Любов към Бога

 1. Слово 1903, ВарнаИБ, Варна, 23.8.1903г.,
 • Но преди всичко имайте повече Любов към Бога и към вашите братя и повече чистосърдечие и искреност.
 1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г.СБ, Варна, 28.8.1907г.,
 • Вашата Любов към Бога се проявява в три направления: първо, в стремление, което значи Правда; второ, в единство, което значи Добродетел; трето, в образ, който значи Живот.
 • Сега се качвате нагоре и когато стигнете върха на вашето съвършенство един ден, ще разберете вашата Любов към Бога.
 1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г.СБ, Варна, 22.8.1908г.,
 • Сега на вас е потребна Вяра и Любов към Бога и Възраждане към висшия Дух, за да станете сънаследници на висшите блага.
 1. Поздрав на всички мои братяИБ, , 14.8.1909г.,
 • Но преди всичко имайте повече любов към Бога и към вашите братя и повече чистосърдечие и искреност.
 1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г.СБ, Варна, 28.8.1909г.,
 • Вашата Любов към Бога може да се прояви само във вашия Живот.
 1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико ТърновоСБ, В.Търново, 23.8.1911г.,
 • Да бъде човек свободен значи, да има абсолютна любов към Бога, Който го е родил.
 1. СтрахътНБ, София, 1.11.1914г.,
 • Най-дълбокото съдържание на религията е да имаме любов към Бога.
 1. Новото основаниеНБ, София, 23.5.1915г.,
 • Като вземете деветте блаженства, Той е дал девет правила, по които човек трябва да живее; Той е дал и два велики закона: Любов към Бога и Любов къмближния – това са двете опорни точки, върху които трябва да градите вашия живот, върху тях трябва да се гради и съвременният обществен живот и семейство.
 • Човекът иска култура и в тази култура Христос е внесъл основанието Аз съм Пътят и Истината, и Животът и Любов към Бога и Любов към ближния.
 • Ако можете да приложите тия два закона – Любов към Бога и Любов към ближния, няма да има в света сила, която да може да ви се противи, няма да има мисъл, която да не ви се подчини и да не дойде да послужи за вашия идеал.
 • Но трябва да почнете да работите вътре в себе си и като прилагате закона на Исуса Христа Любов към Бога и любов към ближния, да правите опити.
 1. Да възлюбиш Господа(втори вариант)НБ, София, 15.10.1916г.,
 • И като мразите, пак мразите от любов към Бога. (втори вариант)
 • И като мразите, пак мразите от любов към Бога.
 1. Христа да придобияНБ, София, 5.11.1916г.,
 • И душата в човека си има свой стремеж – например Милосърдие, Вяра, Надежда, Съвест, Любов към Бога.
 1. Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви(втори вариант)НБ, София, 16.11.1916г.,
 • И сърцето проявява главно три вида чувства: висши морални чувства – любов към Бога; любов към ближния и любов към себе си.
 1. ПисмоИБ, Варна, 14.8.1917г.,
 • Аз опитах българския народ и духовенството му имат ли любов към Бога.
 1. Не може да се укрие(втори вариант)НБ, София, 15.9.1918г.,
 • Те го делят на три области: задна част на главата, наречена двуличния човек – тя е обърната към физическия свят, към тъмнината; втората област е челото, обърнато към Ангелския свят – то показва мислителната сила на човека; третата област е горната част на главата, обърната към Божествения свят; в нея се намират религиозните и морални чувства на човека: съвест, Любов към Бога, милосърдие и др.
 1. Двете заповеди(втори вариант)НБ, София, 27.10.1918г.,
 • За да се внесе обнова в световете, които хората създават, Христос им препоръчва Любов към Бога.
 • Без Любов към Бога няма Живот.
 • Това не е Любов към Бога, това е неразбиране на великия Божи закон.
 1. Голямата вяраНБ, София, 19.1.1919г.,
 • Говори за любов към Бога, а не е готов за никаква жертва.
