 21 април 1935 г., НБ, София

 1. В науката има ли тела, които не се въртят? Вие ще кажете: „Месечината”. Уверени ли сте, че Месечината не се върти около своята ос? – „Върти се”. Че това трябва да се докаже. За колко време Месечината може да се завърти около Земята? (28 дена.) А за колко се завърта около Слънцето? Тя около Слънцето върти ли се? ( – „Посредством Земята”.)

- Двата закона / Двата закона. Влюбване. Закон на смените - 28 юни 1935 г., МОК, София

 1. Някои мислят, че знанието ще дойде само по себе си, т.е. и без да учат, ще придобият знания. Не, човек трябва дълго време да чопли, да наблюдава, да изучава небето и Земята, Слънцето и Луната, звездите, растенията, минералите и животните, докато се домогне до истинското, до положителното знание.

- С человечески езици - 1 септември 1935 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. Тонът фа на коя планета е? – На Луната.

- Великите музиканти - 18 октомври 1935 г., МОК, София

 1. Кои са особеностите на Месечината в нейното движение? Става едно прекръстосване с орбитата на Земята. […]Ако разглеждаме Месечината, която се движи около Слънцето, какъв ще бъде пътят на Месечината и какъв ще бъде пътят на Земята? Например, докато Земята направи едно обръщение около Слънцето, колко обръщения ще направи Месечината около Земята? – „Дванадесет” Тогава ще има голямо разнообразие, това движение как ще ни се представи от гледището на Земята? Пътят на Земята е една спирала, а по-малка спирала – пътят на Месечината.

- Знание и чувствителност - 1 ноември 1935 г., МОК, София

 1. И празната Месечина, и пълната Месечина е все същата Месечина. Нейното естество ни най-малко не се е изменило. Спрямо нас нейното положение се е изменило, но спрямо себе си – не, ни най-малко не се е изменило. И като е пълна, и като е празна, тя е същата.

- Вътрешният закон - 17 ноември 1935 г., УС, София

 1. Преди милиони години, преди 500 милиона години, именно от гледището на тези учени Земята е била в разтопено състояние. Понеже тогава се е движила много бързо около своята ос, денят е бил три часа. Това, което сега изминава за 24 часа, тогава е изминавала за 3 часа. В това бързо движение на Земята Луната се е откъснала от нея и изхвръкнала, и се образувала сегашната Месечина. Това е една научна теория за образуването на сегашната Месечина.

[…]В нашата епоха се създава една нова Луна, досега нашата Земя е била в една Луна само, а сега вече се създава нова Луна, с особена светлина. Учените хора намират, че Месечината е мъртва. Те не знаят каква служба има, защо се е отделила от Земята, защо е умряла. Според теорията за създаването на Луната има два възгледа: едните считат, че Земята е дъщеря на Луната, а други считат, че Земята е майка на Луната. […]Като се е отделила от Земята, с това Луната е намалила нейната скорост, да не се движи толкова бързо. За да се уравновеси нейното движение, за да се увеличи денят и за да се намали движението, и за да стане Земята така достъпна за органичния живот, както е сега, при тези условия, трябвало е Луната да се отдели по някакъв начин и да въздейства върху движението на Земята. Това са научни положения. Второто положение, втората функция на Месечината е, че всички онези нечистотии, които хората имат, даже и най-престъпните им замисли и желания, Луната е намалила 75 на сто. […]Ако не беше Луната, хората щяха да имат престъпления сто на сто, а сега Луната поглъща 75 на сто от престъпленията им и остават само 25 на сто. Като се създаде втора Луна на Земята, няма да има на Земята никакви престъпления, хората ще бъдат свободни от престъпления. Когато дойде втората Луна, тя съвършено ще уравновеси движението на Земята.

- Иди повикай мъжа си - 1 декември 1935 г., НБ, София

 1. Под думата „Месечина“, под думата „Слънце“ в старо време са разбирали идеи. Всеки си имал по една Месечина. Месечината е потребна за вечер, денем не е потребна. Вечерно време, като няма какво да правиш, може да се грееш на Месечината. Когато разчиташ на хората, ти се грееш на Месечината, когато уповаваш на баща си да ти остави нещо, на чичо ти да ти остави – не се ли грееш на Месечината? Дотогава, докогато човек разчита на хората, той не се ли грее на Месечината?

- Неразбраното - 13 декември 1935 г., МОК, София

 1. Сега е абсурд, че някога хората биха могли да пътуват до Месечината. Ще дойде ден, когато и това ще се осъществи – хората ще отиват и ще се връщат от Месечината. Днес това е заблуждение. Кога ще стане това? Може би след 25 000 години, може би след едно обръщане на Слънцето, което трае около един период от двадесет и пет хиляди години. Ако това стане след три такива обръщания, значи след 75 000 години. Може след толкова хиляди години именно, ще имаме едно отиване и връщане до Месечината. След толкова хиляди години ще имаме прекаран път до Месечината.

- Да се не изгуби нищо - 15 декември 1935 г., НБ, София

 1. Един ден хората ще се умножат толкова много, че ще станат като рибите във водата. Какво ще правят тогава? Ще започнат да мислят за колонии, които да образуват извън Земята. Тогава ще започнат да мислят по какъв начин да колонизират Месечината.

- Да имат живот - 22 декември 1935 г., НБ, София

 1. Средно разстоянието между Месечината и Земята е 384 000 км; разликата между най-близкото и най-далечното положение е около 50 000 км. Горното число е средното между минималното и максималното разстояние. […]Вие сте религиозни, понеже има Месечина, всичките ви религиозни вярвания се дължат на нея – ако изчезне тя, ще изчезнат и те.

- Естественият език – музикалният език - 25 декември 1935 г., ООК, София

 1. Ако ви подаря Месечината, с кой трен ще се пренесете да идете там? Ще кажете: „Туй лесно се подарява“. Има един начин, по който може да се подари Месечината. Ако не можеш да я снемеш, да я издоиш, малкото можеш да раздадеш. За да можеш да снемеш Месечината, трябва да си набожен, религиозен, да е отворен духът ти, на всички да помагаш – тогава можеш да подариш Месечината.

- Двата вида пеене - 3.I.1936 г., МОК, София

 1. Слънцето определя една работа вън. Месечината определя една работа вътре, а звездите определят един живот на спокойствие, на почивка, на равновесие на енергиите. […]Щом имат влияние звездите, ще те приспят. Щом дойде Месечината, тя ще обърне погледа навътре. Щом дойде Слънцето, ще обърне твоя поглед навън. […]Ако твоята Луна не е изгряла отвътре, ти не можеш да ядеш сладко. […]Като изгрее Слънцето – работи; като изгрее Месечината – връща се вкъщи и яде; като изгреят звездите – спи. […]Щастието се търси денем, а не вечер. Който търси щастието вечер, той търси беля на главата си. Кога ще нападне един вълк? Вечерно време, ще те изненада по Месечина.

