▬๏▬ Цитати 7 ▬๏▬

▬๏▬ Цитати от Беседи 7 ▬๏▬

(цитати от 1201 до 1333)

(цитати от пима до ученици)

 

▬  ⊙  ▬

1201

Било е време, когато на Земята имало две слънца – когато едното залезе, другото изгрява. Непреривен ден е било тогава. Не зная как са съгрешили хората, тогава Земята потъмняла. Втория път Господ като я направил, направил само едно слънце. Пак две слънца й направил, само че по-напред двете слънца светили силно. Втория път Господ като я направил, направил две светила, едното за денем, другото за нощем, тъй както казва Писанието. Казвам: Гледайте да не изгасвате вашето светило, което Господ ви направил. Сега кое е голямото слънце? Голямото слънце в нас е човешкото сърце, малкото слънце е човешкият ум, или съвременните хора дават по-голяма надежда на ума, отколкото на сърцето. На месечината вечерно време зрее събраното през деня, ноще се обработва. Денем всичките блага, които слънцето дава, се събират. Денем човешкото сърце събира божествената енергия, човешкият ум я обработва.

Умът и сърцето  27 ноември 1942 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1202

Слънцето да има отношение вътре към съзнанието, към човешкия ум. Ако Слънцето няма отношение към нашето съзнание, тогава ние сме в едно спящо състояние.

Песента на блудния син  2 декември 1942 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1203

За туй е хубаво човек да се грее на слънцето, да изчезне миризмата. Слънцето доставя ухание. ...Това е един анализ. Но е според законите на музиката. Слънцето изгрява музикално, раздава светлината музикално, оставя светлината си музикално. Не е произволно. Един разумен акт. Когато разбираме така изгрева на слънцето, ще почувстваме една вътрешна радост.

Правилна мярка   4 декември 1942 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1204

Светлината, която слиза от Слънцето, тя е гениална.

Четирите неща  6 декември 1942 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1205

Слънцето е добро, понеже обменя своята енергия със земята.

Отвън дрънкането, отвътре ученето  6 декември 1942 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1206

Вие по някой път посрещате Слънцето и често не може да извелечете онези блага, които то има. Слънцето ще посрещнеш като едно разумно същество, което ще ти каже нещо ново в светлината, понеже то светлина има. ...Ти посрещаш Слънцето и не туряш никакъв живот, казваш: „Господ го направи“. Значи Господ седи зад Слънцето. Тогава вземи една поза, че Господ носи Слънцето на ръката си. Тебе да те интересува Господ, който носи Слънцето.

Весели лица  9 декември 1942 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1207

Някой път астролозите говорят за слънчев тип в света. Слънчевите типове в света са на онази Божествена усмивка. Само в разумния човек има една усмивка. Като видиш някого, няма да забравиш слънчевия тип. Като се усмихне на умрелия, оживява. Усмивка, която не може [да] внесе едно успокоение, тя не е усмивка. Аз считам, първия лъч на Слънцето, то е най-хубавата усмивка. Един момент има, преди да се е появило Слънцето, тогава има една хубава усмивка и ако художниците можеха да я нарисуват, щяха да създадат една от най-красивите форми, които съществуват във физическия свят.

Любовта бе в началото 13 декември 1942 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1208

Слънцето, като изгрее, усмихва се на всички ...Сега какво искате да изгрее слънцето тази сутрин? Как искате да изгрее слънцето? Слънцето изгрява заради нас така, както сме ние. Каквото е нашето състояние, такова е и слънцето.

Усмихвай се  13 декември 1942 г., УС, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1209

Ако Бог живее във вас, кой ще ви отнеме живота? Чудна работа: кой може да ни отнеме живота, ако Бог живее в нас? Възможно ли е един човек да изгаси Слънцето? Чудна работа: може ли човек да изгаси Слънцето? Не може. Слънцето в мене никой не може да го изгаси.

Търсете Царството Божие  20 декември 1942 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1210

При болния ще отидете не когато е облачно, но когато Слънцето изгрява. Аз казвам: „Ще станеш от леглото, както Слънцето изгрява. Стани!“ – и той става. Ще оздравее, нищо повече. Както Господ заповядва на Слънцето и то Го слуша да изгрява, така Господ ти заповядва да станеш, да изгрееш и да благодариш на Бога. Но въпросът е да знаеш как да кажеш и кога да кажеш. Не когато е облачно, а когато Слънцето изгрява, ще отидеш при болния. Когато залязва няма да ходиш. Когато е облачно, няма да ходиш да лекуваш, а когато е ясен денят.

Нов поздрав  23 декември 1942 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1211

Всички обиди стават, когато Божественото слънце не грее. Щом то грее, то е хармония. Като грее, не бой се.

Духай ветре  25 декември 1942 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1212

Слънцето няма да изучи нас, ние ще изучим Слънцето. То изпраща своята енергия както знае. Ние трябва да изучаваме Слънцето, как трябва да приложим тази енергия. Тъй, както сега изучаваме Слънцето, ще ни причинява вреда. Ние го изучаваме доста механически.

Слънцето има три фази. Нашата висша разумност се регулира от слънчевата енергия. Нашето сърце, то се регулира от Слънцето, деятелността ни се регулира от Слънцето. Вие мислите, че от ума излиза светлина. Ни най-малко умът не носи засега светлина. Ако вземете ума, мозъкът е студен. Мозъчното вещество е най-устойчиво. В него има голямо напрежение, то издържа. При разните болести тялото може да изгуби 30–40 кила, мозъкът не се губи, много устойчив е. Мозъкът се намира под друго влияние. Единственото, което е свързано със Слънцето, то е сърцето – слънчевият възел. Най-близо до сърцето е слънчевият възел, или душата е, която е свързана със Слънцето.

...Но ако пътуваме със светлината, за 8 минути можем да отидем на Слънцето. Ако се движим с бързината на светлината, за 8 минути ще отидем на Слънцето. Може да следваш университет на Слънцето. Ще отидеш за 8 минути, ще учиш там, ще се върнеш за 8 минути – 16 минути отиване и връщане. Може да живееш на Земята и да ходиш на Слънцето да се учиш. Казвате: „Как е възможно, милиони години трябват да идеш на Слънцето.“ За един бърз трен 250 години трябват. Сега, за да бъде разбрано за 8 минути отиване на Слънцето, трябва някой да е ходил. Ако някой каже тъй: „Аз ходих“, какво ще кажете?

Вие всички сте излезли от Слънцето, забравили сте. Земята е излязла от Слънцето. И вие с нея излязохте от Слънцето. Тази история, когато Земята се е отделила от Слънцето, е цяла епоха. Когато се ражда от Слънцето, всички взехте участие, гласувахте. Сега сте забравили за това гласуване. Като излезе Земята отвън Слънцето, вие бяхте станали на прах. Господ дойде, взе този прах, събра го, организира го.

...Човек със земен организъм не може да живее там. Как е възможно човек да живее на Слънцето при [15–20] милиона [градуса] топлина? При 30–40 милиона [градуса] топлина разумни същества живеят и тази топлина е приятна заради тях. Топлината е отвън, не е в самото Слънце.

Търсете, хлопайте, искайте!  27 декември 1942 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1213

Сега кое е по-добро, слънцето ли да се съобразява с нас, или ние да се съобразяваме със слънцето? Нека върви слънцето по своя път, ние да се съобразяваме с него.  ...Да излезем да я посрещнем. Какво слънцето прави, да считаме, че е право.

Човешка, ангелска и Божествена Любов  27 декември 1942 г., УС, София

 

 

▬  ⊙  ▬

1214

Кога изгрява слънцето, и това не е ваша работа. Който иска да го посрещне, ще излезе вън да чака. – Колко време ще чака? – Най-много 12 часа. Казвам: Излезте вън да посрещнете изгряването на слънцето. Издигнете се над себе си, над обикновените условия, над дребнавостите на живота. Само така ще видите изгряващото слънце и ще се ползвате от неговите лъчи.

Нова основа  1 януари 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1215

"Ако моята Любов е силна, тия облаци да се махнат отпред Слънцето“. Щом се махнат, Любовта ми е силна. Щом кажа – и небето се изчисти. После казвам тъй: „Ако моята Любов е силна, да се появят тогава малко облаци“. Явяват се. Значи Любов имам. Казвате: „Не се меси в Слънцето, в облаците на Земята“. Но Земята може да се меси на Слънцето колко енергия ще изпрати. Човек може да се меси, но трябва да бъде много разумен.

... „Божието Слънце“ не трябва да се пее много бързо, понеже Слънцето не върви бързо. Трябва да го пееш така, че да изразиш състоянието на Слънцето. ...Учителя пее: „Божието Слънце грее днес, Божието Слънце грее днес, Божието Слънце грее днес, Божието Слънце грее днес. То събужда спящите души, които от векове са спали, да станат и на работа да се захванат, на работа да се захванат, на работа, на работа, на работа да се захванат“.

Нова епоха  6 януари 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1216

Сега, аз за това, което ви говоря, не мислете, че всичко може да го направите. Върху този въпрос няколко милиона лекции ще ви държат, докато го разберете. Аз мисля, още десет милиона лекции има да слушате върху този въпрос и тогава едва ще надзърнете. Десет милиона лекции като ме слушате, слънцето на хоризонта ще се покаже. След десет милиона сказки Божественото слънце ще го видите и ще кажете: „Разбирам.“

...Сега идва зазоряването и туй го наричат „тъмен век“. От 8000 години е наречен „тъмният век“ и едва сега започва да се пуква зората. Сега ще изгрее духовното слънце и този свят ще има съвсем друг облик, отколкото сега. Без тази Божествена светлина ще знаем толкоз, колкото може да ни се открие сега.

