Азбучен показалец

Азбучен показалец* на термини и понятия в сборника

ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

 

 

 

 

*Легенда: Номерацията след понятието отговаря на номерацията на цитатите в сборника. Номер в скоби значи косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение  към основното понятие.

 

Азбучен показалец* на термини и понятия в сборника

ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

 

*Легенда: Номерацията след понятието отговаря на номерацията на цитатите в сборника. Номер в скоби значи косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение  към основното понятие.

 

 

Цифри:

 

100 000 000/сто милиона  години (и сто милиона Слънца) – 113, 293

10 милиарда слънца на Новата Вселена – 213 (последен абзац)

„1001 нощ“ (често използвана метафора от Учителя) – 253

1914г. (Нова Зона на Духа, Нова Епоха) – 277

12 обръча или сфери (около Земята) – 336

12г. изследване на българите и българската глава – 566

20 милиона години (едно обръщение на Слънцето) – 156

22 март – 748

22 септември – 748

25 000 години Нова Епоха – 150

25 000 градуса на Слънцето – 726

25 милиона градуса – 726

45 милиона градуса – 709

700 – 800 милиона светлинни вълни – 538

75 милиона разлика между нашето Слънце и Великото Слънце – 35, 293, 552

104355000000000км. приблизителен диаметър на Божественото Слънце – 552

 

*********************************************************************

Адам – 495

Адепт (светия, духовен учен) – 213, 240, 299, 403, 418, 444, (492), 568, 684

Ад (ада) – 371

Акаша – 88

Алфа Кентавър ( Alpha Centauri ) – 708

Америка (в случая сгради) – 28

Ангел (ангели) – 418, 421, 427

Аристократи – 232

Астролози (астрология) – 170, 310

Астрална Светлина – 358

Аум (Ом) – 466

Аура – 411

 

Батерия (мозъчна батерия) – 52

Бахри-Исава (древен учен или адепт) – 216

Безименият пръст на ръката (слънчев пръст) – 127, 710

Безплатната дейност на Учителя – 50

Безсмъртие – 182

Билка – 570

Благодарност – 563, 603

Благотворно влияние – 557

Бог, Господ – 84, 86, 96 (среден абзац), 436, 631, 735

Богатство – 401

Божествена Енергия – 294

Божествен ден в живота на човека – 638

Божествен Исус Христос (земен Исус) – 35

Божествен Живот – 44

Божествен лъч – 327

Божествен организъм – 293

Божествения Свят – 322, 621

Божественото Слънце – 46, 86, 138, 225, 230 (начален абзац), 293, 298, 348, (487), 489, 543, 552, 556

Божията Любов – 527, 581

Божията Мисъл – 626

Богомили – 30 (последен абзац)

Брахма – 151

Брашно – 591

Бременност – 498

Бъдещо поколение – 333, (427)

Бъдещите хора – 427

България (българи) – 46, 50, 352, 396, 418, 566

Буда – 348

Будност – 564

Бяло Братство – 137

 

Вдъхновение – 613

Вегетарианство – 180, 268

Велик Божествен Организъм – 46 (последен абзац)

Вечно зазоряване, Вечен изгрев и Вечен зенит – 322

Висши и нисши енергии на мозъка – 373

Влияния (възходящи и низходящи) – 407

Вода – 263, 264, 278, 315

Водолей (Нова Епоха) – 150, 170

Вселенски път на човешката душа – 113 (втори абзац)

Вселена (Вселени) – 134, 560

Всемирно Бяло Братство – 158

Всички възможности за развитие – 550

Възвишени Същества (виж: Разумни Същества) – 143

Въздух – 507

Възкресение – 277

Възприемане на слънчевите лъчи чрез очите и задържането им – 313

Вълни (светлинни, енергийни, слънчеви) – 19, 95

Възрастта на Слънцето – 589

Въртене на Земята – 278

Вътрешно око – 48

Вътрешно разположение (състояние) – 266

Вътрешно слънце в човека- 220, 226, 279, 295, 340, 599, 606, 690, 691, 730

Вътрешността на Слънцето – 403

Вяра (тълкуване от Учителя) – 595

 