- Основният тон - 17 януари 1936 г., МОК, София

 1. Един ден, когато завършите вашия курс на Земята, най-малко 10 години ще живеете на Месечината. Десет години ще стажувате на Месечината и ще ви подпишат паспорта. Оттам ще тръгнете и ще идете на Венера. И там ще седите 10 години и там ще ви подпишат паспорта. Венера вече е Любовта. Месечината ще даде простор, Венера ще подпише, че чувствата ви са нормални. След това в Меркурий 10 години, там ще подпишат, че вие може да разсъждавате. След това ще влезете в Слънцето. В Слънцето ще ви оставят да живеете колкото искате. На Месечината няма условия за много хора. […]И жителите на Месечината пеят. […]Падането на Луната се дължи на падането на Земята. Че температурата на Луната е по-ниска – причината е на Земята. Сега научно може да го докажем, ако дойде до научно доказателство. Причината е на Земята. Понеже Земята е изтеглила влагата от Месечината, следователно там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага и онази влага, която е останала на Месечината, те я пазят и по малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под повърхността на Луната. Водата теглят по-малко, защото на Земята им я открадват. Сега научно може да ви докажа, защо именно Месечината останала без вода. На нея преди милиони години преди още да е имало живот на Земята, е имало един отличен живот, културен живот. […]Окултната наука проповядва, че сегашните жители на Земята слезли от Месечината. Понеже там било недостъпно за тях, карали се, биели се, пратили ги с парашут, с аероплан през пространството, не в тази форма, и като слезли на Земята, им съградили такива подходящи тела. Те били пионери, които дошли на Земята. Жителите на Месечината се върнали пак на Месечината, и сега отдалече ги наблюдават. По някой път хората от Месечината слизат да наблюдават хората и нищо не казват.

- Всичко, което чух - 19 януари 1936 г., НБ, София

 1. Тогава, когато Слънцето изгрява, какво става? Отиваме на работа. Когато Месечината изгрява, отиваме да почиваме, да ядем.

- Музикално състояние - 24 януари 1936 г., МОК, София

 1. Докато е жив човек в плът, на Месечината не може да иде.

- Дух и материя - 21 февруари 1936 г., МОК, София

 1. Вълкът е станал вълк, когато Сатурн е царувал. Лъвът е станал лъв, когато Месечината е царувала.

- Тази заповед приех от Отца Си - 1 март 1936 г., НБ, София

 1. Понеже Земята има дъщеря – Месечината, от нейното въртене около Земята се образуват месеците и седмиците. […]Седмиците и месеците определят всички възгледи, които хората имат. Двете седмици определят възходящите фази на новолуние и пълнолуние; другите две седмици определят изпразването на Месечината. Следователно годината трябва да съдържа тринадесет новолуния, но онези, които са пресмятали, са турили дванадесет месеца в годината[…] Да оставим този въпрос.

- Син и баща / Баща и син - 1 януари 1937 г., МОК, ИБ, София

 1. Върху кучетата има влияние Меркурий, а пък котката е студена като Месечината.

[…]На нас, хората, Месечината ни праща една светлина, която е без топлина. Отлична е светлината на Месечината. Тя пречиства. В Месечината е хубаво това, че тя изтегля лошите неща от човека. Ако човек знае законите на Месечината, тя ще го пречиства и ще му помогне в живота. Ако ти искаш да научиш чистотата, дръж 1-2 котки вкъщи. […]Котката си прави тоалета, ближе се, ближе се. Отличен характер има.

- Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола - 13 януари 1937 г., ООК, София

 1. Погледнато според някои теории, колко жени има Слънцето? Земята е една. Месечината, която е дъщеря на Земята, и тя иска да се жени. После Венера и пр. Това е едната теория. Другата теория е: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и пр., са все деца на Слънцето. Слънцето е майкат, тя ги е народила.

- Царството на Духа - 3 февруари 1937 г., ООК, София

 1. Казва се, че човек може да отиде до Месечината. Той може да отиде, но за това се изисква гениалност, той трябва да бъде гений, човек, който е разрешил въпроса за смъртта и е дошъл в безсмъртието. Който иска да бъде гений, той трябва да е разрешил въпроса за безсмъртието. Смъртен ли е, нищо не може да направи.

- В начало бе Словото - 14 февруари 1937 г., НБ, София

 1. Като погледнете към небето, Слънцето, Луната, звездите – в тях е Бог.

- В начало Бог създаде небето и Земята - 7 март 1937 г., НБ, София

 1. Понеже Луната е по-малка от Земята, там телата тежат по-малко от тия на Земята. Според това, предполага се, че ако един човек отиде на Луната, той ще тежи там само 250 грама. Сметнете колко ще тежи, ако се пренесе на Юпитер, който е хиляда двеста и петдесет пъти по-голям от Земята.

- Да направим човека по образу и подобию Нашему - 14 март 1937 г., НБ, София

 1. Най-мъчното изкуство е да угодиш на хората. Дошъл съм до това заключение. За да живеят хората в добро съседство, трябва да имат разстоянието Месечината от до Земята. Не близко разстояние. […]После разстоянието от Венера до Земята, разстоянието от Меркурий до Земята, разстоянието от Слънцето до Земята. Колкото е по-далеч, толкова е по-добре.

- Първата дума - 25 април 1937 г., УС, София

 1. 164. Докато има звезди на небето, докато има Слънце и Месечина, животът има смисъл.

- Умни, здрави и богати - 28 април 1937 г., ООК, София

 1. 165. По строежа на лицето можем да познаем кой е бил учителят на един или друг човек. Онези, които са дошли на Земята и Месечината им е била учител, са взели нейния образ.

- Богатство, знание, свобода - 30 април 1937 г., МОК, София

 1. 166. Сегашните учени са правили ред опити да измерват теглото на Земята. Те са претеглили Земята, претеглили са и Луната. За да имате представа за теглото на Земята, вземете числото 6 и след него 21 нули. За да имате представа за теглото на Луната, вземете числото 74 и след него 18 нули. Как са измерили теглото на Земята и на Луната – това не се знае, но факт е, че учените разполагат с тия данни. […]Както и да се е изчислило това тегло, все трябва да е приблизително. Аз ви давам тия данни така, както учените са ги предали на света.

- Великото малко и великото голямо - 20 юни 1937 г., НБ, София

 1. 167. Днес е понеделник – ден на Луната, затова мислете върху среброто. Колкото и да мислите за предназначението на среброто, за мястото му в природата и в живота, няма да го разрешите, но опитайте се поне да фотографирате среброто в себе си, за да запазите едно впечатление за него. Среброто се намира в човешката кръв и в човешката мисъл. Същевременно среброто се намира и във водата, във въздуха, в Слънцето, в Луната, в звездите – почти навсякъде, но в различни количества. Като добри проводници на топлината и електричеството, златото и среброто могат да се използват като лечебни средства. Дайте един грам чисто злато на някой неразположен човек и ще видите, че след известно време неразположението му ще изчезне. По същия начин действа и среброто. Среброто и златото осмислят живота на човека. Те оправят обърканите му работи. Среброто чисти, както Луната, а златото се счита като емблема на живота, чрез него животът дохожда. В този смисъл златото и среброто идат като помощници в живота на хората, а не като идоли, като кумири, на които да се уповава. Благодарете на златото и на среброто за онова, което носят в себе си и което възприемате от тях. Среброто вади нечистотиите, а златото носи живот на обезсърчения, на падналия духом.
  - Опитано е / Божието слово е опитано - 19 юли 1937 г., СБ, Рилски беседи, Седемте езера, Рила
 1. 168. Когато Луната даде на човека свидетелство за завършен курс, тя пише на челото му. Челото на този човек е широко, с красива линия. Този човек има развито въображение в себе си, вследствие на което има богати идеи. Той е поетична натура. […]Ако искаш да имаш въображение, да разбираш великите, грандиозните работи, трябва да се учиш в училището на Месечината, да бъдеш завеян, да мислиш за това, което не е.

- Път за освобождение - 24 август 1937 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. 169. Защото това, което човек мисли, е важно – умът е свързан със Слънцето. Сърцето е свързано със Земята или с Луната.

