Закони, Правила, Формули, Упражнения, Дефиниции, Притчи (предания) в том 4

Закон: „В Любовта има един важен закон: тя абсолютно не търпи нечистота. Един от основните принципи на Любовта е, че тя с първото свое проявление носи Чистота в себе си. (виж: № 266)

 

Закон: Чистотата е израз на съвършения живот. (виж: № 304. 326)

 Закон Максима: Писанието казва: „Само чистите по сърце ще видят Бога.“ Чистотата е първият признак на Любовта! Любов без чистота не съществува! Това са максими, закони, положения. (виж: № 451)

 

***

Формула 1: Духнете и кажете: Ху-у, очисти ме, Боже от лошите мисли, благослови душата ми“. 1

Ху, очисти ни, Боже от лошите духове, благославяй душите ни.“ 2
Растете в благодат 1 / Растене и познание 2 – 7 януари 1917 г., НБ

 

Формула 2: Като видите някое бяло цвете, спрете се пред него и кажете: „Искам да бъда бял, добър и чист като това цвете“.
(виж: № 77)
 

Формули 3: Хремата е един от борците, треската – втори, неврастенията – трети и т.н. Като излезете срещу тях, кажете: „Аз съм християнин, разполагам с мощни средства и мога да се боря с всички болести“. (виж: № 79)

…Ако заболее някой ваш близък, турете ръката си на гърдите му и си кажете тихо: „От мене да замине!“. (виж: № 79)

 

Формула за очистване* 4: Когато направиш една грешка, обърни се към месечината и кажи: „Месечинко, научи ме как да изхвърля греховете си, как да ги изкарвам навън, за да мога и аз по този начин да се очистя.
*(Формулата присъства и в том 2 на Свещени Методи със заглавие Луната – бел. съст.)
Кротките25 януари 1921 г., ИБ, НБ

 

Формула 5: Всички трябва да се обърнете към Бога и да кажете: Господи, ние сме извършили много престъпления, отдалечили сме се от Тебе. Искаме да започнем нов, чист живот“. (виж: № 141)

 

Формула 6: Да обнови Бог сърцата ни със съвършената Божествена Чистота.

Сутрешен наряд22 август 1921 г., СБ, В. Търново

 

Формула 7: Когато си измивате ръцете, в ума си ще държите възвишената мисъл всичко да се измие и да се махне навън. И ще си кажете: Тъй както ръцете са измити, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена!“, след което ще духнете в ръцете си [със събрани пръсти]. (виж: № 187)

 

Формула 8: Ще застанете пред своя Учител в душата си и ще кажете: „Учителю, досега не съм приложил твоята Любов, не съм приложил Твоята чистота, но отсега нататък ще приложа всичко. Ще приложа Любовта ти в нейната пълнота„.* След това ще дойде изкушението, което ще ти нашепва: „Не обещавай още; знаеш ли, дали можеш да изпълниш всичко?“. Казваш: „Мога. След това, пак иде изкушението и те пита: Можеш ли да издържиш на Божествената чистота? Мога. Наистина, щом придобиеш Любовта, ще придобиеш и чистотата.
(виж: № 189)

 

Формули* 9: Да сме чисти като живата вода“ – ако някой неприятел те гони и ти навлезеш стотина метра навътре във водата, той ще се спре, ще те погледа и ще се върне назад. Да сме чисти като Светлината“ – неприятелят, който те гони в тъмнината, когато изгрее слънцето, се уплашва, че ще го видят, и се връща назад. За него светлината е огън и той ще каже: „Аз на скара не се пека“, и ще те остави.
„Чисти като водата, като Светлината и като Любовта“ – това са три велики Сили, начини и методи, чрез които учениците на Бялото Братство се пазят от своите грехове.
(виж: № 193)  *(две формули от Наряд – бел.съст.)

