Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля.

 

Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, която трябва да се реализира. Земята трябва да се пречисти. Пречистването ѝ ще стане с Огън. Идва Огънят в света. Ако хората не приемат учението на Любовта, огънят ще дойде и ще помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало. Старата култура ще изчезне, помен няма да остане от нея. Греховете, престъпленията на хората ще изгорят. Които издържат на този Огън, те ще светнат, както свети златото, което е минало през огъня на златаря. Които минат през този огън и издържат, те ще сложат начало на Новата култура. Сега, вие трябва да знаете, че всички хора, добри и лоши, ще минат през Огън. Не се страхувайте, но будни трябва да бъдете, да минете през огъня и да оцелеете. Който оцелее, той ще се очисти. Чистене е нужно на хората. За мнозина този огън е започнал вече. Страданията, изпитанията не са нищо друго, освен Огънят, който идва да пречисти света. Колкото по-големи страдания минава човек, толкова по-силен става.
(Разумни отношения – 16 май 1928 г., Общ Окултен Клас, София)

…Един човек трябва да бъде прекаран девет пъти през Божествения огън, за да се очисти.

…Говори се за гняв Божи. Бог се гневи, само когато ви туря на огън. Гневът Му е огънят, активната сила, която пречиства. Вие викате, молите се, но Той казва: „Още малко и ще ви очистя.“ – Колко време ще ни държи на огъня? Докато се пречистите и престанете да отделяте пяна. Тогава Бог ще ви свали от огъня, ще се засмее и ще каже: „Радвам се, че вече сте чисти“. 

…Повтарям, че Господ иде чрез огън да очисти Земята, да съблече старите дрипи на хората, да им даде нови тела, да внесе Любов в сърцата им, да подигне умовете им, да отстрани от тях всяка злоба, омраза. 

Коментари

comments