ПОСЛЕСЛОВ

Е?!… Сега разбрахме ли всички, колко още има да учим и прилагаме, осъзнахме ли, достатъчно всеобхватността на Божието Слово, дадено от Учителя.

(и това само за един Метод, предстоят около 20 подобни томове със Свещени Методи, разбира се по Божия Воля и Благословия)
Всеки би могъл да почувства своя послеслов  след прочетеното тук, разбира се постепенно и всеки ден, прилагайки, без да очаква бързи резултати.

Доколкото в настоящия сборник има „човешки елемент“, дотолкова може да има малки пропуски и несъвършенства(някои алегории и сравнения са умишлено нецитирани, тъй като са с друг контекст), тук не се представя претенция за съвършена изчерпателност. Идеята е да се изследва и извлече Метод из цялостното налично Слово достигнало до нас, и се подреди хронологично по дати, месеци и години – хронологията, с която самия Учител Беинса Дуно е изнесъл учението.
Една от целите на този сборник е да събуди и вдигне на крака всички преди изгрева на Слънцето, да постави човека в истинското му положение сутрин – буден и изправен.

Цитат: „Той ще разправя чудни неща за Слънцето, но малцина ще му вярват. Повечето хора ще го считат за фантазьор, който разказва приказки от „Хиляда и една нощ“. И тъй, невъзможно е днес да се говори на хората за Слънцето. Те не са готови да възприемат истината. Ако речете да им говорите, ще обремените мозъка им толкова, както, ако сложите на гърба на слабия човек товар от 200–300 килограма. Той ще изнемогне от голямата тежест. Който не е готов да възприеме истината, той разглежда нещата отвън и прави заключения, достъпни само за неговия ум. Такова е положението на всеки, който не разбира Свещената книга на живота. Той се задоволява да гледа външната ѝ страна, не е готов още да проникне в нейното съдържание и смисъл.“- „Възелът“ 10 септември 1941 г., Съборни беседи, София
Учителя съвършено е разпределил(по малко и добре скрито в беседите) учението за Слънцето, а сега, след около 100 години то се представя пред света в своята пълнота, защото съзнанието на хората е вече по узряло да чуе и възприеме тези Велики Истини.(т.е. като съзнания ние можем да носим повече „килограми“ Знание)

Изваждайки този сборник, прилагах Метода по Учителя, а не само някаква чиновническа дейност по четене и правене на теоритични цитати, а пълно и всекидневно прилагане на това, което съм прочел(доколкото ми позволяват възможностите). Посрещането на Слънцето по Метода на Учителя според мен работи мощно и пресътворяващо.(и след завършването на настоящия труд, приложението си остава и придобива все по дълбок смисъл)

Слънцето присъства и в почти всички детски рисунки, усмихнато, а и с лъчи, така и този сборник „Виделината на Слънцето“, алегорически представлява един лъч от Божието Слово, а ние сме децата, които рисуваме живота си.
Искам да изкажа и своята благодарност към всички, които, събраха, подредиха и представиха цялостното Слово на Всемировия Учител Беинса Дуно, напълно свободно в интернет пространството и най-вече Христо Вътев, чиято всеотдайност е пример за всички ни.

Това, което прочетохте и приложихте е един изново нареден Божествен пъзел, един Уникален Свещен Метод-Пресътворител, една Нова Свещена Наука на Бога, и това е само началото!…

 Следва поредица томове „Свещени Методи“ на различна тематика из

▬ Δ ▬   Словото на Учителя  ▬ Δ ▬

Коментари

comments

Вашият коментар