 1. Като себе сиНБ, София, 2.2.1919г.,
 • За да се развива правилно, младият трябва да служи на два велики закона: любов към Бога и любов към ближния.
 • Когато се говори за любов към Бога, някои мислят, че Той е вън от тях, невидим.
 1. Моето игоНБ, София, 9.3.1919г.,
 • Сега, като се говори за кротостта, хората ще се разделят на категории: първата категория ще приеме идеята за кротостта от страх; втората категория ще я приеме от материален интерес, да спечели нещо; третата – от любов към науката, да научи нещо, да опита силата на кротостта; четвъртата – от любовкъм Бога, да приложи словото Му и да бъде полезен на своя ближен.
 1. Призваха ИсусаНБ, София, 19.6.1919г.,
 • ” Може, но той трябва да съдържа в себе си двата принципа – любов към Бога и към ближния.
 1. Методи за лекуванеСБ, В.Търново, 22.8.1919г.,
 • Но за да станете духовни, първо трябва да развиете духовното си чувство – Любов към Бога, почитание към ближните си и после безкористна вяра.
 • У духовния човек трябва да има Любов към Бога и към всички същества, били те най-малките; а също да има развити милосърдие, вяра, надежда и съвест, центровете на които са в причинния свят.
 • Когато чувствате Любов към Бога, ще развивате това чувство.
 • Религиозното чувство има три функции – почитание към стари, почитание към баща и майка и Любов към Бога.
 1. Излязоха и завтекоха се(втори вариант)НБ, София, 8.1.1920г.,
 • Светът може да се оправи само като се приложат трите закон: любов към Бога, любов към своята душа и любов към своя ближен. (втори вариант)
 • Светът може да се оправи, само като се приложат трите закона: любов към Бога, любов към своята душа и любов към своя ближен.
 1. Добри ученициИБ, В.Търново, 19.9.1920г.,
 • Аз искам от вас, като оставите всичко настрана, да имаме любов към Бога.
 1. Две лептиНБ, В.Търново, 30.10.1920г.,
 • Искам да остане във вас тази мисъл: да живеете с любов към Бога.
 • Без любов към Бога не може да се служи, но не тази любов, която сега имате.
 1. В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ(втори вариант)НБ, София, 24.4.1921г.,
 • „Хвърлиха Данаил в рова на лъвовете.“ В лицето на Данаил виждаме човек с установен характер, с непреривна любов към Бога.
 • Който има любов към Бога, само той може да се моли.
 1. Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия(втори вариант)НБ, София, 22.5.1921г.,
 • Любов към Бога.
 1. Общи упражненияСБ, В.Търново, 21.8.1921г.,
 • Много малко е, но ако го изпълните от Любов към Бога, ще опитате какво нещо е това.
 1. Свидетелството на ДухаИББС , София, 10.11.1921г.,
 • Ако аз нямам любов към Бога, не може тази любов да се прояви към вас.
 1. Отрицателни и положителни черти на ученика / Качества на ученика(втори вариант)ООК, София, 4.4.1922г.,
 • Любов към Бога, към знанието и към свободата са подтици, без които ученикът не може да се развива. (втори вариант)
 • Ако няма Любов към Бога, той не може да обича хората; ако няма Любов към знанието, винаги ще живее в съмнения; ако няма Любов към свободата, ще живее в робство и ограничения. (втори вариант)
 1. Ще се стопи!НБ, София, 30.4.1922г.,
 • И за да люби някой човек себе си, той трябва да люби ближния си, понеже тези три закона са свързани: любов към Бога, любов към душата си и любовкъм ближния.
 1. Както е Он чистНБ, Витоша, 11.6.1922г.,
 • Първият е: Любов към Бога – в тоя закон изключение у нас няма: Бог ще обичаш със сърцето си, с ума си, с душата си, със силата си. Как?
 • Туй са закони: Любов към Бога, Любов към ближния и съвършенство, нищо повече.
