Избрани мисли от Сборника: Виделината на Слънцето

(предстои скорошно издаване на цялостния том)

из цялостното Слово на Беинса Дуно – Учителя

 

/Азбучен показалец на термини и понятия в книгата (сборника)/

26. Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на Слънцето.
141. Слънцето за нас е емблема, Емблема на Живия Годпод, на Живата природа.
149. Слънцето и Любовта всичко постигат.
179. Слънцето, което всеки ден изгрява, ми говори, че Бог е Любов.
225. Слънцето изгрява заради нас. То е слуга на Господа.
230. Всички трябва да се стремите към Слънцето като към главен фактор в живота ви.
247. Всичката енергия, която е складирана в органическия живот, всички възможности и методи, при които нашата слънчева система може да се развие – това е Слънцето.
257. Нека изучаваме Слънцето и всички други звезди и планети, но заради Бога!
316. Обичайте, както Слънцето обича.
338. На физическия свят Слънцето е представител на Бога. По-добър представител на Бога от физическото Слънце за физическия свят засега няма! Това не означава още, че Слънцето е Бог, но донякъде само дава представа на хората от физическия свят за Бога.
340. Ако Слънцето в човека изгасне, той е загубен.
341. Слънцето дава еднакво и на овцата, и на вълка.
346. Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и човешката душа.
…Даже и най-великите хора – като Буда, Кришна и Христос, не са могли да огреят целия свят, както Слънцето го огрява.
356. Ако всички хора едновременно наблюдаваха изгрева на Слънцето, те щяха добре да се разбират.
…Изгревът на Слънцето – това е изгрев на душите на различни Същества.
357. Щом не знаеш нищо за Слънцето, няма да знаеш нищо и за Бога.
360. „Аз трябва да имам ум светъл като Слънцето – без никаква тъмнина“ (Формула)
367. Да гледаш Слънцето – това е свобода!
387. Умният човек ще се ползва от слънчевите лъчи, а глупавият ще се съмнява в лечебното свойство на слънчевите лъчи.
396. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие.
402. Раят е място, където Слънцето никога не залязва.
404. Когато Слънцето изгрява, старите възгледи се стопяват като лед.
422. Единственият конкретен образ за Бога е Слънцето.
437. Правилно е, преди да е изгряло Слънцето, ти трябва да бъдеш на крака! Под думата Слънце се разбира онова вечно будно съзнание в човека.
440. Когато Слънцето изгрява, дръжте очите си отворени. Отвори очите си, да видиш голямото чудо на света – изгряването на Слънцето! По-голямо чудо от това няма!

443. Изгревът на Слънцето носи Божиите благословения; изгревът на Слънцето носи всички възможности за реализиране на човешките желания.
460. Изгревът на Слънцето носи живот.
463. В Слънцето всичко е добро. Като, ученици вие трябва да следвате пътя на Слънцето.

съставител: Калин Кирилов