*

Понятието Метод

(Съдържание и Смисъл на думата  Метод, едно от основите понятия в Школата на Учителя Беинса Дуно)

Списък с Принципи,  Добродетели, Методи

Свързано изображение

Като говоря за теософия, окултизъм или християнство, разбирам методи за придобиванена известни данни.
…В Школата ще научите всичките методи, по които може да изправите вашите недъзи.
(Тъмното петно в съзнанието – 21 Януари 1923г., OOK)

Методи като Христовите нигде няма да намерите, защото последната Врата е Христос.
… Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методите на живота, методите на разумната Природа.
...Вие казвате: „Как да работим? Какви методи трябва да прилагаме за учене?“. Казвам: наблюдавайте Природата, вижте как работи тя и от нея се учете! Използвайте за вашето развитие Методите, с които тя си служи.  

…Когато Христос дойде на Земята, ще научи хората на ония правила и методи, чрез които може да се пазят от потъване в гъстата материя на ада. Той ще подготви човечеството за Новия живот. Затова дойде Христос и пак ще дохожда. За това са нужни и Добродетели.
(Фарисей и садукей – Неделни беседи , София, 20 Март 1921г.) 
Много християни, като вземат Евангелието, четат стиховете и казват: „Христос това е казал, онова е казал“. Не е важно само какво е казал Христос, но в казаното от Христа има толкова методи за приложение! Тези методи вие учили ли сте ги? Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате.
(Колко пъти да прощаваме – НБ София27 Януари 1924г.,)

…В Природата има много методи за говорене, но главните са два: единият е методът на тихия дъжд, който пада тихо, без гръмотевици; другият е метода на силния дъжд, който иде с гръмотевици. Тогава всички палят свещи и се молят. Първият Метод е Божествен, вторият е човешки.
Днес повечето хора си служат с методите на човешкия живот – започват добре и свършват зле. Един ден, когато вземат поука от човешкия живот, те ще започнат с търпение да прилагат един, втори, трети метод, докато се домогнат до ангелския живот
(Разумни отношения – 16 май 1928 г., Общ Окултен Клас, София)

Свързано изображениеТърсачка с думата Метод , Методи, Методите, Метода
(Намерени са 5785 резултата от 1904 беседи)