Закони, ФОРМУЛИ, ПРАВИЛА, Упражнения

 

Закон: „В Любовта има един важен закон: тя абсолютно не търпи нечистота. Един от основните принципи на Любовта е, че тя с първото свое проявление носи Чистота в себе си. (виж: §266)

 

Закон е, че чистотата е израз на съвършения живот. (виж: §304)

 

Закон: Чистотата е израз на съвършения живот. (виж: §326)

 

 

Формула 1: Духнете и кажете: Ху-у, очисти ме, Боже от лошите мисли, благослови душата ми“. (Растете в благодат*)

Ху, очисти ни, Боже от лошите духове, благославяй душите ни.“ (Растене и познание*)

Растете в благодат* / Растене и познание* – 7 януари 1917 г., НБ

 

Формула 2: Като видите някое бяло цвете, спрете се пред него и кажете: „Искам да бъда бял, добър и чист като това цвете“. (виж: §77) 

Събличане и обличане – 28 юли 1918 г., НБ

 

Формули 3: Хремата е един от борците, треската – втори, неврастенията – трети и т.н. Като излезете срещу тях, кажете: „Аз съм християнин, разполагам с мощни средства и мога да се боря с всички болести“. (виж: §79)

…Ако заболее някой ваш близък, турете ръката си на гърдите му и си кажете тихо: „От мене да замине!“. (виж: §79)

 

Формула за очистване* 4: Когато направиш една грешка, обърни се към месечината и кажи: „Месечинко, научи ме как да изхвърля греховете си, как да ги изкарвам навън, за да мога и аз по този начин да се очистя. 

*(Формулата присъства и в том 2 на Свещени Методи със заглавие Луната – бел. съст.)

Кротките – 25 януари 1921 г., ИБ, НБ

 

Формула 5: Всички трябва да се обърнете към Бога и да кажете: Господи, ние сме извършили много престъпления, отдалечили сме се от Тебе. Искаме да започнем нов, чист живот“. (виж: §141)

 

Формула 6: Да обнови Бог сърцата ни със съвършената Божествена Чистота.

Сутрешен наряд – 22 август 1921 г., СБ, В. Търново

 

Формула 7: Когато си измивате ръцете, в ума си ще държите възвишената мисъл всичко да се измие и да се махне навън. И ще си кажете: Тъй както ръцете са измити, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена!“, след което ще духнете в ръцете си [със събрани пръсти]. (виж: §187)

 

Формула 8: Ще застанете пред своя Учител в душата си и ще кажете: „Учителю, досега не съм приложил твоята Любов, не съм приложил Твоята чистота, но отсега нататък ще приложа всичко. Ще приложа Любовта ти в нейната пълнота„.* След това ще дойде изкушението, което ще ти нашепва: „Не обещавай още; знаеш ли, дали можеш да изпълниш всичко?“. Казваш: „Мога. След това, пак иде изкушението и те пита: Можеш ли да издържиш на Божествената чистота? – Мога. Наистина, щом придобиеш Любовта, ще придобиеш и чистотата. (виж: §189)

 

Формули* 9: Да сме чисти като живата вода“ – ако някой неприятел те гони и ти навлезеш стотина метра навътре във водата, той ще се спре, ще те погледа и ще се върне назад.
Да сме чисти като Светлината“ – неприятелят, който те гони в тъмнината, когато изгрее слънцето, се уплашва, че ще го видят, и се връща назад. За него светлината е огън и той ще каже: „Аз на скара не се пека“, и ще те остави.
„Чисти като водата, като Светлината и като Любовта“ – това са три велики Сили, начини и методи, чрез които учениците на Бялото Братство се пазят от своите грехове. (виж: §193)

*(две формули от Наряд – бел.съст.)

 

Формула 10: Забележете си хубаво, ще произнасяте: „Тъй както аз почиствам тези обуща, така живата, Божествената Истина да очисти моето сърце.“

На вас ще ви дам една малка задача за една седмица. Сутрин ще станете и ще изчистите обувките на всички. Колкото обувки има, ще ги почиствате през цялата седмица. Ако на обущата не трябва да има кал, колко повече на сърцето!

Характерни черти – 13 юни 1922 г., ИБ, 

 

Формула 11: Дай ми, Господи, чисто сърце!“. (виж §219) 

 

Формула 12: Да съзнаваш в себе си своите погрешки, да се стремиш да ги изхвърлиш и да кажеш: Има неща в мене, които не са чисти, трябва да се очистя и нищо да не крия. (виж: §280)

 

Формула 13: Господи, досега съм се лутал в живота, но намерих вече основната идея и започвам да се чистя (виж: §389)

 

 

***

 

 

За сутрешен наряд:

Понеже сте очистили душите си с послушанието на Истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце.“

(Първо послание на апостол Петър 1:22) (три пъти)
А целта на заръчането е: Любов от чисто сърце, от добра съвест и от нелицемерна вяра.“

(Първо послание към Тимотей 1:5) (три пъти)

Сутрешен наряд 20 август 1921 г., СБ, В. Търново

 