Гениалност (гениален, гений) – 285 (среден абзац), 346, 457, 627

Глава – 52 (средата), 81, 187, 410, 448, 458, 566, 692

Гледане (взиране) към Слънцето – 229, 522, 662, 677, 700

Големината на Божественото Слънце – 552

Гориво от Слънцето – 49

Господ, Бог – 84, 86, 96 (среден абзац), 631

Готвене – 549

Гневност – 41

Греене (печене) на Слънчевите лъчи – 30 (последния абзац), 287 (трети абзац), 677

Грозде – 314

Грехът – 355

Гръб (гръбначен стълб) – 52, 52 (последен абзац), 110, 305, 387, 391, 410, 700

 

Даване – 372

Даване на Слънчева Енергия – 113

Движение на Слънчевата система – 704

Движения (физ. упражнения) – 176

Дефиниция за посрещане на Слънцето – 163, 695

Дуаметър на Божественото Слънце (приблизителни данни)– 552

Дихание на Бога – 628

Дишане (дихание) на Слънцето – 429

Дни на Любовта –

Доброто – 496

Духовна Светлина – 358

Духовния свят – 334

Духовно Слънце – 220, 225 (умствено Слънце), 230 (начален абзац), 299, 348 (втори абзац), 391, 489, 543

Духовно ослепяване –

Духовно тяло на човека – 286

Духовни чувства – 220

Духовенство, Религия (официална религия) – 83, 329

Духът – 439, 638, 749

Душа – 27, 86, 276, 484, 575, 612

Душата на Учителя – 90

Душа на Вселената – 46,

Дъновизъм (Дънов)– 46,

 

Египет (Тот) – 293

Единство – 612

Езика на Слънцето – 179

Ел. светлина – 130

Еликсир на живота – 277, 566, 574

Емблеми – 80, 85, 141

Енергии на Доброто и злото – 409

Естествено състояние на човека – 386

Етерно тяло – 52 (средата)

Етер – 69, 89, 189

 

Желания – 366

Женско Слънце – Мъжко Слънце – 16,

Жива енергия от Слънцето – 83

Животът – 460

Живот в центъра на Земята – 506

Живот (същества и цивилизации) на планетите – 646, 657

Живот на Слънцето (цивилизация на Слънцето) – 80, 215, 240, 355, 377, 379, (475), 477, 568, 721, 732

Животни – 23, 652

Жизнен еликсир – 277, 566, 574, 593

Жито – 323, 379, 591, 630

 

Задържане на въздуха (дъха) – 465

Залез –

Запад – 641

Заспиване – 146

Земетресения – 354

Земята се интересува от Слънцето – 503

Земята като „изправителен дом“ в Слънчевата система – 587

Здраве, Лечение – 41, 52 (последен абзац), 92

Злато – 139, 224, 400, 414, 651, 711

Зло – 98, 216

 

Идолопоклонничество  – 219, 352, 396

Изгаряне на слънце – 325, 358, 430

Изгасване на Слънцето – 500, 755

Изгаснал лъч – 284

Изгрев (дефиниция) – 725

Изгрев и залез (дефиниция) – 103

Изгрев на трите Слънца (физическо, Духовно и Божествено – откъде и по кое време) – 348

Изгряване на Слънцето и от изток, и от запад, и от север и от юг – 216

„Изгрява Слънцето“ (песен) – 585

Изпиране на дрехите със светлина – 419

Изпотяване – 52 (последен абзац), 79

Изключение във въртенето на Земята и Слънцето на всеки сто милиона години – 68, 69

Изток – 401

Изчезване на съвременните континенти – 69 (края)

Изчезване (край) на Слънцето – 321

Изчисления на Учителя Беинса Дуно – 531

Индийска легенда за Слънцето – 168

Истината – 66, 472, 628

 

Кандило – 269

Катастрофа – 56, 488

Кога злото ще изчезне (според Бахру-Исава – предполагаем учен и/или адепт)­ – 216

Колко време да практикуваме посрещането Слънцето – 70

Концентриране на ума към Слънцето – 212, 564, 616, 695

Космическо съзнание на човека – 679

Космичното Слънце – 46

Космичния Човек – 279

Косми (коса) – 52 (първи и последен абзац), 87, 350

Котката на Учителя – 722

Крада (думата крада, кражба – тълкуване от Учителя) – 697

Края на света – 500

Крака – 325

Кражба – 712

Кришна – 346

Кръв (кръвообращение) – 400, 433, 454

Култ към Слънцето – 449

Културата на Слънцето – 29 (виж: Цивилизация на Слънцето, Живт на Слънцето)