- Дишане - 31 декември 1937 г., МОК, София

 1. 170. Понеже Месечината днес е стара баба, тя е изпратила на Земята всички онези деца, които вдигат шум, а при себе си е задържала само най-умните, най-учените хора. Тя е стара жена, не иска да ѝ шумят, да има главоболие, не иска да шета на никого. Едно време е била млада и тя е обичала да се забавлява, но сега казва: „Който остане при мене, той непременно трябва да се занимава“. Сега аз не искам да ме разбирате буквално, но и астрономите казват, че Месечината е остаряла, там нямало никакъв въздух, никаква вода. Какъв живот може да има на планети, на които няма никакъв въздух, никаква вода? Обаче това отчасти е вярно. Все има малко вода, колкото да се образува роса. И въздух има там, но толкова разреден, че ако вие бихте отишли там, непременно ще умрете. За да може човек да живее на Месечината с толкова малко въздух и вода, той трябва да бъде много учен. Учените хора на Месечината изкарват своя въздух от твърдата почва, вследствие на което го ценят много. Те го държат в шишета и го ценят много.
  - Живият хляб - 17 януари, 1938 г., НБ, София
 1. 171. „Лунната соната“ има приложение при слънчевата светлина. Така, както се свири, изстудява човека. Той става с някое сухо религиозно чувстване. Всичките религиозни хора са все „лунни сонати“. Вие обичате ли тия, изсъхналите? Една „Лунна соната“ съсухря човека. След като си прекарал един топъл ден и се е набрала излишна енергия, няма какво да прави човек, тогава, като те погледне „лунната соната“, като мед пада на човека. Това е музика, музикално разгледан въпросът. „Лунната соната“ е една модулация на самия живот. Да се модулира, да се вглъби в себе си. Понеже в слънчевата светлина, или в щастието на човека той се разсейва, така се разширява, не може да се познае. В „Лунната соната“ при тъмнина се ограничава, човек се събира в себе си, започва да се буди съзнанието, да си даде отчет. Разбирам, че когато човек си дава отчет за живота, то е „Лунната соната“, какво си спечелил. […]Та „Лунната соната“ е преработка на спечеленото, да го настаниш навсякъде. Там е свиренето на пианото. Това са сега мои тълкувания.

- Законът на хармонията в тялото - 4. II. 1938 г., МОК, София

 

 1. Вечер няма условия за любов. Само душата може да люби вечер, за нея няма нощ. В нея е вложена всичката красота на живота. За красивата душа и лунната нощ е ден. “Лунната соната” показва, че животът не е разбран както трябва. И който свири тази соната, и той също не разбира живота. Всъщност „Лунната соната“ по съдържание е слънчева, но излята във формата на Луната. Зад Луната е Слънцето. Без Слънцето не можеш да видиш Луната. Значи всичко, каквото съществува на Земята, е лунно, но зад Луната е скрито Слънцето. И зад нашия живот – животът на Луната – се крие Божественият живот, който постепенно се изявява. Животът на Земята е Лунна соната. Въпреки това красив е нашият живот.

- Красотата на Душата - 6 февруари 1938 г., УС, София

 1. Бащата представя влиянието на Слънцето, майката представя влиянието на Месечината. Ако имаш седем братя, те представят планетите. Ако имаш 2 сестри и 5 братя, тогава едната ти сестра представя Венера, а другата – Месечината. Единият брат представя Меркурий, другият – Марс, военен. Юпитер, Сатурн, Уран. В този дом твоето щастие зависи от баща ти, от майка ти. То зависи от твоите братя, които са дошли преди тебе. […]Един ден ще престане войната на Земята, но Земята ще отвори война на Месечината, ще започнат от Земята да обстрелват Месечината и Месечината ще обстрелва Земята. Ще отворят война между Земята и Марс и може да обстрелват, Питам тогава: знаете ли каква ще бъде тази война? Тя ще бъде по-разумна. Във всяка граната, като се пукне на Земята, ще дойдат книги да четат. От Земята ще хвърлят гранати на Месечината и на Марс хората ще покажат какво са научили. Война между планетите ще има.

- Възвиси ме Духът - 27 февруари, 1938 г., НБ, София

 1. Ако Месечината е мъртва, защо младите обичат да я гледат?

[…]Ако човек иска да развие някаква идея, да роди нещо, Месечината трябва да подейства върху него – Законът на Месечината е такъв. Тя казва така: „Докато не преодолея всичките мъчнотии в живота, аз не се ангажирам с никаква работа“. Чета наскоро: един мисли, че на Месечината има 270 градуса абсолютен студ. Възможно е да е толкова, но някои считат, че е 150 градуса, някои – 200 градуса. Действително, на Месечината има студени течения, които изстудяват хората. Тя е едно успокоително средство за големите разгорещявания, тия страсти, които хората имат, тази буйност. Когато Месечината свети, тя прекратява престъпленията. Даже вълците, даже мечките, даже тия, опасните, животни търсят тъмните места, като решат да нападат. Като ги грее Месечината, страх ги е. Месечината в това отношение помага. Психологически, когато Месечината ни въздейства, по-малко престъпления стават, отколкото когато не въздейства. И в религиозно отношение религията е подобна на Месечината. Всичките религиозни вярвания ги сравняват с Месечината, толкова сила има тя.

- В името на Бога! - 20 март, 1938 г., НБ, София

 1. Казват, че на Месечината нямало вода, нямало растения. Че как ще ги видите растенията, тревите? Растенията на Месечината растат по друг начин. В природата няма само един начин на растене. Ако разгледаме Венера, обвита е със светла обвивка. И в нея не знаем какво има. Месечината е открита и пак не знаем какво има. Венера е покрита и в нея не знаем какво има.

- Няма да ожаднее - 3 април, 1938 г., НБ, София

 1. Седиш и очакваш отнякъде да дойде щастието, да дойде късметът отнякъде. На тебе ти влияе Месечината. Казвам: колко късметлия може да бъдеш? Толкова, колкото при Месечината може да узрее житото, толкова ще бъдеш късметлия.

- Добрият живот - 22 юни 1938 г., ООК, София

 1. Конят аз вземам като емблема на човешкия ум, на нисшия ум на човека. Ум на постоянни промени. Той прилича на Месечината. Лунните хора всеки месец по 4 пъти се менят. Гледаш го – малък станал, след това – голям станал. После започва пак да се смалява, малък става на хора, които приличат на Месечината, не може да разчиташ на тях. Каквото обещаят, една четвърт изпълняват. В месеца ще го намериш два пъти да изпълни това, което каже. Другите 26 дена каквото каже, няма да го направи. Само 2 деня каквото каже ще направи. Щом не прави това, което казва, той се намира в 26-те дена. Естеството му е такова. Не може да кажеш на Месечината да бъде постоянно пълна, не може да остане. Тя, като се разгневи, скрие се, не се показва. След това затъжи се и пак се покаже. Някой път, като се разсърди, никого не иска да гледа.

- Светлина, топлина, доброта - 6 юли 1938 г., ООК, София

 1. Пазете се от заблужденията на влюбването. Влюбване, в което няма любов, носи със себе си всички заблуждения и разочарования. Каква любов може да очаквате между един лунен и един сатурнов тип? Момъкът е лунен тип, а момата – сатурнов. Той се мени като Луната и живее във въображението си, а тя критикува всичко в него. Не минава много време, на сцената се явява още една Луна. Какво ще прави това паднало божество с две луни?

- Силен и слаб - 19 август 1938 г., СБ, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 1. В Писанието е казано, че когато тази епоха настане на Земята, Слънцето ще започне да потъмнява и Луната ще изгуби своята светлина. Тогава Син Человечески ще яви Своето знание на Земята. Под думите „Слънцето ще потъмнее" разбираме времето, когато хората престанат да мислят, че един народ може да се наложи на друг със силата си. Под „Луната ще изгуби светлината си" разбираме времето, когато религиите и религиозните системи престанат да мислят, че могат да оправят света. […]Човек трябва да изучава и Слънцето, и Луната, и всички звезди на небето, както астрономите и учените постъпват.

