Покланяме се само на Бог!

Учителя Беинса Дуно не е проповядвал никога поклонение към Слънцето 
из сборника ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО
(Предстои издаване на цялостния том)
Резултат с изображение за поклонение
607. В 1914 година аз исках да дам едно благо на хората, за което им препоръчах да се греят на Слънцето, и те така изопачиха това, че вместо да се греят, някои от тях започнаха да се кланят на Слънцето. Няма защо да се кланя човек на Слънцето, освен на Бога. Само [на] Първата Причина, само [на] Вечния, Който регулира всички неща, само Той е достоен да Му се кланя човек.
▬ Красна като Луната и чиста като Слънцето – 26 ноември 1933 г., НБ, София
449. Всеки слънчев лъч е израз на Слънцето. Следователно от резултатите на тези лъчи се познава, че Слънцето е живо. Мойсей, който разбирал този закон, за да не се заблуждават хората, казвал: „Не се кланяйте нито на Слънцето, нито на Луната, нито на звездите, защото те са външен израз на онова, което не виждате. Само на Едного в света може да се кланяте – на никого другиго! Кланяйте се само на Бога, Когото не виждате, Който няма никаква външна форма. Само на Него трябва да се кланяте!
▬ Иде Исус –  5 октомври 1930 г.,НБ, София