Любов Към Бога 100-200

 1. Съпротивление, напор и стремежООК, София, 30.3.1927г.,  
 • Един от Боговете казал: „Така е наистина, Йов е праведен човек, с вяра и любов към Бога, но той още не е поставен на изпитания, да се провери всичко това.
 1. Забравената думаООК, София, 27.4.1927г.,  
 • И тъй, Любов към Бога и изпълнение на Неговата воля, това са първите неща, които човек трябва да има предвид в живота си.
 1. Основни мислиООК, София, 8.6.1927г.,  
 • Чувството любов към Бога не е дадено на готово, но постепенно се придобива.
 • Когато се говори за любов към хората, това подразбира пак първото чувство на човека — любов към Бога.
 1. Дойде на себе сиНБ, София, 12.6.1927г.,  
 • Той трябва да има любов към Бога, но да не бъде фанатик, Той трябва да бъде фанатик да разсъждава, но да не рови.
 1. Ще оздравееНБ, София, 19.6.1927г.,  
 • Това може да се постигне при условие, да има човек пълно доверие към всеобемащата любов, към Бога.
 1. Равни страниООК, София, 13.7.1927г.,  
 • Ние се интересуваме от това доколко те спазват великия закон в живота – любов към Бога.
 • Който служи на първия принцип – любов към Бога, той няма да бъде лишен от Божиите блага.
 • И тъй, спазвайте основния принцип в живота си – любов към Бога.
 1. Работа на природатаООК, София, 20.7.1927г.,  
 • И тъй, едно се иска от ученика – любов към Бога.
 1. Ще се превърне в радостСБ, София, 21.8.1927г.,  
 • Но не можем да придобием Любовта, докато нямаме любов към Бога.
 1. Пробуждане съзнанието на ученикаСБ, София, 22.8.1927г.,  
 • И едните имат любов към Бога, и другите имат любов към Бога.
 1. Денят ГосподенНБ, София, 11.9.1927г.,  
 • Който учи и проповядва на хората, без пари, от любов към Бога, като влезе в дома на праведния, последният ще го приеме и нагости на драго сърце.
 1. Зарадваха се ученицитеНБ, София, 18.9.1927г.,  
 • Ако при най-големите изпитания, които сполетяват човека, той издържа, без да накърни с нищо своята любов към Бога, това показва, че неговият опит е сполучлив.
 • » – това значи любов към Бога.
 1. Божествените условияМОК, Русе, 9.10.1927г.,  
 • Като се говори за любов към Бога, считат я за непостижимо, далечно нещо.
 1. Призови Симона!НБ, София, 16.10.1927г.,  
 • Той му каза: Вътрешната връзка на живота седи в любов към Бога и изпълнение на Неговата воля.
 1. Научни изследванияМОК, София, 23.10.1927г.,  
 • Запример, човек може да бъде крайно съвестен, справедлив, а да не е развил религиозното чувство – любов към Бога.
 1. По-долен от ангелитеНБ, София, 23.10.1927г.,  
 • Обаче, това да става не от гордост, но от любов към Бога.
 1. И рече БогНБ, София, 6.11.1927г.,  
 • Който иска да познае, какво знание има, каква е неговата сила и любов към Бога, нека тури дясната или лявата си ръка на някое болно място в организъма си и да следи, ще мине ли болката му и за колко време ще мине.
 • Ако имате пълна вяра и любов към Бога, без никакви колебания и съмнения, каквито болки, страдания и противоречия да имате в живота си, те моментално ще изчезнат.
 • Велика сила се крие в човека, който има любов към Бога!
 • Те ще направят това от любов към Бога.
 1. Време и вечностООК, София, 14.12.1927г.,  
 • Едно се изисква от човека – да има любов към Бога.
 1. Синове на възкресениетоНБ, София, 29.1.1928г.,  
 • И религиозните хора говорят за любов към Бога, но не са готови да се жертвуват за Него.
 1. Дерзай, дъще!НБ, София, 5.2.1928г.,  
 • Твоята вяра те изцели.“ Това значи: твоята вяра, в която има стремеж, любов към Бога, е в сила да те изцели.
 1. Дванадесетте племенаНБ, София, 26.2.1928г.,  
 • Те са проповядвали на хората любов към Бога.
 1. Живата наукаООК, София, 14.3.1928г.,  
 • Обаче дали някой съзнава, че е ученик, или не съзнава, всеки човек ще бъде поставен на изпит, да се провери неговата вяра и любов към Бога.
