Свещени Методи том IV (цитати от 401 до 600)


ПОСТ ПРЕЧИСТВАНЕ ЧИСТОТА (401-600)

(цитати от 0 до 200)

(цитати от 201 до 400)

(цитати от 601 до 800)
(цитати от 801 до 1005)

 1. За да може сегашното Християнство да се изчисти от всички примеси, от всички нечистотии, трябва да дойде някой велик алхимик, да го тури в ретортата си, да го нагрява, докато най-после остане чистото Христово учение, което има прямо отношение към Бога. Но понеже се страхуват от Истината, хората избягват това.

…Днес хората не могат да се залъгват, както залъгвали онази стара жена, че като отиде на Божи гроб, ще намери един прозорец, който се отварял от време на време само и през него ще види всички свои заминали за Онзи свят. Аз зная само един начин, по който този прозорец може да се отвори. Който иска да се отвори за него този прозорец, той трябва да бъде абсолютно чист. Никаква друга философия не се изисква за това. Чисти трябва да бъдете! Не се спирайте върху това, можете ли да бъдете чисти. Всички можете да бъдете чисти. Чистотата е качество на човека. Животните не могат да бъдат чисти, но човек всякога може да бъде чист. Аз говоря за вътрешна чистота – чистота в мисли, в чувства, в желания.

До край – 12 февруари 1928 г., НБ, София

 

 1. Когато се определя в себе си да стане вегетарианец, или не, човек трябва да запита Бога какво Той ще го посъветва. Ако му се каже, че не трябва да яде месо, поради отровите, които месната храна съдържа, той трябва да слуша, да изпълни този съвет. Ако не слуша съвета на Господа, никой не може да му помогне срещу тия отрови. Голям бич са те за съвременното човечество! Причината за болестите на хората се дължат именно на тия отрови. За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко десет поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на ония, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи в десет години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това!

Къси и дълги линии – 15 февруари 1928 г., ООК, София

 

 1. За да се създаде положителна философия за живота, не каквато учените разбират, нито каквато песимистите разбират, човек трябва да дойде в положението на дете, с детска чистота и вяра….Ако черният дроб в човека се разстрои, през умът му минават отрицателни, неприятни мисли; щом черният дроб се изправи, през ума на човека започват да минават светли, чисти мисли. Когато дробовете се разстроят, човекът се натъква на песимистически мисли, щом дробовете се подобрят, и мислите на човека стават светли, чисти.

Дванадесетте племена – 26 февруари 1928 г., НБ, София

 

 1. За да се развива човек бързо и правилно, нужно е единство на съзнанието и вътрешна връзка с Бога. Ставате или лягате, спите или сте будни, тази връзка трябва да бъде непреривна. Тя носи всичко най-хубаво за човека:талантливостта, гениалността, чистотата, светостта, силата на човека се дължат именно на тази връзка. Всички постижения на човека се обуславят от тази връзка. Всички Адепти, всички Учители на човечеството са имали тази връзка.

Първата причина – 29 февруари 1928 г., ООК, София

 

 1. Законите на Природата се кооперират, работят заедно. Който иска да проучи първия закон – Любовта към Бога– той трябва да предаде всичкото си имане, да го раздаде на сиромасите и да почне отново да печели. Това значи да очисти човек сърцето си от всичко старо, от всичко непотребно.

Баща си и майка си – 11 март 1928 г., НБ, София

 

 1. Едно трябва да знаете –свободата, била външна или вътрешна, е свързана с чистотата – чисти мисли, чувства и действия. Нямате ли тази чистота в себе си, и да ви се даде свобода, в скоро време ще я загубите….На света можете да изпращате своите добри, чисти мисли. Чистата, силната мисъл е в състояние да преобрази света.
  Живата наука – 14 март 1928 г., ООК, София

 

 1. Чистата кръв съдържа в себе си всички жизнени елементи, както и потенциална, и кинетическа енергия, които са причина за образуване на мисълта.

Човек е онзи, който е придобил чистота и в будния, и в сънния си живот. Не само това, но неговата душа трябва да бъде широка, чиста и благородна, без никакво петно, без никакви утайки, без никаква кал. Най-малката нечистота в него докарва вече злото. От хиляди поколения насам, злото се е наслоило в човека, и той трябва усилено да работи, да се освободи от него. Чистене е необходимо.

Помаза ме – 18 март 1928 г., НБ, София

 

 1. Любовта сама по себе си е чиста, но съсъдите, в които се сипва, не са еднакво чисти, вследствие на което намаляват чистотата на сипаната в тях любов. Пазете чисти съсъдите, в които ви сипват от любовта, за да бъде и вашата любов всякога чиста.

Полюси на съзнанието – 28 март 1928 г., ООК, София

 

 1. Божествен живот, имаме пред вид неговата глава. Който иска да има добре устроен мозък, той трябва да живее чист, морален живот.
  Славата человеческа1 април 1928 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако [гладът] правилно се използува, той е динамическа сила, която продължава живота на човека. Който може да гладува и знае, как да гладува, той продължава живота си. Всички добри, разумни и велики хора в света са гладували, но глупавите, неразумните хора никога не са гладували. Като говоря за глада, аз имам предвид доброволно, съзнателно приетия глад. Който казва, че е гладувал много, той трябва да е разумен, добър човек. Който не е гладувал, той не може да говори за разумност; през целия си живот той е ял и пил, лягал и ставал, събличал се и се обличал, вследствие на което е дошъл до положение на воденица, която знае само да дрънка[мели]. Какво може да разбере воденицата от дълбокия смисъл на живота?
  По-драгоценен15 април 1928 г., Неделни беседи, София

 

 1. Като говорим за храненето, имаме предвид следното правило: яж, когато си гладен. Не си ли гладен, не яж!Гладът е първият импулс, който свързва човека с физическия свят. Той е най-добрият приятел на човека, но и най-големият му неприятел,от човека зависи как ще го приеме и как ще се справи с него.

…При това, не трябва да преяждате. Ще ядете дотогава, докато дойдете до най-сладката хапка, и там ще спрете. Усетите ли, че можете още да ядете, спрете вече. Ако продължавате още да ядете, стомахът ще погълне всичката енергия и няма да остане нищо за мозъка. Ето защо, който яде много, не дава храна на мозъчната система. Физическото му тяло се развива за сметка на мозъка.

Методи за хранене – 11 май 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Това, дето хората обичат да се оглеждат в огледала, показва, че и нашето съзнание е подобно огледало. И когато нашето съзнание е чисто, подразбираме, че огледалото на нашето съзнание е чисто, и всички предмети ще се отразят в техния естествен вид, а това ще ни дава ясна представа за живота. Противоречията, които съществуват в ума на съвременните хора за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата, за Добродетелта за Милосърдието и за ред прояви в живота, зависят от чистотата, от степента на яснотата на това огледало. …Цели 8000 години грехът е въздействувал и върху човешкото съзнание, но пак не е могъл напълно да го помрачи. Той е успял само да помрачи неговата чистота и ясност, но тази мрежа лесно може да се премахне[от очите]. …Мнозина запитват: „Kак ще се оправи светът?“.Светът ще се оправи като мине през големи изпитания, през големи бури. Бурята представлява процес на пречистване.

Работникът и неговата прехрана – 13 май 1928 г., Неделни беседи, София

 

 1. Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, която трябва да се реализира. Земята трябва да се пречисти. Пречистването ѝ ще стане с Огън. Идва Огънят в света. Ако хората не приемат учението на Любовта, огънят ще дойде и ще помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура ще изчезне, помен няма да остане от нея. Греховете, престъпленията на хората ще изгорят. Които издържат на този Огън, те ще светнат, както свети златото, което е минало през огъня на златаря. Които минат през този огън и издържат, те ще сложат начало на Новата култура.Сега, вие трябва да знаете, че всички хора, добри и лоши, ще минат през Огън. Не се страхувайте, но будни трябва да бъдете, да минете през огъня и да оцелеете. Който оцелее, той ще се очисти. Чистене е нужно на хората. За мнозина този огън е започнал вече. Страданията, изпитанията не са нищо друго, освен Огънят, който идва да пречисти света. Колкото по-големи страдания минава човек, толкова по-силен става.

Разумни отношения – 16 май 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Когато човек започва да чисти, да облагородява своето съзнание, на всяко изчистено място изпъкват написаните от вековете още идеи и чувства. И сега, като става въпрос за свършване на известни науки, казвам: има друг начин, по който се изучават науките, а именно, като се чисти и освобождава съзнанието от ненужния багаж на миналото. Изчисти ли се съзнанието на човека, в него изпъква онова истинско и положително знание, написано върху него от памти-века. Този човек е работил някога, в своето минало, за придобиване на това знание, а днес трябва да работи за неговото освобождение. И ако днес човек учи, работи и прави ред усилия в своя живот, всичко това не е нищо друго, освен усилията на неговия дух да освободи от забрава своето първично знание, което той някога е имал. Към това се стремят и всички науки, всички изкуства и занаяти. Изчисти ли се съзнанието на човека, в една година той може да стане музикант, учен или какъв и да е знатен човек.

Той дойде при Пилат – 20 май 1928 г., Неделни беседи, София

 

 1. Гладът продължава живота на човека, води го към безсмъртие. Онзи, който не е гладувал, не може да разбере, какви блага носи гладът, и колко време може да се гладува.
  Един английски инженер направил следния опит: той зазидал паяк в един камък, като циментирал добре камъка, отнейде да не влиза въздух; и го оставил така цели 14 години. След този срок, той отваря камъка и намира паяка жив. Значи, паякът могъл да прекара 14 години в този камък, лишен от въздух и храна. Питам: ако един паяк може да живее 14 години без храна и след това, веднага пак да продължи всички функции на живота си, какво остава за човека?
  Кога ражда10 юни 1928 г., Неделни беседи, София

 

 1. Каква е целта на страданието? Освобождаване на човека от нечистотиите, от неорганизираните енергии….Щом излезе нечистата материя вън, състоянието ви се облекчава и мъчението ви напуща. Радвайте се, че сте се освободили от нечистотиите си. Капка по капка излиза нечистата материя, но, вместо нея, отвън иде нова, жизнена сила, която обновява и повдига. И новата енергия иде по малко, както и Любовта.

Основна идея – 22 юни 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Отправяйте към мозъка си нови и чисти мисли, към сърцето си – благородни и възвишени чувства и от нищо не се страхувайте. Който мисли право, той всякога печели; който не мисли право, всякога губи. Мозъкът се храни с чисти и нови мисли, а сърцето – с възвишени чувства. Не допускайте в ума си изопачени и обезсърчителни мисли и в сърцето си отрицателни чувства….За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатична системи. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо, през летния сезон, направете 20 потни бани, в продължение на 20 дена. След всяка баня пийте по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът започва да диша правилно. Повечето хора страдат от подпушване на чувствата, което се отразява на черния дроб, а оттам и на мозъчната нервна система. Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. …Ако не станете красиви, ако не станете чисти и светли, няма да влезете в Царството Божие. Който прилага Божиите закони, той става красив и всеки го обича. За какво може да обичате човека? За неговия светъл ум и за неговото чисто сърце.

Закони на красотата – 29 юни 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. И тъй, всяка постъпка, която е в състояние да накърни благородството на човека, да внесе известен наклон в пътя на душата му или да внесе елемент на нечистота в живота му, е престъпление. Ама условията в живота заставили човека да сгреши, да извърши някакво престъпление. Това е философия, която не оправдава човека. При всички условия на живота човек може да бъде чист – от него зависи. Щом иска да бъде чист, той може да запази чистотата си. Щом е чист в малките си прояви, човек ще бъде чист и в големите. Не е ли чист в малките си прояви, в големите по никакъв начин не може да бъде чист.

За учениците на Окултната школа има една опасност: Те могат да умрат от преизобилие, от пресищане, от преяждане. Окултните ученици са големи гастрономи. Те искат да разрешат всички житейски въпроси: Как е създаден светът, причините за злото, реален ли е животът, какъв е неговият смисъл и т.н. Вследствие на тази голяма алчност за знания те преяждат, разстройват стомаха си. За да задоволят този свой ламтеж, те се натъкват на ред противоречия.

Началото на добродетелта – 4 юли 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. В човешкия живот началото е чисто, а краят постепенно става по-мътен и по-мътен. В Божествения живот и началото, и краят са чисти. В същност, водата на края става по-чиста, отколкото е била в началото. Животът в края има по-голям израз….Страданията в света произтичат от факта, че тялото, сърцето или умът на човека са нечисти. И тогава, Божествените сили, като влязат в човека, срещат известно съпротивление; но понеже те се движат бързо, завличат всички тия препятствия, вследствие на което се явяват страданията. Ако човек е чист, ако неговото тяло, сърце и ум са чисти, свободни от всякакви нечистотии, върху него могат да падат хиляди електрически искри, без да го умъртвят. Електричеството ще мине и замине през него, без да му направи някаква пакост. Ако вашето тяло, сърце и ум са чисти, страданието, както и електричеството ще мине покрай вас без да ви докосне. Когато в Писанието се казва, че трябва да бъдем чисти, това е по отношение изявленията на живота. Чистотата не е само физиологическа потребностна организма, но тя е и необходимост за истинското проявление на живота. Ако искаш да бъдеш здрав, тялото ти трябва да бъде чисто; ако искаш да бъдеш щастлив, сърцето ти трябва да бъде чисто; ако искаш да бъдеш поет, да имаш светли идеи, умът ти трябва да бъде чист.
  …Желая на всички да бъдете родени от Бога, с чисти сърца и умове, духовно добре облечени, за да бъдете приятни на Бога!

Роден от Бога – 8 юли 1928 г., Младежки събори, София

 

 1. Сега всички трябва да се подложите на пълно пречистване: физическо, сърдечно и умствено. Както жените коренно пречистват къщите си пред големи празници, така и вие трябва да се освободите от всичко старо.

…Пазете се от преяждане. То носи всички нещастия и злини в живота. Като знае това, човек не трябва да преяжда нито на физическия, нито в духовния, нито в умствения свят. …Ако човек често гладува [принудително], клетките на организма му започват да се разрушават, вследствие на особените процеси, които се извършват в него. Гладът отваря вратите и прозорците на организма, откъдето клетките излизат навън и казват на господаря си, че не могат повече да му служат.

…Вие трябва непрестанно да се чистите. По естество човек е чист, но трябва да пази своята чистота. От най-ранна възраст детето трябва да се учи на чистота. Следователно задачата на ученика не се заключава в това как да се чисти, но той трябва да пази чистотата си. Щом има права мисъл и благородни чувства, нищо друго не му остава, освен да пази своята чистота. Това изисква Божественият свят от всички хора. Като не разбират какво се иска от тях, те си поставят задачи, които не им подхождат, нито могат да ги постигнат. Пазете дрехата си чиста, за да не става нужда да я перете.

…Съвременните хора употребяват голяма част от времето си за пране, защото телата им не са чисти. Те отделят много мазнини, от които дрехите стават нечисти. Когато пречистят телата си, те ще икономисват времето си. Според законите на природата човек трябва да облича всеки ден чиста риза. Значи той трябва да има на разположение 365 ризи. Такъв един ден е Божествен ден и се равнява на толкова години, колкото всеки човек прекарва на земята. Един Божествен ден може да включва един физически ден, а може да включва и 120 физически години. Под думата дреха, или риза, ние разбираме тялото, което човек има на разположение. Тази дреха, именно, той трябва да пази абсолютно чиста. Тази дреха, именно, той трябва всеки ден да променя, т.е. да я преглежда и тогава да я слага на гърба си. Най-малко 365 пъти през годината трябва да я преглежда, да я слага в ред и порядък. Да обличате всеки ден чиста, нова риза, това значи всеки ден да възприемате по една нова мисъл. Новата мисъл внася нещо красиво в живота. Старите мисли правят живота несносен, неприятен.
Правилно хранене – 1 август 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Съвременните хора се оплакват от различни заболявания, от неразположения на духа и т.н. Те могат лесно да си помогнат. Аз ви дадох един метод срещу болезнените ви състояния и неразположения. Казах ви, че трябва да се изпотявате, да се подложите на щателно пречистване. Теренът, почвата, т.е. вашите земни пластове са претърпели големи сътресения, вследствие на което тръбите на канализицията ви са огънати, пречупени и не могат да пропускат водата през тях. Те са запушени с пясък. Изпотяването ще предизвика голям напор, ще изтласка пясъка навън и ще даде възможност на водата да тече през тръбите. Не е достатъчно само да констатирате, че воденицата ви е спряла по нямане на вода или че градината и зеленчуците в нея са изсъхнали. Човек трябва да знае причината на тия явления и да потърси начин да я премахне.

Планински върхове – 5 септември 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. По какви съображения се яви гладът в света? Не сте си задавали този въпрос. Гладът е най-мощната сила, която кара цялото органическо царство. И хората казват: „Прегладнях“.Той гладувал, гладувал и после не му се яде вече. Дойде до едно състояние и заспи. Прегладнява, значи до едно състояние дохожда на умора. Имаш само едно желание интесивно и после се уморяваш и имаш желание да заспиш. Предпочиташ да заспиш отколкото да ядеш.

Външни и вѫтрешни влияния – 14 септември 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Ако ученикът преяжда, не може правилно да решава задачите си. Изобщо, когато умът или сърцето на човека са заети с някаква работа, той яде малко или никак. Първо свършва работата си, а после яде. Когато вярващият, религиозният иска да се моли на Бога, той нищо не яде. При такива случаи стомахът на човека трябва да бъде празен, за да могат умът и сърцето да възприемат правилно….Добре е човек да прави такива изчисления, да знае средно по колко хапки хляб употребява на обяд. Ще кажете, че това е дребна работа. Може да е дребна работа, но от нея зависи успеха на човека.

Разумни наредби – 19 септември 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Чувате ли някой да казва, че характерът му се изопачил, ще знаете, че има киселини в стомаха си, които го безпокоят. Какво трябва да прави човек, за да освободи стомаха си от киселините? Трябва да го промие няколко пъти. Ако и това не помогне, нека пости. Промий воденицата си с чиста вода, а след това я спри, да не работи няколко дена. Подложи се на строг пост, да не ядеш два, три дена нищо. Постът пречиства стомаха, освобождава го от излишните киселини, които изопачават характера на човека и внасят в ума му мрачни, криви разбирания за живота….Един американски проповедник започнал да говори в проповедите си много лошо за живота. Той казва: „Светъте лудница, вие ще идете в ада. Никой от вас няма да се спаси“. Неговите пасоми го пратили в болницата за лекуване. Лекарят в болницата му направил промивка на стомаха 3-4 пъти с топла вода няколко килограма. И след това, като се връща от болницата, проповядва една отлична лекция за любовта, приятелството и братството. По-рано тези киселини в стомаха му са били причината на отрицанието.

Обхода* към себе си и към природата – 28 септември 1928 г., Младежки Окултен Клас, София *(подход – бел. съст.)

 

 1. Съвременните хора се оплакват от живота на Земята, недоволни са от него; мнозина искат да отидат на друга планета, при други условия. Засега това е невъзможно. Докато човек не стане на Земята чист и свят, на никаквипланетине може да отиде. Задачата на всеки човек, дошъл на Земята, е да води чист и свят живот, да съдейства за изправяне на оста на Земята. Един ден, когато оста на Земята се изправи, тя ще се осветява от всички страни. …Всяко чисто и красиво желание, всяка чиста и светла мисъл трябва да се реализират. Те са постижими Само нечистите мисли, чувства и желания са непостижими и не трябва да се реализират. Какво трябва да правите с лошите си мисли и желания? Като се стремите да реализирате чистите си мисли и желания, нечистите сами по себе си ще се махнат. Следователно, постигнатите желания и мисли са чисти, а непостигнатите желания и мисли не са чисти.

Творческа линия / Творческата линия на битието – 5 октомври 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Когато се казва за човека, че трябва да определи по принцип, накъде се движи, подразбираме само една посока – към Небето и чистия, идеален живот. Този живот представя път на правата линия.

Единният / Единиятъ. Основната идея на живота – 26 октомври 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Гледай на глада като велико благо, а не като страдание. Страданието не произтича от глада, а от силното желание да го задоволиш час по-скоро,ако не си ял 24 часа не мисли, че ще умреш от глад. Който е гладувал 48 часа, страданието му се увеличава. Значи, колкото повече гладува човек, толкова повече страда. Има хора, които съзнателно са гладували по 10 – 15 дена, без да умрат. Значи, страхът от смъртта увеличава страданието, а не самият глад. Страшен е гладът, когато човек е в пустинята, дето няма никаква храна и всеки момент смъртта го дебне. От този глад и дяволът, най-големият герой в света, се страхува.
  Един ден дяволът сгрешил с Божественото знание и за наказание го подложили хиляда години на огън. Като го извадили от огъня, той казал: Готов съм още хиляда години да стоя в огъня, но свободата си не давам, не се отказвам от своите действия. Държали го още две хиляди години в огъня, но той все не се отказвал от свободата си, не отстъпвал от своето разбиране. Разумните същества заместили първото наказание с глад, държали го хиляда години гладен. Като минал срокът, той казал: „Отказвам се от свободата си, отказвам се от своите убеждения. Готов съм да изпълня Божия закон. Подчинявам се на Неговата воля“.
  Не противи се на злото 23 ноември 1928 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. За да открие своите тайни, Природата изисква от човека чистота, доволство и правилно разбиране на живота.

Разбиране на живота – 12 декември 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Сега, от всички хора се изисква чистота. Те трябва да пресеят, да филтрират своя живот, да го освободят от неопределените мисли, чувства и желания, които, като еднодневки, минават и заминават през тях. Като пречистят живота си, в тях ще остане само Божественото.
  Израз на живота19 декември 1928 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Какво представя пустинята? Живот на чистота. В пустинята човек може да научи чистотата и после да влезе между хората да им помага. Цели 40 години трябваше Мойсей да пасе овцете, да изучава живота на овчарите, за да стане истински ученик и да бъде изпратен в Египет, да освободи евреите от робството, в което се намираха. Следователно, който иска да стане ученик, той трябва предварително да е минал през овчарството, да е пасъл овце, да е носил овчарска тояга. Окултният ученик трябва да има дълбоки разбирания за нещата. Цели 40 години трябваше Мойсей да пасе овце в пустинята, да съзерцава, да размишлява, за да го изпрати Бог в Египет, да освободи своя народ от египетското робство.