- Желаният мир - 28 август, 1938 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. Слънцето има най-голямата Любов към нас. Любовта на звездите е най-малка, а тази на Месечината е още по-малка. Ако речем да живеем с Любовта на Месечината, всички ще измръзнем. И при Месечината има Любов, но тази Любов се боядисва. Като види някоя мома, която много хубаво се облича, с хубава шапка, аз наричам тази любов на Месечината. Утре, като се ожени, вижда, че тази боя не струва.

- Четирите елемента - 14 септември 1938 г., ООК, София

 1. Как например ще обясните, че е спряло движението на Месечината около нейната ос? Още не е доказано, че тя не се върти. Предполага се, че показва само едното си лице към Земята. Това е още предположение. Трябва да идем на Месечината, да се поставим на нейното полушарие. Ако не се върти около своята ос, какво ще бъде състоянието ѝ? Предполага се, че едната страна ще бъде осветлена, а другата – неосветлена. Колко причини има, които са спрели Месечината да не се върти около нейната ос?

- Страдания и придобивки - 18 ноември 1938 г., МОК, София

 1. Кое е Слънцето и кое е Месечината? Имаме две тела на Земята: едното е Вечерница, другото е Слънце. Къде ще турите обичта и любовта? Обичта е Месечината. Всичките растения вечерно време растат. Месечината въздейства вечерно време върху растенията, а денем акумулират енергия; три, четири, пет сантиметра израстват. Обичта е Месечината.

- Основни положения на живота - 6 януари 1939 г., МОК, София

 1. И днес има хора, които ходят до Месечината и до Слънцето, но те не дават гласност на тия свои излети, те ходят инкогнито на Месечината и на Слънцето, не искат да се прославят, да пишат вестниците за тях. Дали вярвате, или не вярвате, то е ваша работа, свободни сте. Ако не вярвате, добре. Ако вярвате, още по-добре за вас.

- И ще бъдеш блажен - 8 януари 1939 г., НБ, София

 1. Окултистите поддържат, че когато човек се освободи от физическото си тяло, той може да отиде на другия свят, на Месечината, с астралното си тяло. Това можете да проверите. Сега не може да се говори за неща, които не сме проверили. Същественото е, че за да се отиде на Месечината, човек трябва да я обича. Ако я обича, тя ще го привлече, сама ще му плати билет до нея и назад.

- Не може да се слугува на двама господари - 22 януари 1939 г., НБ, София

 1. Много болести може да се лекуват чрез лъчите на Месечината. И тогава между Месечината и нас трябва да турите в среброто. Среброто е свързано с Месечината. Следователно вие, ако искате да се лекувате, може да турите във водата среброто и тогава да прекарате лъчите на Месечината през него и така да се лекувате. Това изисква знание. Вие може да направите опит

- Жената самарянка - 12 февруари 1939 г., НБ, София

 1. Съвременните хора се намират пред едно светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне. Земята коренно ще се промени, а заедно с нея и Луната. Бог е приготвил нов свят, нови условия за ония, които Го любят.

- Постоянното в живота - 6 август 1939 г., СБ, Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 1. Луната е емблема на един човешки порядък, който също трябва да се смени. […]Че и религиозните вярвания на хората ще се сменят.

- Към свобода! - 15 ноември 1939 г., ООК, София

 1. Всички банкери се намират под влиянието на Луната. Те са добри хора. Но интересно е кое застави Юда да продаде Христа за тридесет и три сребърника? Числото 33 е подобно на числото 66, което е число на илюзии.

- Там имаше някой си человек - 26 ноември 1939 г., НБ, София

 1. 189. Знаете ли колко сребро има на Месечината? Ако Месечината беше на 10 километра, бих ви препоръчал да си напълните торбите със сребро – и много, в големи кюлчета. Достатъчно е да отидете на Месечината, за да се осигурите за цял живот. Ще вземете тези 35 килограма и ще се осигурите. Сега Месечината е далеч – на 250 000 мили.

- Две задачи - 24 януари 1940 г., ООК, София

 1. Някой път трябва да се изучава Месечината, за да може тялото ни да се пречисти. Месечината е създадена за пречистване. Някой път вие сте неразположени, може да излезете да наблюдавате Месечината.

- Обичайте – ценете! - 14 февруари 1940 г., ООК, София

 1. Понеделник е денят на Луната, вторник е ден на Марс, сряда е ден на Меркурий, четвъртък е ден на Юпитер, петък е ден на Венера, събота е ден на Сатурн и неделя е ден на Слънцето.

- Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога - 21 февруари 1940 г., ООК, София

 1. Ако имаш повече сребро в кръвта си неорганизирано, ще станеш студен като Месечината. Ако имаш повече злато в кръвта си неорганизирано, ще гориш хората, може да се оплакват.

- Минало и настояще - 28 февруари 1940 г., ООК, София

 1. […]Черният дроб представя Месечината, която се движи.
  - Най-великото - 10 март 1940 г., НБ, София
 1. Човек не знае, че здравословното му състояние зависи от Луната. Той трябва да бъде здрав. Ако е болен, е нарушил някой закон на Месечината. За да бъде здрав, трябва да бъде свързан с Луната. Ако не е пъргав, остарява, става хилав, не може да се движи – нарушил е законите на Слънцето, не е в пряко отношение със Слънцето. Изгубил ли е своето достойнство – той не е свързан с Юпитер. Не е енергичен, не може да се защитава – изгубил е своето отношение с Марс. Не обича хората – изгубил своето отношение с Венера. Не му стига умът да си урежда практическите работи – изгубил е отношението си с Меркурий. Няма философски ум, не гледа критически – изгубил отношението си със Сатурн. Как ще ги поправи? Казва: „Не може да мисля“ – не е свързан със Сатурн. Няма благородство – не е свързан с Юпитер. Няма живот в себе си – не е свързан със Слънцето.

- Постиженията на Любовта - 8 май 1940 г., ООК, София

 1. Когато една планета умре, започват да я погребват. Има планети, които се погребват. Месечината не се върти – дошло е време да се погребва. Може да се минат няколко милиона години, но ще я погребват. Сега не са я определили за погребване, понеже е престанала да се върти около своята ос. Около своята ос не се върти, но около Земята се върти, около Слънцето също. Върти се около два центъра. Земята, като се върти около Слънцето, с нея заедно и тя се върти, прави едно движение, без да иска. […]Та казвам: ако човек заеме положението на Месечината, да не се върти около себе си, какво ще стане с него? Ако наблюдавате Месечината, едната ѝ страна е по-тежка, затова не се върти. Тежестта ѝ не е еднакво разпределена навсякъде. Значи едната част е по-тежка, затова не се върти. Сега Земята как се върти? Южният полюс – долу, Северният – горе, и тя се върти. Ако се обърнат полюсите – Северният да бъде долу, а Южният – горе, какво ще стане? Месечината се върти от запад към изток. Сега всичко, което става на нея, е резултат на един вътрешен живот. Светът е създаден като едно отражение на всичко онова, което съществува в реалния свят. Сега аз няма да ви доказвам дали се върти Месечината или не около своята ос. Учените нека да докажат това. Но всичките живи хора се въртят около своята ос. Така бащата е Слънцето, майката е Земята, детето е Месечината. […]Учените, като разглеждат, има нещо неестествено в Слънчевата система, което трябва да се коригира. Месечината ще се коригира. Тя след години ще започне да се върти около своята ос. Сега не се върти, но след векове, ще се върти. Като се завърти Месечината, ще се оправи светът. Сега светът не е оправен, понеже Месечината не се върти. […]Искам да зная как Господ я направил: ако се върти – върти се, ако не се върти – не се върти. Едни учени доказват, че Месечината не се върти. Други учени доказват, че се върти. Вие на коя страна сте? Как искате: Месечината да се върти или да не се върти? Било е време, когато се е въртяла. После е престанало въртенето, когато животът излязъл от Месечината. Следователно, когато една планета престане да се върти около своята ос, тази жизнена сила се е изгубила, настава едно хаотично състояние, става смяна на полюсите, вървят по друг закон. Сега не искам да защитавам никаква теория. Ако искам да видя дали се върти тя, отивам там и гледам дали се върти. […]Месечината е емблема на обикновения човешки живот. Слънцето е емблема на действителния живот на човека.

