том 4 цитати от 800 до 1005

(цитати от 0 до 200)
(цитати от 201 до 400)

(цитати от 401 до 600)

(цитати от 601 до 800)

801.Защо постят хората? Да се освободят от дявола. Вързал те дяволът, ще постиш. Трябва да постиш, защото ако не постиш, не можеш да се освободиш, не може да извадиш ръцете.
Възможности на красотата – 1 октомври 1937 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Оценявайте вашето сърце, дето са вложени всички условия, оценявайте онова, което Бог е вложил във вас. Чистотата зависи от човешкото сърце.

Ценностите в живота – 6 октомври 1937 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Казано е в Писанието: „Боге огън всепояждащ.“ В какъв смисъл се казва, че Бог е огън всепояждащ? Като абсолютна чистота и светлина, следователно, от две неща трябва да се пази човек, и две неща трябва да пази. Ще пазиш абсолютно чистото и ще се пазиш от абсолютно нечистото. Ако само с око зърнеш или само с ръка пипнеш абсолютно чистото, така ще се изгориш, че с години няма да зарасте раната ти. Ако само погледнеш или пипнеш абсолютно нечистото, така ще се изцапаш, че с години няма да се изчистиш – това е мое твърдение, не искам да вярвате в него. Един ден, като го опитате, ще си спомните, че съм ви го казал.
  Да видят10 октомври 1937 г., Утринно слово, София

 

 1. Първоначално, Бог е създал човека чист и разумен. Впоследствие, той е оглупял и изгубил своята чистота. Така, той изопачил сърцето си, изкривил своя ум-това означава неразбиране законите на ума и на сърцето. Следователно, не питай, защо грешиш, не се оправдавай, но си кажи: трябва да изучавам законите на живота, да не греша.

Сърцето и умът – 17 октомври 1937 г., Утринно слово, София

 

 1. Всички ония хора, които имат непокварен ум и непокварено сърце, са деца на Бога. На тях принадлежи Царството Божие. Сега, като се върнете в дома си, вие трябва да се очистите. Как ще се очистите? Вземете тефтера си, в който сте писали, кой какво има да ви дава и вижте можете ли да простите. Като видите, че можете да простите, зачеркнете дълга на този, на онзи. Щом зачеркнете дълговете на вашите братя, на вашите ближни, вие сте се очистили,след това скъсайте тефтера.

Мястото на възвишеното и обикновеното в живота – 27 октомври 1937 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Гледай на Любовта като условие за чистене на човешкото тяло. Когато дойде Любовта на Земята, тя ще научи хората, как да живеят, как да се обличат, как да се чистят и т. н.Това прави съвършената Любов.

Двете дървета – 31 октомври 1937 г., Утринно слово, София

 

 1. Онзи свят е свят на чистотата,ачистотата – това са възможностите на човека. Хубавият живот седи в чистотата. Дето има нечистота, тя всякога носи страдания. Дисхармонията също носи страдания, а пък хармонията, чистотата, правдивостта, кротостта, въздържанието, те носят онези велики блага.

Малките опити – 10 ноември 1937 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Сегашният човек има вече опитностите на миналото. Какво му е нужно сега? Да работи като алхимик, да отделя чистото от нечистото.

И тъй, човек трябва да пречисти мислите и чувствата си, да придобие вътрешна чистота. Не можеш да бъдеш здрав и силен, нито да развиеш една добродетел в себе си, ако не си вътрешно чист. Чистотата е необходимост за всички, без чистота не се постига никакво знание. Нечистият всякога ще си остане невежа. Защо страдаме? Дето е нечистотата, там е страданието. Не можеш да бъдеш нечист, и да не страдаш. Всички възвишени същества живеят в абсолютна чистота. Как да се освободим от страданията? Чрез чистотата. Затова е казано: „Само чистите по сърце ще видят Бога.“ Казано е още: „Бъдете чисти!“. Защо? Чрез чистотата ще придобиете нужната светлина, за да не се спъвате в живота си.

…Какво ще придобие човек, като яде месо? Ще стане по-силен. Но като яде растителна храна, ще стане по-чист. Значи, месоядецът е по-силен, а вегетарианецът – по-чист. Наистина, месоядните животни са по-силни, по-жестоки, по-хищни, същото е и в човешкия живот.

Първата песен – 14 ноември 1937 г., Утринно слово, София

 

 1. „Блаженичистите по сърце.“ Знаеш ли, какво значи кротък? Знаеш ли, какво нещо е чистият по сърце? Ако не си опитал това, ще четеш тези стихове, те ще минават като сянка пред тебе, без да постигнеш нещо. Кроткият е силен човек, а чистият е запазен от всякакво гниене и вкисване. Чистотата е хигиена на живота. Казано е: „Самочистите по сърце ще видят Бога.“ Да видиш лицето на Бога, това значи да изгрее слънцето на твоя живот. Дето грее слънцето, там има живот; дето слънцето не огрява, там има смърт, там е старостта. – Защо остаряваме? – Четете деветте блаженства и ще разберете защо остарявате.

Разрешение на въпросите – 21 ноември 1937 г., Утринно слово, София

 

 1. Силата без чистата кръв не може да се прояви. Пеенето без чистата кръв не може да се прояви. Нищо в света без чиста кръв не може да се прояви!Чиста кръв трябва. Помнете: първото нещо в живота е чистотата!Чистотата е един елемент, който е необходим за постиженията, които човек има. Това е не само на физическото поле. Този закон е същият и във физическия свят, и в духовния, и в умствения – законът е същият. Без чистота придобиваш нещо и го изгубваш. Вие казвате: „Чистота“. Ако разбираш чистотата то е постижение в живота, но тази чистота къде трябва да бъде? В кръвта.
  …Щом има нещо във вас което ви безпокои, вие сте нечисти, нищо повече! Щом окото е нечисто, гложди те, някъде малка прашинка влязла, безпокои те. Ще го търкаш, вода ще туряш, ще го миеш, като махнеш прашинката, ще остане окото чисто, няма да те гложди. Значи, щом има нещо да ви безпокои, има нещо нечисто. Туй трябва да знаете: Всяко безпокойство показва, че има нещо нечисто. Философ можеш да бъдеш, безпокоиш ли се, нечист си. Майка, баща или учител, който и да е, ако се безпокои, има нещо нечисто. Трябва да се изчисти. Сега диагнозата – Казва: „Неспокоен съм“ – нечист си! Недоволен си от живота – нечист си!  „Мене не ми се живее“ – нечист си! „Искам да умра“ – нечист си! Ако искаш да живееш трябва да бъдеш чист; ако не искаш, нечистотата в живота ти ще донесе смърт. Крайният предел на нечистотата е смъртта. И тогава аз ви казвам: прегрешението на Ева беше там, че като ѝ дадоха плода, не го уми. Нечистотата влезе вътре в човека. Тя изяде плода нечист и следователно, стана нечиста. Че вие имате едно желание, това е един плод. Желанията са в света, които създават нещастия на хората. Едно желание е плод на забраненото дърво. Че днес вие имате едно желание от дървото на познанието – Доброто и злото. Тогава същият адепт казва и на вас: „Ако ядете от плода на това дърво, като Бога ще станете“. Като хапнеш, освен че като Бога няма да станете, но извън рая ще излезете и в живота каквото имаш, ще изгубиш – знание, богатство, здраве, всичко ще изгубиш.

…Та казвам: Най-първо трябва да се освободите от всички нечисти желания в живота си, защото падението на човека седи в желанията. Сега едно определение помнете: Щом си недоволен, нечист си. Тогава лечебното свойство е да станеш чист. По колко начина човек може да се изчисти? На физическото поле, тялото може да се чисти с вода. И отвътре с вода се чисти. И следователно, за вътре трябва да избираш най-хубавата вода. Някои от вас, колко вода пиете на ден? Казва: „Много вода не пия. По една чаша, по половин чаша“. Мислите ли вие, че половин чаша вода може да очисти един човек? Мислите ли, че човек, който пие по една чаша вода е вътрешно чист? Всичките хора са вътрешно нечисти. Водата е като един елемент, да се разтворят нечистотиите, да се изхвърлят навън. Вторият процес е дишането. Дишането е процес пак на чистене. Кръвта не може да се прочисти без въздух. Въздухът играе същата роля, както водата за тялото, така и кръвта с въздуха се пречиства. Туй го наричат окисляване. Но окисляването е оня процес, при който нечистотиите, които са непотребни чрез горението излизат навън, а кръвта се очиства. Значи водата и въздухът пречистват. Третото, което чисти организъма, туй е топлината. В топлината ти не може да се топлиш, да се грееш, ако не се чистиш. Топлината е чистене. Четвъртото, което чисти е светлината. Водата, въдухът,топлината и светлината са ония елементи, които чистят. Аз показвам пътят, по който може да се чистите. Чистотата е от великите процеси на живота. Щастливият живот изисква абсолютна чистота. Тогава трябва да знаеш свойствата на водата, свойствата на въздуха, свойствата на топлината и свойствата на светлината – като процеси на чистене, понеже от това зависи проявата. Твоят талант, гений, успех в живота, зависи от тия работи, това са четири неща необходими на физическия свят. Те са необходими на Земята за да разбирате качествата на водата, качествата на въздуха, качествата на топлината и качествата на светлината. Тогава като влезете в Онзи свят на талантливите, на гениите, вас ви трябва чистота. Вие говорите за надеждата. Надеждата е път, процес по който човек може да се чисти. Вярата е път, по който човек може да се чисти. И Любовта е път, по който човек може да се чисти. Нищо повече. То е придобиване на чистотата. Надеждата е път за чистене и Вярата е път за чистене. Надеждата е път за чистене на сърцето, вярата е път за чистене на ума, а любовта е път за чистене на душата. В една окултна школа, колко неща трябва да знаете? В надеждата трябва да чистите сърцето, във вярата трябва да чистите ума, в любовта трябва да чистите душата. Тогава, ако всяка сутрин не пречистваш сърцето, ако не пречистваш ума и ако не пречистваш душата, какво ще очакваш? Значи трябва да чистиш сърцето си.
Но ще започнете от водата. Водата, въздуха, топлината, светлината. Когато човек има една неестествена топлина на тялото, човек не е здрав. Всяка болест се дължи на нечистота в организма. Тази нечистота трябва да излезе навън. Та способните ученици ще намерите, ще намерите някои ученици, които знаят да се чистят, и то е голямо изкуство. Голямо знание се изисква да знае човек как да се чисти.

Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината – 26 ноември 1937 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Какво има в думата дявол? Тя е гръцка дума, какво означава дявол? Ако ти каже някой превода на тази дума: „Какъвдух си ти?“, какво има? Защо те засяга? Ами дявол, какво означава? Дяволпроизлиза от дева, значи чист. Първоначално думата дявол означава дева, значи чист. Сега турили нечистотия, оцапали думата, направили го нечист. Като кажат дявол, разбират лукав. Казват: „Цял дявол“. Значи този човек всяко нещо знае как да го направи. Дяволит човек е той, значи туй е една дума, която първоначално излязла от гръцки език и имала едно значение. Първоначално от там отдето излезнал, той е излязъл от чисто място. Дяволът отдето е излязъл, чист е бил, но като тръгнал по пътя, като във вода, окалял се.

Начини на мислене – 3 декември 1937 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Има един закон: на време трябва да легнеш!Ако ти не лягаш на време, ти не можеш да се ползуваш. Защото като си легнеш, и тялото да си почива. В спането става едно пречистване. Ти трябва да спиш, за да могат Божествените слуги да пречистят тялото. Ти излизаш из тялото навън да пречистят тялото. Сутрин като се върнеш да намериш тялото си пак чисто, за да можеш да работиш. Доста работници има в тебе, които трябва да работят.

Добрият брат и добрият баща – 15 декември 1937 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ако ти гладуваш 40 дена, 40 души ще дойдат да ти помогнат на тебе. Ганди употребява този метод. Когато иска да примири враждуващите секти, такива неразбрани, той ще пости 10, 15 денаи веднага почват да го чувствуват и да казват: „Дане гладува заради нас“. Той заради тях гладува. Те се примиряват и той престава да гладува. Казвам: духовете ги е страх от глада, духовете не обичат да гладуват, много са особени.

Ползата от краката – 22 декември 1937 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Аз говоря за чистотата като закон на Любовта. Тя изисква абсолютна чистота. Когото обичаш, трябва да бъде образ на абсолютна чистота. Това е закон за всички светове: за физическия, духовния и умствения. По естество човек е чист. Такъв е бил той първоначално. Следователно, каквито сте били първоначално, такива трябва да бъдете и сега. Диамантът се отличава с чистота и твърдост,ако изгуби тези качества, той не е вече диамант. Казвате, че на физическия свят не може да се говори за абсолютна чистота. Значи, има физическа и Божествена чистота, както и физическа, т. е. човешка и Божествена любов.

Малките неща – 26 декември 1937 г., Утринно слово, София

 

 1. Когато отиваш при Бога трябва да очистиш съзнанието си от всички странични образи. И умът ти трябва да бъде съвършено чист. Че се вмъкнал някой нечист образ в мисълта, ти не си отговорен за това. Изкуство е да не допущаш нищо отрицателно в ума си. Имаш една празна чаша. Напълни я с бистра, чиста вода. Ще кажеш, че чашата е пукната, и в нея прониква нечистота. Тури тази чаша настрана,ако твоето сърце и умът ти са пропукани и оттук-оттам влизат нечистотии, които опетняват хубавото, де е тогава тяхната ценност? С какво ще се явиш пред Бога?

Двете жени – 16 януари 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. „Несъдете, за да не бъдете съдени.“ Само Бог има право да съди,само чистият, любящият, знаещият може да съди. Ти, който не си чист, не разбираш нещата и не познаваш, как ще съдиш? Питат ме, какво мисля за еди-кой си брат.  Нищо не мисля, но зная, че един ден той ще стане светия. – „Много е кален“. Като се изчисти калта, той ще светне като диамант.

Радостни и весели – 23 януари 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Изберете една мощна дума. Една дума, която да съдържа „о“, да съдържа „а“да съдържа и „и“. Чистота. Думата чистота започва с движение. „И“-то означава цел, път, по който трябва да вървите. „о“-то означава закона на свободата. Всякога този кръг, пък и нулата, и яйцето е обло, това показва, че птичето е свободно, може да се роди. …Да изпеем думата чистота. Ако бяхте музиканти, щяхте да създадете една нова идея. Сега понеже не сте музиканти, не можете. Ако някой е гениален музикант, веднага ще направи нещо. Как да запомним думата чистота? Къде да турим ударението на думата, на първия слог, на втория или на последния? Не всеки път ударението пада там, дето е най-лесно. …Нека дойдем сега до думата „чистота“ – музикално да я изпеем. (Учителя изпя чистотадо, ми, сол). Право ли е? Приятно ли ви е? Ако обърнем сега и изпеем обратно думата чистота. (Изпя се – сол, ми, до. Всички изпяхме няколко пъти думата чистота нагоре и надолу. Учителя пя в различни вариации думата чистота.)Ако изпеем думата чистота в хармония, законът е друг. В българската музика, вземете, хармонията има цяло едно разрешение. Свириш една българска песен, да минеш естествено от мелодия в хармония. (Учителя пее чистота в хармония, подобно на българските песни.) В хармонията законът не е такъв. Там е погрешката на българина, понеже не се е научил още на чистота. „и“-то показва, че трябва да търпи. Като не търпи, дига прах, безпокои се. Когато не търпиш, да знаеш, че чистота липсва. Когато малко търпиш и на място търпиш, чистотата е на място.

Разумен и неразумен страх – 28. I.1938 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Сега аз не искам нито да ви насърчавам, нито да ви обезсърчавам, но ще ви запаля. Кому роклята, кому гащите. Казва: „Огъндойдох да туря.“ Желая и вие където минете да палите, всички неща да горят. Тогава огънят всичко ще пречисти. Любовта е един Свещен огън, който трябва да пречисти мислите. Божествената Любов е Огън, който трябва да ни пречисти, че да се освободим, да се срещнем.

Ще идеш и ще се възродиш – 2 февруари 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Правени са опити: хората се заразяват, когато кръвта не е чиста. От степента на чистотата на кръвта зависи заразата. Колкото кръвта е по-нечиста, толкоз заразата е по лесна; колкото кръвта е по-чиста, заразата е по-мъчна.

При едно болезнено състояние вие сте нервен, имате нечистотии в нервната система. Нервността се дължи на вашите мисли. Дразните се, сърдите се, имате нечистотии във вашите чувства, в симпатичната нервна система. Когато нечистотиите са в симпатичната нервна система, ако разгледате тия нерви с микроскоп, ще видите, че са увити. Ако гледаме с голямо увеличение и в мозъчната система, и в симпатичната нервна система, заболяването почти на всички органи, които имаме, се дължат на натрупвания на някои нечистотии. Когато се натрупат нечистотии в капилярните съдове, тогава усещате болка в ръката, в краката, в коляното, в пръстите, някъде по носа, ечемик ще излезе – навсякъде може да има натрупване. Та най-първо, човек в лекуването на симпатичната нервна система, да лекува своите чувства. Никога да не допуска чувства, които носят в себе си нечистотии. Никога да не допуща мисли, които носят в себе си нечистотии.

Мозъчна и симпатична нервна системи – 11. II.1938 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Ако вие не турите Любовта като основа, от знанието не може да се ползувате. Има много работи, които изисква Любовта, но тя изисква три неща – честност и справедливост, изисква чистота, изисква и безкористие. Те са форми, в които Любовта може да се прояви. Без честност, без чистота, без безкористие, Любовта ще остане неразбрана. Щом любовта е неразбрана и животът, и той ще остане неразбран,защото, ако храната не се смила в стомаха правилно, образуват се тия нечистотии, сокове и вие страдате, боледувате. Тогава животът е безсмислен, защото животът подразбира здравето.

Страданията не са нищо друго, освен процес на чистене. Някой път притеснение на мозъка става. Те са процеси за чистене на мозъка, на сърцето. Без страдание при сегашните условия, хората биха се схумили. Както обичаме да перем своите дрехи, така и природата чрез страданията чисти хората. Всичките велики хора в света са минали през голямо чистене. Чистенето е туй, от което вас най-много ви е страх.

Програмата в живота – 18. II.1938 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Адам повярва на думите на Ева и каза: „Наистина, Бог ми заповяда да не ям от плодовете на забраненото дърво, но навярно не съм Го разбрал правилно. Щом ти яде от този плод, и аз ще ям“. Сега и вие ме питате: „Даядем ли?“.Ще ядете, но не от плодовете на забраненото дърво, не от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото. Щом се намериш под това дърво, ще постиш. Под пост разбирам да не ядете от плодовете на забраненото дърво, а да ядете от плодовете на дървото на живота. Казвате: „Глупава жена била Ева, една змия да я излъже!“. За Ева казвате, но вие и до днес още ядете от същото дърво. Адам и Ева излязоха от Рая и още не могат да се върнат там.

…Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство внасят смрад в човешкото тяло. И най-красивият човек крие в себе си голяма нечистота. След това ще казва, че Духът го посетил! Мислите ли, че Духът би влязъл в нечистото жилище на човека? Той се отвращава от човешкия смрад. Обаче, когато Бог реши да изпрати Духа си в някого, цели пет, шест години Той го прекарва през чистене. Лесно се казва: „Духът е дошъл в човека“. Той може да те зърне само за момент, но усети ли смрад, веднага се отдалечава. Колко криви мисли, мъгливи чувства и неправилни постъпки има в човека! Един Божи служител проповядва за Бога на човека, а сам не вярва в Него; проповядва за Любовта, но иска да му се плаща; след това изисква почит и уважение от хората. Че как ще го уважават и почитат? Кого почитат и уважават? Почита се чистият извор, от който изтича живот. Ако си чист извор, от който изтича най-хубавата вода, всички ще те почитат и уважават. Как ще те почитат, ако си мътен извор? Ако си чист пшеничен хляб и даваш живот на хората, всички ще те почитат. Ако си мухлясъл хляб, кой ще те почита?

