Методи съвременен Правопис

(Тематиченъ Окултен клас) /прочети повече/

Азбучен списък на Принципи, Окултни Методи, Духовни Практики/начини, Състояния, Качества

 1. Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглъбяване)
 2. Безкористност (безсребрие) 571 резултата
 3. Безсмъртие (Възкресение, Вечен Живот)
 4. Благоговение (съзерцание)
 5. Благодарност (удовлетвореност) (том 10)
 6. Благородство (снизходителност, великодушие)
 7. Благополучие (богатеене – духовно)
 8. Благост (благоразумност142 резултата, благосклонност) (том 8)
 9. Боголюбие (основна Заповед и Метод(том Αлфа и Ωмега)
 10. Бодрост (ведрост)
 11. Братство (приятелство, другарство)
 12. Будност (внимание)
 13. Вдъхновение (порив, идейност, въодушевление)
 14. Вегетарианство (веганство, плодоядство, „слънцехранене”)
 15. Вежливост (приветливост, тактичност)
 16. Великодушие (снизхождение, милост)
 17. Влияние (въздействие)
 18. Внимателност (тактичност, внимание)
 19. Внушение (самовнушение, утвърждение, мисловни упражнения)
 20. Воля (волевост, проява на воля и характер, издръжливост)
 21. Въздържание (умереност, целомъдрие, пестеливост)
 22. Въздействие (влияние)
 23. Възкресение (безсмъртие)
 24. Възнесение
 25. Възпитание (самовъзпитание)
 26. Вяра (вярност, убеденост, верую)
 27.  Героизъм (смелост)
 28.  Даровитост (дарба, талант, проява на талант)
 29. Движение (пластичност на тялото, танц, походка, физ. активност)
 30. Девственост (детска чистота – тялом и духом)
 31. Действие (приложение, дело) (том 6)
 32. Дерзаене (дерзай)
 33. ДОБРО
 34. ДОБРОДЕТЕЛ – Принцип
 35. Добротворчество (доброжелателност, добронамереност, добродетелност) (том 17)
 36. Доверчивост (доверие)
 37. Достойнство (чест, почтеност)
 38. Дисциплина (ред, организираност)
 39. Дишане (вдишаване, вдъх(„в Дух“), вдишка, дълбоко дишане –практичен метод)
 40. Доблест (прямост, честност, достойнство)
 41. Единение (разбирателство, единство, обединение, свързаност, единомислие)
 42. Естественост (непринуденост, искреност)
 43. Жертвоготовност (жертва, самопожертване, себепредаване) (том 9)
 44. Идейност (творчество, сътворчество, оригиналност)
 45. Издръжливост (проява на воля и характер, устойчивост)
 46. Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговете, отплата)
 47. Излъчване (излизане от тялото с астралното тяло/двойник)
 48. Изпитания (изпити) (том 14)
 49. Изпълнителност (послушание, прилежност)
 50. Интензивност (вътрешен интензивен живот, интензитет)
 51. Интуитивност (проява на интуиция, вземане на верни решения)
 52. Искреност (честност, неподправеност, прямота)
 53. ИСТИНА – Принцип
 54. Истинност (честност, почтеност, справедливост, прямота) (том 16)
 55. Кротост (смирение, добродушие) (том 8)
 56. ЛЮБОВ – Принцип
 57. Лечение (здраве, изцеление, обновление)
 58. Мекота (нежност, гъвкавост, деликатност, топлота, сърдечност)
 59. Мечтаене (мечти, въображение)
 60. Милосърдие (щедрост, даване, подпомагане) (том 20)
 61. Милост (снизходителност, великодушие)
 62. Мир (умиротворение, покой)
 63. Молитва (моление)
 64. Морал (духовен морал, надморал, моралност)
 65. Музика (пеене, свирене, говор, слушане, чуване, благозвучие)
 66. МЪДРОСТ – Принцип
 67. Мълчание (вътрешна и външна тишина)
 68. Наблюдение (наблюдателност, вглеждане в нещата, вникване, виждане, поглед, взор)
 69. Надежда (упование, духовна упора)
 70. Намерение (замисъл, подтик, помисли, чисто намерение и помисъл)
 71. Находчивост (целесъобразност, правилност)
 72. Нежност (деликатност, мекота, топлота, сърдечност)
 73. Незлобие (ненасилие, миротворчество)
 74. Непоколебимост (решителност, смелост)
 75. Новораждане (от Дух и вода)
 76. Обновление (оздравяване, изцеление, възраждане, здраве, лечение)
 77. Обещание (изпълнение, отговорност)
 78. Ограждане (защита, самоограждане с чисти мисли, формули и т.н.)
 79. Оздравяване (здраве, лечение, изцеление)
 80. Опитност (опит/и/)
 81. Организираност (мобилизираност, подреденост, дисциплина, точност)
 82. Осъзнатост (съзнателност)
 83. Отговорност (съвестност, съвест)
 84. Отзивчивост (съпричастност, съпреживяване, състрадание, полезност, помагане-подкрепа)
 85. Откровение (осияние, прозрение, вникване, проникновение)
 86. Отстъпчивост (приемане, допускане/допущение)
 87. Паметливост (запаметяване, заучаване, ученост)
 88. Паневритмия
 89. Пеене (музика, свирене, говорене, говор, глас, слушане, чуване)(том 3)
 90. Пестеливост (в говоренето, в благата и т.н. във всичко, премереност)
 91. Победа (превъзмогване, надмогване, преодоляване)
 92. Подход (отношение, взаимоотношения)
 93. Подреденост (организираност, ред)
 94. Познание (знание, просветеност, ученост) (том 13)
 95. Посвещение
 96. Послушание (изпълнителност)