 • Та сега заради този жив Христос, ние ще приложим тия три велики закона: Любов към Бога, Любов към ближния и закона на съвършенството – за да бъдем чисти.
 • Ето какво ми казват (ще кажете вие, духовете говорят на нашия учител!), ето какво говорят небесните жители, онези, които искат да ви направят добро: „Кажи им, че ние ще им окажем всичкото си съдействие, нека започнат работа, стига да приложат трите закона, и домовете им ще изправим, няма да остане нещо, което да не изправим, всичко ще оправим, но да приложат законите: Любов към Бога, Любов към ближния и съвършенство“.
 1. И Петър Го взе настранаНБ, Чамкория, 30.7.1922г.,
 • Ако една майка в дома си има силна, непоколебима Любов към Бога, децата ѝ няма да умират.
 1. Какъв трябва да бъде ученикътСБ, В.Търново, 25.8.1922г.,
 • Под тази зона на главата има и специална Любов към Бога, към другите.
 1. Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете(втори вариант)НБСБ , В.Търново, 10.9.1922г.,
 • Невъзможно е да обичаш държавата си, ако нямаш любов към Бога. (втори вариант)
 • Нашето първо задължение е да имаме абсолютна Любов към Бога, а после към държавата.
 1. Отличителни качества на волятаМОК, София, 11.10.1922г.,
 • развитието на моралните чувства се постига чрез благороден подтик, предизвикан от милосърдие, правдивост, любов към Бога и любов към ближните.
 1. Дойде да послужиНБ, София, 3.12.1922г.,
 • Той шепне: Любов към Бога!
 1. Закон за съотношенияМОК, София, 13.12.1922г.,
 • Някои от вас се нуждаят от твърдост в характера си, други – от мекота, трети – от благородство, четвърти – от постоянство, пети – от Любов към Бога, шести – от милосърдие, разсъдливост, въображение и т.н.
 1. Защо не можахме?НБ, София, 24.12.1922г.,
 • Тогава той ще види ясно, кой е бил мотивът, който го [е] заставил да стане свещеник: от любов към Бога ли е станал такъв, или от любов към себе си.
 1. И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги(втори вариант)НБ, София, 7.1.1923г.,
 • Казваш, че имаш любов към Бога. (втори вариант)
 1. Първата родена мисълМОК, София, 21.2.1923г.,
 • Други същества пък имат специалност „любов към Бога“.
 • Щом се свържете с тях, енергията, която е складирана в чувството „любов към Бога“ веднага протича и към вас.
 • Запример, течението в природата, което помага за развиване на чувството „любов към Бога“, не иде всякога, но периодически.
 1. Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!(втори вариант)НБ, София, 25.2.1923г.,
 • Съвременното човечество влиза в нова фаза – любов към Бога. (втори вариант)
 1. Качества на ума, сърцето и волятаООК, София, 25.2.1923г.,
 • Когато изучавате музиката, вие трябва да имате Любов към Бога.
 1. Произход на правите мислиООК, София, 8.3.1923г.,
 • – „Ама Любов към Бога няма.“ Току-виж, благоговението дойде.
 • Право има в света, милосърдие има, любов към Бога има, вяра има, всичко има в света.
 1. Влияние на планетитеООК, София, 12.3.1923г.,
 • Съвестни трябва да бъдете; хора на Природата трябва да бъдете; Любов към Бога трябва да имате; милосърдие трябва да имате; самоуважение трябва да имате; смелост трябва да имате; дружелюбие трябва да имате.
 1. Бяла и черна светлинаМОК, София, 21.3.1923г.,
 • Имат ли те Любов към Бога, познават ли Го, реално същество ли е Той за тях?
 1. Дерзайте, Аз съмНБ, София, 13.5.1923г.,
 • Който има Любов към Бога, никога не губи вярата си нито в себе си, нито в хората.
 1. Правилно разпределение на енергиитеООК, София, 13.5.1923г.,
 • За пример, ако у някои от вас е чрезмерно развит мозъчният център на благоговение и Любов към Бога, а разсъдъкът му не е развит, за да може да прокара тази енергия в умствения свят, тогава туй чувство ще се изроди във фанатизъм.