Къщи (нови, светли/светлинни домове на бъдещето) – 738

 

Любов към Бога – 90

Любов (индивидуална любов) – 111

Левитация – 533

Легенда за влюбването на Слънцето (предание, притча, приказка) – 532

Легенда за малкото ангелче, хората и Слънцето (предание, приказка) – 576

Лекари – 108

Лечение, Здраве – 41, 52 (последен абзац), 65, 72, 78, 79, 92, 118, 122, 132, 146, 161, 203, 208, 230, 258, 271, 287, 305, 324, 338, 358, 391, 480, 593, 631, 639

– Анемия – 287 (втори абзац), 726

Главоболие – 87, (146)

– Гръб (гръбначен стълб) – 52, 52 (последен абзац), 110, 305, 387, 410

Косопад – 87

Неврастения (нервност) – 382

– Нерви – 596

Охтика – 258

 Почерняване на Слънце – 421

Ревматизъм – 52 (последен абзац)

Сърце – 292

 Хрема – 230

Луна (Месечина) – подробно в Сборника: ЛУНАТА (или на www.изгрев.com)

Любов към Бога – 434

Любовта на Слънцето – 653

 

Магнетична вълна – 56

Магнетичен(и) пояс между Слънцето и Земята  – 121, (131), 286

Магнетизъм на дните – 669

Материализъм – 644

Месоядство – 180

Метод – 247, 407, 724 (последно изречение)

Механично (формално, неосъзнато) посрещане на Слънцето – 540

Местоположението (точката, ъгъла), от което изгрява Слънцето – 494

Минимум за посрещане на Слънцето през годината – 695

Мисъл за Бога при посрещане Слънцето – 540 

Мисъл – 427, 448

Млечен Път – 23,

Мозъка (човешки ум, мозък) – 52 (среден абзац), 404, 623

Мойсей – 449, 665

Молитвени часове – 75

Молитва – 25, 685

Мъдрост – 421

Мъж (едно от тълкуванията на думата мъж от Учителя) – 748

Мъжко Слънце – Женско Слънце – 16,

Мълчание – 124

Мързел – 250 (средата)

Музиката от Слънцето – 451, 726

 

Най-хармоничен диск сред звездите – 516

Нарисувано слънце – 754

Наука (окултна наука)– 213(последен абзац)

Наука (светска наука) – 252, {виж: Учени (светски учени)}

Неделя – 211, 317

Невежество – 623

Невидимо Слънце – 730

Негативни Слънчеви вълни – 95

Незнайното – 519

Неразбирателството между хората – 692

Неразположение (срещу неразположение) – 305

Непосрещане на Слънцето – 163 (трето изречение)

Несъздаденото Слънце и Земя – 681

Нощ (нощна култура) – 23, 77

Нова Вселена – 213

Новата Епоха – 150, 277, 644

Нова Зона на Духа – 277

Нови континенти – 69

Новият Живот – 88

„Няма нищо ново под Слънцето.” (библ. цитат из Притчи Соломонови – тълкувание на Учителя)

 

Обида (епитети, обиди) към Учителя – 566

Облаци (облачно) – 231, 287 (първи абзац), 309

Обновяване на водата в океаните – 278

Обръчи (сфери) около Земята – 336

Озирис – 293

Окултна Наука – 213 (последен абзац)

Ом (Аум) – 466

Омраза – 41

Операция – 108

Опит за познаване кога ще изгрее Слънцето – 110

Опит за визуализация на Слънцето в ума – 273

Органично злато – 224, 400

От къде изгряват Физическото, Духовното и Божественото Слънце – 543

Отпадналост (против отпадналост) – 185

Отрицателни мисли (практика срещу отр. мисли) – 522

Очите (окото) – 276, 312, 313, 425, 584, 696, 702

 

„Печене“ (греене, изгаряне) на Слънце – 30 (последния абзац), (324), 430

Педантизъм (еднообразие, еднаквост) – 285 (последно изречение)

