Завета на Любовта

 

 

▬ ஃ ▬ ЗАВЕТА НА ЛЮБОВТА ▬ ஃ ▬

(извадки от Библията, kъм учениците на Всемирното Бяло Братство)

 

Изход 20:6

и който правя милост на тисящи родове на онези които ме любят и съхраняват моите заповеди.

Второзаконие 7:8

но понеже ви възлюби Господ, и за да упази клетвата с която се кле на отците ви, изведе ви Господ с крепка ръка, и ви избави от дома на рабството, от ръката на Фараона царя Египетскаго.

Второзаконие 10:15

Но само отците ти предпочете Господ, и ги възлюби; и избра вас семето им по тях от всичките люде, както видите днес.

Второзаконие 33:3

Ей, възлюби людете:

Всичките негови свети са под ръката ти;

И седяха при нозете ти

За да приемат думите ти.

Исус Навин 23:11

За това внимайте добре на себе си да любите Господа Бога вашего.

1 Царе 20:17

И направи още Ионатан Давида да се закълне, поради любовта му която имаше към него, защото го обичаше както обичаше истата си душа.

2 Царе 1:26

Прискърбен съм за тебе, брате мой Йонатане!

Рачителен ми беше ти:

Твоята любов към мене беше чудесна,

Превъзхождаше любовта на жените.

2 Царе 12:24

И утеши Давид жена си Витсавее, и влезе при нея та лежа с нея; и роди син и нарече името му Соломон; и Господ го възлюби.

3 Царе 10:9

Понеже Господ възлюби в век Израиля, заради това те постави цар за да правиш съд и правда.

2 Летописи 9:8

Господ Бог твой да е благословен, който благоволи за тебе да те тури на престола си, цар на Господа Бога твоего. Понеже Бог твой възлюби Израиля за да го утвърди въ век, заради това те постави цар над тях за да правиш съд и правда.

Неемия 1:5

и рекох: Моля се, Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта към тези които те любят и пазят твоите заповеди,

Йов 19:19

Всичките ми тайни приятели се погнусиха от мене;

И онези които възлюбих обърнаха се против мене.

Псалми 5:11

И нека се веселят всички, които се надеят на тебе:

Нека се радват за всегда, защото ти им си покровител;

И нека се хвалят в тебе онези, които любят твоето име.

Псалми 18:1

(по Слав. 17)

Ще те възлюбя, Господи, крепосте моя.

Псалми 26:8

Господи, възлюбих жилището на дома ти

И мястото на скинията на славата ти.

Псалми 31:23

Възлюбете Господа, всички преподобни негови:

Господ съхранява верните,

И въздава изобилно на онези които се обхождат горделиво.

Псалми 45:7

Възлюбил си правда, и възненавидел си неправда,

За това те помаза, Боже, твоят Бог

С елей на радост повече от твоите съучастници.

Псалми 51:6

Ето, възлюбил си истината вътре в человека,

И в тайното на сърдцето ми ще ме научиш мъдрост.

Псалми 84:1

(по Слав. 83)

Колко са любезни твоите селения,

Господи на Силите!

Псалми 91:14

Понеже положи в мене любовта си,

За то ще го избавя:

Ще го туря в безопасност защото позна името ми.

Псалми 108:6

За да се избавят твоите възлюблени,

Спаси с десницата си, и послушай ме.

Псалми 109:4

За въздаяние на любовта ми враждебници ми са;

А аз се моля.

Псалми 109:5

И въздадоха ми зло за добро,

И ненавист за любовта ми.

Псалми 119:47

И ще се наслаждавам в твоите заповеди,

Които възлюбих.

Псалми 119:48

И ще повдигам ръцете си към твоите заповеди, които възлюбих;

И ще се поучавам в повеленията ти.

Псалми 119:113

Самех.

Възненавидех двоеумните,

А закона ти възлюбих.

Псалми 119:119

Считаш като шлак всичките лукави на земята;

За то възлюбих твоите свидетелства.

Псалми 119:127

За това възлюбих твоите заповеди

Повече от злато и от чисто злато.

Псалми 119:167

Упази душата ми твоите свидетелства;

И възлюбих ги твърде много.

Псалми 127:2

Напраздно е вам да ставате рано,

Да лягате късно, и да ядете хляба на скърбта

Господ наистина дава сън на възлюбления си.

Псалми 132:14

Той ми е покой въ век

Тук ще живея защото го възлюбих.

Притчи 7:18

Ела, да се наситим в рачителство до зори,

Да се насладим в любов;

Притчи 9:8

Не обличавай присмивател, за да те не намрази:

Обличавай мъдър, и ще те възлюби.

Притчи 10:12

Омразата повдига раздори;

Но любовта покрива всичките погрешки.

Притчи 15:17

По-добро гощаване от зеле с любов,

Нежели хранено говедо с омраза.

Притчи 17:9

Който покрива престъпление търси любов;

Но който разказва работата раздвоява най-тесни приятели.

Еклесиаст 9:6

Още и любовта им, и ненавистта им,

И завистта им вече се е изгубила;

И не ще имат вече никога дял

Във всичко що става под слънцето.

Песен на песните 1:2

Да ме целуне с целуванията на устата си;

Защото любовта ти е по-добра от виното.

Песен на песните 1:4

Привлечи ме: ще тичам след тебе.

Царят ме въведе в клетовете си:

Ще се радваме и ще се веселим за тебе; Ще помним любовта ти повече от виното:

Обичат те с правота.