С благодат и истина  24.I.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1217

Най-малкото същество невидимо, което притежава любовта, може да носи на гърба си земята и слънцето. ...Имах един приятел американец, доста способен американец, студент. Казва ми: „Аз мога да спра слънцето.“ Казвам: „Възможно е.“ Казва, че и земята може да спре, но не иска да прави този опит. Може да спре слънцето в себе си, своето слънце да спре, да престане да се движи, но да спре външното слънце, което се движи, то е невъзможно. Казва: „Аз може да го спра, да го потъмня.“ Тук имаме едно слънце: като завъртим ключа, може да потъмнее слънцето. Аз заповядвам на моето слънце, но да кажа, че аз заповядвам на слънцето горе, не си правя илюзии. Аз се радвам, че това слънце не се подчинява. Защо трябва да му кажа да не свети? Един ден ще кажа на хората: „Да ме слушате, понеже ще заповядам на слънцето да не свети.“ Оставете се от тия заблуждения. Не заплашвайте хората с любовта си.

Вратите на Любовта  24 януари 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1218

Ние страдаме дотогава, докато дойде първият лъч на Любовта.

Красиви движения 27 януари 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1219

Някои хора са подобни на Месечината, други на Слънцето. Има едно слънце в човека, има една основна мисъл в човешкия живот, която е подобна на Слънцето. Тя е Божествена мисъл, тя е фар, който ориентира човека.

Бог е виделина  31 януари 1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1220

Кажете ми сега, каква е най-грандиозната идея? Лъчите, които приемате от слънцето, е най-грандиозната идея. Радостта, която чувстваме като храна, то е грандиозна идея. Като чувствуваме лъчите, каква по-грандиозна идея? Каква по-грандиозна идея – да обичаш Бога. Първият лъч – да чувстваш в сърцето си, че обичаш Бога. Най-грандиозната идея е да любиш Бога.

Първата любов  12 февруари 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1221

Та казвам, като правим къща, да не я правим с един прозорец, но да направим къщата от стъкло, че и целият покрив да бъде стъклен, та слънцето да иде отвсякъде.

Пътят на живота  14 февруари 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1222

Сега може да ме попитате: „Как може да обичаш Слънцето?“ Ти имаш очи, ще го видиш. Най-първо туй Слънце ще го видиш, ще възприемеш светлината му. Тази светлина, която влиза, влиза по един начин. Някой път влиза през 7 милиона пори, които човешкият организъм има. Светлината прониква в 7 милиона пори, тях ги наричам прозорците на човешкото тяло. Влиза светлината в туй тяло и се оживява човек.

Три съзнания  17 февруари 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1223

Направете един опит. Да кажем, когато изгрява слънцето, в момента да видите какво ще чувствувате. Какво самочувствие имате, когато една реалност ще стане! Когато дойде моментът, че тъкмо слънцето ще изгрее, образува се една самоувереност във вас. В тебе няма и най-малко съмнение, че слънцето ще изгрее! Тогава не може да има съмнение. Когато дойде моментът да се покаже слънцето, в тебе всяко съмнение изчезва. Можете да направите опит с часовника си. До известно време има съмнение. И щом изчезне съмнението, слънцето показва първия лъч. Като изчезне всичкото съмнение, първият лъч се показва.

Та когато у вас изчезнат всичките съмнения, първият лъч се показва във вашия живот. Докато се съмнявате, не може да изгрее слънцето. Когато последното съмнение изчезне у тебе, ще видиш първия лъч и ще почувствуваш една радост. ...Ще знаете как изгрява слънцето преди 20 години, но по-добре е да видиш как слънцето изгрява сега.Като дойде вярата, слънцето изгрява.Щом изучаваш природата, слънцето изгрява, а пък престанеш (ли) да я изучаваш, слънцето залязва.Та когато почвате да изучавате природата, слънцето ще изгрее, а когато престанете да я изучавате, слънцето ще залезе. Учете се!

Дълги и къси вълни  19 февруари 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1224

Трябва да бъдем разположени в сърцето си. Защото тогава можем да възприемем слънчевите енергии.

Плодовете на Любовта  21 февруари 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1225

Отче наш Изгрява слънцето

Първата част в тази песен е за ума. "Изгрява слънцето" е за ума. Като храна е.

Като пеете, слънцето като изгрява, няма го в ума, излиза само гласа. От ума трябва да мине в ларинкса. Я изпейте още веднъж. Като пеете, да почувствувате, че слънцето изгрява.

...Като грее слънцето, ако се обезвериш, правиш прегрешение. Докато слънцето изгрява, аз никога няма да се обезверя. Докато вятърът духа, аз никога няма да се обезверя, докато водата тече, аз никога няма да се обезверя. Тази сутрин, ако някой се е обезсърчил, кажете му: Какво си се обезсърчил, слънцето изгрява. Доста кредит има. Вярвайте на онова, което сега функционира в природата, малкото, на което знаете.

Добро и зло  26 февруари 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1226

Светлината е израз на Любовта. Движението на нашата Земя е израз на Любовта. Движението на Слънцето, изгревът на Слънцето, всичко в света, което се движи, е израз на Божията Любов. Любовта е, която движи нещата.

Мъдростта съгради   28.II.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1227

Учителят пее "Изгрява слънцето". – Представете си, за един болен човек, слънцето изгрява. Той ще го пее по един начин като болен. Ако слънцето изгрява за здравия, другояче ще го пее. /Учителят показва, как болният би изпял как изгрява слънцето, а после показва и здравият как ще го изпее – много ритмично/. Когато пеете ритмично, не да се прекъсва, но навътре да отива гласа. /Учителят пее "Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя"

Контрастни думи  5 март 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1228

Та казвам, ако аз бих ви проповядвал да бъдете добри, ще ви кажа: никога не посрещайте слънцето през прозорец, през стъкло. Качи се на някое високо място да видиш слънцето и там го посрещни. После, ако денят е влажен, мъглив, не отивай да посрещнеш слънцето. Търси някой хубав ден, когато небето е ясно, да идат направо лъчите. Като дойдат тия лъчи, имат известно благо. Ако е облачно небето, благостта на тия лъчи приемат облаците. Ще остане нещо и за тебе, но ти ще бъдеш недоволен. Аз бих препоръчал сутрин да се качиш на аероплан, ако е облачно, на три–четири километра във въздуха, и тогава да посрещнеш слънцето от аероплан.

Новата идея  7 март 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1229

Слънцето щяло да изгасне някога. Това е една илюзия. Отде знае онзи философ, че ще изгасне. Той философства, не е бил там, с Бога, да знае, че ще изгасне Слънцето.

Новото верую  10 март 1943 г., ООК, София

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1230

Сега вие казвате, че слънцето изгрява само от изток, нали тъй? На физическото поле е тъй, а в живота къде изгрява слънцето? За младия момък откъде изгрява слънцето? По някой път изгрява от север, по някой път изгрява от изток, по някой път изгрява от юг, по някой път изгрява от запад. Тия работи не ги знаете. За светския човек слънцето изгрява от четири места, а за праведния и грешника – от пет места изгрява слънцето. За праведния къде е петото място? – Нагоре. Ами за грешника? – Надолу. Човек, на когото слънцето изгрява отдолу, какъв е? И отгоре като изгрява, какъв е? По обед, когато слънцето грее, де има отражение? Долу е отражението. Онези, които не разбират живота, винаги гледат надолу. Вижте отражението на слънцето. Ако срещнете един иманяр, който постоянно пита, къде е заровено имането, де е неговото слънце?

Зло и добро  12 март 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1231

На Слънцето има живот. За грешниците Слънцето е огън, който мъчи хората, а за праведните Слънцето е Царство Божие, рай, дето хората благуват. Ако грешникът иде на Слънцето, ще се стопи, ако праведникът иде на Слънцето, ще цъфне, ще завърже, плод ще даде и ще се върне.

Навреме и без време  14.III.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1232

От среднощ пак ставаме по-добри, започва добрината ни да се увеличава до изгрева на Слънцето и тогава ставаме малко по-щедри. От изгрева до обед ти си най-щедър, след обед казваш, че не може толкова да се дава и пак започваш да ставаш скържав. Трябва да се обработи материала.

...Целия ден слънцето като гряло, дало на всичките растения доста богатство. Дойде вечерта и всичките се съберат да работят. Туй, което слънцето оставило, те го обработват. Другия ден, като дойде слънцето, са готови за нова работа, възприемат слънчевите лъчи и вечерта пак работят. ...Единицата е Слънцето. Две е на Месечината, три на Юпитер, четири пети е на Меркурий и на Земята. Земята и Меркурий са се съединили, ортаци са станали. Пети шести имате Меркурий и Венера, съединили са се. Шести седми – Венера и Сатурн са се съединили, ортаклък*(*ортаклък - съдружие) правят.

...Ако можете да видите, когато Слънцето залязва, ако можете да направите във вашето съзнание Слънцето да не залязва, вие ще бъдете вечно млад.

Двете движения  19 март 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1233

Вие ще ми възразите, че учените хора казват, че Слънцето е огън. Има хора, които живеят и в огъня. Има същества, които живеят при 10 000, при 100 000 градуса. Има същества, за които огънят е приятен. Те дишат огъня, както ние дишаме въздуха. Колкото повече го дишат, хубаво им става. Има същества, които дишат светлината. Колкото повече дишат, толкова по-силни стават, тъй както ние дишаме въздуха.

Събирайте съкровища  21.III.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1234

Имаме един добър възпитател – Слънцето. Ние трябва да постъпваме тъй, както Слънцето постъпва. Слънцето еднакво изпраща своята светлина навсякъде. ... Слънцето ще изгрее и ще донесе Божиите благословения.

Та казвам: най-първо изпращайте вашите добри мисли нагоре, към Слънцето, към Бога

Малките правила  24 март 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1235

Да си свързан с центъра на Слънцето и със Земята. Тогава в теб ще има устой.

...Там, дето Слънцето залязва, започва тъмнината; там, дето Слънцето изгрява, започва виделината. Следователно ще видиш изгрева на Слънцето – виделината иде; залязва ли Слънцето – тъмнината иде в тебе. Значи ако ти опитваш сладките работи, Слънцето е изгряло; ако опитваш горчивите работи, Слънцето е залязло. Така седи въпросът, те са максими в Природата. Под думата изгрев на Слънцето разбираме Разумния свят. Там има изгрев, дето има светлина. Там, дето има залез, има лошевина.