- Двата закона - 5 юни 1940 г., ООК, София

 

 1. Аз снощи правех едно наблюдение на Месечината, и за първи път намерих на нея едно място на светлина, която вече никъде я няма. Светлина, на която чертите са не на бяла светлина, която е силна, но светлина, която действа, жива светлина, която свети.

- Реални величини - 12 юни 1940 г., ООК, София

 1. Снощи събрах няколко братя и сестри да им покажа Месечината. Като гледат, казват: „Колко е пъстра“ заради това, което виждат, но ако я наблюдават отначало, минава през разни форми. В пълнолуние се показва такава, каквато не е. Аз седя и ги слушам. Всеки си дава мнението. Казват: „Колко е пъстра, колко е светла“. Всеки гледа и мисли: „Много светли точки има на нея”. Казвам: тия всички светли точки представят циркуси, които са осветени отвътре. Циркусите имат дълбочина. Ако вие сте на Месечината, опасна работа е. Тия циркуси са на по 1000 метра дълбочина, а са толкова начесто, че ако пътувате, може да хлътнете вътре. Те отвътре са осветени с голяма светлина, че да не би, като хлътнете, да се убиете. По земному говорим. Защо са тия циркуси? Те са складове за хващане на слънчевата енергия, в която жителите на Месечината живеят. Сега не искам да вярвате, считайте го като „Хиляда и една нощ“, ще го приемете като приказка.

- Сила и безсилие - 19 юни 1940 г., ООК, София

 1. Досега, ако останеше да се храним от Месечината, тежко ни и горко ни. Аз наричам Любовта на Бога – Слънцето в живота, а Любовта на хората – това е светлината на Месечината. Някой казва: „Да се обичаме.“ Не е лошо. Месечината има своя добра страна. Онези, които познават, като насаждат кокошка, насаждат я, когато Месечината започва да се пълни, а не когато се празни. На пълнолуние, че пиленцата да се раждат пълни.

- Новият закон - 23 юни 1940 г., НБ, София

 1. Чрез своя вътрешен телескоп човек и днес може да види какво представляват жителите на Слънцето и на Луната и как живеят там. Това обаче не е достояние за всички. Малцина имат тази способност. По какъвто и да е начин в бъдеще хората ще разберат, че и на Луната има живот както на Земята. Някои учени, както и младите моми и момци, отиват на Луната да се разхождат. Като се повдигне високо в мисълта си, човек отива на Луната. Там има по-висока наука от земната. Земята е забавачница още, където хората изучават азбуката на живота. Който отива на Луната, той е научил вече азбуката. Като говоря за Луната и за Слънцето, вие не сте доволни, искате да ви кажа нещо съществено, нещо реално.

- Учение и служение - 28 август 1940 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. Сега се правят опити за съобщаване на земните жители с тия на Луната. За да могат земните жители да влязат във връзка със съществата от другите планети, преди всичко те трябва да имат духовно разбиране за нещата.

- Закон за дишането - 4 септември 1940 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. Месечината се намира в предната част на главата, а именно – на челото, където стои като ореол. Тя заема важно място и върши важни служби. Когато мома или момък искат да се влюбят, те отиват при Месечината, да я питат какво да правят. Когато поет иска да напише някое стихотворение, той отива при Месечината, да се съветва с нея. Когато държавникът иска да създаде някакъв закон, той отива при Месечината. Когато философът иска да пофилософства малко, и той отива при Месечината. Когато жената иска да стане майка, а мъжът – баща, и двамата отиват при Месечината, да се съветват с нея. Няма човек в света, който да не е ходил при Месечината, да се съветва с нея. Следователно на Месечината, която е около 50 пъти по-малка от Земята, е дадена важна служба. Тя показва пътя на човека към Доброто. Казано е в Битието, че в четвъртия ден Бог създаде Слънцето и Луната, да светят на Земята. Това не подразбира само физическото, външното Слънце и външната Луна. В човека има по едно вътрешно Слънце и вътрешна Луна, които осветяват неговия път. Месечината е сложена в умствения свят на човека. Тя е студена, но трезва. Месечината не обича да лъже. Когато хората научили това изкуство и започнали да го прилагат, Месечината престанала да се върти около оста си. Защо? За да не се опорочи. Щом види, че някой лъже, тя започва да се разсипва. Ако продължава още да лъже, тя съвсем се скрива, не се показва пред очите ни. Когато човек започва да се разкайва, да съзнава грешката си, Месечината отново се показва на небето и се засмива. Тя се усмихва на всеки, който говори истината. Като знаете това, вглеждайте се в живота си, да видите през какви фази минава вашата Месечина. Ако започне да се празни, и във вас става изпразване. Проверете сметките си, да видите какво трябва да правите. Каквито грешки намерите в себе си, изправете ги.

- В Божественото училище - 22 септември 1940 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. Хубаво е и някой път да идете на Месечината. Сега няма да ви кажа, колко българи са ходили на Месечината. Има българи, които са ходили на Месечината, но мълчат. […]Много богата е Месечината, тя е пълна със злато и сребро. На Месечината лъжиците на хората са от злато. Улиците са покрити със скъпоценни камъни. Няма друго тяло, което да е така открито. Месечината е открита, не е скрита както Венера. Тя седи наблизо. Хората търсят къде е оня свят. На Месечината е. Всички вас от тук на Месечината ще ви пренесат с аероплани. Сега научно работят и американците работят да направят ракети, които ще хвърлят да идат на там. Цяла теория има. Дванадесет души има готови да ги пратят на Луната в ракета. Ще идат, но как ще се върнат?

- Новият човек - 29 септември 1940 г., НБ, София

 1. Тази част на Месечината, която е обърната към нас, е по-тежка, затова едната ѝ страна е постоянно обърната към Земята, а другата е скрита от нас. Кой е виноват? Земята. Тя, като обикнала Месечината, теглила я, теглила я, Месечината се раздвоила в себе си и най-после спряла да се върти. Нали един човек, като се върти, ако го извикате, той се спира на пътя да мисли. Въпросът бил за една женитба със Слънцето. Има един мит, според който в далечното минало Месечината и Земята били кандидатки да се женят за Слънцето. Земята спряла Месечината, казва: „Ти мислиш ли да се жениш за Слънцето?”. Месечината започнала да мисли. Докато мислила, да се жени ли или не, Земята се оженила. Месечината останала за понеделник. Това е един мит, но, който е учен човек, ще разбере, каква велика тайна се крие.

 - Като роди дете - 6 октомври 1940 г., НБ, София

 1. Бог създал Месечината за ума. […] Умът има по-малка нужда от помощ.

- По пътя на Любовта - 23 октомври 1940 г., ООК, София

 1. Засега мисълта се поддържа със светлината на Месечината.

[…]Месечината въздейства изобщо*(*по принцип) на умствения живот. Умът ни не се нуждае от толкова енергия, както и човешкото сърце. […]Много хора има, Лунатици, които при пълнолуние стават и често ходят по покривите. Гледаш, този човек по тенекиите върви. Ако не го събудиш, върви по покрива, по края. Ако го събудиш, ще падне веднага, може да се убие. Лунатиците не са толкова тежки, олекват, изгубват своята тежест. Ако Слънцето би привличало, тогава вие щяхте да станете по-тежки. Когато мислите дойдат под слънчевото влияние, те стават по-тежки. Когато са под влиянието на Месечината, са леки. Понеже Месечината е лека в сравнение със Земята, тя не упражнява такова голямо влияние. […]Желанията се раждат от Слънцето, а мислите се раждат от Месечината. […]Част от слънчевата енергия трябва да мине през Месечината, за да дойде до нас. Тя е непоносима иначе. Месечината е един трансформатор на слънчевата енергия. Ние трябва да възприемем тази енергия, за да стане достъпна за обработване от нашия ум. Ако сте приятели с Месечината, много малко ще боледувате. Когато развалите вашите отношения с Месечината, болестите идат много често; щом човек се сприятели с нея, болестите идват малко.