Закон за възможности – Закон на Опуленс – 9 януари 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. „Вие сега сте чисти заради Словото, което ви говорих.“ (Йоан 15:3)
  – Значи, Словото Божие прави хората чисти.
  Учителю благи3 февруари 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. За да бъде добър, докато е на Земята, човек трябва да яде малко. Тази е философията на живота. Ако ядете много, вие никога няма да се освободите от злото, защото то върви паралелно с яденето. Колкото по-нечиста е кръвта на човека, толкова по-лош е той. Колкото по-чиста е кръвта му, толкова по-добър е той. Това не показва, че храната е причина за злото, но многото ядене създава условия на злото да вирее. Добрата, чистата храна създава условия за доброто, което иде от Бога. Лошата, нечистата храна създава условия за злото в човека. Злото в човека подразбира: семето, което е паднало на пътя, между камъните и между тръните и образувало в него вредни, нечисти газове и елементи. Какво означава на съвременен език: семето, което е паднало на добрата почва? Това означава доброто, което човек възприема и обработва в организма си, вследствие на което, организмът му се пречиства, а кръвта придобива ясно-червен цвят. При тези условия само, доброто в човека дава плод стократно.

…В какво се заключават новите условия? Те се заключават в пречистване кръвта на хората, в подобряване и пречистване на техните мисли, чувства и желания; в подобряване на техните разбирания за живота и природата. Тези са новите условия, при които, целокупният живот може да се подобри.
…Казвате: Ще дойде ли това Слово в нас? За да дойде Словото Божие във вас, вие трябва да пречистите кръвта си, а затова трябва малко да ядете, да не преяждате. Голямо изкуство е, човек да знае, как и колко да яде. От хиляди години насам, хората ядат, но още не са научили това изкуство.

…Каквито и да са разбиранията на хората за студа, едно е важно: вятърът, студът пречистват въздуха и внасят разположение в хората. Студът действа главно върху лошите хора, прави ги по-смирени.

…Чистата кръв, е основа на здравето.
Даде плод – 3 март 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Като ученици, вие трябва да схващате живота в неговата чистота, като основна буква на Божествената азбука….В живота може да има примеси само, но той нито се подобрява, нито се влошава. Животът излиза от Бога и се връща към Него, затова по същина той е абсолютно чист. …Животът сам по себе си е чист.
  …Измени ли човека отношенията си към Бога и към ближните си, и животът му се изменя в смисъл приема чужди елементи в себе си, които намаляват неговата чистота. При това положение човек приема в себе си повече или по-малко живот. …Едно се иска от човека чиста кръв. Чистата кръв е в състояние да се справи с всички болести. Тя не позволява да се развиват в нея никакви бацили. Трептенията на чистата кръв са толкова силни, че всички бактерии отскачат от нея. Може ли да има прах на тъпан, който постоянно се удря? Напуснете ли тъпана, престанете ли да го удряте, прахът веднага се натрупва върху него. …Тъпанът представя човешкия ум. Човек трябва непрестанно да мисли, да се пази от нечистотиите, от примесите в живота, които могат да покварят неговата кръв.

…В един ден човек може да стане светия, в един ден може да стане грешник от него зависи. Усъмни ли се в Бога, човек моментално става грешник, повярва ли в Бога, той веднага става светия. Една светла мисъл прави човека свят; една тъмна мисъл прави човека грешник. Вярата на човека в Бога е в състояние моментално да го очисти; Вярата може да се уподоби на Едисоновия електрически кръг, с който чистил петната от дрехите си. Следователно, изцапате ли дрехата си с някакви нечистотии, влезте в областта на Вярата, т. е. в Божествения кръг, пуснете в него силен „електрически ток“ и ще видите, че в един момент сте придобили чистотата си. Това наричат някои разкаяние. Добре е човек да се разкайва, но трябва да знае как да се кае.

Първата буква – 6 март 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. „Защото сам си Отец ви люби, понеже мене възлюбихте и повярвахте, че аз от Бога излязох.“(Йоан 16:27)– Този стих изразява състояние на чистата душа, която приема нещата тъй, както са в действителност.

…Сега направете превод на огъня, да видите, на какво представя символ. Съвременните хора едва сега са започнали да изучават огъня на Любовта. Те още не са достигнали до областта, в която функционира огъня на Любовта. …Има любов, на чийто огън може да се свари яйце; има любов, на чийто огън може да се свари боб; има любов, на чийто огън може да се опече агне; има любов, на чийто огън може да се опече цял човек; има любов, на чийто огън човек може да се стопи, или да обезумее. Обаче, има Любов, на огъня на която човек може да изживее най-големите радости. За да се изпита този огън, човек трябва да е чист! Сегашните хора са дошли до положение, при което трябва да се подложат на вътрешно чистене. Вътрешното чистене означава отваряне порите на душата. За тази цел човек трябва да диша правилно. Докато човек се сърди, съмнява, завижда, не може да търпи хората, порите на неговата душа всякога ще бъдат затворени. При това състояние човек всякога ще бъде болен. …Когато притоците на човешкия живот се втичат в общия резервоар, във Великия океан в Целокупния живот, човек е идеалист. Щом тези притоци се отбият от своя път и започнат да криволичат надясно, наляво, настрани, те изгубват своята чистота, и човек става материалист. Достатъчно е един нечист приток да влезе във вашата вода, за да намали нейната чистота. Достатъчно е една странична идея да влезе във вашия ум, за да измени живота ви.

Сам Отец – 24 март 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Казано е, че Земята ще бъде наследена от праведните. Това не подразбира грешната Земя. Земята, на която сега живеем, ще мине през огън, да се пречисти. Като се пречисти, тя ще се прости с хората и ще им каже: Вие сгрешихте, и аз сгреших. Вместо мене ще дойде нова земя, която ще се насели с праведни хора.

Вързано и развързано – 31 март 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Горещата вода, приета на глътки, чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождава от напрежението, което нервната система произвежда върху него.

Азбуката на природата – 5 април 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Да се освободиш от тялото си съзнателно, това значи да си придобил вътрешна свобода на живота. Как се придобива тази свобода? Чрез чист живот. Чистият живот е непреривен. Той не се придобива само с една добра постъпка. Човек всеки момент трябва да върши добро, но не за да придобие нещо, да се възнагради, а за самото добро. Радвай се, че правиш добро без да очакваш нещо, без да държиш сметка за направеното добро.

Той е реченият 7 април 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Като е дошъл на Земята, човек трябва да се занимава не само с външните, но и с вътрешните процеси на живота. Запример, в който дом влезете, ще видите, че всички хора говорят за чистотата, като първо условие на живота. Обаче, те имат пред вид главно външната чистота. Външната чистота трябва да води човека към вътрешна чистота. Ако е въпрос за външна чистота, рибите първи са дали образец за тази чистота. Въпреки това, и до днес още те не са разрешили въпроса за чистотата. Чрезмерното размножаване на рибите показва, че в техния живот има нещо неестествено. …Човек не трябва да допуска нито една користолюбива мисъл, нито едно користолюбиво чувство в себе си. Те покварят чистотата на неговата душа;те опозоряват любовта….Който живее според законите на Любовта, той никога не може да пострада. Дрехата на този човек остава завинаги здрава и чиста. Той е придобил безсмъртието; безсмъртието е свързано с чистотата, със свободата и със светлината.

Спорни въпроси 10 април 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Господ започнал да мисли, какво друго наказание да наложи на дявола. Като видял, че хората ядат, Той решил да лиши дявола от хляб, затова го държал известно време гладен. От глад дяволът толкова изнемощял, толкова отслабнал, че едва се държал на краката си. Като се видял на тясно, дяволът извикал: „Господи, признавам се за победен. От огън не се боя, от нож не се боя, но без хляб не мога. Само гладът е в състояние да ме победи“.
  Съвременните хора и до днес още продължават да вървят по пътя на дявола и като него, от огън не се боят, от ножове, пушки, саби, топове не се боят, но от глад се боят. Те отварят войни помежду си, избиват се, раняват се, но не се страхуват. Дойде ли до хляба, рече ли някой да го отнеме, те веднага скачат на крака и казват: „Без хляб не може да се живее!“.Щом е така, Бог е решил да възпита хората чрез глад! …Някой мисли, че ако отиде в пустинята и прекара там известно число години в пост и молитва, ще разреши въпросите на живота. И 20 години да прекарате в пустинята в пост и молитва, пак няма да разрешите въпросите си. Едни са ходили в пустинята, други в Индия, постили са, молили са се, но въпросите на живота и до днес остават неразрешени….Защо не могат да се разрешат? Приложение се изисква! За да се приложи, Христовото учение трябва да се разбира.
  И огорчи се в сърцето си 14 април 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Кой цвят символизира любовта? Белият и розовият. Белият цвят е символ и на чистотата. Първото пролетно цвете е кокичето, то е символ на чистота. …Освен на чистота, кокичето е символ и на мекота. То е срамежливо, затова навежда главата си надолу, като образува една крива линия, подобна на поклон.

Живите линии на съзнанието 19 април 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Всички благородни хора, със светли умове и чисти сърца, се намират под влиянието на Сириус. По култура Сириус е близо до Слънцето.
  Ела след мене!5 май 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Двама светии живели 20 години в пустинята, дето прекарвали в пост и молитва, в работа върху себе си. Те мислили, че придобили вече голяма чистота и святост и решили да слязат заедно в града, да изпитат силата си, да видят, докъде са стигнали. Като пробен камък за своята чистота и святост, те взели с ръцете си по една малка топка сняг и си казали: „Ако топката сняг се стопи в ръката ни, или при някакъв случай я изгубим, това значи, че не сме постигнали много нещо“. Като вървели из града, те срещнали няколко млади, красиви моми. Първият светия веднага изпуснал снежната топка от ръката си, но се навел да я вземе. Вторият светия се захласнал в една от красивите моми и изпуснал снежната топка от ръката си. Той забравил даже, че носи сняг в ръката си. Като се сетил да погледне към снега в ръката си, било късно вече. Ръката му била празна. Върнал се да го търси, но не могъл да го намери. Къдее лошото сега,къде е грехът? Грехът не седи в поглеждането на красивата мома, но в това, че снежната топка паднала от ръката на светията. Топката сняг представя идеала на светията. Какъв светия, какъв човек, бил той мъж или жена, е този, който изгубва своята топка сняг? Каква жена е тази, която се захласва в един мъж, какъв мъж е този, който се захласва в една жена? Мъжът има право да гледа жената, но той трябва да държи снежната топка в ръката си. И жената има право да гледа мъжа, но да държи снежната топка в ръката си. Някой се хвали, че е чист. Нека при слизането си от планината вземе топка сняг в ръката си и да слезе с нея в града, за да опита своята чистота. Ако снегът не падне от ръката му и не се изгуби, нито стопи, той е чист. Гледай красивата мома, но здраво дръж снежната топка в ръката си. Тази е мярката за чистотата. Когато видите, че някой човек изпуска топката сняг от ръката си, вие знаете вече, какво може да стане от него. …Сериозни са тия неща, които са свързани с вътрешната чистота на човека. Вътрешно чист е онзи, който знае, какво върши. И всяко нещо, което върши, е съзнателен процес за него. Като се смее, той знае, защо се смее; като яде – знае, защо яде; като се моли – знае, защо се моли; като чете – знае, защо чете. Чистият знае, защо има глава, защо има гърди, защо има ръце, крака и т.н.

…Всичко, което Бог е създал, е чисто.

Ще ти въздаде 12 май 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Подражавайте на гълъба, но в чистотата му. Гълъбът се храни с най-чистата храна. Откак е създаден досега той не е изменил на убежденията си по отношение на храната. Човек трябва да бъде чист в чувствата и в мислите си. Каквото да става около него, той трябва да бъде тих и спокоен. И да убиват човек пред него, той трябва да остане тих и спокоен. Чистотата, която има, го прави мощен. …Христос ще дойде на Земята, само когато раните Му съвършено изчезнат. Това ще стане във времето на шестата раса. Значи, докато хората не изправят живота си, Христос няма да слезе на Земята. Със слизането на Христа, Земята ще се запали и изгори. Огън ще слезе на Земята, да изгори всички нечистотии. Всички лоши и нечисти мисли и чувства на хората ще изгорят и ще остане само идейното, красивото в тях. …Какво означава този огън? Това е Любовта, в която всичката нечистота, която смущава хората, ще бъде изпояде- на.
  Битие и Откровение22 май 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Важно е всяко нещо да придобие своята първична чистота. Щом придобият своята чистота, всички тела ще станат устойчиви по отношение на въздуха. Това, именно, алхимиците са търсили. Когато казваме, че характерът на някой човек се е изменил, ние имаме пред вид промяната, която е станала с неговата първична материя. Той сам е станал причина за тази промяна. В неговото тяло, в неговия мозък, в неговото сърце и в неговата кръв е влязъл някакъв страничен елемент, който е нарушил чистотата на първичната материя. Чувствата и мислите на човека имат свой определен състав, към който не трябва да се прибавят никакви примеси, които биха нарушили тяхната чистота. Един ден химиците ще могат да изследват този състав. Какво нещо представя мисълта?

…Спасението не е механически процес, но дълбок вътрешен процес, който е свързан с процеса на чистенето. Когато Божествената Любов влезе в човека, тя ще го очисти. Само изворът е в сила да очисти човека. Всеки, който се е докоснал до извора на любовта, все е получил нещо от него.

Другата събота 26 май 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Стремете се към онази основна чиста и светла мисъл и към онова основно красиво чувство, с които да работите като с най-устойчива и фина материя. Те представят основа на вашия живот. Докато работите с тях, никаква изненада няма да срещате на пътя си. Който не иска да работи, гледа да прекара живота си леко, без мъчнотиитова не е истински живот.

Естественото състояние 6 юни 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Като ученици на Великата Школа, вие трябва да се освободите от старите си навици. Който иска да се освободи от старите си навици, той трябва да живее в чистота и святост….Добрият живот е подобен на чиста вода, която не каля човека, но и той не я каля. Краката на добрия човек са винаги чисти. Обаче, който не живее добре, той всякога ходи с кални крака. …[Хората] трябва да знаят, че на Земята не съществува абсолютна чистота и красота. Това нещо те ще намерят само в другия свят….Голяма привилегия е за човека да го научите да пере дрехите си и да се къпе. Докато не придобиете тази елементарна чистота в себе си, вие не можете да бъдете любими на Бога. Идете при Него измит и с чисти дрехи, да ви се зарадва. Речете ли да отидете при Бога кален, нечист и започнете ли да Му говорите за страданията си, Той ще ви каже: „Добре, че пострадахте малко, че да ме намерите“.
  Стари навици 12 юни 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Каквото е отношението на човека към дрехата, такова трябва да бъде и към тялото му. То трябва да се пази чисто, да се поддържа здравословното му състояние. От външната чистота човек постепенно отива към вътрешната, към чистотата на ума и на сърдцето. …Сегашните хора търсят любовта, но същевременно се срамуват от нея. Срамът се дължи на нечистотата. Ако дрехата ти е чиста, без никакви петна, няма защо да се срамуваш. Срамува се онзи, който излиза пиян от кръчмата.

Лесно и мъчнопостижими неща 14 юни 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. За да помогне на някои паднали, страдащи и нещастни души, човешкото сърце непременно трябва да слезе на земята. Когато сърцето помага на падналите и грешни души на земята, по никой начин то не може да запази своята чистота. Когато сърцето се оцапва, душата непременно трябва да бъде чиста. Или, ако душата се оцапа, сърцето трябва да бъде чисто. Изобщо, невъзможно е да работи човек и да не се оцапа. Под думата „оцапване“ разбирам правене на грешки. Погрешките са неизбежни в живота. За да се оцапа човек, не е нужно голямо количество материя. Човек може да се оцапа с една стотинка, с един лев, с един наполеон или с един милион и т.н. Човек може да се очистис една стотинка, може да се очистии с един милион, само че за очистването си от една стотинка се изисква по-малко време, отколкото при един милион.
  Естествени връзки 19 юни 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Като ученици, стремете се да прилагате знанието си. Ако не го прилагате, ще се подпушите, както често запушвате червата си и страдате от главоболие. Причината за главоболието се крие в тънките и дебелите черва. Щом те не са в изправност, и стомахът не работи добре. Щом стомахът не е добре, човек страда от главоболие. За да се справи с главоболието, първо той трябва да тури краката си в гореща вода, после, да изчисти червата си. Щом облекчи червата и стомаха си, главоболието престава….Щом ги подпушите, те започват да протестират, не искат да работят и обявяват стачка.

Светът на ограниченията 28 юни 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Как се придобива святост и чистота? Това не са механически процеси. За да придобие чистота и святост, човек трябва да мине през Божествения огън, който гори без да изгаря и без да причинява болки. Огън, който изгаря и причинява болки, е човешки. Обаче, докато дойде до Божествения огън, човек неизбежно ще мине през човешкия и през ангелския огън. За да не се изгори от тези огньове, човек трябва да повдигне трептенията на своето тяло толкова, че да надмине трептенията на огъня. Не може ли да постигне това, той непременно ще опита силата му. Който не е господар на този огън, той непременно ще се изгори от него иСветия да е, пак ще се изгори.

…Как може да постигне човек благородство и чистота в своя живот? Вижте, какво става с изворите в природата. Виждате един голям извор, от който непрестанно блика чиста, кристална вода, не се минава много време, виждате, че същият извор едва шурти, водата намаляла. Търсите причината тук-там и дохождате до убеждението, че е станало някъде подпушване, някакви мътилки са заприщили пътя му, вследствие на което водата е намаляла. Какво трябва да направите? Ако искате да помогнете на извора, трябва да проследите движението на водата, да видите, къде е станало подпушването. Щом намерите мястото, духнете. Това може да направи и самият извор. Достатъчно е да дойде по-силна струя вода, за да отнесе със себе си мътилките и да отпуши извора. Силната струя представя духането, което всеки човек може да направи със себе си. Запуши ли се някъде отвора, отдето тече чистата вода на вашия живот, спрете се за момент и духнете. Щом духнете няколко пъти, мътилката ще се махне. Първо ще започне да тече нечиста вода, но след нея ще дойде чиста. Следователно, видите ли, че някъде тече нечиста, мътна вода, не се страхувайте. Спрете се за момент, докато изтече тази вода и пийте от чистата, която иде. По-добре е да отпушите крана, за да изтече нечистата вода навън, отколкото да я държите затворена в чешмата и да се лъжете, че вътре има чиста вода. Щом нечистата вода изтече, след нея ще дойде чиста. Дето тече чиста вода, там е естественият живот.
И тъй, докато човек не влезе в естествения живот, в живота на чистата вода, той няма да се справи с мъчнотиите и противоречията на своя живот.
Двата стълба 3 юли 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Писанието казва: „Само чистите по сърце ще видят Бога.“ Чистотата е първият признак на Любовта!Любов без чистота не съществува! Това са максими, закони, положения.

…Светиите живееха по горите, дето прекарваха в пост и молитви, ако светиите не прекарваха по горите в пост и молитва, богатите не биха направили толкова църкви. Молитвите на светиите подтикваха богатите към добри дела. Светиите копаят материал за градеж, а богатите градят.
Първите стъпки 7 юли 1929 г., Младежки събори, София

 

 1. Гладът е първата буква на знанието. Който не е гладувал, не може да стане учен човек.Докога може да гладува човек – докато изпитва приятни чувства. В това време той има приятни преживявания, радва се, че след известно време ще задоволи глада си. Почне ли да чувства неприятност, човек трябва да задоволи по някакъв начин глада си. Не го ли задоволи, той се превръща в разрушителен процес: по-силните клетки изяждат по-слабите. Това наричаме процес на самоизяждане, на вътрешно месоядство. Желанието на човека да задоволи глада си е Божествено.
  Специфичната светлина и топлина12 юли 1929 г., Младежки Окултен Клас, Рила, Мусала

 

 1. Лошите мисли и чувства, у човека, представят „мърша“, около която се събират орли, да се хранят. Ето защо, всички религиозни общества, пък и самото християнство, от най-стари времена още, е препоръчвало на хората чист живот. И досега, навсякъде се говори за хигиена на ума, на сърцето и на душата. Христос казва: „Пазиокото си чисто, за да бъде чисто цялото ти тяло.“ Чистотата, това е хигиена на душата. Светостта, това е хигиена на душата. Чистотата, светостта е най-голямата хигиена, до която християнството е могло да достигне. Днес пък, когато говоря за любовта, аз имам предвид най-съвършената хигиена, която може да се препоръча на съвременния свят. Любовта, това е хигиена, това е висок идеал, към който човешката душа се стреми. Приложението на Любовта в живота представя онова здравословно състояние на човешкия организъм, при което, човек може да изпълни своето предназначение. Не прилага ли любовта в живота си, човек не може да изпълни предназначението си, за което е дошъл на Земята.

Който слуша моите думи 4 август 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Като се освободи от мъчнотиите на живота човек придобива крила и като ангел започва да обикаля Световете. Като се движи в тия Възвишени светове той придобива такава Светлина, с която влиза в Божествения свят. Като минава от физическия в Духовния и в Божествения свят човек трябва непрестанно да се чисти. Чистенето е непреривен процес. Както домакинята всеки ден чисти къщата си, така и човек трябва постоянно да чисти своя ум и своето сърце.

…Иска ли да бъде свободен, човек трябва да се чисти и къпе, да поддържа чистотата на своя ум и на своето сърце. Всеки ден човек трябва да храни душата си с чиста, възвишена храна, както майка редовно храни своето дете с чиста, здравословна храна.

Промени в света 7 август 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Една дума разваля доброто, което в даден момент човек е направил. Ще кажете, че това не става всякога. Един път само да стане, то разваля вече чистотата на доброто. …Ние казваме: чист човек е онзи, който при никакви условия не е проявил нито едно нечисто намерение! …Изворът може да се размъти по краищата, по повърхността си, но никога отдолу. Дъното на извора е всякога чисто!
  Пробният камък14 август 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ако искате да познаете, доколко даден човек е чист, ще го видите на планината. Ако пази чистота на планината, може да се каже, че е чист. Като дохождате на планината, всеки трябва да си носи лопатка, да заравя боклуците и нечистотиите си.Планината не обича нечисти хора. Ако нарушавате чистотата ѝ, тя ще ви изпъди с дъжд, сняг, гръмотевици. Навсякъде можете да се разхождате, но ще пазите реда и порядъка, който съществува в природата.