Песен на песните 1:7

Възвести ми, ти когото възлюби душата ми,

Де пасеш стадото, де го упокояваш на пладне.

Защо да бъда като тая що обикаля

Между стадата на твоите другари?

Песен на песните 1:14

Китка кипрова е за мене възлюблений мой,

В лозята на Енгади.

Песен на песните 1:16

Ето, хубав си, възлюблений ми, ей, приятен си:

И одърът ни е благоцветен.

Песен на песните 1:15

Ето хубава си, любезна моя;

Ето, хубава си: очите ти са като на гълъбите.

Песен на песните 2:2

Както е кринът между трънете,

Така е любезната ми между дъщерите.

Песен на песните 2:3

Както ябълката между дърветата на дъбравата,

Така е възлюбленият ми между синовете:

Песен на песните 2:4

Доведе ме в дома на виното,

И хоругвата му над мене бе любов.

Песен на песните 2:5

Подкрепете ме с млинчета, разхладете ме с ябълки;

Защото съм ранена от любов.

Песен на песните 2:8

Гласът на възлюбления ми! ето, иде той

Песен на песните 2:9

Възлюбленият ми прилича на сърна или на млад елен:

Ето, стои зад стената ни,

Гледа от прозорците,

Занича през решетките.

Песен на песните 2:10

Отговаря възлюблений ми и говори ми:

Стани, любезна моя, прекрасна моя, и ела;

Песен на песните 2:13

Смоковницата прозябва първите си смокви,

И по лозята цветът на гроздето издава благовоние.

Стани, любезна моя, прекрасна моя, та ела.

Песен на песните 4:7

Ти си прекрасна, любезна моя;

И порок няма в тебе.

Песен на песните 4:10

Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто!

Колко по-добра от виното е твоята любов,

И благовонието на твоите масти повече от всичките аромати!

Песен на песните 4:16

Да дойде възлюблений ми в градината си,

И да яде изрядните си плодове.

Песен на песните 5:1

Яжте, приятели:

Пийте, ей, изобилно пийте, възлюблени.

Песен на песните 5:2

Аз спя, но сърдцето ми е будно.

Гласът на възлюбления ми! хлопа:

Отвори ми, сестро моя, любезна моя,

Гълъбице моя, съвършена моя;

Защото главата ми се напълни с роса

Песен на песните 5:8

Заклевам ви, Ерусалимски дъщери,

Ако намерите възлюбления ми да му кажете

че съм ранена от любов.

Песен на песните 5:9

Що различава твоя възлюблен от друг възлюблен,

О ти прекрасна между жените?

Що различава от друг възлюблен твоя възлюблен,

Та ни заклеваш ти така?

Песен на песните 5:10

Възлюблений мой е бял и румен,

Личи между десет тисящи.

Песен на песните 6:3

Аз съм на възлюбления си, и възлюблений ми е мой:

Песен на песните 8:6

Положи ме като печат на сърцето си,

Като печат на мишцата си,

Защото любовта е крепка като смъртта,

Ревнуванието жестоко като ад,

Песен на песните 8:7

Много вода не може да угаси любовта,

Нито реки могат да я потопят:

Ако би дал някой всичкия имот на дома си за любовта,

Съвсем ще го презрат.

Песен на песните 8:14

Бързай, възлюблени мой,

И бъди подобен на сърне или на еленче

Върху ароматските гори.

Исая 5:1

Сега ще пея на любезния си

Песен на обичния си заради лозето му.

Любезний ми имаше лозе

Исая 5:7

Защото лозето на Господа Саваота е Израилевий дом,

И Юдините мъже възлюбленият негов сад;

Исая 38:17

Ето, вместо мир дойде върх мене голяма горест;

Но ти, за любов на душата ми, избавил си я от рова на тлението;

Защото си хвърлил зад гърба си всичките ми грехове.

Исая 41:8

Но ти, Израилю, рабе мой,

Якове, когото аз избрах,

Семе на Авраама възлюбления ми,

Исая 43:4

Понеже ти бе многоценен пред очите ми,

Почтен беше ти, и аз те възлюбих;

За то ще дам человеци за тебе,

И народи за живота ти.

Исая 48:14

Съберете се, всички вие, и чуйте:

Кой от тях възвести това?

Господ го възлюби:

Ще извърши волята му върх Вавилон,

И мишцата му ще бъде върх Халдеите.

Исая 63:9

И ангелът на присътствието му ги избави;

С любовта си и с милосердието си той ги изкупи,

И дигна ги, и носи ги във всичките древни дни.

Еремия 3:1

Говорят: Ако напусне някой жена си,

Та отиде от него и се ожени за друг мъж,

Ще се върне ли пак онзи при нея?

Не ще ли се оскверни съвсем тая земя?

А ти си блудствувала с много любовници;

Но върни се пак към мене, говори Господ.

Еремия 31:3

Господ ми се яви отдавна и рече:

Ей, възлюбих те с вечна любов;

За то те привлякох с милост.

Езекиил 23:22

За то, Ооливо, така говори Господ Иеова: Ето, аз ще подигна любовниците ти върх тебе, от които се е отчуждила душата ти, и ще ги докарам върх тебе от всякъде:

Езекиил 33:31

И дохождат при тебе както се събират люде, та седят пред тебе като мои люде, и слушат твоите думи, но не ги правят; защото с устата си показват много любов, но сърдцето им отхожда вслед любостяжанието им.

