Кой човек е  Българин?

по Учителя Беинса Дуно

(Дефиниция)

 

 

…Българин значи човек на Духа!
…Под българин разбирам човек, който търси Учителя си, намира Го и учи. От гледището на Божествената филология това е значението на думата българин!
…Кой човек е българин? Който носи в себе си следните четири качества: Честност, Справедливост, Разумност и Доброта!
…Значи българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. – „Българин ли съм?” Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин. Желая ви да се върнете по домовете си с думата българин и да намерите своя велик Учител.
Из книгата: „ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ“ (чат първа до 1926г.)
(тематични извадки из цялостното Слово)

>За поръчка на цялата книга: ТУК<

Коментари

comments