БОГОЛЮБИЕ

„Да Любиш Бога, то значи да употребиш всички Методи, които Той употребява“ Заглавия на цели Беседи, в които основно е развита тази тема за Любовта към Бога:      Абсолютна реалност – 16 май 1929 г., Общ Окултен Клас, София  Познат от Него – 7 февруари 1926 г., Неделни беседи, София Трите плода – 8 януари 1936 г., […]