…Нека и ние станем тихи и спокойни, като тихата огледална повърхност на водата, за да може и Бог да се оглежда в нас. Той иска да бъдем чисти и добри, за да се проектира Неговият образ в нас. Това значи да станем като Бога. Ако Бог се проектира в нас, и ние ще бъдем като Него; ако не се проектира в нас, ние ще си останем такива, каквито сме сега. Това подразбира Писанието под думите: „Чисти бъдете.“ – само така Божият образ ще се оглежда в нас. Това значи създадени по образ и подобие Божие.
„Ако не се родите изново.“ Ако не се родите от вода и дух. Водата трябва да бъде чиста, а Духът – светъл. Светлината трябва да се отрази в чистотата, за да се отрази Божият образ в нас. Тогава ще бъдем направени по образ и подобие Божие; тогава ще бъдем родени от Бога.

Единствената връзка – 20 февруари 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Любовта не може да се прояви, ако ти не си чист. Да се изяви трябва честност. Отлични форми са честността и справедливостта-те са две фази. Честност и справедливост на една страна, чистота и безкористие те са други две фази. Без тях любовта не може да се прояви. Нищо не можеш да направиш, ако не си честен и не си справедлив, ако не си чист и безкористен, любовта не може да се прояви. Проявената любов ние вече наричаме висшето, разумното, то е великото, щастието в света, висшият идеал, с който означаваме нещата. Проявената любов е честност и справедливост. Проявената любов е чистота и безкористие, това е онзи идеален живот, за който нашата душа копнее. Само честността и справедливостта, чистотата и безкористието може да внесат хармония между хората.

…Любовта е, която внася честност и справедливост, любовта е, която внася чистота и безкористие. Това е новата култура.

Обич и любов – 25. II.1938 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Ако твоята вяра не може да пречисти кръвта ти, да моделира твоя език, тя не е истинска, не е силна вяра.

Мнозина задават въпроса: „Защо човек трябва да води чист и свет живот?“. Това е все едно да питате, защо човек трябва да яде чиста храна. Чистият и свет живот, както и чистата храна, са идентични неща. Чистата храна прави човека здрав и силен; чистият и свет живот има отношение към чистите мисли и чувства. Така, именно, човек укрепва физически и психически.

Единство в живота – 27 февруари 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Едно нещо е гладът, друго е лакомията. Гладът усилва в човека стремежа към живота. Чрез глада Бог изявява своята скрита Любов към човека. От Любов Бог ни заставя да отидем до извора. Така, Той казва: „Ползвайтесе от извора, от въздуха, от храната“. Той внася в нас непреодолим стремеж към благата на живота, към самия живот.

Да слушат – 13 март 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Огънят на Бога има толкова висока температура, че каквато нечистота имате, може свободно да се приближите при Него. Той ще ви очисти. На каквото разстояние да се намирате, този огън ще ви стопи, ще ви превърне на па̀ра,нищо няма да остане от вашата нечистота. Мислите ли, че с една лоша дума, излязла от устата ви, може да отидете при Бога? Достатъчно е само да се докоснете до тази топлина, за да се разложи и разтопи всичко, каквото носите със себе си.
  Казвате: „Какще се представя пред Бога в този вид?“, че вие имате криво разбиране за Бога. Радвай се, че отиваш при Отца си, макар и грешен. Казва се: „Лесна работа! И грешникът се пречиства“. Така е, но какво печели грешникът от греха? Знаете ли колко струва един грях? За един грях могат да снемат десет кожи от гърба на човека, но и тук не се спират.

Даром давайте – 1 май 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Не говори лошо за никого, за да не се каляш. Защо ще цапаш езика си? Лесно е да кажеш лоша дума за човека, лесно е да го ухапеш, но ще се окаляш. Пази чистотата на душата си. Пази чистотата на своя език. Понеже аз не искам да се калям, затова и на вас казвам: не цапайте езика си! Не се осъждайте!

Главните точки – 15 май 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Грехът не е нищо друго, и те са микроби, наричат ги духове, това са микроби, низши същества, които влизат. И нечистите мисли са същества, и нечистите желания са такъв низш живот, който влиза в живота. Следователно, животът е разделен на две категории, низш и висш живот.

…Човек може да се излекува. Ето какво разбирам: Чисто физиологически, чисто психологически какво разбирам: Ако човек пречисти своята кръв, че няма никаква храна за ония низши микроби, понеже всичките микроби в човека трябва да намерят храна, за да живеят. Ако твоята кръв е чиста, като влезе микробът в чистата кръв, умира. Следователно, мъжът, който иска да повлияе на своята жена, той трябва да бъде абсолютно чист. И жена, която иска да повлияе на мъжа си, трябва да бъде абсолютно чиста. Учител, който иска да повлияе на своите ученици, трябва да бъде абсолютно чист. И ученици, които искат да повлияят на своя учител, трябва да бъдат чисти. Слуга, който иска да повлияе на господаря си, трябва да бъде чист и господар, който иска да повлияе на слугата си, трябва да бъде чист. Чистота навсякъде е необходима, за да имаме едно влияние. Някой казва: „Влияние.“ Влиянието е резултат на Божествената чистота, която се проявява в нас. Чистотата е един резултат на любовта. Направете наблюдение.

…Трябва да се върне чистотата. Сега се изисква чистота. Ако не се повърнем към Бога, без тази чистота сме осъдени на смърт. Такава смърт, каквато никога не сте си въобразявали. Ако се решите да слугувате на Бога, ще ви дойде такава радост, каквато не сте сънували. Такива блага ще ви дойдат, ако обичате Господа и в този свят ще ви дойдат такива блага, каквито не сте ги сънували.

Три фази – 19 юни, 1938 г., Неделни беседи, София

 

 1. Един студент слушал една моя беседа, в която съм казал, че постът лекува всички болести. Понеже имал някаква болест, той се подложил на глад. Постил 13 дни и толкова много отслабнал, че майка му и баща му се уплашили и дойдоха да ме питат какво да правят. Казах им да не се страхуват и да го оставят свободен, той сам да реши. Ако иска да продължи поста, нека продължава. – „Можеда умре.“ И без пост може да умре. Човек трябва да бъде свободен. Искаш да направиш едно добро,колкото и да е малко, направи го без никакво отлагане. От това добро зависи твоето бъдещо щастие.

Две посоки – 26 юни 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Всичката нечистота, която имате, трябва да я изхвърлите, за да бъдете вие свободни. Какво нещо е покаянието на хората? Покаянието на хората е очистване [от] греха. Грехът е една голяма нечистота. Да се покае човек,значида няма грях. Това е цяла една отрова, по-голяма отрова, по-голяма язва няма.

Основа на здравето – 29 юни 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Духовния свят, който се отличава с голямо изобилие. …не се позволява никакво пресищане. Ако [някой] яде, трябва да изяде най-много 32 хапки,изяде ли 33,той се намира вън, в грубия физически свят. Искате ли да живеете добре на физическия свят, никога не пресилвайте нещата. Смисълът на живота не е в многото, но в разбирането на нещата. Малкото, но разбрано, струва повече, отколкото много, но неразбрано. Духовният свят е място на абсолютна отмереност, законности и чистота. Там не се допуска нищо нечисто. Тази е причината, поради която никакви животни не се допущат в духовния свят. И физическият живот, като част от целокупния живот, трябва да бъде абсолютно чист. Дето и да влезете, трябва да пазите чистота. 

…Сега, като сте дошли на планината, вие трябва да живеете добре, да не опетнявате природата, която е част от цялото Битие. От всички се искат чисти мисли и чувства, за да не нарушавате хармонията на природата. Най-малкото нарушаване води след себе си голямо наказание. Всяка нечистота, всяко недоволство, всяко роптание и оплакване се отразява болезнено върху съществата от духовния свят.

Вътрешна просвета – 15 юли 1938 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила

 

 1. В каквато и форма да ви посети Любовта, благодарете, защото тя иде да изчисти всичко нечисто, което срещне на пътя си. …Чистата кръв е бич за бацилите на болестите. Пречистването на кръвта става с чисти мисли, чувства и постъпки. Нечистите мисли, чувства и постъпки правят кръвта нечиста и създават условия за разни болести в човешкия организъм….Желая ви да придобиете твърдостта и лъчепречупването на диаманта, подвижността и чистотата на водата от планинските извори, чистотата и свежестта на въздуха по високите места и благотворителността на светлината, която слиза от небесните пространства.

Качества на езика – 17 юли 1938 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 

 1. На какво се дължи щастието на човека? Щастието на човека зависи от чистия въздух, от чистата вода, от чистата светлина и от чистата храна. Няма ли нужната чистота в тия четири елемента, никакво щастие не може да се очаква. Човек може да бъде щастлив, ако тия елементи са пълни с любов. Щастието на човека зависи и от правилните му отношения към хората. Ако Любовта цари между хората, те ще бъдат щастливи.
  …Силно нещо е Истината! С нея не може да се играе,Истината изисква от човека абсолютно чист живот.

…Под думите лош живот, разбираме живот, който носи със себе си утайки, наслоявания от миналото. Щом утайките и наслояванията се махнат, животът остава чист, какъвто е излязъл от Бога. Като разбере истината човек ще погледне на живота си като на велико благо, дадено му от Бога. Той ще го приеме в неговата абсолютна чистота, каквато първоначално е имал. За това не се иска много.

Резултати и последствия – 24 юли, 1938 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 

 1. Любовта изисква от човека искреност и чистота. Тя не търпи никакви примеси, никакви петна върху себе си. Не петнете Любовта.

Ценности на Любовта – 27 юли, 1938 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 

 1. Като ученици на Велика Школа, вие се намирате пред велики задачи. За решаването на тия задачи се иска голямо смирение и чистота.

…Kакто храната се отразява върху човека, така и неговите мисли и чувства хвърлят известен отпечатък върху лицето му. Колкото по-чиста и здрава храна употребява човек, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък е първо условие за здравето.

Трудни задачи – 5 август, 1938 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 

 1. В пътя на чистенето, на растенето си, човек неизбежно минава през страдания. Страданията са метод за чистене.

Азбука на Божествения език – 14 август, 1938 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 

 1. Миналите поколения са оставили своите нечистотии и заблуждения в живота. Хиляди години ви са нужни, за да очистите ума и сърцето си от лошото наследство и да заживеете добре.

Тониране – 4 септември 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Човек не може да бъде религиозен, на когото умът не е чист. Човек не може да бъде религиозен, на когото сърцето не е чисто.

Най-голямата жестокост, която е съществувала, тя е в рибите. Ужасно положение. И затуй в тия престъпления, които вършат, Бог ги е турил във водата вътре, за да може да се чистят. Те като ходят, всичките нечистотии във водата са. Неразумните деца, тия техни нечистотии се научиха да се ядат едни други. Нечистотията на рибите ги научиха да се гълтат цели.
Та казвам: щом всеки един от вас допусне една нечиста мисъл, нечистата мисъл ще привлече едно нечисто желание. Нечистата мисъл и нечистото желание ще привлекат една нечиста постъпка. Тя може да е толкоз малка, че само Бог да я види. Бог вижда несъответствието. В Него има всякога един стремеж да почисти нещата. Казва Писанието: „Чисти бъдете. Чистите по сърце ще видят Бога.“

Понеже никой не може да ни даде образа на чистотата. Ако е за чистотата и ангелите може да ни покажат как ние може да бъдем чисти. Единственият, който може да ни предаде какво нещо е чистотата то е само Бог, ако Той изпраща Любовта си. Любовта е първият подтик на Бога да ни освободи от нечистотата. От Любовта иде животът. А животът има свойство да измие всичките неща като водата. Без Любов никакво повдигане, никакво спасение, никакъв живот, никакво подобрение, нищо не може да стане. Като дойде Любовта в света, трябва да се роди животът. Животът трябва да ни очисти от всички нечистотии, да остави греховете настрана. Всичката нечистота на нашите мисли, всичката нечистота на нашите желания, всичката нечистота на нашите постъпки – само Любовта може да очисти. Всяка постъпка трябва да бъде чиста; всяко желание трябва да бъде чисто; всяка една мисъл трябва да бъде чиста. Може да бъдат чисти само като се операт, като мине животът през тях. Когато кажем, че трябва да живеем, най-първо трябва да се изчистим и в живота след като се очистим ние ще бъдем в състояние да живеем добре.

…Няма нещо по-хубаво в живота да бъде един човек чист син на Бога с чисти мисли, с чисти желания, с чисти постъпки.

По Закон и по Любов – 21 септември 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. При сегашните условия не знаят хората какво търсят на Земята. Например хората живеят на Земята, искат да станат чисти и святи, че да влязат в Небето и да живеят там вътре. Е, доколко туй е вярно сега? Идеята е хубава. Човек трябва да бъде чист,но какво се подразбира под чистота? Чистотата подразбира да няма нищо нито в сърцето ти, нито в ума ти, нито в душата, нито в духа ти – нищо, което да те смущава. Всичко да ти е приятно, че каквото видиш, да видиш най-хубавото и най-доброто. Един чист и свят човек, като види най-големия грешник, да не види недостатъци в него. А пък този святият човек, който се е научил да живее по Бога, той този човек няма да го гледа като грешник, а ще каже: „Тозибрат много е работил, целия ден е работил, я чакай да му помогна“. Той няма да намери погрешката в него, а ще каже: „Аз много малко съм ходил, а той е работил много, чакай да му поработя и аз.“ и ще иде, ще направи една услуга на грешника. …А при сегашното състояние вие ще кажете: „Много се е оцапал този, малко по-далеч да стоя от него, да не би да се оцапам“. Онзи, който се е оцапал, като влезе в малката вода, той ще я опетни, но ако влезе в голямата вода, тя ще го очисти.

Добрият език – 25 септември 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Казано е: „Чистите по сърце ще видят Бога!“.Онзи, в когото всички Добродетели са събрани на едно място- Бог е там. Чистотата е вратата, през която всички Добродетели са минали, затова трябва чисто сърце. Не могат да дойдат Добродетелите в човека, докато той не е чист. И в живота е така, когато ние имаме да приемем някой гостенин, ще измием всичко, ще измажем къщата, всичко ще бъде чисто. Затова трябва чистота, за да дойдат нашите приятели между нас и Добродетелите, с тях ще дойде и Господ. И като бъде Господ в една къща, тая къща ще бъде благословена за хиляди векове.

Посещение на Бога – 19 октомври, 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Вземете мисълта за чистотата – чисто и нечисто. По какво се отличават те в Духовния свят. Разбираме във физическия свят чисто и нечисто, но в духовно отношение как ще обясниш? Ти на физическото поле виждаш кое е чисто и нечисто, а другото не го виждаш, а усещаш една мисъл, че е чиста или нечиста. А как ще я представиш една мисъл че е чиста или нечиста – това, което не виждаш? Казвам: ние, един се храни с вегетарианска храна – с ябълки, а друг се храни с печена или варена кокошка, или с варени яйца, или със свински пържоли, опечени хубаво с черен пипер, с кимион отгоре, хубаво опечени. Единият човек си яде месото, хич не мисли, че е нечисто. Яде и благодари на Бога,адругият яде ябълки и казва за месото: „Другата храна е нечиста“, но другият, като го вижда, казва: „Това е говежда работа. Говедата ядат такива работи“. Всеки мисли, че неговата храна е по-добра. Е, как ще знаете вие коя храна е чиста и коя е нечиста? Туй, което спъва човека, е нечистото. Аз ви говоря, считам тъй за себе си: всяко нещо, което спъва човека е нечисто! Аз така си мисля, нечисто е то. Практически за да си изясним, си служим с тези термини, защото всяка идея трябва да има нещо определено, което трябва да разбираш. Много пъти мислиш, че разбираш нещата, които не са определени. Някой казва: „Нечисто е, ама че то мирише!“ и прочее – не е там въпросът. Спъва човека – нищо повече! Туй, което уморява човека, е нечистото; това, което отдалечава човека от Бога, е нечистото; това, което те спъва да вървиш по пътя си, за да достигнеш своя идеал, то е нечисто. Нечистотата е, която спъва човека! Спъването значи: винаги тъмнота има тук! Има това дълбоко изяснение, за да се спъваш, значи има тъмнота. Нечистият живее в тъмнота, нечистотата е свързана с тъмнотата. В светлината не може да живее – тя живее в тъмнотата. И се разправя, че всичките ония вредни микроби, които измъчват, изморяват хората, при светлината умират.

Чистата храна не произвежда болест, а нечистата произвежда всичките болести. Чистата мисъл смущения не произвежда, но нечистата произвежда. И чистите желания раздвояване в човека не произвеждат, а нечистите произвеждат.

Горе на планината – 13 ноември 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Вие говорите: „Трябвада бъдем чисти“. Вземете чистотата- тя има своя произход, чисто духовен, Божествен. За да знаеш какво нещо е чистотата, трябва да си бил в Божествения свят, да знаеш какво е на Земята. Сега учат хората чистотата, светските хора започват да изучават чистотата. Вземете онзи бивол, който лятно време седи в локвата, научил ли е какво нещо е чистотата? Или онази свиня, която рови някъде, научила ли е какво нещо е чистотата?

…Чистотата седи в туй, че човек има 7 милиона пори върху тялото си, следователно, за да бъдеш здрав човек, непременно всичките тези пори, те са прозорци, трябва да бъдат отворени, за да може въздухът спокойно да влиза в тялото през порите, да диша с цялото си тяло. Вие имате специфично дишане през дробовете. Ако затворите порите на един човек с восък, вие можете за няколко часа да го уморите, ако затворят всичките пори по лицето и навсякъде по тялото на човека, в няколко часа човек ще започне да чувствува едно вътрешно страдание.

Първо – чистота в тялото, всичките ви пори да са отворени. Чистота в сърцето – всичките пори на сърцето да са отворени. Чистота на ума – всичките пори на ума да са отворени. Най-първо, като станете, мислете за порите на вашето тяло, отворете ги, за да влезе Божественият въздух.

Новата религия – 30 ноември, 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Три задачи имате: да очистите тялото си до съвършенство, да очистите ума си до съвършенство, да очистите сърцето си до съвършенство! Това е задачата ви. От чистотата на тялото ще излезне здравето, от чистотата на ума ще излезне светлината и от чистотата на сърцето ще излезне топлината. А това са неща, необходими за сегашния живот.

…Когато човек не служи на Бога, той се опетнява. Всяко нещо, което живее само за себе си, то се опетнява. А всяка твар, която служи на Бога, се пречиства.
Та казвам: ако турим телата си да служат на Бога, те ще се пречистят. И ако турим умовете си да служат на Бога, те ще се пречистят. И ако турим сърцето си да служи на Бога, то ще се пречисти. Сега не искам да мислите как ще стане тази работа. Възприемете тази идея така, както едно дете.