 • Туй чувство инстинктивно се проявява, той мисли, че като неговата Любов към Бога няма друга.
 1. Отношение на природните сили / Отношение на природните сили към човешката душа(втори вариант),МОК, София, 30.5.1923г.,
 • Дали сте музиканти, поети, философи или учени, на всички се проповядва любов към Бога.
 1. ПриложениеИББС , София, 21.6.1923г.,
 • За нищо друго няма да ви говоря – Любов към Бога!
 1. Речи само речНБ, София, 8.7.1923г.,
 • Социалните въпроси подразбират любов към ближния, а духовните – любов към Бога.
 • Първият закон е любов към Бога, вторият – любов към ближния.
 1. Двата метода на природатаНБ, , 9.9.1923г.,
 • Любов към Бога – тя е абсолютната реалност.
 • Любов към Бога, нищо повече!
 • И тъй, Любов към Бога – това е най-естественото положение, в което нас са ни заблудили.
 1. Основният закон на съзнателния животИБ,БР , София, 9.9.1923г.,
 • Любов, абсолютна любов към Бога.
 • И когато вие имате любов към Бога, тогаз окръжающите около вас ще го почувстват.
 • Любов към Бога, не към ближния.
 • Това недоволство произтича от следующето – нарушил си първото нещо – любов към Бога няма.
 1. Окултният закон за противоречиятаИБ,БР , София, 10.9.1923г.,
 • Та, ще си турим една цел, именно, любов към Бога.
 1. Високият идеал(втори вариант)ООК, София, 11.9.1923г.,
 • И всеки, който не започва живота си с любов към Бога, от него човек не може да стане. (втори вариант)
 • Те ще кажат: ако новото учение проповядва само любов към Бога, тогава ние ще забравим хората. (втори вариант)
 1. Силовите линии в природатаООК, София, 21.11.1923г.,
 • Човек на главата си има три центъра, които играят важна роля: милосърдие, Любов към Бога и твърдост.
 • Вторият център е висшето чувство у човека – Любов към Бога.
 1. Морални чувства(втори вариант)МОК, София, 17.2.1924г.,
 • Онзи човек пък, който има силно развито чувство към Бога, Любов към Бога, то дава подем нагоре. (втори вариант)
 • Когато милосърдието е слабо развито, човек става скъперник; когато съвестта е слабо развита, човек обича да послъгва; когато твърдостта е слабо развита, какъвто вятър и да повее, той се огъва – каквото и да ти кажат, ти го правиш; когато няма любов към Бога, такъв човек е тяло без глава. (втори вариант)
 • Моралните чувства са: съвест (С), милосърдие (М), вяра (В), надежда (Н), твърдост (Т) и любов към Бога (Л).
 • Онзи човек пък, който има силно развито чувство към Бога, любов към Бога, то дава подем нагоре.
 • Когато няма любов към Бога, такъв човек е тяло без глава.
 • Моралните чувства са: съвест (С), милосърдие (М), вяра (В), надежда (Н), твърдост (Т) и Любов към Бога (Л). (втори вариант)
 1. Царството Божие се благовестваНБ, София, 17.2.1924г.,
 • И тъй, за сега от всички ни се изисква Любов към Бога!
 1. Любов към БогаООК, София, 16.4.1924г.,
 • И сега, за да може умът ви да се развива правилно, трябва да имате Любов към Бога.
 1. Напразно ме почитатНБ, София, 11.5.1924г.,
 • Жената напуща дома си от любов към Бога и казва на мъжа си: Не ме интересува вече никакъв мъж.
 1. Онези дни ще се съкратятНБ, София, 25.5.1924г.,
 • В човека се изявява чувството любов към Бога и в името на тази любов, той е готов да направи всичко, което се изисква от него.
