Азбучен показалец/показател* на термини и понятия в том 4

(Работен, (непълен) вариант, в процес на съставителство)

 

*Легенда: Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номерацията на цитатите в сборника (а не на страниците!). Номер в скоби означава косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение към основното понятие.

 

А

Аура – 178 (чиста Аура)

Абсолютна Чистота (абсолютно чист/и/) – 120,130, 153, 183, 191, 260, 266, 269, 272, 293, 397, 446, 457, 467, 553

Ад – 492

Адам – 385 (третия Адам)

Адепт (адепти) – 344,404

Алкохол – 462 (метод за отказване от опиване)

Ангелите – 274, 294, 465, 561

Ангелската Любов – 202, 203

Анормално състояние и превъзмогването му – 369

Архангел Михаил – 543

Астрален двойник (астрално тяло, астрално пространство) – 553, 565

Атмосфера – 550

 

„Б

Банкноти – 294

Безкористен – 270

Безсмъртни Души – 322

Бели Братя (Бяло Братство) – 183, 186, 196­

Бог – 268 (думата Бог), 492, 523 (мисълта за Бога), 598

Богатство – 479

Боголюбие – 405

Божествена Любов – 100

Божествен Огън – 544 (виж също и препртките в азбучния показалец относно понятието: Огън)

Божественият Дух – 600

Божественото Учение – 522

Божието Име – 524, 540

Божият Глас – 519

Божията Любов – 309

Божията Мисъл – 382, 518

Божията Воля – 531

Божествените енергии – 473

Божествените Мисли и Чувства – 394

Божествен Огън – 450, 495

Болен (болест) – 226, 364, 503, 505, 564, 574, 590, 597

Брат – 388. 578

Бременност – 577

Буря(и) – 412

Будическо тяло – 479

Бъдещите хора – 395

Българи (България) – 15, 87, 98, 113, 140, 143, 176, 182, 183, 325, 563

Бял цвят – 301, 440

Бяло Братство в България – 183

 

„В

Вегетарианство – 290, 387, 479, 481, 530

Вечен живот – 598

Взискателността на Господ – 215

Вино – 85, 462

Вода – 364, 382 (пречистване), 383 (oчистване с oгън), 385, 436 (топлата вода), 450, 462, 473, 564, 570

Водолей (Епоха на Водолея) – 393

Волята Божия – 517

Враг – 227

Временен живот – 598

Връзка с Бога – 404

Втръсване (преситеност) – 535

Възвишен живот – 376

Възвишените светове – 454

Въздух (буря) – 337, 508, 518

Възлюбих – 189

Възкресение – 232

Възпитателен метод (чистене на извор) – 338

Възтановяване на написаното от древността в съзнанието ни – 414

Външна и вътрешна чистота – 294

Вътрешен мир – 523

Вяра – 557

 

„Г

Гадаена на личното минало и бъдеще – 584

Гениалност – 404

Главата – 292

Главоболие – 382, 449

Глад (пост, съзнателно въздържане от храна) – 184, 211, 317, 355, 371, 375, 393 (понатието глад), 396 (понятието глад), 399, 410, 415, 427, 452 (докога се гладува), 483 (какво представлява), 525, 528, 546 (както и цялатa беседа), 566, 602 (обич, щастие към гладът)

Гладът не лекува всички болести – 218

Гореща вода – 328, 380, 386

Гнездо – 458

Греховете (грехът) – 349, 412, 547, 608

Грешните хора – 537б), 573, 603

Грозота – 601

Гръбначен стълб – 364

Гълъб – 443, 558

 

„Д

Давид (библ.) – 391

Две слънца – 357

Движение (животът е движение) – 491

Дева (девица) – 275, 391, 395, 400, 539

Девственост (девствено чист) – 221, 293, 395, 524, 572, 601(човешкият дух и душа)