Една свещена идея – 4 декември, 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Никога не преядайте! Всякога оставайте малко гладен! Никога не бързай да ядеш! Никога не се тревожи! Ако вкиснеш, ако имаш едно ядене и си неразположен, не го яж, aко човек знае как да се справи, той може да си продължи живота. Когато гладът се постави на голямо съпротивление, когато имаш глад, искаш да постиш, никога не пости когато си гладен. Щом престане гладът вече и не си гладен, тогава пости. Някой казва: „Изгубихси апетита“.Когато изгубиш апетита си, пости, когато имаш апетит да ядеш – яж, но не преяждай. Сега, щом нямаш апетит, пости ден, два, три. Не вземай дълъг пост от 10 дена. После, мнозина постят – то е цяла наука. В поста, някой път, има тщеславие. Някой [път] трябва да постиш само от глад. Ще постиш, хляб няма да ядеш, вода ще пиеш, няма да пиеш студена вода, [а] топла вода. Някой път, след като постиш, може да употребиш портокален сок, за подобрение на стомаха. Десетина капки сок от портокал. Защото в поста, когато някой пости, то е за засилване на дишането. Образува се силно горение и се образува силно дишане. Човек, като започне да пости, трябва да усили дишането си. Някой път онези, които са постили, забелязват, че се заражда една миризма. Каналите са пълни с нечистотии, трябва да се пречисти човек. Малко яжте, но с Любов яжте; с Вяра яжте; с Надежда яжте.

Физически, духовни и умствени нужди – 28 декември, 1938 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Възрастният и старият казват, че в грях ги е заченала майка им. Обаче, детето никога не може да каже, че майка му го е родила грешно и нечисто. Човек е създаден чист и без погрешки. Тъй щото, щом е създаден съвършен, той се ражда така. За да запази чистотата и съвършенството си, човек трябва да прилага в живота си Божията Любов.

Малкият брат – 1 януари 1939 г., Извънредни беседи, София

 

 1. Като срещна едно кокиче, първата песен, която то ми казва, е това: „Безчистота в света животът не може да съществува“.Нищо повече. Под думата чистота ние разбираме най-хубавите условия, при които може да се проявим. Що е чистотата? Най-добрите условия, при които човек най-добре може да се развива – това е чистота. Вън от това чистотата, като понятие е безпредметна; като едно условие, за да се добие нещо, тогава чистотата е на място. Чисти трябва да бъдем при условията, които ни се дават. Трябва да пазим чистотата, понеже ако не пазим чистотата, тогава ще спънем нашето развитие. Щом не пазиш чистотата на своите мисли, на своите чувства и постъпки, веднага ти ще се спънеш.

Организиран и неорганизиран свят – 13 януари 1939 г., МОК

 

 1. Ние сме дошли на Земята, за да пречистим човешкия език, човешките мисли и чувства-това е много трудна задача. Да ви кажа къде е практическата страна. Защо трябва да пречистите езика си? Трябва да го пречистите, защото ако не го пречистите, е опасно, понеже човек, който е живял на Земята, все ще се окаля, то е невъзможно иначе. Аз даже някой път, който обичам толкоз чистотата, гледам – капна някъде по дрехите си, при всичкото си внимание, все капна някъде.

…Мен ми хареса един хубав пример, който ние имаме в Христа: разпънаха Го еврейските равини като един злосторник на еврейския народ. Той седи отгоре на кръста и се моли, и казва: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят.“ Той прощава, за да не остане никаква кал върху Неговите дрехи, като мине за другия свят, та всичко да бъде чисто.

Изпитът на Любовта – 29 януари 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Колкото и да е чиста вашата мисъл, или вашето желание, или вашата постъпка, пак те непременно трябва да минат през Божествения живот. И след това тая мисъл да я поставите вътре в своята душа

Има закон: всичко онова, което вие мислите, което вие чувствате и както вие постъпвате без разлика, всичко това ще се върне при вас. Вашето ще се върне при вас. Затова именно в мислите си ние трябва да бъдем чисти, чисти и в желанията си, и в постъпките си, за да се повърнат един ден нашите мисли, чувства и постъпки чисти при нас, защото, ако ги пратим такива, каквито не трябва да бъдат – оцапани, те ще се върнат още по-оцапани, понеже те отиват в света и там ще се оцапат още повече. И трябва да знаем, че всяка една мисъл, като се върне, трябва да я подложим на известен процес на чистене, колкото и да е чиста, пак трябва тази мисъл да се пречисти.

Благо и блаженство – 19 февруари 1938 г., Утринно слово, София

 

 1. Способностите се нуждаят от чиста кръв. Твоят ум не може да бъде светъл и да разсъждава, ако няма чиста кръв. Кръвта ти трябва да има този, яркия червен цвят. Червеният цвят трябва да преобладава. Този цвят на кръвта зависи от дълбокото дишане,иако вие като дишате, се тревожите и мислите за това, за онова, за неща, които не ви влизат в работа, вие не можете да възприемете този цвят – това е жизнена енергия, наречена прана, която придава качествата на кръвта. Вие ще дишате тогава, за да приемете Божествения живот, който влиза във вас с въздуха.

Самовъзпитание – 15 март 1939 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Всички хора, които са яли, без да са огладнели, всякога придобиват най-лошите болести. Ти чакай да дойде гладът и да усетиш вътрешна немощ, та като приемеш хляба, да те усили. Да го ядеш, както някой свещеник, който е извършил един свещен обред,иако ядеш хляба с едно вътрешно хубаво чувство, ти непременно ще бъдеш здрав човек.

Елате да разсъждаваме – 26 март 1939 г., Утринно слово, София

 

 1. Абсолютна чистота трябва да има!Възможно е това!Възможно е със закона на Любовта. Любовта е една сила, която слиза от Бога и която е чиста, и ако истинската любов проникне в човешката душа, тогава тя очиства човека. И Бог казва така: „Ще очистя петната ви, прегрешенията ви и няма да ги помена вече. Ще ги хвърля зад гърба си в забвение.“ Те опетняват.

Господари на външния и вътрешния живот – 5 април 1939 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Та казвам: когато разсъждавам, има мисли в нас, които [са с] цената на златото. Една мисъл, която е чиста, много малко окисляване става. Чистите мисли се отличават. Чистите мисли се отличават с една устойчивост вътрешна; чистите мисли са потребни за здравето на човека. Здравето на човека се обуславя от неговите чисти мисли. Вие, ако искате да бъдете здрави, трябва да имате чисти мисли. Пропорция има: ако чистите мисли преодоляват, вие ще бъдете здрави; ако нечистите мисли преодоляват, вие ще боледувате. Ако чистите чувства преодоляват, вие ще бъдете здрав;ако нечистите чувства преодоляват- болестта ще дойде. Ако чистите постъпки преодоляват, вие ще бъдете здрав. Винаги, ако нечистите постъпки преодоляват, болестта ще дойде. То е мярката! Този закон може да го приложите във всяко отношение в живота. Каквото ви се случва в живота, зависи от вашите чисти мисли. Не ви върви – това зависи от вашите нечисти мисли, те са, които ви спъват. Или не ви върви животът. Нечистите желания ви спъват. Може тези нечисти желания да сте ги наследили от дедите си и от прадедите си. Дали вие съзнавате или не, те са една спънка в живота.

…Чистите мисли откъде се добиват? От Божествения ум. Чистите желания откъде се добиват? От Божественото сърце. А чистите постъпки? От Божествената воля. Та законът ще знаете: от Божествения ум, от Божественото сърце и от Божествената воля ще добиете чистите мисли, желания и постъпки. 
…Когато говорим за любовта, за чувствата, ние трябва да разбираме Божественото Слънце, от което всички желания, които излизат, са чисти. Когато говорим за чисти постъпки, разбираме Божествената воля, дето всяка постъпка е на място. Туй трябва да бъде едно възпитание за вас, ако искате да преодолеете, да се справите с мъчнотиите в живота ви. …Сега, за една седмица отбелязвате колко чисти мисли сте получили, колко чисти желания и колко чисти постъпки. За една седмица, като се намерите в трудно положение, веднага повикайте една светла мисъл.

Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки – 2 юни 1939 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Човек е дошъл на Земята, именно, за това, да се научи да живее чист и свят живот, да се приготви за разумния свят. С невежеството си човек може да повреди своите органи и по този начин да не може да изпълни това, за което е дошъл на Земята.

Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената – 19 юли 1939 г., СБ, РБ, Рила, Седемте езера

 

 1. И тъй, иска ли да се запази от лошите качества на храната, която употребява, преди всичко човек трябва да я пречисти. За тази цел трябва да се изучават законите за пречистването. Вегетарианците казват, че тяхната храна е по-чиста от тази на месоядците. Те са вегетарианци, но ядат кравешко и овче масло, пият мляко, ядат яйца, а обичат и риба. За свое оправдание те казват, че и Христос ял риба с учениците си. Учениците на Христа сами ловяха риба, а Христос я печеше на своя огън. Всеки би желал да яде от рибата, която Христос печеше на своя огън. Огънят, на който Христос е пекъл риба, има вътрешен смисъл. Човек трябва да разбере този смисъл и тогава да говори. Ние разглеждаме яденето като вътрешен, а не като външен процес. Вътрешната страна на яденето представя метод за познаване на великия живот. Затова Христос казва: „Ако ядете плътта ми и пиете кръвта ми, имате живот в себе си.“ Значи, ако ядете плътта Христова и пиете кръвта Му, имате живот в себе си; ако ядете плътта на животните, или на хората и пиете кръвта им, нямате живот. Не е безразлично, чия плът ядете и чия кръв пиете. Също така от значение е и начинът, по който ядете плътта и пиете кръвта. Ако отидете между канибалите, които ядат човешко месо, ще се натъкнете на страшни картини. Канибалът е по-страшен от звяр, той е по-страшен и от дявола.

През вратата на Любовта – 23 юли 1939 г., СБ, РБ, Рила, Седемте езера

 

 1. Причините за болестите седят в самата кръв,т.е. в кръвта се набират известни нечистотии и тогава природата, за да освободи човека от известни нечистотии, понеже през каналите не може да се освободи, природата праща такива микроби, които влизат в ония нечисти места и които изядат нечистотиите, излизат, като изядат нечистотиите, човек отслабне, пожълтее. Пожълтяването показва, че е поумнял. Всичките хора, които са червени, не мислят. Човек като пожълтее, започва да мисли.

Млади, възрастни и стари – 25 август 1939 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Запалете човешката душа със Свещения огън на Божията Любов и вижте, какво ще стане с нея. Тя ще се облаче в бял цвят и ще започне да свети. Белият цвят е емблема на чистота. Божиите блага се събират в белия цвят. Като разложите този цвят, ще намерите тия блага, изразени в седем различни цвята. Съвременните учени не знаят, какво представя всеки цвят отделно и какво е неговото приложение.Това знаят само посветените, гениалните. Същото можем да кажем и за Свещения огън- само посветените знаят, какво представя Свещеният огън. Талантливите едва сега са започнали да го изучават, а обикновените хора не са чували нищо за него.

Запалката на свещения огън – 27 август 1939 г., Съборни беседи, Рилски беседи, София

 

 1. Любовта е мощна сила.Тя е като кибритена клечка,като драснеш, всичко наоколо запалва. Мисълта е мощна. Мисълта е мощна когато сърцето, когато човешките чувства са чисти. Мисълта е мощна, когато волята е чиста. Чистотата носи всички условия за проява на човешката мисъл. Някой казва, че трябва да бъдем чисти. Чисти трябва да бъдем, за да бъде и мисълта ни мощна, да постигнем своите желания; чисто трябва да бъде човешкото сърце, защото без чистота нищо не може да се постигне. И без чистата човешка воля, нищо не може да се постигне. Човек трябва да бъде чист във всяко отношение.

Когато изправя една своя погрешка, човек се очиства. …За да се очисти, да се освободи от греха, човек трябва да влезе в добрите условия където лесно може да се очисти. Грехът е кал, която никога не е била потребна, но днес трябва да се освободите от него. От тази кал някога Бог е създал човека. Той забърка тази кал и вдъхна в нея дихание на жива душа.

Законът на сегашният човек – 3 септември 1939 г., Неделни беседи, София

 

 1. Та казвам: кое е чистата храна? Словото Божие е чистата храна!

На Него можем да разчитаме – 1 октомври 1939 г., Утринно слово, София

 

 1. Снегът и ледът, който се е събрал на Северния и на Южния полюс, ще се стопи. В бъдеще Земята ще мине през такава атмосфера, че ще се запали, т.е. ще мине през огън. Всичките сухи, лоши и нечисти неща ще изгорят, ще остане само чистото на Земята. Всички хора, които имат низши трептения, ще изгорят. Някои ще се стопят, а други ще оживеят. Които оживеят, те ще минат през новото възкресение. Новото възкресение показва, че тези хора ще минат през нова атмосфера. …Човек трябва да умре за всички свои криви мисли и да ги замести със светли. Той трябва да умре за всички свои нечисти желания и да ги замести с чисти и възвишени. Той трябва да умре за своя стар живот и след това да възкръсне, да влезе в новия свят. След това той ще благодари на Бога, че се е освободил от змийската кожа.

Хвалете Господа – 15 октомври 1939 г., Неделни беседи, София

 

 1. Казвате: „Безпеене не може ли?“. Всеки човек, който не знае да пее, мирише, има много развалени уста. И трябва да пеете – пеенето чисти човека. Човек, който не пее, не се чисти. Българинът много право казва: „Койтопее, зло не мисли!“, a пък който не пее, зло мисли.

Оценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов – 1 ноември 1939 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Кажете ли, че трябва да се обичате, преди всичко вие трябва да бъдете чисти. Аз проповядвам на вас за чистота, но преди всичко казвам на себе си: Аз трябва да бъда чист – нищо повече! След това, аз трябва да нося в себе си Божията любов, Божията мъдрост, Божията истина, Божията свобода. Божията свобода трябва да излиза от мене така, че всички, които са около мене, трябва също така да бъдат свободни.
  Казвам: живейте както и аз живея!Изобщо, аз не искам хората да се хранят както аз се храня. Нека всеки се храни както иска и с каквото иска, но едно правило ще дам за яденето: никога не преяждайте. Яжте така, че всякога да останете една трета гладни- това е моето правило! Та, когато хората ме питат какво да правят, за да бъдат здрави, казвам: дишайте правилно.
  Призова учениците Си – 5 ноември 1939 г., Неделни беседи, София

 

 1. Искат ли хората да се лекуват, те трябва да започнат от растенията, защото растенията водят чист живот. От всички същества, които днес живеят на Земята, растенията са най-чисти. И между растенията има някои със сприхав характер. Запример, пелинът има сприхав характер. И лайкучката*не е много мека,тя действува особено лековито. Ако не сте разположени, ако нямате апетит, пийте няколко деня подред лайкучка. Сварете си всеки ден прясна и пийте сутрин, на гладно сърце, по една чашка. Като правите това три, четири дена наред, разположението и апетитът ще ви се възстановят. Белият цвят на лайкучката показва чистота и щедрост, тя е готова да се жертва, жълтият цвят на тичинките ѝ показват разумност. Горчивината ѝ показва, че има нещо, което не е от висока култура.
  *(лайка – Matricaria: тревисто растение с разклонено стъбло – бел. съст.)

Жена кога ражда – 19 ноември 1939 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ти си страхлив, какво трябва да правиш? Знаете ли колко хора страдат от страх? Страдат от страх, че ще умрат от глад, страдат от страх от безпаричие. Какво ще прави сиромашията? Страх го е, че го заболял коремът, да не би да умре. Как ще лекуваш стараха от глада? С пост!
  Правото отношение8 декември 1939 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Аз съм виждал каква съобразителност, какъв похват, каква деликатност има в някои малки деца. Като погледнеш в очите му, цял адепт е това дете. Мнозина философи даже, като видят някое дете, казват: „Детинскиработи са това“. Та, вие ще се върнете към онези чисти нрави, към чистите мисли на непокварените детски умове, към чистите чувства на непокварените детски сърца и към чистите постъпки на непокварената детска воля. Има деца непокварени, чисти. Има деца, които са едва на четири–пет години, но те са големи психолози. Като те погледне, познава те това дете. Когато някой нечист човек се приближи към едно чисто, непокварено дете и пожелае да го целуне, детето се отдръпва веднага, не позволява да го целуват.
  …Ако вие бяхте ясновидци, щяхте да видите, че от всеки човек се отделя една тъмна материя, която пада като сянка върху онзи, с когото се среща. И благодарение на тази сянка, този човек изпитва известно неразположение на духа. Добрият и чист човек обаче не оставя такава сянка върху хората. По-добре, че не сте ясновидци, да виждате тия неща. Следователно, когато отивате при Бога, аз разбирам да се отправите със всичката си чистота на своя ум и на своята мисъл към Него. Къде е Бог? Той е в човешката душа и в човешкия дух. Когато искаш Бог да ти помогне, отправи своята душа, своя дух, своето сърце и своя ум към Него. Постъпи към Него с всичката си чистота и доброта на своето сърце и на своя ум и пожелай да изпълниш Неговата воля. Има ли това желание човек, държи ли го дълбоко в себе си, той ще види как целият свят ще се отвори за него.

Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека – 31 декември 1939 г., Неделни беседи, София

 

 1. Чист трябва да бъдеш. Казано е: „Чистите по сърце ще видят Бога!“. Чистите по ум ще видят Бога! И чистите по воля ще видят Бога! Човек трябва да бъде чист по ум, по сърце и по воля. Трябва да имате отлична идея за чистотата. И онзи човек, когото може да обичате, той трябва да е чист. В дадения случай той е чист. И аз не мога да обичам, ако не съм чист.
  Вътрешният господар – 3 януари 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ти ще обичаш едно дете, за да научиш, какво е чистота и невинност. Ти ще обичаш една девица, за да научиш, какво нещо е чистотата в нейната първоначална проява. Казва: „Защотрябва да обичаме девицата?“ Ти ще обичаш, за да се научиш, не да се удоволствуваш в любовта. В любовта, удоволствие няма. Горко на онзи, който се удоволствува в любовта. Той умира всякога. Любовта може да ти даде всичко, което искаш. Тя и удоволствие ще ти даде, но ще изпрати смъртта и ти ще приемеш смъртта.

Два момента – 7 януари 1940 г., Утринно слово, София

 

 1. Та казвам: при сегашните условия човешкият език трябва да се очисти от онази двойственост, която съдържа в себе си. В човешкия език има много думи, които съдържат в себе си отрова. Такива думи са заразителни и за да се предпазят хората от тях, тия думи трябва да се турят в шишета, които да се затворят добре.

Познаване на великото – 7 януари 1940 г., Неделни беседи, София

 

 1. Какво ме интересува отвлечена чистота? Чистотата не е нещо отвлечено, тя е реална. Чистотата е образ на здравето. Само чистият може да бъде здрав. Следователно човек, който е здрав, той не е само за себе си. От здравия човек излиза нещо хубаво, той от своето здраве дава и на другите. Чистотата, като водата, тя се разпространява между хората. Тя е като светлината. Тази светлина се разпространява, ползват се всички.

Млад и стар – 12 януари 1940 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Ние сме излезли от ръцете на Бога, ние сме чисти; нечистотата е дошла отпосле. Тя не може да проникне в душата и всички страдания и мъчения са методи на чистене на нечистотиите. Когато ти страдаш, се чистиш. Всички вие знаете как се чистите. Аз, който обичам толкоз чистотата, някой път погледна и видя петно на дрехите си. Искам да зная как е паднала тази капка.Изследвам дали е отдясно или е отляво, изчислявам дали е по-близо или по-далеч от устата. Изчислявам математически, правя скица къде е петното. Това са научни изследвания.

