Азбучен показалец

Азбучен показалец* на термини и понятия в сборника

ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

 

*(Легенда: Номерата отговарят на номерацията на цитатите. Номер в скоби значи косвена връзка на понятието с цитата. Думите в скоби са доуточнение към основното понятие.)

 

 

Адепт (светия, духовен учен) – 213, 240, 299, 403, 418, 444

Ад (ада) – 371

Акаша – 88

Америка (в случая сгради) – 28

Ангел (ангели) – 418, 421, 427

Аристократи – 232

Астролози (астрология) – 170, 310

Астрална Светлина – 358

Аум (Ом) – 466

Аура – 411

 

Батерия (мозъчна батерия) – 52,

Бахри-Исава (древен учен или адепт) – 216

Безименият пръст на ръката – 127

Безплатната дейност на Учителя – 50

Безсмъртие – 182

Бог, Господ – 84, 86, 96 (среден абзац), 436

Богатство – 401

Божествена Енергия – 294

Божествен Исус Христос (земен Исус) – 35

Божествен Живот – 44

Божествен лъч – 327

Божествен организъм – 293

Божествения Свят – 322

Божественото Слънце – 46, 86, 129, 138, 225, 230 (начален абзац), 293, 298, 348

Богомили – 30 (последен абзац)

Брахма – 151

Бъдещо поколение – 333, (427)

Бъдещите хора – 427

България (българи) – 46, 50, 352, 396, 418

Буда – 348

Бяло Братство – 137

 

Вегетарианство – 180, 268

Велик Божествен Организъм – 46 (последен абзац)

Вечно зазоряване, Вечен изгрев и Вечен зенит – 322

Висши и нисши енергии на мозъка – 373

Влияния (възходящи и низходящи) – 407

Вода – 263, 264, 278, 315

Водолей (Нова Епоха) – 150, 170

Вселенски път на човешката душа – 113 (втори абзац)

Вселена (Вселени)  – 134

Всемирно Бяло Братство – 158

Възвишени Същества (виж: Разумни Същества) – 143

Възкресение – 277

Възприемане на слънчевите лъчи чрез очите и задържането им – 313

Вълни (светлинни, енергийни, слънчеви) – 19, 95

Въртене на Земята – 278

Вътрешно око – 48

Вътрешно разположение (състояние) – 266

Вътрешно слънце – 220, 226, 279, 295, 340

Вътрешността на Слънцето – 403

 

Гениалност (гениален, гений) – 285 (среден абзац), 346, 457

Глава – 52 (средата), 81, 187, 410, 448, 458

Гледане (взиране) в Слънцето – 229

Гориво от Слънцето – 49

Господ, Бог – 84, 86, 96 (среден абзац)

Гневност – 41,

Греене на Слънце – 30 (последния абзац), 287 (трети абзац)

Грозде – 314

Грехът – 355

Гръб (гръбначен стълб) – 52, 52 (последен абзац), 110, 305, 387, 391, 410

 

Даване на Слънчева Енергия – 113

Даване – 372

Движения (физ. упражнения) – 176

Дефиниция за посрещане на Слънцето – 163

Дишане (дихание) на Слънцето – 429

Дни на Любовта –

Духовна Светлина – 358

Духовния свят – 334

Духовно Слънце – 220, 225 (умствено Слънце), 230 (начален абзац), 299, 348 (втори абзац), 391

Духовно ослепяване –

Духовно тяло на човека – 286

Духовни чувства – 220

Духовенство, Религия (официална религия) – 83, 329

Духът – 439

Душа – 27, 86, 276, 484

Душата на Учителя – 90

Душа на Вселената – 46,

Дъновизъм (Дънов)– 46,

 

Египет (Тот) – 293

Езика на Слънцето – 179

Ел. светлина – 130

Емблеми – 80, 85, 141

Енергии на Доброто и злото – 409

Естествено състояние на човека – 386

Етерно тяло – 52 (средата)

Етер – 69, 89, 189

 

Желания – 366

Женско Слънце – Мъжко Слънце – 16,

Жива енергия от Слънцето – 83

Животът – 460

Живот на Слънцето (Слънчева цивилизация) – 80, 215, 240, 355, 377, 379, (475), 477

Животни – 23

Жизнен еликсир – 277

Жито – 323, 379

 

Задържане на въздуха (дъха) – 465

Залез –

Заспиване – 146,

Земетресения – 354

Здраве, Лечение – 41, 52 (последен абзац), 92

Злато – 139, 224, 400, 414

Зло – 98, 216

 

Идолопоклонничество  – 219, 352, 396

Изгаряне на слънце – 325, 358, 430

Изгаснал лъч – 284

Изгрев и залез (дефиниция) – 103

Изгрев на трите Слънца (физическо, Духовно и Божествено – откъде и по кое време) – 348

