Вечните Будители – Учители

Учителя Беинса Дуно

Формула-Молитва

(при посрещане на Слънцето)

Б У Д Я

 (песен „Химни на Слънцето“)

 

 

Будя! – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие.

Будиш! – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде царството Божие.

Буди! – изгрява живото Слънце на моя Дух. Да бъде Волята Божия.

Будим! – изгрява мировото Слънце на Отца Нашего на светлините и на нашите ангели.

Да се въдвори царството на Отца нашего на светлините.

Будите! – изгрява Слънцето на великия Господ на мира в нашите души.

Да обнови Господ нашите души и сърца със своята сила.

Будят! – изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота. Да ни даде Господ живот и здраве и свобода.

Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега,вярвам в Тебе, Господи, Който ми помагаш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще,вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми помагаш в бъдеще.

Да се слави Името Ти, и в Твоята Слава да живеем ние!

Да се въдвори Царството Ти, и ние да участвуваме в Твоята радост!

Да бъде Волята Ти, както горе на Небето, така и долу, на Земята!

И ние да работим с Тебе заедно.

АМИН – тъй да бъде

 

 

 

 

 

съчетанието е от беседите : „Едно с Бога“ – 19 септември 1922г.,   

„Живи и мъртви закони“ – 2 септември 1942 г.

 „Служене на Бога“ – 28 ноември 1937 г.

Коментари

comments

Вашият коментар