Трите връзки – 31 януари 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Онези мъдреци, които са писали, казват: „Ще заличи Бог греховете“. Всички ония впечатления на злото трябва да се заличат от вашия ум, трябва да се заличат от вашето сърце и душа. Да се очисти душата. Понеже тия картини на злото са, които произвеждат този мрак и това недоволство. И Давид казва: „Сърцечисто Бог да създаде в мене.“
  Що е истинно25 февруари 1940 г., Неделни беседи, София

 

 1. Единственото нещо, с което можете да мажете очите си, то е чистата вода. Дотолкоз, доколкото водата е чиста, то е добро. Има една чиста вода, която е пълна с животворен магнетизъм, тя е чиста. Като намажеш лицето, очите, веднага се усещаш освежен.

Пътят към щастието – 8 март 1940 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Казвате: „Щеизмрем гладни“….Всичките хора все от глад умират. И сиромаси, и богати все от глад умират. Богатият, при всичкото имане, умира от глад, не може да яде, но хората не умират от глад – то е заблуждение. От глад хората оживяват, ако знаят как да гладуват. Умират от незнание как да гладуват. И от ядене хората умират, защото не знаят как да ядат. В яденето има едно благо.
  Името Божие, Царството Божие и Волята Божия – 20 март 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Тялото може да се поквари,тялото трябва да се чисти. Има един морал за тялото;има един морал за сърцето; има един морал за ума – три морала има. Да спазваш чистота на тялото. Да спазваш чистотата на сърцето и да спазваш чистотата на ума. Абсолютно чист да бъде човек. Няма нещо по-хубаво, човек да бъде чист.

Светлина, топлина, сила – 31 март 1940 г., Утринно слово, София

 

 1. Ако вземете закона за постенето: законът за постенето е закон за почивката. В седмия ден човек трябва да си почине. Шест дни Бог работи, но на седмия си почина. Наместо да се заемеш за почивката, ти се заемаш със спасението. Човек трябва да пости, да се спаси. Как ще се спасиш? Ти постиш 3, 4 денa, някои са постили до 10 денa. Един брат пости 10 деня и припадна, трябваше да го свестявам, трябваше да го пръскам с вода. Той не знае как да пости. За да дойде до 10 денa пост, той ще започне с един ден, после два денa, 3 денa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и тогава 10 денa ще пости, да се приспособи неговата нервна система. Той изведнъж пости 10 денa, пресилил се е, мисли, че като пости 10 деня… Но като постиш 10 деня, трябва да взема участие умът 3 денa, сърцето трябва да вземе 3 денa и тялото трябва да вземе участие 3 денa. И след като постиш 10 денa, трябва да направиш едно малко резюме, да видиш какво си спечелил. Запример аз бих постил 10 денa, но кога? Да кажем, има някой човек, с когото не може да се примиря. Аз ще постя 10 денa и като постя 10 денa, аз ще се примиря с него и той ще се примири с мене. Ако, след като съм постил 10 деня, не иска да се примири с мене, ще си замине за другия свят. Или ще се примири с мен, или ще си върви от света.

Сгъстяване, разредяване и разширяване – 24 април 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ако вие не свържете вашия ум с Божията мъдрост, вашето небе не може да се пречисти. Само Бог е в сила да пречисти небето ви.
  …Страданието е път, по който човек се чисти. От туй чистене ще дойде мисълта, която прониква във вашия ум.
  Бог е Истинен2 юни 1940 г., Неделни беседи, София

 

 1. Не давайте ума и сърцето си в услуга на хора, които не знаят как да ги пазят. Искате ли да очистите ума и сърцето си, пратете ги при Бога. По-вещ майстор от Него няма!Дадете ли ги на хората да ги чистят, цял живот ще съжалявате.
  …Всяко нещо, което има отношение едновременно и към трите свята, е чисто, възвишено и идеално. Ако то има отношение само към двата свята, в неговата чистота има една трета примес;ако има отношение само към единия свят, две трети са примеси. Ето защо, задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства. Докато дойдете до съвършената чистота, благодарете за всичко, което става в живота.
  Вечно обновяване – 28 юли 1940 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Утринно слово, София

 

 1. Когато Бог дава някому страдание, то е богатство. Каквото и благословение Бог да дава, всичко това е за добро. Всичко, каквото Бог дава, е добро. Един човек, след като е боледувал дълго време, той се пречиства.

Източникът на радостта – 31 юли 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Кога ще се оправи светът? Когато хората имат за разменна монета помежду си не парата, а своите светли мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. В бъдеще със своите чисти мисли, чувства и постъпки човек ще може да си купи каквото пожелае. Само чистите мисли и чувства могат да се реализират. Защо? Защото в тях е вложена Божествена сила. Бог отговаря само на светлите и чисти човешки мисли и чувства. Има ли такива мисли и чувства, преди да се помоли за нещо човек, получава отговор. Искате ли да имате чисти мисли и чувства, пазете се от еднообразието в живота.

Реалност на живота – 4 август 1940 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Утринно слово, София

 

 1. Свещен е огънят на Любовта. Тя изгаря всичко нечисто. Чистото пък претопява и го превръща в злато. Ако си нечист, стой далеч от Любовта, да не те изгори; aко си чист, влез в Любовта, за да те превърне в злато.

…Искате ли да разберете Любовта, живейте в чистота. Казано е в Писанието: „Само чистите по сърце ще видят Бога“. Само чистите по сърце ще познаят Любовта. Който разбере и познае Любовта, той живее в рай; който не я разбере, живее в ад.

Магическата сила на Любовта – 15 август 1940 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Седемте езера, Рила

 

 1. Защо трябва да казваш на пияницата да не пие? Кажи му да пие, но вода, а не вино. Всеки човек трябва да пие вода, която идва от чешми, от извори, от реки, а не вода, която излиза от бъчви. Чистата вода носи живот, а виното отнема живота. Ако виното беше необходимост за човека, първа Природата щеше да го достави. Водата чисти организма, а виното внася в него утайки, от които човек трябва да се чисти.
  Задачата на всеки човек е да очисти тялото си, за да влезе Божествената енергия в него. Откъде ще влезе тази енергия? От три места:през мозъка влиза енергията на Божествената мисъл; през сърцето – енергията на Божията Любов, а през тялото – Божествената сила.
  Вслушване29 август 1940 г., Съборни беседи, Рилски беседи, София

 

 1. Чистота се иска от хората. Божественият свят не търпи абсолютно нищо нечисто. Който влезе в Божествения свят, трябва да бъде без маска.

Само онзи може да те изпитва, който стои по-високо от тебе, т.е. на когото умът, сърцето и волята са чисти. В този смисъл само Бог изпитва човека. Следователно, който се осмели да изпитва ближния си, трябва да бъде чист.

Функции на вярата – 8 септември 1940 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Утринно слово, София

 

 1. Ако вие сте оцапали тялото си, ума си и сърцето си, то като мине Бог – само ще погледне. Какво показва това? Че не цените вие онова, което Бог ви е дал. И питате: „Като умра аз, къде ще отида?“.Щом не си държал тялото си чисто, ще отидеш при нечистите;щом не си държал сърцето и ума си чисти – ще отидеш при нечистите. Ако си държиш ума, сърцето си и тялото си чисти – ще отидеш при чистите.
  Божествените врата – 2 октомври 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Никой сега не може да влезе в Царството Божие сега от Земята, понеже всички сте опетнени. Трябва да се очисти човешката душа. Само в закона на Любовта ние можем да се очистим. Защо ще искате да влезете в Оня свят без Любов? Че единственоОня свят е свят на Любовта!

Словото стана плът – 27 октомври 1940 г., Неделни беседи, София

 

 1. Та в цялата човешка реч има нещо, което е пропито с нечистота. Малко думи има чисти. Тези думи, които са запазили своята чистота, те са мощните думи. Вземате думата любов, тя трябва да се чисти най-малко сто години, за да се очисти. …Кои хора боледуват? На които кръвта не е чиста. Един човек с чиста кръв, той не може да боледува. Защото ония микроорганизми, от които нашият организъм страда, те намират храна в нас. Всичките болести, които ги имаме, се дължат на нашата нечиста кръв. Или аз казвам тъй: всичките болести се дължат на онова вътрешно безлюбие, което съществува между хората.

Новият век – 24 ноември 1940 г., Неделни беседи, София

 

 1. Щом направиш една погрешка – ял си една храна, ще вземеш очистително. Ако тия очистителни неща не ги вземете, в низшия живот създавате тази неорганизирана материя [и] тя ще направи всичките отрови. [Тогава] ще започне целият свят в главата ви да се върти, обърква се навсякъде. Очистете се тогава. Кое е очистителното? Покаянието, да се разкаеш. То е да вземеш очистително рициново масло, трябва да го вземеш. Вие седите и по някой път лоши мисли влизат. Ти ще знаеш, че си взел нещо, което е неестествено-ял неестествена храна.

Вратата на Доброто и на Любовта – 25 декември 1940 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. В света има една константна материя – чиста, от която зависи прогреса на човека. Там, каквото се направи, остава вечно. Има друга материя – преходна, нечиста, неорганизирана, от нея се раждат всичките противоречия в нашия живот, и в чувствата, и в мислите, и в постъпките, и в разположението на човека.
  Трите единици – 15 януари 1941 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Говорят за идеална Любов, чиста Любов. Не зная как Любовта може да бъде чиста, чистото е за материални предмети. За Любовта не може да кажем, че е чиста, защото тя е над чистотата. За Любовта не можем да кажем, че е светла, защото тя е над светлината. Любовта произвежда светлината, но сама не е светлина,тя произвежда живота, но тя не е живот,тя е нещо повече от самия живот.
  Най-светлият път – 9 февруари 1941 г., Утринно слово, София

 

 1. Любовта е огън, който всичко изгаря. Който иска да я коригира, тя всичко изгаря. А пък който я приема такава, каквато е, тя го пречиства. Любовта всичко разтапя. …Любовта като дойде, всичките прашинки, които са залепнали, които имат свойството да поядат, за бъдеще ще отхвръкнат, ще изчезнат. Любовта е нещо най-динамично. Като дойде Любовта, пречиства всички утайки, които има в човека. Тя започва постепенно да ги пречиства. Някой път имате едно чувство, нещо потиснато, мрак, тъмнота. Щом дойде Любовта, веднага това чувство изчезне.
  …Горенето навсякъде е едно в Любовта. Аз какво разбирам? Изкуствено горение има,[но] в Любовта горенето е пълно. Аз наричам Любов когато няма никакъв излишък, никаква пепел не остава, само Любовта е единствената сила, в която горението не остава никаква пепел, никакъв дим няма. Всичко е абсолютно чисто. Единствената сила в света, в която няма обратна реакция.

Слушайте съвета – 19 февруари 1941 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Болестите се дължат или на нечистата кръв, или на нечистите мисли, или на нечистите желания, или на нечистите постъпки – това са основни причини за всички болести. Изчистете човешката мисъл; изчистете човешките чувства; изчистете човешките постъпки, и болести няма да имаме.

Ще се наситят – 9 март 1941 г., Неделни беседи, София

 

 1. „В начало бе Словото“, което ще смъкне всичките глави, ще ги очисти и ще ги постави на мястото им. „Вначало бе Словото.“- ще извади всичките сърца, ще ги очисти и ще ги постави на мястото, ще очисти ръцете, краката, стомаха, ще създаде едно тяло на хората, в което бъдещите поколения ще живеят и ще славят Бога, тъй както никой път не е ставало.
  В начало бе Словото – 27 април 1941 г., Неделни беседи, София

 

 1. Някой път мислите, че сте много морален, много чист. Според тази чистота, която имате, ако идете в Другия свят, кракът ви на сто метра от царската врата не може да мине. Вие ще бъдете като един човек, който е прокажен, трябва да бъдете на карантина най-малко четирийсет и пет години.

Всичките пари, които са крадени, имат една особена миризма. Пари, които чрез убийство са взети, имат особена миризма. Всичките пари имат особено ухание. …Казвам: аз бих взел пари само от един светия, един светия, на когото умът е чист, сърцето е чисто, ръцете са чисти – то е морал.

Преди всичко моралът трябва да бъде: умът ви трябва да бъде винаги чист. Или най-малката нечистота на ума трябва да бъде на повърхнината. Никога да не допущате във вашата мисъл да влезе една нечиста мисъл, да не допущате във вашето чувство да влезе нечисто чувство, нито в тялото отвън навътре трябва да допущате да влезе нещо нечисто.

…Сега по някой път вие искате да ви обичат. Че как ще ви обичат, когато тялото ви е нечисто? Как ще ви обичат, когато сърцето ви е нечисто? И как ще ви обичат, когато умът ви е нечист? Човек се обича в света за три неща: за чистото си тяло, за чистото си сърце и за чистия си ум. Има чистота – има обич; няма чистота – няма обич! Под думата чистота разбираме: човешкият ум, който е неопетнен, той е Божествен; човешкото сърце е Божествено, неопетнено – то носи Божественото в себе си; тялото е неопетнено, и то носи Божественото в себе си.
Та казвам, всичките страдания в света са един процес на чистене. Всичките хора са недоволни от туй чистене. Казва: „Дотегна ми да страдам.“ Хубаво, страдаш, защото си нечист. Щом се очистиш, няма да страдаш. Всичките страдания са резултат на една нечистота в мисълта, в чувствата и в тялото, не само твоята нечистота, но общото течение на целия живот. Понеже участваш в него, и ти носиш тази нечистота в себе си. Човек трябва да се освободи, да влезе в Божествения живот. Не са само тия хора на земята, които са авторитети.
Та казвам, гледайте доколко вашият ум е чист, доколко вашето сърце е чисто и доколко вашето тяло е чисто – [дотолкова] вие ще бъдете чисти.

…Та казвам, вие искате една Нова култура. Новите хора какви ще бъдат? От сегашните хора нищо не става, трябва „варене“ и „печене“. Новите хора, които идат с този морал, с чистота на своята мисъл, с чистота на своите чувства, идат с абсолютна чистота.

…Сега вие седите и искате невидимият свят да има отношение към вас. Какъв морал имате сега? Тъй както разглеждам, давам ви максими. Тогава, ако ние имаме чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки, всичко в природата е възможно. Няма нещо, което пожелаеш и да не стане. То е магическо. Всяко нещо, което ти хрумне на ума, ще стане. Сега може да мислиш с години и нищо да не става, понеже умът ти е нечист, сърцето ти е нечисто и тялото ти е нечисто. Бог казва някъде в Писанието: „Когато Ме потърсиш с всичкото си сърце“, това подразбира: „Когато Ме потърсиш с всичкия чист ум, когато Ме потърсиш с всичкото чисто сърце и когато Ме потърсиш с всичката си душа, ще Ме намериш.“ Бъдете чисти по ум, по сърце и по тяло, за да бъде бъдещето ви идеално.
Един ден, само когато влезете в областта на чистия ум, на чистото сърце и чистата душа, тогава ще разберете какво нещо е човешкото щастие.

Новият морал – 6 юни 1941., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. По какво се отличава, когато Бог говори? Всяка Божествена дума, ти не можеш да я изопачиш по никой начин. Тази дума ти не можеш да оцапаш по никой на-чин, с нея не можеш да злоупотребиш.Божествените думи си остават чисти като диамант. Значи за тебе само онова, което остава неоцапано, е Божествено. Всяко нещо, което се цапа, не е Божествено.

Най-разумните отношения – 11 юни 1941 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Страданията, които идват, те са пречистване на този свят. Те са божественият огън в света. Тия страдания, които имаме, те са божественият огън, който ни чисти от нечистотиите. Всичките велики хора минават през велики изпити. Толстой казва – след всяко боледуване идва едно просветление в неговия ум. Светът, който сега страда, заражда се нещо в съвременното човечество. Като мине през този големия огън, ще дойде нещо хубаво.

Три възгледа – 6 юли 1941 г., Неделни беседи, София

 

 1. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута – това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, където много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта горенето в организма става неправилно, вследствие на което една част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки по артериите и вените.
  …Бавно и дълбоко ще дишате, за да изхвърлите нечистотиите и утайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. Като диша дълбоко и задържа дишането си, човек може да премахне всякакви бодежи в гърдите или в гърба, които понякога водят към лоши последствия.

…Хората на новите идеи не се занимават с чуждите грешки. Да се занимава човек със своите или с чуждите погрешки, това значи да цапа ръцете си, ума и сърцето си. Той не желае да се цапа нито със своите грешки, нито с чуждите. Не само това, но той е готов, ако види някаква нечистота в своя приятел или ближен, да я очисти, без да го упрекне. Всяка нечистота, вън или вътре във вас, се отразява зле върху организма. Като знаете това, не допускайте ни една нечиста нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си.
Правилно дишане / Дишането – 29 август 1941 г., Съборни беседи, София

 

 1. Вярвам в Бога, Който живее във всички хора, в цялата Вселена. Навсякъде виждам Бога мощен и любещ. Когато тъпче, всичко превръща на прах. Когато учи и възпитава човека, слага го в пещ с 50 милиона градуса топлина, да го стопи и пречисти, като слънце да светне. Кой може да стои на този огън, без да се стопи? И най-големият дявол ще стане правоверен. В огъня на Любовта всички противоречия изчезват,Любовта примирява и най-големите врагове.

Предназначението на човека – 31 август 1941 г., Съборни беседи, Неделни беседи, София

 

 1. Духовният свят е подобен на чистия извор. Който влиза в него, трябва да бъде чист. Не е ли чист, ще го изхвърлят навън, както изхвърлят жабата от чистия извор.
  Служение с Любов / С Любов31 август 1941 г., Съборни беседи, Утринно слово, София

 

 1. Гладът е подтик към работа. Ако не гладува, човек щеше да бъде склонен повече към почивка, както аристократите, oбаче като дойде гладът, човек започва да работи, да се движи от едно място на друго, става демократ. Ето защо, докато гладът съществува, хората ще бъдат пъргави, енергични, способни за работа. Изчезне ли гладът, с него заедно изчезват пъргавината и активността на човека. В този смисъл гладът е велика, мощна сила.

…Когато болният е на оздравяване, той огладнява. Гладът е признак, че болният ще оздравее. Ако не огладнее, той ще замине за другия свят. Като огладнее, човек приема храна отвън и влиза в нови условия на живота. – „Не може ли без глад? Трябва ли непременно да гладува човек?“. Без глад не може, aко гладът изчезне, ще стане нещо неестествено. Когато гладът се задоволи, явява се доволството.

…Само героите гладуват. За да стане силен, да се прояви като герой, от време на време човек трябва да се подлага доброволно на глад. Гладът усилва организма. Има смисъл човек да гладува, но не да прегладнява.

…Като не разбират естествените закони, които управляват ума, сърцето и тялото на човека, хората се страхуват от глада, мислят, че от глад ще умрат. Чуят ли, че някъде има глад, те настръхват. Те не знаят, че едно от благословенията, които природата дава на човека, е гладът. Той събужда възвишени и благородни желания в човека. Като гладува известно време, той започва да оценява всичко, което е имал – хляба, плодовете, зеленчуците, и в него се събужда красив стремеж към ядене.

И тъй, гладът е първият и най-велик подтик, който води човека към разбиране благата на природата.

…В думата глад има три отношения – ГЛ – А – Д. Понеже тази дума започва с буквата „Г“, ние спираме вниманието си върху нея, като буква, която означава женския, мекия принцип. Гладът приготвя човека за приемане на някакво благо.
Първото нещо, към което човек се стреми, е да придобие живота. Ако не гладува, човек не може да придобие живота. …Гладът е причина за проява на разумното и доброто в човека.