...Дали Слънцето изгрява, или не – и то не е наш въпрос. Има кой да се грижи за Слънцето. Можем да кажем, че Земята ще върви, както е вървяла досега. И Слънцето ще върви, както е вървяло досега. Туй всеки може да го предскаже. Сега за нас остава, като изгрява Слънцето и Земята като се върти, ние какво трябва да правим. При изгрева на Слънцето трябва да бъдем разумни. При движението на Земята трябва да се справим с Доброто и справедливостта, защото при изгрева, Земята като се върти, става изгрев, светлината иде. Като се върти Земята, става залез, идва нощта.

Доброта, справедливост, красота, разумност   31 март 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1236

Слънцето изгрява от изток, не от запад. Казва: „Може да изгрее и от запад.“ Щом изгрее от запад, западът е станал изток, изтокът – запад. Казвам: Оттам, отдето иде всичко, е изток. Изток представя човешкия ум.

Движение, учение и работа  25.IV.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1237

Човек трябва да обича. Ако обича земята повече от слънцето или ако обикне земния живот повече от духовния, той е на кривия път.

Слуги, ученици, синове  25 април 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1238

Той гледа към земята. Че какво ще добие от земята? Нищо няма да добие. Ще гледаш към Слънцето, към центъра на Слънцето и към центъра на Земята. Старият и на 120 години като стане, да бъде като свещ прав. ...Аз считам, че Слънцето е един голям светия. Едно време нашата Земя беше светица, но изгуби нещо, съгреши, изгуби топлината си. Благодарение, че Слънцето свети, изпраща своята енергия. Благодарим на всички светии. Всички слънца са светии. Онези планети, като нашата Земя, са обикновени хора, които са влезли в материалния живот и очакват подаянието от светиите.

...Този ангел, който всяка сутрин идва, той е като изгряващото Слънце. Както Слънцето изгрява, така и един ангел идва с изгряването на Слънцето и носи Божието благословение. Ако сте готов, ще даде своите наставления. Ако не си готов, ще си отиде и на другата сутрин пак ще дойде.

Движение в природата  2.V.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1239

Някои хора мигат бързо, не става така. Ако ти не знаеш как да си отвориш очите, няма да може да възприемеш светлината. Трябва да знае, като изгрява Слънцето, като дойде на обед, в какво положение да държи очите си. Цяла наука е.

Възпитателен метод  19 май 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1240

Хубаво е, когато е топло, лятно време да ходите боси, да стане една обмяна между земята и човека. Не препоръчвам сутрин рано, но когато слънцето е огряло тревата, тогава да ходите.Също, когато слънцето изгрява, хубаво е две минути да гледате слънцето, то въздейства благотворно върху очите, но още като изгрява слънцето, не по-късно. Това са здравословни правила, хигиенични правила за живота. Тях ги няма писани в никаква книга, за бъдеще може да се пишат.

Геометрически съотношения  28 май 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1241

Слънчевата светлина, когато слиза от слънцето, прави тия плодове сладки. Тя показва ония същества, които живеят на слънцето, които изпращат своята помощ на земята; показва, че са много добри и много сладки. Следователно имаме на земята повече сладки плодове, отколкото горчиви. Един сладък плод показва какви са жителите на слънцето; сладките ябълки показват какви са жителите на слънцето; сладките круши показват какви са жителите на слънцето. Една слива, един лимон, един портокал, житните зърна, всички те показват какви са жителите на слънцето и ние какви трябва да бъдем сега.

Път на избавление  30 май 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1242

Някои идат от Слънцето. Всички не идете от Слънцето. Някои, които идат от Слънцето, са пълни с живот и са най-големи оптимисти в живота. Те носят най-голямо благословение в себе си.

По новия път  9.VI.1943 г., ООК, София

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1243

Не мислете какво има в центъра на Земята, мислете горе за Слънцето. Що е Слънцето? Слънцето да ви бъде идеалът. За всички най-хубави постижения Слънцето може да ви бъде идеал. Най-хубавите работи излизат от Слънцето, условията са там. Ако нямате слънчева енергия, нещата не могат да се постигнат. Без слънчева енергия работите не се постигат. Вие държите идеята, че Бог направил Слънцето и Месечината. Направил ги и ги турил. Всичките постижения, които трябва да възприемете от Слънцето, може да ги възприемете и от Месечината. Може да имате постижения.

...Светлината, която иде от Слънцето, ще внесе в човешкия ум възможността за постижения на някои идеали. Всяка сутрин като станете, най-първо благодарете, че има Слънце, което изгрява. Като изгрява Слънцето, има възможност за тебе за постижения. Казваш: Какво ще ми даде слънцето? Бог е вложил известни блага в Слънцето и трябва да бъде будно съзнанието, да ги възприемете. Не трябва да бъдете в спящо състояние. Като възприемете благата, във вас се заражда желание и ще чакате, може би, цяла година.

Четири вида освобождение  18.VI.1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1244

Ние имаме право за един ден да бъдем осигурени: откакто изгрее слънцето, докато залезе – за дванайсет часа да сме осигурени, понеже Бог е промислил заради нас.

Религиозни и духовни хора  20 юни 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1245

Чрез Истината Бог е, Който се изявява. Ангелите, които се изявяват чрез Живота, понеже светлината, която се разнася от Слънцето, тя е резултат на ангелски ум. Ангелите чрез своята мисъл разнасят светлината. Тази светлина служи за проявление на Божия Живот на Земята.

ЛЮБОВ И ОБИЧ  30.VI.1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1246

Туй Слънце ме изгори. Вие обидите Слънцето и туй Слънце е неразположено спрямо вас. Как ще ви изгори Слънцето, което е на 150 милиона километра турено? Защо ще ви изгори? Възможно ли е Слънцето да ви изгори на 150 милиона километра? Вярно ли е това, че Слънцето може да ви изгори? Има ли някой човек изгорен от Слънцето? Туй не е изгаряне, то е боядисване. Че някой е почернял на Слънцето, то е боя. Слънцето изтегля отвътре навън черното на кожата. Не е вярно, че Слънцето изгаря. Казва: Ослепи ме Слънцето. И то е невъзможно.Досега Слънцето никого не е ослепило.

Правилни отношения  2. VII. 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1247

Слънцето носи всичките блага, но човек, за да приеме благата, трябва да е в хармония с него. Съвременните хора са в дисхармония със Слънцето, не само със слънчевите закони, но в дисхармония са с всичко наоколо. И след това питате защо са тези нещастия.

... Вие не можете да бъдете светии, ако не идете на Слънцето. ...Тези същества, които живеят в Слънцето, са толкова интелигентни, толкова е интензивна тяхната мисъл. Мислите, които пращат, е светлина на Земята. Цялото Слънце е разумно същество. Това са безброй същества, които изпращат своята енергия. Всеки един ангел е насочил своята мисъл към някого на Земята.

Оживяване  4 .VII.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1248

Изгрява Слънцето, там е Господ. Зад Слънцето е Господ. 

ИОА  7.VII.1943 г., ООК, София

 

 

▬  ⊙  ▬

1249

Първия предмет, който ще ви пита, е где е изгревът на любовта и где е залезът. Точното време да определите. Може да идете в небето напролет, тогава любовта от друго място изгрява. Може да идете зимно време в небето, на друго място е изгревът на слънцето. Точно време да знаете, отгде изгрява. Ще кажете: „Оттам.“ Но точно, с градус, ще определите.

...Да идем да посрещнем слънцето. Господ е на слънцето и Господ изпраща Своите благословения на слънцето, че ни дава тия, хубавите, работи. Превозно средство прави слънцето, да видиш мястото, откъдето Господ изпраща благословенията. Започваш да философстваш, че Господ е това, онова. Направи Бог слънцето, да показва времената. Какво показва слънцето? Мястото, гдето Господ живее, е светло, както слънцето е светло. Мястото, гдето Бог живее, е широко, широко място, много по-голямо от земята. Свободата е там. Онзи, който възприема слънчевата енергия, е свободен, понеже слънцето е голямо.

Четирите струни   11 юли 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1250

Един любовен лъч като те зърне, достатъчно ти е за един цял живот. Той не престава.

Радвайте се за първия лъч, който сега иде в света, и който ви зърне. Ако някой не го зърне, да го зърне. Който зърне този лъч, да го възприеме и да стане слуга.

...Слънцето може да ви обича, но Месечината – никога. Месечината и звездите са отрицателната страна на живота, туй, което взема само. Слънцето е положително, то е представител на Бога, Той постоянно дава, нищо не взема от хората. То върви по своя път и ти го търсиш, отдето върви.

Озарени от Любовта  11.VII.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1251

Давай, давай, когато Слънцето изгрява. Вземай вечер, когато Слънцето залязва. Давай, както Слънцето дава. Слънцето в изгряването дава, а в залязването взема. Сутрин приемайте светлината на Слънцето, а вечер вземайте не светлина от Слънцето, но топлина. Задържайте топлината на Слънцето. Когато Слънцето вечерно време залязва, остава по-голяма топлина. Вечерно време растенията обработват топлината. (Учителя пее: “Давай, давай, всичко давай. Давам, давам. Вземам, вземам. Уча, уча. Моля се, моля. Ходя, ходя”.)

Най-важният подтик  14.VII.1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1252

Има една земна власт, има и една слънчева власт. Слънцето е господар. Има едно слънчево народно събрание, с депутати. В туй слънчево събрание на Слънцето има представители от България, от Англия, от Германия, от Русия, от всичките други народи, които имат власт, имат по един депутат. Вие не го знаете кой представлява българите на Слънцето.

... Жителите на Слънцето постоянно мислят едни за други, излизат и ходят по цялата Слънчева система да помагат. От Слънцето идат тук да помагат.