 97. Поощрение (даване на кураж, подкрепа, утешение)
 98. Посрещане (и изпращане) на Слънцето (том 1)
 99. Пост (съзнателно въздържане от храна и/или вода) (том 4)
 100. Постоянство (и последователност, и прилежност)
 101. Поучение (поука/извод, наставление, проповядване)
 102. Почивка (отмора, покой, разтоварване, облекчение)
 103. Почет (уважение, преданост, поклонение, преклонение, зачитане, чест) (том 21)
 104. ПРАВДА – Принцип
 105. Превъзмогване (победа, сила, успяване, преодоляване)
 106. Предвидливост (и предпазливост, обмисляне, преценка, трезвост, прозорливост)
 107. Прераждане
 108. Приемане (примирение)
 109. Приложение (действие) (том 6)
 110. Принципност – Принципи 2354 резултата
 111. Приятелство (Братство, другарство)
 112. Прошка (прощение, оправдание, всеопрощение, разкаяние/покаяние, неосъждане) (том 7)
 113. Прямота (честност, отривистост, конкретност, лаконичност)
 114. Пълнота (цялост, цялостност)
 115. Работа (труд, трудолюбие, дело) (том 11)
 116. Радост (освежаване, жизнерадост, ведрост, веселост, бодрост)
 117. Разбиране (схватливост, възприемчивост, прозорливост, вникване)
 118. Развитие (растеж, усъвършенстване, еволюиране, възход, подновяване)
 119. Различаване (разпознаване, преценка, верен избор, вярна посока)
 120. Разположение (предразположение, удовлетворение, доволство)
 121. Разумност (благоразумност, разсъдливост, интелигентност)
 122. Решителност (непоколебимост, устременост, смелост)
 123. Самовъзпитание (възпитание, обучение, самообочение)
 124. Самообладание (себевладеене, самоконтрол, въздържаност, премереност)
 125. Самоопределение (упование, вярна посока и път, вярно решение)
 126. Свобода (свободолюбивост, освободеност, непривързаност)
 127. Святост (праведност, съвършенство)
 128. Себереализация (изпълнение на Божията Воля; успение в делото, за което сме изпратени)
 129. Сила (могъщество, мощ, власт/над себе си и състоянията си/)
 130. Славословие (хваление, възпоменание, освещение)
 131. Служене (себераздаване, слугуване, полезност, отдаденост на делото)
 132. Слушане (чуване)
 133. Смелост (героизъм, жертвоготовност)
 134. Смирение (кротост) (том 8)
 135. Снизходителност (великодушие, благородство)
 136. Скромност (том 8)
 137. Служене (служба, полезност, слугуване, грижовност)
 138. Спасение (освобождение)
 139. Спокойствие 
 140. Справедливост (том 16) (Правда – Принцип)
 141. Сръчност (активност, качество в действието, работата)
 142. Страдание (тъга, мъка) (том 15)
 143. Стремеж (разумно желание, порив) (том 19)
 144. Строгост (към себе си)
 145. Съвестност (съвест, добросъвестност, отговорност)
 146. Съвършенство (святост, праведност)
 147. Съгласие (единомислие, сговор)
 148. Съзерцание (медитация, благоговеене) (том 18)
 149. Съзидателност (и творчество, съграждане, сътворчество)
 150. Съзнателност (отговорност)
 151. Сънуване (сън, спане, съзнателно сънуване, ясновидско съновидение, излъчване от тялото)
 152. Съобразителност (тактичност, обмисляне, преценка)
 153. Съпоставяне (претегляне, сравнение)
 154. Сърдечност (топлота, нежност)
 155. Съсредоточеност (концентрация, внимание, вникване)
 156. Съчуствие (съпричастност, състрадателност)
 157. Талантливост (способност/и/, даровитост)
 158. Точност (и коректност)
 159. Трансформация (преобразуване, превръщане)
 160. Трудолюбие (труд, работа, дело) (том 11)
 161. Търпение (търпимост, дълготърпеливост, поносимост) (том 12)
 162. Уважение (почит, зачитане)
 163. Увереност (убеденост)
 164. Удовлетворение (доволство, задоволство, благодарност)
 165. Уединение (аскетизъм, отшелничество, самостоятелност, вглъбяване, вдълбочаване)
 166. Умереност (пестеливост)
 167. Умиране (заминаване/преход към Другия свят, смърт на физическото тяло) (том последен)
 168. Упование
 169. Упражняване (упражнение на методите и духовните практики)(том 6)
 170. Упътване (напътствие)
 171. Утешение (успокоение, покой)
 172. Устойчивост (издръжливост, целенасоченост)
 173. Успение (успяване не делото, реализиране на делото, преуспение)
 174. Устременост (устрем, стремеж, целеустременост)
 175. Учение (ученолюбивост, прилежност, обучение) (том 13)
 176. Хармония (в съзвучие, тониране с всичко вътрешно и външно)
 177. Целомъдрие (брахмачария, въздържание, целибат) (том 5)
 178. Целесъобразност (правилност, находчивост)
 179.  Честност (истинност, искреност, доблест, почтеност) (том 16)
 180. Чистота (пречистване, очистване)
 181. Човеколюбие (братолюбие, природолюбие, животолюбие, враголюбие)
 182. Чувствителност (чувстване, чувство)
 183. Щедрост (милосърдие, даване, раздаване, себераздаване) (том 20)
 184.  Ясновиждане (ясновидство, духовно виждане, яснина, общение с Небето и Господ)