Майчината Любов прогонва смъртта 

Петър Дънов

 (Пред майчината Любов и смъртта отстъпва)

 

Резултат с изображение за майчина любовДетето на една майка заболява. Уплашена, тя веднага вика лекар. И това не е лошо, но понякога лекарят влошава положението на болния. Чрез инжекции той внася в нежния детски организъм отрова, с която той не може да се справи. В резултат на това лекуване, детето умира. И без инжекциите, кръвта на това дете е нечиста. Причина за неговата нечиста кръв е майката. Ако тя водеше чист живот, ако мислите и желанията ѝ бяха чисти, тя щеше да предаде своята чиста кръв и на детето си. Тогава, при всички условия на живота, детето щеше да издържа. Чистата кръв подразбира здрав, силен организъм. Има майки, пред които и смъртта отстъпва. От каквато болест и да заболее детето на такава майка, тя казва на смъртта: Слушай, нямаш право да вземеш детето ми. Смъртта се покланя пред нея и си заминава“. Смъртта е съвкупност от безброй микроскопически „същества“. Тя отстъпва пред Любовта на майката. Ако любовта на майката е слаба, смъртта взема детето ѝ.

Просете, търсете и хлопайте – 20 април 1924 г., Неделни беседи, София

 

Из том 4 на СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

 

Още за МАЙЧИНАТА ЛЮБОВ  (от Учителя Беинса Дуно)

Коментари

comments