Писател (писатели) – 412, 627

Планини на Земята – 569

Планини на Слънцето – 379

Планетите (след завършека на развитието си) – 397

Планетите от Сл. система – 678, 757

Повдигане на човешките вибрации – 255

Погледът – 312, 641

Поет – 627, 723

Положението което да заемем (застанем) спрямо Слънцето – 520

Поклонение на (към) Слънцето – 151, 449, 607, 665, 695, 744,

Поправяне (изправяне) на света – 623

Полюсна енергия на Слънцето – 338

Порция (дажба) Енергия от Слънцето за всеки  – 624

Посрещане на Трите Слънца (физиическо, Духовно и Божествено) – 543

Потъмняване на  физическото слънце (в буквален, а не библейски смисъл) – 68

Правила – 597

Прана – 89, 230 (средата), 232

Пребиваване на човека в Слънчевата система – 642

Превръщане на Слънцето в планета – 553

Предание/легенда за Слънцето  – 30

Преминаване на Човека през всички Слънчеви системи – 518

Пречупване на Светлината – 736

Приближаване на Земята до Слънцето –

Приливи и отливи на слънчевата енергия – 593

Природата – 461

Причинно тяло – 126

Продължителност (времетраене) на слънчевата година – 705, 733

Промените на Земята – 330

Процеса на изгряване и залязване на Слънцето – 184

Психика – 287

Пулс на сърцето (Формула за пулса) – 292

Първият Лъч – 143, 163, 169, 171, 174, 177, 272, 337, 343 (втори абзац), 408, 438, 543, 562, 633, 695

Пътуване (отиване, пребиваване на) до Слънцето – 76 (втори абзац), 153, 213, 297, 418, 465, 477, 568, 571, 574

 

Ра (значение) – 466, 645, 697

Работа (тълкуване на думата от Учителя) – 645

Радост – 39, 256, 327

 

Радиоактивни сили (лъчи) от Слънцето – 651

Разбирам (тълкуване на думата от Учителя) – 648

Разлика между слънчевата и земна енергия – 146

Размишление – 285 (пето изречение от цитата)

Разстояние от Земята до Слънцето – 192, 213, 240, 252, 506

Разумни Същества – 12, 29, 80, 143, 206, 214, 240, 259, 283, 322 (последни изречения), 417, 478, 732

Разумни същества в центъра на Земята – 506

Разумност – 250

Разширение на съзнанието – 716

Рай – 402, 649

Рам (слога Рам – тълкуване от Учителя) – 648

Растения – 565

Религия, Духовенство (официална религия) – 83, 329

Ръката (положение на ръката при посрещане на Слънцето) – 50 (последен абзац), 249, (325 последно изречение), 616

 

Санскритски език – 296

Сведенборг (Емануел Сведенборг) – 568

Светещи клетки в човешката глава – 279

Светѝ като Слънцето – 44

Светия (адепт) – 285 (втори абзац), 299, 418, 444, 457, 616

Светлата Земя – 427

Светлината (физическата светлина) – 467, 478

Светлина за всеки поотделно (индивидуалната „порция“ светлина и енергия) – 230, 541

Светотатство – 46 (последно изречение)

Свещеният огън – 707

Свобода – 367, 458

Силата Божия – 280

Сириус – 238, 332, 642

Скорост на светлината – 134, 552, 559, 644

Слънчев възел – 281, 305, 319

Слънчев Лъч (лъчи) – 82 (края), 273, 391 (края на цитата), 480, 621, 623, 651(Лъчите Х )

Слънчев спектър – 215, 355

Слънчев сплит – 593

Слънчев Удар (слънчасване) – 52, 87, 88, 111, 324, 388, 424, 679

Слънчева вода – 315

Слънчева Енергия – 49, 53, 83, 126, (278), 287, 294, 338, 355 (последен абзац), 387, 404, 440, 551, 639

Слънчева година – 37

Слънчева радиация – 168

Слънчева система – 660

Слънчеви бури (Слънчеви урагани, изригвания) – 76, 429

Слънчеви бани – 52 (последен абзац)

Слънчеви вълни – 223, (278)

Слънчеви магнетични пояси – 131

Слънчеви петна – 56, 305, 328, 354, 377, 643, 644

Слънчеви хора – 139

Слънчев (слънчеви) трансформатори – 230, 336, 506

Слънчево-енергиен бюджет за хората – 146

Слънчево хранене („слънцеядство“) – 182

Слънцето, което сега виждаме е една седма от действителното Слънце – 60

Слънцето на живота – 487

„Слънцето ще потъмнее“ (библейски цитат – тълкуване на Учителя) – 329

„Смъртната река“ между Земята и Слънцето – 121

Соломон – 661

Спектроскоп – 172, 475

Ставане преди Изгрева – 23, 30, 54, 71, 287 (втори абзац)