Езекиил 33:32

И, ето, ти им си като любезна песен от человек сладкогласен и който свири добре; защото слушат думите ти, а не ги правят.

Осия 11:1

Когато Израил бе младенец, тогаз го възлюбих,

И из Египет повиках сина си.

Даниил 9:4

и помолих се на Господа Бога моего, и се изповядах, и рекох: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта към онези които те любят и пазят твоите заповеди!

Даниил 10:19

и рече: Не бой се, мъжу любезни: мир тебе! укрепи се, укрепи се! И като ми говореше укрепих се, и рекох: Да говори господарят ми; защото си ме укрепил.

Осия 11:4

Привлякох ги с человечески въжа, с узи на любов;

И аз бях за тях като онези които отнемат хомота от челюстите им,

И спокойно ги нахраних.

Софония 3:17

Господ Бог твой който е всред тебе,

Силният, ще те спаси,

Ще се развесели за тебе с радост

Ще те милва в любовта си,

Ще се весели за тебе с песни.

Малахия 1:2

Аз ви възлюбих, говори Господ:

А вий рекохте: В какво ни възлюби?

Не бе ли Исав брат Яковов? говори Господ;

Но възлюбих Якова,Матей 5:43

чули сте, че е речено: Да любиш ближния си, и да ненавиждаш врагът си.

Матей 3:17

И ето глас от небеса, който казваше: Този е Синът мой възлюблений, в когото благоволих.

Матей 5:44

Но аз ви казвам: Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят:

Матей 5:46

Защото ако любите любящите вас, коя заплата имате? Не правят ли това и митарите?

Матей 6:24

Никой не може на двамина господари да работи; защото или едного ще възненавиди, а другиго ще възлюби; или едному ще бъде привържен, а другиго ще презира. Не можете да работите Богу и Мамону.

Матей 10:37

Който люби баща или майка повече от мене, не е за мене достоен.; и който люби син или дъщеря повече от мене, не е за мене достоен.

Матей 12:18

Ето Отрока ми когото избрах, възлюбленият ми, на когото благоволи моята душа; ще положа Духът си на него, и ще възвести съд на народите.

Матей 17:5

И когато той още говореше, ето, облак светъл ги засени; и ето глас из облака, който казваше: Този е Син мой възлюблений, в когото благоволих; слушайте него.

Матей 19:19

Почитай баща си и майка си; и, Люби ближните си както себе си.

Матей 22:37

А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.

Матей 22:39

А втора подобна на нея: Да възлюбиш ближният си като себе си.

Матей 24:12

И поради умножаването на беззаконието, на мнозина любовта ще охладнее.

Марк 1:11

И глас биде от небето: Ти си Син мой възлюблений в когото благоволих.

Марк 9:7

И облак ги засени; и глас дойде из облака който казваше: Този е Син мой възлюблений: слушайте него.

Марк 10:21

А Исус като го погледна, възлюби го, и рече му: Едно ти не достига; иди, продай все що имаш, и раздай го на сиромасите; и ще имаш съкровище на небето; и дигни кръста, и ела та ме последвай.

Марк 12:30

и да възлюбиш Господа Бога твоего със всичкото си сърдце, и с всичката си душа, и с всичкия си ум, и с всичката си сила.“ Тая е първата заповед.

Марк 12:31

и втора подобна ней: „Да възлюбиш ближнаго твоего както себе си.“ По-голема от тези друга заповед нема.

Марк 12:6

При това още, понеже имаше един син любезен нему, проводи и него последен до тех, и думаше: Ще се посвенят от сина ми.

Марк 12:33

и да го люби некой със все сърце, и с всичкият си разум, и с всичката душа, и с всичката сила, и да люби ближнаго своего както себе си, то е повече от всичките всесъжения и жертви.

Лука 3:22

и слезе Дух Светий в телесен вид, като гълъб върх него; и глас биде от небето който казваше: Ти си Син мой възлюблений: в тебе благоволих.

Лука 6:27

Но вам които слушате казвам: Любете враговете ваши, добро правете на онези които ви ненавиждат,

Лука 6:32

И ако любите онези които любят вас, каква благодат имате? защото и грешниците любят любящите тех.

Лука 6:35

Но вие любете враговете ваши, и добро правете, и на заем давайте без да се надеете за никое назад възприемане; и ще бъде вашата заплата много, и ще бъдете синове на Вишнаго; защото той е благ към неблагодарните и злите.

Лука 7:5

защото люби нашият народ, и той ни съгради съборище.

Лука 7:42

И понеже немаха да му платят, прости им ги и на двамата. И тъй, кажи ми кой от тех ще го възлюби повече?

Лука 7:47

За това ти казвам: Прощават й се многото нейни грехове, защото много възлюби; а комуто се малко прощава, малко люби.

Лука 9:35

И стана глас из облака и казваше: Този е Син мой възлюбеният: него слушайте.

Лука 10:27

И той отговори, и рече: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и със всичкия си ум, и ближнаго твоего както самаго себе си.“

Лука 11:42

Но горко на вас, Фарисеите! защото давате десетък от мятвата, от рутата и от всеко зеле, и небрежите съдбата и любовта Божия. Това требваше да правите, и онова да не оставяте.

Лука 16:13

Никой слуга не може на двама господари да слугува; защото или едного ще намрази и другиго ще възлюби, или до едного ще се прилепи и другиго ще презира. Не можете да работите на Бога и на Мамона.

