Метод

Понятието Метод

(Съдържание и Смисъл на думата/термина Метод, едно от основите понятия в Школата)

извадки из Словото

„Като говоря за теософия, окултизъм или християнство, разбирам методи за придобиванена известни данни. 

Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос.
В Природата има много методи за говорене, но главните са два: единият е методът на тихия дъжд, който пада тихо, без гръмотевици; другият е метода на силния дъжд, който иде с гръмотевици. Тогава всички палят свещи и се молят. Първият метод е Божествен, вторият е човешки.“
Свързано изображениеТърсачка с думата Метод , Методи, Методите, Метода
(Намерени са 5785 резултата от 1904 беседи)