…Гладът представлява сили, които се крият в женския, т.е. в мекия принцип. Той е свързан със симпатичната нервна система. Гладният усеща особено дразнение в слънчевия възел; той става активен, очите му се отварят широко и вижда добре. С глада са свързани и други центрове: около слепоочната област и обонянието. Като гладува, обонянието му се развива силно и отдалеч още той възприема миризмите.
Гладът е главният двигател в света, въпреки това хората искат да го премахнат. Вместо да се освободят от него, те си създават големи нещастия и противоречия. Гладът не трябва да се премахне, но да се задоволи, да му се отвори свободен път да се прояви. Откъдето мине, гладът създава нещо хубаво. В органическия свят той прави чудеса. Тази е причината, поради която природата си служи с него като с велик, мощен двигател. Всички химически реакции се основават на глада. Стремежът на елементите да се насищат взаимно не е нищо друго, освен задоволяване на глада им. Физическите явления се основават също на глада. Обаче хората се страхуват от глада. Като чуят, че глад ще настане, косите им настръхват. Радвайте се, когато гладът ви посети, защото ви дава възможност да разберете смисъла на живота. Ще кажете, че гладът мъчи хората. Това, което мъчи хората, е друго нещо, а не гладът. Гладът е Божествен подтик, на който никаква сила не може да противодейства. Който се осмели да сложи някакво препятствие на пътя на глада, сам си създава нещастия. Като знаете това, оставете глада да действа свободно.

…Голяма е разликата между глада и насилието. Гладът е онзи Божествен подтик в човека, който го кара да възприема благата, които му са дадени още отначало. Когато гладът посети човека, сърцето му се отваря широко, съзнанието му се пробужда и той започва да живее съзнателно. Който е гладувал, влиза в положението на гладния и всякога дели благата си с него.

…Помнете: Гладът е първият предвестник, първият пионер, който отваря пътя към живота.

…Който гладува, той се подмладява. За някои гладът е ад, но това е неразбиране и на глада, и на ада. Адът е място, където човек познава себе си. Който не разбира дълбокия смисъл на ада, казва, че той е място на мъчение.

…Пак повтарям: Гладът е най-великият акт, с който Природата си служи за събуждане на красиви подтици в човека.

когато хората умират, причината за това е по-ниският живот, който ги е нападнал. Той се ползва от техните енергии като от свои и постепенно спира развитието им. Като знаете това, не допускайте в ума си нито една нечиста, лоша мисъл, нито в сърцето си нечисто, лошо чувство или желание. Нечистите мисли и желания са паразити, които изяждат човека и го пращат на онзи свят.
Като не разбират смисъла на яденето и на глада, мнозина се запитват защо трябва да яде човек. Трябва да яде само след като е гладувал. Значи между яденето и глада има тясна връзка. Който е гладувал, само той знае какво нещо е яденето. Само гладният яде сладко. Не е ли гладувал, човек яде механически, което нищо не допринася. Яж, когато си гладен, за да ти е сладко. Яж, след като си гладувал, за да разбереш, че велико благо се крие в яденето. Гладът води към естествена, съзнателна и разумна обмяна между човека и природата. Мислете върху глада, изучавайте го, за да разберете силата и красотата, които се крият в него. Като гладува, човек върши най-малката и лека работа в света.
Познай глада, за да разбереш смисъла на живота.

Гладът – 5 септември 1941 г., Съборни беседи, София

 

 1. Истината очиства човека. Единственото нещо, което отнема от човека неговата сила, то е лъжата.

…Когато постиш, всеки да не знае. Щом знаят всичките хора, какво ще постиш. Ако искам да постя, никой да не знае; щом съм между хората, какво ще постя. Никой да не знае, когато постиш, няма какво да разправяш. Постът не е да направи човека слаб, постът е да очисти неговия ум.

Което не е – 7 септември 1941 г., Съборни беседи, Утринно слово, София

 

 1. Не се измива лесно психическата нечистота. Огън е нужен, за да се пречисти светът от физическата и психическа нечистота. Като знаете какво представлява нечистотата, пазете ума и сърцето си от мисли и чувства, с които са извършени престъпления. Нека всеки се запита, има ли тази чистота, която му е била дадена първоначално;нека всеки се запита и си отговори такъв ли е днес, какъвто първоначално е бил създаден. Човек трябва да се преобрази, да отвори сърцето си за новото – за Любовта.
  …Избягвайте нечистите пътища, всякога търсете чистите пътища. Пийте всякога чиста вода. Дишайте чист въздух. Яжте чиста, здравословна храна.
  Единственото нещо14 септември 1941 г., Съборни беседи, Утринно слово, София

 

 1. Вътрешната чистота прави човека привлекателен. Няма ли тази чистота, той отблъсква хората. Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Нечистият няма такава аура и отблъсква окръжаващите. Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога – на чистотата на чувствата. Затова, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние, или ще усетите приятна, мека топлина около него. Значи причината за здравето и разположението на човека се крие в самия него. Който живее според законите на Бога, той всякога се радва на добро здраве и бодър дух.

Не се страхувайте от чувствата и мислите на хората. И да има нещо нечисто в тях, те носят известно богатство в себе си. Учете се да трансформирате нещата, да отделяте чистото от нечистото. Не гледайте на човека като на грешник.

Четирите положения – 17 септември 1941 г., Съборни беседи, София

 

 1. Чистата кръв зависи от чистите мисли и чувства. Щом кръвта на човека е чиста, той е неуязвим – никакви болести, никакви смущения не могат да го победят. Той е устойчив и в психическо, и във физическо отношение. Следователно пазете се от лоши мисли, които покварят сърцето; пазете се от лоши желания, които покварят ума. Докато е бременна, жената трябва да държи в ума си чисти желания и в сърцето си чисти мисли, да не поквари кръвта на детето си. Предаде ли своята нечиста кръв на детето си, то ще носи последствията на тази кръв цял живот.

Царството Божие / Името, Царството и Волята Божия – 21 септември 1941 г., Съборни беседи, Утринно слово, София

 1. Всичките болести, всичките страдания, нещастия, произтичат от закона на нечистотата. Аз го намирам това лакомство. По-ясно казано: лакомството е причина за греха. Защо човек ще бъде лаком, да яде малко хляб и нищо повече. Като яде всякога да остава малко гладен.
Който има уши да слуша, нека слуша 28 септември 1941 г., НБ, София
 
 1. Десет души ви разправят, че са гладували. Какво ще им отговорите? Кой е най-умният отговор? Какъв отговор може да им дадете? Може да му кажете:„Азви облажавам, че сте гладували, много хубаво нещо е, няма нещо по-хубаво от гладуването. В глада ще изпиташ най-хубавите чувства, ако не си гладувал няма да имаш този опит. Вие сте кандидати за най-хубавите блага в света“.
[…] Чистотата е вътрешен процес. Щом се наруши чистотата идат болестите. Всички болести произтичат от нечистота.
Баща, майка и дете 10 октомври 1941., МОК, София
 
 1. Всяка сутрин, като станеш, ще се пречистиш. Молитвата е за пречистване на ума, начин за пречистване на сърцето и на тялото. Ще се пречистиш– това е работа.
Положителна мисъл 22 октомври 1941 г., ООК, София
 
 1. Онзи извор, който тече, се чисти. Човек, който пее, се чисти. Един метод за чистене на съзнанието е пеението. Не да пеете отвън като изкуство. Като изкуство е друг въпрос. Пеението е като един начин за усъвършенствуване. Чистотата постоянно трябва да я носите. Тихо да пееш, на себе си пей.
  Всяка сутрин като станете, извикайте най-хубавите мисли. Ако дойдат мрачни мисли, извикайте хубавите чувства, защото живеете в Бога. Живеем и се движим в Бога,ние живеем и се движим в Бога и носим нашите нечистотии,а пък трябва да очистим себе си, като дойде Бог в нас, да е чисто. Ние искаме Той като дойде, Той да очисти, Той ще изпрати Духа Си, но трябва да вземем участие и първото нещо е да очистим ума си. […] Не каляй ума си, не каляй сърцето си! Пък ние сме в един свят, дето се калят. Всяка нечиста мисъл може да окаля когото и да е; всяка нечиста мисъл, тя ще остави петно.
Нов живот на пеперуда 10 декември 1941 г., ООК, София
 
 1. Чисти трябва да бъдем в своите мисли! Чистотата не е физическо състояние, то е чисто Духовно, вътрешно, Божествено състояние.
На прага е 28 декември 1941 г., НБ, София
 
 1. Мислите ли, че човек в тази си форма, която има, сравнен с един ангел, е нещо? Мислите ли, че сегашното тяло е нещо много благородно? От пъпа надолу то е една фабрика, в която има големи нечистотии. Благодарете, че всичките тези нечистотии са херметически затворени, ако те можеха да излизат на порите на човека, до човека не можеше да се седи. Един ден така трябва да станем, че в човека да няма нечисти материи. Как да се постигне това? Има известни закони.
Единствената врата 11 януари 1942 г., УС, София
 
 1. В човешката любов има две неща: Чистота и смирение. В ангелската любов има готовност и служение, а в Божествената Любов да се радваме на всичко, което Бог ни е дал.
Не съдете, но садете 25 януари 1942 г., НБ, София
 
 1. Човек, който не е чист, не може да пее добре. Всички онези певци, които не са чисти, изгубили са гласа си. Човек, който пее хубаво, той е морален;човек, който не пее, той не е морален;човек, който мисли, може да пее; човек, който чувствува добре, може да пее. Казвам: чистотата е едно условие за здравето, за мислите, за чувствата, едно външно условие. „Чистите по сърце ще видят Бога.“ Какво означава? Който види Бога, като види Бога, той ще придобие всичко.
  Силна Вяра, силна Надежда и Всесилна Любов 30 януари 1942 г., МОК, София
 
 1. Казвате:„Детска чистота“. Няма по-красиво нещо от чистотата. То е онази чистата мисъл, която е пълна с етерно състояние, тъйнареченото четвърто тяло. Дето цари светът остава прекрасен обект за наблюдение. Тогава човек ще почувствува, какво нещо е чистата радост. Да видиш че няма нищо криво, всички неща са хармонични, всичко наоколо ухае, трептят лъчите на слънцето и цветята, не виждаш никъде повяхнал цвят, не виждаш никъде прашинка. Всичките прашинки са на място. Въздухът е чист, земята долу е чиста, водата е чиста. Не може никъде да видиш и най-малкото петно, казва: „Каква е целта на живота?“. Целта на живота е да бъдем чисти! Чистота се изисква! Да имаш едно тяло чисто, да имаш сърце чисто, да имаш ум чист. През всичките пертурбации, които могат да стават, ти да не изгубиш образа на Бога, който живее вътре в тебе.
И пак пишеше 8 февруари 1942 г., НБ, София
 
 1. Всеки човек, който живее порочен живот, не може да види Лицето на Бога. В каквато и степен да са неговите прегрешения, той трябва да се очисти.
Великият път 22 март 1942 г., УС, София
 
 1. Някой път има стари хора не искат да живеят, искат да се самоубият. Казвам: ако някой път ви дойде на ум да се самоубиете, аз да ви дам един метод как да се самоубиете. Не търси револвера, но почни да гладуваш 5, 6, 8, 20, 30 дена. Тогава е възможно да поумнееш, да прецениш какво благо представлява животът.Пости и ще видиш дали ще искаш да се самоубиеш.Ти ще идеш от канарата долу да се хвърлиш или в кладенеца с главата надолу. Не, пости! Единственото „самоубийство“, което се позволява, е постът. Като постиш 40 дена ще прецениш какво нещо е животът.
Бъди верен! 5 април 1942 г., НБ, София
 
 1. На какво се дължи вътре вашето недоволство? Ненужните мисли, онези, нечистите мисли образуват една тъмна атмосфера, правят онзи тъмен свят, мрачен. Тия, обикновените желания, те хвърлят на сърцето друга атмосфера, и те затъмняват небето. Постъпките, и те затъмняват небето. И тъй, цялото небе е потъмнено, и умственото небе, и сърдечното небе, и физическото небе е помрачено. Ще очистим. Казваш: чисти мисли, да очистим небето. Като кажеш чисти мисли, да се изясни умственото небе. Чистите желания да изчистят сърцето и чистите постъпки навсякъде да изчистят,горе и долу да е чисто всичко.
[…] Любовта е, която чисти нашето небе Любовта е, която чисти небето на нашето сърце. Любовта е, която чисти небето на нашата воля, на нашата душа. Любовта е, която чисти небето на умствения свят. Любовта е, която чисти сърцето, Любовта е, която чисти душата. Тази Любов не е обикновена!
Великата възможност 15 април 1942 г., ООК, София
 
 1. Всяка една мисъл, която ви отклонява от правия Божествен живот, не е чиста мисъл, излиза от нечист източник. Всяко едно желание, което отклонява човека, излиза от някой нечист източник. Не да нямаш желание. Ние ще възприемем ония желания, които носят живот, ония мисли, ония чувства, които носят живот. Искаме в света да се премахне грехът. Грехът ние сме създали– то са нашите криви мисли, криви разбирания. Благодарение, че Бог е предвидил тия неща, които ще станат на земята. Човешкото тяло постоянно се изменя, сменя се материята във всеки 7 години, и от материята, която е била преди 7 години, нищо не остава. Като направиш една погрешка, след 7 години пак си чист. По един естествен път ще се очистиш, понеже, нечистотата е вложена вътре в самата материя.
[…] В слънчевата система няма друга планета, месечина, в която атмосферата да е така чиста, както на месечината, идеално. Небето ясно, чисто, никаква влага, никакви микроби, чисто небе навсякъде, тихо, спокойно, бури няма. Туй дето казват чистилище, то е месечината. Там ще ви пратят. Ако сте праведни, ще умрете и ще идете на месечината, ще се пречистите и после от слънцето ще идете на Меркурий, Венера, ще дойдете тук на Земята.
Настана денят 19 април 1942 г., НБ, София
 
 1. В какво седи добрата черта на детето? Децата са образ на чистота. Едно дете не може да направи пакост никому. Децата са емблема на чистота. Нямат никаква мисъл да направят пакост някому.
С любов 22 април 1942 г., ООК, София
 
 1. Ако не може да се справиш със своите слабости, ти си гол човек. Те и преди, Адам и Ева, ходиха голи, но понеже бяха чисти, и бяха облечени, светлина имаха. Друго зрение имаха. После видяха, че са голи.
  Сегашните хора виждат голотата повече. Ако един човек е чист, никога няма да обърне внимание на своята голота. Него занимават други работи. Или, ако е съвсем чист, ще издава*от себе си светлина, голотата ще бъде покрита. Хората издаваха в Рая светлина в себе си, която ги обличаше. Щом съгрешиха, светлината престана. Тогава явиха се линиите на тяхната голота.
[…] Казвам: няма по-лоша воня от един грешен човек. Най-хубавото ухание е праведният. Ако си грешен, започват от тебе да странят хората, ако станат мислите ти негативни, не са чисти чувствата ти, не са чисти и постъпките ти, хората започват да те избягват. Чисти мисли имаш, чисти чувства имаш – всеки човек се приближава.
Светлина, топлина и сила 29 април 1942 г., ООК, София
_________________
* (излъчва бел.съст)
 
 1. Невидимият Бог, още като мислиш, като говориш, като произнасяш първата дума, знае какво е в сърцето ти. Ще идеш при Него с всичката чистота на сърцето си, ще идеш при Бога с всичката чистота на душата си.
Три картини 6 май 1942 г., ООК, София
 
 1. Знанието трябва да се приложи. Да очистим мислите си, да очистим сърцето си, да очистим тялото си, това е задача. Да очистиш мисълта си, то не е процес за един ден, а е работа за един Божествен ден. Хиляда години са необходими.
Примирете се със себе си 13 май 1942 г., ООК, София
 
 1. За какво трябва да гладуваме и да жадуваме. Блажени, които гладуват. Кои гладуват? За какво? За правдата. Глад трябва да има само за правдата, тогава всичките неща ще се наредят;глад в света трябва да има за Божията Любов, глад трябва да има за Божията Мъдрост, три степени. Които гладуват за Любовта, то е Божественото, които гладуват за Мъдростта, то е Божественото, и които гладуват за Истината, то е Божественото. Този глад, ако не дойде човек, никога не може да се подигне. Ако не дойде гладът на Любовта, човек не може да се подигне;ако не дойде гладът за Мъдростта, човек не може да се подигне. ако не дойде гладът на Истината, човек не може да се подигне.
[…] Трябва да се освободите от всичките пороци на животните, които съществуват в нас. Правдата е мерило. Които гладуват за правдата. Правдата е единствената, която чисти човека.
[…] Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени, които гладуват и жадуват за Любовта, защото те ще бъдат наследници на новия живот, който идва на Земята от Бога.
Да ви оставя една хубава мисъл: пожелавам ви да имате чисти умове, чисти сърца, чисти души. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Гладуват и жадуват 17 май 1942 г., НБ, София
 
 1. Според мене една храна, която минава през много ръце, се опорочава. Най-чистата храна е да мине само през една ръка. Ако искате чист плод, вие сами трябва да откъснете. Щом друг го е откъснал, той е предал нещоо от себе си, ако мине през един, двама, трима, пет души, опорочава се; нещата са невидими, но се опорочават.
Новото в света 17 май 1942 г., УС, София
 
 1. „Любовтадълго търпи, благосклонна е.“ Търпиш, ден не си ял, два, три, четири, пет, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, четирийсет дена търпиш. Тук между вас има до десет дена търпение. На някои търпението на седмия ден изчезва, припадат. Един брат беше постил десет дена и на десетия ден припадна, не може да търпи. Що е десет дена постене? Една дървеница пости шест месеца, ако е за пост, повече пости от човека, шест месеца нищо не яде– светица.
Любов, вяра и надежда 24 май 1942 г., УС, София
 
 1. Трябва да се очистим от надрасканията на миналите поколения и миналите векове, защото човешкият ум е чист, човешкото сърце и чисто и човешката душа е чиста. Разчитайте на чистотата на вашия ум, която Бог ви дал, разчитайте на чистотата на вашето сърце, която Бог ви дал и разчитайте на чистотата на вашата душа, която Бог ви дал. Те са първите Божествени блага.
Координиране 27 май 1942 г., ООК, София
 
 1. Две чисти води като се съединят, не се опетняват. Една чиста и една нечиста като се съберат, се опетняват. Една чиста мисъл не може да опетни човека. Едно нечисто и едно чисто желание като се съберат, се опетняват. Една чиста и една нечиста мисъл като се съберат, може да те опетни.
[…] Сега искам да ме слушате! Аз не се занимавам с порядъка, който съществува в света. Аз не се занимавам с калта. Калта си е кал; прахът си е прах; растенията са растения; животните са животни и т. н. Занимавам се с онзи първоначален Божествен план, по който човек може да се създаде и да бъде чист, и чист да остане.
Всели се между нас 7 юни 1942 г., НБ, София
 
 1. Когато ние говорим за чистотата, разбираме, че доброто функционира. Чистият човек показва, че доброто функционира; нечистият човек показва, че доброто не функционира. Чистотата и добродетелта са два процеса, които едновременно вървят. Доброто премахва препятствията в живота, чистотата е, която държи човека в здравословно състояние. Чистотата държи в здравословно състояние неговия ум и сърце. Щом сърцето е нечисто, образуват се болезнени състояния в живота. Ако не сме чисти, всичко тръгва назад. Много пъти с нечистотата в живота се затваря пътят. Ако у тебе е чисто, че излиза ухание, всеки те приема. Ако от тебе излиза неприятно ухание, ти си песимист, нямаш една чиста мисъл, нямаш едно чисто желание. Под думата чисто желание разбираме да вземеш цигулката и да вземеш чист тон.
Най-малкото добро 10 юни 1942 г., ООК, София
 