Девствена материя – 583

Десен път – 183

Дете (децата) – 244, 262, 343, 572

Дефиниция/Правило за телесна (цялостна) чистота – 304

Дишането – 364, 373, 380 (дишане на душата), 545, 560

Добрите хора – 537

Добро – 437, 501, 610 (доброто в човека)

Добро мнение за другите – 299

Дробовете – 508, 545

Душа(и) – 293 (дишането на душата), 380 (дишането на душата), 385, 453 (хигиена на душата), 470, 517, 555, 557, 573 (очистване на душата), 601

Духовна проказа – 521

Духовния свят – 542, 606

Духовно Възпитание – 369

Духовно излекуване – 359

Духовно тяло – 542

Духът – 171, 517, 600

Духът на Истината – 339

Дяволът – 139, 427 (дяволът и глада), 439

Дъно – 455 (евентуална алегория с името „Дуно“)

Дървото за познаване на Доброто и злото – 506, 594

 

„Е

Ева – 385 (Tретата Ева)

Един начин за прилагане на разумността – 140

Езеро до Мусала –

Електричество – 346

Емблема (емблеми, символи) – 343 (децата), 355 (на физическия глад)

Епохата на Водолея – 393

 

„Ж

Жажда – 375

Желанията – 274

Жертвата – 157

Жената – 265, 275, 391, 395, 400, 482, 539

Живата чистота – 196

Живот – 491 (животът е движение), 517, 542, 581 (истинският живот)

Житото – 469

 

„З

Задачата на човечеството  – 349

Задача на ученика – 329 (една от задачите)

Задържане на дъха/въздуха – 545

Закони – 263 (чистия познава чистия)

Закон за малкото и многото енергия – 205

Закон за Хляба – 143

Закон на Жертвата – 340

Закон на Любовта – 266

Защо не напредваме в духовността и знанието – 291

Здраве, Лечение – 195, 380, 432 (основа на здравето), 477, 514, 545, 574, 595

Земята – 413, 435, 472, 544 (очистване на Земята от…), 550 (атмосферата), 580 (очистване на Земята)

Земната ос – 425

Злато – 328, 331 (органично злато), 400, 413, 490

Зло – 432, 501
Знанията – 489, 575
Зъбите – 507

 

„И

Идейният човек – 377

Идеята за Бога – 484, 524

Извор – 337, 338 (чистене на извор), 382, 444, 450, 455, 517

Изгаряне (горене) – 496

Изключване от окултната школа – 245

Изкушения – 189, 521, 547

Излекуване – 380

Изостаналите същества – 292

Изобретения – 399

Изопачени мисли и чувства – 394

Изпотяване – 345, 421

Името Божие – 524

Инволюционно връщане на някои хора (връщане във формата на червеи) – 517

Индуси – 373

Ирландец (Ирландия) с 80-дневен пост – 398

Истински живот – 581

 

„К

Какавида – 521

Киселини в стомаха – 424

Колко пъти да се храним на ден – 294

Кокичето – 440, 505

Користолюбие – 318, 438

Кости – 499 (човешки кости в-у земята)

Котка и пост – 467

Kраката – 378, 380 (нечисти крака)

Красота – 183, 326

Кристал – 592

Критика – 345

Кръв (чиста кръв, пречистването на кръвта) – 6, 20, 45,73,83,85, 92, 93, 96, 105, 217(втори абзац на цитата), 226, 267, 347, 402 (бърз метод за изчистване на кръвта), 407, 432, 466, 479, 503,
532 (кръвта Христова), 545, 559, 560

Кръвообръщение – 541

Кръст на света – 188

Кръщение с вода или с огън? – 185

 

„Л

Лакомия – 520

Лекарство – 328 (най-мощното лекарство)

Лекуване – 595

Ларви (паразитни микроорганизми) – 560

Лицеприятие – 322

Лошите хора – 537

Лошо време (климат) – 392

Луната – 488, 607 (виж том II от Свещени Методи със заглавие: Луната)

