НОВИ МЕТОΔИ – Нова Държава

„За в бъдеще, когато хората стигнат по-високо развитие, те ще постъпват по всички правила и методи на новото учение, за да си създадат добре устроени тела, които да възприемат светлите Божии мисли и чувства. Както трябва да се спазват известни правила и закони при създаването на човешкия организъм, така трябва да се постъпва и при […]

„Ако всички българи се съгласят да живеят както им казвам, сами ще проверят, че Бог управлява света. Аз не искам българите да обиждат Духа, Който живее в мен. Аз нося добро на българите.“ YЧИТЕЛЯ    Вашият Учител   YЧИТЕЛЯ Беинса Дуно (Петър Дънов) методите на светлината. Духа Си         Духът учител молитви чисти […]

Виделина

Виделината за душата е това, каквото е светлината за тялото. Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина Също така е невъзможно за душата да расте, да се развива и да даде плод без виделина Както светлината произтича от слънцето, тъй и виделината иде върху душата от Бога. Светлината не е едно и също нещо […]

ВИДЕЛИНАТА И ДУХА ГОСПОДЕН (Разговори с Духа Господен към Петър Дънов 1900г.)

„Трябва да се осветлиш сам от себе си и да приемеш Истината като Виделина“ (Разговор първи с ДУХА към Петър Дънов) „Винаги трябва да ходиш в пътя на Виделината.“ (Разговор втори…) „Да ходи някой във Виделината, значи да е придобил всичко, което този свят притежава. И желая да си подобен на Този, който е Виделина […]

Мировите Учители не умират!  „Когато тръгна с паспорт за Другия свят, ще дойда и ще ви кажа: този, този и този. Ще ликвидирам и ще кажа: сбогом и ще си замина.“ „Аз правя усилие да живея в този свят между хората.“ „Един ден, когато искам да оправя света, ще го напусна, ще си замина, нищо […]

Свещени Методи том IV (цитати от 401 до 600)

ПОСТ ПРЕЧИСТВАНЕ ЧИСТОТА (401-600) (цитати от 0 до 200) (цитати от 201 до 400) (цитати от 601 до 800) (цитати от 801 до 1005) За да може сегашното Християнство да се изчисти от всички примеси, от всички нечистотии, трябва да дойде някой велик алхимик, да го тури в ретортата си, да го нагрява, докато най-после […]

„Бог е решил да възпита хората чрез глад.“ (превъзпитание на вътрешния „дявол“ със съзнателно въздържание от храна)  „Един ден дяволът сгрешил с Божественото знание и за наказание го подложили хиляда години на огън. Като го извадили от огъня, той казал: Готов съм още хиляда години да стоя в огъня, но свободата си не давам, не […]

Формула – Молитва БУДЯ (Песен Химни на Слънцето)   Будя! – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие. Будиш! – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде царството Божие. Буди! – изгрява живото Слънце на моя Дух. Да бъде Волята Божия. Будим! – изгрява мировото Слънце на Отца Нашего […]

      ФОРМУЛА ПРИ ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА ВСЕКИ МЕСЕЦ „Да дойде благословението на апостолския чин, за да уловим Вселената и да вземем ключа в десницата си”  

Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля.   Професорите на светлината искат да наместят умовете на хората, да смекчат сърцата им и да моделират тяхната воля. Тази е една от великите задачи, която трябва да се реализира. Земята трябва да се пречисти. Пречистването ѝ […]