- Обработване - 22 ноември 1940 г., МОК, София

 1. Ако някой иска да стане религиозен, трябва да излиза вечерно време и да гледа Месечината във всичките фази, да я обикне и тогава може да стане религиозен. […]В умствено отношение Луната дава едно спокойствие да разсъждаваш, а Слънцето дава енергия. […]Месечината е създадена, за да регулира човешките умове за лошите последствия, които има.

- Отворени и затворени фигури - 18 декември 1940 г., ООК, София

 1. Повишените тонове чрез Месечината възприема, понижените – чрез Земята. Затуй понижените тонове носят топлина, повишените тонове носят хладина.

- Едно, две, три - 27 декември 1940 г., МОК, София

 1. Месечината вечерно време те търси и звездите те търсят. Всичките благословения на Господа идват от горе, за да работим на Земята.

- Дева зачена - 5 януари 1941 г., НБ, София

 1. Ако обичаш Месечината, тя ще те научи да обичаш красивото в света, да разсъждаваш. Тъй щото някои казват: „Нас не ни интересува друг свят, нас ни интересува живота”. В какво седи другият свят? Един живот без Месечината живот ли е? Един живот без Венера живот ли е? Един живот без Юпитер живот ли е? Един живот без Марс живот ли е? Един живот без Сатурн, живот ли е? Един живот без Слънцето, живот ли е? Не е живот.

- Голямата радост - 12 януари 1941 г., НБ, София

 1. Учените хора доказват, че Земята след 500, 600 милиона години ще загасне, животът ще се намали. Един ден всички трябва да напуснете Земята. Един ден тя ще бъде като Месечината, ще има студ на повърхността от 150 градуса. […]Онези същества, които населиха Месечината, около сто хиляди има там, понеже тя е 50 пъти по-малка от Земята. Там има десет хиляди души, които живеят под кората на Месечината. Не искам сега това да го вярвате. Аз зная това, че има 100, - 150 хиляди човека, които живеят там. […]На Месечината живеят колкото искат. Хубаво е това за Месечината, но ние тук, на Земята, кои сме. Ако един човек от Земята се пренесе на Месечината със своето устройство, ако тежи 60 - 70 килограма, там ще тежи само 250 грама.

- Да не оскудее твоята вяра - 16 февруари 1941 г., НБ, София

 1. Растенията на Земята ги регулира Месечината, приливите и отливите, кръвообращението се регулират от Месечината. Ако Месечината в тебе е добре поставена, разбирам, че кръвообращението в тебе става редовно.

- Музикални тактове - 12 март 1941 г., ООК, София

 1. Месечината е изменила своето въртене, движи се като махалото на часовника, не се завърта около себе си. Месечината говори една истина. Тя казва: „Когато Слънцето ме озарява, аз съм красива, когато то престава да ме грее, аз съм грозна”. И се крие тогава. Казва на хората: „Да знаете, ако Слънцето не ме грее, никаква светлина не може да имам”. Някой казва, че без да вярва, без да обича, може да живее. Ако Божественият дух не е в тебе, какво ще стане от тебе?

- Да просветнат - 15 юни 1941 г., УС, София

 1. Някои искат да знаят има ли хора на Месечината. Хора отдавна има на Месечината. Казва: „Открили ли са ги?“. Дали са ги открили, или не, но хората си живеят. Хората на Месечината питат дали има хора на Земята. И там има неверници, които казват, че няма хора на Земята. На Месечината мислят, че тук хората са като говеда, много прости. Казват: „Не искаме да се съобщаваме, понеже ни мислят за много нискокултурни“. Това са теории, хипотези. Хората на Месечината не са слезли да видят има ли хора на Земята, или не. Хората на Земята не са се качили да видят има ли хора на Месечината, или не.

 - Скръб и радост - 20 юни 1941., МОК, София

 1. От всичко това, което сега виждате, няма да остане нищо. Всичко ще си замине. И Слънцето ще си замине, и Луната ще си замине, и звездите, всичко това ще си замине. Ще се яви една нова Земя, ново Слънце, нова Луна, нови звезди, нови хора – един красив свят ще се яви. Казвате: „Сегашните хора къде ще идат?“. Кажете, когато изваждате тросък от вашите лозя, къде ще иде? Туряте го извън.

 - И рече им - 29 юни 1941 г., НБ, София

 1. Радвайте се и на светлината на Месечината. Малка е светлината ѝ, плодове не зреят на нея, но е приятна. Своенравна е тя, лесно се сърди. Докато я виждате пълна, светла, не се минава много време, обърне гърба си към вас, сърди се. Защо се сърди? Някога тя искала да се ожени за Слънцето, но Земята, нейната по-голяма сестра, я изиграла и тя и до днес още не може да ѝ прости. […]Месечината представлява пустиня, затова е недоволна. Ако искате да си представите безлюбието, идете на Месечината. Тя е покрита със сняг и лед, никакъв живот не се забелязва на нея.

- Тя иде / Любовта иде - 25 август 1941 г., СБ, София

 

 1. […]Чудно е как тази малка Месечина да изтегля водата нагоре, издига водата на 60 стъпки височина. Как е възможно? Казвате, че тя е мъртво тяло. Как е възможно едно мъртво тяло да има силата да изтегля? То няма притегателна сила. Само животът може да притегля нещата.

- Малкият подтик - 8 октомври 1941 г., ООК, София

 1. Едно време Месечината не грееше както сега.

- Положителна мисъл - 22 октомври 1941 г., ООК, София

 1. Мозъкът е свързан с Луната. В моите изследвания съм дошъл до едно заключение. Казват, че Земята е 56 пъти по-голяма от Луната. Мозъкът, който има човек, трябва да бъде пропорционален на теглото му. Ако мозъкът е 1200 грама, каква тежест трябва да има? Един човек, който има мозък 1200 грама, не трябва да бъде по-висок от 165 сантиметра, не трябва раменете му да бъдат по-широки от 64 сантиметра. Това са научни данни.

- Външна и вътрешна работа - 2 ноември 1941 г., НБ, София

 1. Лъчите на Слънцето внасят нова музика, Месечината моделира тази музика. Две влияния трябва да дойдат, да съедините влиянието на Слънцето и влиянието на Месечината на Земята. Тогава ще кажете: „Ще пея за Господа отсега нататък“.

 - Музикални подтици - 12 ноември 1941 г., ООК, София

 1. Ние сме изоставени от целия Космос и нямаме съобщение нито от Слънцето, нито от Месечината, нито от Марс, нито от Венера, нито от Юпитер, нито от другите звезди. С милиони години се возим и не знаем защо сме дошли на заточение.

- Отвали камъка - 14 декември 1941 г., НБ, София

 1. Чист разум е онзи, който вижда какво има на Слънцето. Чистият разум е онзи, който вижда какво има на Сириус, който вижда какво има на Месечината, на Юпитер, на Меркурий, на Венера, на Сатурн, на Уран, на Нептун; като погледне, навсякъде вижда.

