Цялостнотo Съставителство(от всички беседи)

като необходимост – що е то?

Резултат с изображение за писар

Ако една тема, понятие или термин във всички беседи на Учителя се равнява на величина от 100 единици (примерна величина, може и в проценти – 100%), а на нас са ни известни само 50, 60 от тези единици (т.е. 50%, 60%),  то ние не можем да учим и прилагаме правилно (научно), поради недостатъчност на необходимите знания.

(всяка математическа формула с прекалено много неизвестни е нерешима – научен факт).

Ако Учителя разглежда дадена тема/понятие в 1500 беседи (всичките налични беседи са около 3878), дори само с по едно изречение от тази тема, то ние трябва да намерим/извадим всички тези 1500 изречения! (по въпросната тема)

Това означава ЦЯЛОСТНО (научно, енциклопедично) съставителство от всички налични беседи.(3878)
Тогава имаме цялостна Окултна Наука.

Затова ЦЯЛОСТНОТО(пълно, научно) съставителство (тематични извадки/изследвания от всички беседи) е жизнено необходимо за съществуването на Школата и създаването на истински ученици.
В противен случай оставаме в нещо като Предучилиштна школа – забавачница.

>>прочети повече за цялостното Съставителство<<

Калин Х. Кирилов

Свързано изображение

Мото на ученика-работник:

1. Бога вечно Благославяй

2. На Ближния си всякога благодарявай

3. Любовта си проявявай

4. На Мъдростта се уповавай

5. С Истина се защитавай

6. От Правдата се наставлявай

7. Над Добродетелта ти прилежавай

8. Върху Добро се основавай

9. Със Знанието Осветлявай

10.  И само с Христа се ти Сродявай

(К. Кирилов – 26.06.2018)

Коментари

comments