Лъжата – 522

Любовта – 183, 187, 302, 374, 453, 467, 491 (огън на Любовта), 501, 509 (огън на Любовта), 513, 517, 530, 552, 561, 571, 580, 586, 596

Любя (думата любя) – 189

Ляв път – 183

 

 

„М

Магнетизъм – 347

Майчината любов – 262, 530

Майка – 463, 539, 577

Месоядец – 402

Метод(и) – 67, 229 (за пречистване на нервната система), 341, 382, 402 (бърз метод за изчистване на кръвта), 466, 512 (методът на снега и на водата), 571 (положителен метод за изучаване на хората), 595 (за лекуване)

Мигане – 300

Миене на ръцете (и формула за миене на ръцете) – 187

Милосърдие (към бедни хора) – 184

Микроби – 365, 507 (микроби в устата), 559

Миризма – 304

Mисълта (мислите) – 217, 381, 382, 425, 460 (чисти-нечисти мисли), 497, 501, 507, 508, 534, 545, 565, 568 (мисъл за Бога), 580, 606, 610

Младостта – 326

Млечна киселина – 362

Мога – 189

Мозък – 411, 417, 501, 508

Молитвата – 340, 354, 356, 378, 461, 591

Мойсей – 563

Морал – 376

Музикални тонове – 599

Мъж – 275, 391

Мъчно смилаема храна – 382

 

„Н

Напреднали души – 396

Най-ефикасно средство за пречистване на Земята – 385

Най-мистичният Век – 393 (Векът/Епохата на Водолея)

Най-мощното лекарство – 328

Неврастения (невротичност) – 499

Недоволството – 466

Неорганизирана материя – 583

Нервна система – 331 (пречистване)

Нечистият живот на хората – 392

Нечистотии (нечистота) – 547, 576, 593, 597

Нещастието – 531

Нищия духом – 389

Нов живот – 524, 544

Нова Епоха – 385, 393

Новата култура – 138
Новият Свят – 385

Новият Рай – 385

Ново учение – 527

Ноктите на пръстите – 493

 

„О

Обидна дума – 224

Обич (думата обич) – 189

Обич към света – 186

Обновление – 394

Огнен меч на архангел Михаил – 543

Огън (чистене чрез огън, Божествен Огън) – 8, 46, 53, 55, 67, 68, 98, 106, 121, 138, 141, 188, 171, 341, 362, 385, 413, 434 (видове огън), 443, 467, 491, 495, 496, 537, 539, 544,
549 (Христос като Огън), 552, 603

Одумването – 510

Окултният ученик – 382

Онзи свят – 496, 539, 542

Опетняване на чистите идеи на Земята – 385

Организиране на материята, организирана материя (дефиниция) – 583

Отрицателни състояния – 582

Очистване на Братството – 271

Очистване от старото – 405

Очите (окото, погледа) – 277, 297, 300, 302, 307, 337, 363, 469, 560

 

„П

Пазене (запазване) – 376

Паметта – 362, 575

Паразити – 289 (паразити на умрелите)

Партии (полит. партии) – 584

Пеперуда – 521

Пертурбации – 590

Песни – 599

Парфюм – 294

Пещ (човека в „пещта“ на Природата) – 489

Писател (поет) – 519

Планината – 456

Пластовете на живота – 381

Пламък (Духовен Огън) – 527б)

Плодовете – 511

Плътта Христова – 514, 549

Повторението – 394

Положителен метод за изучаване на хората – 571

Поп (попове, „попщина“) – 185

Пори на тялото – 364

Пороци – 524

Пост – 184, 194, 479 (истински пост), 574 (постът като огън)

Потопа – 385

Праведния човек – 608

Право учение – 463

Прана – 364

Прелюбодеяние – 277

Преобразяване на животните – 290

Преминаване през седем огъня за очистване – 186

Пресищане (пренаситеност, втръсване) – 276, 394, 534, 535 (втръсване)

