Разумните Същества на Слънцето

За Разумните същества на Слънцето

(по Учителя Беинса Дуно из тематичния сборник:

„ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО“)

 

Разумни Същества присъстват в цитати: 12, 29, 80, 206, 214, 240, 259 и др.

 

  1. Има много слънца, но другите слънца по отношение Слънцето, за което ни е думата, са като нашите електрически лампи по отношение на естествената светлина. Тия светила, които виждаме, са турени само да осветяват, само за тия същества, които са около тях. Под думата Небе се подразбират Съществата, създадени преди човека, а те са: Ангелите, Архангелите, Херувимите, Серафимите и човешката душа.

Протоколи от Годишната среща 1914 г.10 – 18 август 1914 г., СБ, В. Търново

 

 

  1. Един от господата ме запитва: „От къде сте?“ – Рекох, от Слънцето. Казва: – Тогава кажи какво има там? – Там има хора, но са с по-висша култура, там хората не се боят и аз съм дошъл тук на Земята.

Чистосърдечните 29 април 1917 г., НБ, София

 

 

  1. Знаете ли каква култура имат жителите на Слънцето? „Има ли хора на Слънцето?”. Има, при това те са по-разумни и по-културни от хората на Земята. Най-простите същества на Слънцето са хиляди пъти по-разумни и по-културни от най-умните хора на Земята. Представете си тогава какво нещо са най-умните същества на Слънцето, колко по-високо стоят те от най-умните хора на Земята!

Новият човек 13 март 1921 г., НБ, София

 

 

  1. Тъй че ние сме взели известна енергия от Слънцето и Съществата от Слънцето измерват колко енергия ще изразходвате и колко ще научите и после правят един баланс

Светлина и знание. Музика 23 ноември 1924 г., МОК, София

 

 

  1. Слънцето е видимо не само за нашата планета, от свелината му се ползваме не само ние, но и всички други, по-разумни Същества от нас, които с своите усъвършенствувани телескопи по някой път ни наблюдават как се движим, как живеем на Земята.

Който иска славата 25 януари 1925 г., НБ, София

 

 

  1. Ако попитате един велик Учител какво има на Слънцето, той, макар и да знае какво има там, няма да разправя, но ще ви каже: „Аз ходих на Слънцето и проверих всичко. Ако не ми вярвате, мога да ви разкажа как се отива дотам, та сами да проверите нещата.“ Наистина, за такова пътешествие се изисква дълго време, но щом въпросът се отнася до науката, това нищо не значи. Като отидете на Слънцето, сами ще проверите има ли там живот, или няма. Ако има живот, ще видите какви същества живеят на него и т.н. За това се изисква само време, концентриране на мисълта и силна воля, която да преодолява трудностите и мъчнотиите. Мнозина не се интересуват от въпроса има ли живи същества на Слънцето, или няма, защото те не са в състояние да използват енергията на тия същества. Когато се пробуди висшето съзнание на тия хора и те дойдат в контакт с Разумните същества на Слънцето, тогава ще могат да използват всичко хубаво от тях, ще се ползват от тяхната енергия и ще я прилагат разумно в живота си. Ще кажете: „Не е дошло още времето за това.“ За някои е дошло, за някои не е дошло. Тия, за които времето е дошло, нека да се свържат със Съществата на Слънцето и да се ползват от тяхната култура!

Свободни движения 26 юли 1925 г., МОК, София

 

  1. Вие, които ме слушате, ще кажете: „На Слънцето няма хора”. Хора няма, но има Разумни същества с много по-добре организирани тела от нашите, които огън не гори.

Благ 17 януари 1926 г., НБ, София

 

съставител: Калин Кирилов