*

Понятието Метод

(Съдържание и Смисъл на думата  Метод, едно от основите понятия в Школата на Учителя Беинса Дуно)

Списък с Принципи,  Добродетели, Методи

Свързано изображение

Като говоря за теософия, окултизъм или християнство, разбирам методи за придобиванена известни данни. 

Методи като Христовите нигде няма да намерите, защото последната Врата е Христос.
… Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методите на живота, методите на разумната Природа.
...Вие казвате: „Как да работим? Какви методи трябва да прилагаме за учене?“. Казвам: наблюдавайте Природата, вижте как работи тя и от нея се учете! Използвайте за вашето развитие Методите, с които тя си служи.  

…Когато Христос дойде на Земята, ще научи хората на ония правила и методи, чрез които може да се пазят от потъване в гъстата материя на ада. Той ще подготви човечеството за Новия живот. Затова дойде Христос и пак ще дохожда. За това са нужни и Добродетели.
(Фарисей и садукей – Неделни беседи , София, 20 Март 1921г.) 
Много християни, като вземат Евангелието, четат стиховете и казват: „Христос това е казал, онова е казал“. Не е важно само какво е казал Христос, но в казаното от Христа има толкова методи за приложение! Тези методи вие учили ли сте ги? Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате.
(Колко пъти да прощаваме – НБ София27 Януари 1924г.,)

…В Природата има много методи за говорене, но главните са два: единият е методът на тихия дъжд, който пада тихо, без гръмотевици; другият е метода на силния дъжд, който иде с гръмотевици. Тогава всички палят свещи и се молят. Първият Метод е Божествен, вторият е човешки.
Днес повечето хора си служат с методите на човешкия живот – започват добре и свършват зле. Един ден, когато вземат поука от човешкия живот, те ще започнат с търпение да прилагат един, втори, трети метод, докато се домогнат до ангелския живот
(Разумни отношения – 16 май 1928 г., Общ Окултен Клас, София)

Свързано изображениеТърсачка с думата Метод , Методи, Методите, Метода
(Намерени са 5785 резултата от 1904 беседи)