Ще кажете, че не можете да живеете чисто, защото вашите прадеди и прабаби са грешили. Щом Адам и Ева са сгрешили, и вие ще грешите така не се говори.

На планината 16 август 1929 г., Младежки Окултен Клас, Рила, Седемте езера

 

 1. Думата чистота е понятна на всички хора. Тя има двояк смисъл: външен и вътрешен. Външната чистота всеки я вижда и разбира. …Чисти неща са ония, в които няма никакви примеси, никакви странични елементи. Съдържат ли някакви примеси в себе си, тия неща са нечисти. Нечистотата се дължи на известни елементи, които се срещат в живота и в Природата….Следователно говорим ли за чистота, веднага в ума ни изпъква противоположното – нечистотата; и обратно, говорим ли за нечистотата, пред нас изпъква идеята за чистотата. Тия две понятия са напълно противоположни. Кога можем да кажем, че животът на човека е чист. Когато има висок идеал, когато живее съзнателно, когато е здрав. Влезе ли един от елементите на нечистота в неговия живот, веднага смъртта прави крачка напред. Колкото повече нечистотата се увеличава, толкова по-бързо смъртта влиза в живота. Смъртта и нечистотата се намират в отношения право пропорционални помежду си. Като знае човек това, първата задача в живота му е да пречисти своята мисъл. Пречисти ли мисълта си, той има ясна представа за всички неща. Пречисти ли мисълта си, човек има вече ясна представа за Бога. Тогава Бог няма да бъде някаква форма вън от него, както днес Го разглеждат. …Нещастията и страданията неизбежно ще дойдат, но чистият по сърце лесно се справя с тях.

…Пазете се от всяка лоша, нечиста мисъл, която попада във вашия ум. Една такава мисъл е в състояние да поквари целия човешки живот. Като знаете това, пазете чистота в живота си!

…Днес от всеки човек се иска физическа, сърдечна и умствена чистота. Дето ходи, той трябва да пази абсолютна чистота. По улиците, в дома си или на планината, човек трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? Някой мисли за себе си, че е чист и свет човек, а навсякъде оставя нечистотиите си. Вижте какво прави този човек на планината, дето няма човешки надписи за пазене чистота и ред. Там ще види той, че нито е чист, нито е свят човек. Когато планината се възмущава от нечистотата на човека, тя праща бури и ветрове, гръмотевици, светкавици и дъжд, да се чисти и да покаже на хората, че мястото им не е там. Който съзнателно поддържа чистота във физическия си живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения си живот. Може ли човек да говори за висок идеал, за вяра в Бога, ако не спазва най-елементарната чистота на физическия свят? Чист трябва да бъде човек във всяко отношение! Що се отнася до личния живот на човека, той носи отговорност за всичко. Дойде ли до целокупния живот, отговорността не е негова. Следователно, в своя личен живот човек трябва да пази физическа, духовна и умствена чистота. …Тъй щото, искате ли да бъдете здрави и весели, всяка ваша мисъл, всяко ваше чувство и всяко ваше действие, трябва да са проникнати от идеята за абсолютна чистота. Само при това положение вие можете да се радвате на Божието благословение. Не пазите ли тази чистота, вие доброволно се излагате на явна смърт. Време е човек да се откаже от дребнавостите на живота, които нарушават неговата чистота. Какво от това, че някой му казал една обидна дума? Не внасяйте нищо отрицателно в ума и сърцето си.

…Какво нещо е истината? Истината е най-чистият свят, в който Любовта се проявява. Истината е най-чистият образ на любовта. Що е Любовта? Тя е носителка на Вечния живот. Най-голяма свобода се добива чрез Истината.

…Едно е важно да знае човек: в каквато форма да се проявява, без чистота животът не може да функционира. Как може да се поддържа тази чистота? Чрез служене. На кого? На Бога.

…Човек може да бъде обичан, докато е чист, влезе ли в него един елемент на нечистота, всички се отказват от него, всички оттеглят любовта си. Следователно, безлюбието се явява като естествено последствие на нечистотата. Когато хората не ви обичат, ще знаете, че причина за това сте вие сами. Кой не би желал да се окъпе в един чист извор? В локва, в блато никой не желае да се къпе. В чистия извор всеки иска да измие лицето, ръцете и краката си, но в блатото никой не желае.
И тъй, разберете ли значението на чистотата в широк смисъл, вие трябва да я поставите за основа на физическия живот. Здравето на човека зависи от неговата външна и вътрешна чистота. Идейна чистота се иска от човека! Когато казваме, че човек не трябва да се занимава със слабостите и недъзите на хората и да ги критикува, ние имаме пред вид той да пази свещено чистотата на своя живот, с нищо да не я нарушава, за да не се излага на смърт. Недъзите представляват зараза, която трови организма на човека. Занимава ли се с недъзите на хората, т.е. с отровата, която излиза от тях, човек съзнателно руши своя организъм. Какво ще спечели човек от това? Не само, че нищо няма да спечели, но ще загуби всичко красиво, което е придобил. Трябва ли след това човек да се занимава с чужди грехове и престъпления?
…Има пиянство на физическия свят, но има и астрално пиянство, в света на чувствата. За каквото пиянство да се говори, то е нечистота. Пиянството, лакомията, одумването, завистта са елементи на нечистота. Следователно, от гледище на хигиената, всички елементи на нечистотата трябва да се изхвърлят навън само при това положение човек може да бъде да бъде здрав, учен, силен. Като прави научни изследвания, ученият пресява всички неща, докато ги пречисти абсолютно. Чистотата има отношение към ония хора, които са усърдни в работата си. Само онзи може да работи съзнателно върху себе си, който има силен стремеж към чистота, няма ли стремеж към чистота, човек не може да работи усърдно върху себе си. При първата мъчнотия още той се обезсърчава и отчайва в работата си. Който върви в правия път, той трябва да направи само крачка напред, за да влезе в областта на чистотата. Влезе ли в тази област, може вече да му се говори за идеен живот. Засега кракът на обикновения човек не може да стъпи в света на абсолютната чистота. Там владее пълен ред и порядък. Там не позволяват едно камъче да се премести. Ако отидете при един от свещените извори на вечния живот, ще гребнете внимателно от водата му и ще я изпиете до дъно. Не е позволено да се разлее нито една капка вода от свещените извори на живота. Редът и порядъкът в Божествения свят е точно обратен на този във физическия.

[Притча:] Един светия живял в пустинята, дето прекарвал в пост и молитва и в дълбоко съзерцание. Дяволът намислил да го изкуси, затова му предложил да го направи цар. Той се опитвал по един, по втори, по трети начин да го направи цар, докато най-после постигнал целта си. Светията станал цар, но в скоро време бил увлечен в такива дела, които го довели до въжето. През всичкото време дяволът го успокоявал, като му казвал: „Разчитай на мен, аз ще те освободя“. В който ден светията трябвало да увисне на въжето, дяволът пак се явил и му казал: „Гледай в далечината. Там ще видиш едно видение. Светията погледнал в посоката, към която дяволът сочел“.
– Какво виждаш?
– Виждам едно магаре.
– Друго нещо?
– Виждам още едно магаре.
– Друго какво виждаш?
– Виждам трето магаре.
– Носят ли нещо на гърба си?
– Да, натоварени са с цървули.
– Това са цървулите, които скъсах, докато те кача на въжето.

Значи, който слуша съветите на дявола, въже го очаква. Съветите на дявола са лъжливи. Те почиват на нечистота.

В живота на съвременните хора се забелязва една присадка на лъжливи неправилни отношения. Този род отношения се дължат на елементи на нечистота. За да се освободи от тия елементи, човек трябва да бъде точен в обещанията си: намисли ли да направи едно добро, трябва да го направи. В Божествения живот, в който цари абсолютна чистота, не се позволява, никакво отлагане. Точността е качество на Божествения свят. Който не живее в чистота, той замъглява хоризонта на своето небе, както облаците скриват слънцето от погледа на човека.

…Сега ние препоръчваме на всички хора да живеят в абсолютна чистота. За мнозина тази идея е непонятна. Това се дължи на положението, в което те се намират. Като придобият чистота, ще дойде светостта, чистота и святост са синоними. След светостта ще дойде служенето. Който не е чист и свят, той не може да служи на Бога. Най-после, след служенето ще дойде Любовта. Следователно, който не знае да служи, той не може да люби; който не може да люби, той не може да учи; който не може да учи, той никога не може да придобие свобода. Това са ред възможности тясно свързани една с друга. Започне ли с чистотата, човек е направил вече крачка напред в живота.

…И тъй, ония хора, на които съзнанието е пробудено, трябва да държат в ума си идеята за чистота на мисълта. Тази идея трябва да остане в ума им като основна мярка, с която да си служат във всички случаи на живота. За всеки съзнателен човек, чистотата е магическа пръчица. Той става от сън с идеята за чистотата. Той ляга да спи, пак с тази идея. За него тази идея е тъй желана и любима, както мисълта за красивата мома в ума на младия момък. Момъкът очаква, търси красивата мома. За нея той е готов да отиде на другия край на света. Нека идеята за чистотата да бъде възлюбената, за която всеки човек е готов да отиде на другия край на света! Нека чистотата да бъде възлюбената на всеки мъж! Нека чистотата бъде възлюбеният на всяка жена! Който я намери,той трябва да се спре пред нейния свещен образ и отдалеч да я изучава и съзерцава. Който придобие тази чистота, той се свързва с онзи велик свят, дето цари постоянство и устой.

…Всяка работа, в която Бог участва, е света, чиста и възвишена. Само при това положение човек може да бъде щастлив и доволен. Защо се женят хората? За да станат проводници на Божествения живот. Следователно, когато човек съзнателно реши да не се жени, това показва, че средата в която се движи не е достатъчно чиста, за да служи като добър проводник на Великия живот. Не може ли да провежда през себе си Божествения живот, по-добре е човек да не се жени. Когато пътникът минава покрай много извори и не пие вода от тях, това показва, че те не са чисти. Пие ли вода от тия извори, те са чисти.
Какъв акт е женитбата: вечен или преходен? Вечни процеси са тия, които се извършват и на небето и на земята. На небето женитби не съществуват. Значи, женитбата е преходен процес. Истинска, вечна женитба е тази, която свързва човешката душа с чистотата. Който не се е женил за чистотата, той минава за вдовец, независимо това, дали живее на земята или на небето. Каже ли някой, че не иска да се жени за чистотата, той сам се излага на явна смърт. Женитбата на човека с чистотата представя духовна женитба. Жени ли се човек физически, сам се осъжда на смърт. Не се ли жени физически, той влиза в областта на безсмъртието. В духовния свят положението е точно обратното: който се жени за чистотата, той влиза в областта на безсмъртието. Не се ли жени за чистотата, той сам се излага на смърт. Искате ли да продължите живота си, да станете безсмъртни, свържете се с чистотата.

…Съвременните хора се нуждаят от чистота. За тази цел те трябва да освободят съзнанието си от всички нечисти образи, да създадат в ума си чисти образи за момата и за момъка, за брака и за безбрачието, за любовта, за вечния живот, за детето и т.н. Човек трябва коренно да пречисти съзнанието си, като за Великден. Дръжте в ума си красиви образи за явленията в живота. Когато видите, че някой плаче, не се мъчете да намерите причината за неговия плач, но радвайте се, че в неговата градина вали дъжд, който полива цветята му. Какво щеше да бъде положението на цветята без дъжд и без влага? Когато срещна радостен човек, аз разбирам, че неговото слънце е изгряло, и цветята в неговата градина растат и надалеч разнасят благоуханието си. Видя ли, че в някой дом мъж и жена се бият, подразбирам, че в този дом вършеят, за да приберат житото в хамбара. Следователно, искате ли да запазите съзнанието си чисто, замествайте лошите образи с красиви, а нечистите с чисти.

…Като се говори за чистота, ние имаме пред вид и външната и вътрешната чистота. Спре ли човек само върху външната чистота, той сам се ограничава. Ако младият, но мързелив момък, възприеме идеята за чистотата само външно, той ще мисли само за докарване, без да работи. За да бъде всякога чист и да се харесва на момите, той ще се откаже от всяка работа, която би нарушила външната му чистота. Такъв човек не може да постигне целта си. И момите не харесват такъв момък. Той външно ще бъде чист, но вътрешно ще му липсва нещо. Дрехите не правят човека. Човек прави дрехите. Ако той е умен, добър, чист и дрехите му ще бъдат чисти. Няма ли човек тия качества, и най-хубавите дрехи остават незабелязани.
Следователно първото условие за придобиване на Божествения живот е чистотата. За чистота копнеят душите, за нея се молят, нея търсят. Във всички Свещени книги се говори за чистота и светост. Само пред чистия човек се откриват възможностите на живота. Не може ли човек да се издигне над нечистотата, всички възможности се закриват за него. Знанието, силата, свободата и светлината на физическия свят зависят от чистотата, в духовния свят – от светостта, а в Божествения свят – от Любовта. Когато слиза надолу, човек трябва да работи върху идеите: служене, почит и обич. Качва ли се, той трябва да придобива чистота, светост, любов.
Днес всички присъствахте на трапезата на чистотата, но ще внимавате нито една троха да не падне на земята. Ще съберете всичкия хляб и, когото срещнете, ще раздавате. Ще кажете, че хората трябва да възприемат вашите идеи и вашето верую. Какви са вашите идеи? – „Да бъдем чисти“. Какво е вашето верую? – „Чистотата“. Всеки от вас трябва да се отличава със силен стремеж към чистота. Нека посветим този ден на чистотата. Чистотата е първото стъпало от лествицата* на Вечния живот. Като се качите на второто стъпало, пак ще прочетете надписа: „ЧИСТОТА“. Тя е обширен, неизчерпаем свят. Самата дума чистота не е силна, но ние си служим с нея по нямане на друга по-силна, която да я замести. Как постъпва всеки добър момък, когато иска да се жени? Той търси най-добрата, най-красивата мома и, ако не намери, каквато иска, все пак взема една от добрите, каквито има в селото. Като го питат, защо взе тази мома, той казва, че тази мома е най-добрата от всички. По нямане на такива, каквито търсех, взех тази. И от нея съм доволен. Сега и ние, по необходимост си служим с тази проста и скромна дума чистота, за да изразим един красив, величествен свят. На земята думата чистота не е много красива, нито е силна. Тя не е царска дъщеря. Баща и не е богат, но е почтен човек; майка и също не е богата, но е трудолюбива жена. Обаче чистотата е родена законно от добри родители. За да се осъществи идеята за чистотата, трябва да ѝ се дадат благоприятни условия. Сега тя е в положението на семе, което трябва да се посади в почвата, за да се развие. Няколко души нека вземат това семе и заработят заедно върху идеята за чистотата. Само по този начин светът може да се реформира.
…И тъй, с магическата пръчица вие ще напишете в съзнанието си идеята за абсолютната чистота. И като ви запита някой, какво ви се говори при петото езеро, ще кажете: „Ухо не е чуло, и око не е видяло това, за което ни се говори. Говориха ни по въпроса за хигиената от гледището на Абсолютната чистота“.
Абсолютна чистота 21 август 1929 г., Съборни беседи, ООК, Рила (петото езеро)

*( Лествица – Стълбище или просто стълби е конструктивен и функционален елемент, обезпечаващ вертикална връзка между отдалечени големи хоризонтални повърхности. Тази връзка се осъществява посредством по-малки и по-малко отдалечени хоризонтални повърхности, наречени стъпала. – бел.съст.)

 1. Птиците чистят най-грижливо гнездата си, като не оставят дори никаква нечистотия да попадне там. Надникнете ли, обаче, в люлката на малкото дете, отдалеч ще усетите неговата немощ и некултурност. В това отношение малките птиченца са по-културни, отколкото децата на съвременните хора, които минават за културни. …Кога се научиха те на изкуството да пазят чистота и хигиена в гнездата си?Питам: ако едно малко птиченце е толкова разумно, че пази чистота и хигиена в своето гнездо, защо съвременните културни хора, които говорят и проповядват за Любовта, Мъдростта и Истината, които знаят ред науки като математика, философия и тем подобни, не спазват нужната чистота и хигиена в жилищата си?

…Съвременните хора имат много знания, но не могат да ги прилагат. За тази цел им са нужни лостове. Пръв важен лост, който трябва да се приложи към знанията им, е пресяването. Всички техни знания, възгледи и теории трябва да се пречистят, да се пресеят, да остане най-хубавото и най-възвишеното. В нашите възгледи, за пример, има остатъци от животинското царство, но всичко нечисто трябва да се пречисти. Човек не може абсолютно да се освободи от животинското в себе си, но да остане от него поне най-красивото, най-благородното.

Положителни и отрицателни черти на живота 26 август 1929 г., Съборни беседи, София

 

 1. Много от страданията и противоречията в живота се дължат, именно на нечистотиите, на примесените и непотребни елементи в съвременната религиозна и научна мисъл. Съвременният учен и религиозен свят се нуждае от „рициново масло“да пречисти червата си, за да може стомахът правилно да функционира. Когато в ума на човека се натрупват много излишни, непотребни мисли, те създават известно подпушванеи мисълта не може правилно да се проявява. Тогава човек не може да вади правилни заключения за причините и последствията на нещата. …И тъй, всички хора днес се нуждаят от Наука за „Вътрешна чистота“. Всяка погрешка, направена съзнателно или несъзнателно, трябва да се изправи.
  …Доброто има сила да чисти. Вложете доброто в света и злото само по себе си ще си отиде. Въз основа на този закон, посей в ума си една Божествена мисъл и я остави да работи. Тази мисъл има динамическа сила. Тя ще израсте, ще се развие и ще те очисти. Ти не се безпокой за резултатите.

Линиите на природата 27 август 1929 г., Съборни беседи, София

 

 1. Когато говорим за висшите прояви на ума, имаме пред вид чистата мисъл, в която няма стремеж към материални придобивки. Например, докато човек се стреми към музиката, като висша наслада, която обхваща дейността на висшите умствени способности, ние казваме, че той живее в чистата мисъл. Започне ли да прилага музиката като средство за печелене, той слиза от висшата област на мисълта. Това се отнася не само до музиката, но до всички отрасли на Науката и на Изкуствата….Както стомашната и отделителна системи отделят чистото от нечистото, потребното от непотребното, така и чрез разкаянието човек се чисти – отделя чистото от нечистото, положителното от отрицателното. Всички Религии препоръчват разкаянието като процес на чистене: чистото отива на една страна, а нечистото – на друга. След това чистите сокове отиват към сърцето и дробовете, а оттам – в мозъка. Ако сърцето и белите дробове не функционират правилно, човек не може да диша. Щом не диша правилно, той не може да мисли право. Дихателната система на човека показва, че не само кръвта трябва да се пречиства, но и желанията. Както нечистата кръв трови организма, така и нечистите желания го отравят….На физическия свят сърцето и дробовете пречистват кръвта, а в духовния свят те са мехът и огнището, през които трябва да минат желанията на човека, да се отдели чистото от нечистото. …В Духовния свят мозъкът определя службата и мястото на всички мисли в човека. Следователно, не смесвайте чистите мисли с нечистите; чистите мисли туряйте на една страна, а нечистите – на друга. Както природата отделя чистото от нечистото, така и човешкият ум трябва да отделя чистите мисли от нечистите. Не ги ли отделя, приема ли ги в смесен вид, той внася отрова в своя мозък. Ще бъдете внимателни към своите мисли, ще ги изучавате, да знаете, какво желание събужда всяка мисъл. Мисълта е свързана с желанията, желанията с действията, а действията с последствията.

…Новата култура се нуждае от работни хора. Новата култура изключва затворите и бесилките. Тя не търпи никакви човешки недъзи и слабости. Срещне ли човек с някаква слабост, колкото да е малка, тя ще го прекара през огън да го очисти. Новата култура не приема хора, които вървят по пътя на старата култура и на старите хора.

Служене, почит и обич 30 август 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Само Божественият живот осигурява на човека чистота, успех и щастие. Да живее човек в съгласие с Божественото, това значи да живее в душата си, която никога не се петни. Нищо не е в състояние да отнеме чистотата на душата. …Отношенията на хората трябва да бъдат чисти и святи. Желаете ли да целунете някоя мома, вие трябва да искате позволение от нейния велик Баща. Как ще получите това позволение? Ще се молите ден, два, три, ще пишете писма до Баща й. …Невъзможно е човек да служи на Бога като човек, със своите ограничени разбирания. Иска ли да служи на Бога, той трябва да има чистотата и знанието на ангелите. „Как се постига тази чистота?“. Чрез молитва, чрез работа и чрез учене. Някой се изправи, прочете набързо една молитва и тръгне на работа. Така не се постигат нещата. Ония, които са се посвещавали на служене, са прекарвали по цели часове в молитва и съзерцание. Молитвата не подразбира шепнене на думи, но целият живот на човека трябва да се превърне в молитва.
  …Живеете ли в Новото, ще пазите чистотата на сърцето и на ума си. Чистотата е първото условие за правилни отношения между човешката душа и Бога, между човека и Разумните същества.

