Цялостни Беседи по тази тема и Заглавия на песни

Заглавия на цели Беседи свързани  с тема Слънце и Изгреви

(хронологичен списък)

 

 

 1. Влиянието на музиката- 22 юни 1922 г.
 2. Работа за новия живот- 22 август 1922 г.
 3. Изтълкувай ни тази притча- 26 август 1922 г.
 4. Практическо приложение на музиката- 12 октомври 1922 г.
 5. Влияние на музиката, пеенето и движенията- 15 октомври 1922 г.
 6. Окултна музика - 22 октомври 1922 г.
 7. Влиянието на електричеството - 29 октомври 1922 г.
 8. Никаква лъжа- 5 ноември 1922 г.
 9. Музика и пеене,средство за постигане на Божественото- 12 ноември 1922 г.
 10. Музика и пеене – средство за тониране- 19 ноември 1922г.
 11. Практическо приложение на окултната музика - 26 ноември 1922 г.
 12. Окултна музика - 3 декември 1922 г.
 13. Значение на гласните при окултното пеене - 10 декември 1922 г.
 14. Музиката – средство за концентриране- 17 декември 1922г.
 15. Гласните и съгласните букви - 24 януари 1926 г., МОK, София
 16. Музика, МОК - София, 16.3.1934г. (непечатана т.е. липсва)
 17. Музика метод за работа, МОК - София, 30.3.1934г. (липсва)
 18. Закон на равенство - 3 декември 1924 г.
 19. Правилно пение - 28 януари 1925 г.
 20. Говор и пение - 1 декември 1926 г.
 21. Мълчание и говор- 2 август 1929 г., Младежки Окултен Клас, София
 22. Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата – отглас на любовта- 23 май 1930 г., Младежки Окултен Клас, София
 23. Божият глас- 27 август 1930 г., Общ Окултен Клас, София
 24. 24. Музикални прояви - 20 май 1931г., Общ Окултен Клас, София
 25. Музикален живот- 17 юни 1931г., Общ Окултен Клас, София
 26. Правилният тон- 4 ноември 1931 г., Общ Окултен Клас, София
 27. Ми бемол и фа диез- 9 март 1932 г., Общ Окултен Клас, София
 28. Музикален път- 9 декември 1932 г., Младежки Окултен Клас, София
 29. Влияние на музиката- 18 януари 1933 г., Общ Окултен Клас, София
 30. Новата песен- 25 януари 1933 г., Общ Окултен Клас, София
 31. ЗаконзаМузиката - 29 декември 1933 г., Младежки Окултен Клас
 32. Влияниетонамузиката - 11 май 1934 г., Младежки Окултен Клас, София
 33. Механическо и органическо пеене- 14 ноември 1934 г., Общ Окултен Клас, София
 34. Действието на музиката- 21 ноември 1934 г., Общ Окултен Клас, София
 35. Фа – фа диез- 31 май 1935 г., Младежки Окултен Клас, София
 36. Правилното пеене- 5 юни 1935 г., Общ Окултен Клас, София
 37. Великите музиканти - 18 октомври 1935 г., Младежки Окултен Клас, София
 38. Същественото- 6 декември 1935 г., Младежки Окултен Клас, София
 39. Двата вида пеене- 3.I.1936 г., Младежки Окултен Клас, София
 40. Основният тон- 17 януари 1936 г., Младежки Окултен Клас, София
 41. Музикално състояние- 24 януари 1936 г., Младежки Окултен Клас, София
 42. Придобиване на енергия- 31 януари 1936 г., Младежки Окултен Клас, София
 43. 43. Царят, богатият и момата - 6 март 1936 г., Младежки Окултен Клас, София
 44. 44. Действието на музиката -1 април 1936 г., Общ Окултен Клас, София
 45. 45.Стара и нова българска песен - 1 май 1936 г., Младежки Окултен Клас, Витоша
 1. До-мажор и ре-мажор- 8 май 1936 г., Младежки Окултен Клас, София
 2. Грозота и красота- 29 януари 1937 г., Младежки Окултен Клас, София
 3. Музикална забава- 10 февруари 1937 г., Общ Окултен Клас, София
 4. Плосък и объл говор- 17 март 1937 г., Общ Окултен Клас, София
 5. Гласни и съгласни – радости и скърби- 24 март 1937 г., Общ Окултен Клас, София
 6. Четирите хигиенични правила- 26 март 1937 г., Младежки Окултен Клас, София
 7. Разумният музикален живот- 5 май 1937 г., Общ Окултен Клас, София
 8. Пътят на музиката- 16 юни 1937 г., Общ Окултен Клас, Софи
 9. Музикално утро. Седемте принципа- 1 декември 1937 г., Общ Окултен Клас, София
 10. Законът на хармонията в тялото- 4. II. 1938 г., Младежки Окултен Клас, София
 11. Обич и любов- 25. II.1938 г., Младежки Окултен Клас, София
 12. О, любов неизказана! Музикално упражнение- 16 март 1938 г., Общ Окултен Клас, София
 13. Законът на музиката- 25. III.1938 г., Младежки Окултен Клас, София
 14. Слушане и чуване. Музикални упражнения- 10 май 1939 г., Общ Окултен Клас, София
 15. Музикалния тон на живота- 17 май 1939 г., Общ Окултен Клас, София
 16. Музика на мислите, чувствата и постъпките- 31 май 1939 г., Общ Окултен Клас, София
 17. Езикът на седемте тона- 14 юни 1939 г., Общ Окултен Клас, София
 18. Сила, усет, мисъл- 22 декември 1939 г., Младежки Окултен Клас, София
 19. Езикът на тоновете- 19 април 1940 г., Младежки Окултен Клас, София
 20. Светлина, топлина и сила- 24 май 1940 г., Младежки Окултен Клас, София
 21. Музикални тонове- 28 февруари 1941., Младежки Окултен Клас, София
 22. Основен тон* - 30 април 1941 г., Общ Окултен Клас, София
 23. Основни отношения- 24 октомври 1941., Младежки Окултен Клас, София
 24. Отворен и затворен интервал- 7 ноември 1941., Младежки Окултен Клас, София
 25. Музикални подтици- 12 ноември 1941 г., Общ Окултен Клас, София
 26. Трите качества на тона- 7 декември 1941 г., Утринно слово, София
 27. Добри певци- 7 януари 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 28. Музика и организиране- 11 февруари 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 29. Живот и пеене- 4 март 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 30. Музика в живота- 18 март 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 31. Музикална екскурзия- 25 март 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 32. Живот и музика - 1 април 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 33. Основен тон* - 21 октомври 1942 г., Общ Окултен Клас, София
 34. Мажорни и минорни гами- 10 ноември, 1943 г., Общ Окултен Клас, София