 

Формула 10: Забележете си хубаво, ще произнасяте: „Тъй както аз почиствам тези обуща, така живата, Божествената Истина да очисти моето сърце.“

На вас ще ви дам една малка задача за една седмица. Сутрин ще станете и ще изчистите обувките на всички. Колкото обувки има, ще ги почиствате през цялата седмица. Ако на обущата не трябва да има кал, колко повече на сърцето
Характерни черти 13 юни 1922 г., ИБ

 

Формула 11: Дай ми, Господи, чисто сърце!“. (виж № 219)

 

Формула 12: Да съзнаваш в себе си своите погрешки, да се стремиш да ги изхвърлиш и да кажеш: Има неща в мене, които не са чисти, трябва да се очистя и нищо да не крия. (виж: № 280)

 

Формула 13: Господи, досега съм се лутал в живота, но намерих вече основната идея и започвам да се чистя (виж: № 389)

 

***

 За сутрешен наряд:

Понеже сте очистили душите си с послушанието на Истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце.“

(Първо послание на апостол Петър 1:22) (три пъти)
А целта на заръчането е: Любов от чисто сърце, от добра съвест и от нелицемерна вяра.“

(Първо послание към Тимотей 1:5) (три пъти)
Сутрешен наряд 20 август 1921 г., СБ, В. Търново

 Формули срещу лош дъх: Ако някому мирише устата, да каже: В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост това, което мирише в мене, да изчезне“. С внушение ще заповядате на устата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. Ще заповядате също и на зъбите си да не миришат, да не се развалят. Ще ги държите в изправност, ще ядете чиста храна. Никаква нечистотия да не остава между зъбите ви. Това се изисква от ученика на Бялото Братство – да притежава абсолютна чистота. Когато ученикът има условия, има вода, а не чисти устата си, това не е позволено, грях е на душата му!
Всичко това ще внесе у вас нова свежест и ще кажете: Устата ни, мястото на Любовта, трябва да е чисто!. (виж: № 149)
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота22 август 1921 г., СБ, В. Търново

 

Формула при миене на ръцете: Като погледнеш към Бога, ще кажеш: Десет пъти ще се измия и после ще ти похвана ръката.“, защото и Бог има ръце. (виж: № 154)
Аз ще го възкреся!27 ноември 1921 г., НБ

 

 Упражнението и произнесете формулата: Светлина за ума, топлина за сърцето и душата и чистота за тялото и клетките“. (виж: № 308)

 

Формула-Мото: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. (тълкуване на мотото виж: № 315)
Козативни сили18 ноември 1925 г., ООК, София

 

Формула в много беседи: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини!

 

Mото (за всекидневно размишление): Какъв трябва да бъде ученикът на новото учение? Ученикът на новото учение трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като Слънцето; душа благородна, обширна като цялата Вселена и дух мощен като Бога и едно с Бога!
Ключът на живота22 август 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 

***

 Правило: Духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда!
Царството Божие 26 февруари 1922 г., НБ,

 

Правило:  

Истината в душата ви.
Светлината в умовете ви.
Чистотата в сърцата ви.
Туй трябва да бъде едно правило, ще го турите в стаята си и всяка вечер ще се питате дали Истината е във вашата душа, светлината – в умовете ви и чистотата в сърцата ви.

Сега Истината ще ви даде свобода, по това ще я познавате. Ако е в душата ви, ще давате широк замах и на себе си, и на окръжаващите ще давате свобода. Ако светлината е в ума ви, светлината ще ви даде знание; тя е проводник на знанието. Ако чистотата е в сърцата ви, вие ще бъдете силни, ще бъдете еднолични във всяко отношение.
Проява на кармическия закон 26.IV.1922 г., МОК

 

Правило: Всички ще знаете следното правило: онова, което дава ценност на човешката душа, на мъже и на жени, на млади и стари, е чистотата. (виж: 261)

 

Правило: Няма по-хубаво нещо за ученика от Чистотата! Ученикът като Люби, трябва да придобива Чистота. Любовта е сила, която се развива само при Чистотата.
правило 10 из:Двадесет правила от Учителя към ученика“ 7 юли 1925 г., Младежки събори, София

 

Правило: пази ума си чрез светлината, душата си – чрез топлината, а тялото си – чрез чистотата! (виж: № 304)

 