…Обиди ли те някой и му простиш, забрави всичко. Създай нови, чисти отношения с него.
Правилни връзки 4 септември 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ако обичате да пиете вино, вследствие на което често се опивате, турете пред себе си една чаша с чиста, планинска вода и щом усетите жажда, веднага вдигнете чашата с вода, приближете я към устните си и кажете: Щом искаш да пиеш, пий чиста, планинска вода. Като пиеш вода, ще станеш трезвен, бодър и силен. Като постъпвате един месец по този начин, ще замените пиенето на вино с пиене на вода.
  Сменяне на състоянията6 септември 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Според нас, всяко учение, което помага на човешкия ум да добие своята първоначална светлина, е право; всяко учение, което помага на човешкото сърце да добие своята първоначална чистота, е право; всяко учение, което помага на човешката воля да добие своята първоначална сила, е право. Всяко право учение пък е Божествено! …Когато химикът анализира кръвта на някой човек, той веднага ще му каже, че кръвта му е нечиста, и същевременно ще му препоръча метод за пречистването ѝ: начин на хранене, на живеене и т.н. Всяка майка е в състояние да помогне на своите деца, да им покаже начин за правилно живеене. За това, обаче, тя сама трябва да води чист, свят живот. Ако майката не води добър, чист живот, тя сама ще умори децата си. Как? С храната, с начина, по който ги учи да живеят.
  Стотникът8 септември 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Пчелата е символ на чистота, на ред и порядък. Когато се обезсърчиш, вземи урок от пчелата, която ти казва: „Събирай мед от всяко цвете!“.
  Отношения към природата / Правилни физически отношения с природата13 септември 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Ангелите слизат на Земята за онези души които се разкайват, които искат да се освободят от греха, да придобият своята чистота. Колкото и да се изчистят, все ще им остане едно малко петно, една малка дупчица.
  Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години15 септември 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Дъждът казва на човека, че чувствата му трябва да се пречистят,вятърът говори същото на мислите в човека. Следователно, съществуват два начина за пречистване на човешката кръв: чрез мислите и чрез чувствата. Чувствата се пречистват чрез даване. Като дава с любов, сърцето на човека се разширява. Колкото по-широко е сърцето на човека, токова по-лесно се пречиства. Ако някой е беден и не може да дава, той трябва да прави умствени упражнения, да си представи, че разполага с големи богатства и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Като остане без нищо и бъде доволен от положението си, той е изчистил сърцето си. Яви ли се най-малкото недоволство в него, сърцето му още не е чисто. Изобщо, недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво. За да чисти човек сърцето си, не е нужно даже да прави умствени упражнения. Животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си. Ако е въпрос за даване, човек може да дава и материално, и сърдечно, и умствено. Помнете, че колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие.
  Като ученици, вие трябва да имате чисти мисли и чувства. Първото нещо, което се иска от ученика, е чистотата. Колкото и да се стреми към чистота на ума и на сърцето си, човек все ще се натъкне на мисли и чувства, които ще го покварят. Условията, при които съвременните хора живеят, са такива, че, било чрез мисъл, чувство или постъпка, те ще внесат известна нечистота в себе си. Това е неизбежно, обаче, разумният човек използва тия условия за съзнателна работа върху себе си. Ако не работи върху себе си, сам да се чисти, природата ще го застави насила да направи това. Много методи има за чистене на човешкото сърце, но той сам трябва да си избере метод, съответен за него. Както правите избор в храната, в облеклото си и в начина на живеенето, така можете да правите избор в методите за работа върху себе си. Колкото малка да е една мисъл, тя е в състояние да внесе подем в ума ви и да ви освободи от недоволството.
  Златото в кръвта / Органическо злато4 октомври 1929 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Съвременните хора минават за „християни“, без да изпълняват Христовото учение. Например, някой човек има лошо разположение на духа, мъчи се от мрачни и отрицателни мисли, без да може да си помогне. Казано е, обаче в Писанието: „Тозидух не излиза, освен с пост и молитва.“,ако кажат на този човек да пости, той отрича поста, отрича молитвата. Постът, молитвата допринасят нещо на човека. Чрез пост човек придобива въздържание. Който яде на време и умерено, той пости. Съвременните хора не ядат на време, но когато им дойде на ум, те не се съобразяват с времето, което Природата е определила.
  …Наблюдавайте, какво прави котката, когато заболее. Тя се ликува с пост. Преди да започне поста, тя изяжда няколко стръка от особена трева, която ѝ действа очистително, след това пости няколко дена, докато оздравее. Щом оздравее, става весела, игрива, храни се добре, както по-рано като здрава.
  …Ако при сегашните условия на живота Христос дойде на Земята, какво ще проповядва на хората? Той ще им проповядва три неща: абсолютна чистота и свобода на мислите, на чувствата и на действията.
  …Почва, на която е убит човек, или животно, носи проклятие в себе си. За да се използва, тази почва трябва да се остави седем години на покой, да работят върху нея природните сили, коренно да я пречистят. Докато не се махне и последната следа от извършеното престъпление, тази почва не трябва да се използва. И ако днес хората са болни, нервни, страдащи, това отчасти се дължи на храната, която употребяват. Те се ползват от плодовете на Земята, която е напоена с кръвта на хиляди и милиони жертви – хора и животни. Земята е пропита от човешка кръв, и тя трябва да се пречисти. Тя може да се пречисти, само като мине през Божествения огън – Огънят на Любовта.
  Забранихме му – 6 октомври 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Щом е решил да се самоубива[някой], той трябва да бъде смел, геройски да умре, а не да търси някакъв лек начин. Нека се подложи на гладна смърт, да гладува 50 – 60 денa. „Ама, нещастен съм, искам по-скоро да туря край на живота си“. Не си само ти нещастен. От времето на Адама, досега, не съм срещнал нито един щастлив човек! …Лесно е човек да каже, че ще се самоубие, но самоубийството и убийството не разрешават въпросите на живота. Щом се обезсърчи, човек трябва да пости, докато се роди в него желаниетода живее. Който мисли за самоубийство, той не може да се нарече човек! …Истински герой е онзи, който с радост понася всички изпитания и страдания.
  Вечното благовестие – 13 октомври 1929 г.,Неделни беседи, София
 1. В живота има два вида оцапвания: външни и вътрешни. Всеки човек отвън може да помогне на външното оцапване. Затова, именно, се женят хората– жената може да чисти окото на мъжа отвън, но вътрешно, обаче– човек сам трябва да чисти окото си. …Чрез житото Господ казва на хората, защо гладуват. Те гладуват, защото още не са готови да приложат закона на жертвата, както житото го прилага.
  Вкисване – 6 ноември 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Докато е на физическия свят човек се каля, но външно само. Душата, обаче, никога не се каля, никога не греши, нито умира.

Сам се опасваше – 17 ноември 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Докато външният живот на човека не се изчисти добре, вътрешният никога няма да се прояви. И да се прояви, той всякога ще остава скрит от лошия.

Едно от условията за продължаване на живота е гладът. Жаждата и гладът са стимули за постигане на нещо велико, който иска да придобие нещо велико, той трябва да яде малко. 

Влязоха в ладията – 24 ноември 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Какво представя раят? Раят е място на абсолютна чистота. …Който иска да живее в Рая, той трябва да бъде отворена книга, всички да четат по нея, да няма нищо скрито-покрито в него. Намерят ли най-малкото петно в неговата книга, веднага ще го изпратят на Земята да се чисти. В този смисъл Земята представя място за чистене,тя е тъй нареченото чистилище. Като не мисли по това, човек казва, че е дошъл на земята да си поживее. Той е дошъл на Земята да си поживее, но свършва живота си като инвалид – това не е живот,това не е право разбиране на живота.
  Ново разбиране – 27 ноември 1929 г., Общ Окултен Клас, София
 2. Мнозина се стремят към Христа, искат да живеят като Него. Те, се спират върху силата, която Христос е имал, но не се запитват, как е живял Той, как се е справял с мъчнотиите и противоречията в живота си. По цели нощи Христос се е молил, размишлявал. Той отивал на планината, дето прекарвал в уединение, в пост и молитва. …Водата е символ на живота. Като носи вода, човек изучава законите на живота. Истинският живот чисти, мие, разтваря утайки. Следователно, пуснете ли този живот в себе си, той, като водата, ще разтвори утайките, нечистотиите, останали от миналото, и ще ви въведе в новия живот. Утайките в живота представят старите мисли, чувства и възгледи, от които човек трябва да се освободи.

…Човек трябва да преобрази живота си, както растенията превръщат нечистата материя в елементи, необходими за тяхното развитие, както земните пластове филтрират водата, и както огънят изгаря всичко нечисто, като остава само чистото, вечното. Божествените енергии – вода, въздух, светлина и огън, ще минат през човешкия ум, през човешкото сърдце и през човешката воля, да премахнат всичко непотребно и нечисто и да остане само вечното, чистото, като основа на бъдещия му живот.

Което става – 4 декември 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Като не разбира кои неща са истински и кои фалшиви, човек лесно се подава на греха. За да не греши, той трябва да има пробен камък, с който да изпитва чистотата на нещата. Златарят изпитва чистотата на златото с известни киселини, а праведният трябва да си служи с Божественото, като пробен камък в своя живот.

Обхода и проява – 11 декември 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Не минава ли през смените в Природата, човек не може да се развива добре. Следователно, той трябва да мине през глада и пресищането, през съня и будното състояние, за да познае живота във всички прояви. Човек трябва да гладува, за да се събуди в него подтик към възкачване.
  Смени в природата / Двете смени в природата13 декември 1929 г., МОК, София

 

 1. Снегът изчезва, топи се, но идеята за чистота, която се крие в неговия цвят, остава вечна. Белият цвят е символ на чистота. Тази е причината, поради която хората се стремят към белия цвят….Снегът, със своя бял цвят, внася освежаване в човешките умове и разположение на духа им.

…Ако при разговора си със своя ближен, човек трябва да чисти езика си, колко повече трябва да бъде езикът му чист, когато отправя молитвата си към Бога. …Той първо трябва да си отспи, после да се измие, изчисти и така да се яви при Баща си, разумно да се разговаря.
Наука за езика – 18 декември 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. За да поддържа здравето и силата си, човек трябва да се чисти, външно и вътрешно. Чистотата е първото условие за здравето на човекаина всички живи същества. Чистотата е необходима и в науката – например, преди да се произнесете за свойството на дадено съединение, вие трябва да го освободите от всички странични примеси, които нарушават неговата чистота. За да определите свойствата му, то трябва да бъде абсолютно чисто. Както животът е непреривен процес, така и всички негови прояви са непреривни процеси. Говори ли се за чистота, ние я разбираме като непреривен процес. Не може днес да бъдеш чист, а утре – нечист. Говори ли се за горене, ние пак разбираме непреривен процес. Ако огънят на живота ту изгасва, ту се запалва, проявите му ще се прекъсват, а това е невъзможно.
  Степени на съзнанието – 25 декември 1929 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Задачата на човека е да освободи и религията, и науката от техните неестествени положения, да ги види в онази чистота, в каквато са се родили за пръв път в човешкия ум и в човешкото сърце. …Дайте [на хората] светлина, чист въздух, чиста вода и доброкачествена храна и не се безпокойте. В чистия въздух, в чистата вода и храна те сами ще намерят Бога. Какво повече им е нужно?
  Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете29 декември 1929 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Сега, като ученици, вие трябва да работите върху себе си, от една страна да пазите своята вътрешна чистота, а от друга – да се чистите от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят.Истинският пост подразбира умерено ядене и спане, умерен живот и т.н. Чистият живот изключва всичко онова, което скъсява живота. Има блага в живота, които придобие ли човек преждевременно, стават причина да изгуби много ценни неща. Например богатство, придобито не на време, става причина човек да изгуби чистотата, добротата, знанието си и др.

…Някои вегетарианци се отказват от употребата на всякакви масла, с цел да пречистят кръвта си, кръвта не се пречиства само чрез храната. За да пречисти кръвта си, човек трябва да има чисти мисли и чувства, широки разбирания, да може лесно да трансформира нещата. Всеки човек се нуждае от храна, съответна на неговото развитие. Следователно, ако месото не е вредно за някого, той може да го яде. Вреди ли му, той трябва да се откаже от него. Друг е въпросът, ако човек доброволно се откаже от месото, без да му вреди, от високо морални съображения. Пълен вегетарианец може да бъде онзи, чийто деди и прадеди от 4 – 5 поколения насам са били вегетарианци. Съвременното човечество се намира пред задачата да развие своето причинно и будическо тяло. …Бог е изпратил в света велики и силни хора, да очистят пътищата ви. Стъпите ли на чисти пътища, вие трябва да поддържате чистотата им – това се изисква от вас.
Личност и душа – 1 януари 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Страданията на праведния могат да бъдат непоносими, но те са само един метод за пречистване на нашата душа. Колкото страданията са по-големи, толкова по-голямо ще бъде и пречистването. Когато дойде радостта, това е само един отдих, една почивка. Не мислете, че радостта показва какво всичко е свършено– не, тя е само малък отдих. И като влезете в Небето, вие ще бъдете тъй чисти, ще носите всичката чистота, каквато Земята може да ви даде.
  …Грехът не седи във външността на нещата,той е в смисъла, който ние влагаме. Щом съзнанието ти е чисто, щом отвътре си чист, нищо нечисто не може да се докосне до тебе.
  От сърцето излизат – 5 януари 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Сега след вегетарианството кое трябва да приложите? Кое е украшението на вегетарианството? (отговарят: „Постът“.) Вегетарианецът не може да пости. Постът е само за болни хора, за грешни хора. За здрави хора никакъв пост не трябва. Вегетарианецът не може да пости, но грешен ли си– постът е за лекуване. Ако си здрав, никакъв пост не ти трябва, да се разберем,постът има друго предназначение. Ще знаете, постът не е за здрави хора. Здравият човек именно трябва да яде. Той никога не трябва да преяжда, но онзи, който е преял, той трябва да пости. Да се повърнем на въпроса, кое е украшението на вегетарианеца. Тогава пишете една тема: “Отличителните черти на вегетарианеца, по какво се отличава вегетарианецът.”

…Светът се нуждае от идейни хора, които да живеят в чистота.
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека – 10 януари 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Всяка чиста, всяка благородна жена има топлина от десет хиляди градуса. Кажете ми кой мъж би могъл да пипне или да направи някаква пакост на такава жена, която носи в себе си една „батерия“от десет хиляди градуса.
  Две лепти19 януари 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Какво представлява гладът? Гладът е един стремеж, една реалност, на която никой не знае произхода. Мнозина питат: „Не може ли без ядене?“.Щом гладът съществува, без ядене не може. Като гладува известно време, човек има възможност да изпита Божията благост върху себе си….Пособията, с които ученикът прави своите опити, трябва да бъдат чисти. Същият закон се отнася и до мислите и чувствата на човека, всяка мисъл и всяко чувство, с които ученикът оперира, трябва да бъдат чисти. В чистота се крие тяхната сила.
  Опитната школа – 22 януари 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Идеята за Бога на съвременните хора е много смътна, те не знаят какво представлява тази идея,аз не говоря за идеята на старите хора за Бога. Вие може да вземете идеята за Бога в най-чистия смисъл, в най-хубавия смисъл. Там, отдето е излязъл най-чистият възвишен живот; там, откъдето е излязла онази най-възвишена и чиста мъдрост и знание; там, откъдето е излязла чистотата и възвишената сила на човека; там, откъдето са излезли всички възвишени Добродетели и всичко това, което осмисля живота – това представлява идеята за Бога!
  Аз съм, не бойте се!2 февруари 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Колкото по-чиста и фина е храната на някое същество, толкова по-възвишен е неговият живот.
  Новото в живота19 февруари 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Какво казваме за кръвта, когато започне да потъмнява? Щом кръвта стане тъмна ние казваме, че е нечиста. Да мисли човек, че животът няма смисъл– това показва, че той е изгубил силата и чистотата си. От голям, чист, буен извор той се е превърнал на малко поточе, което едва шурти.

…Лекува ли се само по физически начин, човек нищо няма да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом тялото се пречисти, човек отново влиза в него и се събужда, ако е спал добре, тялото му се пречиства добре, и той се събужда разположен и обновен. Добрият сън зависи от правилното пречистване на тялото.
…Човек трябва да бъде абсолютно чист. Чистотата подразбира здраве, само чистият човек може да бъде здрав. Пречистването и приготвянето на човека за дрехата на новия живот става на Земята. Щом облече новата си дреха, той минава вече в нова фаза на живота; щом влезе в новата фаза на живота, човек коренно се е видоизменил. За това състояние на човека апостол Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим.”

Делата Божии – 23 февруари 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Като преяждал много пъти, човек обезсмислил процеса на яденето в Природата. Като гладувал дълго време, човек разбрал смисъла на яденето и казва, че няма по-велик процес в Природата от храненето. Велик смисъл е вложила Природата в храненето, но когато точно се спазва количеството храна, което тя е определила за всяко живо същество. Всеки, който си е позволил да употреби повече храна от тази, която Природата му е определила, скъпо е платил. Не е позволено на човека да преяжда. Като преяжда, от една страна той нарушава силите на своя организъм, а от друга – отнема част от храната, предвидена за други същества.

Закони на доброто / Доброто и времето – 28 февруари 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Като знаят толкова, нека кажат, какво е отношението на среброто към Луната, към кръвта на човека и към неговия организъм, изобщо. Колкото повече сребро има човек в кръвта си, толкова повече ще се ползува от енергиите на Луната. Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идат от Луната. Тия енергии чистят човешкия организъм,който иска да се очисти от греховете си, той трябва да се свърже с Луната. Луната пък може да действа само върху онзи човек, който има сребро в кръвта си.
  Както светът дава – 2 март 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Добре е човек да има много знания, но да са чисти,не са ли чисти, по-добре е човек да има малко знания.

…Силата на човека се крие в издържливостта му, колкото повече издържа на огъня, толкова по-чиста е материята, от която е направен. – „Докога ще ме пекат?“.  Докато дойдеш до положение да отговаряш на известни условия. …Който не работи върху себе си, ще се намери в пещта, при високата температура. Като се пречисти и опече, той ще бъде готов да живее според Великите закони на природата. Каквото да правите, както да работите, все ще придобиете нещо, в Природата няма загуба.
Термометъра на човека / Човешкият термометър – 5 март 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Недостатъците на хората хвърлят сянка върху съзнанията им и ги помрачават. Недостатъци в Природата не съществуват. Те са в мисълта на човека, ако успее да ги изхвърли от мисълта си, човек става чист и светъл.
  …Един от методите на новата етика за възпитанието е приложение на чистотата в широк смисъл: чистота на тялото, на ума и на сърцето. Човек трябва да поддържа чистотата на тялото си с често миене, изпотяване, преобличане, вчесване на косата и т.н. Като приложи чистотата към тялото си, човек започва да мисли за чистотата на чувствата и на мислите си. Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм,чистите чувства изключват всякакво користолюбие! …Въобще чувства, в които няма никакъв примес на егоизъм и които нямат никаква задна цел, наричаме чисти. Благородството в чувствата на човека подразбира присъствие на органическо злато в кръвта. Златото поддържа здравословното състояние на организма….Дойдете ли до златото, ще знаете, че всеки човек трябва да има на разположение по няколко грама външно и вътрешно злато, като неприкосновен запас. Който иска да бъде морално чист, той трябва да има известно количество сребро в себе си. Среброто чисти човека. Без сребро човек не може да бъде чист. Златото е носител на жизнени енергии в Природата, а среброто чисти човека от непотребни вещества в организма му.
  Идеалният човек – 7 март 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Казва се, че животът е движение. Оттук животът може да се уподоби на водата, едно от свойствата на която е движението. Водата е в постоянно движение, благодарение на което запазва чистотата си. Следователно, докато човек не придобие свойството на водата, той не може да бъде чист. …Ако човек не вярва в Любовта, която повдига и облагородява, и не се предаде в нейните ръце, той не може нищо да постигне. Човек трябва да мине през огъня на Любовта, за да се пречисти. Щом се пречисти, страданията го напускат. Кога синът се страхува от баща си– когато греши,щом престане да греши, страхът изчезва.
  Призовете ги на сватба – 9 март 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Господ не се гневи на хората, но използва техните грехове за тор на своята нива. От време на време Той слиза на Земята да я очисти, като ни казва: „Работете по-нататък! Докато искате да познаете себе си само, вие живеете в ада,ако искате Мене да познаете, ще живеете в Рая и щастливи ще бъдете“.
  С благост и Истина16 март 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Колкото нежна и внимателна е Природата към благородните и разумни хора, толкова е строга и взискателна към неблагородните и своеобразните. Тя изпълнява стиха, който Христос е казал: „Всяко дърво, което не дава плод, се отсича.“ Тя „отсича“безплодните дървета и ги хвърля в огъня. Това наричаме ние процес на чистене.
  …Бъдещето възпитание ще започне, именно от ръцете, вбъдеще майките и учителите ще обръщат особено внимание върху ръцете, върху тяхната чистота. Ноктите също трябва да бъдат чисти. Като се постигне външна чистота, вниманието на родителите и на учителите ще се спре върху хармоничните движения, които човек прави с ръцете си. Също така по ноктите не трябва да има никакви петна, бели или черни.
  Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете – 23 март 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Моралните чувства се хранят с Божествени сокове. Те са съставени от клетки, които изискват чиста, благородна, префинена храна.
  Синове на светлината23 март 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Казано е в Евангелието, че Бог е огън всепояждащ– това е крив превод. Бог е огън наистина, но огън, който носи Живот в себе си. Сам по себе си Божественият огън не разрушава;човешкият огън гори, разрушава нещата. Понеже хората не познават Божествения огън, те приписват на Бога качества, които не притежава. Невъзможно е огънят на Божествения свят да изгаря нещата. Този огън чисти, възраства и съгражда, този огън е всепояждащ за онзи, който се противи.
  …Днес от всички хора се изисква права, чиста мисъл. Каквото да се случи в живота им, те трябва да имат будно съзнание, да пазят чистотата на своята мисъл. Като живее на земята, човек неизбежно ще се натъква на лоши мисли, които идат отвън или пък се зараждат в самия него, но ако съзнанието му е будно, той лесно може да се справя с тях. Не е въпрос да пъди нечистите мисли от себе си, но да им даде нещо, с което да ги задоволи. Щом ги задоволи, те сами ще си отидат. Христос изпъждаше лошите духове от хората с Любов, а не с насилие. Приложите ли насилието по отношение на лошите мисли и чувства в себе си, вместо да се освободите от тях, те ще се стремят повече да се закрепват. Насилието ражда насилие. Като знаете този закон, служете си с Любов. Любовта е единствената сила, която може да освободи човека от всички противоречия и ограничения.
  Чиста мисъл е нужна на човека. Щом мисълта е чиста, и чувствата му ще бъдат чисти. Щом мислите и чувствата са чисти, и постъпките му ще бъдат чисти.
  Съзнателният живот – 26 март 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Днес Христос е слязъл между хората и работи със своя жезъл. Той току вдига и слага жезъла си и гори всичко, каквото срещне на пътя си. Лъжците, крадците и престъпниците ще изгорят, а добрите, истинолюбивите и честните хора ще минат през огъня, без да изгорят– те ще се пречистят и светнат. Който мине през огъня и се пречисти, ще намери Истината. Който намери Истината, той ще познае Бога, ще Го признае за свой Баща.
  …Онзи свят е свят на нов ред и порядък, на нови разбирания,за да бъдете добре приети в Онзи свят, мислите, чувствата и желанията ви трябва да бъдат абсолютно чисти.
  В сила – 30 март 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Всеки неправилен, нечист тон носи нещастие за човека. …Добрата, права и чиста мисъл предизвиква добри и чисти чувства.