Престъпление – 418

Пресяване – 517

Пречистване на атмосферата – 392

Преяждане (пресищане) – 73, 85, 86, 88, 89, 101, 132, 216, 418 (със знания), 423, 481, 487, 520, 526

Приложение (навреме и намясто) – 234

Природата – 244, 493

Причинно тяло – 479

Проказа – 595

Простота – 285

Профани (хора профани, простаци) – 339

Погрешките – 318

Понеделник – 285

Постът – 316, 384, 467, 595

Пори на тялото – 380, 553

Потене (изпотяване) – 373, 380

Почва, земя (чиста и нечиста) – 511

Почистване на къща – 285

Приложение – 439

Принцип на Любовта – 266

Проклятието в почвата, на която е убит човек или животно – 467

Пророк (пророци) – 344

Психически отрови в месната храната – 499

Птици – 458, 610 (нечистата им храна)

Пустинята – 238, 344, 430

Първична чистота – 444, 498, 527

Първото Условие на здравето – 477

Пчела(и) – 246, 464, 511

 

„Р

Работа – 504, 519 (работа за Бога), 566

Развитие – 376

Разкаянието – 460

Разум – 242

Разумният човек – 512 (само разумният може да гладува)

Рай – 472, 492, 563

Растителна храна – 290, 387

Растенията – 392

Реки, Езера, Морета – 383

Реторта за пречистване в Оня свят – 539

Риба(и) – 313, 393, 570

Рила – 563

Рициново масло – 254, 459

Родени от Дух и вода – 349

Ръководител на човека (Духовен ръководител) – 539

Ръцете – 187, 294, 302, 493

 

„С

Самосъзнание – 349

Самоизяждане на клетките при продължителен глад – 452

относно Самоубийството – 468 (Учителя против самоубийството)

Светия (свят човек) – 583, 596, 608

Светлината – 590

Свещени области (места, неща) – 594

Свобода – 296, 406, 454

Свят човек (святост, светия) – 233, 294, 442 (притчата за двамата светии), 538, 547

Свят живот – 186, 583 (Светия)

Сила – 274

Силният в пост – 398

Син на Мъдростта – 275

Сириус – 441

Сифилис – 595

Слово – 431

Слънчев възел – 378

Смърт, умиране – 344, 547, 604, 608

Смъртта и дявола, смъртта и Господа  – отношение спрямо човека – 259

Снегът – 476

гр. София (нечистотата в София) – 294, 392, 590

Спасение – 444

Специалния (младежки) Окултен клас – 185, 502

Сребро – 400, 488, 490, 607

Стари нечисти навици в човека – 225

Стари грехове – 524

Стар живот – 524

Стомах – 302, 399, 449, 560

Страданието (страдания) – 98, 392, 419, 480, 500, 531, 604

Страх (срещу страх) – 184

Строй (съвременен строй в света) – 590

Студът – 432

Суета – 598

Съблазнява (съмнява, изкушава) – 351

Съвети от нечисти хора – 273

Съвети към Учителя – 271

Съд от злато за приготвяне на най-мощното лекарство: горещата вода – 328

Съдия (съд, присъда) – 324

Съзнанието – 318, 412 (чистота на съзнанието), 414 (чистене на съзнанието), 567, 568

Сънища (спане, сън) – 379, 407, 486

Съотношения м-у Светията, гения, таланта и обикновенния човек в извършването на една работа – 516

Сърце (чистото сърце, чистосърдечност) – 13, 18, 20, 29, 35, 39, 41, 45, 47, 58, 65, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 90, 97, 103, 109, 110, 111, 112, 130, 141, 149, 167, 183, 203, 212, 267, 273, 343, 417, 466, 506, 545, 552

 

Т

Тайни на Природата – 428

Tок (ел. ток) – 499

Топлата вода – 436

Топлина – 276

Точността – 286

Трениране – 373

Треска – 345

Тяло – 304, 373 (трениране на тялото)

