За Божественото Слънце – УЧИТЕЛЯ

За Божественото Слънце

из цялостното Слово на Учителя Беинса Дуно

(Азбучен показалец на термини и понятия в сборника ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО)

Виделината на Слънцето (съкратено издание) PDF за теглене

Свързано изображение

552. Светлината периодически мени своята скорост не във физическо отношение. Туй е мое твърдение, но може да се докаже – при какви условия. Щом светлината мени скоростта, значи във външните условия има нещо, което изменя нейната скорост. Следователно всичката светлина, която излиза от Слънцето, голяма част от нея се поглъща, понеже тази светлина, която иде към Слънцето, иде от друго едно Слънце, много по-грамадно от това, с милиони пъти по-голямо. С колко милиона да ви кажа: 75 милиона пъти или 120 милиона пъти, или 500 милиона пъти. И едното може да бъде неразбрано, и другото. Но някои предполагат, че туй Слънце, от което иде енергията за нашето Слънце, е 25 милиона пъти по-голямо, и тогава пресметнете: ако нашето Слънце е 1 милион и 500* хиляди пъти по-голямо от Земята, то колко ще бъде диаметърът на това Слънце, което е 75* милиона пъти по-голямо от нашето Слънце, каква ще бъде топлината и светлината му? Пресметнете какъв ще бъде неговият диаметър. Учените хора не са го пресметнали, но вярвам, че след 5 или 10 години хората ще дойдат до диаметъра на това Слънце. Засега няма обяснения, но има други хипотези, предположения. Че съществува друго Слънце – за него въпрос не става и колко е голямо – и тоя въпрос не ви интересува. Сега тези работи са посторонни за вас, не ви интересува това Слънце.

*(1 500 000х750 000 000 = 112500000000000 – Учителя ползва приблизителните данни на светската наука от началото на 20в., а не уповестява Окултните данни с пълна точност! Научни данни от началото на 21 век за по-точния диаметър на Божественото Слънце в километри: 1 391 400х75 000 000 = 104355000000000 км. – бел.съст.)

Свещен трепет 22 септември 1932 Г., ИБ, София

Подробно за Божественото Слънце в цитати от сборника ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО: 35, 46, 86, 138, 225, 230 (начален абзац), 293, 298, 348, (487), 489, 543

………………………………………………………………………………………………

46. Даже нашата Слънчева система не е в състояние да разреши всички въпроси. Защо? Тя е част от друга система, в която има милиони слънца като нашето. Ако нашето Слънце е само уд от тая всемирна система, с милиони слънца, какво може да разреши един малък уд** от Великия Божествен организъм? Това Велико Космично Слънце наричам „Душа на Вселената”. Силата му е сто милиона пъти по-голяма от тая на нашето Слънце. Нашето Слънце иждивява*** само за Земята енергия, равна на тая, която развиват 545 милиарда машини, всяка от които развива по 400 конски сили. Изчислете колко струва енергията, която Слънцето изпраща на Земята! За оня, който вижда разумността в Природата, не може да става въпрос съществува ли Бог, или не. Достатъчно е да проучи Земята, Слънцето, енергията, която то отделя, за да схване отчасти величието на Космоса. Въпреки това аз считам за светотатство да се разисква въпроса за съществуването на Бога.
**(уд – част; орган)
***(иждивява – изразходва; употребява)

Като Го видя Петър 20 април 1919 г., НБ, София

138. Какво знаят съвременните хора за Слънцето? Те казват, че Слънцето е светещо тяло, с висока температура, със сложен състав и се намира на голямо разстояние от Земята. Много неща знаят те за Слънцето, но едно не знаят: те не подозират даже, че това Слънце е отражение на Божественото Слънце, т.е. на Божието око, което вижда всичко, подканя всички на работа – едни събужда, на други дава импулс за работа, трети призовава към Живот.

Педагогическа лекция 7 март 1923 г., МОК, София

230. Това, което ви говорих за Слънцето, съставлява една трета от цялата Истина. Същото нещо се отнася и до Духовното Слънце у човека, както и до Божественото Слънце у него.

Слънчевите трансформатори 29 март 1925 г., МОК, София

Исус е въплъщение на Бога, както нашето Слънце е въплъщение на Великото Слънце, което изпълва цялата Вселена. То е 75 милиона пъти по-голямо от нашето Слънце, но се е въплътило в него, за да поддържа живота на Земята. Исус, Който дойде на Земята, също така беше 75 милиона пъти по-малък от Божествения Исус.
[…] Благодари на Бога, че и днес Слънцето изгря; благодари за радостите и скърбите, които са ти дадени.
Да Го посрещнат 8 септември 1918 г., НБ, София
293.  Слънцето е клетка от Божествения организъм; Слънчевата система е орган от този Организъм; цялата Слънчева система пък се стреми към друго СЛЪНЦЕ, което представлява система в Божествения организъм. За това СЛЪНЦЕ астрономите разправят, че е 75 милиона пъти по-голямо и по-силно от нашето слънце. Около това СЛЪНЦЕ, като система от Божествения организъм, се движат около 100 милиона по-малки слънца със своите спътници. Това Слънце, именно, съставлява система, „племе” като българското, като руското, като английското и т.н.
Умовете им 5 декември 1926 г., НБ, София