Изгряване на Слънцето и от изток, и от запад, и от север и от юг – 216

Изпиране на дрехите със светлина – 419

Изпотяване – 52 (последен абзац), 79

Изключение във въртенето на Земята и Слънцето на всеки сто милиона години – 68, 69

Изток – 401

Изчезване на съвременните континенти – 69 (края)

Изчезване (край) на Слънцето – 321

Индийска легенда за Слънцето – 168

Истината – 66, 472

 

Кандило – 269

Катастрофа – 56

Кога злото ще изчезне (според Бахру-Исава – предполагаем учен и/или адепт)­ – 216

Колко време да практикуваме посрещането Слънцето – 70

Концентриране на ума към Слънцето – 212

Космичното Слънце – 46

Космичния Човек – 279

Косми (коса) – 52 (първи и последен абзац), 87, 350

Крака – 325

Кришна – 346

Кръв (кръвообращение) – 400, 433, 454

Култ към Слънцето – 449

Културата на Слънцето – 29,

Къщи (нови, светли домове)

 

Любов към Бога – 90

Любов (индивидуална любов) – 111

Лекари – 108

Лечение, Здраве – 41, 52(последен абзац), 65, 72, 78, 79, 92, 118, 122, 132, 146, 161, 203, 208, 230, 258, 271, 287, 305, 324, 338, 358, 391

– Анемия – 287 (втори абзац)

Главоболие – 87, (146)

– Гръб (гръбначен стълб) – 52, 52 (последен абзац), 110, 305, 387, 410

Косопад – 87

Неврастения (нервност) – 382

Охтика – 258

 почерняване на Слънце – 421

Ревматизъм – 52 (последен абзац)

Сърце – 292

 Хрема – 230

Луната (Месечината) – 274

Любов към Бога – 434

 

Магнетична вълна – 56

Магнетичен пояс между Слънцето и Земята  – 121, (131), 286

Месоядство – 180

Метод – 247, 407

Мисъл – 427, 448

Млечен Път – 23,

Мозъка – 52 (среден абзац), 404

Моисей – 449

Молитвени часове – 75

Молитва – 25,

Мъдрост – 421

Мъжко Слънце – Женско Слънце – 16,

Мълчание – 124

Мързел – 250 (средата)

Музиката от Слънцето – 451

 

Наука (окултна наука)– 213(последен абзац)

Наука (светска наука) – 252

Неделя – 211, 317

Негативни Слънчеви вълни – 95

Неразположение (срещу неразположение) – 305

Непосрещане на Слънцето – 163 (трето изречение)

Нощ (нощна култура) – 23, 77

Нова Вселена – 213

Новата Епоха – 150, 277

Нова Зона на Духа – 277

Нови континенти – 69

Новият Живот – 88

 

Облаци (облачно) – 231, 287 (първи абзац), 309

Обновяване на водата в океаните – 278

Обръчи (сфери) около Земята – 336

Озирис – 293

Окултна Наука – 213 (последен абзац)

Ом (Аум) – 466

Омраза – 41

Операция – 108

Опит за познаване кога ще изгрее Слънцето – 110

Опит за визуализация на Слънцето в ума – 273

Органично злато – 224, 400

Отпадналост (против отпадналост) – 185

Очите – 276, 312, 313, 425

 

„Печене“ (греене, изгаряне) на Слънце – 30 (последния абзац), (324), 430

Педантизъм (еднообразие, еднаквост) – 285 (последно изречение)

Писател (писатели) – 412

Планини на Слънцето – 379

Планетите (след завършека на развитието си) – 397

Повдигане на човешките вибрации – 255

Погледът – 312

Поклонение на Слънцето – 151, 449

Полюсна енергия на Слънцето – 338

Потъмняване на  физическото слънце (в буквален, а не библейски смисъл) – 68

Прана – 89, 230 (средата), 232

Предание/легенда за Слънцето  – 30

Природата – 461

Причинно тяло – 126

Промените на Земята – 330

Процеса на изгряване и залязване на Слънцето – 184

Психика – 287

Пулс на сърцето (Формула за пулса) – 292

Първият Лъч – 143, 163, 169, 171, 174, 177, 272, 337, 343 (втори абзац), 408, 438

Пътуване (отиване) до Слънцето – 76 (втори абзац), 153, 213, 297, 418, 465, 477

 

Ра (значение) – 466

Радост – 39, 256, 327

Разлика между слънчевата и земна енергия – 146

Рай – 402

Размишление – 285 (пето изречение от цитата)

Разстояние от Земята до Слънцето – 192, 213, 240, 252

Разумни Същества – 12, 29, 80, 143, 206, 214, 240, 259, 283, 322 (последни изречения), 417, 478

Разумност – 250

Религия, Духовенство (официална религия) – 83, 329

Ръката (положение на ръката при посрещане на Слънцето) – 50 (последен абзац), 249, (325 последно изречение)

 

Санскритски език – 296

Сведенборг (Емануел Сведенборг)