Степен на развитието на Звездите (Слънцата) – 286

Сребро – 139

Срещу отчаяние – 26

Старост – 398

Сто милиона години (и сто милиона Слънца) – 113

Стомах – 423

Страх (срещу страхове) – 102

Съвпад на „изключението“ при въртенето на Слънцето и Земята – 68, 69

Съдба – 555, 586

Съзнателно (осъзнато) възприемане на слънчевите лъчи – (258), 290

Сън (спане, спане през деня и/или след изгрева) – 30, 95, 193, 285 (втори абзац), 420, 486, 543, 597, 641, 706

Сърце (пулс) – 282, 292, 549  (последно изречение), 587

Сърдечно слънце – 227

Съсредоточаване на ума (към Слънцето) – 258, (290)

Съществата на Слънцето – 53, 80, 206, 214, 240, 288, 333, (377)

Сутрешната Слънчева Енергия – 51, 624

 

Тайни Школи (за посрещане на Слънцето и първия лъч) – 695

Телескоп от Древността – 328

Течение от Слънцто (т.нар. светъл кръг)­ – 142

Тот (Египет) – 293

Точността – 703

Трансформатор в човека на Сл. енергия – 230

Трето око (Учителя го нарича „летящо око“) – 226

Трите Слънца (физиическо, Духовно и Божествено), откъде и кога изгряват – 543

Тъга – 118

Търпение – 343 (последно изречение)

 

Увеличение на Слънчевата енергия десет пъти – 68

Угасване на Слънчевата система – 68

Ум – 81, 374

Упражнение (За 3 минути до Слънцето) – 125, 616

Уравновесяване на слънчевите и земните енергии – 616

Учени (светски учени, светска наука) – 49, 136, 183, 192, 218, 252, 354, 362, 377, 379, 385, 403, 515

Ученикът на Новото учение – 360

Учителя Беинса Дуно – 109, 213

Учители (Великите Учители, адепти) ­– 213, 240, 250

 

Физически упражнения (сутрин и/или вечер) – 325

Физическо слънце – 225, 299, 301

Фотографиране на Слънцето – 632 (края на цитата)

Ханизе (Ег. име) – 470

Хармония – 516, 631

Хляб – 591

Хранене (храна) – 93, 314, 420, 441, 583, 655

Христос – 35, 50, 65, 84, 85, 346

Ходене бос – 61, 87

Хора на Виделината или тъмнината – 47

Хората на Новото – 501

 

Царство Божие – 175

Цветни лъчи – 273, 621, 700

Цена на хляба – 591

Центъра на Земята – 38,

Центъра на Слънцето – 38, 374

Целувка от Слънцето – 64,

Цивилизацията на Слънцето (Живот на Слънцето) – 80, 288, (475), 477, 568, 619

 

Черен дроб – 305

Черно братство – 137, (158)

Черни лъчи от Слънцето – 386

Черно (тъмно) Слънце – 98, 621, 621, 637

Черен пояс около Земята вследствие на човешките мисли, чуства и желания – 270

Черни Вълни – 95, 98, 386

Четвъртият ден – 418

Четвъртият (безименен) пръст на ръката – 528

Числото четири – 418

Човешката любов – 435

 

Шапка – 87, 305 (последно изречение)

Шеста раса – 150

 

Щастие – 728

 

Ябълка – 251

Ясновидство (ясновидец) – 18, 19, 219, 510, 568 (Сведенборг)

 

___________________________

ИЗБРАНИ ЦИТАТИ

 1. Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на Слънцето.
 2. Слънцето за нас е емблема, емблема на Живия Господ, на Живата природа.
 3. Слънцето и Любовта всичко постигат.
 4. Слънцето, което всеки ден изгрява, ми говори, че Бог е Любов.
 5. Слънцето изгрява заради нас. То е слуга на Господа.
 6. Всички трябва да се стремите към Слънцето като към главен фактор в живота ви.
 7. Всичката енергия, която е складирана в органическия живот, всички възможности и методи, при които нашата слънчева система може да се развие – това е Слънцето.
 8. Нека изучаваме Слънцето и всички други звезди и планети, но заради Бога!
 9. Обичайте, както Слънцето обича.
 10. На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от физическото Слънце за физическия свят засега няма! Това не означава още, че Слънцето е Бог, но донякъде само дава представа на хората от физическия свят за Бога.
 11. Ако Слънцето в човека изгасне, той е загубен.
 12. Слънцето дава еднакво и на овцата, и на вълка.
 13. Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и човешката душа.