 1. Помаза меНБ, София, 18.3.1928г.,  
 • От една страна виждате този красивият човек да проповядва любов към Бога, любов към ближния и към цялото човечество, а от друга страна го виждате да осакатява своя ближен, да убива брата си.
 1. Ще хвърля мрежатаНБ, София, 9.4.1928г.,  
 • Като говорим за Божественото, разбираме любов към Бога.
 1. Който се отмятаНБ, София, 29.4.1928г.,  
 • Преди всичко, изисква се любов към Бога.
 1. Създаване на нови органиООК, София, 9.5.1928г.,  
 • Любовта на човека към хората е пък любов към Бога.
 • Когато другите хора го обичат, тогава се изпитва тяхната любов към Бога.
 • В това отношение само онзи човек може да има любов към Бога, у когото всички органи са правилно развити.
 • Казвате, че имате любов към Бога.
 • Който има любов към Бога, той носи живо пиле в себе си, а не размътено яйце.
 1. Без окови!(втори вариант)МС, София, 9.7.1928г.,  
 • И тъй, идеалът на всички хора трябва да бъде любов към Бога, не пресилена, но естествена, по добра воля и по вътрешен подтик.
 • Един е идеалът на всички хора – любов към Бога и изпълнение на Неговата воля.
 • И тъй, идеалът на всички хора трябва да бъде любов към Бога, не пресилена, но естествена, по добра воля и по вътрешен подтик. (втори вариант)
 • Един е идеалът на всички хора – любов към Бога и изпълнение на Неговата воля. (втори вариант)
 1. Единство на съзнаниетоООК, София, 25.7.1928г.,  
 • Силата на ученика седи в приложение на великия закон – Любов към Бога и Любов към ближния.
 1. Гордост и ревност / Гордость и ревность(втори вариант)МОК, София, 31.8.1928г.,  
 • Важно е, всеки човек да има любов към Бога, към себе си и към своя ближен.
 1. Закон за постижение / Метод за реализиране на желанията(втори вариант)МОК, София, 12.10.1928г.,  
 • Човек трябва да бъде разумен, човек трябва да бъде добър, да бъде любвеобилен, да има Любов към Бога, после трябва да има вложено това, което изучава. Т.е. (втори вариант)
 1. Смени в природатаООК, София, 14.11.1928г.,  
 • Всичко можете да забравите в живота си, но винаги помнете: любов към Бога, любов към Божия Дух и любов към душата си.
 1. Личност, общество и святООК, София, 23.1.1929г.,  
 • Зачитайте себе си, своята личност, от любов към Бога в себе си.
 1. Учителю благиНБ, София, 3.2.1929г.,  
 • Готовността на човека да направи нещо, подразбира любов към Бога, съзнателно ходене в Неговия път и желание да Го познае.
 • Обаче, лекарят ще дойде, само след като в душата на човека трепне любов към Бога.
 • Първо трябва да се яви в човека основната идея – любов към Бога, т. е.
 1. Непреривно движение(втори вариант)ООК, София, 20.3.1929г.,  
 • Запример, някой върши волята Божия доброволно, от любов към Бога.
 1. Противоположни процеси(втори вариант)ООК, София, 3.4.1929г.,  
 • Ако всички хора дойдат до любов към Бога, те ще имат еднакви резултати в работите си.
 1. Наклали огънНБ, София, 21.4.1929г.,  
 • Който има любов към Бога, той разполага с Божествената наука, с изкуството да намира злато в природата.
 1. Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя(втори вариант)ООК, София, 1.5.1929г.,  
 • Иска ли да живее добре, човек трябва да спазва само един морал: или страх от Бога, или любов към Бога.
 • И тъй, иска ли да води морален живот, човек трябва да има или страх от Бога, или любов към Бога.
 • Хубав е моралният живот, но човек трябва да има или страх, или любов към Бога. (втори вариант)
 • Има ли страх или любов към Бога, той ще се превъзпита, ще стане човек. (втори вариант)
 1. Абсолютна реалност(втори вариант)ООК, София, 16.5.1929г.,  
 • Има ли любов към Бога, той ще обича и хората.
 • И тъй, иска ли да запази своя вътрешен мир, човек не трябва да нарушава своето първо отношение — любов към Бога.
 • Щом има любов към Бога, той ще обича и ближните си.
 • Има ли любов към Бога, човек може да си обясни всички прояви на човешкия живот: загуби и печалби, страдания и радости, недоразумения и противоречия и т. н.
 • Любов към Бога е първото право отношение към Бога, В:А. (втори вариант)
 • Първото нещо, вие искате да имате всичко, но докато не се изменят вътрешните отношения, да станете силни, да проявите любов към Бога, вие няма да получите това, което желаете, ще бъдете слаби всякога. (втори вариант)
 • — Като възстанови своето първо отношение, любов към Бога.
 • — Това показва, че те нямат любов към Бога.
 • Или казано, щом имаш любов към Бога, ще имаш и към мене. (втори вариант)
 • А щом нямаш любов към Бога, няма да имаш и към мене. (втори вариант)
 • Щом имаш любов към Бога, ще имаш живот в себе си. (втори вариант)
 • А щом съм жив, това показва, че имам любов към Бога. (втори вариант)
 • Това е, да пазите първото отношение, любов към Бога. (втори вариант)
 • Ако някой от вас е недоволен от живота си, да пази първите отношения, любов към Бога, и моментално ще се възстанови мирът ви. (втори вариант)
 • Бог може да ме изпитва дали имам любов към Него, но щом дойде друг да ме изпитва дали имам любов към Бога, то е от лукаваго. (втори вариант)
 1. Битие и откровение(втори вариант)ООК, София, 22.5.1929г.,  
 • Има ли човек вяра и любов към Бога, нищо друго не му остава, освен да работи съзнателно, да преобрази живота си.
 1. Огън да запаляНБ, София, 2.6.1929г.,  
 • Някой казва, че има любов към Бога, а не е готов на никаква жертва заради тази любов.
 • Който има любов към Бога, той ще има любов към всички.
 1. Да изпълняНБ, София, 16.6.1929г.,  
 • И тъй, първият важен закон е любов към Бога.
 1. На планинатаМОК, Рила, 16.8.1929г.,  
 • Тя включва идеята любов към Бога.
 1. По Бога направениСБ, София, 25.8.1929г.,  
 • Като говоря за обич, за любов към Бога, аз не разбирам този Бог, Който живее на небето, нито Този, Който живее в хората, но подразбирам Бога, Който сега иде в света.
 • Това, което те наричат любов към Бога, ние наричаме служене на Бога.
 • Мойсей проповядваше на евреите любов към Бога, но това учение беше недостъпно за тяхното развитие и те, вместо да проявят любов и служене къмБога, те го приложиха към себе си.
 1. Служене, почит и обич(втори вариант)МОК, София, 30.8.1929г.,  
 • Ако нямате вяра и любов към Бога, каквито желания и да имате, няма да ги постигнете.
 1. Проявеният животООК, София, 18.9.1929г.,  
 • Значи, умът, сърдцето, душата и духът на човека трябва да бъдат изпълнени с любов към Бога.
 • Да бъде изпълнен човек с любов към Бога, това значи, да обича всички живи същества на земята.
 • От любовта към себе си, той ще мине в любов към Бога.
 1. Разумни методиООК, София, 25.9.1929г.,  
 • От всички се иска вяра в любовта и непреодолима любов към Бога.
 1. Сторете да насядат(втори вариант)НБ, София, 10.11.1929г.,  
 • Ако ние имаме любов към Бога, в света ще има най-големия патриотизъм. (втори вариант)
 • Когато хората проявят любов към Бога, в света ще съществува велик патриотизъм.
 1. Сам се опасваше(втори вариант)НБ, София, 17.11.1929г.,  
 • Любов към Бога и любов към ближния, това са двата велики закона, които имат отношение към човешкия живот.
 1. Ново разбиране(втори вариант)ООК, София, 27.11.1929г.,  
 • Да обича човек по Божествен начин, това значи, да бъде изцяло погълнат от любов към Бога, да е готов всеки момент да изпълни волята Му.
 • Да обича човек по Божествен начин, това значи, да бъде изцяло погълнат от любов към Бога, да е готов всеки момент да изпълни волята Му. (втори вариант)
 1. Личност и душа(втори вариант)ООК, София, 1.1.1930г.,  
 • Човек не е дошъл на земята да се мъчи и да страда, но да изпълни волята Божия и да развие в себе си любов към Бога. (втори вариант)
 • Който няма любов към Бога. (втори вариант)
 • Има ли любов към Бога, човек е придобил вечния живот. (втори вариант)
 • Какво разбирате под думите „любов към Бога“? (втори вариант)
 • Човек не е дошъл на земята да се мъчи и да страда, но да изпълни волята Божия и да развие в себе си Любов към Бога.