Йоан 3:16

Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина своего единороднаго, за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.

Йоан 3:19

И то е осъждението, че виделината дойде на света, и человеците възлюбиха тъмнината повече от виделината защото делата им беха зли.

Йоан 3:35

Отец люби Сина, и всичко е дал в неговите ръце.

Йоан 5:20

Защото Отец люби Сина, и показва му все що прави той; ще му покаже и от тези по-големи работи за да се чудите вие.

Йоан 5:42

но познах ви че немате в себе си любов Божия.

Йоан 8:42

Рече им Исус: Ако беше ви Бог Отец, то вие любили бихте мене, защото аз от Бога излезох и дойдох; понеже не съм дошел от самосебе си, но той ме проводи.

Йоан 10:17

За това Отец ме люби защото аз полагам душата си за да я взема пак.

Йоан 11:3

И тъй, проводиха сестрите до него да му кажат: Господи, ето, този когото любиш болен е.

Йоан 12:43

защото възлюбиха славата человеческа повече нежели славата Божия.

Йоан 13:1

И пред праздника на пасхата, като знаеше Исус че дойде часът му, да премине от този свет към Отца, както бе възлюбил своите които беха на света, до край ги възлюби

Йоан 13:34

Нова заповед ви давам: Да имате любов помежду си; както ви възлюбих, и вие да имате любов помежду си.

Йоан 13:35

От това всички ще познаят че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.

Йоан 14:15

Ако имате любов към мене, упазете моите заповеди.

Йоан 14:21

Който има моите заповеди и ги държи, той е който ме люби; а който ме люби възлюбен ще бъде от Отца ми; и аз ще го възлюбя, и ще явя себе си нему.

Йоан 14:23

Отговори Исус и рече му: Който люби мене ще упази моето слово; и Отец ми ще го възлюби, и ще дойдем при него, и ще направим жилище у него.

Йоан 14:24

Който не люби мене моите думи не държи; и словото което слушате не е мое, но на Отца който ме е проводил.

Йоан 14:28

чухте че аз ви рекох: Отивам си, и ще дойда при вас. Ако ме любехте, възрадвали се бихте за това що рекох: Отхождам при Отца; защото Отец мой е по-голем от мен.

Йоан 14:31

Но за да познае светът че аз любя Отца, и както ми е Отец заповедал, така правя. Станете, да отидем от тука.

Йоан 15:9

Както Отец възлюби мене, и аз възлюбих вас; пребъдете в моята любов.

Йоан 15:10

Ако държите моите заповеди ще пребъдете в любовта ми, както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов.

Йоан 15:12

Тая е моята заповед, да имате любов помежду си както ви аз възлюбих.

Йоан 15:13

Никой нема по-голема любов от тази, щото да положи некой душата си за приятелите си.

Йоан 15:17

Това ви заповедвам, да имате любов един към друг.

Йоан 15:19

Ако бехте от света, светът би любил своето; а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, за това светът ви ненавиди.

Йоан 16:27

защото сам си Отец ви люби, понеже мене възлюбихте и повервахте че аз от Бога излезох.

Йоан 17:23

аз в тех, и те в мене; да бъдат съвършени в едно, и да разбере светът че ти си ме проводил, и възлюбил си ги както си възлюбил мене.

Йоан 17:24

Отче, тези които си ми дал, искам дето съм аз да бъдат и те с мене, за да гледат славата моя която ми си дал; защото си ме възлюбил преди създание мира.

Йоан 17:26

И явих им твоето име, и ще явя, да бъде в тех любовта с която си ме възлюбил, и аз в тех.

Йоан 21:15

А като се наобедваха, казва Исус Симону Петру: Симоне Ионин, любиш ли ме повече от тия? Казва му: Ей, Господи, ти знаеш че те обичам. Казва му: Паси агънците ми.

Йоан 21:16

Казва му пак втори път: Симоне Ионин, любиш ли ме? Казва му: Ей, Господи, ти знаеш че те обичам. Казва му: Паси овците ми.

Деяния 15:25

ние като се събрахме единодушно видехме за добро да изберем мъже и да проводим до вас, наедно с любезните нам Варнава и Павла,

Яков 1:12

Блажен онзи человек който претърпева изкушение; защото, като премине изпитът, ще приеме венеца на живота който обеща Господ на онези които го любят.

Яков 1:16

Не се заблуждавайте, любезни мои братие.

Яков 1:19

И тъй, любезни мои братие, да бъде всеки человек бърз на чуене, а муден на говорене, и муден на гнев;

Яков 2:5

Слушайте, любезни мои братие. Не избра ли Бог сиромасите от този свет богати с вера, и наследници на царството което обеща на тези които го любят?

1 Петрово 1:8

когото, ако и да не сте видели, любите; ако и сега да го не виждате, но като вервате радвате се с неизказана и преславна радост;

1 Петрово 1:22

Понеже сте очистили душите си с послушанието на истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърдце;

1 Петрово 2:11

Възлюбени, моля ви се, като пришелци и чужденци на света да се отдалечавате от плътските похоти, които воюват против душата;

1 Петрово 3:10

Защото който иска да люби живота и да види добри дни, да спре езика си от зло и устните си от да говорят лъст;

1 Петрово 4:8

А преди всичко имайте усърдна любов помежду си; защото любовта ще покрие множество грехове.