Формули срещу лош дъх: Ако някому мирише устата, да каже: В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост това, което мирише в мене, да изчезне“. С внушение ще заповядате на устата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. Ще заповядате също и на зъбите си да не миришат, да не се развалят. Ще ги държите в изправност, ще ядете чиста храна. Никаква нечистотия да не остава между зъбите ви. Това се изисква от ученика на Бялото Братство – да притежава абсолютна чистота. Когато ученикът има условия, има вода, а не чисти устата си, това не е позволено, грях е на душата му!
Всичко това ще внесе у вас нова свежест и ще кажете: Устата ни, мястото на Любовта, трябва да е чисто!. (виж:§149)

Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота – 22 август 1921 г., СБ, В. Търново

 

Формула при миене на ръцете: Като погледнеш към Бога, ще кажеш: Десет пъти ще се измия и после ще ти похвана ръката.“, защото и Бог има ръце. (виж: §154)

Аз ще го възкреся! – 27 ноември 1921 г., НБ

 

 Упражнението и произнесете формулата: Светлина за ума, топлина за сърцето и душата и чистота за тялото и клетките“. (виж: §308)

 

Формула-Мото: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. (тълкуване на мотото виж: §315)

Козативни сили – 18 ноември 1925 г., Общ Окултен Клас, София

 

Универсална Формула в много беседи: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини!

 

 

 

 

***

 

 

 

Правило: Духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда! 

Царството Божие – 26 февруари 1922 г., НБ, 

 

Правило:  

Истината в душата ви.
Светлината в умовете ви.
Чистотата в сърцата ви.
Туй трябва да бъде едно правило, ще го турите в стаята си и всяка вечер ще се питате дали Истината е във вашата душа, светлината – в умовете ви и чистотата в сърцата ви.

Сега Истината ще ви даде свобода, по това ще я познавате. Ако е в душата ви, ще давате широк замах и на себе си, и на окръжаващите ще давате свобода. Ако светлината е в ума ви, светлината ще ви даде знание; тя е проводник на знанието. Ако чистотата е в сърцата ви, вие ще бъдете силни, ще бъдете еднолични във всяко отношение.

Проява на кармическия закон – 26.IV.1922 г., МОК

 

Правило: Всички ще знаете следното правило: онова, което дава ценност на човешката душа, на мъже и на жени, на млади и стари, е чистотата. (виж: 261)

 

Правило: Няма по-хубаво нещо за ученика от Чистотата! Ученикът като Люби, трябва да придобива Чистота. Любовта е сила, която се развива само при Чистотата. (првило 10 из: Двадесет правила от Учителя към ученика – 7 юли 1925 г., Младежки събори, София)

 

Правило: пази ума си чрез светлината, душата си – чрез топлината, а тялото си – чрез чистотата! (виж: §304)

 

Павило: (когато някой момък залюби някоя мома и я преследва) …тя да започне да се моли на Бога да стане чиста, и като стане чиста, момъкът ще офейка. Само така ще познае тя доколко е силна любовта му. (виж: §304)

 

Правило с формула: Щом почнете да боледувате, ще си кажете: „Чистота ми трябва!“ Дойде ли чистотата, човек ще има всякога здраве. (виж: §304)

 

Правило (мото) : Светлина за ума, топлина за сърцето и душата, чистота за тялото и клетките. (виж: §304)

 

Правило към младите: в живота си пазете ума си чрез светлината, сърцето и душата си чрез топлината, а тялото си чрез чистотата! (виж: §326)

 

 

 

***

 

 

 

Правила за лечение с пиене на топла вода. (виж: §209)

 

***

 

Първото нещо: вие не можете да се повдигнете морално, ако не се очистите. (виж: §291)

 

Абсолютно Правило: От всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в Природата да работят за тяхното издигане. (виж: §183)

 

 

Размишление: Сега аз ще ви дам да размишлявате цяла една седмица за сърцето – сутрин, преди обяд и преди вечеря ще произнесете следните думи: „Боже, съзиди в мене сърце чисто и свято, а след туй ще започнат вашите размишления, които ще продължават пет минути.

Деятелност на сърцето – 2 август 1922 г., МОК, 

 

Дефиниция за Пост: Поста е метод за създаване на нов човек!

(Когато постиш, създай в себе си нов човек – благороден и добър.)

 

Дефиниция/Правило за телесна (цялостна) чистота: Под чистота аз не разбирам тази физическа, външна чистота, но всяка една клетка у вас да бъде чиста и външно, и вътрешно. (виж: §304)

 

Максима в живота: чистота, която се опетнява, не е чистота.

 

 

Упражнение за самовнушение – Броене до 100 с определен глагол

Ще чистя, ще чистя, ще чистя…“ и ще броиш на пръстите си 100 пъти!

…Ще броите точно 100 пъти, но няма всички да избирате чистя. Може да изберете друга дума:Ще нареждам, ще нареждам, ще нареждам…”.

 (виж: §286)

 

 

Притча за минзухара и кокичето – виж: §92

Предание/Притча/ за чистия извор, с бистра планинска вода – §94

Приказка/предание за отшелника който живял цели 20г. в планината, но не издържал изкушението при вида на един женски крак. – §319

Пример от Учителя за петно на пода в стаята му (чистене на петно със запален спирт) – виж: §358

История за кучето със счупен крак, което постило – §384

История/Разказ за Ирландеца издържал 80 дена пост – §398

 

Коментари

comments