... Слънцето от 3 милиарда години, откакто се движи в пространството и за първи път се спира на това пристанище. И Земята, и тя, за пръв път, откакто се е родила, ще спре. От тия пристанища на Слънцето и на Земята ще се качат най-добрите хора, които ще оправят света. Това го наричат в свещените книги, че Христос идел със Светиите.

Второ отделение  18.VII.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1253

Най-големият съвременен философ ходил ли е на Слънцето? Ще каже, че Слънцето имало изригвания на 150, 180, 200, 250 километра. На Слънцето правят упражнения със скорострелните си оръжия.

...Кой е ходил в Слънцето и е измерил, както твърдят учените хора, че на Слънцето има 50 милиона градуса топлина, а на повърхността на Слънцето има от 6–10 000 градуса. Аз не оспорвам научните данни, но казвам: кой го е проверил това? Направили са някакви математически изследвания. И аз правя своите изследвания. Даже най-малкото опущение, ако е даже една тристахилядна част от ъгъла, ако се направи такова малко опущение в центъра, погрешката в далечното пространство се увеличава.

Закон и свобода  25.VII.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1254

Като излезеш сутрин, изпей “Изгрява Слънцето”. “Изгрява Слънцето” как трябва да се изпее? “Изгрява Слънцето” не може да се пее високо, силно. Слънцето никога не изгрява изведнъж, но полека изгрява. В началото Слънцето изпраща малка светлина, после тази светлина се увеличава, показва първия си лъч и постепенно излиза Слънцето. Тъй както то изгрява, така трябва да пееш. Като му пееш така, Слънцето ще те чуе. ...Щом като станете сутрин, Любовта към Слънцето е вече говор на Слънцето. Възприемете Любовта, отворете очите, между вас и Слънцето има обмяна. Същевременно, като хора на съзнанието, туй Слънце ви е дало нещо. И аз като приема слънчевата светлина, казвам: “Много съм доволен от светлината, която приех от тебе”. Не е минало една секунда и веднага Слънцето приема моята мисъл.

ОСНОВА ЗА ВЕЧНОСТТА  28.VII.1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1255

Надеждата е за къс период. Надеждата борави от изгрева на Слънцето до залеза. ... Ако ти седиш, подложиш гърба на Слънцето, неразположен си, някой път си се отчаял, като се погрееш половин час, дойде ти една добра мисъл – как мислиш, откъде дойде тази, добрата мисъл? От Слънцето, от разумните същества, които живеят там. ...Има голямо тъмно слънце, което не виждам, никаква топлина не дава. Не е в големината. Има и тъмно слънце. Тепърва науката за бъдещето ще ги изучава тия, тъмните слънца. Казват, че тя е енергия в запас, която съществува в природата. Когато едно слънце започне горе да отслабва, взема енергия от запаса. Събрана е в тия слънца, запазена е енергия вътре.

Казвам: И вие имате по едно тъмно слънце. Защо е тъмното слънце? Доброто е това светлото слънце, което работи. Затова ще турите светлото слънце между тъмното и вас. Няма направо да имате общение с тъмното слънце. Светлото ще бъде между вас и тъмното слънце. То е правият път.

Важното в живота    1.VIII.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1256

Как гледате слънцето? Има един начин как да гледаш сутрин. Към обед другояче се гледа, вечер, като залязва – по трети начин.

Добро слушане  1 август 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1257

Гръбначният стълб е свързан с центъра на Слънцето и с центъра на Земята. Целият гръбначен стълб е перпендикулярен, който свързва човека със слънчевата енергия и със земната енергия. Вечерно време, ако не знаем как да се поставим спрямо Земята, онези, непотребните сили, трябва да идат в центъра на Земята. Дълго време трябва да бъдем разположени, да възприемем, онова непотребното да иде в Земята, ние да възприемем новото, което иде. Ако станеш сутрин неразположен, не може да възприемеш слънчевата енергия, да се обнови човешкият организъм. Следствие на това остаряваме. Щом не знаеш как да възприемеш слънчевата енергия, по-скоро ще остарееш.

Добри слуги  4.август 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1258

Господ може да Го видиш, когато Слънцето изгрява. Господ може да Го видиш, когато Слънцето залязва. Господ може да Го видиш някой път и на обед. Три момента има, когато човек може да види Господа: когато изгрява, когато залязва и на обед.

Даровити  8.VIII.1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1259

Изгревът на Слънцето, изгревът на звездите, с всички тия положения Природата иска да събуди спящите сили и човек да започне да мисли. Тя не бърза, постепенно, с хиляди години подканя.

Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене  11.август.1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1260

Като изгрява слънцето, изпейте си по една песен, или изсвирете нещо на цигулката или на пиано. Добре е също, след изгрев слънце, да отидете на някой чист извор, да си донесете прясна вода. Не съжалявайте, че ще изгубите малко време.

Вечното благо  15 август, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1261

Бъдете благодарни, че слънцето изгрява за вас и се ползвате от светлината му.

Ден на любовта  22 август, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1262

Представете си, ако слънцето беше Господ, как трябваше да му се молиш. Като излезе, няма да го гледаш с очите си, защото е силно, но ще наведеш главата си, ще туриш було и ще туриш гърба си, да събереш енергия. Ти трябва да знаеш кога да събереш тази енергия в себе си. ...На Слънцето има няколко депутати българи и няколко депутатки българки, които представят България. На Слънцето има и няколко българи студенти и студентки, изпратени там да се учат. – „Кои са те?“ – Това е духовна тайна.

Новото в живота  22 август 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1263

Как трябва да посрещнеш човека? – Както посрещаш слънцето. – Как трябва да гледаш човека? – Както гледаш изгряващото слънце. Излез рано сутрин преди изгрев на слънцето, и почакай да видиш първите лъчи. Погледай най-много десет секунди и се прибери в стаята си. Ако останеш още една-две минути, ще изгубиш хубавото, което си придобил.

...Човек е подобен на цветята. Когато слънцето изгрява, цветята се разтварят и растат. Щом залезе слънцето, те се затварят и скриват. Следователно, ако си лъч от изгряващото слънце, хората ще се отварят за тебе и ще ти се радват; ако си лъч от залязващото слънце, всички ще се крият от тебе.

Гласът на душата   23 август, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1264

В източните къщи слънцето постоянно изгрява, а в западните – постоянно залязва. Кое предпочитате: слънцето да изгрява постоянно или да залязва? Ако има да взимате пари от някого, ще желаете слънцето да грее, за да намерите своя длъжник. Ако сте длъжни някому, ще желаете слънцето да залязва, за да не ви намери кредиторът.

Жилища на човешката душа  27 август 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1265

Слънцето изгрява, защото земята се върти около своята ос. Като се завърти един път около оста си, земята ражда слънчевите лъчи. Значи, роденият човек е лъч от слънцето на живота. – Какво представлява смъртта? – Събиране на слънчевите лъчи, или залязване на слънцето. В този смисъл, раждането означава излизане на слънчевите лъчи от слънцето на живота; умирането означава прибиране или скриване на слънчевите лъчи към центъра на самото слънце на живота.

Раждането  29 август, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1266

Слънцето се движи с бързина 250 км. в секунда, а земята – с бързина 29 км. в секунда. Както земята не може да съществува без слънцето, така и човек не може да съществува без любов към Бога. Земята не може да роди нищо без слънцето, но и човек не може да роди и да създаде нещо без Слънцето на живота.

Единствената сила  29 август, 1943 г., СБ, София

 

 

▬  ⊙  ▬

1267

Едно се иска от човека: когато слънцето изгрява, той да бъде на време там, да възприеме светлината му. С други думи казано: Когато Бог изявява Любовта си, човек трябва да бъде на време там, да възприеме Неговата Любов.

Номер първи  1 септември, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1268

Стани рано, да посрещнеш изгрева на слънцето, и за нищо не се безпокой. Като приемеш енергия от него, иди да работиш, да свършиш някаква работа.

Новата присадка   5-ти септември, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1269

Бъди буден, когато слънцето изгрява, за да възприемеш Божествената светлина и топлина.

...Каквото ти даде то, приеми го с благодарност. ...Ставайте рано сутрин, да възприемате слънчевите лъчи. Слънцето изгрява, денят е ясен, излезте навън да се порадвате на Божия ден. Когато слънцето изгрява, Любовта се проявява в нашата душа.

Възприемане и предаване 8 септември, 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1270

Светът ще се оправи, когато слънцето на човешката душа изгрее. ...Знанието, богатството, любовта, които търсиш, са на изток, дето изгрява слънцето на живота.

Пътят към изток  12 септември 1943 г., СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1271

Как се изявява любовта? Както изгряващото слънце. То изгрява всяка сутрин и изпраща своето благословение на цялата земя. Каже ли, че ще изгрее, изгрява; каже ли, че ще залезе, залязва. То никога не изменя на обещанието си. Достатъчно е да излезеш на време да го посрещнеш и изпратиш, за да се увериш в истинността на думите му. Бъдете верни на любовта, както е вярно слънцето на своя път. То следва своя път неуклонно и радва всичко живо на земята. Затова се казва, че всичко иде от слънцето. То праща радости и скърби. Докато изгрява и залязва, радостта посещава хората. Ако престане да изгрява и залязва, навсякъде ще настъпи мрак и тъмнина, смърт и ограничение. Слънцето се разговаря с хората чрез плодовете и благата, които те възприемат. То стои високо и далеч от тях и наблюдава, как те използват благата. Радвайте се, докато слънцето се разговаря с вас и ви изпраща своите блага. Стремете се към любовта като условие за живота.

Проявеният живот  3 октомври 1943 г., СБ, София

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1272

Единицата е представена чрез човешкия нос. Тя е на видно място. В нея се крие слънчевата енергия. Единицата учи човека, как да диша.

...Следователно, човек се развива правилно, докато диша правилно, докато възприема слънчевата енергия правилно. Той е здрав, весел, подвижен. Какво пречи на човека да диша и да мисли правилно ? Кое му препятства да излага гърба си всяка сутрин на слънце и да възприема слънчевата енергия ?