…Даже и най-великите хора – като Буда, Кришна и Христос, не са могли да огреят целия свят, както Слънцето го огрява.

 1. Ако всички хора едновременно наблюдаваха изгрева на Слънцето, те щяха добре да се разбират.

…Изгревът на Слънцето – това е изгрев на душите на различни Същества.

 1. Щом не знаеш нищо за Слънцето, няма да знаеш нищо и за Бога.
 2. „Аз трябва да имам ум светъл като Слънцето – без никаква тъмнина“ (Формула)
 3. Да гледаш Слънцето – това е свобода!
 4. Умният човек ще се ползва от слънчевите лъчи, а глупавият ще се съмнява в лечебното свойство на слънчевите лъчи.
 5. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие.
 6. Раят е място, където Слънцето никога не залязва.
 7. Когато Слънцето изгрява, старите възгледи се стопяват като лед.
 8. Единственият конкретен образ за Бога е Слънцето.
 9. Правилно е, преди да е изгряло Слънцето, ти трябва да бъдеш на крака! Под думата Слънце се разбира онова вечно будно съзнание в човека.
 10. Когато Слънцето изгрява, дръжте очите си отворени. Отвори очите си, да видиш голямото чудо на света – изгряването на Слънцето! По-голямо чудо от това няма! …Като изгрее Слънцето, считайте, че зад него има Един, Който носи Слънцето. Тогава съсредоточи ума си към Него, защото Той тебе търси.
 11. Изгревът на Слънцето носи Божиите благословения; изгревът на Слънцето носи всички възможности за реализиране на човешките желания.
 12. Изгревът на Слънцето носи живот.
 13. В Слънцето всичко е добро. Като, ученици вие трябва да следвате пътя на Слънцето.
 14. Бог е Слънце за човешката душа.
 15. Само ония хора, които се интересуват от Слънцето, от звездите, от планетите – от всичко това, те са хора на новото.
 16. Когато вашият живот е в дисонанс, вие сте нарушили отношението си към Слънцето.
 17. Посрещането на Слънцето е вътрешна идея.
 18. Иска ли човек да успява в живота си, всеки ден той трябва да посреща изгрева на трите Слънца. (физиическо, Духовно и Божествено)

Ако не посрещаш Слънцето, живот няма да имаш!

Първият лъч е звънецът на живота. Ученикът трябва да е станал няколко минути преди явяването на този лъч.

 1. Бог еднакво цени и Слънцето, и човека!
 2. Слънцето дотолкова може да бъде полезно, доколкото обичате Бога.
 3. В изгрева на Слънцето ми се открива Бог.
 4. В Слънцето съществува една отлична атмосфера – пролет, градини. Там живеят разкошен живот. Най-хубавият живот в Слънчевата система е на Слънцето
 5. Божията Любов се проявява при изгрева на Слънцето, а човешката – при залеза.
 6. Човешкото сърце има ритъм точно на Слънцето. Както вибрира Слънцето, такъв ритъм, такъв пулс има и сърцето.
 7. Слънцето е носител на разумната и права мисъл.
 8. Който не вижда лицето на Слънцето, от него нищо не става.
 9. Изгревът на Слънцето е в сила да даде утеха на човешката душа. Изгревът на Слънцето дава подем на човешкия дух.
 10. Ако не може да разбереш Слънцето, не може да разбереш и Бога.
 11. Бог е нещо повече от Слънцето; Бог е нещо повече от Вселената.
 12. Онзи, който е добър, е както Слънцето.
 13. Слънцето е слуга на Господа!
 14. Бог е Слънцето на Живота.
 15. Изгревът на Слънцето – то е метод!
 16. Слънцето се занимава с велики работи. Предназначението на Слънцето е велико.
 17. Слънцето е направено от Бога, но Слънцето не е божество! Слънцето към вас няма тия отношения, които Бог има към вас.
 18. Слънцето определя нашето отношение към Бога! […] Слънцето трябва да се изучава!
 19. Ще мислите повече за Слънцето, отколкото за Земята.

 

 

 

Коментари

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *