Цялостнотo Съставителство (от всички беседи)

като необходимост – що е то?

Резултат с изображение за писар

Ако една тема, понятие или термин във всички беседи на Учителя се равнява на величина от 100 единици (примерна величина, може и в проценти – 100%), а на нас са ни известни само 50, 60 от тези единици (или 50%, 60%),  то ние не можем да учим и прилагаме правилно (научно, цялостно), поради очевидната недостатъчност на необходимите тематични знания. Т.е. получава се нещо като учебник, на който половината страници липсват и то без да знаем кои.

(всяка математическа формула с прекалено много неизвестни е нерешима! – математически-научен факт).

Ако Учителя разглежда дадена тема/понятие/метод в 1500 беседи, дори само с по едно изречение от тази тема, то ние трябва да намерим/извадим всички тези 1500 изречения! (по въпросната тема)

Това означава ЦЯЛОСТНО (научно, енциклопедично, пълно) съставителство от всички налични беседи.(около 3878 бр. беседи)
Тогава имаме цялостната Окултна Наука дадена ни от Учителя.

Затова ЦЯЛОСТНОТО съставителство (тематични извадки/изследвания от всички беседи) е жизнено необходимо за съществуването и резлизирането  на Школата и създаването на истинските ученици, а не само „кандидат ученици“.
В противен случай оставаме в нещо като Предучилищтна „школа“ – забавачница и някакви форми на духовен фолклоризъм.

>>прочети повече за цялостното Съставителство<<

Калин Х. Кирилов

Свързано изображение

Мото на ученика-работник:

1. Бога вечно Благославяй

2. На Ближния си всякога благодарявай

3. Любовта си проявявай

4. На Мъдростта се уповавай

5. С Истина се защитавай

6. От Правдата се наставлявай

7. Над Добродетелта ти прилежавай

8. Върху Добро се основавай

9. Със Знанието Осветлявай

10.  И само с Христа се ти Сродявай

(К. Кирилов – 26.06.2018)

Коментари

comments