Библията и Корана

Библията и Корана са сестра и брат с Един Баща!

Резултат с изображение за Библия и корана

Цитат от Корана:

 

29. Сура Ал-Анкабут

(Паякът)

 

46. И спорете с хората на Писанието* само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: „Вярваме в низпосляното на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и Вашият Бог е Един и Същ. Ние сме Нему отдадени“.

*( „Хората на Писанието“ са четящите и вярващите в Библията – бел.съст.)

(Превод от арабскя оригинал, четвърта редакция проф. Цветан Теофанов 2008г., издателство „Труд“)

Коментари

comments

Вашият коментар