1 Петрово 4:12

Възлюблени, не се чудете за огненото изкушение което става на вас за изпитня, като че ви се случава нещо чудно;

1 Петрово 5:14

Поздравете се един други със целуване на любов. Мир на всички вас които сте в Христа Исуса. Амин.

2 Петрово 1:7

на благочестие братолюбие, и на братолюбие любов.

2 Петрово 1:17

защото прие от Бога Отца чест и слава когато дойде нему от великолепната слава такъв глас: „Този е Син мой възлюбленият в когото аз благоволих.“

2 Петрово 2:3

И от любостяжание ще ви употребяват като търговия с престорени думи: техното осъждане отколе приготвено не се забавя, и техната погибел не дреме.

2 Петрово 2:14

имат очи пълни с блуд и с непрестанен грех: подлъстят души неутвърдени: имат сърцето си научено на любостяжание: чада на клетва са

2 Петрово 3:14

За това, възлюблени, тези неща като очаквате, прилежавайте да се намерите чисти и непорочни пред него миром;

2 Петрово 3:15

и дълготърпението на Господа нашего имайте за спасение; както и възлюбленият наш брат Павел ви писа според дадената нему мъдрост,

2 Петрово 3:17

И тъй, вие, възлюблени, като сте предизвестени за това, пазете се да се не увлечете със заблуждението на беззаконните, и отпаднете от утвърждението си;

1 Йоаново 2:5

А който пази неговото слово, в него наистина Божията любов е съвършена. По това знаем че сме в него.

1 Йоаново 2:10

Който люби брата си, той пребъдва във виделина; и нема съблазън в него.

1 Йоаново 2:15

Не обичайте света нито което е във света. Ако люби некой света, любовта на Отца не е в него.

1 Йоаново 3:1

Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем и да сме чада Божии. За това светът не познава нас, защото не позна него.

1 Йоаново 3:2

Възлюблени, сега сме чада Божии; и още не се е явило какво ще бадем; но знаем че кога се яви ще сме подобни нему; защото ще го видим както е.

1 Йоаново 3:10

В това се познават чадата Божии и чадата дяволски. Всеки що не прави правда, не е от Бога, нито който не люби брата си.

1 Йоаново 3:11

Защото това е заръчването което от начало чухте, да любим един другиго.

1 Йоаново 3:14

Ние знаем че преминахме от смърт в живот, защото любим братята: който не люби брата си остава в смърт.

1 Йоаново 3:16

От това познаваме любовта, че той живота си положи за нас; и ние сме длъжни да положим нашия живот за братята.

1 Йоаново 3:17

Но който има световните добрини, и гледа брата си че има нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта Божия?

1 Йоаново 3:18

чадца мои, да не любим със дума, нито с език, но с дело и с истина.

1 Йоаново 3:21

Възлюблени, ако сърцето ни не ни осъжда, имаме дързновение у Бога;

1 Йоаново 3:23

И тая е неговата заповед, да верваме в името на Сина му Исуса Христа, и да любим един другиго, както е дал нам заповед.

1 Йоаново 4:1

Възлюблени, всекому духу не вервайте, но изпитвайте духовете от Бога ли са; защото много лъжепророци излезоха по света.

1 Йоаново 4:7

Възлюблени, да любим един другиго; защото любовта е от Бога; и всеки който люби от Бога е роден и познава Бога.

1 Йоаново 4:8

Който не люби не е познал Бога, защото Бог е любов.

1 Йоаново 4:9

В това се яви Божията към нас любов, че Сина своего единороднаго проводи Бог на света за да живеем чрез него.

1 Йоаново 4:10

В това е любовта, не че ние сме Бога възлюбили, но че той възлюби нас, и проводи Сина своего умилостивение за нашите грехове.

1 Йоаново 4:11

Възлюблени, понеже така възлюби нас Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.

1 Йоаново 4:12

Бога никой не е видел никога. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта негова е съвършена в нас.

1 Йоаново 4:16

И ние познахме и повервахме любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта пребъдва в Бога, и Бог в него.

1 Йоаново 4:17

В това е съвършена любовта в нас, да имаме дързновение в съдния ден; защото както е той така сме и ние в този свет.

1 Йоаново 4:18

В любовта страх нема, но съвършената любов пропъжда вън страха; защото страхът има мъка, и който се страхува не е съвършен в любовта.

1 Йоаново 4:19

Ние любим него защото първом той възлюби нас.

1 Йоаново 4:20

Ако рече некой: Любя Бога, а ненавижда брата си – лъжец е; защото който не люби брата си когото е видел, Бога когото не е видел как може да го люби?

1 Йоаново 4:21

И тая заповед имаме от него, че който люби Бога да люби и брата си.

1 Йоаново 5:1

Всеки който верва че Исус е Христос от Бога е роден; и всеки който люби оногози който е родил люби и роденият от него.

1 Йоаново 5:2

От това познаваме че любим чадата Божии, когато Бога любим и заповедите негови пазим;

1 Йоаново 5:3

защото тая е любовта Божия, да пазим заповедите негови; и заповедите му не са тежки.

2 Йоаново 1:1

Аз Старец до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя; и не само аз, но и всички които са познали истината,

2 Йоаново 1:3

Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина Отча, в истина и любов.

2 Йоаново 1:5

И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая която от начало имахме: Да любим един другиго.

2 Йоаново 1:6

И тая е любовта, да ходим по заповедите негови. Тая е заповедта, както сте изпърво чули, да ходите в нея.

