Инернет представяне на книгата

ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

специално (съкратено) издание на том I

Автор : Беинса Дуно Учителя
Съставител: Калин Кирилов – КΔй人ин
Редактор: Стела Рускова

ISBN 978-954-561-402-6

формат 32/60/90; 112стр.

2016г.

Фейсбук група - СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

▬ ஃ ▬ 

СВЕЩЕНИ МЕТОДИ том II

Луната

 

Книга за влиянието и въздействието

на Луната върху Земята и Човека

Тематични извадки из цялостното и достигнало до нас

Слово от Учителя Беинса Дуно за Луната 

Съставител: КΔйлин – Калин Х. Кирилов

основен сайт: http://petardanov.com/

обработена

 

Инернет представяне на книгата

ЛУНАТА

▬ • ▬

Автор : Беинса Дуно Учителя
Съставител: Калин Кирилов – КΔй人ин
Редактор: Стела Рускова
ISBN 978-954-8105-75-0
Формат 60/42 стр.144

2016г.

Фейсбук група - СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

 

знак34mm
 Символа  ЛЮБЯ       (кратки пояснения)

1926_02_28 Страдание, търпение, опитност, знание28

 
 

Коментари