 • Който няма Любов към Бога.
 • Има ли Любов към Бога, човек е придобил вечния живот.
 • Какво разбирате под думите „любов към Бога“?
 • Който е развил в себе си любов към Бога, той има силно развито чувство на благоговение. (втори вариант)
 • Той не е развил в себе си любов към Бога. (втори вариант)
 • Като знае това, българинът трябва да работи съзнателно върху себе си, да развие тъкмо това качество – любов към Бога, за да даде път на Божественото начало в своя живот. (втори вариант)
 • Който е развил в себе си Любов към Бога, той има силно развито чувство на благоговение.
 • Той не е развил в себе си Любов към Бога.
 • Като знае това, българинът трябва да работи съзнателно върху себе си, да развие тъкмо това качество – Любов към Бога, за да даде път на Божественото начало в своя живот.
 1. Проява на Любовта / Чувството на любовта(втори вариант)ООК, София, 8.1.1930г.,  
 • Идеалът, както на отделния човек, така и на цялото човечество, трябва да бъде Любов към Бога.
 1. Аз съм / Аз съм, не бойте се!(втори вариант)НБ, София, 2.2.1930г.,  
 • Те са вяра в Единния Бог, любов към Бога и приложение на Божията истина в живота.
 1. Призовете ги на сватбаНБ, София, 9.3.1930г.,  
 • Ако християните имаха любов към Бога, щяха ли да воюват помежду си?
 1. Идейната обич(втори вариант)ООК, София, 12.3.1930г.,  
 • Сега, като говоря за любов към Бога, аз имам предвид проявата на любовта като принцип, а не като чувство, което, само по себе си, е преходно.
 1. С благост и ИстинаНБ, София, 16.3.1930г.,  
 • Ако в малките изпитания и страдания в живота човек не може да покаже, че има вяра и любов към Бога, къде е неговата сила?
 1. Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас(втори вариант)МОК, София, 18.4.1930г.,  
 • Да имате любов към Бога, уважение към себе си и към ближния си, това значи да имате знание не само теоретическо, но опитано и проверено. (втори вариант)
 • Ако имате любов към Бога, Той ви изпратил.
 • Ако нямате любов към Бога, друг ви изпратил.
 • Ако човек няма любов към Бога и не е благодарен за всички блага, които му са дадени от Него, той не може да има правилни отношения и към хората.
 • Без любов към Бога нищо не можете да постигнете.
 • Имате ли любов към Бога, вие ще придобиете и знание, и сила, и светлина, да разбирате живота и Природата в техните положителни прояви.
 • Вие не можете да успявате в живота, докато нямате една абсолютна любов към Бога. (втори вариант)
 • Абсолютна любов към Бога! (втори вариант)
 • Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближен.
 • Вие нямате любов към Бога. (втори вариант)
 • Да имате любов към Бога, уважение към себе си и към ближния си, това значи, да имате знание, не само теоретическо, но опитано и проверено.
 • Когато човек има любов към Бога, той трябва да бъде готов на жертва. (втори вариант)
 • Ако имате любов към Бога, той ви изпратил. (втори вариант)
 • Ако нямате любов към Бога, друг ви изпратил. (втори вариант)
 • Ако човек няма тази признателност, любов към Бога – Този, Който му е дал всичко, всички други отношения към другите същества не могат да бъдат нормални. (втори вариант)
 • Ако искате да бъдете хора на науката за бъдеще, трябва да имате любов към Бога. (втори вариант)
 • Ако човек няма любов към Бога и не е благодарен за всички блага, които му са дадени от него, той не може да има правилни отношения и към хората.(втори вариант)
 • Без любов към Бога нищо не можете да постигнете. (втори вариант)
 • Имате ли любов към Бога, вие ще придобиете и знание, и сила, и светлина, да разбирате живота и природата в техните положителни прояви. (втори вариант)
 • Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближен. (втори вариант)
 1. Аз и Отец едно смеНБ, София, 20.4.1930г.,  
 • Това е центърът, който доказва на човека, че съществува една любов в света — любов към Бога.
 1. Стойност на нещата / Постоянна цена(втори вариант)ООК, София, 21.5.1930г.,  
 • И за него има неща непонятни, които изпълват душата му със свещен трепет и любов към Бога.