Силите на природата  8-ми октомври, 1943 г., МОК, София

 

 

▬  ⊙  ▬

1273

Кой може да наложи тоя ред? – Слънцето. Кой може да накара земята да дава добри плодове? – Слънцето.Само слънцето носи благословение на земята. Само слънцето на живота е в състояние да оплоди земята и възрасти семената на твоята душа, да развие твоята мисъл.

...Изгряващото слънце подразбира любовта.

Двата пътя  10 октомври, 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1274

Ако слънцето не изгрее, ти ще заминеш за другия свят. Наистина, докато слънцето изгрява, ти живееш; щом престане да изгрява, ти заминаваш за оня свят. Под „заминаване за другия свят“ аз разбирам появяване на облаци, които не позволяват да виждаш слънцето. Казваш: Тая сутрин слънцето не изгря, не го видях. Не си видял нито изгряването, нито залязването на слънцето.

...Кажи си: И това е за добро. ...Ако искаш да работиш, ще отидеш на слънцето; ако искаш да почиваш, ще отидеш на месечината. Не можеш да се грееш на слънцето и да почиваш. Слънцето не обича да се греят хората на неговите лъчи и да почиват.

Умен, добър и силен  13 октомври, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1275

И тъй, когато предавате слънчевата енергия добре, сопранът е добър; когато предавате земната енергия добре, басът е добър.

Някога, в далечното минало, мъжът е предавал слънчевата енергия, а жената – земната. Мъжът е пял сопран. Сега е точно обратно; мъжът предава земната енергия и пее бас, а жената предава слънчевата енергия и пее сопран.

...Който вярва в земята, преждевременно остарява; който вярва в слънцето, той се подмладява.

...Думата „земя, зео” означава взимане. Земята постоянно взима от човека, докато най-после той остарява. Слънцето постоянно дава, затова човек се подмладява. Коренът на думата „слънце” е сол. Значи, слънцето осолява. Когато изгуби равновесието си, човек се осолява.

...Същевременно земята дава знание на човека, прави го учен. Слънцето дава на човека възможности и условия да приложи това знание. ... Слънцето постоянно дава, затова човек се подмладява.

...Според мене, сопран може да пее само оня, който слиза от слънцето към земята. Бас може да пее оня, който отива от земята към слънцето. ...Добрият прием иде от слънцето, а храната – от земята.

Сопран и бас  15 октомври, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1276

Щом се яви първият лъч на това слънце, войната ще престане.

...Ако увеличите тази енергия, която иде от слънцето, слънцето изгрява, вие не се радвате. Вие сте така заняти с вашите работи, че десет пъти да изгрее слънцето, не го виждате. Ако ти се радваш, че слънцето изгряло, ти си внесъл в тебе един нов живот. Ти, като го гледаш, казваш - направил си Господ една играчка.

Сега обвиняват слънцето, че ни пече, че образува какви ли не болести. Ако го нямаше слънцето, щеше да има толкоз зверове, толкоз змии по земята, че хората нямаше да могат да живеят. Не че слънцето ги създава, хората ги създават. Слънцето ли създава едно оръжие, един параход? Човек го създава. И той злоупотребява със слънчевата енергия. Често злоупотребява с благата.

...Човек злоупотребява с благата, които слънцето създава, и казва, че слънцето е причина за нещастията. Слънцето създава изобилно блага, но човек, като не може да отвори сърцето си, задържа ги само за себе си, докато се развалят и започнат да гният.

  ... Радвайте се на изгряващото слънце, ако искате да продължите живота си.

Мнозина се отдават на грижите си и не обръщат внимание на слънцето, което изгрява. Заети само със себе си, те са недоволни от слънцето, от неговата топлина и се оплакват, че то силно грее и ги изгаря. Да благодарим на слънцето. Без него злото щеше да бъде по-голямо.

Синовно отношение  17 октомври, 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1277

Слънцето изгрява, носи условия за симфоничния живот.

Слънцето изгрява, носи една от най–великите тайни, най–великата хармония. Всеки ден се намирате пред една велика хармония.

Като повдигнете погледа си нагоре, към небето, към изгряващото слънце, а вечер към светлите звезди.То крие в себе си велики тайни. Вие всеки ден може да бъдете в тая хармония – от вас зависи това.

...Бог е поставил на небето слънцето, на което да се греете, а вие търсите лекар да ви нагрява изкуствено с лампа. Това не е лекуване. Ако се греете всеки ден на слънце съзнателно, по половин час, но с участието на мисълта, ще придобиете повече, отколкото да четете с дни в някоя библиотека, да търсите, какво казват лекарите за дадена болест.

Какво струва красивата мома пред слънцето? Ти си се увлякъл в тая мома, тичаш подир нея, пишеш и писма, че не можеш без нея, но тя не ти обръща внимание. Тя е царска дъщеря, не може да се ожени за тебе. Без момата ти можеш да живееш, но без слънцето не можеш. Единствената красива мома, без която никой не може да живее, е слънцето. Като видиш слънцето, ти му пишеш вече любовно писмо. ...Никой не се е оженил за слънцето; никой не го е завладял с крепостен акт.

Послушание  20 октомври, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1278

Всеки трябва да знае, с единица ли започва живота си, или с двойка. Единицата е Слънцето, с което започва животът. Двойката е Луната. Ако започваш с двойка, т.е. с Луната, скоро ще фалираш.

Прими в музиката  22-ри октомври, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1279

Като станеш сутрин, пожелай слънцето да изгрее добре, да няма буря, да няма земетресения, или голям, проливен дъжд. Желай доброто на народа, за да бъде добре и на тебе.

...Слънцето непрестанно свети. – Защо? – Бог е вложил известна енергия в него, чрез която то изявява Божията любов към всички живи същества. Бог държи слънцето в ръката си и чрез него наблюдава своите деца, гледа, какво правят.

Да оздравееш  24 октомври, 1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1280

И грешникът заслужава да се грее на Божието слънце. Слънчевата любов изпраща еднакво своята светлина и топлина на всички живи същества на земята. То грее и топли еднакво гълъба и змията, тигъра и овцата. За него няма достойни и недостойни същества.

Изгряващото слънце е писмото, което всеки ден се отваря и прочита от оня, който отива да го посреща. Като залязва, слънцето затваря писмото си и отива да се чете на друго място. Когато изгрява и залязва, слънцето разнася писмото по целия свят, да го четат всички, да видят, какво Бог е вложил в него. Всички блага идат от слънцето.  ...Като грее, слънцето говори за любовта.

Плодовете на Духа  24 октомври, 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1281

Казвам, за бъдеще земята ще дойде по–близо до слънцето. На земята ще се усили движението. Тогава нашият живот ще стане по–активен.

...Без светлината на мъдростта никъде не можеш да отидеш. Само светлината дава свобода на човека да пътува от едно слънце на друго.

Средство за подобряване  27 октомври, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1282

Доволен си, когато слънцето изгрява, понеже си взел нещо от него. Ти си още по-доволен, ако можеш правилно да приемеш енергиите, които излизат от слънцето, и част от тях да предадеш. Например, като изгрее слънцето, вие поставяте гърба си на него, но лъчите, които аз ще приема, се отличават от лъчите, които вие приемате. – Защо? – Защото тези лъчи не идват от една и съща плоскост, или от един и същ център. Всеки човек може да приеме светлината; важно е, какво ще внесе тази светлина в него. За да се ползвате от благата на живота, още на младини трябва да посаждате в съзнанието си хубави семена, красиви идеали.

..."Изгрява слънцето" е дадена в най-проста и достъпна форма. По-проста форма от нея няма. Тази песен може да бъде дадена в различни форми, но аз я дадох в най-достъпна форма. Тя започва с тона "си", който означава приготвяне за някаква работа.

...Наблюдаваш изгрева на слънцето при ясно, чисто небе. Какъвто е денят, такъв ритъм приемаш от слънцето. Важно е да схванеш ритъма на изгряващото слънце такъв, какъвто е, а не в зависимост от деня. Прави опити в това направление."...

...Наблюдавайте бързината, с която слънцето изгрява, и направете изчисление. Всяко живо нещо има пулс, ритъм. И слънцето, като живо същество, има свой ритъм. Той се забелязва в първия лъч на изгряващото слънце. Ако попаднете в ритъма на слънцето, ще изпитате голяма радост в душата си; съзнанието ви ще просветне.От "си" до "ре" в песента има малка терца, която внася разположение в човешкия дух. (Учителят пее "Изгрява слънцето" на друга мелодия). В тази мелодия няма динамика. Обаче, формата, която ви дадох, е ценна в това отношение, че предизвиква събуждане на съзнанието.

...Като ученици, вие пеете песента "Изгрява слънцето" и намирате, че има смисъл да се пее за слънцето.

...За кого изгрява слънцето? – За мене, за тебе и за безброй същества. Ако кажеш, че слънцето изгрява само за тебе, това е затворен, ограничен интервал. Ако кажеш, че слънцето изгрява за всички, това е отворен интервал.

...Още с изгряването на слънцето чековете на всички хора се подписват. Каква по-добра осигуровка очаквате? Щом залезе слънцето, подписването на чековете престава. Като изгрее слънцето, всички възможности се разкриват. Щом залезе, настава почивка. Виждаш слънцето – обнадеждаваш се; виждаш звездите – обнадеждаваш се.

...Наблюдаваш изгрева на слънцето при ясно, чисто небе. Какъвто е денят, такъв ритъм приемаш от слънцето.

Млад и стар   29-ти октомври, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1283

Ако ви кажа, че съм от слънцето и живея там, ще повярвате ли? ...– Възможно ли е това? – Възможно е. И вие сте от слънцето, но сте забравили това, а аз зная. – По какво се познава кой човек е от слънцето? – По-добрия му живот. Хората от слънцето живеят добре. Който не е от слънцето, не живее добре. Едно време земята е била в слънцето, но по-късно се отделила от него. Казвам: Всички хора са от слънцето, но са забравили това. Всеки трябва да се запита, къде е бил преди да се е отделила земята от слънцето.