…Като ученици, от вас се искат следните неща: много да мислите, малко да ядете, повече да работите. Да мислиш много, това подразбира да имаш чиста мисъл. Каквото предприеме с мисълта си, човек трябва да го очисти от всички примеси. Остане ли нещо нечисто в мисълта му, без да иска, той опетнява и себе си, и своите ближни. Човек трябва да има чисти мисли и чисти чувства, като вътрешен морал в себе си, има ли този морал, човек ще има предвид благото на ближните си като свое благо. Да яде човек малко, това значи да не преяжда нито в мисли, нито в чувства. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. Казва се, че човек трябва да работи повече, но не чрезмерно и в работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Истинска работа е онази, която организира силите на човека. …Чистота на мислите – то няма да дойде така лесно. Ние се приближаваме към Новия живот. Този Новия живот идва, но не остава за дълго време. Той може да остане в нас, ако имаме чистота на мислите. Ние не че я нямаме, но не може да я задържим, ако идавт някои нечисти мисли, самият живот, самата мисъл сега се чисти.
Права мисъл / Чиста мисъл – 2 април 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Човек трябва да се освободи от всички лоши навици, наследени от миналото, и да остане с онази първична чистота в себе си, която създава неговия характер. И отделният човек трябва да се пречисти, но и обществото трябва да се пречисти и нагоди според Законите на Разумната природа.
  Огъната плоскост4 април 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Молекулите[енергиите] на тока от 20 – 50 хиляди волта са крайно малки, вследствие на което минават свободно през тъканите на човешкия организъм, масажират ги и вместо да причинят вреда на човека, те го обновяват и пречистват. Значи, има няколко вида топлинна, светлинна и електрическа енергия, която се отразява различно върху организмите. Колкото по-дребни са частиците на тези енергии, толкова по-благотворно се отразяват върху човешкия организъм. Те обновяват, пречистват и съграждат материята.
  …Ние живеем върху костите на нашите предшественици. Такова нещо представя твърдата материя, върху която ние живеем и градим своето бъдеще. За да пречисти човек тази материя, в помощ му идат неговите мисли и чувства. Те представят филтър, чрез който окървавената и отрупана с кости земя трябва да се пречисти.

…Помнете: бъдещето на човека се определя от храната, която употребява. Колкото по-чиста и по-здравословна храна употребява, толкова по-велико и светло бъдеще си приготвя той. Ето защо, за да се очисти храната от отровите, които идват от земята, от една страна и от самите животни – от друга страна, тя трябва да се пречисти. Никакъв физически или химически начин не е в състояние да пречисти храната от психическите отрови, освен мислите и чувствата на човека. Най-много психически отрови се съдържат в месната храна. Страхът и отвращението, което животните изпитват, когато ги колят, внасят в организма им тия отрови. Като употребяват месото, хората възприемат тия отрови и се разстройват – тази е причината за заболяването на хората от неврастения. Голямо е желанието на животните за живот. Засега най-чиста и хигиенична храна е растителната.
И рече Исус – 6 април 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. За да не страда, човек трябва да се храни само с чисти мисли и чувства.

Хваление – 16 април 1930 г., Общ Окултен Клас, София 

 1. Иска ли да хармонизира силите на своя мозък, човек трябва да допуска в ума си само възвишени и чисти мисли. За такива мисли заслужава човек да изразходва енергия. Те повдигат духа му и го правят мощен, като живее по този начин, човек дава възможност на всички клетки в себе си да се развиват добре.
  …Kакво представят Доброто и злото в света? Доброто и злото са два ключа с различни служби. Доброто е ключ, който отваря всички врати към чистия, светъл и възвишен живот; злото е ключ, който затваря всички врати към възвишения, светъл живот. …Съвременните хора говорят за Любовта, стремят се към нея, но, като я придобият, не могат да я задържат за дълго време – защо? Защото Любовта вирее само в чистота. Наруши ли човек чистотата на своите мисли, чувства и действия, любовта моментално го напуска.
  Доброто оръжие23 април 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Каква е целта на специалния [младежки] клас? Да ви върне към първоначалната чистота и девственост. Всички имате елементарни разбирания за живота, но това не е достатъчно. Трябва да разберете понятието девственост в широк смисъл – това разбиране се постига чрез дълбока мисъл и възвишени чувствания. …Ученикът от специалния клас трябва да се отличава от другите по своя особен тон. В какво се заключава особеността на един тон? – В неговата чистота, мекота и сила.
  Светлина и знание / Знание и светлина25 април 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Кога боледува човек? Когато кръвта му е нечиста. Когато венозната кръв в организма на човека се пречисти и стане артериална, той престава да боледува. Кръвта на човека трябва да бъде абсолютно чиста, да не съдържа никакви примеси, никакви чужди елементи, които са в състояние да изменят пътя на неговите мисли и чувства.
  Доведете ми го тук27 април 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. И тъй, когато се домогне до истинската Наука, човек ще разбере нещата и ще ги приложи. Пише ли книга, той ще я пише с чистотата на своята мисъл; шие ли дреха, той ще я шие с чистотата на своето сърце. Каквато работа вземе, човек трябва да я изработи с чистотата на своя ум и на своето сърце. Който се докосне до тази работа, той ще усети чистотата, която е вложена в нея. От всяка нейна клетка ще лъха радост и веселие. Не работят ли с Любов и чистота, хората създават около себе си голяма дисхармония.

…Човек не може да успява, ако не познава всички закони, на които се подчиняват неговото физическо, духовно и умствено тяло. Той трябва да знае, че до голяма степен успехът му се дължи на неговата чиста кръв.
Положително знание30 април 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. От поетична гледна точка, кокичето символизира чистотата – то представя философ, който постоянно мисли.
  …Като дойде болестта със своя огън, тя изгаря непотребното и нечисто в организма на човека, и той започва да мисли право. Нова философия, нови разбирания са нужни на хората. Докато мисли неправилно, човек всякога ще боледува, всякога ще се натъква на мъчнотии и нещастия.

Показване / Демонстрация2 май 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Чистотата е Божествено качество. Само Бог може да чисти човешките сърца. Що се отнася до чистене на сърцето, никой човек досега не е могъл да го очисти. Кой чисти извора? Сам се чисти. Ще кажете, че трябва да бъдете внимателни, да не цапате извора. Не се смущавайте. Идете при извора с всичкото си уважение и почитание, напийте се от водата му, благодарете и продължете пътя си. Ще кажете, че сърцето ви е нечисто – не говорете против Божественото. Само по себе си, по произход сърцето е чисто, но от усилията на човешкия ум да го завладее, сърцето се е наслоило. Сега то трябва да се освободи от тия външни наслоявания и примеси. Понеже сърцето принадлежи на Бога, никой не може да го завладее. Казано е в Писанието: „Сине мой, дай ми сърцето си!”. Всяко завладяване на чуждото, води към смърт.
  …Бог каза на човека да не яде от плодовете на Дървото за познаване на Доброто и злото. Защо не трябваше да яде от това дърво? Защото в него имаше нещо нечисто, което се предава на кръвта, която пък петни сърцето. Така, именно, стана. Първите хора ядоха от плодовете на забраненото дърво и опетниха сърцето си. Каквото е храната на човека, такива ще бъдат и резултатите, затова е казано на човека да се храни с чисти мисли и чисти чувства, за да не поквари ума и сърцето си, а оттам и цялото си тяло. От храната на човека можете да съдите за неговата мисъл.
  Добрият ден14 май 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Чиста, права трябва да бъде вашата мисъл, без никакво петно. Вие се стремите към духовния свят, дето не се позволява никаква нечистота. Видят ли най-малкото петно на вашата мисъл, те веднага ще ви върнат назад. Пред тях всичко е открито. Ако видите човек, облечен с бели дрехи, вие ще се радвате на чистотата, която го обгръща. Забележите ли най-малкото петно на бялата му дреха, вие веднага ще го спрете и ще го накарате да се върне у дома си да се изчисти. Ако на физическия свят не се търпи нечистотата, колко повече тя е нетърпима в по-високите светове – духовният и Божественият. Като е дошъл на Земята, човек трябва да започне от физическата чистота. Дрехите, обувките, тялото трябва да бъдат идеално чисти. Човек трябва да мие лицето, ръцете, зъбите си по десет пъти на ден; зъбите не трябва да се мият всякога с четка, да се изтъркват. Много болести се дължат на микробите, които се развиват в зъбите – (там се намират ред микроби, минават в дробовете, в черния дроб, пък минават навсякъде)*. Чист трябва да бъде човек във всяко отношение, ако не е готов да поддържа физическа чистота на тялото си, как ще поддържа своята духовна чистота? И след всичко това той иска да стане „велик“, „гениален“ човек.*(изречението в скоби е добавено от др. издателство на същата беседа бел. съст.)
  Стойност на нещата / Постоянна цена21 май 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Чистота в мисълта, разумност и равновесие, са първите условия за нормалното развитие на мозъчната система на човека.
  …Като стане от сън, здравият човек веднага отваря прозореца на стаята си, да поеме чист въздух – това значи съзерцание с дробовете. Той чувства нужда от чист въздух. Да отворите прозореца на стаята си, не подразбира отваряне в буквален смисъл на думата. Всяко дълбоко поемане на въздух означава отваряне на прозорците на дробовете. Като вървите по улиците, или в гора, където въздухът е чист, от време на време се спирайте, да поемете дълбоко въздух. …Един от методите за усилване на дихателната система е ходене на екскурзии, ако след всяка екскурзия човек не даде изобилно храна на дробовете си, екскурзията не е постигнала своята цел. Когато дробовете се напълнят с чист въздух, стомахът работи добре.
  Къртица, славей и пчела 30 май 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Казват, че огънят на Любовта може да направи всичко, каквото човек желае. В него телата се топят, пречистват, светят, но не изгарят. Докато топлината на Любовта е духовна, тя възкресява мъртви, лекува болни, повдига паднали, утешава страдащи. …Когато Любовта преобрази човека, той живее вече чист и свят живот. Христос помагаше на болни, лекуваше ги със силата на любовта, но после казваше: „Иди сега и повече не греши.” Значи, Любовта може да ви подмлади, но ако не живеете в чистота, пак ще остареете.
  С огън и сол1 юни 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. Сега, като говорим против критиката и одумването, имаме предвид запазване чистотата на човешката мисъл. За да бъде здрав, човек трябва да пази чистотата на ума и на сърцето си. Който се занимава с възвишената, Божествена мисъл, той трябва да бъде далеч от обикновените одумвания. Всяко одумване е мътна вода, която нарушава чистотата на планинския извор. Следователно, не пускайте мътна вода в чистия планински извор.

Точност4 юни 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. По кошера познавате живота и качеството на пчелите. Те имат врата, през която влизат и излизат, имат външна стража, която пази известен ред и порядък; те спазват необходимата чистота и температура, което показва, че чистотата и редът са най-главните им качества.
  …Кога се е научил човек да яде месо? В Битието е казано, че първият човек се хранел само с плодове. Значи, определено било на човека да употребява най-чистата и възвишена храна. Плодовете, с които се хранели първите човеци, не са като сегашните, които се отглеждат на Земята, напоена с кръвта на хората и на животните, както и с техните нечистотии. Какви ще бъдат плодовете, които са расли върху гробовете на хората? Нездравословни, нехигиенични, понеже са черпили сокове от човешките мисли и чувства. Засега чувствата и мислите на хората не са чисти. Те трябва да минат през огън, да се пречистят, всичко нечисто да изгори. Само след това може да се говори за чиста храна. Нечистата почва не може да роди чисти плодове, като знаете това, бъдете внимателни, да правите избор на местата, дето ще се заселвате. В природата има чисти и нечисти места, ако човек се засели на нечисто място, може да заболее.
  Който влиза8 юни 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. Само разумният човек може да гладува и да жадува, само той знае, какво нещо е чистота. Глупавият жадува и гладува, но само физически. Ние считаме един процес истински, когато се отнася не само до физическия свят, но и до Духовния и Божествения. Гладува и жадува само онзи, който е опитал нужда от хляб и вода и в трите свята – физическия, Духовния и Умствения.
  …Задачата на всеки човек е да изправя погрешките си. Какъв метод можем да приложим за изправяне на погрешките си? Методът на снега и на водата: ако сте сняг, но сте изгубили чистотата си, трябва да ви поставят на огън, да се стопите. Първоначално ще се превърнете във вода, която от действието на топлината се превръща на пара. Като отиде в пространството, парата се втечнява; тук тя се охлажда и във вид на дъжд, отново пада на земята, но вече чиста. Част от дъждовната вода прониква в земята, където се прецежда, и оттам отново извира от земята, част от нея пък отива в морето. Следователно, както водата се пречиства чрез прецеждане, изпаряване и дестилация, така и човек може да се освободи от погрешките си и да стане чист – това е бавен процес.
  Работа, музика и мисъл / Преводи в природата20 юни 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Благодарение на вашите криви разбирания, Любовта ту се явява, ту изчезва. Докато гледа чисто и свято на любовта, човек се ползва от нея, в който момент допусне нещо нечисто в мисълта си, Любовта го напуска.

Закон и принцип25 юни 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Лъжата не е нищо друго, освен нечиста храна. Който лъже, той се храни с най-нечистата храна, който говори Истината, той употребява най-чистата храна. Христос казва: „Ако не ядете плътта Ми и не пиете кръвта Ми, нямате живот в себе си.“ Плътта и кръвта на Христа представят най-чистата храна, ако не употребявате тази чиста храна, нямате живот в себе си. Да се храни човек с чиста храна, това е едно от правилата на живота, едно от условията на основния морал.
  …За предпочитане е човек да бъде вътрешно чист, но и външната чистота не се изключва. Моралният, духовният човек е чист и външно, и вътрешно. Чистотата е необходимо условие за здравето.
  Морални правила / Правилно ядене правилно служене2 юли 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Питам: ако Бог живее в теб, имаш ли нужда от храмове? Направете тялото си чисто и свето, да бъде храм, в който Бог да живее. Който не умира, има ли нужда от паметник? Там, дето Бог живее, няма смърт!
  В дома на Симона6 юли 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. Та първото нещо, за постиженията, които трябва да имате предвид за бъдеще, непременно ще трябва да пазите ума си или, аз наричам, да чистите ума си, аз ги наричам, от тези бурени в род на магарешките и циганските тръни. Например вие искате да живеете един чист и свят живот. Как ще представите чистия и свят живот в картина? Аз да ви дам едно съотношение. Това, което светията прави за 24 часа, геният го направя за 24 години, талантливият човек ще го направи за 240 години, а обикновеният човек ще го направи за 2400 години. Светията свършва една работа за един ден, за която на гения му трябват 24 години, на талантливия – 240 години, а на обикновения – 2400 години. Сега някои казват: „Знаете ли колко аз съм работил?“. 2400 години.
 2. случай – 24 часа – Светията
 3. сл. – 24 години – Геният
 4. сл. – 240 години – талантливият
  4. сл. – 2400 години – обикновеният

Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането18 юли 1930 г., Младежки Окултен Клас

 

 1. Където е Любовта там е животът, там е чистотата. Как познавате живота и чистотата? Животът е вода, извор, който постоянно дава, трябва ли да доказвате чистотата на извора? Идете при някой извор и вижте, каква е водата му. Той сам говори за себе си.
  …Само душата и духът разбират Волята Божия и могат да я изпълняват. Остане ли човек с ума и със сърцето си да изпълнява Волята Божия, той съвсем ще се обърка. Голямо пресяване става в света! Които не изпълняват Волята Божия, ще изскочат вън от решетото. Всички хора ще минат през чистене! Които се изчистят и останат на решетото, ще се посадят в земята, за да дадат плод, които изпаднат от решетото, ще отидат в устата на кокошките. (т.е. ще инволюират като червеи бел. съст.)

Задължително право /Правата на Душата и на Духа6 август 1930 г., Общ Окултен Клас, Съборни беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. В ниските места, дето живеят много хора и животни, въздухът е пълен с обикновени, с нисши мисли, от които трябва да се освободим. Сега вие трябва да използвате чистия въздух, за да възприемете от него чисти Божествени мисли.

Доколкото съзнанието ви е будно и окото ви е чисто, дотолкова ще можете да се ползвате и от енергията на въздуха. Ползвате ли се правилно от него, вие ще бъдете и външно, и вътрешно силни, с добре устроен организъм, с хармонични мисли и чувства, с големи познания и с широк простор в живота.

Носител на Божиите мисли 19 август Съборни беседи, Рилски беседи, Рила, Второто рилско езеро

 

 1. Писателят ще бъде съден за лошите книги, с които е внесъл съблазън и нечистота в живота. Художникът ще бъде съден за ония свои картини, с които е внесъл нещо порочно в умовете и сърцата на хората. …Слушате някой да казва, че е изгубил първата си любов, но намерил втора. Втората любов е начало на раздори и недоразумения; първата любов е чиста, безкористна.

…Чистотата подразбира еднакъв живот и външно, и вътрешно. Защо трябва да се съмнява човек? Защо трябва да се колебае? Животът, сам по себе си, е чист и възвишен. Дръжте се за този живот, а не за човешкия, човешкият живот е изменчив, като самия човек, но Божественият е устойчив и хармоничен.

…Съвременните хора се нуждаят от чистене. Те трябва да пречистят мислите, чувствата, желанията си, да ги освободят от всички наслоявания на миналото. Те трябва да пречистят съзнанието си, да светне – това значи чист живот. Щом съзнанието на човека се пречисти, и животът му става чист. Не се спирайте върху външните прояви на хората, да мислите, че са нечисти. Чистотата и нечистотата са вътрешни процеси. Не гледате ли така на нещата, вие ще изпаднете във фалшиво благочестие, ще се спирате върху външното благочестие. Човек трябва да бъде благочестив и външно, и вътрешно. Не обръщайте внимание само на външното, но гледайте дали една работа се върши за Бога. Всяка работа, която човек върши за Бога, е чиста и света! Че някой бил поет, учен, проповедник – това нищо не значи. Ако поетът не възпява Великото в света и не живее за него, никакъв поет не е. Поет, учен, проповедник е онзи, който възпява Великото, проповядва го и живее за него. …Стремете се към чист живот, да се свържете с Бога, да чувате Неговия глас. Станете добра почва, да възприемате Словото Му. Ако сте камък, Словото ще мине и замине край вас, без да ви засегне.
Божият глас27 август 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Всеки човек, който яде много, който преяжда, върви зле. Лакомията е причина за злото в света. …Иска ли да продължи живота си, човек трябва да води прост, чист живот, без никакви чужди влияния, без никакви външни примеси. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че животът му е прост, скромен; в храна, в облекло, в отношения. …Съвременните хора трябва да се върнат към първичния живот, към чистотата на живота, където всяка форма има свое велико предназначение.

Две категории хора3 септември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Човек няма представа за чистотата. Що се отнася до физическата чистота, донякъде хората имат представа, но дойдат ли до сърдечна и умствена чистота, малцина я познават. Седи някой беден, бос и окъсан човек пред каса, пълна с пари, и не му дохожда на ум мисълта да открадне нещо – защо? Честен и чист човек е той. Гладен човек влиза в една градина, пълна със зрели, вкусни плодове, но той не се съблазнява, в сърцето му не се поражда никакво желание да си откъсне един плод, този човек е чист в желанията си. Млад момък среща в гората млада мома, объркала пътя, и той прекарва цяла нощ около нея, пази я, без да смути нейното спокойствие. Чист е този момък и в мислите, и в желанията си. Днес много хора са честни, но от страх, а не от устойчивост. Малцина могат да издържат пред пълната каса, пред сладките и вкусни плодове, пред младата и красива мома. Чистотата се проявява отвътре, без никакво разсъждение и въздържание.

…Остане ли най-малката нечистота в ума или в сърцето на човека, той се излага на духовна проказа. Ще кажете, че светът е пълен със съблазни и с изкушения. И това е възможно, но човек трябва да знае от какво може да се съблазни. Има смисъл човек да се изкушава, но от чистия планински въздух, от бистрата планинска вода. Обаче да се изкушава човек от клоака на живота, от въздух, пълен с микроби, това не го оправдава. Всеки човек, който е изгубил истинската представа за Бога и е влязъл в света на удоволствията, прилича на червей, който пълзи по нечистотиите. Много време се изисква, докато умът и сърцето на човека се просветят и той излезе на чист въздух, на Божествената светлина, да води чист и свет живот. Ще кажете, че условията на живота са лоши. Докато червеят пълзи, всякога ще се натъква на нечисти места. Но той трябва да напусне лошите условия, да се превърне на какавида, откъдето след известно време да изхвръкне навън като пеперуда. Ето защо, когато разумните същества ви показват пътя на издигането, не се съмнявайте в тях, но веднага напуснете лошите условия и ги последвайте. Това значи да изхвръкне човек от какавидата, от пелените на стария живот, да се облече в нова премяна и като пеперуда да каца от цвят на цвят, да събира нектара на новия живот.

