Том 4 Свещени Методи

Пост Пречистване Чистота Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за madre tierra y padre sol

2 Царе 22:27
С чист, чист ще бъдеш

Йов 16:17
Ако и да няма неправда в ръцете ми,
И молитвата ми е чиста

Псалми 12:6
Думите на Господа са думи чисти,
Сребро претопено в горнило от пръст
Очистено седем пъти.

Псалми 73:1
(по Слав. 72)
Псалом Асафов.
Благ е наистина Бог към Израиля,
Към чистите в сърдце.

Матей 5:8
Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога.
Матей 6:22
Светило на телото е окото; и тъй, ако е окото ти чисто, всичкото ти тело светло ще бъде.

Йоан 15:3
Вие сега сте чисти заради словото което ви говорих.

УЧИТЕЛЯ: 

Формули* 9: „Да сме чисти като живата вода“* – ако някой неприятел те гони и ти навлезеш стотина метра навътре във водата, той ще се спре, ще те погледа и ще се върне назад.
„Да сме чисти като Светлината“* – неприятелят, който те гони в тъмнината, когато изгрее слънцето, се уплашва, че ще го видят, и се връща назад. За него светлината е огън и той ще каже: „Аз на скара не се пека“, и ще те остави.
„Чисти като водата, като Светлината и като Любовта“* – това са три велики Сили, начини и методи, чрез които учениците на Бялото Братство се пазят от своите грехове.
*(две формули от Наряд – бел.съст.), (виж: §193)

Формула 5: Всички трябва да се обърнете към Бога и да кажете: „Господи, ние сме извършили много престъпления, отдалечили сме се от Тебе. Искаме да започнем нов, чист живот“. (виж: §141)
Огнената пещ – 17 април 1921 г., Неделни беседи,

Резултат с изображение за madre tierra y padre sol

Коментари

comments