 1. Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота(втори вариант)ООК, София, 28.5.1930г.,  
 • То говори само за една любов – любов към Бога.
 • Да станеш, това значи да имаш любов към Бога.
 • Наричаме го човек или любов към Бога. (втори вариант)
 • Понеже това движение излиза от един център и се връща към същия център, ние го наричаме любов към Бога.
 1. Който влизаНБ, София, 8.6.1930г.,  
 • Правилните отношения към Бога подразбират любов към Бога, т. е.
 1. В дома на СимонаНБ, София, 6.7.1930г.,  
 • Който няма достатъчно злато в кръвта си, не може да стане богат; който няма достатъчно философски идеи в главата си, не може да стане философ; който не носи поезията в себе си, не може да бъде поет; който не носи музиката в себе си, не може да бъде музикант; който няма любов към Бога, не може да бъде последовател на Христа.
 • Българите са изпратени на Балканския полуостров между славяните с единствената цел, да развият религиозното си чувство и любов към Бога.
 1. Чрез Него станаМС, София, 14.7.1930г.,  
 • И тъй, запишете в ума си мисълта: „Всичко чрез Него стана.“ Намерите ли се в някакво затруднение, обърнете ума, сърцето си към Бога, да събудите всичко красиво у вас и кажете: „Всичко чрез Него стана.“ Така ще се събуди вярата, а вярата ще събуди у вас Любов към Бога.
 1. Скришната стаичка(втори вариант)ООКСБ , 7-те езера, 30.7.1930г.,  
 • За да е готов да прощава, човек трябва да има разположение и любов към Бога.
 1. Вътрешни проявиООК, София, 8.10.1930г.,  
 • След всичко това хората ще говорят за Любов към Бога.
 1. Четирите полетаООК, София, 5.11.1930г.,  
 • Следователно, ако имате любов към Бога, вие ще имате любов и към ближния и към себе си, защото и двата закона се включват в първия.
 • Нямате ли любов към Бога, не можете да имате любов и към ближния си.
 1. Няколко необходими неща / Три неща са потребни(втори вариант)МОК, София, 13.2.1931г.,  
 • Има любов към Бога, любов към ближния и любов към себе си. (втори вариант)
 • И ако нямаш любов към Бога, не можеш да имаш любов към ближния си; и ако нямаш любов към ближния си, не можеш да имаш любов към себе си.(втори вариант)
 1. Зенитът на животаООК, София, 18.2.1931г.,  
 • В тази най-висока точка на човешката глава се намира чувството „любов към Бога“.
 • У някои хора чувството „любов към Бога“ е силно развито, вследствие на което те не се нуждаят от доказателство какво нещо е Бог, какво нещо е любовта.
 1. Смяна на силитеООК, София, 1.4.1931г.,  
 • Истински вярващ е онзи, който има абсолютна вяра и любов към Бога.
 1. Разумно прилагане / Разумното употребление(втори вариант)МОК, София, 1.5.1931г.,  
 • Защо трябва да имаме любов към Бога? (втори вариант)
 1. Скритите таланти / Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения.(втори вариант)МОК, София, 22.5.1931г.,  
 • Песимизъмът аз съм определил и друг път се дължи на силно развити лични чувства, на силно развит страх, користолюбиви чувства, слабо развита надежда, слаба вяра, пък и Любов към Бога не е толкова развита, и винаги в такъв човек се заражда едно недоволство. (втори вариант)
 1. Трите отношения / Първите отношения(втори вариант)МОК, София, 5.6.1931г.,  
 • Първото и необходимо условие е любов към Бога.
 • Без любов към Бога няма живот.
 • Помнете: Любов към Бога, любов към ближния и любов към себе си са три мощни формули, с които можете да разрешавате всички мъчни задачи в живота си.
 • ПЪРВО ЛЮБОВ КЪМ БОГА! (втори вариант)
 • Любов към Бога, да приемеш нещо от любовта към ближния, да ти даде сила, да се проявиш. (втори вариант)
 • И тогава да уважава себе си, да уважава ближните; а ние думата уважение към Бога не можем да употребим, а всякога към Бога имаме само едно отношение – имаме ЛЮБОВ КЪМ БОГА! (втори вариант)
 • Любов към Бога; отношение към хората, Любов към ближните и най-сетне, Любов към себе си. (втори вариант)
 1. Мистично разбиранеУС, София, 21.6.1931г.,  
 • От любовта към ближния се вижда, доколко човек е разбрал първото си отношение – любов към Бога.