3 Йоаново 1:1

Аз Старец възлюбленому Гаию, когото наистина любя:

3 Йоаново 1:6

Които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов, и които ако предизпратиш достойно Богу добре ще сториш.

3 Йоаново 1:11

Възлюблене, не подражавай злото, но доброто. Който прави добро от Бога е; а който прави зло не е видел Бога.

Юда 1:2

Милост да се умножи вам, и мир, и любов.

Юда 1:12

Те са петна на вашите любовни събрания, като пируват с вас заедно без страх и напасват себе си: облаци безводни, носени от ветровете; дървета есенни, безплодни, дваж умрели, изкоренени

Юда 1:17

Но вие, възлюблени, помнете думите предречени от апостолите на Господа нашего Исуса Христа,

Юда 1:20

А вие, възлюблени, назидавайте себе си на пресветата ваша вера, и молете се Духом Светим.

Юда 1:21

Пазете себе си в любовта Божия, в ожидание на милостта на Господа нашего Исуса Христа за живот вечен.

Римляни 5:5

А надеждата не посрамя; защото любовта Божия е излена в сърдцата ни чрез даденаго нам Духа Светаго.

Римляни 5:8

но Бог показва своята към нас любов, защото когато ние още бехме грешници Христос умре за нас;

Римляни 8:28

Знаем пак че на тези които любят Бога, които са призвани според неговото предопределение, всичкото на добро им съдействува.

Римляни 8:35

Кой ще ни отлъчи от любовта Христова? скръб ли, или утеснение, или гонение, или глад, или голота, или беда, или нож?

Римляни 8:37

но във всичко това препобеждаваме чрез тогози който ни е възлюбил

Римляни 8:39

нито височина, нито дълбочина, ни друго некое създание не ще може да ни отлъчи от любовта Божия която е в Христа Исуса Господа нашего.

Римляни 11:28

По евангелието те са неприятели за вас, а по избранието, възлюблени Богу заради отците.

Римляни 12:9

Любовта да бъде нелицемерна: имайте отвращение от злото, и прилепявайте се към доброто.

Римляни 12:10

Обичайте се един друг с братска любов: предваряйте да си отдавате един на друг почест;

Римляни 13:8

Не оставайте никому длъжни в нищо освен да имате любов един на другиго; защото който люби другиго изпълнява закона;

Римляни 13:10

Любовта не прави зло ближнему; следователно любовта е изпълнение на закона.

Римляни 14:15

Но, ако е брат ти скръбен поради яденето, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай тогоз за когото е Христос умрел.

Римляни 15:30

А при това моля ви се, братие, за Господа нашего Исуса Христа, и за любовта на Духа, да се потрудите с мене заедно в молитвите си към Бога за мене,

Римляни 16:12

Поздравете Трифена и Трифоса които се трудят за Господа. Поздравете любезната Персида, която се много труди за Господа.

1 Коринтяни 2:9

Но според както е писано: „Око не е видело, и ухо не е чуло, и на человек на сърдцето не е дохождало, това което е приготвил Бог на тези които го любят.“

1 Коринтяни 4:14

Не пиша това за посрамване на вас, но като любезни мои чада вразумявам ви.

1 Коринтяни 4:17

За туй ви проводих Тимотея, който ми е любезно и верно в Господа чадо, който ще ви напомни моите в Христа пътища, както поучавам на всекъде във всека църква.

1 Коринтяни 4:21

Що искате? С тояга ли да дойда при вас? или с любов и кротък дух?

1 Коринтяни 8:1

Колкото за идоложертвеното, знаем че всинца имаме знание; но знанието възгордява, а любовта назидава.

1 Коринтяни 8:3

Но ако люби некой Бога, той е познат от него.

1 Коринтяни 10:14

За това, възлюблени мои, отбегвайте от идолослужението.

2 Коринтяни 12:19

Пак ли мислите че се оправдаваме пред вас? Пред Бога говорим в Христа. Всичко това, възлюблени мои, е за ваше назидание.

1 Коринтяни 13:1

Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов немам, ще съм мед що звънти или кимвал що дрънка.

1 Коринтяни 13:2

И ако имам пророчество, и зная всичките тайни и всеко знание, и ако имам всичката вера щото и гори да преместям, а любов немам, нищо не съм.

1 Коринтяни 13:3

И ако раздам всичкият си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам телото си на изгореване, а любов немам, нищо не се ползувам.

1 Коринтяни 13:4

Любовта дълготърпи, благосклонна е; любовта не завижда; любовта не се превъзнося, не се гордее,

1 Коринтяни 13:8

Любовта никога не отпада; другите обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще изчезне:

1 Коринтяни 13:13

А сега остават тези трите, вера, надежда, любов; но най-голема от тех е любовта.

1 Коринтяни 14:1

Следвайте любовта, и желайте с ревност духовните дарби, и най-паче да пророчествувате.

1 Коринтяни 16:14

Всичко у вас с любов да бива.

1 Коринтяни 16:22

Който не люби Господа Исуса Христа да бъде анатема, маран ата.

1 Коринтяни 16:24

Любовта ми с всички вас в Христа Исуса. Амин.

2 Коринтяни 2:4

Защото от голема скърб и сърдечна тъга писах ви с много сълзи, не да се оскърбите, но да познаете големата любов която имам към вас.

