▬ Съ-Знателното ВѪЗ-приемане на Слѣнцето (Лѫч-и-тѣ) е Портал, Прѣходъ към РА-злични мисловни модѣли и вѫзприятия. ▬

(Заключение, след дълго практикуване на МЕТОДА за посрешане на Слънцето)

Резултат с изображение за worm hole

 

 

„Използвайте сутринните лъчи на Слънцето. За лекуване има особена Божествена Наука, но тя е за Посветените.“

(Писмо от Учителя Беинса Дуно до Ел. Казанлъклиева  1923г)

Резултат с изображение за worm hole

 

> Прочети  и научи повече за ПОСРЕЩАНЕ НА СЛЪНЦЕТО (по Учителя) >>

Книга за Слънцето  

 

 

Коментари

comments