 • И в бъдеще, като дойдете на земята, пак ще учите какво значи любов към Бога.
 1. Осмисляне на животаООК, София, 24.6.1931г.,  
 • Религиозните мислят, че имат Любов към Бога.
 1. Красивите линии / Линиите на красотата в природата!(втори вариант)МОК, София, 26.6.1931г.,  
 • За да не попадне в положението на умрелия, когото заравят в земята, още докато е в тялото си, докато е свързан с душата си, човек трябва да има вяра илюбов към Бога.
 • Трябва да имате вяра и Любов към Бога! (втори вариант)
 1. Любовта към БогаРБ, 7-те езера, 12.7.1931г.,  
 • Сега, да стигнем до основната мисъл – Любов към Бога.
 • Любов към Бога – това е мистическа, вътрешна опитност, която едни ще разберат по един начин, а други – по друг начин.
 • И така, Любов към Бога – това е великата Истина в живота.
 • Той нямаше Любов към Бога, понеже яде от забраненото дърво.
 • – „Бог е Любов.“ – Бог е Любов, Той обича всички, но каква е вашата любов към Бога?
 • Любов към Бога – тази е вътрешна, мистична връзка.
 1. Обич, разумност и истинолюбиеСБРБ , 7-те езера, 1.8.1931г.,  
 • Който има непреривна Любов към Бога, само той може да стане светия.
 • Казвам: дръжте в ума си мисълта – любов към Бога.
 1. Ценното в малкотоСБРБ , 7-те езера, 2.8.1931г.,  
 • Без любов към Бога умът на човека не може да се развива правилно; тогава и човек не може да мисли право.
 1. Сила, разумност и доброСБ, София, 19.8.1931г.,  
 • Казано е в Писанието: „Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго истиннаго Бога” – да познаем Бога като деца, които постоянно мислят да направят нещастните хора щастливи; да познаем Бога като стари хора, които търсят начин да предадат знанието и богатството си на другите, да се ползват от него; да познаем Бога като млади моми, като деви, които искат да внесат велик идеал в Живота – Любов към Бога и Любов към ближния.
 1. Отиване и връщанеСБ, София, 21.8.1931г.,  
 • За тази цел вие трябва да работите за Бога – каквато работа да започвате, работете я от Любов към Бога.
 1. Събуждане / Събуди се(втори вариант)ООК, София, 30.9.1931г.,  
 • Ние говорим за целокупната любов, която включва двата велики закона: любов към Бога и любов към ближния.
 1. Да се облечете в новия човекНБ, София, 4.10.1931г.,  
 • Те са, които са постигнали този път и те живеят все по този закон – Любов към Бога, Който е наш Баща, любов към ближните, които са наши братя и сестри и любов към всичко, което има дихание.
 1. Отношение на два законаНБ, София, 18.10.1931г.,  
 • Всяка сутрин, като ставате, записвайте в ума си двата велики закона – любов към Бога и любов към ближния.
 • Първият закон – любов към Бога – е начало на живота.
 • И тъй, човек трябва да приложа в живота си двата велики закона – любов към Бога и любов към ближния.
 • Следователно първият закон – любов към Бога – представя мъжа; вторият закон – любов към ближния – представя жената.
 1. Разтоварване на съзнанието(втори вариант)ООК, София, 25.11.1931г.,  
 • Фактът, че и той се поддава на изкушение, показва, че сърцето му не е изпълнено с любов към Бога.
 1. На своето време / На време(втори вариант)МОК, София, 27.11.1931г.,  
 • Тя започва от любов към себе си, към ближния и свършва с най-широкото понятие – любов към Бога.
 1. Правилен живот(втори вариант)ООК, София, 16.12.1931г.,  
 • Казвате, че искате да имате любов към Бога. (втори вариант)
 • Казвате, че искате да имате любов към Бога.
 1. Законът и Любовта / Противоположности на живота(втори вариант)ООК, София, 13.1.1932г.,  
 • Така трябва да мисли всеки човек, който има вяра, упование и любов към Бога.
 • Нашата любов към Бога може да подигне нас. (втори вариант)
 1. Раждане и растене(втори вариант)ООК, София, 20.1.1932г.,  
 • Казваш, че имаш любов към Бога, но нищо не постигаш.