2 Коринтяни 2:8

За това ви моля да утвърдите вашата към него любов;

2 Коринтяни 5:14

Защото любовта Христова ни принуждава; понеже сме разсъдили за това че, ако е умрел един за всичките, то всичките са умрели;

2 Коринтяни 6:6

с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна,

2 Коринтяни 8:7

И тъй, както изобилвате във всеко нещо, във вера и в слово и в разум и във всеко усърдие и в любовта си към нас, така да преизобилвате и в това благодеяние.

2 Коринтяни 8:8

Това не ви го казвам като заповед, но чрез усърдието на другите да опитам и искреността на вашата любов;

2 Коринтяни 8:24

Покажете прочее към тех и пред църквите доказателството на вашата любов и на нашата с вас похвала.

2 Коринтяни 11:3

Но боя се да не би, както змията с пронирството си прелъсти Ева, така да се разврати умът ви и отпадне от простотата на любовта ви към Христа.

2 Коринтяни 13:11

И тъй, братие, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, мир имайте; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.

2 Коринтяни 13:14

Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта Божия, и общението на Светаго Духа да бъде със всички вас. Амин.

Галатяни 2:20

Сраспех се с Христа, и сега вече живея не аз, но Христос живее в мене; а това що живея сега в плът, живея във верата на Сина Божия, който ме възлюби и предаде себе си заради мене.

Галатяни 5:6

Защото в Христа Исуса нито обрезването има некаква сила нито необрезването, но вера която действува с любов.

Галатяни 5:13

Защото вие, братие, на свобода бехте призвани, само не употребявайте свободата за причина на плътта, но с любов един друг си слугувайте.

Галатяни 5:14

Защото всичкият закон в една реч се изпълнява, сиреч, в тази: „Да възлюбиш ближнаго твоего както самаго себе си.“

Галатяни 5:22

А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, вера,

Ефесяни 1:4

както е избрал нас в него преди създание мира да бъдем свети и непорочни пред него в любов;

Ефесяни 1:6

за похвала на славната си благодат, с която е обдарил нас чрез Възлюбленаго си;

Ефесяни 1:15

За това и аз, като чух верата ви в Господа Исуса и любовта ви към всичките светии,

Ефесяни 2:4

Бог обаче, който е богат в милост, за големата си любов с която ни възлюби,

Ефесяни 5:1

И тъй, бивайте подражатели Богу като чада възлюблени;

Ефесяни 3:17

чрез верата ви да се всели Христос във вашите сърдца, щото, вкоренени и основани в любовта,

Ефесяни 3:19

и да познаете любовта Христова, която превъзхожда всеко знание, за да се изпълните с всичката пълнота Божия.

Ефесяни 4:2

с всеко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпевате един друг с любов,

Ефесяни 4:15

но с истинство в любовта да порастем по всичко в него който е главата, Христос,

Ефесяни 4:16

от когото всичкото тело съчленявано и свързвано чрез всеко сключване на спомагателните членове, според съразмерното действие на всека част, прави телото да расте за своето си в любовта назидание.

Ефесяни 5:2

и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма.

Ефесяни 5:25

Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея,

Ефесяни 5:28

Така са длъжни мъжете да любят жените си както своите си тела. Който люби жена си себе си люби;

Ефесяни 5:33

Но и вие, всеки един от вас да люби жена си така както себе си; а жената да се бои на мъжа си.

Ефесяни 6:21

Но за да знаете и вие за мене що правя, всичкото ще ви каже Тихик, възлюблений брат и верен в Господа служител;

Ефесяни 6:23

Мир на братята и любов с вера от Бога Отца и Господа Исуса Христа.

Ефесяни 6:24

Благодат да бъде с всичките които любят искренно Господа нашего Исуса Христа. Амин.

Филипяни 1:9

И това се моля, да преизобилва любовта ви още повече в познание и във всеко разумение,

Филипяни 1:15

Некои наистина от завист и от любопрение проповедват Христа, а некои си и от добра воля.

Филипяни 1:17

а другите от любов, като знаят че съм настанен да защищавам евангелието.

Филипяни 2:1

И тъй, ако има некое утешение в Христа, или некоя разтуха от любов, или некое общение на Духа, или некое милосердие и съжаление,

Филипяни 2:2

изпълнете радостта ми да мислите все едно всички, да имате еднаква любов, да сте единодушни и единомислени.

Филипяни 2:12

Заради това, възлюблени мои, каквото сте ме винаги слушали, не само както когато съм при вас, но сега много повече като не съм при вас, изработвайте спасението си със страх и трепет;

Филипяни 4:1

За това, възлюблени и въжделени мои братие, радосте и венче мой, така стойте в Господа, любезни мои.

Филипяни 4:8

Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има некоя добродетел, и ако има некоя похвала, това размишлявайте.

Колосяни 1:4

като чухме вашата в Христа Исуса вера, и любовта ви към всичките светии,

Колосяни 1:8

който ни и яви вашата чрез Духа любов.

Колосяни 1:13

който ни избави от властта на тъмнината, и премести ни в царството на възлюбленаго Сина своего

Колосяни 2:2

да се утешат сърцата им съединени купно в любов, и във всеко богатство на съвършено разумение, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа

Колосяни 3:12

И тъй, като избрани Божии свети и възлюблени облечете се с милосердие, благодат, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение.

Колосяни 3:14

И над всичко това облечете се в любовта, която е свързка на съвършенството.