Светещи клетки в човешката глава – 279

Светѝ като Слънцето – 44

Светия (адепт) – 285 (втори абзац), 299, 418, 444, 457

Светлата Земя – 427

Светлината (физическата светлина) – 467, 478

Светлина за всеки поотделно (индивидуалната „порция“ светлина и енергия) – 230

Светотатство – 46 (последно изречение)

Свобода – 367, 458

Силата Божия – 280

Сириус – 238, 332

Скорост на светлината – 134

Слънчев възел – 281, 305, 319

Слънчев Лъч (лъчи) – 82 (края), 273, 391 (края на цитата), 480

Слънчев спектър – 215, 355

Слънчев Удар (слънчасване) – 52, 87, 88, 111, 324, 388, 424

Слънчева вода – 315

Слънчева Енергия – 49, 53, 83, 126, (278), 287, 294, 338, 355 (последен абзац), 387, 404, 440,

Слънчева година – 37

Слънчева радиация – 168

Слънчеви бури (Слънчеви урагани, изригвания) – 76, 429

Слънчеви бани – 52 (последен абзац)

Слънчеви вълни – 223, (278)

Слънчеви магнетични пояси – 131

Слънчеви петна – 56, 305, 328, 354, 377

Слънчеви хора – 139

Слънчев (слънчеви) трансформатори – 230, 336

Слънчево-енергиен бюджет за хората – 146

Слънчево хранене („слънцеядство“) – 182

Слънцето, което сега виждаме е една седма от действителното Слънце – 60

„Слънцето ще потъмнее“ (библейски цитат – тълкуване на Учителя) – 329

„Смъртната река“ между Земята и Слънцето – 121

Спектроскоп – 172, 475

Ставане преди Изгрева – 23, 30, 54, 71, 287 (втори абзац)

Степен на развитието на Звездите (Слънцата) – 286

Сребро – 139

Срещу отчаяние – 26

Старост – 398

Сто милиона години (и сто милиона Слънца) – 113

Стомах – 423

Страх (срещу страхове) – 102

Съвпад на „изключението“ при въртенето на Слънцето и Земята – 68, 69

Съзнателно (осъзнато) възприемане на слънчевите лъчи – (258), 290

Сън (спане, спане през деня) – 30, 95, 193, 285 (втори абзац), 420

Сърце (пулс) – 282, 292

Сърдечно слънце – 227

Съсредоточаване на ума (към Слънцето) – 258, (290)

Съществата на Слънцето – 53, 80, 206, 214, 240, 288, 333, (377)

Сутрешната Слънчева Енергия – 51

 

Телескоп от Древността – 328

Течение от Слънцто (т.нар. светъл кръг)­ – 142

Тот (Египет) – 293

Трансформатор в човека на Сл. енергия – 230

Трето око („летящо око“) – 226

Тъга – 118

Търпение – 343 (последно изречение)

 

Увеличение на Слънчевата енергия десет пъти – 68

Угасване на Слънчевата система – 68

Ум – 81, 374

Упражнение (За 3 минути до Слънцето) – 125

Учени (светски учени, светска наука) – 49, 136, 183, 192, 218, 252, 354, 362, 377, 379, 385, 403

Ученикът на Новото учение – 360

Учителя Беинса Дуно – 109, 213

Учители (Великите учители, адепти) ­– 213, 240, 250

 

Физически упражнения (сутрин и/или вечер) – 325

Физическо слънце – 225, 299, 301

 

Ханизе – 470

Хранене (храна) – 93, 314, 420, 441

Христос – 35, 50, 65, 84, 85, 346

Хора на Виделината или тъмнината – 47

Ходене бос – 61, 87

 

Царство Божие – 175

Цветни лъчи – 273

Центъра на Земята – 38,

Центъра на Слънцето – 38, 374

Целувка от Слънцето – 64,

Цивилизацията на Слънцето (Живот на Слънцето) – 80, 288, (475), 477

 

Черен дроб – 305

Черно братство – 137, (158)

Черни лъчи от Слънцето – 386

Черно Слънце – 98

Черен пояс около Земята вследствие на човешките мисли, чуства и желания – 270

Черни Вълни – 95, 98, 386

Четвъртият ден – 418

Числото четири – 418

Човешката любов – 435

 

Шапка – 87, 305 (последно изречение)

Шеста раса – 150

 

Ябълка – 251

Ясновидство (ясновидец) – 18, 19, 219,

 

Цифри:

100 000 000/сто милиона  години (и сто милиона Слънца) – 113, 293

75 милиона разлика между нашето Слънце и Великото Слънце – 35, 293

25 000 години Нова Епоха – 150

20 милиона години (едно обръщение на Слънцето) – 156

10 милиарда слънца на Новата Вселена – 213 (последен абзац)

„1001 нощ“ (често използвана метафора от Учителя) – 253

1914г. (Нова Зона на Духа, Новата Епоха) – 277

12 обръча или сфери (около Земята) – 336

___________________________

съставител: Калин Кирилов

 

 

Коментари

comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *