Поръчка на КНИГИ

За поръчки на книгата попълнете горната проформа или пишете на:

 

e-mail : osvetenmetod@abv.bg

 

Книгите от томовата поредица СВЕЩЕНИ МЕТОДИ не предвиждат търговска надценка!*

Идеята за разпространение е книгите да са достъпни и да се разпространяват на цена близка до разходната им себестойност.

Събраниоте средствата, ще се употребят в отпечатването на пълното издание на ТОМ I, както и другите томове от същата поредица

— всичко над тази цена е  дарение  по ваша преценка към томовете

▬Δ▬ СВЕЩЕНИ МЕТОДИ ▬Δ▬ 

и тяхното отпечатване и разпространение

 

 

§ Актуализация на 07.2017г. – При разпространението на книгите се появиха и появяват постоянно непредвидени разходи освен за Печат, редакция и предпечат {транспортни разходи(куриерски) и  около 10% книги за подаряване, както и др. разходи} което налага актуализиране на крайната себестойност на книгата. Така себестойностната цена  за 1 брой се оскъпява.

 

 

 

за повече информация по разпространението вижте на сайта:

 www.uchitelia.com/slance/

+Учителяобработена

*Професионалните книгоразпространители (книжарници) иматповече разходи и различно ценообразуване.