 1. Разлика между физическата и Божествената ЛюбовИБ, Витоша, 9.6.1924г.,
 • В дадения случай човек трябва да има любов към Бога, той трябва да бъде готов на всички жертви и само така той ще може да изправи всичките свои погрешки и себе си.
 1. Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа(втори вариант)МС, София, 6.7.1924г.,
 • Затова на всички хора препоръчваме любов към Бога без никакво съмнение и колебание.
 1. Раздай всичко!(втори вариант)НБ, София, 26.10.1924г.,
 • В даден случай, когато един ученик иска да разреши един въпрос за себе си, той трябва да прояви своята любов към Бога, трябва да прояви БожиятаЛюбов вътре в себе си. (втори вариант)
 1. Двата законаКД, София, 2.11.1924г.,
 • Любов към Бога!
 • Не може по друг път, защото както се развива животът сега, тези са трите велики закона, които сега действуват в света: Любов към Бога, любов към себе си и любов към ближния.
 • Това са трите закона, които действуват: любов към Бога, любов към себе си и любов към ближния.
 • Тогава остава да се изучат другите два закона: любов към ближния и Любов към Бога.
 • Сега не от страх да го избегнем, но ще дойдем до Божествения закон – да изменим любовта към себе си в любов към Бога.
 1. Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! (втори вариант)НБ, София, 9.11.1924г.,
 • И тогава, не трябва аз да ви доказвам, има ли Господ, или не, но това да бъде за вас една аксиома, и вие само да разисквате върху това, какви трябва да бъдат отношенията ви към тази Любов, към Бога. (втори вариант)
 • – Понеже нямате любов към Бога. (втори вариант)
 1. Забравените нещаООК, София, 12.11.1924г.,
 • Тъй че ако имаме тази непреривна Любов към Бога, тогава от Него ще излезе един лъч, който ще се отправи към нашето сърце и ще изпълни живота ни.
 1. Да угоди на народа(втори вариант)НБ, София, 23.11.1924г.,
 • Любовта към себе си я разбираме, но какво нещо е любов към Бога, ние не можем да разберем. (втори вариант)
 • Но, ако в душата ти се яви любов към Бога, проявите на този закон са обратни. (втори вариант)
 1. Светлина и знание. Музика(втори вариант)МОК, София, 23.11.1924г.,
 • След като придобиете абсолютната вяра в себе си, тогава ще дойде вторият закон: Любов към Бога.
 1. Образи на живата природаКД, София, 24.12.1924г.,
 • В четвъртата категория (IV) влизат моралните чувства: съвест, любов към Бога, вяра, надежда, милост.
 1. Които гладуват(втори вариант)НБ, София, 28.12.1924г.,
 • Любов към Бога, Любов към тази абсолютна велика Правда, която е еднаква към всички! (втори вариант)
 1. ПроекцииООК, София, 7.1.1925г.,
 • – Този човек, който постъпва така, никога не е имал любов към Бога.
 • Но когато един човек при най-голямото си богатство е религиозен, а когато е сиромах, не се моли на Бога да му отнеме сиромашията, аз смятам, че у този човек има истинска любов към Бога.
 1. Равностранният триъгълникООК, София, 11.3.1925г.,
 • Аз наричам знание това: каквото вършиш, да е проникнато от Любов към Бога.
 • От Любов към Бога, заради моите отношения към Него, аз ще определя отношенията си към онзи, който ме е обрал.
 1. Отмерените проявиООК, София, 8.4.1925г.,
 • Първо ние трябва да имаме любов към Бога, за да възприемем Любовта Му.
 1. ВъзкресениеИБ, София, 21.4.1925г.,
 • Любов към Бога.
 1. Земята се върти. Стремеж на душатаООК, София, 1.7.1925г.,
 • И най-после, всяка мисъл трябва да съдържа аромата на Любовта, затова трябва да имаме и Любов към Бога.