Отличителна черта10 септември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Божественото учение изключва всякаква нечистота. …Очистете сърцата си според свободата, която Бог ви е дал, защото кой каквото е сял, това ще жъне. Законът е строг! …Аз не говоря само за абсолютната чистота – преди да дойдете до чистотата, вие трябва да изключите лъжата от своя път – тя прекъсва всякакво развитие. След лъжата иде смъртта, който лъже, сам прекъсва връзката на своя живот.
  Абсолютната Истина21 септември 1930 г., Утринно слово, София

 

 1. Като помислиш за Бога, ти трябва да се проникнеш от благоволение и страхопочитание към Него, да знаеш, че се намираш пред Велика Реалност, в която не съществуват никакви противоречия. Мисълта за тази Реалност внася мир и радост в човешката душа. Тя чисти съзнанието на човека, освобождава го от всички облаци. …Всички хора трябва да се заемат да чистят съзнанието си. Когато съзнанието е чисто, човек има вътрешен мир в себе си; не е ли чисто съзнанието му, каквито усилия да прави, той не може да придобие вътрешен мир, ако го има, не може да го запази. Човек не може да има мир в себе си, ако не държи светли мисли в ума си, топли чувства в сърцето си и красиви образи в душата си.
  Съзнание, точка и права линия24 септември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. При всички условия на живота си ти трябва да държиш името на Бога в ума и в сърцето си чисто и неопетнено. Най-малкото съмнение, най-малкото петно, което хвърляш върху съзнанието на Бога, те довежда до дъното на ада. Щом изправиш мисълта си и поставиш името на Бога на най-високото и чисто място в себе си, ти излизаш вече от дъното на ада и придобиваш всичко, каквото желаеш. …Не пази ли името Божие в себе си със светост и чистота, човек ще изгуби всичко, което е придобил – това не значи, че трябва да се страхувате. Има смисъл човек да се страхува, но не от хората, а от Бога.

…Животът сам по себе си е един, не може да бъде нов или стар. Когато казваме, че търсим нов живот, ние подразбираме чист и свят живот. Под думите стар живот разбираме кривите и изопачени човешки възгледи. И мисълта е една – тя не може да бъде стара и нова. Стара мисъл е онази, която е изгубила чистотата си; нова мисъл е чистата, девствена мисъл. Докато човек държи в ума си идеята за Бога чиста, неопетнена, той минава за девствен, щом идеята му за Бога изгуби своята чистота и светост, и той изгубва своята девственост. Изгуби ли вярата си в Бога, човек изгубва основата на своя живот, щом изгуби основата на живота си, той пада под уровена на обикновения човек. …Изчисти ли ви Бог от вашите пороци или от петната, които други са хвърлили върху вас, благодарете Му и затворете този лист на книгата, не го споменавайте вече. Не си спомняйте за стари грехове, които Бог е заличил от съзнанието ви.
Права мисъл1 октомври 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Гладът изправя един голям недостатък у хората – освобождава ги от мързела! Ако гладът не съществуваше, не зная, какъв щеше да бъде светът. …Мнозина се спират на въпроса, трябва ли да се яде – яденето е чисто животинско действие. Онова, което задоволява човека, не е яденето. Че трябва да живееш, за да ядеш, това е човешка мисъл. Човек трябва да знае, защо е нужно да яде в яденето има два момента: усещането, че си гладен, и усещането, че си задоволил глада си. Като е гладен, човек трябва да знае, какво е гладът.
  Иде Исус5 октомври 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. На какво се дължи съществуването на гробищата? На преяждането. Никой човек, никое същество не е умряло от глад, oбаче, всички хора, всички живи същества умират от преяждане. …Колкото и да е високо съзнанието на даден човек, то трябва да се освободи, да се очисти от наслояванията на миналото. И тогава можем да говорим за чисто съзнание, но не и за ново. Чистото съзнание вижда ясно нещата и не пита, има ли, например, любов, или няма.
  Разумното слово12 октомври 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. Искате ли да приемете една нова идея или едно ново учение, приемете го такова, каквото се е родило, не прибавяйте и не отнемайте нищо от него. Всяко нещо трябва да запази своята първична чистота, своя вътрешен смисъл. Искате ли да проявите Божественото от себе си, проявете го в този вид, какъвто му е даден. Приложите ли Божественото в своя първичен произход, всичко останало се развива правилно. …Като изпълнява Волята Божия с чистота и светост, човек придобива сила да се справя с всички външни и вътрешни мъчнотии и изкушения.
  Правилно разрешаване29 октомври 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Гладът внася подтик за работа в света. Ситият има капитали, а гладният – идеи. Гладът в човека няма отношение само към хляба, но и към известни мисли и чувства. Човек изпитва глад към науката, към музиката, към изкуството и т.н. – този глад наричаме стремеж.

Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика 31 октомври 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. В природата, когато не се прилагат нещата, всякога се явява загуба. Ако порочният човек всеки ден по малко чисти греховете си, той има условия да стане добродетелен. На мястото на греховете си, той поставя по една добродетел. Какво е положението на праведния, който, като се мисли за праведен, постепенно се занемарява и не придава нищо ново? В края на краищата, и двамата ще се намерят в едно и също положение, макар че се движат в обратна посока. Един ден грешникът ще се намери на мястото на праведния, а праведният – на мястото на грешния.

Да се благовества 2 ноември 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. В Любовта всичко е чисто! Свещено нещо е Любовта. Който се меси в Любовта на двама души, той противодейства на Божия Дух, ако двама души се обичат, Бог е между тях. …Като говорим за Любовта, ние се спираме върху най-чистата любов – майчината. Тя служи като филтър. Също така чиста любов е и бащината; и тя служи като филтър. Чиста любов е още любовта на брата и на сестрата; и тяхната любов служи като филтър. Майката, бащата, братът и сестрата представят полета, през които минава Любовта. Обаче това, което майката предава със своята любов, бащата не може да го предаде; и това, което бащата предава със своята любов, майката не може да го предаде.
  …При сегашните условия на живота за предпочитане е човек да бъде вегетарианец! Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот. За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна! Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.

Като ученици на окултна школа, вие трябва да разрешите първо въпроса със физическата храна, а после и с духовната. Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява. Също така човек трябва да обръща внимание и на духовната храна, която се изразява в неговите мисли, чувства, желания и вярвания. Ако продължава да се храни със старите вярвания на деди и прадеди, човек не може да прогресира. Трябва ли да се връща назад в развитието си? Съвременният човек има високи идеали. Днес всеки човек се стреми към освобождение. Той иска да бъде физически, органически и психически свободен. За да се домогне до тази свобода, човек трябва да води чист и свет живот. Разумност, чистота и светост се иска от всички хора, за да се освободят от външните и вътрешните ограничения, от външното и вътрешно робство.
Четирите полета5 ноември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Вие още не знаете, каква е Божията воля. Според една научна теория на Битието, казано е, че само чистата Велика Божия воля, може да спаси човека!

…Бог иска да ни направи щастливи, като ни прекара през всички фази на нещастието. Засега щастието е невъзможно. Защо? Защото то представя бяла, ненаписана хартия. Коя хартия има по-голяма цена: написаната, макар с черни редове, или чистата, върху която нищо не е писано? Написаната хартия е за предпочитане. …Ако само четеш и въздишаш, нищо няма да научиш. Ще четеш и ще се учиш от това, което си писал през вековете, ако книгата ти е чиста и ненаписана, можеш да се радваш на нея, но ще останеш невежа. …Аз не се интересувам от вашите грехове и съмнения, че се съмнявате в Бога и в себе си, това не ме интересува. Вие не вярвате в чистотата; не вярвате в това, което Бог е вложил във вас. Невъзможно е да живееш на Земята и да не се оцапаш. Оцапването е външен процес, който се отнася до съзнанието, затова, каквато грешка и да направиш, хвани я и я изправи.
Него видя Исус9 ноември 1930 г., Неделни беседи, София

 

 1. Човек трябва да бъде чист извор, който да раздава щедро от своето благо. За това е създаден той. Кой е виновен, че вместо чист извор, той се е превърнал в канал, от който тече нечиста и мътна вода? Човек сам е причина за своя нечист живот. С отклоняването си от правия път той е изгубил своята първоначална чистота. Нечистата материя, която прониква телата на хората, не е нищо друго, освен грехът. Казано е за Христа, че чрез кръвта си е измил човечеството от греха. И до днес още Христос продължава да го мие. Това показва, че в цялото човечество е влязло нещо нечисто, от което трябва да се освободи и очисти.

Правилно отношение към числата12 ноември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ако човек е в хармония със Слънцето, ще бъде в хармония и с Луната и Земята. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства.
  Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили14 ноември 1930 г., МОК, София

 

 1. Значи човек трябва да бъде физически млад и чист като детето, а духовно – стар, т.е. разумен. Да станеш като дете, това не значи да се вдетениш, но да запазиш своята чистота и стремеж към придобиване на знания. Детето задава въпроси, интересува се от всичко, което го заобикаля.
  …Една от причините за осакатяването на човека е пресищането. Този закон е валиден не само за физическия, но и за умствения и сърдечния живот на човека. Човешкият мозък е орган за възприемане на мисълта. Щом е така, човек трябва да възприема само такива мисли, които хранят мозъка му. Само чистите и светли мисли хранят мозъка. Низшите и отрицателни мисли тровят мозъка. Тъй щото, когато някой казва, че може да мисли както иска, той се замоизлъгва. Човек не може да мисли, както иска. Той не трябва да храни мозъка си с безразборни мисли, както не може да храни стомаха си с несъответна за него храна. Давате ли на стомаха си несъответна храна, той ще я изхвърли навън. За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си със светли мисли, сърцето си с чисти чувства, дробовете си с чист въздух и стомахът си с чиста, здравословна храна.

…Понеже е казано в Писанието, че човек трябва да бъде съвършен, като Отца си, следователно той сам трябва да изправи живота си, да придобие първоначалната си чистота. Ако искате да знаете какво значи чист живот, какво значи права мисъл и какво – възвишено и благородно чувство, идете при Бога. Той ще ви научи на това. Той ще ви научи как да творите и да съграждате живота си.

…Сегашните хора не успяват в живота си, понеже мислят по нов начин, а чувстват и действат по стар начин. Или чувстват по нов начин, а мислят и действат по стар начин. Значи между ума, сърцето и волята им няма хармония. Благодарение на разногласието в техния вътрешен живот, те се пресищат. Страшно е, когато човек дойде до закона на пресищането. Колкото малко и да е пресищането, човек все ще се натъкне на някакъв конфликт в себе си. Пресищането внася осакатяване в известни области на човешкия организъм. За да не попадне в закона на пресищането, човек не трябва да желае повече неща от тези, които има.
Основа на живота19 ноември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Като ви говоря, аз искам да ме разбирате правилно. Аз изнасям нещата в тяхната чистота.

…Когато човек преяжда, в него се събужда чувството на втръсване. Няма по-страшно нещо от втръсването. Чрез него човек може да си причини голямо нещастие. Той ял толкова много, че дошъл до втръсване; той може да учи толкова много, че да му се втръсне и учението; той може да се проявява толкова много в обществения живот, че да му се втръсне и животът; той може да дружи толкова много с жени, че и те да му се втръснат. Най-после, може да изпита чувство на втръсване и към баща си и майка си, към брата си и сестра си, към приятелите си –  всичко да му се втръсне. Основата на греха в човешкия живот се крие във втръсването – то става от пресищане на благата, които животът носи. Това трябва да се избягва, само така ще разрешите правилно въпросите на живота. Затова, именно, казвам: ако много сте яли, започнете да постите. Съществуват два вида пост: физически и духовен. Ако ядеш много, ще дойде един вид втръсване; ако постиш много, ще дойде друго втръсване, по-лошо от първото. Следователно, ще постиш толкова, колкото да дойде гладът, чрез който да събудиш апетита си. Всеки трябва да пости. Защо? За да продължи живота си! Защо не трябва да яде много? За да не скъси живота си!
Двама или трима23 ноември 1930 г.,Неделни беседи, София

 

 1. Докато не очисти съзнанието си от всички примеси и заблуждения на миналото, човек не може да бъде щастлив. Каквито усилия и да прави, той не може да измени живота. Водата тече и носи своите утайки, но човека трябва да се чисти от тях. …Добродетелният човек трябва да бъде добре облечен и външно, и вътрешно. Красотата на облеклото не се състои в модата, но в чистотата. Човек трябва да бъде чист външно и вътрешно.
  Точка на равновесие26 ноември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. а) Ще дойде ден, когато Земята ще бъде подложена на огън, който чисти, без да изгаря. Хората ще минат през този огън ще се пречистят, без да изгорят. Тогава Земята ще свети с нова светлина, при която животът ще се развива правилно. Добрите хора ще се пречистят и ще светят, а лошите и грешните ще се стопят и ще останат за тор на бъдещето. Наближило е времето, когато Земята трябва да се пречисти. Огънят, който ще чисти Земята, ще бъде много силен и много мек. Лошите ще се стопят, а добрите ще се очистят и ще светят.
  537. б) Ще дойде един ден да бъде запалена Земята с един нов пламък, който съществува в света, при който като влезе човек, може да живее. И тогава ще стане едно пречистване на Земята. Земята ще бъде запалена с този Нов огън, в който хората могат да живеят. И тогава тези хора, които са живеели и се развивали правилно, по пътя на еволюцията, те ще почнат да живеят, а грешниците ще се стопят и светът ще се очисти веднъж завсякога. Добрите хора ще отидат горе, а лошите ще се стопят, ще отидат долу. Наближило е времето. Тогава Земята ще се очисти от греховете на хората. И този огън ще бъде много силен и много мек, някой ще разтопи, а на някой ще даде живот. Онзи, който влезе в този огън, той ще бъде като златото, което се разтопява и се пречиства, в него като влезнеш, ти ще бъдеш тъй чист, като добър и хубав свеж въздух. Сега вие ще попитате от гледището на строгата наука, възможно ли е това? Това е най-голямата възможност, към която хората се стремят и ние се стремим, за да можем за бъдеще да живеем в пламъка на огъня вътре.
  Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове5 декември 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Да станеш светия, това значи да придобиеш свободата си, да разполагаш със знание и чистота, да помагаш на своите ближни. Светията трябва да свети, да разнася светлина между хората. Той е господар на условията, заради което може да притежава всички блага на живота. Каквото пожелае, той може да го постигне. Светията не познава греха. Докато не е дошъл до светийството, човек ще пада и става, ще прави погрешки, ще се съмнява и разколебава – с една дума, ще спъва развитието на душата си. Щом стане светия, той ще премахне всички препятствия от пътя си.

Разумни отношения10 декември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ако не се научи да живее правилно, да прилага Доброто, човек заминава преждевременно за Онзи свят, където го чакат реторти. Неговият ръководител ще го прекара през няколко реторти да се пречисти. Като мине през огън, той ще го изпрати отново на Земята да продължи учението си. Много пъти ще минава човек през огън, ще слиза на Земята и ще се качва в Невидимия свят, докато научи уроците си добре. След това, пречистен и подмладен той ще влезе в новото царство, дето не съществуват противоречия и недоразумения.

…Под понятието жена ние разбираме чистата дева, възвишената майка и жената. Девицата символизира чистотата, майката – почвата, от която израстват нещата, а жената е формата, която пречупва лъчите на светлината. Значи в понятието жена в широк смисъл имаме форма – жената, съдържание – майката, и смисъл – девата. Следователно за пречупванията на лъчите и за възможностите в живота търсете жената; за резултатите на живота търсете майката, а за резултатите на чистотата търсете девата.
Умствени прояви17 декември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Не изопачавайте Божествените идеи! Не предизвиквайте Бога! Дойдете ли до името Божие, пазете Го чисто и свято в душата си. Не Го ли пазите с нужната чистота и святост, нищо не можете да постигнете. Успехът на човека зависи от това доколко той държи името Божие чисто и свято в сърцето и в душата си.

Дойдете ли до Любовта, до Бога, там не се позволява никаква нечистота, никакво съмнение. За да се свърже с Божественото съзнание, човек трябва да очисти своето съзнание от съмнението. …Ние не се нуждаем от религията на обикновените хора, нито от техните молитви. Ние се интересуваме от първичния живот със своята чистота. Запазите ли чистотата на този живот, запазвате и неговата целокупност.

…Сега ако питате какво се иска от ученика, ще ви кажа: ученикът трябва да има здрава и чиста мисъл. Чистата мисъл подразбира чистота в желанията и в чувствата. Като работи той все ще се оцапа, но трябва постоянно да се чисти. Никаква нечистота не се допуща в сърцето и в ума му. За да разбере дали мисълта му е права и чиста, човек трябва да си послужи с Единица мярка от време.

…И тъй, една от отличителните черти на ученика е чистотата. Днешният дълбок сняг и вятър подчертават именно това. Снегът говори за чистотата на човека, а вятърът показва, че човек трябва да мисли право. Като знаете това вие трябва да работите съзнателно, да придобиете чистота и права мисъл.  …Като ученици, от вас се иска права, светла мисъл и чисти чувства, които да уравновесят силите на вашия организъм. Ученикът трябва да бъде образец във всичко …Щом сте свързани с Бога всичко се нарежда добре. Един Извор съществува в света, от който изтича животът. Той е Изворът на Абсолютната чистота.
Единица време24 декември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. а) Черният дроб е свързан с храносмилането; храносмилането пък е свързано с кръвообръщението, ако храносмилателните органи действат добре, кръвообръщението става правилно. От правилното кръвообръщение зависи чистотата на кръвта, ако кръвта е чиста, човек мисли и разсъждава правилно. Нечистата кръв помрачава съзнанието. Щом съзнанието не е ясно, и мисълта не е права. Значи доброто храносмилане, дишане, кръвообръщение, мислене, чувстване са добрите условия, които човек трябва разумно да използва.
 2. б) Черният дроб е свързан с храносмилането, а храносмилането е свързано с човешкия стомах; ако храносмилането не е правилно, и кръвта няма да бъде чиста; щом няма чиста кръв, мислите не могат да бъдат светли. Човек, на когото кръвта е пълна с нечистотии, той не може да разсъждава. Един човек трябва да има много чиста кръв. Това са външните страни, това, което ние наричаме – условията. Всеки един човек трябва да знае как да използува условията.

Любов и милосърдие26 декември 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Колкото повече отклонения прави любовта, през колкото повече мозъци минава, толкова по-нечиста е. Тя трябва да се филтрира, да мине през неколкократно чистене докато придобие естествената си чистота. И животът на хората не иде направо от своя първоизточник, затова те умират преждевременно. И съдовете, в които се налива животът, не са чисти. Като влезе в тия съдове, животът започва да се разлага. От една страна съдовете се разлагат, от друга – животът, и в скоро време той изтича навън. Ново вино в нови мехове е казал Христос. Чист живот в чисти съдове, казвам аз. Какво ще стане с вас като изтече животът ви навън? Ще кажете, че ще отидете на Онзи свят, между ангелите. Как ще отидете там? Вие знаете, че за физическия свят е нужно физическо тяло, а за духовния – духовно. Приготвили ли сте духовното си тяло? Ако мислите, че на Онзи свят можете да отидете със своите стари разбирания, със старите си желания и навици, вие сте на крив път. Онзи свят, който наричаме духовен, е свят на вечна хармония, на абсолютна чистота, на пълен ред и порядък.
  Следователно иска ли човек да влезе в Божествения свят, той трябва да отговаря на известни условия: да бъде абсолютно чист и здрав, да носи светли мисли и благородни чувства, да има ново разбиране за целокупния живот. Там не се допуща нищо отрицателно. Животът на пчелите дава слаба представа за Божествения свят. Пчелите се отличават с голяма чистота. Те не допущат в кошера си нищо нечисто и дисхармонично.
  Условия и възможности31 декември 1930 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Отличителните белези на живота са. чистота и светлина, значи чистият живот носи светлина в себе си. …Да се чисти човек това значи да придобива онова здравословно състояние на организма си, при което всички мрачни мисли и отрицателни чувства се утаяват на дъното и се изхвърлят навън. Само при това състояние човек може да работи добре и плодотворно. Да се чисти човек това не значи да разглежда своите отрицателни прояви и да се самоосъжда – това е патология, болезнената страна на човешкия живот.

…Докато дойде новата епоха вие ще живеете на земята, дето управлява архангел Михаил със своя огнен меч. Дълго време още мечът на архангел Михаил ще играе важна роля на Земята. Дето се докосне този меч все ще чисти. В личния, в семейния, в обществения, в народния живот става голям преврат, какъвто никога не е ставал, но всичко ще бъде за добро. …Сега Христос царува. Сега и архангел Михаил царува и чисти света със своя огнен меч. Няма да мине много време, когато всички земни царства ще станат царства на Господа. Иде време и сега е, когато на Земята ще има едно стадо и един пастир.

Новата епоха7 януари 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Всичко живее в света и нищо не се губи. И тогава в природата, за да се освободи един свят от натрупването на един баласт, понеже нищо не умира, затова трябва да дойде в света един Божествен огън, че да очисти света от всичкия този прах. Аз го наричам мисловен прах, чувствен прах и волев прах. Този огън трябва да очисти това и Земята да остане пак девствена, без да има нещо да я смущава. Това е новият живот!
  Колелото на съзнанието / Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание16 януари 1931г., МОК, София

 

 1. Само по себе си сърцето не може да бъде нито лошо, нито добро. През него минава чиста и нечиста кръв, но само по себе си сърцето не е нито чисто, нито нечисто. Друг е виновник за нечистотата на кръвта, за боледуването на човека от нечиста кръв. Ако храната, която човек приема отвън е нечиста, и ако стомахът не може да я смели добре, непременно ще стане отравяне на кръвта, а оттам и заболяване на човека. Махнат ли се тези условия кръвта се пречиства и човек оздравява и става добър.
  …Ще дойде ден, когато човек ще диша не само чрез дробовете си, но и чрез цялото тяло. Всички клетки на тялото ще приемат въздуха отвън, ще задържат нечистотиите в себе си и ще отправят към дробовете съвършено чист въздух. Знаете ли какви постижения ще има човек, когато в дробовете му прониква съвършено чист въздух? Още по-големи ще бъдат постиженията му, ако той може да задържа въздуха в дробовете си поне половин час.

Дишането на човека и на животните21 януари 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. В глада има нещо разумно. Който е разбрал разумното в глада, той е станал умен човек, който не е разбрал разумното в глада, той прави погрешки и престъпления. Кое е разумното в глада? Подтикът, който се събужда в човека. Когато разумният гладува, в него се събужда подтик за работа. Той напряга ума си, да намери правилен начин, чрез който да задоволи глада си. Същевременно гладът събужда скритите сили в човека, с което продължава живота му. Човек трябва да разбира естеството на глада и на жаждата и да се справя с тях разумно. Като разбере това, човек се домогва до едно от блаженствата, за което Христос казва:„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“.
  …Мощна сила е гладът, но трябва да се разбира. Докато не се разбере, гладът е мъчение, обаче като се разбере, той се превръща в добро. Доброто е глад, който уталожва глада. Колкото и да е силен гладът, като дойде Доброто, той отстъпва. Гладът слуша и изпълнява всичко, каквото заповядва Доброто. Значи Доброто заповядва на глада. Когато остане неразбран, гладът заставя човека да прави престъпления. За да спрат престъпленията, Доброто излиза срещу глада и му се противопоставя.

…Какво има в глада? Това са едни от най-мощните сила в Природата!
Разумното слово / Гладът, Доброто, Разумното слово23 януари 1931г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Изкушенията са изпити, чрез които човек се чисти и освобождава от своите слабости. Изкушението е отрицателен метод за пречистване на човешката душа. Така човек се освобождава и от заблужденията си. Мислиш, че имаш някаква добродетел. Веднага те подлагат на изкушение, да видят, ще издържиш ли изпита си. Ако не издържиш, това показва, че добродетелта ти е слаба, трябва да се усилва още.

…Християнството е наука за пречистване на човешката душа. Тя трябва да се освободи от нечистотиите на миналото. Много нечистотии има в нея, но трябва да се премахнат. Една от причините за смъртта са многото нечистотии. Дали те са събирани съзнателно или несъзнателно, хората умират от тях. И светиите умират от тях.
Вие така сте се изцапали в греха, че Бог не може да ви познае. Грехът не може да се скрие. Той е нещо пропуснато. Има нещо, от което Бог се гневи – това е нашият грях. Бог никога не се заема да чисти греховете на хората. Ще изпрати друг да ги очисти, но не и Той сам. Хиляди и милиони същества могат да ви очистят от греха, но задачата на Бога е друга. Обаче, ако искате по физичен начин да ви очистят, това никога няма да стане.
…Божественият живот изисква абсолютна чистота!

Отношение към Бога1 февруари 1931 г., Утринно слово, София

 

 1. Един цар като правел разходки из царството си, срещнал едно малко циганче босо, голо, окъсано – вгледал се в лицето му и го харесал. Той веднага заповядал да заведат циганчето в двореца му и там да го окъпят, изчистят добре и облекат с нови, хубави дрехи. Слугите изпълнили заповедта на царя и, като измили и облекли циганчето в нови дрехи, представили го на царя. Като го видял в новата премяна царят едва го познал. Детето светело от чистота и радост. Какво представя циганчето? То е грешното състояние, в което всеки човек изпада. Обаче, като се измие и очисти от това състояние, човек влиза в нова фаза на живота си, в която се изпълва от чистота и радост. Стремежът на човешката душа към великото в живота,желанието му да реализира своите благородни и възвишени чувства, са. в състояние да го обновят и подмладят.

Зенитът на живота18 февруари 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Христос е казал: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си.“ …В този стих се крие една Божествена идея – Христос е Огън, който чисти! Следователно, когато човек яде плътта на Христа и пие кръвта Му, той Го приема в себе си като вътрешен Огън, който чисти. Огънят изгаря нечистотиите в човека и го обновява. Когато златарят иска да пречисти златото, прекарва го през огън. Също така и човек минава през огъня на страданията и се пречиства; щом се пречисти, той придобива живот в себе си.

…Човек трябва да бъде чист извор, който постоянно да блика и радва всеки, който минава край него. Който ви види, нека пожелае да бъде като вас, да раздавате на всички своята вода без да очаквате да получите нещо от тях.

Причини за несполуки25 февруари 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Ние казваме: човек трябва да употребява такава храна, която доставя необходимите елементи за организма, която продължава живота и го прави приятен и която помага за развитието на неговите Добродетели. Като употребява месна храна, човек приема от животните такива неестествени енергии и елементи в своя организъм, за освобождаването от които се изискват стотици и хиляди години чист живот. Чистотата на живота седи в човешките мисли, чувства и постъпки.

За да разбере живота в неговата пълнота, човек трябва да се качи в горните сфери на Любовта, където средата е чиста и прозрачна. Като гледа отвисоко към Земята човек вижда каква е нейната атмосфера, тя е обвита с тъмна, мрачна атмосфера, която Възвишените същества постоянно филтрират, ако атмосферата не се пречиства хората биха се задушили.
Послушание4 март 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Числото 456 се отнася към Духовния свят, който е свят на чистота.

Закон на числата18 март 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Младите и старите трябва да се запалят от огъня на Любовта и да горят вечно. Любовта е огън, който не изгаря нещата, но ги пречиства. Дайте път на Божията Любов в сърцата и в умовете си, да ги пречисти. Няма по-велико нещо от това, да очисти човек сърцето си. Кой може да очисти човешкото сърце? Бог. Казано е в Писанието: „Сине мой, дай ми сърцето си.“ Бог иска сърцето на човека, за да го очисти и да влее в него ново съдържание.
  Основна мисъл25 март 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Нужна е абсолютна чистота за тялото, за сърцето и за ума. Физическото тяло на човека има около седем милиона пори, които трябва да бъдат отворени. Астралното и умственото тяло също имат много пори, които трябва да бъдат отворени. Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав. Затова, именно, се препоръчва на всеки човек да се храни с чисти мисли и чувства. …Ако ги запушат тези прозорци, ти можеш да умреш от нечистота, от задушаване, защото през тези пори влиза въздух. Сега, трябва да се отворят тези 7 милиона пори на кожата и всяко едно неразположение произтича от факта, че има най-първо запушване на порите. След това може да има запушване и вътре в порите на вашия астрален двойник, а там порите са още повече. Аз сега говоря за физическото тяло. Неразположението по някой път може да се дължи на запушване на порите на астралния двойник – там причината може пак да е нечистотата.

Направете опит, в продължение на 10 дни да живеете в абсолютна чистота, за да схванете разликата между чистия и обикновения живот. Дръжте тялото, ума и сърцето си в чистота. Ще кажете, че чистотата се отнася до стария, т.е. човек трябва да поддържа чистотата си в старини. Докато е млад, и без това той е здрав. Старият трябва да поддържа чистота, за да бъде здрав. Не е така. Според мен няма разлика между стар и млад човек; и младият, и старият трябва да живеят в чистота.

Знание и прилагане / Знание и приложение27 март 1931г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Днес аз ви говоря на език, който се отнася само до външната страна на въпроса. Когато се говори за чистота, аз я разглеждам като качество, потребно навсякъде. Водата трябва да бъде чиста, въздухът трябва да бъде чист, хлябът, храната също трябва да бъдат чисти. Растенията, земята, камъните, всичко трябва да бъде чисто. Когато въздухът изгуби чистотата си, той се отразява вредно върху нас, когато растенията изгубят чистотата си, също се отразяват вредно върху нас. Изобщо, когато предметите изгубят чистотата си, те се отразяват вредно върху целия живот. Всичко трябва да бъде чисто. Без чистотата няма живот! Ако и знанието изгуби чистотата си, и това се отразява зле върху хората. Да говориш едно, а да мислиш друго – това е нечистота. Всяка дума трябва да бъде чиста.
  Пет неща трябва да имате, за да посрещнете Христа: Вяра, Надежда, Любов, Справедливост и Чистота – това са стъпала, по които трябва да се изкачвате.
  Истински поклонници29 март 1931 г., Утринно слово, София

 

 1. Колкото по-възвишена е човешката мисъл, толкова по-голяма е връзката ѝ с духа; колкото по-благородни и чисти са човешките чувства, толкова по-голяма е връзката им с душата.

Тригон3 април 1931г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. За Любовта, като духовен процес, няма прегради, няма възрасти, няма никакви ограничения. Любовта е сила, която чисти всичко. Тя не търпи никакви нечистотии. Любовта изисква от човека чист, Божествен живот. Това не значи, че чистотата е нужна само за момент. Любещият трябва да бъде всякога чист и доволен, той трябва да се радва при всички условия на живота си.
  Възстановяване22 април 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Човек се цапа, докато живее в отрицателното. Откаже ли се от него, дрехата му става чиста и светла. Нечистотата е присъща на ума и на сърцето, но не и на душата. Какво нещо е грях, престъпление – душата не знае. Тя вижда, че някои неща не стават правилно, но не се занимава с тях. Тя се стреми към възвишен живот, който прави човека богат, учен, силен, добър.
  …Каже ли някой, че има силна вяра, ние разбираме постоянна, чиста, непоколебима вяра. Можете ли да кажете, че вярата ви е чиста, като водата на планинския извор? Можете ли да кажете, че чистотата на вярата ви граничи с абсолютната чистота? Можете ли да кажете, че вярата ви не съдържа гниещи вещества? Каква вяра е тази, която допуска съмнението, колебанието и страха в себе си? Срещате някой вярващ, говори за вярата си, а на другия ден се съмнява в Господа, пита се защо Бог е допуснал да го опетнят, да накърнят достойнството му. Чудно нещо! Кой може да опетни някого и как ще го опетни? Вие можете да боядисате човека с някаква боя; можете да го оцапате отвън, но по никой начин не можете да го опетните. Ако мислите, че някой може да опетни душата ви, това показва отричане на всякаква разумност. Човек сам се цапа, сам трябва да се чисти.
  Помнете: всичко може да се опетни, но душата – никога! Душата е чиста, светла, мощна. Който се е опитвал да опетни душата, той е изгорял в нейния огън.
  Хикс, игрек и зет29 април 1931г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Усилието, което вярващият прави в живота си, някога е безполезно. Кога? Когато животът му е мътна река. По цели дни той я чисти, и тя все мътна остава. Как ще я очисти? Като я пусне да тече в морето. Не я ли пусне в морето, той прилича на човек, който иска да живее морално и се сили всичките му работи да бъдат в изправност. Обаче не е достатъчно да имате само чиста вода. Ако искате да изперете дрехата си добре, да я направите чиста, нужно ви е, освен чиста вода, още и слънце. Времето трябва да бъде ясно, слънчево, да изсуши скоро дрехата. Значи дрехата ви ще бъде чисто изпрана, ако имате чиста вода и светлина, Слънцето да грее, да бъде ясно и топло. Следователно всяка постъпка трябва да се диктува от топло чувство и от светла мисъл. Това подразбира да имате знание и светлина, чистота и топлина. Така изпрана, дрехата трябва да се облече, ако не се облече, ще я сложите в гардероб. Природата не си служи с гардероби. Щом изпере и изсуши една дреха, тя веднага я слага на гърба на човека. В човешкия живот работите се нареждат другояче: щом дрехата е изпрана и изсушена, тя се слага или на гърба на човека, или в гардероба. Някога дрехата и ризата на човека не са съвсем чисти. Причината за това е в нечистотиите, които се отделят от тялото. Обаче тялото се цапа и от нечистите мисли и чувства, с които човек работи. Ето защо, не се смущавайте от нечистотиите на външния живот. Смущавайте се от нечистотиите, които идат отвътре. Като знаете това, правете разлика между външния и вътрешния живот. …Седмият ден е ден на почивка. Шест дни ще работиш, а на седмия ще починеш, ще се облечеш в чисти дрехи. Защо допущаш в себе си нечисти мисли и желания? Защо постъпваш нечисто? Колкото малко кал да имаш, тя предизвиква запушване на порите на тялото. На същото основание всяка нечиста мисъл и всяко нечисто желание запушват порите на тялото.

…Новите времена не търпят стари, детински възгледи, лишени от всякакъв морал. Едно е вярно: гълъбът е символ на чистота. През каквито мъчнотии да е минал, на каквито изпитания да е бил поставян, той всякога е бил чист. И Духът Божи, Който чисти хората, през каквито условия на живота да е минавал, всякога оставал чист и свят.  …От Бога ние сме излезли чисти и трябва да се върнем чисти!

Здрави слуги и здрави господари24 май 1931 г., Утринно слово, София

 

 1. Единственото спасение на човека от микробите се заключава в чистата кръв. Когато кръвта на човека е абсолютно чиста, без никакви външни примеси, без никакви органически утайки в нея, той устоява на всякакви микроби. И да попаднат в кръвта му, те нямат условия да се размножават. Ето защо, когато казваме, че човек трябва да бъде абсолютно чист, с висок морал, имаме предвид ония благоприятни условия, които го предпазват от микробите. Чистотата е защита на човека от ония невидими, тайни врагове, които внасят най-силните отрови в организма.
  Трите отношения / Първите отношения – 5 юни 1931г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Причината на физическите и на психическите болести се дължи на нечистата кръв. Лошите мисли и чувства правят кръвта нечиста. Те оставят своите ларви, които се размножават в кръвта и изхвърлят нечистотиите си в нея. В процеса на размножаването си тези ларви изяждат тлъстините в човешкия организъм, от което човек постоянно слабее. Изверженията им пък тровят кръвта.
  Новото, към което се стремите, подразбира нова хигиена, която започва от мисълта, от чувствата и от постъпките. Ако тази хигиена се преподава на гладния, той ще каже, че иска хляб и не се интересува от мислите, чувствата и постъпките си. Ние пък казваме, че гладът се дължи именно на чрезмерното свиване и разширяване на капилярните съдове, вследствие на нечисти мисли и чувства. Ако стомахът на човека е разстроен, как ще яде той? Ако стомахът му е здрав, той ще яде с апетит и разположение. Невъзможно е здрав човек да бъде гладен, той всякога ще бъде в състояние да изкара прехраната си и да не гладува. Друг е въпросът, ако нечистотата в мислите и в чувствата разстрои стомаха му.
  …За да запази здравословното си състояние, както и чистотата и яснотата на очите си, човек трябва да яде малко и да дъвче храната си добре.
  …Никога не дишайте през устата си, защото капилярите на дробовете се свиват. Приемайте въздуха през носа, за да се пречисти и стопли.
  Свиване и разширяване19 юни 1931г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. За ангелите няма по-велико нещо от чистотата – чисти чувства, чисти мисли. В Божествения свят няма по-велико нещо от Любовта. Следователно най-важното нещо за човешкия свят са мислите и чувствата; за ангелския свят – чистотата, а за Божествения свят – Любовта.
  Идеалът на човека12 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Казвам: човек трябва да носи в себе си качествата на детето, да има Божествена чистота.

…Казвам: ние сме тук като на радио станция и трябва да поддържаме в ума си чисти, красиви мисли, които после да изпращаме навред из света.
Симон Петър12 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила

 

 1. И най-малкият недостатък у човека е в състояние да го спре пред вратата на Рая. Там не се търпи никаква нечистота, никакъв недостатък. И в окултната наука се казва, че който иска да влезе в Царството Божие, той трябва да бъде абсолютно чист! Без чистота, без смирение нищо не може да се постигне.

…Когато Моисей изведе евреите из Египет, той ги заведе в пустинята, където като деца трябваше да ги учи как да стъпват, как да пазят абсолютна чистота. Той им казваше: „Понеже Бог се движи между вас, вие трябва да пазите голяма чистота, да не се натъкне Той на някаква нечистотия“. Обаче и досега още евреите не живеят в тази чистота. И българите също не спазват тази чистота. Ако биха приложили чистотата в живота си, те щяха да прогресират по-бързо. Из цяла България най-чисти хора са еленчани. В това отношение те стоят по-високо и от американците. Лагерът ни трябва да бъде абсолютно чист, та който мине оттук, да остане доволен.

…Първото нещо, което се изисква от всички, които сте дошли на екскурзия в Рила, е абсолютна чистота: чистота физически, чистота сърдечна и чистота умствена. Това значи: всяка мисъл, всяко желание и всяка постъпка трябва да се анализират, да се види кои от тях са животински, кои – човешки и кои – Божествени. След това човек трябва да ги отдели едни от други, както се отделят металите от примесите, или от елементите, с които са съединени. И най-после, след като е отделил и класифицирал желанията, според техните места, да вземе от тях само Божествените.

Денят на доброто14 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила

 

 1. Христос някога е казал: „Ако се не родите от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие. Роденият от вода и дух всякога е чист“. Значи, водата е символ на чистота. …Питам: защо идват болестите в живота? Когато човек има някакви нечистотии в себе си, тогава болестта, като боклукчия, ще дойде със своята кола да изхвърли навън тези нечистотии. Като оздравее, нека се претегли, да види, че болестта е отнела около десетина килограма от теглото му. Тези десет килограма от теглото на човека представляват теглото на нечистотиите в него. Докато е бил здрав, той се е карал с този, с онзи, но щом заболее, всичко това излиза навън и този човек казва: „Слава Богу, че се освободих от едно голямо нещастие!“ В това отношение всички болести, страдания, нещастия в живота на човека не са нищо друго, освен благословения, които Бог му изпраща и за които той трябва да благодари.

Денят на Божията работа16 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Ако хвърляте нечистотии на някое чисто място, то непременно ще започне да мирише. Ето защо, каквито са резултатите във физическия свят, такива ще бъдат и в духовния. Ето защо, всички проповедници на миналото и на настоящето са препоръчвали и сега препоръчват абсолютна чистота. Без чистота – лична или обща, никакво развитие не може да има. Чистотата е първо и необходимо условие за правилното развитие на човека. Казвам: всеки трябва да работи върху себе си, а щом работи върху себе си, едновременно той работи и върху другите. Виждате, че някой направил някаква грешка. Ако можете, изправете тази грешка. Щом изправите грешката на някой ваш ближен, вие правите добро и на себе си, и на него. Лошите мисли и чувства произвеждат в умствения и в астралния свят такива нечистотии, каквито се произвеждат и във физическия. Мислите, добри или лоши, се въртят около човека, от когото са излезли, като около център. Често човек се чуди откъде е дошла в ума му някоя лоша или добра мисъл, без да подозира, че тя е онази мисъл, която той някога е изпратил в пространството. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни, да пазите всичко в най-голяма чистота. От всички се изисква физическа, сърдечна и умствена чистота. Когато тялото на човека е чисто, той ще бъде физически здрав; когато сърцето на човека е чисто, той има лице свежо и очи ясни; когато умът на човека е чист, от лицето му излиза приятна, мека светлина. Ако умът на човека е нечист, той прилича на замъждял огън, който пуши толкова много, че никой не може да се приближи до него, да се стопли.

…Казвам: човек трябва постоянно да се чисти, за което има ред правила и методи. Някой казва, че е нечист и се срамува от себе си. Няма защо да казва, че е нечист; то само по себе си се разбира. На физическия свят човек представлява семе, което излиза от пръстта. Вследствие на това семето, което излиза от земята, е нечисто, защото и земята е нечиста. Обаче, колкото повече расте, то само вече се чисти и създава своя аура. …Здравето на семето зависи от неговата чистота. Някои градинари наторяват земята, за да могат растенията и плодните дръвчета да виреят добре. От тора семето взима онези елементи, които са потребни за неговото развитие, и по този начин придобива сила по-добре да се чисти. Ето защо, човек не трябва да се срамува от своята нечистота, но да използва от нея потребните за себе си елементи и да се чисти. Нечистотата е тор, гюбре, от което човек може да използва някои елементи, необходими за неговото растене и усилване.
…Когато работите стават с Любов, те всякога са чисти. Няма ли Любов във всяка работа, тя е продиктувана от интерес, от някакво користолюбие.

Отпечатъци21 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Кое кара хората да работят? Гладът. И затова, казвам: хората работят, благодарение на глада, благодарение на страданията. Иначе от тях нищо не би излязло. Гладът, страданието са потоци, стимули, които заставят хората да работят, да се развиват.
  Недоказани истини22 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила

 

 1. Сега, всеки човек трябва да чисти съзнанието си, да го освободи от всичко непотребно. Ако искате да знаете как се чисти съзнанието, посетете някой търговец, който продава плодове, и вижте какво прави. Той всеки ден преглежда плодовете си, вади гнилите и ги хвърля настрана, а в кошниците или в сандъците оставя само здравите. Ако не отдели гнилите от здравите, и последните ще загният. Приложете същия метод и при чистене на съзнанието. Всяка сутрин, като ставате, преглеждайте състоянието на съзнанието си и колкото гнили плодове намерите, изхвърлете ги вън от него. …Сега, имайте предвид, че науката за чистене на съзнанието едва сега се заражда. Човек едва сега започва да чисти съзнанието си, докато дойде един ден до пълно прояснение, до пълно просветление на съзнанието. Не е лесно да се чисти съзнанието! Смяната на съзнанието, т.е. чистенето на съзнанието, представлява една от великите, от красивите науки. Казвате: „Как можем да чистим съзнанието си?“ Да чистите съзнанието си, това подразбира да започнете работа като слуга на някое чуждо лозе да го прекопаете, посадите, пречистите и най-после оберете. Вие нямате свое лозе, но отивате при някой чужд господар, започвате като работник при него и работите на лозето му, докато дойде гроздоберът. В деня на гроздобера ще береш грозде, ще слагаш в кошницата и даром ще ядеш, колкото искаш и от което грозде пожелаеш. Господарят няма да забрани това. Следователно, какъвто е законът за обработването, чистенето и обирането на лозето, такъв е законът и за чистене на съзнанието.
  Чистене на съзнанието31 юли 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Съществената мисъл, върху която човек трябва да работи, е да намери начин за чистене на съзнанието си. За тази цел той трябва да държи връзка с Бога, да бъде в единство с Неговите мисли, чувства и постъпки. …Когато се говори за пречистване на съзнанието, човек трябва да е запознат със закона на различаването, да различава Божественото от човешкото. Всяка мисъл, която не се изменя при всички условия, тя е Божествена; всяко чувство, което не се изменя при най-големите пертурбации, то е Божествено. Мисли и чувства, които се изменят при условията на живота и зависят от тях, те не са Божествени.

…Нямате ли единство в себе си, неприятелят ще бъде около вас и ще ви обстрелва с картечен огън. Искате ли неприятелят да не ви обстрелва, работете усилено и съзнателно върху чистене, върху освобождаване на съзнанието от всички утайки и наслоявания на миналото.
Обич, разумност и истинолюбие1 август 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Аз изнасям тия факти, за да обърна внимание на обстоятелството, че откак хората са се отклонили от правия път, те са забравили всичко онова, което първоначално им било предадено и днес отново го учат. Те се намират в противоречие и често се запитват: „Кой ще ни учи? Кой ще ни възпитава?“. Те забравят, че тия знания са вложени у тях и лесно ще ги възобновят. Кога? Като се върнат към първичния живот, към живота на чистотата.
  Хигиена на живота2 август 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Рибите, например, се гълтат цели едни други. Съвременните хора използват водата за различни цели, а също така и като средство за чистене. Защо хората пият вода? За да ги изчисти от онези престъпления, които някога са вършили във водата. Тя чисти по особен начин, вследствие на което представлява изкупително средство.
  Тези три неща6 август 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила, Седемте езера

 

 1. Грехът е болезнено състояние, а Любовта – здравословно състояние. Когато човек проявява Любовта правилно, тогава той разбира смисъла на живота. Правилното проявление на Любовта непременно изисква чистота. Някой казва: „Дай ми да пия вода от твоето шише!“. Казвам: по-добре иди на някоя чешма, или на някой извор, там да се напиеш, отколкото да пиеш вода от моето шише. Колкото да е прясна и чиста водата в моето шише, все пак тя не струва толкова, колкото водата на извора. …Докато човек расте в Любовта и докато мислите, чувствата и постъпките му са чисти, той забогатява и се разширява във всяко направление. Почне ли Любовта да намалява, мислите, чувствата и желанията на човека губят своята чистота. Вследствие на това той постепенно осиромашава.