 

„У

Умиране от пост (при съзнателно въздържание от храна) – 184, 253, 384, 574, 595

Успехът – 504

Устата – 297

Утайки (токсини, нечистотиибел.съст.) – 344, 597, 598

Учен (учени) – 575

Ученик (ученици) – 362, 388, 540

Учител (Учители) – 67, 81, 109, 119, 130, 149, 183, 404

Учителю Благи – 277

 

„Ф

Физическа чистота – 187, 507

Финна материя (преобразуване на материята чрез Божествен Огън) – 385

Филтър на пречистване – 186

Формула с Основна (Свещена) идея за Живота – 389

 

„Х

Хигиетна на ума, чувствата и сърцето – 453

Хляб – 439

Храм – 515

Хранене (храна, ядене) – 195 (хранене без апетит), 101, 278, 294, 411, 423 (хапки), 432, 499, 511,
514 (едно от основите правила), 525, 530, 545, 550

Храносмилане – 541

Хигиена (нова мисловно-морална хигиена) – 560

Християнство – 401, 547

Христос – 230, 443, 467, 473, 496 (Христовия Жезъл), 532, 549, 581, 605

Христова плът – 514, 549, 581 (плът и кръв)

 

„Ц

Целомъдрие – 329

Целувка – 461, 578, 586

Ценности – 376

Църква – 295

 

„Ч

Червей – 521

Черен дроб – 307, 378, 541

Черни братя (черно братство) – 183, 186, 196

Чистене на съзнанието – 523

Чистене на сърцето – 256

Чистене на ума – 256

Чист живот – 70, 88, 89, 90, 95, 186 (последно изречение), 189 (чистота при неблагоприятни условия), 381, 386 (понятието чист живот)

Чисти мисли – 45, 55 (края на цитата), 66, 85, 92, 99, 213, 217, 222, 392, 406, 425, 534

Чисти чувства – 217, 490 (дефиниция)

Чист човек (една от дефинициите) – 455

Чистата музика – 264

Чистене (да се чисти, пречиси човек) – 543, 583

Чисто съзнание – 526 (чисто, но не и ново съзнание)

Чистосърдечен – 314 (виж в азбучния показалец думата: Сърце)

Чистота и святост – 303

Чистотата като основно качество на всичко около нас – 554

Чиста или нечиста почва – 511

думата Чистота (дефиниции, определения, разяснения) – 326, 386, 457, 461,

Чистотата като наука – 308, 457,

Чистота (пречистване) в един миг – 100

Чистия (раз)познава чистия – 263

Човека, който обича света – 186

Чужди влияния – 373

 

 

Числа

 

Двамата светии прекарали 20 г. пост в пустинята и топката сняг в ръцете им – 442

4 5 поколения вегетарианци за изчистване на кръвта – 479

10 дена пост – 194

10 дни живот в абсолютна чистота (опит) – 553

20 дена потни бани – 417

20 години в пустинята – 439, 442

20-25 дни пост – 595

24 часа – Светията; 24 години – Геният; 240 години – талантливият; 2400 години – обикновеният (Съотношения между Светията, гения, таланта и обикновенния човек в извършването на дадена работа)  – 516

30-35 дни пост – 595

35 милиона градуса – 227, 385

40 дена пост – 194, 312, 354

40 градуса температура на дете – 226

40 години Моисей е в пустинята – 430

50 60 дена глад – 468 (Учителя против/срещу самоубийството)

80 дневен пост (ирландец постил 80 дена) – 398

Броене/повтаряне до 100 с определен глагол (упражнение) – 286

Стотици години живот – 608

1000 дена огън или пост за дявола – 427

8000 години – 412

10 000 градуса топлина на чистата, благородната жена – 482

20 50 хиляди вилта ток – 499

числото 456 – 551

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

comments