Колосяни 3:19

Мъже, любете жените си, и не бивайте жестоки към тех.

1 Солунци 1:3

като помним непрестанно вашето дело на верата, и труда на любовта, и търпението на надеждата в Господа нашего Исуса Христа, пред Бога и Отца нашего

1 Солунци 1:4

понеже знаем, братие възлюблени от Бога, вашето избрание;

1 Солунци 2:8

Така, като имахме гореща любов към вас, имахме благодарение да ви предадем не току евангелието Божие, но и душите си, защото станахте любезни нам.

1 Солунци 3:6

А сега като дойде Тимотей от вас при нас та ни донесе добри известия за верата и любовта ваша, и това че имате всекога добро поменуване за нас и желаете да ни видите, както и ние вас,

1 Солунци 3:12

И вас Господ да умножи и да ви направи да преизобилвате в любовта един към друг и към всичките, както и ние към вас,

1 Солунци 4:9

А за братолюбието немате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един към друг;

1 Солунци 5:8

но ние като сме синове на деня да бъдем трезвени, и да облечем бронята на верата и на любовта, и за шлем, надеждата на спасението.

1 Солунци 5:13

и да ги почитате премного с любов за делото им. Живейте мирно помежду си.

2 Солунци 1:3

Длъжни сме, братие, да благодарим Бога всекога за вас както е достойно, защото верата ви превъзрастява, и умножава се любовта на всекиго едного към другиго помежду всички вас;

2 Солунци 2:10

и с всека измама на неправдата, между тези които погинват; защото не приеха любовта на истината за да се спасят.

2 Солунци 2:13

А ние сме длъжни винаги да благодарим Бога за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и верването в истината,

2 Солунци 2:16

А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и по благодат даде ни вечно утешение и добра надежда,

2 Солунци 3:5

А Господ да управи сърцата ви в любов Божия и в търпение Христово.

1 Тимотей 1:5

А целта на заръчането е любов от чисто сърдце, от добра съвест, и от нелицемерна вера;

1 Тимотей 1:14

и преумножи се благодатта на Господа нашего с вера и любов в Христа Исуса.

1 Тимотей 2:15

но пак ще се спаси чрез чадородието ако пребъдат във верата и любовта и в светост с целомъдрие.

1 Тимотей 4:12

Никой да не презира твоята младост; но бъди на верните образ в слово, в поведение, в любов, в дух, във вера, в чистота.

1 Тимотей 6:11

Но ти, человече Божий, бегай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, верата, любовта, търпението, кротостта.

2 Тимотей 1:7

Защото Бог не даде нам дух на боязън, но дух на сила и любов и целомъдрие.

2 Тимотей 1:13

Дръж примера на здравите думи които си чул от мене във вера и любов която е в Христа Исуса.

2 Тимотей 2:22

И от младежките похоти отбегвай, и следвай правдата, верата, любовта, мира, с всички тези които призовават Господа от чисто сърце.

2 Тимотей 3:10

А ти си последвал моето учение, поведение, намерение, верата ми, дълготърпението, любовта, търпението,

Тит 2:2

старците да бъдат трезвени, честни, целомъдрени, здрави във верата, в любовта, в търпението;

Тит 2:4

да разумяват младите жени да любят мъжете си и чадата си,

Тит 3:15

Поздравяват те всички които са с мене: поздрави тези които ни любят във верата. Благодат да бъде с всички вас. Амин.

Филимон 1:5

като слушам твоята любов и вера, която имаш към Господа Исуса и към всите светии

Филимон 1:7

Защото голема радост и утешение имаме за твоята любов, понеже сърдцата на светиите отпочинаха си чрез тебе, брате.

Филимон 1:9

но по любов повече те моля, такъв както съм, като Павел старец, а сега и узник Исус Христов.

Филимон 1:16

не вече както раб, но по-горе от раб, брат възлюбен, особно на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!

Евреи 1:9

възлюбил си правдина, и възненавидел си беззаконие; за това те помаза, Боже, твоят Бог с елей на радост повече от твоите съучастници;“

Евреи 6:9

А заради вас, възлюблени, ако и да говорим така, надеем се за нещо по-добро и което принадлежи на спасение.

Евреи 6:10

Защото Бог не е неправеден че да забрави вашето дело и труда на любовта която показахте към неговото име като послужихте и служите на светиите.

Евреи 10:24

и да се грижим един за друг, да се поощряваме на любов и на добри дела;

Откровение 1:5

и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите, и началникът над царете на земята. На тогози който е възлюбил нас, и умил ни е от греховете ни с кръвта си

Откровение 2:4

Но имам нещо против тебе защото си оставил първата си любов.

Откровение 2:19

Зная твоите дела и любовта и служенето, и верата и търпението ти, и за делата ти че последните са по-много от първите.

Откровение 3:9

Ето, ще направя тези които са от съборището Сатанинско, които казват себе си че са Юдеи, и не са, но лъжат,- ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят че аз те възлюбих.

Откровение 3:19

Аз които любя, изобличавам и наказвам ги; за това, бъди ревнител и покай се.

Откровение 12:11

И те го победиха с кръвта на Агнето и със словото на своето свидетелство; и не възлюбиха живота си до смърт.

Откровение 20:9

И възлезоха по всичката ширина на земята, и обиколиха стана на светиите и възлюбления град; и падна огън от Бога из небето та ги изпояде.

 

 

 

 

Коментари

comments