 1. Което вие видите(втори вариант)НБ, София, 19.7.1925г.,
 • Човек, който не е във връзка с Бога, който не е почувствал Божията Любов и който не е проявил своята Любов към Бога, той не може да прояви свояталюбов към никого. (втори вариант)
 1. Несъвместими отношенияООК, София, 22.7.1925г.,
 • Първо имайте любов към Бога!
 1. Съвместими отношенияООК, София, 29.7.1925г.,
 • И тъй, ако искате да бъдете ученици, от вас се изисква да имате любов към Учителя си, любов към Бога и любов към Духа.
 • И тъй, при новото записване се изисква от всички ви да имате любов към Учителя си, любов към Бога и любов към Духа.
 • Тия неща ще бъдат за вас свещени и ще запишете в сърцето си: любов към Учителя, любов към Бога и любов към Духа.
 • Вие изпитвате любов към Бога, макар и с всички свои недъзи, и с това вървите нагоре.
 1. Подпушване на светлинатаСБ, В.Търново, 24.8.1925г.,
 • Четвъртото положение: всичко това трябва да правим от Любов към Бога.
 • Когато правим нещата от Любов към Бога, Той ще ни даде това, което обичаме.
 1. Дето и да идеш!СБ, В.Търново, 29.8.1925г.,
 • Имайте Любов към Бога.
 1. Прави и криви линииООК, София, 25.11.1925г.,
 • Най-правилната проява на религиозното чувство е любов към Бога.
 • Има ли човек любов към Бога, той постепенно се облагородява.
 1. Той знаешеНБ, София, 29.11.1925г.,
 • Туй наричам любов към Бога?
 1. АуменООК, София, 2.12.1925г.,
 • Например вие казвате: „Трябва да обичаме Бога, да имаме стремеж към Него.“ Как и по какъв начин ще изразите този стремеж, тази любов към Бога и вие не знаете.
 1. Познат от НегоНБ, София, 7.2.1926г.,
 • Казвам: ако Любовта ти в Бога е вярна, смъртта ще дойде, тя ще бъде първият пробен камък, който ще те опита, дали имаш любов към Бога или нямаш.
 • Тя ще ти каже: ако имаш любов към Бога, аз няма да ти направя нищо, ще отстъпя; но ако нямаш, ще те стъпча тъй, както всичките тъпча.
 • Ако имаш любов към Бога, на гърба ми ще бъдеш; ако нямаш любов към Бога, под краката ми ще бъдеш.
 • Нещата в света могат да се познаят само по онзи велик закон – любов към Бога.
 • Като ви говоря тази велика Истина, моята мисъл не е само да засегна на ума ви, но тази идея – Любов към Бога да стане във вас тъй жива, тъй интензивна, както кръвта, която се движи по цялото човешко тяло.
 • На света сега трябва една религия, която да съедини в себе си всички религии, но тази религия може да добие само при едно условие – Любов към Бога.
 • Между всички тия братства има различия: едни туриха за основна идея любов към Бога, други отхвърлиха Бога, оставиха като основна идея „братството“.
 • – Със своята Любов към Бога.
 • Този метод е да се домогнем до тази основна идея – любов към Бога!
 • Щом проникне във вас тази идея – любов към Бога – вие няма да се именувате българи, нито пък ще казвате, че сте англичани, французи, американци или каквито и да е други.
 • Това е онази велика наука – Любов към Бога, която всички възвишени души са изучавали.
 • Веднага турете въпроса ребром и си напишете: Любов към Бога!
 • Станеш сутрин, кажи си; любов към Бога!
 • Защото небето е място на любов към Бога.
 • Но ако вие искате да разберете вътрешния смисъл на живота, непременно трябва да дойдете до онази велика идея – любов към Бога.
 1. Микроскопическите добрини(втори вариант)МОК, София, 14.2.1926г.,
 • Да допуснем, че вие искате да развиете в себе си едно чувство или на милосърдие, или така религиозно духовно чувство, любов към Бога – трябва да избирате такива хора, които имат туй чувство силно развито, да дружите с тях. (втори вариант)
 1. Домовит човекНБ, София, 7.3.1926г.,
 • И тия каши, хората наричат, любов към Бога.