 1. Аз турям две думи, които са мощни: чистота и святост, която произтича от светлината. В ума да има светлина, да бъде умът ми проводник на светлината;сърцето да бъде проводник на чистота. Щом човек има чистота и не е проводник, той започва да страда. Всякога страданията започват, когато човек не е проводник. Чистотата носи топлина. Чистотата без топлина, тя не е в действие,само когато чистотата има топлина, тя може да се приложи. Чистотата е, която се прилага.
[…] За две неща ние в света се нуждаем един от друг. За светлината, която носим в ума си и за чистотата, която носим в сърцето си. Сближението върви по два пътя: по пътя на сърцето и по пътя на ума. Всяка музика, която внася чистота в човека, е на място; всяка музика, която внася светлина, е на място.
[…] Та, на първо място за нас е чистотата. В чистотата ти няма да знаеш какво нещо е страданието, ще бъдеш винаги радостен и весел. Ще разполагаш с всичките средства за чистотата. Чистият е, който не страда! Под думата светлина разбираме никога да се не спъваш в живота си – то е светлина.
[…] Чисти по сърце. Чистотата е най-хубавото лекарство против всички болести. Светлина е най-хубавото лекарство за всички спорове, които стават.
[…] Та, казвам, турете сега: Чисти по сърце! Основният тон на живота се добива чрез чистотата, червеният цвят се добива чрез чистотата. Никога не може да добиеш червения цвят без чистотата. Щом не можеш да добиеш червения цвят, през целия живот ще бъдеш болен, лекарите няма да излизат от дома ти, нещастията няма да се отделят, ако нямаш чистотата. Чистотата е проводник на основния тон на червения цвят в света. Червеният цвят носи онзи материал, от който се съгражда животът. […] Божията любов щом докосне човека с най-малкия лъч, веднага внася светлина, веднага внася чистота и веднага внася сила в тялото. То е основният тон, червеният цвят.
[…] Щом си чист, ще се подмладиш. „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в царството Божие.“ Чисти по сърце.
[…] Търсете едно число, което съответствува на чистотата. Бъдете чисти, млади бъдете. Сега новото определение: Младост, чистота, която може да носи всичките възможности за развитието на човешката душа, това е младост, това е чистота. Казва: „Аз не мога да бъда чист.“ Не, може да бъдем. То е от основните качества.
Животът започва от чистотата! Без чистотата животът не може да се прояви. Не казвайте: „Аз не мога да бъда чист.“ Всички може да бъдем чисти, всички може да бъдем деца, да влезем в царството Божие. Всички може да възприемем Божията любов и да бъдем служители на Бога.
Чистотата е всякога възможна.
Чистотата 17 юни 1942 г., ООК, София
 
 1. Любовта се проявява в абсолютно чиста среда. В нечистата среда тя не се проявява. Дойдете ли до вътрешната любов, първото условие за проявата ѝе чистотата. Без чистота не можете да получите нито едно от благата на Любовта. Всички познават външната любов, но вътрешната малцина я познават. Кой може да напише едно любовно писмо, да отправи един любовен поглед или да каже една сладка дума? Само чистият по сърце може да отправи любовен поглед; и само чистият може да възприеме един любовен поглед. Нечистият е сляп за любовния поглед и глух за любовната дума. Чистият не се страхува от нищо – той е смел и решителен.
  Космичната Любов 28 юни 1942 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила
 
 1. С човешки неща в онзи свят никого не приемат. Там нищо нечисто не се допуща. Ще кажете, че Христос ви е изкупил с кръвта си. Кръвта на Христа не е нищо друго, освен Словото, изявено чрез Любовта, Мъдротта и Истината в своята пълнота. […]Какво представя светията? Той носи светлина за цялото човечество. Той се е родил чист и светъл, не е минал по пътя на обикновения човек, не е падал и ставал. Той е силен, защото е свързан с Бога.
Новата култура 1 юли 1942 г., СБ, РБ, Седемте езера, Рила
 
 1. Девствен човек считам, на който душата е чиста, на който умът е чист, на който сърцето е чисто. […]Един мъж опетнил една жена– то е заблуждение. Никой не може да опетни никого. Сам човек се опетнява, като мисли, че е опетнен. Аз казвам: Онзи, Който ме е създал, е чист и аз съм чист – служа на Него. Че от вън са ме каляли, нищо не значи. Калта е благословение от вън, отвътре е една болест. Калта отвън е богатство, а отвътре е сиромашия. […] За нас е важно ние да сме чисти. Нашите мисли са плод в Духовния свят; нашите желания, нашите чувства са плод в духовния свят. […] Умът и сърцето, това са най-големите благословения, които Бог дал. Сега само сърцето на човека е опетнено вътре, отвън е чисто. Умът отвън е опетнен, отвътре е чист. Ако човешкият ум би се опетнил отвътре, много време щеше да мине да се спаси човечеството. Сега понеже само погрешката е в сърцето, затова иде великото избавление, което наричат възкресение. Когато човешкото сърце се очисти, Бог ще влезе да живее в него. Казва: „Сине мой, дай си сърцето.“ В сърцето да влезе Бог да живее свободно. Той ще устрои нашите сърца, там ще бъде Раят. Ще видим всичката красота, която ще се отрази, тогава умът ни ще се зарадва. Сега търсим Рая. Раят е в сърцето.
Неделимото 5 юли 1942 г., НБ, София
 
 1. Любовта дълго време трябва да тече, да ни очисти вътре, да не разваля пътищата. Тази Любов е като водата. Ако тази Любов не минава да очисти човека, тази Любов не е онази, която ние търсим. От тази любов всеки един ще бъде като извор, дето ще дойдат като уморени пътници, да пият от тази вода.
Трите чаши 12 юли 1942 г., УС, София
 
 1. Има една светлина, която от Бога изтича. Тя е само за чистите души.
[…] Законът на Любовта трябва да бъде мярка. Редът, който съществува, той не може да се измени, този ред. В този ред не може да турим любовта. В мътната вода прясна вода не туряме. Чистата вода трябва да бъде отделена от нечистата, нищо повече. Чистата мисъл – отделена от нечистата. Чистата и нечистата не могат да живеят в нашия ум заедно. Човек е разделен – от пъпа надолу той е в ада, от пъпа нагоре той е в Рая. Както е в растенията. Всичките нечистотии от пъпа надолу се намират. Горе, и там има нечистотии, но вече Божествен свят. Човешкият живот, и той е разделен. […] Рекох: Любовта е границата между тъмнината и светлината, между омразата и любовта.
[…] Ако постиш, за да се усилиш, да се побориш малко с глада, може 10, 20, 30, 40 дена е достатъчно. Като се бориш, да видиш колко си силен, след 40 дена ще имаш хубав извод. Тогава ще видите, че човек може да живее в света, както Бог изисква.
Законът на Любовта 15 юли 1942 г., ООК, София
 
 1. Всичко онова, което Бог създаде, е чисто! Всичко, което е нечисто в себе си, не е Божествено. Първото нещо: избягвайте нечистотата, в каквато и форма да е!
Единствената нишка 19 юли 1942 г., УС, София
 
 1. В какво седи устойчивостта на човешкия характер в нас? Докато мисълта е трезва и чиста, той във всяко отношение е здрав. Много рядко главоболие ще има. Ако мисълта не е чиста, често главоболие ще има. Ако сърцето е чисто, никога няма да усеща стягане на гърдите. Ако желанията му стават лоши, веднага ще започне да го стяга нещо.
Заслужава да прави добро 22 юли 1942 г., ООК, София
 
 1. Имате понятие за човешкото сърце, много криво понятие. Малко християни съм срещал, които имат ясна представа за сърцето. Казват:„Нечисто е сърцето“, че е нечисто, нечисто е, но туй не е голямото зло на сърцето. В сърцето на човека са вложили най-голямото богатство. Всичкото злато, което има, е вътре, окаляно е отвън. Че е оцапано, оцапано е,ако се очисти, е чисто. Самите материали са здрави, няма нищо калпаво. Отвън е оцапано, трябва да се изчисти. Външно животът на човека е позлатен. Нечистото сърце ако не се чисти, златото не излиза – затуй човек страда. Като се очисти, иде Божественото благо, казвате: „Не е добро сърцето“, ако не е добро, защо Господ казва: „Сине мой, дай си сърцето си.“, Господ казва: ще очисти греховете отгоре, ще очисти сърцето. В сърцето е вложен капитал, който отгоре е оцапан, златото и всичките хубави работи са оцапани. Бог казва да Му дадем сърцето, за да го очисти. Бог вложил най-хубавите работи в него, затуй сега трябва да го очистим.
Добро, справедливост, разумност 26 юли 1942 г., УС, София
 
 1. Радвайте се, ако, наистина, живеете добре; но, ако животът ви не е достатъчно чист, благодарете на условията и на съществата, през които той минава, за да се пречисти. Земният живот на човека прилича на мътна вода, която минава през земните пластове и се пречиства. Пластовете, през които минава този живот, са неговият ум, неговото сърце и неговата душа. Като мине през тях, животът на човека се пречиства и излиза във вид на чист извор, от водата на който се ползуват всички живи същества – растения, животни и хора. Колкото е по-чист изворът, толкова радостта на разумните същества е по-голяма. Ако изворът е нечист, те казват: Този живот не е добър, още трябва да се пречиства. Казват за някого, че мислите му не са чисти. За друг казват, че чувствата и желанията му не са чисти. Това показва, че умът, сърцето и волята на дадени хора, като филтри на живота, не са изпълнили добре службата си. Както хората се хранят от плодовете на дърветата, така и много по-долностоящи и по-високостоящи [същества]от човека се хранят от неговите мисли и желания. Както плодовете на дърветата влизат като съставна част в човешкия организъм, така също мислите, чувствата и постъпките на човека влизат като съставна част в организмите на други същества.
Ценни добродетели 5 август 1942 г., СБ, РБ, София
 
 1. Често хората се запитват, какъв е смисълът на човешкия живот. Отговорът е прост: човек живее, за да си изработи права и чиста мисъл, да облагороди сърцето си и да усили волята си. Чистата и права мисъл изключва всякакви тревоги и безпокойства.
  Смисълът на живота20 септември 1942 г., СБ, РБ, УС, София
 
 1. Набожна дума е онази, която е абсолютно чиста. Мъчно човек може да говори набожно. Има думи, които са толкоз оцапани, щото никаква набожност нямат тия думи. Вие казвате аз. Знаете ли колко оцапана дума е аз? Ами знаете ли думата любов колко е оцапана? Тя е почти най-оцапаната дума. Щом почнеш да говориш за любовта, разбират това, което не е. Аз толкова дълго време съм чистил думата любов на български, и още не съм я очистил. Ако езикът на един народ не може да се очисти, не може да се въздигне. В българския език най-чистата дума е благост. Като кажеш благ, няма какво да мислиш друго, а като кажеш любов, какво ли не мислят хората. […]Когато тялото стане абсолютно чисто и свободно от всички болести, може да влезе Духът Божи и да живее. При сегашните условия размътен е умът ти, постоянно – по десетина пъти се изменя умът и ти казваш, че Господ живее в теб. Казва:„Трябва да имаме ясна представа върху вътрешната чистота на ума и сърцето.“ Бог не пребъдва без чистота на ума и сърцето, Христос казва: „Ако Бог пребъдва във вас, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.“
[…] Светът, в който отиваме, се нуждае от нашите чисти тела, от нашите чисти умове. Бог се нуждае от чистота! Не трябва да бъдем чисти за хората, а чисти за Бога.
[…] Трябва милиони хора да измрат, да изтече кръвта, и тази кръв служи за очистване греховете на хората. Хората трябва да измрат по единствената причина за умиване на греховете. Както е потребна водата, да се изперат дрехите, както е потребна водата, за да се полеят цветята, така по някой път, ако вършим малки престъпления, има нужда от кръв за чистене. Понеже престъпленията са големи, милиони хора трябва да измрат, за да се очисти от престъпленията, да може да живеем. Всичките хора, които измират, стават изкупление за миналите престъпления. Трябва да знаете, че вашите деди и вие, каквито престъпления сте направили, ще дадете доста кръв, докато се очистите. Страданията показват, че доста кръв трябва да се даде за очистване на престъпленията.
Бъдещата религия ще даде известни знания, да знаем как да се държим хигиенично, да дишаме дълбоко. Дишането е процес на чистене, яденето е процес на чистене. Ти, като ядеш, внасяш храна, която очиства; ти, като мислиш, и то е процес на чистене. Като работиш, като обичаш, и то е процес на чистене. Ние сме още в процеса на чистенето, едва за в бъдеще ще започнем да живеем, ще вкусим от плодовете, които сега образуваме.
Да работим с радост 18 октомври 1942 г., УС, София
 
 1. Трябва да разбираме какво нещо е святост в живота. Всичко онова, което Бог е създал, да седи на една висота, на една чистота. Нещата са престъпни само когато стават без Любов, без Истина, без знание.
Животът е по-драгоценен 15 ноември 1942 г., НБ, София
 
 1. Под думата красивчовек аз разбирам един чист човек, защото само чистотата носи красота. Без чистота красота няма. Под думата красивчовек аз разбирам чист човек. Под думата чист човек аз разбирам разумен човек, добър човек и силен човек. За мене чистият човек е разумен човек. Всяко нещо, което го прави, [го прави] без оглед на каквото и да е користолюбие.
Връзване и развързване 29 ноември 1942 г., НБ, София
 
 1. В човешката хигиена, в чистотата е здравословното състояние. Забележете, че ония хора, които се носят чисто, са здрави; oнези хора, които не се носят чисто, винаги боледуват. Винаги се стремете да бъдете чисти. Чистотата е условие, което природата изисква. После, стремете се дрехите да бъдат чисти. Ако влезеш в едно нечисто място, добиваш едно ухание и изгубваш своето настроение. Всякога дрехите ви да бъдат чисти, да има едно хубаво ухание. За туй е хубаво човек да се грее на слънцето, да изчезне миризмата. Слънцето доставя ухание.
  Правилна мярка 4 декември 1942 г., МОК, София
 
 1. Да ви кажа, три неща са съществени за живота за бъдеще, туй трябва да го знаете: чистота на мислите, чистота на чувствата ни и чистота на душите ни, на волята ни. Казва:„Трябвада се молим“. Една молитва, ако умът не е чист и сърцето не е чисто, тя до тавана не отива. Ние, с нашите молитви, с цапаните мисли – ние цапаме дрехата на Бога. Казва: „Да се моли човек“, най-първо, за да се моли, трябва да бъде чист. […] Сега за една седмица турете в ума си: чистота на ума. Цяла една седмица сутрин като станеш поне за пет минути да изхвърлите и да няма нито едно противоречие в ума.
Весели лица 9 декември 1942 г., ООК, София
 
 1. Чистите мисли, чистите чувства, чистите постъпки са броня, за да ни пази от ненужни страдания. В този свят чистотата е броня. Чистата мисъл е броня, чистото сърце е броня, чистата душа е броня. Светът не е още организиран. Той сега се организира. Някои хора може да ни причиняват страдания, без да искат.
Усмихвай се 13 декември 1942 г., УС, София
 
 1. Пратени сте на Земята да добиете едно от нейните качества. Другояче защо човек ще дойде на Земята? Бог от тази Земя извади онази есенция, най-чистата материя, и създаде човешкото тяло, което отговаря на всичките части на Земята. Има нещо в човека, което отговаря на цялата Земя.
[…] Като гледам, някои стари казват: „Побеля ми главата.“ Мене не ме интересуват твоите бели коси, но ме интересува чисто ли е сърцето.
С Благодат и Истина 24.I.1943 г., НБ, София
 
 1. Не е възможно да живеем един чист живот без Любов. Хора без Любов винаги живеят един нечист живот. И целият свят да се събере, не може да ме убеди в противното. Хора с Любов живеят чист живот.
Любов без закон 31 януари 1943 г., УС, София
 
 1. Човек трябва да разбира законите на въздуха. Постоянно трябва да го приемаме, за да пречиства кръвта ни. Защо ни е въздухът? Да пречисти кръвта ни. После необходима е светлината, която влиза в очите ни, за пречистване на нашите мисли.
[…] Без чистотата човек не може да приема Божиите блага. Бъдете чисти и свети. Писанието дава две неща: чисти на физическия свят и свети в Божествения свят. Бог е свят, ние сме чисти; чистотата е контраст на светостта.
Най-сигурното място 7 февруари 1943 г., УС, София
 
 1. Мътните и бистрите очи са две състояния. Бистрите очи показват, че атмосферата на душата е чиста,амътните очи показват, че много мъгла има, доста пара.
[…] Под думите: разбрана любов аз разбирам Любовта чиста, такава, каквато е излязла от Бога така, както е излязла от Първия извор. Ако я приемеш Любовта такава, то ти се повдигаш, а инак слизаш, и остава в тебе любовна кал и много мъчно се чисти любовната кал.
Плодовете на Любовта 21 февруари 1943 г., УС, София
 
 1. Някои ще постят, да бъдат приети в Онзи свят. Не е добре да се пости безразборно,ако постът има за цел да усили вярата, има смисъл. Не да пости човек, за да икономисва, да стане богат – този пост не е на мястото си. Не измъчвайте тялото си! Някой яде много, измъчва тялото си и това не е на място.
Приятни на Бога 21.II.1943 г., НБ, София
 
 1. Като ме слуша Господ да види, че говоря тъй, както е, не само да говоря, но и да правя. Няма по-хубаво нещо, да бъдем чисти като Бог. Ние да бъдем чисти, пък Бог е свят. Чистотата е за нас, а светостта е за Бога;както Бог е свят, ние да бъдем чисти. И Той в своята святост, като освети водата, да види, че ние сме чисти. Тази светлина, която излиза от Него, показва, че водата е чиста. Да бъдем чисти по ум, чисти по сърдце и чисти по дух.
Път за свобода 24 февруари 1943 г., ООК, София
 
 1. Чистотата е вътрешната страна на доброто. Красотата е външната страна на доброто, а пък разумността, това е приложение на добро. Доброто като чистота можеш да го приложиш навсякъде. Доброто като красота можеш да го приложиш навсякъде. […]Доброто на Земята е плътно. В Духовния свят е чисто, в Божествения свят доброто е красиво.
Добро и зло 26 февруари 1943 г., МОК, София
 
 1. Гладът в известен смисъл е един от великите подтици на Земята за работа. Човек, който не е гладувал, няма тласък. Глад има физически, глад има духовен. Ако не знаеш как да гладуваш, ще образуваш ад в себе си,ако знаеш как да гладуваш, да използуваш глада, ще създадеш Рай в себе си.
Мъдростта съгради 28.II.1943 г., НБ, София
 
 1. Не оставяй да гладуваш, да мъчиш тялото си и да мислиш, че като гладуваш, ще станеш светия. С гладуване не се става светия. Постът е метод за уякване на разумната воля на човека. Дотолкоз, доколкото постът може да уякчи нашата воля, да постъпваме разумно, този пост е намясто. Туй, което отслабва физически, умствено и сърдечно човека, такъв пост не е намясто. Като ядеш, благодари. Благодари на Онзи, Който ти е дал тия плодове – грозде, ябълки, круши и т.н. Благодари и на тях.
На място 17 март 1943 г., ООК, София
 
