Символ Любя

Символ  Любя

знак34mm

 

Символът Любя представлява приложената Любов, т.е. аз Любя, обичам – това е почувстваната и приложена Любов вътре и вън от нас. Той е направен, с цел да излъчва в пространството основния Принцип – Метод – Заповед – Закон – ЛЮБОВ!

Съчетан/синтезиран е от съставителя на сборника (самия символ не е от Учителя!) въз основа на записване на думата Любов (виж: фиг.1) в беседата: Страдание, търпение, опитност, знание – 28.02. 1926 г., Младежки Окултен Клас

Публикувано изображение

(фиг. 1 – думата ЛЮБОВ от Учителя)

Цитат от беседата: „Всеки ъгъл се разглежда като централен ъгъл, който се самоопределя. Тъй поставен ъгълът, той представлява буквата Л, начална буква на думата любов. Като сила Любовта заема известно пространство и действа върху телата като топлинна енергия. Чертичката над кръгчето представлява почва, в която Себе-то се посажда. Самото кръгче е посаденото Себе. Знакът б представлява посоката, по която семето трябва да расте. Последният знак представлява разпукване на Себе-то. Следователно знаците, представени на (фиг.1), не са нищо друго, освен буквите в думата Любов. В буквите на тази дума е означен целият процес на Любовта. Само когато този процес се извършва в душата на човека, той може да почувства силата на Любовта. Когато семената на Живота се посадят в душата като в почва и възприемат топлинните и светлинните енергии на Любовта, те започват да се разпукват, да покълват, да растат, да цъфтят и да връзват плод. Семената могат правилно да се развиват само при импулса на Любовта. Щом мине през тези процеси, човек започва да мисли, да разсъждава. И тъй, кръстът представлява страданието, котвата – мисълта, а Любовта – светлинните и топлинните лъчи, които слизат от Слънцето. Докато не разчлени думата Любов и не разбере силите, които тя крие в себе си, човек не може да разбере дълбокия смисъл, не може да я приложи в живота си. Любовта съдържа светлина, топлина, мисъл, условия за растене, за цъфтене, за връзване на плод. Който разбира елементите на Любовта и ги прилага, той правилно разбира Живота”, и още един цитат: „Да любиш, това значи да си свързан с много души, които любят.“ (виж и цитат 383 от том 1)

 

Това символично съчетание на основния Принцип, Закон и Метод – Любя и Любов (аз да обичам, а не само любов и обич по принцип, само на теория), е и основната Заповед на Христос – Заповедта, която даде и изпълни!

Любовта (Любя – Проявената, Приложена ) – това е основният Принцип на Бога, който е над всичко друго.

Самите букви от думата Любов са насложени/наредени/съчетани в символа, който е начертан/синтезиран по някои от основните математически принципи с окултно значение. Размерите на кръговете и линиите вътре в символа се съотнасят един спрямо друг въз основа на златното сечение и числата на Фибоначи. Процеса на Любовта е съчетан по геометричен начин в този символ на това, което Учителя е вложил в така изписаните букви посочени на фиг.1.

цитат: „Вие казвате любов и любя. Каква разлика има между тези две думи? Думата Любов е съществително и, като такава, тя се скланя. Думата Любя е глагол и, като глагол, тя се спряга. Друга съществена разлика има между тези две думи: когато любовта е съществително име, тогава ние ѝ слугуваме; когато пък изразява действието любя, тогава тя ни служи. Какво правят хората, когато любят? Когато любят, хората се срамуват. Трябва ли човек да се срамува от любовта – не трябва. Да любиш – това е равносилно на храненето.“

Новите възгледи 7 август 1932г., Съборни беседи, Рилски беседи, София

цитат: „Думата любов трябва да се очисти, понеже хората са я оцапали. В думата обич се крият по-фини чувства от тези в любовта. Един ден, когато тази дума се очисти, ще видите, каква мощ, каква сила и красота се крият в нея. Нека всеки си зададе въпроса: „Обичам ли Христа, любя ли Го?“. И, като отговор на зададения въпрос, да си каже: „Възлюбих Христа“. Частичката въз усилва значението на думата Любя.“

Истинната лоза / Аз съм истинската лоза 27 август 1922 г. Съборни беседи, Неделни беседи, Велико Търново

„Ти ще идеш при Любовта, за да станеш Любов.“ 
Пак ще ви видя29 януари 1922 г., Неделни беседи, София

 

ЛЮБЯ е изпълнението на Любовта,

ЛЮБЯ е приложението на Любовта,

ЛЮБЯ е приложения Бог в Действие.

Калин Кирилов