- Послушни и непослушни - 21 декември 1941 г., НБ, София

 1. Светиите, онези, които наричаме светии, имаха радио, имаха работа със Слънцето, приемаха новини от Венера, приемаха новини от Месечината, отвсякъде. Те си мълчаха, защото, ако си позволяха да кажат в техните времена, да кажат при другите качества, които им туряха, щяха да кажат: „Луди хора”. Сега доказват, че е възможно човек да се съобщава със Слънцето. Във вестниците преди години имаше дадено едно съобщение, че един влязъл в съобщение с Месечината. Имал от жителите на Месечината първото съобщение.

- Словото бе Бог - 11 януари 1942 г., НБ, София

 1. Аз ви казвам: това за вас е невъзможно, по никой начин; и цели сто години да се напъвате, пак не можете да видите какво става на Слънцето; цели сто години да се напъвате, и в Индия да идете, на Месечината да видите какво става не можете. Защото това напъване е чисто по физически начин.

- Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината - 18 януари 1942 г., УС, София

 1. Ако приеме направо енергия от Слънцето, трябва да мине през Месечината и от Месечината да дойде в мозъка.

- Млад, възрастен и стар - 21 януари 1942 г., ООК, София

 1. За да вземеш тона фа вярно, трябва да мислиш за Месечината, за Земята.

[…]Месечината пее вечер. Слънцето пее денем. […]– Две гами има: едната гама е на Слънцето, другата е на Луната. Мажорната гама е на Слънцето, минорната е на Месечината.

 - Музика и организиране - 11 февруари 1942 г., ООК, София

 1. Ако е за богатство, аз може да ида на Месечината. Там има късове до 100 кг. злато. Туй по 36 кг. на Земята има и по 100 килограма скрито злато, богатство има. Може да ви дам цялата Месечина, които са от вас иманяри. […]По някой път Месечината има доста злато, сребро има.

- Съживява - 15 февруари 1942 г., НБ, София

 1. Единицата означава да разбираш законите на енергиите, които изтичат от Слънцето. 2 е числото на Месечината. Трябва да разбираш какво означава Месечината. Човек, който иска да се освободи от каквато и да е болест, който иска да прогресира, да се учи от Месечината. За чистене Месечината е авторитет.

- Изгрява Слънцето - 18 февруари 1942 г., ООК, София

 1. Вие трябва да обичате Луната. В какво седи Любовта на Луната? Нейната задача е да лекува хората. Ти си неразположен – ще обичаш Луната, ще оздравееш по-скоро. Забелязано е, че ако се разболее при празненето на Луната, болестта лесно ще мине. Ако се разболееш, когато се пълни, мъчно се лекува. Единственият начин е Любовта. Ако обичаш Луната, лесно се лекуваш, ако не – по 4–5 години може да страдаш от безлюбие. […]Под думата „Луна”, разбираме „Трябва да обичаш Бога – Този, Който те лекува”. Бог направил две светила, за да ти светят: едното в тъмнината на живота, другото в светлината на живота, да ти дава живот. Ти трябва да разбираш Луната, която в живота ти помага. Казваш: „Луната сега ще обичам?”. Ще я обичаш, защо не? Няма да ѝ се покланяш.

- Живот, път, истина - 8 март 1942 г., НБ, София

 1. Желанията ви зависят от движението на Слънцето и на Земята, и от движението на Месечината.

- Инертност и движение - 13 март 1942 г., МОК, София

 1. Всеки един човек може да ти влияе и добре, и зле. Ако един човек иде в новолуние в дома ти, той ти носи щастие. Ако иде при пълнолуние, той ти носи лоши аспекти. Защо е така? Той като замине, ще се случи нещо, че работите ти ще се объркат. Дойде, когато е на сърп, в началото, имаш ли да плащаш, ще изплатиш; разболял си се, ще оздравееш – всичко се урежда. […]Ти искаш да идеш на гости у приятеля си. Кога трябва да идете? Вие отивате при пълнолуние, тогава е по-светло. Ако аз бях, щях да ида в новолуние.

- Великият път - 22 март 1942 г., УС, София

 1. Казват, че еди-коя си планета влияе върху човека така. Те разглеждат въпроса чисто механически. Когато говорим за една планета, разбираме разумно общество, разумни слънчеви общества, разумни меркуриански общества, разумни венерини общества, разумни лунни общества, разумни марсиански общества какво влияние са указали.

- Умни, добри и справедливи - 3 април 1942 г., МОК, София

 1. Не зная в Слънчевата система друга планета или луна, в която атмосферата да е така чиста, както на Месечината, идеална. Небето е ясно, чисто, никаква влага, никакви микроби, чисто небе навсякъде, тихо, спокойно, бури няма. Това, дето казват чистилище, то е Месечината. Там ще ви пратят. Ако сте праведни, ще умрете и ще идете на Месечината, ще се пречистите и после от Слънцето ще идете на Меркурий, Венера, ще дойдете тук, на Земята. Сега за тия неща вие казвате, че са като „Хиляда и една нощ”. Аз ви говоря като забавление. Вие вярвате в хиляда и една нощ. Казвате: „Възможно е”, но Месечината е един отличен свят за научни наблюдения; Месечината не е мъртва. На Месечината има градини, не са на повърхността, под кората са. Има градини с портокали, не като нашите. Жителите на Месечината не дишат въздух, но етер, етерни тела имат. И плодовете им са етерни, ябълките им са етерни. Като вземеш портокала, се топи в устата както бонбоните се топят.

- Настана денят - 19 април 1942 г., НБ, София

 1. Всичките косми, които имате, двеста и петдесет хиляди косми, това са антени за приемане на говора на звездите, на Слънцето, на Месечината, приемат говора на растенията. Има клетки, които, когато растенията говорят, трептят и предават говора.

- Новото в света - 17 май 1942 г., УС, София

 1. Всякога, когато човек има желание да му дадат нещо, Месечината действа. Когато има желание да даде нещо, Слънцето действа. Когато си тъжен, това е Месечината. Когато си радостен – то е Слънцето. Когато обичаш, това е Слънцето. Когато не обичаш, това е Месечината. Когато си доволен, това е Слънцето. Когато не си доволен, това е Месечината.

- Мажорни и миньорни гами - 19 юни 1942 г., МОК, София

 1. На Месечината злото действа много по-силно, отколкото на Земята. На Месечината външният свят е под закона на злото. На Земята Доброто е във външния свят, злото е вътре. В Месечината Доброто е вътре, а злото – отвън. На Земята е точно обратният процес: Доброто е отвън, злото е отвътре. Трябва да чакаме, докато се измени. Трябва да чакаме, докато се измени, да дойде порядъкът на Месечината, Доброто да влезе отвътре, злото да излезе отвън.

 - Слаби и силни - 5 юли 1942 г., УС, София

 1. Каквото е отношението към Месечината, такава ще бъде и широчината на рамената. Следователно широчината на рамената показва отношението ти към Месечината, височината показва отношението ти към Слънцето.

- Линия на Любовта - 8 юли 1942 г., ООК, София

 1. Религиозните хора всякога са страдали от липса на светлина. Религиозните хора имат доста топлина, но не и светлина, но не и знание. Религиозната култура е култура на нощта. Месечината е стимул за религията.

- Законът на Любовта - 15 юли 1942 г., ООК, София

 1. В четвъртия ден бяха създадени Слънцето и Луната.

- Самовъзпитание - 2 август 1942 г., СБ, Рилски беседи, НБ, София

 1. Който си е изработил дробове, нагодени към етера, свободно може да пътува до Луната. Според окултистите има такива хора на Земята. Те пътуват не само до Луната, но и до други планети. Обаче как става това – не може да се докаже научно. За истината това не е важно. Тя не се нуждае от доказателства. Доказват се само материалните работи.

- Наследници на Земята - 9 август 1942 г., СБ, Рилски беседи, София

 1. За мен звездите са свещени, Слънцето е свещено, Луната е свещена, дърветата са свещени, водата е свещена, въздухът е свещен – всичко онова, което проявява Бог, за мен е свещено.