 1. Може да задържа хубавото за себе си, но това, което иде от Бога, всичко е чисто. Най-първо, аз не се нуждая от човек слаб, аз не се нуждая от похвалите на хората. Аз се радвам на един човек, който ме хвали, понеже си чисти езика. Той като ме хвали, неговият език се чисти. Като ме хвали, неговият ум се чисти;като ме хвали, неговото сърце се чистик;като ме хвали, подмладява се душата му, като ме хвали, силен става духът му. Аз се радвам на туй, което е придобил и аз, за да се подмладя, започвам да хваля Господа. Не искам да хваля хората. Аз като искам да се подмладя, хваля Господа.
Да се родите изново 13.VI.1943 г., НБ, София
 
 1. Не можеше Христос да не мине по този път, понеже носеше греховете на цялото човечество. Бог отвърна Лицето Си от Него. Трябваше да се очисти Христос, трябваше да се освободи от туй тяло, да се освободи от греховете на хората и тогава да види Лицето на Бога. […]Много ангели изгубиха своето положение в Небето, само за една малка нечистота. Изпъдиха ги за милиони години!
Създаде Небето и Земята 20.VI.1943 г., НБ, София
 
 1. В съвременния християнски свят християните направиха една погрешка, казват:„Кръвтана Христа ни очисти от всичките грехове”, но ако след като ни очистил от греховете, пак правим грехове, пак трябва да ни чисти. Ако употребяваме кръвта само за чистене на нашите грехове, какъв смисъл има кръвта? Ако употребим кръвта на Христа, за да създадем в нас хубави мисли, желания и постъпки, да създадем един благороден живот – разбирам тогава. Но да употребим кръвта на Христа само за чистене на нашите грехове, то е неразбиране на онзи велик закон, който съществува в света.
Найразумният акт 23.VI.1943 г., ООК, София
 
 1. Този свят, в който живеем, е свят на плътта, той е за пример, не е лош. От този свят трябва да минем към Божествения свят, в света на чистотата.
Четирите струни 11 юли 1943 г., УС, София
 
 1. Писанието казва:„Даида да си почина.“ Няма по-хубаво нещо да спиш, когато си чист, но няма по-лошо нещо да спиш, когато си нечист – тъй седи въпросът. Истината е там: да спим с чисти мисли, да спим с чисти чувства и чисти души. Когато сме нечисти, да бъдем будни, да изправим погрешките, за да можем вкъщи да си починем.
Закон и свобода 25.VII.1943 г., НБ, София
 
 1. Туй, което за мен е чисто, и за вас да бъде чисто. В даден случай и чувствата ми трябва да бъдат чисти. Аз искам и постъпките ми да бъдат чисти,когато са чисти, аз се усещам радостен. Радостта произтича от чистите мисли, чистите чувства и чистите постъпки.
Основа за Вечността 28.VII.1943 г., ООК, София
 
 1. Всяка мисъл, която е на земята, трябва да се чисти.
[…] Тази материя, с която сме облечени ние, и дванадесет кила чиста материя няма. Те са мазнини, които са подложени на разни болести, главоболие, коремоболие, всички болести може да изучавате, да оставим болките. Те са неща от осем хиляди години. Натрупване на една материя, която дошла от съвсем друг свят. Болестите се дължат на една материя, която няма нищо общо със земния живот, затуй Бог тази материя ще изхвърли от света и прави Ново небе и Нова земя. Новото небе е свързано и трябва да изхвърлите старата материя. Онези от вас, които носите стара материя, вие ще идете заедно с нея, ако не се съблечете, вие ще идете с нея.
Новото в живота 22 август 1943 г., СБ, София
 
 1. Природата не търпи крайности. Тя не позволява нито много да постиш, нито да преяждаш. Постът се позволява само като почивка, като метод за каляване на волята, а не за въздържане. Който има здрав стомах, е магнетичен, разположен човек. Симпатичната нервна система у него е в хармония с мозъчната система. Човек се храни не само с хляб и вода, но още с въздух и светлина.
[…] Aко питате, какво нещо е душата, ще знаете, че тя е единствената сила в човека, която никога не се отказва от доброто, никога не греши и не прави престъпления. Душата запазва завинаги своята чистота. Тя не може да се петни, понеже не греши. Грехът и престъпленията са достояние на ума и на сърцето, но никога на душата.
[…] Сърцето и умът могат да допуснат нещо нечисто и нездравословно в себе си, но душата – никога. Влезе ли нещо нечисто в нея, тя казва: „Скоро навън!“. Значи, три неща в човека не се лъжат: стомахът, душата и духът, който го ръководи. Радвайте се и благодарете, че има във вас трима, които следят, какво възприемате и ако не го одобрят, изхвърлят го навън.
Гласът на душата 23 август, 1943 г., СБ, София
 
 1. Ако има нещо, което трябва да даде на Бога, това е сърцето. Казано е:„Синемой, дай ми сърцето си!“. Като изчисти сърцето на човека, Бог иска ума му и най-после – душата му. Той ще ги очисти, повдигне, обогати и ще ги върне на човека стократно обогатени. Следователно, не се страхувайте от Бога, но уповавайте на Него и поверявайте Му се като на свой Велик, Любящ и Благ Баща.
Единствената сила 29 август, 1943 г., СБ, София
 
 1. Езикът на съвременните хора не е още пречистен. Много думи имат лошо значение. Те не отговарят още на името„културни“, което се дава на някои народи. Както източните, така и западните народи трябва да работят върху езика си, да го пречистят.
[…] Да възприемеш Любовта за себе си и да я запазиш чиста, както излиза от Бога, това наричаме Любов. Да предадеш Любовта на ближните си така чиста, както си я приел, това наричаме обич. Ако при приемането и предаването на Любовта внесеш известна нечистота в Нея, ти се натъкваш на нещастия. Обаче, ако и в двата случая я запазиш чиста, както си я приел, ти се ползваш от Божието благословение.
[…] Чрез блаженствата човек се пречиства и подготвя за възприемане на Любовта. Блажени сте, ако възприемате и предавате правилно Любовта, блажени сте, ако вършите Божията воля.
Блаженствата 5 септември, 1943 г., СБ, София
 
 1. На Земята е невъзможно да живееш в абсолютна чистота. Защо? Защото приемаш чист въздух, задържаш го известно време в себе си и го изхвърляш навън нечист. Приемаш чиста вода, която след време изхвърляш нечиста.
Хармония в живота 10 септември, 1943 г., СБ, София
 
 1. Животът на съвременните хора е изопачен. Кой го изопачи? Падналите ангели и хората. Ангелите започнаха да го изопачават, а хората завършиха този процес. Бог е решил да изправи света, да го изчисти, затова допуща страданията, като процес на чистене. Пречистването става чрез тялото, чрез ума и чрез сърцето. Страданията на тялото са най-големи, на сърцето – по-малки, а на ума – най-малки.
Не се страхувайте от страданията, но радвайте се на всичко, което иде да ви изчисти. […] Изменете посоката на движението си, която води към стария живот и следвайте новата посока на любовта. Тя е път към Изток, дето цари абсолютна чистота. Ще кажете, че човек трябва да се чисти, да придобие поне частична чистота. Не частична чистота, но абсолютна чистота е нужна на хората! В новия път на живота ще има и драма, и комедия, и трагедия, но не като тези на стария живот.
Пътят към изток 12 септември 1943 г., СБ, София
 
 1. Какво прави котката, като влезе в един дом? Първо тя започва да се умилква около господаря, господарката, сина и дъщерята; после седне на полата на домакинята и, ако тя не я бутне, започва да преде. С това тя иска да каже:„Чистота е нужна на хората! Каквато работа предприемат, да бъде всичко с любов и постоянство, с чистота и безкористие“.
[…] Изкуство е да знаеш, как да пиеш вода. Школа е нужна за това. Някой вдигне чашата с вода, приближи я до устата си и наведнъж я изпие. Така не се пие вода. Ще вземеш чашата с водата, ще я погледнеш, ще я приближиш до устните си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася Божественото благо в човека. Ще приемеш водата вътрешно, за пречистване. Съвременните хора правят водни бани външно, но резултатът им е слаб. Ако човек не прави редовно, всеки ден по три пъти – сутрин, на обед и вечер по една вътрешна баня с чиста вода, не може да разчита на никаква хигиена.
Четирите правила 3 октомври, 1943 г., СБ, София
 
 1. Божественият свят е чист, никой не е в състояние да го опетни. Човешкият свят е нечист и трябва да се пречисти. Мъчно се чистят човешките мисли и чувства, затова хората страдат. Бог поглежда към тях, не ги съди, но тихо им нашепва:„Очистете света, в който живеете!“
  Трите свещи6 октомври, 1943 г., ООК, София
 
 1. Човек умира от нечистотиите на микробите. Микробите на безлюбието умъртвяват човека. […]Главоболието, коремоболието се дължат на микроби, които рушат човешкия организъм. Защо го разрушават?Защото мислите, чувствата, постъпките на човека не са чисти. Тази нечистота прави и кръвта нечиста. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, никакви болести не го нападат. В чистотата се крие хигиената на живота! Можем ли да живеем в чистота? Може, воля се иска за това.
Вечно подмладяване 10 октомври, 1943 г., НБ, София
 
 1. Често хората се питат, къде отива човек, като напусне Земята. При Бога ли отива? Де ще отиде и как ще го приемат, това се определя от земния му живот. Както е живял на Земята, такъв ще бъде животът му и в другия свят,ако някой е водил нечист живот на Земята, като отиде в другия свят, няма да го приемат в чистите апартаменти, но ще го пратят на баня да се изчисти. Като излезе от банята, ще го подложат на Огън от 50 милиона градуса топлина, да изгорят в него и последните нечистотии и да светне. Ако главичката на една карфица се постави на този Огън, всичко около него ще изгори. ТозиОгън е нужен, за да унищожи всички вредни елементи, всички паразити, всичко нечисто и да остане само Божественото, на което може абсолютно да се разчита. В света няма по голям Огън от Огъня на Любовта. Който люби, той е минал през Огъня на Любовта; той знае, какво значи огън от 50 милиона градуса. Този огън съгражда, а не руши.
Двата пътя 10 октомври, 1943 г., УС, София
 
 1. Доброто и Божественото постепенно ще се проявят в човека. Затова са нужни условия. Първото условие е чистотата. Без чистота никой не може да влезе във великото училище на живота.
Умен, добър и силен 13 октомври, 1943 г., ООК, София
 
 1. Днес голям процент от хората умират от преяждане и от пресилен труд за осигуряване на прехраната. Те ядат бързо, не правят подбор в храните. Това изтощава и разстройва организма. Малък процент от хората умират от други болести. […]Който не яде с любов, сам се излага на страдания. Който яде бързо и преяжда, сам се излага на страдания. Според една статистика, 95% от хората страдат от преяждане, от недоволство. Те ядат и не благодарят – все намират нещо, от което са недоволни: яденето било пресолено, постно; хлябът бил твърд или недопечен. Хигиената на яденето изисква от човека да благодари за хляба и за яденето, които му се дават. Не съм срещал човек, който да благодари на Бога за всичко, което му е дадено. (Едно хигиенично правило е – човек трябва да благодари за хляба, който му е даден.)Който не благодари, всякога ще се натъква на лош хляб и на лошо ядене, в това няма никакво изключение. Подобното подобно привлича. Любовта привлича хубавото, красивото, чистото, а безлюбието – лошото, нечистото. Когато хората грешат, яденето им е лошо; когато хората се бият, яденето им е лошо. […] Който иска да служи на Бога, сам трябва да се заеме да очисти своя храм.
Синовно отношение 17 октомври, 1943 г., УС, София
 
 1. Хората, изобщо, не обичат нечистите работи. Добре е това, но те трябва да се пазят еднакво и от външната и от вътрешната нечистота. Любовта не търпи никаква нечистота. Тази е причината, дето влюбените обичат да се мият и чистят; те се обличат хубаво, с чисти дрехи; пишат си писма на бяла или розова хартия, с красив почерк. Ще кажете, че това са глупави, младежки работи. Не е така.
[…] Ще измиете лицето, ръцете и краката си три пъти; ще облечете нови, чисти дрехи, ще обуете нови обувки и така ще влезете в Божествения свят. Ще внесете в ума си чисти, светли мисли, в сърцето си – чисти, благородни чувства и така ще влезете в Божествения свят. […] Ще измиеш ума си с най- хубавите мисли, чисти мисли, чисти желания.
[…] Какво значи да любиш. Да предадеш Божиите блага някому така чисто, че да не ги опетниш.
Плодовете на Духа 24 октомври, 1943 г., УС, София
 
 1. Храната, както и благата, които идат от невидимия свят, трябва да минават през чисти ръце. Хлябът, водата, въздухът трябва да бъдат чисти. Ако всички хлебари и търговци бяха чисти, друг порядък щеше да има в света. Сега навсякъде се натъквате на нечистота. Какво може да излезе от един нечист свят, какъвто е сегашният? Нищо друго, освен противоречия. […]Когато умът и сърцето имат нужната чистота, и волята действува добре. Ако умът и сърцето не са чисти, волята е слаба и неразумна. Когато умът се озарява от Божествената светлина, а сърцето – от Божествената топлина, волята се изявява с всичката си сила и мощ и разумно ги използува. Който живее в Божествената светлина и топлина, пречиства кръвта си и се освобождава от всякакво нервно разстройство. Ако не приемаш правилно светлината и топлината, сам се натъкваш на различни болести.
Новото начало 31 октомври 1943 г., УС, София
 
 1. Преди години дойде при мене един беден човек, да иска хляб. Казва ми:„Ще умра от глад, шест часа гладувам, хапка не съм турил в устата си“.
– Не се страхувай, няма да умреш от глад, ние правим опити, постим по 24 часа, по два, по три и повече деня. Някои постят по десет и повече дни, нито вода пият, а ти не си ял само шест часа и казваш, че ще умреш. Чрез поста човек усилва волята си и се освобождава от страха, че ще умре от глад. Гладът лекува. Ако боледуваш от ревматизъм или от друга болест, можеш да се лекуваш с глад. Трябва да ти е приятно, че гладуваш. Гладът пречиства тялото, порите се отварят, и дишането става по-дълбоко. Гладът внася повече светлина в ума. Още от старо време хората се лекували чрез глад. Сегашните хора се страхуват от дълъг пост, затова препоръчват повече да се яде. И яденето не е лошо, но приятно е да срещнеш човек на 80 – 90 годишна възраст, бодър, със светъл ум, с любещо сърце. Той е запазил своята бодрост, благодарение на умерено хранене.
Ценни неща 31 октомври, 1943 г., НБ, София
 
 1. Чиста е мисълта на Бога. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля.
  Съществуват три чисти неща: Божията мисъл, Божията Любов и Божията Истина.Без Божията Любов, без Божията Мъдрост и без Божията Истина не съществува чистота!Без тях няма обнова, никакво подмладяване не може да става; без тях няма знание, няма безсмъртие. Безсмъртие съществува в пълната Любов, в пълната Светлина, в пълната, абсолютна Свобода. Да бъдеш безсмъртен, това значи, да запазиш ценното, което си придобил в живота. Безсмъртният има определено отношение към Бога. Той е Негов съработник. Откаже ли да работи с Бога заедно, той слиза в долината на смъртта, дето нещастията се редуват, както денят и нощта.
[…] Когато говоря аз за Любовта, подразбирам процесите, които ни чистят. Без Любов ти не може да се очистиш, без Мъдрост ти не може да се очистиш, без Истина ти не може да се очистиш – Те обновяват.
Еднакви отношения 3 ноември, 1943 г., ООК, София
 
 1. Като ядете плодове или друга храна, спазвайте правилото, никога да не си дояждате или никога да не преяждате. Това се отразява здравословно върху човека. Ако искаш да живееш повече време на Земята, не си дояждай. Нека остане в тебе желанието още да хапнеш. […]Здравето зависи от правилното хранене. Някои майки грешат, като карат децата си да ядат по три-четири пъти на ден. Така децата заболяват и стават лениви. Казвам: какъвто е законът за физичното хранене, такъв е законът за умственото и сърдечното хранене. Никога не пресищайте ума си с излишни мисли. Никога не пресищайте сърцето си с излишни чувства. Умът и сърцето всякога трябва да остават поне малко гладни, да не си дояждат, нито да преяждат. […]Яж и не преяждай. Гледай и не преяждай. Слушай и не преяждай. Винаги замествай грозното с красиво. Никога не оставяй грозното да взима надмощие над красивото.
Добрата дума 5 ноември, 1943 г., МОК, София
 
 1. Казано е в Писанието:„Синемой, дай ми сърцето си.” Защо Бог иска сърцето на човека? Защото то е работило най-много и се окаляло. Бог иска сърцето на човека, за да го очисти.
В Негово име 14 ноември, 1943 г., НБ, София
 
 1. Досега съм срещнал само един човек, който се отличаваше с голяма чистота. Колкото и да биваше кално навън, обувките му бяха винаги чисти. Той стъпваше леко, много внимателно. Пръсне ли малко кал на обувките му, веднага вадеше парцалче от джоба си и изтриваше калта– това е добър навик. Ако той постъпваше толкова внимателно със своя ум и сърце, да ги поддържа в абсолютна чистота, щеше да изработи отличен характер. Той чисти обувките си, но не може да чисти ума и сърцето си.
Доволен и благодарен 19 ноември, 1943 г., МОК, София
 
 1. Дивак значи, див, девствен, чист. Дивак означава чист човек. Според вас диваке прост човек, невежа, който ходи натук-натам, зяпа – човек без обхода. Не е така. Дивак е ценна дума, като златото, но окаляна отгоре. За да се види истинското ѝсъдържание, трябва да се очисти, да се махне оцапаната ѝ дреха. Днес много думи са окаляни, трябва да се очистят, да се махне калта. И думата любов е оцапана. Под любов ние разбираме едно, а хората – друго. Кажеш ли една окаляна дума, първо ти ще я очистиш.
  Обикновени и необикновени процеси 24. 11. 1943 г., МОК, София
 
 1. Много е работило човешкото сърце, затова се е оцапало. Това не се вменява в грях на човека, но работа се иска от него, докато се изчисти. Бог иска сърцето на човека, като търси начин да го изчисти. Както шофьорът се интересува от своя автомобил, преглежда частите му да са в изправност, и всеки ден го чисти, така и Бог работи върху човешкото сърце, да го очисти и укрепи. Какво ще стане с яденето, ако го държиш 24 часа в некалайдисан меден съд? Ще стане отровно. Така стават отровни и човешките чувства, като минават през неговото нечисто сърце.
Три важни неща 28 ноември,1943 г., НБ, София
 