 • Най-първо турете любов към Бога – А К Б. (втори вариант)
 • Какво значи любов към Бога? (втори вариант)
 • Буквите л, к, Б, с които започват думите: любов към Бога, имат различно значение, понеже чрез тях се проявяват различни сили.
 • Да проявиш любов към Бога, нужно е да се разширят чувствата ти.
 • Това показва, че просителят не е могъл да събуди в него любов към Бога.
 • Не е лесно да събудиш в човека любов към Бога.
 • Ти се грееш на една мисъл, която прилича на вощеницата и казваш: „Да имам любов към Бога.“ Обикновеният смисъл на думата, това е една вощеница.(втори вариант)
 • Ти казваш: „Любов към Бога, любов към Бога.“ Нищо не става, сиромах си. (втори вариант)
 1. Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието(втори вариант)ООК, София, 10.2.1932г.,  
 • Те когато мислят, че имат любов към Бога, нищо не става, нищо не може да направят. (втори вариант)
 1. Моята Любов няма да преминеНБ, София, 21.2.1932г.,  
 • Да кажем, че имаш любов към Бога.
 1. След товаНБ, София, 28.2.1932г.,  
 • Никъде не се проповядва любов към Бога.
 • Що значи любов към Бога?
 1. Физическият и Божествения живот(втори вариант)ООК, София, 2.3.1932г.,  
 • Едно от качествата на тая мома е, че имала любов към Бога и правилно отношение към Него.
 • Семейството налага на човека известни жертви, чрез които той изучава закона – любов към Бога.
 • Само чрез закона на жертвата ще може да се разбере общият закон на любов към Бога. (втори вариант)
 1. Единният животИБ, София, 22.3.1932г.,  
 • Това значи да имате любов към Бога.
 1. Законът на вярата и Любовта(втори вариант)ООК, София, 13.4.1932г.,  
 • За да познаеш един човек, че той е духът Божи вътре, трябва най-първо да имаш любов към Бога. (втори вариант)
 • Другояче казано: Когато ние проявяваме любов към Бога, Той проявява мъдростта си към нас и ни изучава.
 1. Динамика на живота / Динамическият живот. (Динамиката на живота)(втори вариант)ООК, София, 20.4.1932г., 
 • Докато имате вяра и любов към Бога, и животът ще ви следва.
 • Докато имате любов към Бога – и животът ще дойде у вас. (втори вариант)
 1. Пътища на МъдросттаИББС , София, 12.5.1932г.,  
 • Този център е Любов към Бога, която трябва да осмисли Живота така, че този Бог да бъде навсякъде с вас и когато Го повикаш, да те послуша.
 1. Носители на НовотоИББС , София, 19.5.1932г.,  
 • Достатъчно е някой от вас, който има най-хубаво религиозно настроение и Любов към Бога, да излезе и да посети някой приятел, който има хубави мебели и разполага със средства, за да се върне неразположен.
 1. Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния(втори вариант)ООК, София, 1.6.1932г.,  
 • Сега вложете мисълта, почит към себе си, любов към Бога, обич към ближните си. (втори вариант)
 • Срещнете ли човек, който има съзнателно отношение към живота и не се страхува от нищо, той има любов към Бога.
 • Вложете в ума си следната мисъл: почит към себе си, обич към ближния и любов към Бога.
 1. Доброто семеНБ, София, 5.6.1932г.,  
 • В България правех своите изследвания и на една българска ясновидка, много напреднала, казвам: В теб религиозното чувство е много слабо разбито, в теб любов към Бога няма.
 1. Знание и прилаганеООК, София, 8.6.1932г.,  
 • Те са следните: Любов към Бога, обич към ближния и почит към себе си.
 • От любов към Бога ти ще изучаваш природата – творенията на Бога.
 1. Общото благоСБРБ , 7-те езера, 11.8.1932г.,  
 • Това добро е направено от Любов към Бога и затова е общо благо.
 1. Три пътя(втори вариант)СБ, София, 29.8.1932г.,  
 • Да имаш любов към Бога, е хиляди пъти по-благородно от любовта на майката към детето.
 • Да имаш любов към Бога е хиляди пъти поблагородно, отколкото любовта на майката към детето. (втори вариант)
 • Всички велики хора са пострадали – то е все от любов към Бога.
 • Всички велики хора са страдали то е все от любов към Бога. (втори вариант)