- Проявление - 27 септември 1942 г., НБ, София

 1. На Месечината вечерно време зрее събраното през деня, нощем се обработва. Денем всичките блага, които Слънцето дава, се събират. Денем човешкото сърце събира Божествената енергия, човешкият ум я обработва. Знайте, че умът представя светлината на човешкия живот, когато нещата трябва да се обработват. Умът работи. Сърцето работи денем, умът работи нощем.

- Умът и сърцето - 27 ноември 1942 г., МОК, София

 1. Месечината я харесвам само в едно отношение. Тя е екран, на който се пращат човешките мисли и желания да стават явни. Да приличаме на Месечината – мисълта ни да бъде ясна.

- Любовта бе в началото - 13 декември 1942 г., НБ, София

 1. Това, което сте видели на Месечината, не може да се предаде с човешки език. Може да се предаде само частично.

- Търсете, хлопайте, искайте! - 27 декември 1942 г., НБ, София

 1. В съвременната наука много теории има за Слънцето, много теории има за Месечината. Те са хубави неща, но те са упражнения. Човек трябва да се упражнява, то е гимнастика на ума. Всичките тия теории са потребни.

- Доброто училище - 28.III.1943 г., НБ, София

 1. Хората на Месечината мразят повече, а обичат по-малко. Защото 250 градуса под нулата – това е омраза, а 180 градуса над нулата – това е Любов.

- Двата принципа - 4.IV.1943 г., НБ, София

 1. Служете си с всичко, което имате. И с двойката, и с единицата, и с 0, и с 3, и с 4, и с 5, и с 6. В цигулката имате 4 струни, земно число е. После имате два отдушника – закон на Месечината е. Струните са земни, отдушниците са на Месечината. Цигулката върви по женска линия, не по мъжка. Цигулката не е момък, но е мома – млада мома.

- Възходящ и низходящ порядък - 30 април 1943 г., МОК, София

 1. Казва се: "Направил Бог Земята и Небето, и Земята беше неустроена". Като устроил Бог Земята, турил Слънцето, Месечината за идеал, който хората, които живеят на Земята, да има какво да постигат.

- Четири вида освобождение - 18.VI.1943 г., МОК, София

 1. Залюбете се с Любовта на Слънцето, залюбете се с Любовта на Месечината, залюбете се с Любовта на звездите, на растенията, на реките, на въздуха, на хляба и Бог ще ви се изяви.
  - Оживяване - 4 юли 1943 г., НБ, София
 1. Що е Месечината? Човек не може да бъде на Земята щастлив, ако няма едно Слънце. Оттам иде топлината. Месечината свети. Месечината трябва да вземе своята сила от Слънцето.

- ЙОА - 7 юли 1943 г., ООК, София

 1. Четири часът е време на Земята, два часът е време на Луната и то не е удобно време.(За часовете от денонощието)

- Новото в живота - 22 август 1943 г., СБ, София

 1. Който иска да почива, нека се грее на Месечината. Тя обича всички да се греят на нея и да почиват, а не да работят. Който отива на Месечината, трябва да почива.

- Двата пътя - 10 октомври, 1943 г., УС, София

 1. Двойката е зависима от единицата. Двойката е резултат, сянка на единицата. Луната се влияе от Слънцето, понеже то ѝ праща светлина. Затова казваме, че единицата е реално число, а двойката – нереално, т.е. число на сенки. Противоречията се дължат именно на сенките. […]Имате една дроб, имате 1/2. Една втора – това е една дроб. Имате единица от слънчевата светлина. Месечината дава на Земята една единица и за себе си задържа две единици. Две единици взима от Слънцето и едната дава на Земята.

- Умен, добър и силен - 13 октомври, 1943 г., ООК, София

 1. Ако започваш с двойка, т.е. с Луната, скоро ще фалираш.

- Прими в музиката - 22 октомври, 1943 г., МОК, София

 1. Достатъчно е да обикнеш нещо, за да го постигнеш веднага. Обикнеш Луната веднага си на Луната; обикнеш някоя звезда веднага си там; обикнеш поезията – поет ставаш; обикнеш художеството – художник ставаш. Мощна сила е Любовта.

- Средство за подобряване - 27 октомври, 1943 г., ООК, София

 1. Гледай вечер звездите и Луната, радвай се на светлината им, но не разчитай на тях. Разчитайте на това, което Бог ви е дал, а не на онова, което може да дойде отвън.

- Новото начало - 31 октомври 1943 г., УС, София

 1. Радвайте се, че и Слънцето, и Луната, и звездите предсказват бъдещето.

[…]Бъдете чисти като Луната. Радвайте се и на звездите, които помагат за развиване на вашите дарби. Радвайте се, че имате възможност да се ползвате от енергията на планетите.

- В Негово Име - 14 ноември, 1943 г., НБ, София

 1. Всички планети пеят. В музикално отношение Луната е доста напреднала; музиката ѝ е нежна, любовна. […]Месечината много помага за музиката. По-музикални са жителите ѝ, но те не може да се сравнят с жителите на Слънцето. Много широка е музиката на Месечината.

- Любов и безсмъртие / Смъртни и безсмъртни - 17 ноември, 1943 г., ООК, София

 1. Как да посветим понеделник на Луната? Ще се проявявате като нея. Тя е чиста, без никакви облаци, има широки възгледи, гледа весело на нещата. Сега вие сте в най-великото училище – Земята. По-велико училище от нея няма.

- Доволен и благодарен - 19 ноември, 1943 г., МОК, София

 1. […]На Луната много добре живеят съществата – не се карат, войни няма. И на Венера живеят в мир, и на Меркурий. Единственото място, където се бият, е тука.

- Ново разбиране - 24 ноември, 1943 г., ООК, София

 1. Като дойдеш при Любовта, ще ходиш, където искаш и колкото искаш: ще посещаваш Слънцето, Месечината, звездите. Като ти дотегне, можеш да се върнеш в класната стая.

- Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов - 22 юни 1944 г., ПС, Витоша, в. Острец

 1. В Земята има повече живот, отколкото в Луната. В Луната има голяма мода, тя е променлива. Всички, които служат на Любовта по пътя на Луната, са непостоянни хора, както тия, които служат на модата. В модата няма нищо лошо. Животът на Луната е лишен от условия за развитие. Фантазии, романи, небивалици може да си създадете колкото искате, но не и нещо реално, конкретно.

- Като малките деца / Като децата - 12 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 1. Има някои хора, на които Месечината винаги ще измени мислите. […]Месечината служи за изправяне на погрешките. Когато човек няма широки възгледи в живота, прави погрешки. Който иска да си поправи погрешките, той трябва да служи на Месечината. […]Тя ще му даде лош съвет, казва: „Не ти трябва да работиш с мотиката, остави това за простите хора”. Месечината ще те накара някой път да чакаш 20 години на някой лотариен билет да спечели. Ти все вземаш билети през тия 20 години и на края спечелиш толкоз, колкото си дал за билети.

- На фокус - 15 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 1. Сега ние живеем в затворени форми, не знаем какво има на другите слънца и планети. Не знаем, какво има на Луната. […]Аз бих желал да имате поне един радиоприемател от Луната.
  - Разумна икономия / Нова Земя - 10 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

Цитат от писмо

Животът си има своите смени, както Луната. Има своите пролетни дни и пролетни нощи, но има и своите зимни дни и зимни нощи. Человек е заставен да се съобразява с великите наредби на общия промисъл.

- Учителя до Мария Казакова – 17.ХI.1908 г.,София


Следва поредица томове „Свещени Методи“ на различна тематика из

 

Δ

 

Словото на Учителя Беинса Дуно

 

 

 

…Очаквайте том III на „Свещени Методи”

със заглавие: „Окултно пеенеговорене” ...