 1. Бог казва:„Синемой, дай ми сърцето си!“ Защо иска сърцето, а не ума? Защото сърцето е работило много, поизцапало се е и днес трябва да дойде някой да го очисти. Само Бог може да очисти човешкото сърце и да го напълни.
  […] Човешката любов е на мястото си като човешка, Божията Любов е на мястото си, и нищо не може да я измести. Човешката любов е мътна вода, която се пречиства само от Божията Любов. Очисти ли се от утайките и калта, човешката любов се повдига. Не е страшна калта във водата, защото тя е примес, не е нейна съставна част. Както се пречиства водата, така се пречиства и човешката любов, а именно, по пътя на ума и на сърцето. Умът се пречиства чрез светостта, а сърцето – чрез страданието. Казват за някого, че е свят човек, а за друг, че е чист. Светият човек е умен, а чистият – добър. Не смесвайте светостта с чистотата. Светлина има в ума, чистота – в сърцето. Добрият работи с чисти, звонкови монети. Той никога не дава фалшивите монети за истински. Ако в ръката му попадне фалшива монета, той никога не прави опит да я прокара.
[…] Като говоря за нечистото, никого не съдя. Естествено е, че който е слязъл на Земята и работи, все ще се окаля. Това е в реда на нещата, но облечи работната си дреха, че и да се окаляш, да има какво да облечеш. Ще съблечеш работната си дреха и ще облечеш чиста. Кога? Когато свършиш работата си.
[…] Човешката любов е обвивка на Божията – така тя запазва нейната чистота.
[…] Христос казва: „Не съдете, да не бъдете съдени.“ Не съдете нито човешката, нито Божията Любов. В човешката любов ще минете през разочарование, смърт, раждане и прераждане. В Божията Любов ще разберете смисъла на стиха: „Това е живот вечен, да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.“ За оня, който носи Божията Любов в себе си, е казано: „Роденият от Бога грях не прави.“ Той излязъл от областта на смъртта и влязъл в областта на вечния живот. Божията Любов прави нечистите неща чисти, а човешката оцапва чистите.
[…] Човешката любов е мътна вода и който знае процеса, може да се пречисти. Погрешката на човешката любов е, че има кал. Тази кал не е проникнала в съставните части на водата, тя е само премесена.
Човешка и Божествена любов 28 ноември, 1943 г., УС, София
 
 1. Казват за някого:„Лош е тоя човек“. Не се произнасяй толкова бързо,пази чистотата си. Думата лош е кал, която цапа и теб, и него. Какво ще направиш, ако ти дадат една окаляна златна монета? Ще я измиеш. […] Сам по себе си, човек е златна монета, отвън е нечиста, отвътре чиста. Грешката е в теб, който туряш лошия човек в ума си. Не бързай. Първо го окъпи, лъсни го и тогава го тури в ума си. Знай, че съдържанието му е чисто.
Най-голямото изкуство 3 декември, 1943 г., МОК, София
 
 1. Какъв трябва да бъде хлебарят? Здрав, чист, без недостатъци. Той трябва да се отличава с външна и вътрешна чистота. Казваш:„Моята снаха меси хубав хляб“. Дошла ли е тя до абсолютната чистота? Външната чистота е символ на вътрешната – на чистотата на мислите и на чувствата. Външната чистота е символ на вътрешната чистота на въздуха, на водата и на хляба. Външните работи зависят от вътрешните. […]Външната чистота е емблема на вътрешната чистота, на мисълта.
Благата в живота 8 декември, 1943 г., ООК, София
 
 1. Не разваляйте Божията чистота, която е внесена в душата ви. Единственото нещо, което човек трябва да пази в живота си, е Божествената чистота. Тя седи в душата на човека. Тази чистота, докато ти я пазиш, ти си човек. Щом тази чистота се измени, ти изгубваш своята човещина. Тогава Господ казва:„ДушатаМе мрази.“ Кой мрази? Бог мрази в нас нечистотата, онова, което не е свойствено, всяка нечиста мисъл, всяко нечисто желание, всяка нечиста постъпка.
Най-мъчната работа 15 декември, 1943 г., ООК, София
 
 1. Потопът стана, когато хората се отклониха от правия път. Господтури край на старата култура. Тя Мина през вода, а сегашната култура минава през огън. И това не е идеалното. Най-после ще дойде Културата на Изгряващото Слънце, което ще дава на хората най красивото, най-хубавото, от което те имат нужда. Светът не трябва да се потопи, но да мине през Огън и да се пречисти. Има неща, които трябва да се изгорят; има неща, които не трябва да минат нито през вода, нито през огън.
Блажени нищите 19-ти декември, 1943 г., УС, София
 
 1. От всички се иска чист живот. Освободете се от нечистите неща в живота си, както чистите лещата. Като заливате лещата с вода и хвърлите водата, тя се освобождава от много примеси и нечистотии. Оризът, обаче се чисти зрънце по зрънце. Не допущайте нито една фалшива мисъл в ума си, нито едно фалшиво чувство в сърцето си, нито една неблагородна постъпка в душата си. Нищо нечисто не допущайте в себе си. […]Като ученици, вие трябва да се отличавате с чистотата си, да бъдете чисто злато. Отвън и да имате кал, това да не ви смущава. Съдържанието на вашия живот по дух, по душа, по ум и по сърце да бъде чисто злато.
Божията воля 26 декември, 1943 г., УС, София
 
 1. По някой път питате:„Чист ли съм?“. За мен сегашният живот важи за две неща – чистота и святост. Чистота по отношение на нас и святост по отношение на Бога. Святостта е идеал, към който се стремим. Чистотата е едно качество, което трябва за живота, който живее в мене. Чистотата е една необходимост за нас, да бъдем здрави. Без чистота човек не може да прогресира. Не е това само теоретически, но по някой път ние ходим на баня, защото трябва чистота да се отворят портите. Да кажем, човек има около седем милиона пори. Чрез тия пори трябва да влиза Божественото дихание. Човек не диша само чрез устата, диша чрез цялото тяло. Ако вземете и затворите порите на човека с восък, веднага ще го уморите.
[…] Казва: „Бог изпраща Духа Си и хората оживяват, отнема Духа Си и хората умират.“ Туй, което носи живот, взема формата на един гълъб. […] Всяко животно е символ на известно качество, на някаква добродетел. Например, гълъбът е символ на чистота и святост. Той дава пример за издръжливост в убеждението. Дух Свети се представя във вид на гълъб. […] Няма по-чиста птица в яденето от гълъба. Хиляди години откак гълъбът съществува, но той не е изменил храната си, той яде само зрънца.
Родени от Бога 5 януари 1944 г., ООК, София
 
 1. Като е дошъл на Земята, човек трябва да се чисти. Как става това? – Чрез добри мисли и чувства. Коя мисъл е добра? – Която чисти. Кое чувство е добро? – Което чисти. Коя мисъл е лоша? – Която петни и каля. Кое чувство е лошо? – Което петни и каля. Добрите мисли и чувства чистят човека, а лошите го калят.
Колко по-мъчно се чистят човешкият ум и човешкото сърце! Усилена работа се иска за това. Умът се чисти чрез светлината, а сърцето – чрез топлината. Здравословното състояние на човека зависи от неговия ум и от неговото сърце.
Ново разбиране 7 януари 1944 г., МОК, София
 
 1. в Библията пророците турят тия думи в Божията уста.„Сине Мой, дай ми сърцето си“. Това сърце трябва да влезе в Божественото сърце, за да се пречисти. Иначе, то ще остане нечисто. А щом то е нечисто, тогава всички работи ще останат неразбрани. Човешкото сърце се очиства само чрез светлината и чрез Истината. Чистота и святост, това са две неща различни. Святостта е качество на ума, чистотата е на сърцето, а свободата качество на душата. Казано е в Писанието: Бог вдъхна в ноздрите на човека Дихание на Живот и той стана жива душа.
Пребъдване 19 март 1944 г., УС, ИБ, ПС, с. Мърчаево
 
 1. Българинът трябва да работи върху себе си, да придобие по-голяма чистота. Като правех научните си изследвания в България, като най-чисти се оказаха Еленчани. […]И обидата е кал, от която трябва да се чистите. Влезе някой в дома ви, обиди ви – кал внесъл.
Най-красивият ден 16 април 1944 г., УС, ИБ, ПС, с. Мърчаево
 
 1. За да разбираш сладчината на плода, трябва да бъдеш гладен. Ако хората не гладуват за любовта, не могат да я познаят. Любовта се познава само при глада. За да познаеш светлината, трябва да гладуваш за нея. Само при глада се познава светлината. Само при глада се познава свободата. Без глад животът остава неразбран. Без глад светлината остава неразбрана. Без глад свободата остава неразбрана. Гладът стимулира човека. Според мене, обичта е глад. Без обич всичко остава неразбрано. Без обич нищо не се постига.
Той иде! 12 юли 1944 г., ИБ, ПС, с. Мърчаево
 
 1. 988. Казват за Едисон, че като правил своите опити и оцапвал дрехите си, вечерно време пускал на един диск ток 70–80 хиляди волта и всичката нечистота от дрехите се отмахвала, дрехите ставали чисти. Всяка вечер дрехите ставали чисти, минавали през този волтаж на високо напрежение.
[…] Някой като изучава любовта, изучава помията. Чистата любов когато очисти хората, стане нечиста. Качеството на любовта е да чисти хората.
Качеството на Любовта е да чисти хората. Като изучаваме любовта, която е очистила хората, взела всичките нечистотии, казваме: „Ето Любовта“. Нашите помии сме турили на гърба на Любовта. Казваме: „Това е любовта“. Всякога тогава ще се оцапаш, ако любиш хората, ще очистиш техния кир, тя е тор за растенията. Греховете са потребни. Нашите грехове са тор за Земята.
Сянка и реалност 28 август 1944 г., ИБ, ПС, Витоша, х. Еделвайс
 
 1. 989. Нас ни проповядват, че като отидем в Оня свят ще влезем ли в Рая. Какво нещо е Рая? Раят е една Земя без нечистотии, една земя пълна с ухания, с най-хубави растения, най-разнообразните растения и цветя, с най-хубавите изворчета, които съществуват в Божествения свят, с най-хубавата музика, която е съществувала и с най-хубавите училища, с най-хубавите домове, с най-хубавите ядения. […]Казва се, че сегашните хора са културни. Култура без нечистота е култура наистина, но има ли нечистота, тя е култура на опити. Не е лошо и това. Животното, дето седне, там остава нечистотиите си,човекът е културен, но и той остава излишъците си.
Милият поглед 22 октомври 1944 г., ИБ, ПС, София
 
 1. Някой път чувствуваш, твоите желания не са естествени – трябва ти едно пречистване, неразположен си духом. […]В днешната лекция ви казвам: първо очистете очите си от влагата да виждате ясно. Да очистим ушите си, да чуваме музикално. Да очистим носа си, да очистим устата си, да очистим ръцете си. По този начин може да ви изясня онези страдания, които изтърпяваме. Несретите се дължат на тия лъжливите образи, които съществуват в астралния свят, с които ние сме замотани вътре.Вие сте оплетени в тия образи и трябва да се освободите от тях. […] Знаете, какъв щеше да бъде света, ако ние бяхме чисти? Има нещо нечисто в човека и аз виждам тая нечистота. Там е моята погрешка, че виждам вашите недъзи. Защо ги виждам? Търся начин да ги изправя.
Служители на земята / Служители 25 октомври 1944 г., ИБ, ПС, София
 
 1. Вие сега пращате да си чистите дрехите. За бъдеще само за няколко минути, като пуснеш тока на своята глава, веднага дрехата ще бъде чиста. Няма да има лекета. Всичко ще бъде чисто. Аз говоря за неща, които след хиляди години ще дойдат. […]Мисълта трябва да се очисти. Чувствата на човека трябва да се очистят и постъпките трябва да се очистят. От там трябва да започнете да очистиш мисълта си. Как ще я очистиш? Таман речеш да очистиш мисълта си, но в дадения случай да извикаш само еднородни мисли. Мислиш за кон, за магаре, за буболечица, всичко туй смесиш вътре, не може да очистиш мисълта си. Ако ти мислиш само за кон, твоята мисъл никога няма да бъде чиста. Ако ти мислиш само за буби, твоята мисъл не може да очистиш. Ако мислиш за жаба, твоята мисъл никога не може да очистиш. Ако мислиш за риби, пак няма да очистиш мисълта си. Как трябва да се започне чистенето на една мисъл? В мисълта трябва да очистиш окото. Окото трябва да бъде чисто. Човек, на когото окото не е чисто, не може да бъде чист. Човек, на когото ухото не е развито, да слуша хубаво, не може да бъде чисто сърдцето. Ако ти не разбираш звука, сърдцето не може да бъде чисто.
  […] Защо се събирате? Да се молите? Ако във вашите молитви мисълта не е чиста, каква е тази молитва. После еднообразието ни най-малко не е полезно. Постоянно четете едни и същи молитви. Едно и също нещо повтаряте, повтаряте. То е престъпление! Еднообразието в молитвата не е полезно. Да четеш постоянно едни и същи молитви– това е престъпление!
[…] Не може да пречистиш кръвта си ако нямаш една чиста мисъл, чисти чувства и чисти постъпки. Ако ти не научиш закона за чистите мисли тъй като дишаш, чрез дишането да приложиш начин за пречистване на кръвта, ако пречистиш кръвта си, ще се освободиш от хиляди болести, които се дължат на нечиста кръв. Хиляди болести се дължат на нечиста храна. Вземаш някой път някой плод, мързи те да идеш да го умиеш хубаво. Не е лошо, не е грях, но ти образуваш един навик, внасяш вече в стомаха си нечистотии, утаяват се. Десет петнадесет години по този начин нечистата храна създаваше нечиста кръв. Нечистата кръв създава хиляди болести, неразположения, тъмно гледаш, песимист си, ленив си. Когато човек е ленив пак се дължи на неговата кръв. Човек с чиста кръв винаги е пъргав. Щом започнеш да не си пъргав, кръвта е нечиста. Чистата мисъл, чистите чувства и чистите постъпки динамични са, дават бодрост, младост дават.
Факти, закони, причини 1 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София
 
 1. Защо е дошъл човек на Земята? Да чисти. Ние сме пратени на Земята, да я чистим от калта. Съществува обществена повинност на Земята. И ние сме дошли затова, да я чистим с лопати. Понякога се уморяваме – много работим. Не се иска пресилена работа,достатъчно е да чистим най-много по два – три часа на ден.
Разумна икономия / Нова земя  10 декември 1944 г., ИБ, ПС, София
 
 1. Има химически съединения, нито разтварят нещата. Напластяване има, какво ще стане гласът ти? Какво трябва да правиш? Не им давайте храна, оставете ги. Вие ги храните, по три пъти на ден ги храните. Кашлицата я храните, храните я хубаво и разваляте гласа си. Подложете я на ден, два, три, четири дни пост, не ѝ давай да яде. Силен трябва да бъде човек. Сега вие, които кашляте, ако за един ден се справиш, доста силен си.
Неделими неща  15 декември 1944 г., ИБ, ПС, София
 
 1. Лошото представя нечиста материя, каша, която мъчно се измива,тя с години не се измива. Пазете се да не попаднете в тая каша. Който е попаднал веднъж в тая нечиста материя, трябва да търси начин, да се освободи и очисти. Има начини[методи] за очистване от нея, но те трябва да се търсят.
Най-добрият подарък / Добрият подарък  17 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

Цитати от Писма до първите ученици

 

 

 1. Казано ми е още да се приготвите и очистите всички и да не оставяте нищо, което да пречи в действието на Божия Дух. Да се изхвърлят всички нечисти мисли и всякой в себе си да възстанови Царството Божие, и всякой от вас да има повече запас от Любов, другояче е немислимо да се служи на Бога.

Учителя до Пеню Киров – Варна, 21.VII.1904 г.

 

 1. Вий трябва да бъдете сол за Христовата църква в България, сила за православието. Днешните времена са времена на изпити и пресяване. Бог ще пресее и очисти всичко под своето сито. Хората ще се научат от опит да знаят, че след всичко не остава нищо друго освен Истината и добрия живот. На хората е потребна чиста и здрава храна, aко Небесните жители се интересуват за вашата участ, подвизавайте се да бъдете достойни за това внимание.

Учителя до Мария Казакова – София, 18. VI. 1905 г.

 

 1. Колко работи има да учите още. Евреите едно време така мислеха за своя храм, но опитът ги научи, че Господ в храмове и къщи не живее, направени от камъни и кал, но в души чисти и святи. Чрез тях се освещават външните неща. „Ще се заселя в тях“. Ето где трябва да обърнете вниманието си, дали тия храмове са очистени и измазани, и осветени, и къщите ви пригодни за живеене.

Учителя до Мария Казакова – София, 28. XI. 1906 г.

 

 1. Чистота в живота, чистота в мислите, чистота в желанията,само тогава Бог в нас работи….Господните пътища са съвършени, те изискват пълнота. Гледайте да се не окаляте, понеже знаете, че чистенето трудно става. В живота съвършенството е целта. Ходете в Духа, гдето има свобода. Не се придържайте за человешките ограничения.

Учителя до Мария Казакова – София, 19 Май 1908 г.

 

 1. Гледайте нагоре и напред, защото избавлението е оттам. Трябва да се очисти человешката душа и да стане годна за Божествения живот. Да се направлява человек от действието на Божествената Любов и да се ръководи от Истината на Негова Дух – това съставлява здравето, щастието и блаженството на человешката душа.

Учителя до д-р Дуков – София, 2. XII. 1909 г.

 

 1. Пазете сърцата си чисти, умовете си безкористни. Имайте пълна вяра и Господ ще ви направлява стъпките. Да ви не смущават противоречията. Всяка работа в тоя свят си има свойте спънки и само постоянството и усърдната молитва могат да подтикнат душата напред към разбирание вътрешния смисъл на живота.

За да може да се придобие правилно общение с духовния свят, трябва душевна чистота. Чистите по сърце ще видят Бога.

Учителя до Стефан Тошев – В. Търново, 02. XII. 1911 г.

 

 1. Господ има начини, чрез които да чисти нечистото. Ако във вашата река се е вмъкнала много кал от вън, това да ви не обезсърдчава – тя постепенно ще се утаи и ще стане почва за обработка.

Моето желание за всинца ви е да пребъде във вас Господнята Добродетел, Господнята Правда, Господнята Любов, Господнята Мъдрост, Господнята Истина, Господният Живот и Господният Дух!
Да се прослави Неговото Име, да слезе Негова Дух в сърдцата ви, да въдвори Своето Царство помежду ви, да очисти сърдцата ви, да просвети умовете ви и да възкреси душите ви, за да сте избрани служители на Христа.

Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви – София, 22.ІІ.1912 г.

 

 1. Дръжте добре изпита си, да се очисти сърцето ви, да се обнови душата ви, да укрепва Духът ви. Желая да разбирате добре моите думи. Чистотата е велик Божествен процес и когато се завърши, човек вижда Бога в Неговата красота и слава. Ангелите тогава му се радват и добрите хора го обикват.

Учителя (не е ясно името на получателя)1918г. (няма дата)

 

 1. Великите идеи живеят в благородните души. Светлите мисли в светлите умове, чистите желания в чистите сърца. Там гдето има светлина чистота Духовна, свобода Божествена, там Духът Царува.

Учителя до учениците от специалния (младежки) клас  – 31.01.1923 г.

 

 1. В правия път на посвещението, потребни са: невинност, кротост, търпение и чистота. Така само се преодоляват ония вътрешни сплетни на духовния живот. С пълна Любов на разумност, с Истинска Мъдрост на възмъжалост, с Истина и свобода на Духа да се върши волята Божия.
  Пази душата си чиста всякога.
  Моя Мир да бъде с вас.
  Само Божията Любов.

Учителя до Георги Куртев – 30. III.1925 г. София

 

 1. Великите идеи живеят в благородните души, светлите мисли – в светлите умове, чистите желания – в чистите сърца.Там, където има светлина, чистота духовна, свобода Божествена, там Духът
  царува.

До учениците на В.Б.Б. до специалния клас – 31. 01.1929г.

(цитати от 0 до 200)
( цитати от 201 до 400)
(цитати от 401 до 600) 

(цитати от 601 до 800)