Поръчка на КНИГИ

За поръчки на книгата попълнете горната проформа или пишете на:

Фейсбук - Калин Кирилов

Книгите от томовата поредица СВЕЩЕНИ МЕТОДИ не предвиждат търговска надценка!*

Идеята за разпространение е книгите да са достъпни и да се разпространяват на цена близка до разходната им себестойност.

Събраниоте средствата, ще се употребят в отпечатването на  другите томове от същата поредица

— всичко над тази цена е  дарение  по ваша преценка към томовете

▬Δ▬ СВЕЩЕНИ МЕТОДИ ▬Δ▬ 

и тяхното отпечатване и разпространение

прочети повече - www.uchitelia.com/slance/

*Професионалните книгоразпространители (книжарници) имат различно ценообразуване, включващо ДДС и търговска надценка.