 

 

 

 

Песни и тяхните места в том  III, както и беседите, в които се говори подробно за тях 

(азбучен списък):

 

 

 

А бре синко - Принципи и условия. Връх и долина - 28 ноември 1934 г., Общ Окултен Клас, София

 

Аин фаси - виж: §462, §630; Оставената торба - 7 октомври 1931 г., Общ Окултен Клас, София; Механическо и органическо пеене - 14 ноември 1934 г., Общ Окултен Клас, София

Аз мога да любя - виж: §985;

Аз смея да кажа - виж: §671; Новият начин - 9 октомври 1935 г., Общ Окултен Клас, София; Великите музиканти - 18 октомври 1935 г., Младежки Окултен Клас, София Сухота и влага - 2 декември 1938 г., Младежки Окултен Клас, София; Родени от Бога - 5 януари 1944 г., Общ Окултен Клас, София

Аз ще се подмладя - Млад и стар - 29 октомври, 1943 г., Младежки Окултен Клас, София

 

Аумен (Аум) - виж:§782; Аумен - 2 декември 1925 г.

 

Благославяй, душе моя Господа - виж: §73

 

Блага дума  - виж: §84

 

Бог е Любов - виж: §90, §91, §111, §595, §648, §657, §793Значение на гласните при окултното пеене - 10 декември 1922 г.; Механическо и органическо пеене - 14 ноември 1934 г., Общ Окултен Клас, София

 

Вехади - виж: §152

 

Венир Бенир -  виж: §81, §84; Никаква лъжа - 5 ноември 1922 г.

Вечер Сутрин - виж: Най-голямото изкуство - 3 декември, 1943 г., Младежки Окултен Клас, София

 В зорите на живота - виж: Окултна музика - 3 декември 1922 г.