Ценни неща  31 октомври, 1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1284

Слънцето и светлите звезди са стари, отдавна проявени. Тъмните звезди, които още не светят, са млади, непроявени деца. Те причиняват големи пакости и неприятности. ...Светлината, която дават всичките звезди, не може с милиардна част да се сравни със светлината на слънцето. Слънцето, което за една секунда ни дава, всичките звезди, които има, които ние ги виждаме, една милиардна част не могат да дадат от това, което слънцето дава.

Казвам, единственото нещо, на което може да разчитаме, то са благата, които идат от Бога.

Новото начало  31 октомври 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1285

Един път ли изгрява слънцето? То изгрява 365 пъти през годината. Колко светлинни лъчи е изпратило то на земята! Колко светлина е внесло в човешките умове! Всичко това трябва да се превърне на знание. Ония, които очакват Господа, ще се обновят и подмладят, както ония, които очакват слънцето.

Еднакви отношения  3 ноември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1286

Страшно е да отнемете светлината на човека. Без нея той не може да съществува. Тя внася живот в него. Някой приема червения цвят на светлината, друг – зеления, синия и т. н. Светлината гради, тя е творческа сила. Хората приемат светлината от слънцето, но и те изпущат светлина. Един за друг те служат за приемници на светлината. Всеки човек е запалена свещ. Следователно, човек е приятен за своя ближен дотолкова, доколкото му дава светлина. Ти обичаш един човек дотолкова, доколкото той ти дава светлина. Щом се прекъсне светлината му, ти преставаш да го обичаш. Докато имат светлина, хората си услужват взаимно.

Добрата дума  5 ноември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1287

(Учителят пее: „Когато видях първия лъч на моето слънце, сърцето ми трепна, и аз почнах да живея. То ми се усмихна и весело ме погледна. За теб аз днес изгрях – ми каза то. Изпратено съм за тебе, да ти посветя“).

Мажорни и минорни гами  10 ноември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1288

Четвъртият пръст – музикалният е на Слънцето. Той само дава, без да съди. Ония хора, на които тоя пръст е добре развит, имат отличен характер. От тоя пръст зависи обходата на човека.

Закон на хармонията  12 ноември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1289

Сегашните астрономи са открили една звезда, пет хиляди пъти по-голяма от слънцето, с топлина пет хиляди пъти по-голяма от слънчевата. Казват, че тая звезда е от първа величина.  ...Тая звезда означава пристигането на новата епоха. ...

Бъдете топли и светли като слънцето.

В Негово име  14 ноември, 1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1290

Когато Бог дойде, лесна е работата. Когато слънцето изгрее, всичко е лесно; като залезе, мъчнотиите се явяват."...

Мнозина се греят на слънце, но малцина използват неговата енергия. Ако се грееш на слънцето с любов, ще възприемеш неговата целебна сила. Ако виждаш Бога в слънцето, ще се ползваш от неговата енергия. Това значи, да имаш отношение към слънцето. Ако нямаш никакво отношение, все едно, че си се грял на огън, който топли, но не лекува.

Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни  17 ноември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1291

Ако се отнесеш добре с първия лъч на светлината, всички лъчи ще те благословят.

Доволен и благодарен  19 ноември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1292

На деня най-важен е изгревът на слънцето. Може ли да стане ден без слънцето? Може ли умът да функционира без светлината, или сърцето - без любов?

Право мислене   21 ноември, 1943 г., УС, Витоша

 

▬  ⊙  ▬

1293

Докато слънцето изгрява, Бог е с нас.

Та в живота ние трябва да благодарим дотогава, докато слънцето изгрява.

Ново разбиране  24 ноември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1294

Единицата е число на Слънцето, двойката – на Луната.

Обикновени и необикновени процеси  24 ноември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1295

 Докато не изгрее слънцето, всеки мисли, че може да работи, както иска. Не е така. Ще чакаш да изгрее слънцето и, дали учиш или работиш, ще вземеш основния тон. Ако не вземеш основния тон, нищо не можеш да направиш.

...Изгряването на слънцето дава подтик на човека да мисли; залязването на слънцето намалява силата на мисълта. Изгряването на слънцето внася подтик в човешкото сърце да люби; залезът намалява любовта му.

...При изгрев ще обичаш и ще даваш; при залез ще се вглъбиш в себе си и ще учиш. Когато твоето слънце залезе, ще отидеш при ония хора, на които слънцето изгрява. Момък, на когото слънцето залязва, трябва да търси мома, на която слънцето изгрява. Мома, на която слънцето залязва, трябва да търси момък, на когото слънцето изгрява.

...Някои уподобяват райския живот на тоя, на слънцето. – Може ли да има живот на слънцето, щом се казва, че то е в разтопено състояние? Други учени казват, че слънцето не е огнено тяло, не е в разтопено състояние. Топлината и светлината на слънчевите жители е толкова голяма, че правят слънцето светещо тяло и така се запазват от нападане на външни същества. Има тъмни слънца и планети, които могат да атакуват слънцето. Светлата аура на слънцето го предпазва от тъмните планети, а същевременно помага на растенията и животните за тяхното растене. Без слънцето няма живот на земята. То знае, че престъпленията на земята стават от глад, от невежество, от безверие. Слънцето праща на хората и въздуха, и парите – златото и живота. Ще кажете, че животът е дошъл от слънцето. Някой ще възрази, че животът е от Бога. Де е Бог? – В слънцето. Значи, слънцето е седалище на Бога. Изгряващото слънце не е нищо друго, освен запалена свещ в ръката на Бога.

...Кажи: Ще любя! Ще отида да посрещна слънцето. – Може ли стогодишен човек да люби и да посреща слънцето? – Може. Ако иска да бъде благословен, той ще отиде да посреща слънцето. Чака ли слънцето да свърши работата си, да се отбие от пътя си и да го посети, неговата работа е свършена.

   Подражавайте на слънцето. Никога не се отбивайте от пътя си.

...Момък, на когото слънцето залязва, трябва да търси мома, на която слънцето изгрява. Мома, на която слънцето залязва, трябва да търси момък, на когото слънцето изгрява.

Три важни неща   28 ноември,1943 г., НБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1296

Човешката любов клони към запад, а Божията Любов – към изток. Бог казва на човека: Не отивай на запад, дето слънцето залязва. Обърни се към изток, дето слънцето изгрява. В човешката любов има залез, тъмнина, а в Божествената – изгрев, светлина. ...И нашето слънце черпи енергия от други слънца. ...Нашето слънце дава, но и там не е цяла истина. Има друго, което дава капитала на слънцето.

Човешка и Божествена любов  28 ноември, 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1297

Когато небето е ясно, и слънцето грее, това показва, че има любов в света. Когато чувствата на човека се изменят към Бога, и природата се изменя: слънцето се покрива с облаци, мъгли покриват небето. Неправилните човешки мисли, чувства и постъпки образуват облаци, които забулват Божественото слънце. Облаците поглъщат слънчевата енергия, необходима за човека, ако той не съзнава, че сам е причина за това. – Вярно ли е това? – Опитайте. Аз съм правил ред опити и наблюдения и дойдох до заключение, че най-малката неправилност в човека произвежда промяна в природата.

Малките величини / Малките работи  1 декември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1298

Ставаш сутрин, наблюдаваш изгрева на слънцето и се питаш: За мене ли изгрява слънцето? Ако си единственият човек в света, за тебе изгрява. Кое е по-хубаво: Слънцето да изгрява само за тебе, или за всички живи същества на земята?

Най-голямото изкуство    3 декември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1299

Вие трябва да идете на Северния полюс, да прекарате шест месеца в нощ, за да почувствате радостта на светлината. Когато първия път видите изгряващото слънце, да видите каква радост ще принесе в душата. След като си бил шест месеца в тъмнината, ще видиш какво струва светлината.

Казвате: "Аз съм радостен." Радостта, то е изгревът, Божествената светлина. Радостта винаги излиза от изгряващото слънце на духовния свят. Като изгрее, се радваш. ... Сутрин може да гледаш слънцето, но на обяд не можеш.

Безопасният път 5 декември,1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1300

И Господ не говори дълго. Като хапнеш хлебец, Господ ти проговаря. Като наблюдаваш изгряващото слънце, Господ ти проговаря. Като духа вятър, Господ ти проговаря. Като вали дъжд, Господ ти проговаря. Какво повече искаш?"...

...Използвайте слънчевата енергия. Ако животните се ползват от слънцето, и човек трябва съзнателно да го използва. Човек трябва да знае, как да излага гърба си на слънцето, под какъв ъгъл, за да могат слънчевите лъчи да оказват своето благотворно въздействие.

...Казвам, има една особена наука за приемане на слънчевата светлина. Вие, като дойдете най-първо, не знаете какво положение да вземете на слънцето. Как ще се поставиш на слънце, че всичките лъчи да падат перпендикулярно? Знаеш колко мъчно е това. В света има една Божествена площ, без която ти не може да възприемеш слънчевата светлина. Представете си, един човек носи една свещ. Ти трябва да знаеш как да се поставиш, за да възприемеш светлината.

   В слънцето има разумна светлина. В лъчите на слънцето върви нещо разумно.

 ...Казвам, в самите слънчеви лъчи има разни степени на разумност. Разумността на червения цвят се отличава, на портокаления цвят се различава, на зеления, на жълтия, на ясносиния се различава.

 ...Някои от вас доста години сте били в училище. Не е много. Вие мислите, че сте остарели. Едно дете на слънцето на една година знае милиони пъти повече от вас, отколкото сега вие знаете. То е пеленаче, но една негова година е равна на двеста милиона наши години. Слънцето, докато обиколи около своя център, го прави за една година, а в това време земята обикаля слънцето двеста милиона пъти. Ако вие сте на земята, вие сте на двеста милиона години, а туй дете на слънцето е само на една година. Вашата мярка е малка, а неговата мярка е много голяма. Когато това дете стане на двеста милиона години, пресметнете вие колко земни години ще имате. Като умножите двеста милиона на двеста милиона, колко става?