 1. Живите закони на добродетелитеООК, София, 10.3.1926г.,
 • През 27-та година трябва да придобиете милосърдие, а през 28-та година – любов към Бога.
 • През тези 3 години трябва да развиете търпение, милосърдие и любов към Бога.
 • Казвам: Всемирното Бяло Братство изисква от учениците на окултната школа в България в продължение на три години да придобият трите велики добродетели – търпение, милосърдие и любов към Бога.
 1. Малкото съпротивление(втори вариант)МОК, София, 11.4.1926г.,
 • Някои ще кажат, че най-същественото за човека е да има вяра, да има будно съзнание, да има Любов към Бога и към ближния си. (втори вариант)
 • Някои ще кажат, че най-същественото за човека е да има вяра, да има будно съзнание, да има любов към Бога и към ближния си.
 1. Скритото иманеНБ, София, 23.5.1926г.,
 • Ние наричаме това вяра или любов към Бога.
 1. Ще се наситятНБ, София, 6.6.1926г.,
 • Най-първо хората трябва да имат непоколебима любов към Бога, да го обичат, без да ги знае някой.
 1. В своите сиНБ, София, 27.6.1926г.,
 • Любовта. Хората трябва да имат любов към Бога.
 1. Педагогически правилаМС, София, 9.7.1926г.,
 • Та казвам: според мене, вие не можете да приложите никаква педагогика в свeта, ако нямате любов към Бога, ако не обичате Бога.
 1. Свещеният огънСБ, София, 27.8.1926г.,
 • Тази жертва трябва да стане от онова велико вътрешно подбуждение, от Любов към Бога.
 • И така, ние трябва да започнем с основната идея – Любов към Бога!
 • Всичко, което се върши в света, където и да е, по който начин и да се върши, стига да е от Любов към Бога, трябва да му се радваме.
 1. Затова се родихНБ, София, 10.10.1926г.,
 • И когато се говори за Любов към Бога, това разбира, че ние съзнаваме този Божествен закон.
 • Затова, първо човек ще вложи в душата си най-важния закон – Любов към Бога, а после ще дойде до своята воля.
 1. Няма пророкНБ, София, 14.11.1926г.,
 • Затова има две причини: или пророкът има малко любов към Бога и не знае как да изпълни волята Божия; или окръжаващата среда, в която пророкът работи, е груба и не може да го разбере.
 • Ако някой пророк няма любов към Бога и в своите пророчества се ръководи от лични стремежи – към почит, богатство, сила и знания – той ще срещне големи противоречия в живота си.
 1. Как ти се отвориха очите?НБ, София, 21.11.1926г.,
 • Всеки човек трябва да бъде проникнат от една мисъл, от едно чувство в своята душа – Любов към Бога!
 1. Последната постъпкаООК, София, 8.12.1926г.,
 • Ще кажете, че религиозният човек има любов към Бога.
 1. ВлизанеНБ, София, 2.1.1927г.,
 • В него се заражда велик импулс към самоотричане от всички материални блага и желания да служи на хората от любов към Бога, да носи навсякъде радост и веселие.
 1. Едно стадоНБ, София, 23.1.1927г.,
 • Само по този начин той ще се проникне от онова велико чувство на любов към Бога.
 1. Меки и твърди вещества(втори вариант)МОК, София, 6.2.1927г.,
 • В горната част се намира центърът „любов към Бога” – най-високото чувство в човека.
 1. Свещеният олтарООК, София, 9.2.1927г.,
 • Следователно като стане на 40 годишна възраст, едва тогава той може да изучава основния закон – Любов към Бога.
 • И тъй три стимула има в живота на човека, които го заставят да работи: Любов към Бога, Любов към ближния и Любов към себе си.
 1. Спасителни положенияООК, София, 16.3.1927г.,
 • Закон е: Краката ще ви се подчиняват дотогава, докато имате Любов към Бога.