 В начало бе Словото  - виж: §135; Несъизмеримите неща - 19 ноември 1924 г.; Качване и слизане - 4 юни 1941 г., Общ Окултен Клас, София

 

В пустинята на живота, де скръб цари - виж: Орехът и орехчето. Вода и пара.Слизане, хлъзгане и падане - 19 октомври 1934 г., Младежки Окултен Клас, София

 

Всичко в живота е постижимо - виж: §658; Терцата в живота / Една терца (Първата терца на живота) - 16 декември 1932 г., Младежки Окултен Клас, София

 

Вяра светла - виж: Посоки и възможности - 20 април 1927 г.

 

Давай давай - виж: §214, §831, §841, §879, §954; Пълната чаша - 15 май 1942 г., Младежки Окултен Клас, София; Състояние и разположение - 20 май 1942 г., Общ Окултен Клас, София

 

Духът Божий - виж: §85, §267, §868Музика и пеене, средство за постигане на Божественото - 12 ноември 1922 г.

Зора се чудна зазорява - виж: §927

 

Изгрява Слънцето - виж: §81, §549, §957, §958; Повече спокойствие - 19 ноември 1941 г., Общ Окултен Клас, София; Изгрява слънцето - 18 февруари 1942 г., Общ Окултен Клас, София; Добро и зло - 26 февруари 1943 г., Младежки Окултен Клас, София; Млад и стар - 29 октомври, 1943 г., Младежки Окултен Клас, София

Имаше человек изпратен от Бога - виж: Благото на човека - 21 декември 1927 г., Общ Окултен Клас, София

 

Кажи ми ти, светли Божи лъч - виж: §160Окултната музика в живота - 19 декември 1923 г.

 

Кажи ми ти Истината - виж: §138

 

Киамет Зену - виж: §212

 

Любов ме озари - виж: §209Говор и пение - 1 декември 1926 г.

 

Махар Бену Аба - виж: §89, §91, §630, §718, §831, §902, §946; Окултна музика - 3 декември 1922 г.; Освобождаване - 8. декември 1938 г., Младежки Окултен Клас, София; Махар Бену Аба - 12 декември 1941., Младежки Окултен Клас, София

 

Малкият извор - виж: Правилно пение - 28 януари 1925 г.

Мен ме майка роди* - виж: §775, (*фраза от беседата или песен, или импровизация от самата беседа)

 

Милият поглед -  виж: Никаква лъжа - 5 ноември 1922 г.

 

Мисли, право мисли - виж: Когато страданията произтичат - 13 юни 1926 г.

 

Мощният, Силният* - виж: Основен тон - 3 февруари 1939 г., Младежки Окултен Клас, София; (*фраза от беседата или песен; или импровизация от самата беседа)

 

Мусала - виж: Окултна музика - 3 декември 1922 г.

 

Нева-санзу (бел. съст. в някои източници е записана като: Нева сензу) - виж: §318, §320, §523,

 

Отче наш - виж: §780, §782,

 

Песента на зората (или Зора се светла зазорява) - виж: §361,

 

Право мисли и право постъпвай - виж: §485

 

Светъл ден - виж: §869Любов към Бога - 16 април 1924 г.

 

Сила жива - виж: Музика и пеене – средство за тониране - 19 ноември 1922 г.; Добро и зло - 26 февруари 1943 г., Младежки Окултен Клас, София

 Сила, живот и здраве - виж: §473

 

Сила жива изворна течуща - виж: §78, §81, §169

 

Си-му-ту-си (упражнение за разпяване) - виж: §81,

 

Синът Божий - виж: §267

 

Скръбта си ти кажи - виж: Практическо приложение на окултната музика - 26 ноември 1922 г.

 

Сладко медено - виж: §83

 

Ти съзнавай, ти люби - виж: §321,

 

Тъги, скърби - виж: §122, §586, §983; Качества на мисълта - 10 април 1936 г., Младежки Окултен Клас, София; Плосък и объл говор - 17 март 1937 г., Общ Окултен Клас, София; Страдания и придобивки - 18 ноември 1938 г., Младежки Окултен Клас, София

Хади-ензи (или Хади х'ензи)  - виж: §316

 

Ходи ходи - виж: Обикновени и необикновени процеси - 24 ноември, 1943 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 

Химн на Великата Душа - виж: Общи положения / Устата - продължение - 29 март 1933 г., Общ Окултен Клас, София

Цветята цъфтяха - Отворен и затворен интервал - 7 ноември 1941., Младежки Окултен Клас, София

 

 

Фир-фюр-фен - виж: §70, §72, §213, §798, §902

 

( бел. съст. – съставителската работа завършена на 21.02.2017г., Асеновград)