…Аз познавам хората по обратен път: не по техните грешки и престъпления, а по тяхното добро. Методът, с който си служа за познаване на хората, е положителен, а не негативен. Когато хората грешат, и това е наука, но тя трябва да се остави настрана. …Изучавайте хората чрез положителния метод, само така вие ще запазите чистотата на вашия ум и на вашето сърце – този път води към Истината. По същия начин и Бог ни изучава, значи Бог ни изучава по пътя на Доброто.
Ден на Божието изявление7 август 1931 г., Съборни беседи , Рилски беседи, Рила

 

 1. Няма по-красиво нещо от девствеността, от Чистотата. Христос казва: „Само чистите по сърце ще видят Бога“, с други думи казано – девиците ще видят Бога, младите деца ще почувстват Божиите ръце, а старите ще изпитат Божието благоволение. …Детето вземам в смисъл на малко смирено същество, пълно с Радост и Чистота – всички му се радват и то на всички се радва.

…Пазете тялото си здраво, пазете сърцето си чисто и светло, пазете ума си чист и светъл! За да бъде тялото ви здраво, силно, не трябва да си служите с насилие; за да бъде сърцето ви чисто, никаква лъжа не трябва да влиза в него; за да бъде умът ви светъл, никакво зло не трябва да влиза в него.

Сила, разумност и добро19 август 1931 г., Съборни беседи, София

 

 1. Христос е казал: „Когато един грешник реши да заживее чист живот, голяма радост настава между ангелите на Небето.”

…Човешката душа може да се очисти само в Божията Любов. От дългия път на своето развитие в ума, в сърцето и в душата на човека се е събрала много кал, която само Любовта е в сила да изчисти; като погледне към тази кал, той се чуди какво да направи, за да се освободи от нея – единственото спасение за него е да влезе във водата на Божествения извор и там да се изчисти.

Най-високото място20 август 1931 г., 1931 г., Съборни беседи, София

 

 1. Има болести, които не се поддават на никакво лекуване, а се лекуват само с глад. При това, като гладуваш, не трябва да се тревожиш, да не мислиш като си гладувал 10 дни, че ще умреш.
  Някой казва: „Цели десет часа не съм ял, ще умра от глад“. Не ял 10 часа само и мисли, че ще умре от глад?! Не само 10 часа, но и 1000 часа можеш да не ядеш и пак да не умреш от глад, но ако човек като не яде се безпокои, от страх може да му се пръсне сърцето. Ако разбира закона на неяденето и организмът му е пълен с нечистотии, той трябва дълго време да не яде, за да премине през огън и да се пречисти тялото му.

Дайте ни от вашето масло11 октомври 1931 г., Неделни беседи, София

 

 1. Човек, за да помни добре той трябва да очисти съзнанието си от всичките безпокойни мисли. Станеш сутрин, освободи ума си от всичките вътрешни ненужни безпокойства, които може да съществуват; и у човек се заражда един вътрешен страх. …. Ученият човек не му се позволява да забравя! Умът му трябва да е чист, той трябва да помни. Кога може да помниш? Аз наричам знание това, което нищо в света не е в състояние да го заличи; аз наричам истинско знание в света, дето нито болест, нито никакво състояние да не е в сила да го заличи.

Методи за усилване на паметта / Памет. Методи за усилване на паметта23. 10. 1931 г., Младежки Окултен Клас

 

 1. Ако пчелите не търпят нечистота, колко повече се отвращават от нея разумните и напреднали същества. Опитайте да се приближите до някой кошер, след като сте яли чесън. Може ли нечистият да влезе в общество на свети, добри и праведни хора? Достатъчно е да стъпи кракът му в това общество, за да се намери веднага вън. Чистото не търпи нечисто. Ако искаш да влезеш в това общество и да се ползваш от благата, с които разполага, иди първо да се очистиш и тогава влез. Нечистотата не е качество на душата, следователно лесно може да се премахне.

…Вие не можете да влезете в един ангелски свят и да си чистите, да си правите тоалета там. Вие трябва да се очистите отвънка. Щом влезете в този свят, веднага те със своята мисъл ще ви изгонят и ще кажат: „Излезте! Тук не е място заради вас.“ И след като излезеш, ти ще почувстваш нещо, унижение. Една нечиста мисъл има във вашето съзнание, тази нечиста мисъл не е едно качество на човека.

Предназначението на носа28 октомври 1931 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Чистотата, както физическата, така и духовната, е необходимо условие за бременната жена. Де ще намери по-голяма чистота от тази в Природата? За тази цел тя трябва да посещава чисти извори и реки, водите на които да служат като огледало на нейния живот. Тихите, приятни нощи, с небе, осеяно с безброй трептящи звездици също представят незаменими картини за жената, бъдеща майка.

Казвам: майката трябва да възпитава детето си докато е още в утробата ѝ, а не след раждането.

Изново1 ноември 1931 г., Неделни беседи, София

 

 1. Истински брат е онзи, който има еднакъв пулс, еднакво съдържание на кръвта с вашата. Братска, чиста целувка е онази, която е в състояние да лекува всички болести, ако болният оздравее от вашата целувка – тя е чиста, идеална. …Като целува, той трябва да се проникне от единственото желание да даде нещо чисто и красиво от себе си, а не да вземе. Целувка е само това, което дава! Всичко, което отнема [от] здравето, силата и чистотата на човека, не е целувка.

Правилният тон4 ноември 1931 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Кога трябва да яде човек? Когато гладът дойде в него, този импулс да възприемаш храната, тогава е точно на зенита! И ако ти ядеш тогава, гладът се използва, тогава е най-добрият момент за яденето, защото тогава храносмилането става по всички правила. Щом не си гладен, храносмилането не става правилно.

Везните на природата / Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!6 ноември 1931 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. В Бога има един вътрешен импулс да очисти Земята от всички престъпления. И това Той ще го направи, Той е турил в ход всички сили. Наближава времето, когато от престъпленията на Земята няма да остане нито помен.

…Искам да покажа на хората, че техните мисли трябва да преминат през една чиста среда, като стъкло. Всички ваши мисли, всички ваши желания и чувства трябва да преминат през една съвършено чиста среда – през средата на Любовта и там да се пречистят.

Син Человечески отхожда8 ноември 1931 г., Неделни беседи, София

 

 1. а) Истинският живот се основава върху чистотата! Всичко друго – къщи, имоти, пари, даже и знанието са непотребни неща. Защо? Защото те имат отношение към временния живот. И най-голямото знание на Земята не може да се сравни със знанието, което имат децата на Небето.

б) Единственото нещо в Новата епоха трябва да бъде чистота във вашите мисли. Животът стои в чистите мисли, животът стои в чистите желания, животът стои в чистите постъпки. Онова, което човек обича, онова, което изяжда, онова, което има, всичко това са само забавления за него. Вашите къщи са непотребни, вашите пари са непотребни, вашето знание, което имате, е непотребно. Даже вие с туй, което знаете, ще бъдете крайно смешни в Небето, онези деца на Небето ще ви се смеят.

а) Христовата кръв е живото Божие Слово. Христовата кръв е Живият хляб, слязъл от небето. За тази кръв, именно, Христос казва: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си.“ Живото Божие Слово е храната, която поддържа организма и пречиства кръвта му. Тяло, в което тече Христовата кръв, е здраво, силно, свободно от външни влияния и нечистотии. Това тяло е неуязвимо и за злото, и за смъртта. Злото пада на колене пред нозете на Христос, на любещия човек, ближе ги и става негов слуга.

б) В кръвта на Христа не може да се образуват неестествени желания. Тя е чиста кръв, в която никакви микроби с отрицателни качества не може да живееш. Тя е кръв, която носи вечен живот. Тази кръв, тя е словото в живота, това е словото, което функционира, наричат го хляб. Казва Христос: „Ако не ядете плътта ми, нямате живот.“ Когато ти мислиш, когато ти повториш една дума, която Христос казал, която излязла от Бога, тя е храната, тя образува чистата кръв.

Двоен дял (а) / Полюси на доброто и злото (б)11 ноември 1931 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Бог иска да ни очисти от всички отрицателни състояния, от всички отрицателни мисли, които днес ни измъчват, по който и да е начин и да остави в нас само положителните неща. Само така ще дойдем до пълно общение с Бога и до този живот, който той има в себе си.

Материални прояви на живота / Животът като математически действия18 ноември 1931 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Смисълът на живота на светията не е само в пост и лишения. Тялото на светията трябва да бъде изтъкано от фини, копринени нишки, без мазнини, без излишъци. Ако лицето е хлътнало, липсва му нещо; ако е крайно закръглено, има излишъци. В тялото на светията всяка клетка е впрегната на работа. В тялото, в мислите, в чувствата и постъпките на светията не се позволява никаква нечистота. Придобие ли човек тази чистота, той става силен. Да се чистим, това е задача на всички хора.
  – „Бог да ни чисти“. Не, Той ни дава условия за чистене, а ние сами трябва да се чистим. Майка, баща, деца, всички трябва да се чистят. Чистенето подразбира организиране на материята. Какво нещо е неорганизирана и какво – организирана материя? Неорганизираната материя е неустойчива и гниеща; организираната материя е устойчива, чиста. Тя е тъй наречената „девствена материя“. Ние сме пратени на Земята да пречистим материята, да я организираме и приготвим като материал за Духовния свят. С тази материя ще отидем на Онзи свят. Ние трябва да си изработим такива уши, с които да чуваме гласа на ангелите; и такива очи, с които да виждаме красотата на ангелите.
  Разтоварване на съзнанието25 ноември 1931 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Спасението на света зависи само от един момент – всички хора да запалят свещите си. Запалените свещи, това са човешките умове, които трябва да светят от чисти, трезви мисли.

…Всяка партия трябва да има една основна идея, която да я отличава като партия. Демократът трябва да мисли и чувства правилно. Той трябва да има чист и светъл ум, както и чисто и светло сърце. Същото се отнася за всяка партия. И тогава, като срещнете един демократ, земеделец, народняк или някой от попска партия, да ви е приятно, че сте го срещнали.

…Казвам: когато човек внася чисти и светли мисли в ума си, добри и светли желания в сърцето си, той ще може да гадае своето минало, настояще и бъдеще.

Жал ми е за народа – 6 декември 1931 г., Неделни беседи, София

 

 1. Очистете се най-първо от всички посторонни влияния на ред поколения във вас и елате до Oнзи свят, в който няма престъпления. Трябва да знаете, че има един нормален свят, където никакви престъпления няма.

Пред всичкия народ13 декември 1931 г., Неделни беседи, София

 

 1. Всички хора говорят за любовта, търсят я и мислят, че я разбират. Но видят ли, че някой прояви любовта си, веднага го критикуват. Не критикувай никого, но запитай се, дали тази любов е в състояние да чисти калта. Целунал те някой – запитай се, дали тази целувка очиства твоята кал. Ако любовта ти не може да очисти моята кал, не е истинска любов; и ако моята любов не може да изчисти калта на брата ми, не е истинска.

…Страшни са вътрешните целувки, вътрешните грехове и престъпления на човека. Чистота е нужна в света: чистота в мисли, в чувства и в постъпки. Никой не може да опетни чистия човек. Който има желание да използва другите, той себе си петни. …Като целувате някое малко дете, то се сърди, недоволно е. Много естествено, целувката на хората не е всякога чиста. Детето плаче, сърди се, намира, че сте го опетнили. Някои деца се усмихват като ги целуват. Те чувствуват хубавото, което се влива чрез целувката. Те се изтриват след целувката, но не плачат. Всяко действие трябва да се основава на чистота и святост. Само така хората могат да се разбират и да си помагат.

…Ще знаеш: ти живееш за Бога, а не за хората. Ако си чист и живееш за Бога, не се страхувай от нищо. …Когато Бог дойде между хората, няма да се спира върху техните мисли, но направо ще чисти: непотребното ще слага настрана, а нечистото ще прекара през огън. Види ли, че момата се страхува от момъка, Той вади заключение за тяхната чистота. Момата трябва свободно да пристъпи към момъка и момъкът към момата, да предизвикат доброто в себе си. Целувката е символ на нещо. В нея трябва да взимат участие умът и сърцето. В горната устна действа човешкият ум, а в долната – човешкото сърце.

…Трябва да гледате на целувката с всичката чистота и святост. Тя е контакт, чрез който действува Божественият свят.

Сила, живот и здраве23 декември 1931 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Казваш: „Грешен съм, не зная вече, какво да правя“. Казвам: Излез от мътната вода и влез в чистото езеро; там гърбът ти лесно ще се очисти. Живей при Бога и ще бъдеш чист. Ще се възрази, че Бог е огън подяждащ. Наистина, Бог е огън, но същевременно Той е и светлина, и въздух, и вода. Бог се проявява като огън, когато престъпиш Неговия закон. Ако изпълняваш закона Му, Той е най-чистата вода, най-свежият въздух, най-леката и приятна светлина.

Граници в живота – 6 януари 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Вие всички искате да бъдете добри и чисти. Добре. Представете си, че вашият баща ви праща на училище – вие сте момиче на десет години или момче. Баща ви даде две тетрадки чисти. Вие през цялата година пазите тетрадките чисти, да не ги нацапате – отвътре чисти и отвън чисти. Питам, вашият баща ще се радва ли на вашия „прогрес“? Пазете вътрешната чистота на душата си. Не се страхувайте, ако външният ви живот е малко изцапан. Тази нечистота лесно се премахва. Не може майсторът да работи и да бъде чист. Дрехата му все ще се нацапа малко, но лесно ще се очисти.

Законът и Любовта / Противоположности на живота – 13 януари 1932 г., Общ Окултен Клас

 1. Сега, като говоря за любовта, имам пред вид три неща: първо, да ви кажа, как да се възлюбите; второ, да ви кажа, как да подържате любовта си и трето, на какво разстояние да бъдете един от друг – това значи да живеете в чистота, да придобиете безсмъртие. Към този живот се стреми всяка душа. Това значи да се новородиш, да растеш и да се развиваш правилно.

Раждане и растене20 януари 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Този наш съвременен строй съществува ли в самата реалност, в битието, съществува ли в първоначалната чистота? Не съществува. Той е една аномалия.

Често една мисъл поражда една болест, едно чувство поражда една болест, или една постъпка поражда една болест. Следователно един правилен процес е, да се отмахне тази мисъл, която е причина, да се отмахне това чувство, което е причина и да се отмахне постъпката, която е причината за болестта. Като ги отмахнем, ще дойде онзи чистият живот, който е свободен от тези неща и този живот се отличава по това, че в него няма нещо чуждо, което не е присъщо на човешката душа.

…София минава за един чист планински град, а има толкова дим, мръсотия, толкова кал. Питат ме някой път, защо ние софиянци не живеем добре. Как може да се живее добре в такава една атмосфера? Ние се нуждаем от носител на въздуха без никакъв прах. Абсолютно чист въздух без никакъв прах. Трябва ни една светлина, която да е преминала през този въздух, чиста храна, чиста светлина, неопетнена светлина, която като влезе в очите ни, да ги нахрани. Ние приемаме храната през устата, въздуха – през дробовете, светлината – през очите.

…Вие сте сега в един период на едно развитие, когато светът трябва да се пречисти. Толкова пертурбации сега стават! В света може да стане някакво преобразование, и ще стане.

Доведете ми го24 януари 1932 г., Неделни беседи, София

 

 1. Казваш: „Молих се на Бога, но не получих отговор“. Много естествено, молитвата ти не е била чиста.

…Да любиш, това е живот на чистотата. Да бъдеш добър, това е живот на чистотата! Първоначалният живот е това. А понеже си излязъл от този живот, [и ако] не можеш да го направиш, ти се намираш в четириъгълника; в затвора си.

Двете отверстия – 27 януари 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Казвам: в света ние се нуждаем от здрави хора във всяко отношение: и във физическо, и в умствено отношение мислите трябва да бъдат чисти като кристал, желанията трябва да бъдат чисти като кристал и постъпките трябва да бъдат чисти като кристал.

Проява на живата светлина31 януари 1932 г., Неделни беседи, София

 

 1. С неразбирането си, първите човеци сами си причиниха страдания. И ние, със своите неразбирания, също си причинихме страдания. Най-малката нечиста мисъл е в сила да наруши хармонията на твоя живот; най-малкото нечисто чувство или желание нарушава чистотата на твоя живот.

…Една гарга решила да пренесе гарванчетата си в друго, чисто гнездо. Те се радвали, доволни били, че ще отидат на чисто място. Майка им ги запитала: „Ще вземете ли и задничетата си със себе си?“.

– Ще ги вземем.

– Тогава и чистото гнездо ще оцапате.

Двете лица на реалността / Лица на реалността3 февруари 1932 г., Общ Окултен Клас

 

 1. Има свещени неща в Природата, които нямаш право да пипаш. Аз наричам опасните неща, свещени области, свещени места. Дървото за познаване на Доброто и злото беше една от свещените области, на която човешки крак не трябваше да стъпва. За да се докосне до такава област, човек трябва да бъде чист. Първият човек не беше дораснал за тази област. …Ако човек е обходил всички места в себе си и не е оставил едно свято място, това е човек без морал, без убеждение, без вътрешна култура. Смисълът на твоя живот е в това, да запазиш чистота на свещеното място в твоята душа, в твоето сърце и в твоя ум. – „В какво да вярвам?“. Ще вярваш в свещеното място в себе си. …Който е запазил чистотата на своето свещено място, е добър. Пазете това място!

Свещеното място5 февруари 1932 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Постът е много хубав метод за лекуване на болести, и на онези болести, които не се поддават на никакво лекарство, даже проказа, сифилис – ако човек може да пости по 30 – 35 дни, той ще се пречисти и никакъв сифилис няма да остане у него. Но да издържи 35 дни. Общият глад ще развие динамическа сила в организма. След 35 дни съвсем няма да ви познаят. Казвате: „Ама ще умра“, и без това проказата пак ще ви умори, но ако постите най-малко 20 – 25 дни, ще живеете повече. Но как да се направи постенето? За всяко нещо има начин. Постът не може да се установи за всички еднакво. За всеки човек има специфичен начин. Всички хора не може еднакво да постят. Всички хора в едно и също време не може да започнат да постят. Защото ако на някой човек организмът му е във възходящо състояние, той не трябва да пости. Организмът когато е в нисходящо състояние трябва да почине. Тогава е най-добрият пост, да се освободи от всички влияния.

Тези малките7 февруари 1932 г., Неделни беседи, София

 

 1. Сега вие сте дошли до положението да възприемете Любовта. Какво се иска за това? Чистота! Вие трябва да се изчистите, както чистите съдовете, в които туряте най-хубавото съдържание; вие се готвите за идване на Царството Божие във вас; вие очаквате Бог да влезе във вас, затова трябва да Му приготвите жилище.

…Любовта е велико изкуство, което разглобява и сглобява нещата, за да отдели годното от негодното, чистото от нечистото. По това се познава истинската Любов.

…Има случаи, когато един светия употребява цели 20 години, за да придобие необходимата чистота. Той прекарва 20 години в духовната баня, за да се очисти. Колко години след това трябва да работи, за да облече дрехата на светийството! И колко още работа му предстои, за да стане Божи работник. Не се придобиват лесно духовните дарби. Вие четете живота на светиите и намирате, че лесно се постига светийство. Не е така. Преди всичко, животът на светиите не е предаден правилно. В житията на светиите са описани най-слабите моменти от живота им. Силните моменти, които представят тяхното подвизаване, минават незабелязано. През големи изкушения минават светиите и, който издържи докрай – спасява се.

Любов на безсмъртието10 февруари 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Коя е причината за болестите? Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя на организма, и човек заболява. Инертните сили, утайките и наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо, Природата е допуснала болестите, като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си. …Само по този начин човек ще се освободи и от болестта, която е дошла.

Доброто разположение17 февруари 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Временният живот съдържа смеси – утайки, от които трябва да се очисти, да остане само животът. Вечният живот е чист, не съдържа никакви утайки, никакви примеси. Следователно, когато изчистиш временния живот от утайките, остава животът, който е идентичен с вечния. Тогава хората ще разберат вечния живот. Един е животът, вечен и неделим. …Порочният живот е суета на суетите, но добрият и чист живот не е суета. Какво има зад суетата? Нищо няма. …Вън от Абсолютния свят, от света на Абсолютната чистота и Любов живеят грешните и паднали хора, към които Бог се отнася благосклонно. Той има грижата да ги повдигне и преобрази.

…Бог е едно Същество в света, което обича абсолютната, чистата хармония и права мисъл. …Бог е Същество най-чисто, най-светло Същество, никаква лоша мисъл, никакво лошо желание, никаква лоша постъпка не може да остане при Него.

Трите начала / Трите пътя24 февруари 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. И тъй, когато дойдем до духовните и до светските песни, важно е чистотата на тоновете. в музиката във всичките религиозни песни, когато аз съм работил върху всичките модели тук, в пеенето, това са почти всички най-чистите тонове, които действат да освобождават човека от всичките наследствени черти на преплитания на вълните, които могат да дадат ход на хубавото.

Ми бемол и фа диез9 март 1932 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Божественият Дух трябва да дойде, за да ви освободи от тези недъзи – това са навиците, привичките. И когато човек се освободи от всички тези нечистотии и като се намери в един свят на любовта, тогава ще каже: „Сляп бях, но сега прогледнах.“

Вярата като закон31 март 1932 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите

(цитати от 0 до 200)

(цитати от 201 до 400)

(цитати от 601 до 700)

 

Коментари

comments