Благата в живота  8 декември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1301

Който е писал книгата, е духовен човек. – Тоя човек се е грял на слънцето. Да бъдеш духовен или набожен човек, това е най-възвишеното в света. Казваш: Какво особено има в това, че се е грял на слънце? Който разбира, какво нещо е слънцето, само той може да схване смисъла на живота. Представете си, че сте лишени от слънце, вода, плодове, хляб и кажете тогава, как бихте живели. Можете ли да си представите такъв живот?

Музикални упражнения  10 декември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1302

В света има лъчи от светлината, които се отразяват. Някой път приемате една светлина, тя е пречупена, отразила се, не иде направо от слънцето. В тебе е дошла една мисъл - не иде от извора. Тя е минала през много умове.

Най-мъчната работа  15 декември, 1943 г., ООК, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1303

Едно магаре било затворено цели десет години в една каменовъглена галерия, да пренася въглища от едно място на друго. През това време то не видяло нито един слънчев лъч. Около него царил пълен мрак. Най-после магарето било пуснато на свобода. Като видяло слънцето, то започнало да се търкаля, да реве, да се върти. Голяма била радостта му! След десетгодишен мрак и затвор, то видяло слънцето и почувствувало свободата. То си казало: Няма смисъл да работиш на тъмно и в ограничения. Смисълът е в светлината и свободата.

Активност  17 декември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1304

Светът не трябва да се потопи, но да мине през огън и да се пречисти. ...Ноевата култура трябваше с вода да се измие. Сега потоп няма да има в света. Но огън ще има. Почистването чрез огън ще стане. Ще мине огън. Той не е идеалното. Ще дойде най-после онзи метод на изгряващото слънце, което да дава на всичките хора това, което те искат, от което те имат нужда, хубавото, красивото в света. Не да се потопи светът, но да изгори светът.

Блажени нищите  19-ти декември, 1943 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1305

Като изгрява, слънцето носи благо за тебе. Като залязва, то носи своето благо за другите хора. Следователно, ще чакаш с търпение, да изгрее отново слънцето и да ти донесе своето благо. ...Ако отивате нагоре, слънцето ви изгрява; ако отивате надолу, слънцето ви залязва.

Безопасното място  22 декември, 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1306

Лъчите, които излизат от периферията на слънцето, произвеждат един ефект; лъчите, които идат от центъра на слънцето, произвеждат друг ефект. Получените лъчи се превръщат в мисли и чувства. Да обичаш, това значи да влезеш във връзка със слънцето и да приемеш лъчи от него.

... Вие мислите, че хубавите мисли и чувства идат от земята. Не е така, те идат от слънцето. Всеки човек има в центъра на мозъка си едно слънце, което отговаря на нашето физическо слънце. Между тия две слънца има известно отношение. Малкото слънце, което е в човешкия мозък, приема енергия от голямото слънце и я предава на човека във вид на мисли и чувства.

Малкото добро  29 декември 1943 г., ООК, София

 

▬  ⊙  ▬

1307

Гледай, отде изгрява слънцето на човека, там да застанеш, но на такова разстояние, че да не му закриваш слънцето.

За добро 31 декември, 1943 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1308

Ако носиш чадър, за да се пазиш от слънцето, ти се лишаваш от слънчевата енергия.

Човек е здрав, когато приема и предава добре слънчевата енергия. Ако косата не приема и не предава добре слънчевата енергия, човек заболява.

Възприемане и предаване / Сито и дармон  2 януари, 1944 г., УС, СБ, София

 

▬  ⊙  ▬

1309

Как ще вярваш, че слънцето ще изгрее, ако никога не си видял, как изгрява? Друг е въпросът, ако си видял, как изгрява и залязва слънцето. Видял си един път, ще го видиш втори и трети път, а с това и вярата ти се увеличава. Ако не си видял изгрева на слънцето, твоята вяра е обикновена. Тая вяра замъглява съзнанието на човека.

Ново разбиране    7 януари 1944 г., МОК, София

 

▬  ⊙  ▬

1310

В изгряването и залязването на слънцето се изявява Божественият порядък.

Божественият ден  9 януари 1944 г., УС, София

 

▬  ⊙  ▬

1311

Мога да ви подаря и планети, слънца, но какво ще ви ползват. Например, подаря ви слънцето. Като отидете на слънцето, какво ще правите? Съществата на слънцето са по-силни от вас, имат Любов, знаят повече от вас, то ще бъде смешно, вие, един невежа от земята, да им станете господар, като отидете там със своята тапия*.(*тапия - документ за собственост)

Пребъдване  19 март 1944 г., УС, ИБ, ПС, с. Мърчаево

 

▬  ⊙  ▬

1312

– Да умре човек, това значи да отиде в другия свят. Когато слугата излиза от дома на господаря и отива на нивата, той умира; и като се върне – оживява. Слънцето като залезе вечерта, умира и сутринта като изгрее, оживява. Ние мислим, че като умре нещо – изчезва. Не. – В друг свят е влезнало.

Новото в живота  22 март 1944 г., ИБ, ПС, с. Мърчаево

 

▬  ⊙  ▬

1313

Във Вселената има много слънца, милиони слънца. Но само едно слънце има, което ползува земята, което я огрява. Другите дават много малка топлина, много малка светлина. Казвам: Земята единствено може да разчита на слънцето. В съвременния живот хората разчитат на много слънца и съзвездия. Другите слънца са само да се определи времето и събитията, които стават. На английски думата „стар“ значи звезда, значи свети, на български значи стар – човек,на който отслабнали краката. Човек ако разчита на звездите остарял е съвсем, според българина. Всичките стари хора са стари звезди, които не помагат на земята.

Най-красивият ден  16 април 1944 г., УС, ИБ, ПС, с. Мърчаево

 

▬  ⊙  ▬

1314

Слънцето като ти говори, слушай го, отколкото който и философ да ти говори за слънцето и светлината. Туй, което слънцето ти даде, туй което си видял, туй което си почувствал, то е знанието, което слънцето дава.

Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов  22 юни 1944 г., ИБ, ПС, Витоша, в. Острец

 

▬  ⊙  ▬

1315

Днешният ден, той никога няма да се повтори. Слънцето само веднъж изгрява и залязва. Не мислете, че в живота много пъти слънцето изгрява и залязва.

Единственото същество, Което всякога говори благо, това е Бог. Сутрин, когато слънцето изгрява, когато времето е ясно и топло, излизате вън. Чувате ли гласа на Бога? Какъв е той? Тих е Божият глас.

Той иде!  12 юли 1944 г., ИБ, ПС, с. Мърчаево

 

▬  ⊙  ▬

1316

Може да имате само сянка, може да имате само фотография на  слънцето, фотографията на Слънцето не може да ви помага, както самото  слънце. ... Когато слънцето иде подобряват се условията. Закон е: Когато Любовта дойде в човешката душа, тя подобрява нещата.

Ценното  27 август 1944 г., ИБ, ПС, Витоша, х. Еделвайс

 

▬  ⊙  ▬

1317

Неговото слънце още не е изгряло за нас. Христос дойде на земята, но хората Го хванаха и разпнаха. Той, в сравнение с Бога, беше звезда, а не слънце. Когато Господ дойде на земята, ще може ли да Го хване някой? Той е слънцето на живота, който изгрява. Кое растение се противи на слънцето? Когато слънцето изгрява, всичко живо покълва, израства, цъфти и плод дава. Всичко скрито в земята излиза навън. Залезе ли слънцето, всичко се прибира. Бъдете готови! Слънцето на живота изгрява. Всеки трябва да го използва.

Зовът на новото  24 септември 1944 г., ИБ, ПС, с. Мърчаево

 

▬  ⊙  ▬

1318

Та рекох, пред нас стои едно опитно училище. Всички растения, камъни, изгрева на слънцето, звездите, после има хиляди работи, които са останали от поколенията, трябва да ги учим. ...Да се радваме когато слънцето изгрява и когато слънцето залязва. Когато залязва ще идем на почивка и изчезва в нас користолюбието. Условията на земята, в които се намираме са такива, че то отива и другите да огрее. Що е страданието? То е залезът на нашето слънце в нас. Радостта е изгревът.

Милият поглед  22 октомври 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1319

За да служиш на Бога, сутрин като станеш, трябва да знаеш как да погледнеш слънцето. Ти погледнеш слънцето, примижаваш, взираш се, така не се гледа. Нещата ще ги гледате отблизо, на фокус. Всеки един предмет, който не е поставен на фокус, вие добивате лъжливо понятие за него. Идеята няма да бъде вярна.

Служители на земята / Служители  25 октомври 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1320

... слънцето, което има диаметър около 1 429 500 километра.( цифрата е от стенографски разчети)

Изменена посока  27 октомври 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1321

Един светия от земята трябва да иде на слънцето да направи разходка. Щом не може да идете на разходка на слънцето, светия не сте.

Факти, закони, причини  1 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1322

Ще кажете, че богатството е и в слънцето. Право е това. Голямо богатство крие слънцето. Ако на пътя на слънчевите лъчи поставите призма, тя разлага слънчевата светлина на седем цвята. Щом махнете призмата, седемте цвята изчезват. ...И земята, като плоча, се движи около слънцето; за една година тя прави само една обиколка. За една година земята прави една разходка около слънцето. Слънцето прави една разходка за двеста милиона години. Ако земята и слънцето не се движеха, ние щяхме да бъдем недоволни. Вие не можете да вземете участие в разходката на слънцето, докато не сте взели участие в разходката на земята. Всяка година земята обикаля около слънцето и минава през нови области от космичното пространство. Тя никога не минава два пъти през едно и също място, затова пред нас се разкриват голямо разнообразие и големи възможности. От движението на земята и на слънцето, човек придобива големи богатства. Неизчерпаеми богатства са скрити в пространството.

