Мировите Учители не се раждат

(из Словото на Беинса Дуно)

 

…Тук, десетки години, откак съм дошъл в България, искат да ми кажат кога съм роден, на колко години съм, баща ми, майка ми. Казвам: може да говорите за моето „такси“, това е направено. Но годините на таксито не са мои години. Аз съм вън от годините на своето такси. Никой не може да ме окошари в някое такси, да каже, че „Тук трябва да бъдеш.“

Христа след възкресението защо не можаха да Го познаят? После, като ги благослови, тогава Го познаха. Значи вътрешното познание не е външно опознаване. Кой познава човека? Интересно е следното: колкото пъти мене са ме фотографирали тука, аз всякога виждам в своята физиономия един крайно груб човек. Не съм аз. Този образ, който аз нося, то е на окръжаващата среда, в която живея. Тя се отразява. Те фотографират средата. Виждам черти, но физиономически се очертава един образ и по този образ [се] мъчат да ме фотографират. Но туй, Божественото не може да се фотографира. Трептенията не се поддават, Божественото не се лови. То има по-силни трептения. Аз имам тук един образ и сам не го познавам. И тъй да го срещна, ще питам: „Кой ли е този човек?“

Има време – 27.V.1934 г., Неделни беседи, София

 

…Мнозина ме питат къде съм роден. Никъде не съм се раждал.

– „В количка не са ли те возили?“

– Не.

– „Как така?“.

Нали в окултизма се говори за новораждане, т.е. два пъти роден. Ако е въпрос за раждане, аз и 10 пъти съм раждан, но съм изведнъж роден. Впрочем, това са недоказани факти. За мен думите роден“ и нероден“ нищо не означават. Те са далечни, отвлечени понятия.

Новата песен – 25 януари 1933 г., Общ Окултен Клас, София

 

…Пише един брат от Америка, казва: „Да напишем една история на Учителя, откъде е роден, на колко години е, къде се учил, че да разпространим Учението“.

Няма нужда! Ако е за история на един учител вземете историята на Христа. По-хубава история няма. Историята на Христа, на Исуса, как идат мъдреци от Индия да му се поклонят. Каква друга история ще пишете. Че кажете сега, че някой учител се родил в България за тщеславие. В България никой учител не се родил. Учителите не се раждат! …Къщите им се правят тук, но той не се ражда в България.

Път към новото – 14 април 1937 г., Общ Окултен Клас, София

ИЗВОД от цитатите: Учителя Беинса Дуно няма Рожден ден! 

 

 

 

 

съставител: Калин Кирилов

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

comments