Павило: (когато някой момък залюби някоя мома и я преследва) …тя да започне да се моли на Бога да стане чиста, и като стане чиста, момъкът ще офейка. Само така ще познае тя доколко е силна любовта му. (виж: № 304)

 

Правило с формула: Щом почнете да боледувате, ще си кажете: „Чистота ми трябва!. Дойде ли чистотата, човек ще има всякога здраве. (виж: № 304)

 

Правило/мото : Светлина за ума, топлина за сърцето и душата, чистота за тялото и клетките. (виж: № 304)

 

Правило към младите: в живота си пазете ума си чрез светлината, сърцето и душата си чрез топлината, а тялото си чрез чистотата! (виж: № 326)

 

Правило: яж, когато си гладен. Не си ли гладен, не яж! (виж: № 411)

 

Правило за Сърцето: Като ученик, аз трябва да имам сърце чисто като кристал – без никаква нечистотия“.

Ключът на живота22 август 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

Правила за лечение с пиене на топла вода. (виж: № 209)

 

Правила за чистене не съзнанието: „Сега ще ви дам няколко от най-малките правила на духовната наука по отношение чистене на съзнанието. Те са следните: не желай това, което не ти е потребно! Никога не мисли за утрешния ден! Не взимай миналото за идеал на своя живот!„.
Чистене на съзнанието31 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила

 

 

***

Първото Условие: Чистотата е първото условие за правилни отношения между човешката душа и Бога, между човека и Разумните същества. (виж: № 461)

 

Първото Условие на здравето: Чистотата е първото условие за здравето на човека и на всички живи същества. (виж: № 477)

Първото нещо: вие не можете да се повдигнете морално, ако не се очистите. (виж: № 291)

Абсолютно Правило: От всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в Природата да работят за тяхното издигане. (виж: № 183)

 

Първа задача на ученика: Като ученици, които внасяте новото в живота си, първата задача е да пазите чистотата на своя ум и на своето сърце. Същевременно пазете чистотата на тялото си.
Навреме и намясто31 януари 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 ***

Размишление: Сега аз ще ви дам да размишлявате цяла една седмица за сърцето сутрин, преди обяд и преди вечеря ще произнесете следните думи: „Боже, съзиди в мен сърце чисто и свято, а след туй ще започнат вашите размишления, които ще продължават пет минути.
Деятелност на сърцето2 август 1922 г., МОК,

 

***

Дефиниция за Пост: Поста е метод за създаване на нов човек!

(Когато постиш, създай в себе си нов човек – благороден и добър.)

 

Дефиниция/Правило за телесна (цялостна) чистота: Под чистота аз не разбирам тази физическа, външна чистота, но всяка една клетка у вас да бъде чиста и външно, и вътрешно. (виж: № 304)

 

***

 

Максима в живота: Чистота, която се опетнява не е чистота!

 

***

Упражнение за самовнушение Броене до 100 с определен глагол

Ще чистя, ще чистя, ще чистя…“ и ще броиш на пръстите си 100 пъти!

…Ще броите точно 100 пъти, но няма всички да избирате чистя. Може да изберете друга дума:Ще нареждам, ще нареждам, ще нареждам…”.
(виж: № 286)

 

***

 

Притчи (разкази, истории, предания)

 

Притча за минзухара и кокичето – № 92

Предание/Притча/ за чистия извор, с бистра планинска вода – № 94

Приказка/предание за отшелника който живял цели 20г. в планината, но не издържал изкушението при вида на един женски крак. – № 319

Пример от Учителя за петно на пода в стаята му (чистене на петно със запален спирт) – № 358

История за кучето със счупен крак, което постило – № 384

История/Разказ за Ирландеца издържал 80 дена пост – № 398

За Паякът, затворен в камък 14 г.  – № 415

Притча за светията, който станал цар чрез дявола – № 457

Двамата светии прекарали 20 г. пост в пустинята и топката сняг в ръцете им – № 442

Притча за Царят и циганчето – №548

Разказ за гаргата, гарванчетата и чистото гнездо – № 593

Действителна история за стара жена от Сливен и явяването на Христос пред нея – №605