Нов Потоп и пречистване чрез ОГЪН, а останалото ще потъне! Всичко което може да влезе в огъня ще преминете през огън, и ще бъде чисто; но трябва да се очисти и с очистителната вода; и всичко що не влазя в огън да преминете през вода (Библия: Числа 31:23 )   ХРИСТОС: „Аз нямам нужда от ученци […]