Скрито богатство  3 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1323

Слънцето не се нуждае от философи, да доказват, че то съществува. Колко е голямо, какво прави, това няма нужда да се доказва. Философи са нужни, когато слънцето залезе. Пророци са нужни, когато слънцето залезе. Майки и бащи са нужни, когато слънцето залезе. Щом изгрява слънцето, всички трябва да бъдат на работа. ...  – Както слънцето учи всички растения и буболечици да работят. Като изгрее слънцето, всяко растение знае вече, какво да прави; като изгрее слънцето, всяка буболечица знае, какво да прави.

  ...От лицето на съвременния човек трябва да лъха нещо хубаво, от неговата глава трябва да излиза живот и светлина, както от слънцето. На какво се дължи слънчевата светлина? – На съществата, които живеят на слънцето – на слънчевите жители. В слънчевата система живеят най-разумните същества. Те разпределят енергията на слънцето по цялата слънчева система, кога колко да се изпраща. Те знаят, колко хора има на земята, знаят имената им. Те познават българите, знаят какъв бюджет имат. Те познават Англия, Франция, Русия – всички държави. Те знаят колко морета и океани има на земята, колко буболечици и растения има – всичко знаят. Аз не искам да ви убеждавам в това – няма нужда да се убеждаваме. Според мене онова, което е, – е, няма защо да се доказва. Ако съществува разумен живот, съществува. Ако има слънце, има; ако няма слънце, няма. Понеже има разумен живот, слънцето свети. Ако няма разумен живот, слънцето ще изчезне. Няма ли разумен живот, и земята ще потъмнее. Ако земята досега не е потъмняла, това е, защото има разумност, има разумен живот.

Реалности в живота  5 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

 

▬  ⊙  ▬

1324

Някои от вас, като стане сутрин и погледнете слънцето, казвали ли сте на слънцето: От сега нататък и аз искам да бъда като тебе. Както ти си от изгряването на работа и аз искам да вървя по твоя път. Искам да станем другари.

Най-лесната работа  8 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1325

Заблуждение е да се мисли, че с пари се купува хлябът. Не се купува, даром иде от слънцето. Хората само за превозни средства вземат пари.И милиарди да дадете на слънцето от тукашните пари не иска. Даром дават.  ...Единственото нещо, което дава конкретен резултат това е слънцето. Зад туй слънце седи друго слънце, което хората не са виждали.

Като малките деца / Като децатa  12 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1326

Ето, вие се събирате сутрин, преди изгряване на слънцето. В ранните часове слънцето има специфично отношение към хората. Преди години се събирахме вечер, изпращахме слънцето, а сега го посрещаме. За пръв път в живота си започвате работата си сутрин, когато слънцето изгрява. В бъдеще животът ви ще се измени благоприятно за вас. Така си създавате добър навик. Ако искаш да ти се изяви светлината, посрещай слънцето. Има в какво да подражаваме на слънцето. Да бъдем така точни, както изгряващото слънце. Да се движим като него, в точно определения за нас път, без никакво отклоняване. Слънцето не ходи по гости. То казва: Когато свърша работата си, тогава  ще започна да ви посещавам.

На фокус  15 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1327

Какво има на слънцето? Око не видяло и ухо не е чуло какво има на слънцето. Вие виждали ли сте една слънчева девица, каква светлина има; как е опасана със златен колан, какви дрехи има. Ако видите една слънчева красавица, вие съвсем ще се обезсърдчите. Затуй един ден вие трябва да станете като тях, ще се учите от тях как са придобили. Знаете как живеят красавиците на слънцето.

Деветте съществени причини  19 ноември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1328

Все-таки най-добрата работа, която свършва в света, е слънцето. Всеки ден иде, то не се отказва. Ако слънцето се откаже, други да дойдат да го заместят, не зная какво щеше да стане.

Най-малката работа / Мога да постигна  6 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1329

Сега ние трябва да гледаме на живота, както когато слънцето изгрява. Ние трябва да предвиждаме работата, която слънцето върши. Ако слънцето добре свършва работата и ние ще я свършим добре; ако слънцето не свършва добре работата и ние няма да я свършим.

Постижения / Постижение  8 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1330

Цялата вселена е пред вас. Слънцето изгрява и свети. А човек търси начин, как да постъпва. Постъпвай, както слънцето.

...Много от болестите, от които хората страдат се лекуват със слънчевата енергия. Някой болести през май се лекуват, някои болести през юни се лекуват. През цялата година се лекуват болестите, не както се определя.

Разумна икономия / Нова земя  10 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

 

 

 

▬  ⊙  ▬

1331

Пее: „Изгрява слънцето, без да го чакам ази. Колко ме изненада със своята премяна“. Някой път слънцето изгрява без да го чакаме. Някой път официално отиваме да го посрещнем.

...Наблюдавайте изгряването на слънцето, да видите, какво естествено движение има в него. По-естествено движение от това не съм виждал. Наблюдавал съм, как слънцето изгрява от морето. Първо се показва главата му, като на човек, който се изкачва нагоре равномерно и хармонично. Движенията ни трябва да наподобяват изгряването на слънцето, а не движенията на обедното слънце. Ако се излагаш на обедното слънце, може да слънчасаш.

...Когато слънцето изгрява, цялата природа пее: и славеят, и чучулигата, и канарчето, и щурчето, и жабата. Всички пеят и те славят Бога.

Най-голямото благо / Голямото благо  13 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1332

В природата има един голям стимул, благодарение на слънцето, което внася всичките разнообразни стимули в света. Не зная, ако не беше слънцето, какъв стимул биха имали хората.

...един земен човек, пренесен на слънцето, ще тежи 16 000 тона. Ненужна е тази материя. Но материята, от която са образувани слънчевите хора, е толкова пластична, толкоз издръжлива на топлината, много устойчиви са тия тела. Жителите на слънцето имат способност да ходят по надалече, до крайните предели на слънчевата система. Те ходят, правят разходки и се връщат. Не само това, но ходят и на по-далечни слънчеви системи.

...Един слънчев жител ако дойде, с тази интензивност, която има на слънцето, ще запали орталъка, земята.

...В деня, в който подарим най-добрия подарък на Любовта, ще грейне новото слънце. В деня, в който подарим най-добрия подарък на Мъдростта, слънцето ще бъде на земята. В деня, в който подарим най-добрия подарък на Истината, слънцето ни никога няма да залязва, ще минаваме от слава в слава и ще изпълним Волята Божия, ще бъдем Синове Божии.

Най-добрият подарък / Добрият подарък  17 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

▬  ⊙  ▬

1333

Въодушевявайте се от слънцето. ...Като погледнеш слънцето, ще кажеш: Не съм достигнал тъй да бъда като слънцето щедър, постоянен, в работата. Какво велико съзнание има слънцето! От хиляди години върши работата си, без отклоняване и умора. То не се отзовава на никакви човешки покани.

 Последно Слово / Последното слово  20 декември 1944 г., ИБ, ПС, София

 

 


 

 

 

▬ Цитати от писма до ученици ▬

 

 1. Ставайте сутрин рано, преди да изгрее Слънцето, и въздавайте благодарителни молитви. Рано ви казвам, нека да ви завари Слънцето, Царят на деня, че славите Господа Бога Нашего.
  Учителя до Пеню Киров с. Гюле кьой, 12 юлий 1899 г.

 

 1. Тук излизам рано всяка сутрин да посрещам Слънцето и да гледам дали Славата Господня се е явила на небето.
  ...Този стълб Господен, като наближи към центъра на небето, се раздели на две части; по-голямата част мина откъм юг и закачи Слънцето, в което се явиха различни краски. По­сле се образува един хубав кръст, една тръба, един изваден нож и след това близо до Слънцето се яви едно человеческо сърце, зад което се показваше един образ.
  Учителя до Пеню Киров с. Гюле кьой, 1 септемврий 1899 г. (получено 5 септември)

 

 1. Всяка сутрин ставам рано и отивам да посрещам слънцето кога изгрева и да гледам дали славата Господня се е явила на Небето. През тия дни Господ ми е показал много от своите добрини, много неща съм научил.
  Учителя до д-р Георги Миркович в Сливен 1.IX. 1899г, Гюле кьой

 

 1. Видяхте ли извънредното явление, което се случи на 17 миналий в сряда, именно когато се срещнаха двамата императори: две дъги откъм северната страна на слънцето се пресичаха към изток и запад и във всяко пресичане се показваше по едно слънце. По обед в ясния ден имаше три слънца, наредени във вид на триъгълници. Това явление бе видяно от мнозина граждани в гр. Добрич.
  Учителя до Мария Казакова Варна, 13. X. 1903 г.

 

 1. Утрин като стане г-жа ви, в седем часа да влезе в уединена стая, да се обърне към изток, да повдигне нагоре лявата си ръка към небето и да се моли усърдно, като мисли, че й се пращат светли лъчи. Това да направи и към 12 часа.
  Учителя до Никола Ватев София, 4.Х.1906 г.

 

 1. Правете му слънчеви бани сутрин на слънцето, като поставяте гърба му да се пече от 10-15-20-25 минути. Това отлично действува на нервната система.
  Учителя до Минчо Сотиров София 11.Х. 1916 г.

 

 1. Използувайте сутринните лъчи на Слънцето. За лекуване има особена Божествена наука, но тя е само за посветените. За нея по- нататък ще се говори. Има неща, които могат да се предадат само чрез живото Слово. Работи разумно за Господа без колебание, без съмнение, с пълно душевно смирение. Само на смирените Бог дава благодат.
  Моя Мир да пребъде с тебе. Само Божията Любов.
  Учителя до Елена Казанлъклиева София, 4.VI.1923 г.

 

▬ ๏ ▬  общо 1341* цитата  ▬ ๏ 

 

 

 

*(1333 номерирани цитата +цитат 36(а) + 7 цитата от писма до ученици= 1341 цитата общо)

 

Коментари