Значението на Първият Лъч при посрещане на Слънцето

Значението на ПЪРВИЯТ ЛЪЧ при посрещане на Слънцето по Учителя Беинса Дуно

(цитати от книгата- сборник: ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО)

143. Ако вие станете сутрин, ако първия лъч, който дойде във вас се постараете да схванете каква е мисълта идваща от този лъч, знаете ли каква мисъл ще дойде във вашия ум?!
Най-добрият метод / Най-добрият метод в природата за човека 4 април 1923 г., МОК, София

163. Не отивай да го посрещаш, когато то вече е излязло четири пръста над хоризонта! Ти трябва да си там при първия лъч, който се покаже. Той е най-важният! Той е царският син. Не си ли там за него, другите не струват. Не видиш ли него, ти си изгубил изгрева на Слънцето. Него хвани, другите не ти трябват. Ти вземи него и се върни у дома. Сега някои казват: „Ходи ли на изгрева?“ – „Ходих. Видях как изгря Слънцето“. Аз казвам: ти не си видял първия лъч. Другите лъчи са последните плодове на това велико дърво. От теб човек няма да стане!
[…] Ако всички хора се стремяха към първия лъч на Слънцето, ако всички хора се стремяха към идеала на Божествената Любов, какви щяха да бъдат съвременният свят и съвременните ваши души!
[…] Кажи: „Утре ще ида да посрещна Слънцето и ще гледам да хвана първия лъч*“*(Формула)
Високият идеал 11 септември 1923 г., ООК, София

169. Ако човек не може да люби онзи първият лъч, който е влязъл в окото му, той не е човек. Аз това наричам Любов. Първият лъч, който влезе в твоя ум, първият лъч, който влезе в твоята душа, първият лъч, който внесе тази радост, ти трябва да го обичаш. Може да е малък този лъч – нищо, ти ще го обичаш. […] Светлината е един признак на Любовта. И когато Слънцето ни озарява, показва, че Бог ни изпраща тази светлина. Физическата светлина е признак на Божията Любов.
Който люби 2 декември 1923 г., НБ, София

171. Нима първият лъч, който иде от Слънцето, не носи всичко в себе си? Носи! Всеки ден вие се събуждате и казвате: „Господи, Ти Си ме забравил, аз нямам приятели. Няма кой да ме обича. Всички са ме изоставили“. Мислите ли, че онзи първият лъч, който е проникнал сутринта при изгрева на вашето Слънце, не достига до вашето око и не носи всичко в себе си? Носи! Той е първият поздрав, казва: „Аз съм светлина“. И който ходи във виделина, няма да се спъва.
Каквото чух 9 декември 1923 г., НБ, София

 

272. И този човек като те погледне, да бъде за тебе зазоряване и да ти каже: „Дерзай братко, стани! Аз съм първият лъч”. – „Кой си ти?”. „Аз съм първият лъч, който съм изпратен от Бога за тебе и за тебе ще ходя навсякъде.”

Зазоряване 18 април 1926 г., НБ, София

 

И още цитати за Първият Лъч – 143, 163, 169, 171, 174, 177, 272, 337, 343 (втори абзац), 408, 438, 543, 562, 633, 695, 773…

 

Поръчка на Книги от поредицата СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

Виделината-на-Слънцето-малка-съкратено-издание.pdf (12 downloads)