Заглавия на цели Беседи по темата 1

(хронологичен списък)

 

 1. Чистосърдечните29 април 1917 г.,НБ
 2. Необходими условия за ученика20 август 1920 г., СБ, В.Търново
 3. Работа върху чистотата и самообладанието23 август 1920 г., СБ, В.Търново
 4. Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ3 април 1921 г., НБ
 5. Методи за чистене17.V.1922 г., МОК
 6. Чистота на сърцето 20 август 1922 г. СБ, В. Търново
 7. За чистотата11 септември 1923 г., ИБ,Беседа пред ръководителите София
 8. Наряд и упътвания / Чистотата27 август 1925 г., СБ, Велико Търново
 9. Чист и светъл!5 април 1926 г.,ИБ, София
 10. Хигиенични правила / Великденският подарък 24 април 1927 г., МОК,ИБ, София
 11. Денят Господен11 септември 1927 г., НБ София
 12. Методи за хранене11 май 1928 г., МОК, София
 13. Правилно хранене1 август 1928 г., ООК, София
 14. Абсолютна чистота21 август 1929 г., СБ, ООК, Рила, Пето езеро
 15. Бъди очистен 2– 11 януари 1931г., НБ София
 16. Чистене на съзнанието31 юли 1931 г., СБ, Рилски беседи, Рила
 17. Иде час24 август 1932г., СБ, РБ, София
 18. Красна като Луната и чиста като Слънцето26 ноември 1933 г., НБ, София
 19. Стани и яж!3 декември 1933 г., НБ, София
 20. Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината– 26 ноември 1937 г., МОК
 21. Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки– 2 юни 1939 г., МОК, София
 22. Новият морал– 6 юни 1941., МОК, София
 23. Гладът– 5 септември 1941 г., СБ, София
 24. Чистотата– 17 юни 1942 г., ООК, София

_____________________________

1 необходимо е прочитане на цялата Беседа/лекция, защото някои цитати са твърде обемисти; разбира се, присъстват в том 4 на Свещени Методи, но не цялостно – бел. съст.

2 ненапечатана или нестенографирана беседа, една от около 79-те беседи на Учителя само със заглавие /т.е. изнесена устно беседа, но вероятно никой не я е стенографирал, отпечатал или съхранил/; липсва писмена информация по съдържанието – бел. съст.

 

Коментари

comments