„Ако всички българи се съгласят да живеят както им казвам, сами ще проверят, че Бог управлява света.
Аз не искам българите да обиждат Духа, Който живее в мен. Аз нося добро на българите.“
YЧИТЕЛЯ    Вашият Учител   YЧИТЕЛЯ Беинса Дуно (Петър Дънов)
методите на светлината.
Духа Си         Духът

учител

молитви

чисти Чистене        Пречистването    Огън     пречисти

Никаква лъжа

приложите приложили

Приложение на Новото Учение

Правило с формула: Щом почнете да боледувате, ще си кажете: „Чистота ми трябва!“. Дойде ли Чистотата, човек ще има всякога здраве.

№ 304 от том 4  на 📖 Свѣщени МЕТОΔИ

Правила за чистене не съзнанието: Сега ще ви дам няколко от най-малките правила на духовната наука по отношение на чистене на съзнанието. Те са следните: Не желай това, което не ти е потребно! Никога не мисли за утрешния ден! Не взимай миналото за идеал на своя живот!
Чистене на съзнанието – 31 юли 1931 г., СБ , Рилски беседи, Рила

„Месото е синоним на греха! То значи да унищожиш един живот, който е Божествен. Затова Бог ни държи отговорни.“

Молитвата е основния МЕТОΔ, другите са второстепенни!
Общата молитва е пътят, по който хората успяват в живота си!
YЧИТЕЛЯ

Под пост разбираме Нов живот, обновяване на организма. Под молитва се разбира общение, eдинение с Бога!
беседа: Молих се – 18 април 1920 г., НБ

„О, слънчице светло, слънчице ясно, като гледам твоите  добродетели, покажи ми начина, как да проявя и аз своите скрити добродетели и да ги разработя в себе си.    YЧИТЕЛЯ
(беседа: Кротките”  25 януари 1921 г., ИБ, НБ)

Правило: Няма по-хубаво нещо за ученика от Чистотата. Ученикът, като Люби, трябва да придобива Чистота. Любовта е сила, която се развива само при Чистотата.
(правило 10 из: Двадесет правила от Учителя към ученика – 7 юли 1925 г., Младежки събори, София)

„Благодаря Ти, Господи, за хляба, който си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното зрънце”. (Формула)

„Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник”. (Формула)

Формула:

Когато направиш една грешка, обърни се към Месечината и кажи: „Месечинко, научи ме как да изхвърля греховете си, как да ги изкарвам навън, за да мога и аз по този начин да се очистя”.

чистене
методи    > 200 метода от сайта

Методите     > Самия сайт

Очаквайте скоро на книга с ~ 440 стр.

търсачка за КНИГИ:  📖 Свѣщени МЕТОΔИ      >>> фейсбук книги
📖 Свѣщени МЕТОΔИ        >>> търсачка във фейса

📖 Свѣщени МЕТОΔИ книги

пее  пеете музика свири свирите

Има Наука или Школа за специфични методи за приложение на Любовта, има специфични методи за приложение на Мъдростта. И най-после, има специфични методи за приложение на Истината. Обаче тези методи не могат да се кажат тук.

ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ – Част втора

Коментари

comments