ПОСЛЕСЛОВ

Е?!… Сега разбрахме ли всички, колко още има да учим и прилагаме, осъзнахме ли, достатъчно всеобхватността на Божието Слово, дадено от Учителя. (и това само за един Метод, предстоят около 20 подобни томове със Свещени Методи, разбира се по Божия Воля и Благословия) Всеки би могъл да почувства своя послеслов  след прочетеното тук, разбира се […]